AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ - Práce v Německu

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Pracovní agentura Starke Jobs – jak a kdy.

Starke Jobs bylo založeno v roce 2008 podnikatelem a současným majitelem panem Danilem Baldaufem z Marienbergu jako OSVČ pod bývalým jménem Baldauf – vykošťovací a porcovací práce. Podnikatelský koncept zahrnoval i veškerý personální management jako poskytovatel služeb v oblasti masného průmyslu.

Vzhledem k rodinným aspektům a silnému spojení s regionem Erzgebirge byla v Marienbergu v lednu 2016 otevřena první kancelář Starke Jobs. Tímto krokem se koncept poskytovaných služeb začal ubírat od masného průmyslu směrem k regionálnímu personálnímu servisu.

 

Od té doby Starke Jobs úspěšně spojuje uchazeče o zaměstnání s různými společnostmi.

K dnešnímu dni se agentura Starke Jobs stala díky regionálním vazbám a vybudovaným obchodním vztahům se zaměstnavateli v oblasti Erzgebirge, Vogtland a Oberlausitz spolehlivým hráčem na příhraničním trhu práce. Běh našich 4 poboček zajišťují týmy, které se starají o naše uchazeče, zaměstnance a klienty v Marienbergu, Aue, Annaberg-Buchholz a Bautzen.

Výhody práce přes agenturu

Výhody, které přináší agenturní zaměstnání prostřednictvím Starke Jobs, spočívají v tom, že jsme několikrát týdně ve spojení s mnoha společnostmi, s nimiž také vyměňujeme informace o aktuálně volných pracovních místech.

Tím Vám odpadá pročítání a hledání v nepřeberném množství pracovních nabídek v novinách a pracovních portálech.  Během pracovního pohovoru se společností Starke Jobs se okamžitě dozvíte o volných pracovních místech a možnostech výdělku. Často se stává, že již v den Vašeho pohovoru Vám je nabídnuta pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Získejte přehled o našich aktuálních volných pracovních místech a my Vám poradíme jak dál.

Jsme členy odborové tarifní organizace IGZ, která upravuje tarifní kolektivní mzdu agenturních zaměstnanců. Využijte neustále se zvyšující tarifní mzdy a příplatků podle odvětví a oboru.

 Férová a otevřená spolupráce s našimi interními a externími kolegy má v naší každodenní práci velmi vysokou prioritu.

Získejte přehled: Sestavili jsme pro Vás nejdůležitější fakta o práci přes agenturu.

 

 

Co je agenturní zaměstnání a jak funguje??

Práce přes agenturu je také často nazývána agenturním zaměstnáním. Zaměstnáváme pracovníky a umísťujeme je do firem v různých průmyslových odvětvích. Proto zaměstnanci, kteří pracují přes pracovní agenturu, se často nazývají agenturní zaměstnanci.

Příklad:

    1. „Firma zadá Starke Jobs požadavek, že by za 14 dnů potřebovala svářeče s platným svářečským průkazem. Aby mohla firma zpracovat svou novou objednávku, což je svařovaná sestava pro výrobce automobilů, objedná si u Starke Jobs kvalifikované pracovníky na předpokládané období 9 měsíců.

Po skončení této zakázky jedná Starke Jobs s klientem o využití pracovníka na další zakázce nebo dalším pokračování u něj.  To může vést například i k přímému převzetí tohoto pracovníka na pracovní poměr přímo pod firmu. Pokud však firma pracovníka převzít nechce, nebo pro něj v současné chvíli nemá práci, budeme pro něj hledat uplatnění u jiného zákazníka z naší regionální sítě firem. „

 

 

Zaměstnání ve firmě

Poskytujeme zaměstnance ve společnostech, které v současné době disponují potřebami personálu nebo nedostatkem pracovníků v určité oblasti. Náš klient se obrátí na Starke Jobs, objedná si pracovníka a oproti platbě využívá jeho pracovních služeb.

Zároveň ale naše týmy na pobočkách vždy věnují pozornost individuálním dovednostem a potřebám našich agenturních zaměstnanců. Takto propůjčený pracovník i nadále zůstává zaměstnancem pracovní agentury. Firma, která si pracovníka vypůjčila, mu však může zadávat vlastní pokyny.

Pravomoci a povinnosti zaměstnavatele, především řídící pokyny, instrukce, povinnosti pro ochranu a péči, jsou tak souběžně rozděleny mezi pracovní agenturu a firmu, kde je zaměstnanec nasazen.

Pracovní smlouva

Významnou výhodou pro naše zaměstnance je to, že zaměstnání u Starke Jobs není zpravidla časově omezeno. Stále totiž tvrdošijně panuje mylné přesvědčení, že práce přes pracovní agenturu je vždy na dobu určitou. To prostě není správné.

Znamená to, že naši zaměstnanci dostanou výpověd po ukončení nasazení u firmy pouze v případě, že dojde k nějaké mimořádné situaci. To zahrnuje například odmítnutí práce nebo podobně.

Agentura Starke Jobs se zavazuje dělat vše pro to, aby svým zaměstnancům našla další práci.

Pokud se nedaří najít pro zaměstnance další práci, pak přichází na řadu výhoda hodinového účtu (Zeitkonta), díky kterému má zaměstnanec ekvivalent svého platu. Takový postup používají všechny personální agentury, aby udržely zaměstnanost i v době, kdy pro svého zaměstnance nemají pracovní nasazení.

Tarif IGZ

Jsme členem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (spolek německých pracovních agentur), zkráceně IGZ. To přesně upravuje odměnu našich zaměstnanců a kategorizuje hodinové sazby v jednotlivých stupních. Také jsou zde regulovány dovolené a zvláštní platby, jako jsou příspěvky na dovolenou a Vánoce.

Srovnatelní zaměstnanci a oborové příplatky

„Srovnatelnými zaměstnanci“ ve smyslu zákona o agenturním zaměstnávání jsou zaměstnanci, kteří vykonávají stejné nebo přinejmenším podobné činnosti jako agenturní zaměstnanec.

Je proto důležité, aby pro agenturní zaměstnance byly dohodnuty obdobné podmínky týkající se místa výkonu práce, jakož i postavení a trvání pracovní doby. Placením oborových příplatků je zajištěno postupné zvyšování platu agenturního zaměstnance na srovnatelnou výši platu zaměstnance kmenového.

To upravují zejména oborové tarifní smlouvy mezi odbory a sdruženími zaměstnavatelů, které jsou pro všechny pracovní agentury závazné.

Odrazový můstek k dlouhodobé práci v Německu

Mnoho zaměstnanců používá Starke Jobs jako odrazový můstek, aby ve společnostech našli trvalé zaměstnání.

Velkou výhodou je, že získají mnoho různých zkušeností a mohou se ukázat jako dobří pracovníci. Ale krátkodobá nasazení v různých firmách jsou dobrou příležitostí pro čerstvé absolventy nebo zaměstnance z jiných oborů, aby si otestovali řadu firem, a to bez rizika nezaměstnanosti.

Po reformě zákona o agenturním zaměstnávání, který vstoupil v platnost v dubnu 2017, jsou společnosti dokonce i povinny po uplynutí 18 měsíčního období agenturní zaměstnance převzít. Existují však i výjimky. Tyto výjimky pro maximální dobu výpůjčky zaměstnance jsou vázány kolektivními smlouvami (§ 1 odst. 1b S. 3 Zákona o agenturním zaměstnávání).

.

Nestanoví-li to kolektivní smlouva výslovně, mohou netarifně vázané společnosti v rámci kolektivní smlouvy převzít maximální dobu výpůjčky zaměstnance podle podmínek, které obsahují firemní smlouvy. Bez kolektivní smlouvy je toto období omezeno na 24 měsíců.

Pro společnosti bez podnikové rady, nebo společnosti s podnikovou radou bez tarifní úpravy prodloužení této doby, osvobození od 18 měsíčního období neplatí.