Nabídka práce v Německu - Starke JobsRozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění

Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v souvislosti s pandemií v Sasku stále trvají. Od 26. května byla zrušena dosavadní omezení vyplývající ze saského nařízení o ochraně před koronavirem. Pravidla, která nyní na území Saska platí od 31. května, jsou znovu o něco mírnější, pořád ale reflektují poměrně vysokou míru nákazy v oblastech těsně sousedících s Českou republikou. Od 5. června byla zároveň Česká republika vyjmuta ze seznamu rizikových oblastí a pro příjezd do Německa z České republiky neplatí žádná omezení. Odpadá také povinnost registrace nebo testování, to je ovšem  v souvislosti s ostatními pravidly možné jen pro samotný vstup – pro některé aktivity, které na území Německa plánujete, je testování stále potřeba. Omezení v Německu neplatí plošně, o tom, jak přísná opatření jsou, rozhoduje regionální míra incidence.

Aktuální míra incidence za posledních 7 dní pro jednotlivé okresy v Sasku najdete na tomto odkazu. K 1. červnu se ukazuje, že oblasti Erzgebrigskreis, Landkreis Mittelsachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis Bautzen a Landkreis Görlitz se stále potýkají s incidencí případů vyšších než 50 na 100 tisíc obyvatel. Naproti tomu oblast Vogtlandkreis je nyní vystavena incidenci pouze 15,5 na 100 tisíc obyvatel. Celkový průměr v Sasku dosahuje hodnoty 42 na 100 tisíc obyvatel. Protože míra incendence za posledních 7 dní plošně po celém Sasku nepřekročila hodnotu 50, přistoupilo Sasko k dalšímu pozvolnému rozvolnění. Nová pravidla budou v Sasku platit od 31. května do 13. června.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 100

Ve výše uvedených oblastech s incidencí nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel platí od 31. května následující pravidla:

 • Otevírá se maloobchod, který nezajišťuje věci denní potřeby. Využívat těchto obchodů však mohou pouze zákazníci s platným negativním testem,
 • venkovních sportovních aktivit se může zúčastnit až 20 nezletilých osob,
 • bezkontaktní sporty provozované venku jsou povolené maximálně 30 osobám, přičemž všichni účastníci musí být vedeni v evidenci pro případné pozdější trasování kontaktů,
 • bezkontaktní sporty provozované ve vnitřních prostorách jsou povolené maximálně 30 osobám, přičemž všichni účastníci musí být vedeni v evidenci pro případné pozdější trasování kontaktů,
 • sportovní instruktoři musí mít vždy negativní test,
 • venkovní bazény je možné otevřít jen se schválením hygieny, všichni příchozí musí být evidováni pro případné pozdější trasování kontaktů, vstup je povolen jen s negativním testem,
 • povolené jsou také volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny za předpokladu, že jsou tyto aktivity schválené hygienou a všichni účastníci jsou evidováni za účelem případného pozdějšího trasování kontaktů. Účastníci jsou povinni předložit platné potvrzení o negativním testu.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 50

 • Lze otevřít veřejnosti vnitřní prostory restaurací. Pokud u jednoho stolu sedí hosté z vícero domácností, jsou povinni doložit potvrzení o negativním testu,
 • kontaktní sporty provozované ve vnitřních prostorách jsou povolené 30 osobám s platným potvrzením o negativním testu. Sportoviště je povinno vést evidenci o návštěvnících za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Sportovní instruktoři jsou též povinni prokázat se negativním testem.
opatření sasko restaurace

Restaurace v několika částech Saska již přivítaly první hosty i uvnitř. Podél hranic je ale nákaza stále vysoká, uvnitř restaurace se tu ještě neposadíte.

Pravidla platná pro oblasti Saska s incidencí nižší než 35

Pokud sedmidenní incidence vykazuje po 14 po sobě jdoucích dní hodnoty nižší než 35 nakažených na 100 tisíc obyvatel, nebude v následujících oblastech platit testovací povinnost:

 • Zákazníci v prodejnách maloobchodu,
 • gastronomie a hotelnictví,
 • zoologické zahrady,
 • botanické zahrady a podobné venkovní relaxační oblasti,
 • kulturní zařízení.

Pravidla pro jednotlivé okresy řídí míra incidence, neplatí tedy jednotně po celém Sasku

Odborníci varují před rychlým způsobem rozvolňování. I v případě podchycení situace formou povinného testování nebo omezení cestování hrozí na podzim třetí vlna pandemie. Především v pohraničních oblastech Saska zasažených vysokou mírou incidence je třeba dodržovat pravidla stanovená saským nařízením na ochranu před koronavirem. Lockdown stále dopadá na služby, gastronomii i cestovní ruch.

Turismus a hotelnictví v Sasku od 31. května

Při incidenci nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel je možné poskytnout ubytování turistům v kempech i soukromých bytech. Ubytování v hotelu či penzionu je ovšem nadále možné jen ve výjimečných případech v rámci pracovní cesty či za účelem cesty k lékaři.

Pokud míra incidence klesne po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dnů pod hodnotu 50, mohou se turisté ubytovat ve všech typech ubytovacích zařízení. Poskytovatelé ubytování jsou ale povinni vést kompletní evidenci o všech hostech za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Ubytovaní hosté jsou povinni se v den příjezdu podrobit testu na koronavirus a negativní potvrzení přivézt s sebou.

