Nabídka práce v Německu - Starke JobsRozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění

Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v souvislosti s pandemií v Sasku stále trvají. Od 26. května byla zrušena dosavadní omezení vyplývající ze saského nařízení o ochraně před koronavirem. Pravidla, která nyní na území Saska platí od 31. května, jsou znovu o něco mírnější, pořád ale reflektují poměrně vysokou míru nákazy v oblastech těsně sousedících s Českou republikou. Od 5. června byla zároveň Česká republika vyjmuta ze seznamu rizikových oblastí a pro příjezd do Německa z České republiky neplatí žádná omezení. Odpadá také povinnost registrace nebo testování, to je ovšem  v souvislosti s ostatními pravidly možné jen pro samotný vstup – pro některé aktivity, které na území Německa plánujete, je testování stále potřeba. Omezení v Německu neplatí plošně, o tom, jak přísná opatření jsou, rozhoduje regionální míra incidence.

Aktuální míra incidence za posledních 7 dní pro jednotlivé okresy v Sasku najdete na tomto odkazu. K 1. červnu se ukazuje, že oblasti Erzgebrigskreis, Landkreis Mittelsachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis Bautzen a Landkreis Görlitz se stále potýkají s incidencí případů vyšších než 50 na 100 tisíc obyvatel. Naproti tomu oblast Vogtlandkreis je nyní vystavena incidenci pouze 15,5 na 100 tisíc obyvatel. Celkový průměr v Sasku dosahuje hodnoty 42 na 100 tisíc obyvatel. Protože míra incendence za posledních 7 dní plošně po celém Sasku nepřekročila hodnotu 50, přistoupilo Sasko k dalšímu pozvolnému rozvolnění. Nová pravidla budou v Sasku platit od 31. května do 13. června.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 100

Ve výše uvedených oblastech s incidencí nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel platí od 31. května následující pravidla:

 • Otevírá se maloobchod, který nezajišťuje věci denní potřeby. Využívat těchto obchodů však mohou pouze zákazníci s platným negativním testem,
 • venkovních sportovních aktivit se může zúčastnit až 20 nezletilých osob,
 • bezkontaktní sporty provozované venku jsou povolené maximálně 30 osobám, přičemž všichni účastníci musí být vedeni v evidenci pro případné pozdější trasování kontaktů,
 • bezkontaktní sporty provozované ve vnitřních prostorách jsou povolené maximálně 30 osobám, přičemž všichni účastníci musí být vedeni v evidenci pro případné pozdější trasování kontaktů,
 • sportovní instruktoři musí mít vždy negativní test,
 • venkovní bazény je možné otevřít jen se schválením hygieny, všichni příchozí musí být evidováni pro případné pozdější trasování kontaktů, vstup je povolen jen s negativním testem,
 • povolené jsou také volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny za předpokladu, že jsou tyto aktivity schválené hygienou a všichni účastníci jsou evidováni za účelem případného pozdějšího trasování kontaktů. Účastníci jsou povinni předložit platné potvrzení o negativním testu.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 50

 • Lze otevřít veřejnosti vnitřní prostory restaurací. Pokud u jednoho stolu sedí hosté z vícero domácností, jsou povinni doložit potvrzení o negativním testu,
 • kontaktní sporty provozované ve vnitřních prostorách jsou povolené 30 osobám s platným potvrzením o negativním testu. Sportoviště je povinno vést evidenci o návštěvnících za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Sportovní instruktoři jsou též povinni prokázat se negativním testem.
opatření sasko restaurace

Restaurace v několika částech Saska již přivítaly první hosty i uvnitř. Podél hranic je ale nákaza stále vysoká, uvnitř restaurace se tu ještě neposadíte.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 35

Pokud sedmidenní incidence vykazuje po 14 po sobě jdoucích dní hodnoty nižší než 35 nakažených na 100 tisíc obyvatel, nebude v následujících oblastech platit testovací povinnost:

 • Zákazníci v prodejnách maloobchodu,
 • gastronomie a hotelnictví,
 • zoologické zahrady,
 • botanické zahrady a podobné venkovní relaxační oblasti,
 • kulturní zařízení.

Pravidla pro jednotlivé okresy řídí míra incidence, neplatí tedy jednotně po celém Sasku

Odborníci varují před rychlým způsobem rozvolňování. I v případě podchycení situace formou povinného testování nebo omezení cestování hrozí na podzim třetí vlna pandemie. Především v pohraničních oblastech Saska zasažených vysokou mírou incidence je třeba dodržovat pravidla stanovená saským nařízením na ochranu před koronavirem. Lockdown stále dopadá na služby, gastronomii i cestovní ruch.

Turismus a hotelnictví v Sasku od 31. května

Při incidenci nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel je možné poskytnout ubytování turistům v kempech i soukromých bytech. Ubytování v hotelu či penzionu je ovšem nadále možné jen ve výjimečných případech v rámci pracovní cesty či za účelem cesty k lékaři.

Pokud míra incidence klesne po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dnů pod hodnotu 50, mohou se turisté ubytovat ve všech typech ubytovacích zařízení. Poskytovatelé ubytování jsou ale povinni vést kompletní evidenci o všech hostech za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Ubytovaní hosté jsou povinni se v den příjezdu podrobit testu na koronavirus a negativní potvrzení přivézt s sebou.

Od 31. května je také možné znovu spustit organizované poznávací prohlídky měst nebo obdobné venkovní aktivity pro maximálně 10 účastníků. Zúčastnit se mohou pouze zájemci, kteří předloží potvrzení o negativním testu. Všichni účastníci musí být evidováni za účelem případného pozdějšího trasování kontaktů.

Gastronomie v Sasku od 31. května

Města a oblasti, kde je míra incidence nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel, mohou od 31. května uvítat hosty na zahrádkách restaurací. Podmínkou je zaznamenávání kontaktů za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Pokud u jednoho stolu sedí členové vícero domácností, mají povinnost prokázat se negativním testem nebo potvrzením o očkování či prodělání covidu.

V oblastech, kde sedmidenní míra incidence klesne pod 50, je možné otevřít také vnitřní prostory restaurací. Restaurace mají nadále povinnost vést záznamy o hostech kvůli trasování a hosté jsou nadále povinni prokázat se negativním výsledkem testu. Od testovací povinnosti lze upustit v případě, že incidence klesla pod hodnotu 35 po dobu 14 po sobě jdoucích dní.

O dalším rozvolnění se jedná, saská vláda se bude pravděpodobně držet stanovených pravidel

Míra incidence je zásadní pro následující rozvolnění či naopak zpřísnění pravidel. Podle vyjádření saské ministryně práce a sociálních věcí Petry Köpping se již nová pravidla platná od 14. června připravují. Pro jednotlivé oblasti života přitom obecně platí následující pravidla:

Školy a školky

Prezenční výuku pro školy a školky bez omezení kontaktu žáků je možné při incidenci nižší než 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Otevřít školy a školky mohou pouze ta města či okresy, ve kterých míra incidence zůstane pod hodnotou 50 po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dní. Od následujícího dne pak mohou školy otevřít v běžném režimu bez dělení tříd.

Omezení kontaktů osob

Při incidenci pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel zůstává omezen kontakt osob. Setkávat se tak mohou nadále pouze členové maximálně dvou domácností. Pokud ale míra incidence klesne pod 50, je povoleno setkání až 10 osob z neomezeného počtu domácností. Do tohoto počtu se nepočítají děti do 14 let. Princip zůstává stejný: pokud míra incidence klesne pod 50 po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dní, od následujícího dne začínají platit mírnější pravidla pro omezení kontaktů.

opatření sasko nákupy

Sasko otevírá veškerý maloobchod, a to i ten, který nezajišťuje věci denní potřeby. Podmínkou vstupu je ale negativní test provedený v den, kdy na nákupy vyrazíte.

Maloobchod

Všechny maloobchodní prodejny bez rozdílu mohou otevřít své provozovny, pokud týdenní incidence klesne pod 100 nakažených. Zákazníci jsou však nadále povinni nosit u sebe při vstupu do prodejny potvrzení o negativním testu. Negativní test není potřeba dokládat pro vstup do prodejen denních potřeb a hobbymarketů.

Sport

Pro provozování sportovních aktivit př incidenci nižší než 100 je zásadní, zda jsou tyto aktivity provozovány na venkovních sportovištích či uvnitř, například v posilovnách. Na venkovních sportovištích se smí sportovních aktivit účastnit až 20 nezletilých účastníků. Povoleny jsou na venkovních sportovištích také kontaktní sporty pro maximální počet 30 účastníků. Naopak ve vnitřních prostorách je povolen pouze bekontaktní druh sportu, jako je klasické individuální fitness v posilovně. Ve všech uvedených případech je umožněno zúčastnit se těchto sportovních aktivit pouze za předpokladu doložení negativního výsledku testu.

Pokud ale míra incidence klesne pod hodnotu 50, je povolen také kontaktní sport ve vnitřních prostorách, počet účastníků je ale omezen na 30 osob, které se prokázaly negativním testem a jsou vedeni v evidenci pro případné trasování. Sportoviště je možné zpřístupnit také fanouškům, a to za předpokladu, že je akce schválena hygienou. I publikum se musí prokázat negativním testem a je vedeno v evidenci pro případné trasování. Při incidenci nižší než 35 se upouští od povinnosti sportovců i publika prokázat se testem.

Restaurace, hotely a penziony

Vnitřní prostory restaurací je možné hostům zpřístupnit až při incidenci nižší než 50, do té doby zůstávají zavřené. Pokud se u jednoho stolu uvnitř restaurace sejdou hosté z vícero domácností, jsou povinni prokázat se negativním testem. Od testovací povinnosti je možné upustit až při incidenci nižší než 35. Hotely a penziony v Sasku zůstávají do 14. června zavřené, ubytování je povoleno na základě výjimek stanovených nařízením. Ubytování je aktuálně povoleno pouze za účelem nezbytných pracovních cest nebo cest za zdravotní péčí. Otevřít mohou až po tomto datu v případě, že míra incidence zůstane pod hodnotou 100.

Pokuty za nedodržení zákonných pravidel na ochranu před koronavirem

Za nedodržení výše uvedených pravidel stanovených saským nařízením o ochraně před koronavirem hrozí provozovatelům i návštěvníkům vysoké pokuty. Přehled možných pokut najdete níže v tabulce.

Vysvětlivky: *SächsCoronaSchVO = Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung = Saské nařízení o ochraně před koronou; **IfSG = Infektionsschutzgesetz = Zákon o ochraně před infekcí

Náš blog

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Minimální mzda 2022: Agenturní zaměstnanci budou vydělávat výrazně víc

Finance

Minimální mzda agenturních zaměstnanců v Německu stoupne na 12,43 € Zavedení 12eurové minimální mzdy v Německu zvedne minimální mzdu agenturních...

Čtěte dále >

Klimageld: Podpora rodin s nízkými příjmy i v roce 2023

Finance

Klimageld: Německo plánuje rozdávat peníze i v roce 2023 Německá vláda schválila již dva kompenzační balíčky, které přinesly více peněz...

Čtěte dále >

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Finance, Zdraví

Nemocenská v Německu: Kdy mou nemoc platí zaměstnavatel a kdy pojišťovna? Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc...

Čtěte dále >

Kompenzační balíček v Německu: za nárůst cen více peněz do domácností

Finance

300 euro k výplatě a jednorázový Kindergeld bonus: Německo reaguje na stoupající ceny energií Stoupající ceny energií a pohonných hmot...

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu: 2022 přináší změny v nákladech na dojíždění

Finance, Informace

Příspěvky na dopravu od ledna 2022 vyšší jako kompenzace za rostoucí ceny ropy Nezávisle na dění na východě Evropy navrhla...

Čtěte dále >

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Volný čas

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa Význam žen ve...

Čtěte dále >

Minimální mzda: Německo zvyšuje na 12 eur

Finance

Minimální mzda: Německo bude dávat 12 euro už v říjnu 2022! Pravděpodobně už od 1. října 2022 bude německým zaměstnancům...

Čtěte dále >

Daně, minimální mzda a další změny v roce 2022

Finance, Kariéra

Novinky roku 2022: vyšší nezdanitelný základ daně, vyšší minimální mzda v Německu Příchod roku 2022 znamenal také příchod mnoha novinek...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2022

Volný čas

Na které dny připadnou svátky v Německu v roce 2022? Jako každý rok přinášíme s koncem roku přehled, na která...

Čtěte dále >

Aktuální opatření 3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

Informace, Kariéra

Bez prokázání 3G se do práce v Sasku nedostanete: Nová opatření na pracovišti od 24. listopadu Od dnešního dne platí...

Čtěte dále >

Nová pravidla pro vstup do Německa

Informace

Nová pravidla pro vstup do Německa od 14. listopadu V pátek 12. listopadu zařadilo Německo Českou republiku opět na seznam...

Čtěte dále >

O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Krize na trhu s čipy: Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus: bude mít pozitivní dopad na trh práce v Německu?

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář