Podmínky a ochrana osobních údajů - Starke Jobs

Podmínky a ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Starke Jobs GmbH & Co.KG je váš regionální partner pro hledání práce a uchazečů. Jako poskytovatel služeb vám nabízíme možnost ucházet se o nabídku jako uchazeč o zaměstnání nebo získat zaměstnance jako zaměstnavatel v souvislosti s dočasným zaměstnáním nebo zprostředkováním zaměstnanců.

Rádi bychom vám, jako uživateli našich služeb, nabídli i na internetu (na našich webových stránkách, stejně jako na sociálních médiích) bezpečnou a důvěryhodnou službu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně dat Evropské unie a Spolkové republiky Německo (GDPR, BDSG, TMG atd.).

Níže uvádíme informace o našich zásadách ochrany soukromí (účel, typ, rozsah) pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících s těmito tématy se můžete obrátit na odpovědné osoby takto:

Starke Jobs GmbH & Co.KG

Reitzenhainer Str 25A

09496 Marienberg

E-mailová adresa: mail@starke-jobs.com

JMajitel: Danilo Baldauf

Steuernummer: 228/165/02601
Ust ID: DE332832490

HRB: 9215

Odkaz na impresum: https://prace.starke-jobs.com/podminky

Kontakt na pracovníka ochrany údajů: datenschutz@starke-jobs.com

 

UŽIVATELSKÁ DATA PŘI KONTAKTOVÁNÍ

Uživatelé nás kontaktují, např. prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií nebo kontaktního formuláře na našich webových stránkách, shromažďují se a zpracovávají informace uživatele pro další zpracování kontaktů a případně pro zpracování smluvních nebo předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. B), GDPR). Pokud je to nutné, uchováváme požadovaná uživatelská data v CRM. Žádosti budou smazány, jakmile již nebudou požadovány.

Organizace, správa, účetnictví

V souvislosti s našimi administrativními úkoly, jakož i s organizačními, účetními a právními povinnostmi (např. archivace, retenční povinnosti) naší společnosti shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme data, která jsou nezbytná pro plnění našich smluvních služeb a pro údržbu obchodních operací (Čl. 6 Odst. 1c, f GDPR). To platí pro návštěvníky našich webových stránek, stejně jako pro všechny naše žadatele, zaměstnance, zákazníky, zájemce a obchodní partnery. Pokud jde o smluvní služby a komunikaci, zrušení těchto údajů odpovídá informacím uvedeným pro tyto druhy zpracování. Údaje se předávají finanční správě, externím poradcům (např. Daňovým poradcům nebo auditorům), dalším poplatkovým centrům a poskytovatelům platebních služeb.
Dále na základě našich obchodních zájmů (např. opakující se kontakt) jsou informace od dodavatelů, zákazníků a dalších obchodních partnerů trvale uloženy.

Ochrana údajů v procesu podávání žádostí

Po odeslání Vašich údajů uchazeče se zahájí proces náboru. Tímto prohlašujete svůj souhlas se zpracováním vašich údajů pro účely procesu náboru v rámci povahy a rozsahu našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zpracování údajů uchazečů probíhá pouze jen jako základní a nutný prostředek v procesu náboru v souladu s právními předpisy (splnění (předem) smluvních závazků podle čl. 6 odst. 1 b, f GDPR, § 26 BDSG // v případě potřeby). Požadované údaje vznikají mimo jiné z našich popisů práce a formulářů online. Zpravidla se jedná o osobní údaje, kontaktní údaje a podklady žádosti (např. Životopis, průvodní dopis, certifikáty). Další dobrovolné údaje jsou možné.

Pokud žadatelé dobrovolně předloží údaje nebo žádáme žadatele o osobní údaje zvláštních kategorií (čl. 9 odst. 1 GDPR), zpracujeme je také v souladu se zákonnými podmínkami (čl. 9 odst. 2 písm. A) (b) GDPR).

Pokud nabízíme možnost podávání údajů o žádosti prostřednictvím internetových formulářů na našich internetových stránkách, budou tyto údaje předány zašifrované.

Je možné odeslat data aplikace e-mailem. Poukazujeme však na to, že e-maily nejsou šifrovány, a že o zašifrování se musí postarat samotní žadatelé. Proto naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost přenosové cesty mezi odesílatelem (žadatelem) a příjemcem (Starke Jobs GmbH & Co.KG)

Dalším způsobem, jak předávat údaje o žádosti naší společnosti, je poštovní doručení.

V případě úspěšné žádosti zpracujeme předložená data uchazeče pro účely pracovního poměru. Pokud je žádost neúspěšná a nemůžeme žadatelům podat alternativní nabídku, odstraníme všechny údaje žadatele. Toto vymazání provedeme po uplynutí 6 měsíců od obdržení údajů. Šestiměsíční období slouží k vyjasnění následných otázek, případně i našich povinností poskytnout důkazy podle AGG.

Odvolání žádosti o místo také vede k vymazání dat uchazeče.

Žadatelé mají právo požadovat okamžité vymazání údajů, pokud existují odůvodněné podstaty.

Pokud jsou náhrady výdajů poskytovány žadateli ze strany Starke Jobs GmbH & Co.KG, jsou doklady uchovávány podle daňových časových lhůt.

Databáze uchazečů

Vzhledem k povaze našich služeb s opakovanými srovnatelnými nebo obdobnými nabídkami nabízíme žadatelům možnost být registrováni na dvouleté období v naší databázi žadatelů. Za tímto účelem je vyžadován samostatný souhlas (§ 6 odst. 1 b GDPR, článek 7 GDPR). Zpracováváme data uchazečů v naší databázi žadatelů výhradně pro informace o budoucích pracovních nabídkách. Po uplynutí dvouletého období budou data vymazána. Registrace v naší databázi žadatelů je dobrovolná a souhlas může být kdykoli odvolán a mohou být vzneseny námitky (čl. 21 GDPR). Souhlas s registrací v databázi žadatele nemá vliv na původní / probíhající proces podávání žádostí.

 

HOSTING WEBOVÝCH STRÁNEK / E-MAILY

Aby uživatelé mohli využívat naše online nabídky, využíváme hostující služby (např. Online infrastrukturu, úložný prostor, databáze, výpočetní kapacitu, e-mailové služby atd.). U nás a / nebo u poskytovatele hostingových služeb se shromažďují a zpracovávají uživatelská data návštěvníků našich on-line služeb v důsledku našeho oprávněného zájmu o bezpečný a spolehlivý provoz našich on-line služeb (čl. 6 odst. 1 f GDPR, čl. 28 GDPR).

Cookies

Pro zlepšení pohodlí uživatele a využití všech funkcí našich online služeb používáme cookies. V některých případech jsou použité cookies uloženy v uživatelském zařízení i po ukončení relace prohlížeče, aby byly znovu rozpoznány při příští návštěvě uživatele k naší on-line nabídce a případně i k prezentaci personalizovaného obsahu.

Uložením souborů cookie může uživatel zabránit nastavení prohlížeče na svém zařízení nebo odstranit již uložené soubory cookie.

Sociální sítě a online platformy

Jsme zapojeni v různých sociálních sítích a na různých on-line platformách za účelem komunikace a informací s uživateli, zákazníky a zájemci na nich. Tyto sítě a platformy podléhají smluvním podmínkám a zásadám zpracování dat příslušných poskytovatelů.
Zpracováváme údaje poskytované uživateli v těchto sítích a na těchto platformách v souvislosti s komunikací (např. příspěvky, zprávy, uchazečské dokumenty, kontaktní informace), pokud není uvedeno jinak v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

GOOGLE MAPS

Mapy služby „Google Maps“ (nabízené a provozované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) jsou součástí našeho webu. V

důsledku toho mohou být data shromažďována a zpracovávána, zejména adresy IP a údaje o poloze uživatelů, ale ne bez předchozího souhlasu s poskytovatelem služeb. Může docházet k zpracování dat v USA. Data mohou být zpracovávána v USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/

Nastavení Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Zobrazení oznámení na webových stránkách

Při vstupu na naše webové stránky jste vyzváni k přijmutí nebo odmítnutí návrahu na zasílání oznámení o novinkách na našem webu. Potvrzení přijetí nebo odmítnutí notifikací je platné pouze pro ten prohlížeč, na kterém jste svůj souhlas nebo nesouhlas udělili.

Pokud se zasíláním notifikací z našeho webu souhlasíte, budete od nás v budoucnu získávat informace o novinkách na našem webu formou stručného oznámení bez ohledu na to, zda máte okna Vašeho prohlížeče právě aktivní či nikoli. Kliknutím na toto oznámení se dostanete přímo na odkazovanou webovou stránku.

Svůj souhlas se zasíláním oznámení můžete kdykoli odvolat, a to kliknutím přímo na příchozí notifikaci, nebo odvoláním souhlasu na našich webových stránkách nebo v nastavení možností internetu.

 

Pro provádění změn používáme technologie společnosti OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite Suite #140, Mountain View, CA, USA. Způsob ochrany osobních údajů pro tyto technologie naleznete na tomto odkazu: https://onesignal.com/privacy_policy.

Abychom Vám mohli oznámení zasílat, přidělí Vám systém automaticky Vaše ID, které blokuje zasílání osobních údajů na server OneSignal.

Při vstupu na naše webové stránky jste vyzváni k přijmutí nebo odmítnutí návrahu na zasílání oznámení o novinkách na našem webu. Potvrzení přijetí nebo odmítnutí notifikací je platné pouze pro ten prohlížeč, na kterém jste svůj souhlas nebo nesouhlas udělili.

Pokud se zasíláním notifikací z našeho webu souhlasíte, budete od nás v budoucnu získávat informace o novinkách na našem webu formou stručného oznámení bez ohledu na to, zda máte okna Vašeho prohlížeče právě aktivní či nikoli. Kliknutím na toto oznámení se dostanete přímo na odkazovanou webovou stránku.

Svůj souhlas se zasíláním oznámení můžete kdykoli odvolat, a to kliknutím přímo na příchozí notifikaci, nebo odvoláním souhlasu na našich webových stránkách nebo v nastavení možností internetu.

 

Pro provádění změn používáme technologie společnosti OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite Suite #140, Mountain View, CA, USA. Zpracování údajů prostřednictvím OneSignal odpovídá způsobu uvedeným v čl. 6 odst. Zákona o GDPR. Způsob ochrany osobních údajů pro tyto technologie naleznete na tomto odkazu: https://onesignal.com/privacy_policy.

 

Abychom Vám mohli oznámení zasílat, přidělí Vám systém automaticky Vaše ID, které blokuje zasílání osobních údajů na server OneSignal.

FACEBOOKOVÉ SOCIÁLNÍ PLUGINY

Kvůli našemu legitimnímu zájmu o ekonomický provoz, analýze a optimalizaci našich on-line nabídek (článek 6 odst. 1 f GDPR) používáme pluginy z facebook.com (nabízené a provozované firmou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Dublin 2, Ireland). Je možné, že tyto pluginy zobrazují prvky interakce nebo obsah, jako jsou videa, texty nebo grafika. Pluginy jsou označeny logem Facebook, např. Příklad Symbol bílé „f“ na modrém pozadí, symbol „palce nahoru“, termín „Like“, výraz „To se mi líbí“ atd.

Seznam/vzhled pluginů: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Poskytovatel Facebook garantuje dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Pomocí funkcí pluginů se volá online nabídka Facebook a vytváří tak přímé spojení se servery Facebooku. Z přenášených a zpracovaných dat je možné vytvořit profily využití. Ani na to, ani na rozsah shromážděných a zpracovaných údajů nemá Starke Jobs GmbH & Co.KG vliv, a proto o tom informujeme pouze podle našich znalostí.

Integrace pluginů přenáší informace na Facebook prostřednictvím vyvolání online nabídky uživatelem. V důsledku toho je možné, pokud je to nutné a pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu Facebook, přiřazení k existujícímu účtu na Facebooku.

Integrací pluginů společnost Facebook obdrží informace, že uživatel přistoupil k příslušné stránce online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen ke Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému facebookovému účtu. Pokud jsou pluginy aktivovány, informace jsou přenášeny přímo ze zařízení uživatele na Facebook a uloženy tam.

Pokud uživatel není uživatelem Facebooku, uživatelská IP adresa může být nicméně zjištěna a uložena na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/
Uživatelé Facebooku se mohou vyhnout shromažďování a propojení dalších údajů a informací tím, že se odhlásí z účtu na Facebooku a vymažou soubory cookie před použitím našich nabídek online.

Nastavení profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

TikTok Pixel

Na našem webu používáme TikTok Pixel. TikTok Pixel je reklamní nástroj pro TikTok od dvou poskytovatelů

TikTok Technology Limited,

10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,

Irsko, a TikTok Information

Technologies UK Limited,

WeWork, 125 Kingsway, Londýn,

WC2B 6NH, Spojené království (souhrnně „TikTok “). TikTok Pixel je část kódu JavaScript, který nám umožňuje porozumět a sledovat aktivitu návštěvníků na našich webových stránkách.

Za tímto účelem Tiktok Pixel shromažďuje a zpracovává informace o návštěvnících našich webových stránek nebo zařízeních, která používají.

Údaje shromážděné prostřednictvím TikTok Pixel se používají k cílení našich reklam a ke zlepšení doručování reklam a personalizované reklamy.

Za tímto účelem jsou údaje shromážděné na našich webových stránkách pomocí pixelu TikTok přenášeny do TikTok. Některá z těchto dat jsou informace, které jsou uloženy v zařízení, které používáte.

Kromě toho jsou prostřednictvím TikTok Pixel používány také soubory cookie, prostřednictvím nichž se ukládají informace na zařízení, které používáte. Takové ukládání informací pomocí pixelu TikTok nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, probíhá pouze s vaším souhlasem.

Další informace k tomu, jak TikTok zpracovává osobní údaje, včetně legislativy, o kterou se TikTok opírá, a informace k tomu,

jak mohou uživatelé uplatnit svá práva vůči TikToku, najdete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs-CZ

 

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním informací, které nám byly zaslány. Pro zrušení je dostačující neformální zpráva e-mailem na datenschutz@starke-jobs.com. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat stížnost příslušnému orgánu

Jako uživatel máte právo obrátit se na příslušný kontrolní orgán v případě porušení ochrany údajů (Der Landesdatenschutzbeauftragte der Bundeslandes Sachsen).

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání

Uživatelé mají právo získat informace o osobních údajích uživatele, které jsme uložili (původ dat, příjemce, účel zpracování údajů, v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo vymazání).  Pro tento účel je vyžadován kontakt (viz impresum) nebo e-mail datenschutz@starke-jobs.com

 

Zásady ochrany osobních údajů při zpracování newsletterů

 

V následujících bodech naleznete informace o obsahu našich newsletterů, registraci, zasílání, zpětné vazbě našich newsletterů a o Vašich právech ve vztahu k využití Vašich osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů udílíte zasilateli při potvrzení odběru newsletterů.

Obsah newsletterů:

Rozesíláme pouze newslettery, e-maily a další elektronické zprávy a reklamní sdělení (dále jen „newslettery“) pouze se souhlasem příjemce. Obsahem newsletterů jsou informace o zasilateli a jeho službách.

Potvrzení odběru newsletterů

Na základě kliknutí na odběr newsletterů obdržíte na Vámi zadané e-mailové adrese odkaz pro potvrzení souhlasu s odběrem newsletterů. Bez tohoto souhlasu není možné zařadit Vaši e-mailovou adresu na seznam příjemců newsletterů. V souladu se zákonem uchovává zasilatel informace o datu a času registrace k odběru newsletterů a Vaši IP adresu, stejně jako všechny změny, které během trvání odběru provedete.

Údaje o registraci

Při registraci k odběru newsletterů je nutné uvést Vaši e-mailovou adresu. Pokud uvedete i Vaše jméno, použije zasilatel toto jméno výhradně jako oslovení v e-mailech.

Registrace k odběru newsletterů a s tím souvisejícím měřením úspěšnosti newsletterů je založeno na souhlasu příjemce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení o ochraně osobních údajů a dále v souladu s § 7 odst. 2 bod 3. a odst. 3 zákona proti nekalé soutěži.

Údaje k registraci zpracovává zasilatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, který sleduje oprávněný zájem třetí strany. Cílem zasilatele je vytvořit uživatelsky přátelské a bezpečné prostředí, které splňuje očekávání odběratelů.

Odhlášení odběru newsletterů

Svůj souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoli odvolat. Odhlášení odběru je možné po kliknutí na odkaz, který je součástí každého newsletteru. Vaše údaje poté zasilatel uchovává po následující tři roky, po uplynutí této doby bude ze systému zasilatele bezpečně odstraněna včetně všech Vámi poskytnutých údajů. Individuálně lze lhůtu pro vyřazení z databáze zkrátit na základě domluvy, pokud žadatel výslovně potvrdí, že v minulosti udělil souhlas pro zasílání newsletterů.

 

Měření úspěšnosti newsletterů

Otevřením newsletteru odběratelem získá zasilatel data obsahující technické informace o prohlížeči odběratele, jeho IP adrese i datu a času otevření newsletteru. Tyto informace následně slouží zasilateli k optimalizaci technických dat tak, aby se newslettery zobrazovaly adresátům technicky správně podle použitého zařízení.

Zasilatel také získává zpětnou vazbu o tom, zda odběratel newsletter otevřel, kdy jej otevřel a na jaké odkazy v newsletteru kliknul. Tyto informace jsou následně přiřazeny pro každého odběratele a slouží k vyhodnocení úspěšnosti zaslaného newsletteru v rámci celé skupiny odběratelů. Záměrem zasilatele není sledovat zájmy jednotlivých odběratelů.

Změnit nastavení souborů cookie