Od 31. května je také možné znovu spustit organizované poznávací prohlídky měst nebo obdobné venkovní aktivity pro maximálně 10 účastníků. Zúčastnit se mohou pouze zájemci, kteří předloží potvrzení o negativním testu. Všichni účastníci musí být evidováni za účelem případného pozdějšího trasování kontaktů.

Gastronomie v Sasku od 31. května

Města a oblasti, kde je míra incidence nižší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel, mohou od 31. května uvítat hosty na zahrádkách restaurací. Podmínkou je zaznamenávání kontaktů za účelem pozdějšího případného trasování kontaktů. Pokud u jednoho stolu sedí členové vícero domácností, mají povinnost prokázat se negativním testem nebo potvrzením o očkování či prodělání covidu.

V oblastech, kde sedmidenní míra incidence klesne pod 50, je možné otevřít také vnitřní prostory restaurací. Restaurace mají nadále povinnost vést záznamy o hostech kvůli trasování a hosté jsou nadále povinni prokázat se negativním výsledkem testu. Od testovací povinnosti lze upustit v případě, že incidence klesla pod hodnotu 35 po dobu 14 po sobě jdoucích dní.

O dalším rozvolnění se jedná, saská vláda se bude pravděpodobně držet stanovených pravidel

Míra incidence je zásadní pro následující rozvolnění či naopak zpřísnění pravidel. Podle vyjádření saské ministryně práce a sociálních věcí Petry Köpping se již nová pravidla platná od 14. června připravují. Pro jednotlivé oblasti života přitom obecně platí následující pravidla:

Školy a školky

Prezenční výuku pro školy a školky bez omezení kontaktu žáků je možné při incidenci nižší než 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Otevřít školy a školky mohou pouze ta města či okresy, ve kterých míra incidence zůstane pod hodnotou 50 po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dní. Od následujícího dne pak mohou školy otevřít v běžném režimu bez dělení tříd.

Omezení kontaktů osob

Při incidenci pod 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel zůstává omezen kontakt osob. Setkávat se tak mohou nadále pouze členové maximálně dvou domácností. Pokud ale míra incidence klesne pod 50, je povoleno setkání až 10 osob z neomezeného počtu domácností. Do tohoto počtu se nepočítají děti do 14 let. Princip zůstává stejný: pokud míra incidence klesne pod 50 po dobu pěti po sobě jdoucích pracovních dní, od následujícího dne začínají platit mírnější pravidla pro omezení kontaktů.

opatření sasko nákupy

Sasko otevírá veškerý maloobchod, a to i ten, který nezajišťuje věci denní potřeby. Podmínkou vstupu je ale negativní test provedený v den, kdy na nákupy vyrazíte.

Maloobchod

Všechny maloobchodní prodejny bez rozdílu mohou otevřít své provozovny, pokud týdenní incidence klesne pod 100 nakažených. Zákazníci jsou však nadále povinni nosit u sebe při vstupu do prodejny potvrzení o negativním testu. Negativní test není potřeba dokládat pro vstup do prodejen denních potřeb a hobbymarketů.

Sport

Pro provozování sportovních aktivit př incidenci nižší než 100 je zásadní, zda jsou tyto aktivity provozovány na venkovních sportovištích či uvnitř, například v posilovnách. Na venkovních sportovištích se smí sportovních aktivit účastnit až 20 nezletilých účastníků. Povoleny jsou na venkovních sportovištích také kontaktní sporty pro maximální počet 30 účastníků. Naopak ve vnitřních prostorách je povolen pouze bekontaktní druh sportu, jako je klasické individuální fitness v posilovně. Ve všech uvedených případech je umožněno zúčastnit se těchto sportovních aktivit pouze za předpokladu doložení negativního výsledku testu.

Pokud ale míra incidence klesne pod hodnotu 50, je povolen také kontaktní sport ve vnitřních prostorách, počet účastníků je ale omezen na 30 osob, které se prokázaly negativním testem a jsou vedeni v evidenci pro případné trasování. Sportoviště je možné zpřístupnit také fanouškům, a to za předpokladu, že je akce schválena hygienou. I publikum se musí prokázat negativním testem a je vedeno v evidenci pro případné trasování. Při incidenci nižší než 35 se upouští od povinnosti sportovců i publika prokázat se testem.

Restaurace, hotely a penziony

Vnitřní prostory restaurací je možné hostům zpřístupnit až při incidenci nižší než 50, do té doby zůstávají zavřené. Pokud se u jednoho stolu uvnitř restaurace sejdou hosté z vícero domácností, jsou povinni prokázat se negativním testem. Od testovací povinnosti je možné upustit až při incidenci nižší než 35. Hotely a penziony v Sasku zůstávají do 14. června zavřené, ubytování je povoleno na základě výjimek stanovených nařízením. Ubytování je aktuálně povoleno pouze za účelem nezbytných pracovních cest nebo cest za zdravotní péčí. Otevřít mohou až po tomto datu v případě, že míra incidence zůstane pod hodnotou 100.

Pokuty za nedodržení zákonných pravidel na ochranu před koronavirem

Za nedodržení výše uvedených pravidel stanovených saským nařízením o ochraně před koronavirem hrozí provozovatelům i návštěvníkům vysoké pokuty. Přehled možných pokut najdete níže v tabulce.

Vysvětlivky: *SächsCoronaSchVO = Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung = Saské nařízení o ochraně před koronou; **IfSG = Infektionsschutzgesetz = Zákon o ochraně před infekcí

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář