Nabídka práce v Německu - Starke JobsKontroly na hranicích s Německem končí - Starke Jobs

Kontroly na hranicích s Německem končí

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Kontroly na hranicích s Německem končí, přesouvají se do vnitrozemí

Kontroly osob vstupujících na území Saska a Bavorska z České republiky na hranicích končí. Zavedeny byly v polovině února kvůli zamezení šíření koronaviru z oblastí s vysokou incidencí, aktuálně již Česko není klasifikováno jako oblast s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. Ačkoli kontroly na hranicích již nebudou prováděny, namátkové kontroly ve vnitrozemí budou nadále intenzivně probíhat. Co všechno tedy musíte jako pendleři od 15. dubna dodržet při vstupu na území Saska nebo Bavorska?

Do Německa nadále jen s testem a Einreiseanmeldung

Kontroly z hranic zmizí 14. dubna ve 23:59 hodin. To znamená, že středa 14. dubna bude posledním dnem, kdy kontroly na hranicích potkáte. Od půlnoci na čtvrtek 15. dubna pak kontroly přecházejí do podoby namátkových, ale nadále intenzivních, kontrol ve vnitrozemí. Pravidla pro vstup na území Saska a Bavorska byla aktualizována, pendleři nadále zůstávají ve výjimkách. Do Německa budete legálně moci pouze s negativním testem, který je třeba podstoupit 3x týdně, 1x týdně musíte vyplnit Einreiseanmeldung. V následujících tabulkách přinášíme kompletní přehled pravidel pro vstup jednotlivých skupin osob na území Saska a Bavorska.

Sasko – cesty z důvodu zaměstnání – pendleři, studenti, výjimky

Zaměstnanci Karanténa Test Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (lze zkrátit negativním testem po 5 dnech) Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Přeshraniční pracovníci, studenti, žáci/učni, kteří se pravidelně, alespoň 1x týdně, vrací do místa bydliště Ne, pokud máte negativní test Ano, 3x týdně, možný při příjezdu do Saska Ano, 1x týdně
Přeshraniční doprava s pobytem v Sasku kratším než 72 hodin Ne Ne Ano
Přeshraniční doprava s pobytem v Sasku delším než 72 hodin včetně Ano, 10 dní (lze zkrátit negativním testem po 5 dnech) Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Nezbytně nutné důvody (povolání, studium, odborné vzdělávání a příprava); délka pobytu max. 72 hodin, pokud se nejedná o pendlery pravidelně se vracející do místa bydliště Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Tranzit Ne Ne Ne
Hraniční styk se sousedními státy z pádného důvodu s pobytem kratším než 12 hodin (nákupy a volnočasové aktivity jsou nadále zakázány) Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ne
Činnost nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano

Sasko – cesty osobního charakteru s pádnými důvody

Rodinné a ostatní důvody Karanténa Test Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k některé z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (lze zkrátit negativním testem po 5 dnech) Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Příbuzní 1. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; pobyt kratší než 72 hodin Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; délka pobytu bez časového omezení Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Děti do 6 let věku Ne Ne Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Z důvodu potřeby naléhavé zdravotní péče Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Hraniční styk se sousedními státy z pádného důvodu s pobytem kratším než 12 hodin (nákupy a volnočasové aktivity jsou nadále zakázány) Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ne

Bavorsko – cesty z důvodu zaměstnání – pendleři, studenti, výjimky

Zaměstnanci Karanténa Test Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (lze zkrátit negativním testem po 5 dnech) Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Přeshraniční pracovníci, studenti, žáci/učni, kteří se pravidelně, alespoň 1x týdně, vrací do místa bydliště Ne, pokud máte negativní test Ano, 3x týdně, možný při příjezdu do Bavorska Ano, 1x týdně
Přeshraniční doprava s pobytem v Bavorsku kratším než 72 hodin Ne Ne Ano
Přeshraniční doprava s pobytem v Bavorsku delším než 72 hodin včetně Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Nezbytně nutné důvody (povolání, studium, odborné vzdělávání a příprava); délka pobytu max. 5 dní, pokud se nejedná o pendlery pravidelně se vracející do místa bydliště Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Tranzit Ne Ne Ne
Činnost nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano

Bavorsko – cesty osobního charakteru s pádnými důvody

Rodinné a ostatní důvody Karanténa Test Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k některé z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (lze zkrátit negativním testem po 5 dnech) Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano
Příbuzní 1. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; pobyt kratší než 72 hodin Ne Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; délka pobytu bez časového omezení Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Děti do 6 let věku Ne Ne Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Z důvodu potřeby naléhavé zdravotní péče Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin
Z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob Ne, pokud máte negativní test Ano, při vstupu, ne starší než 48 hodin Ano, pokud pobyt není kratší než 24 hodin

Zanechat komentář

Please follow & like us :)

Whatsapp

Please follow & like us :)

Whatsapp