ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE - Práce v Německu i bez agentury

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE

Pomůžeme Vám při hledání pracovního místa!

Jako regionální poskytovatel personálních služeb dostáváme do firem často žádosti o nábor zaměstnanců. Mnoho společností využívá know-how společnosti Starke Jobs jako náborového nástroje, jehož potenciální uchazeči by poté neměli pracovat jako agenturní zaměstnanci, ale přímo u nich v trvalém pracovním poměru. Právě v mnoha řemeslných oborech jsou kvalifikovaní pracovníci upřednostňováni před agenturními zaměstnanci.

Starke Jobs pomáhá během celého náborového procesu oběma stranám a je tak pojítkem mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání.

Jak funguje přímé zprostředkování 

Přímé zprostředkování zaměstnání je jednou ze služeb, u kterých je zkušený zprostředkovatel práce pojítkem mezi kvalifikovanými pracovníky a firmou. Naše služby využívá mnoho uchazečů o práci a zákaznických firem ze všech oborů. Vidí nás jako efektivního partnera v náborovém procesu.

Princip je jednoduchý a zároveň mimořádně efektivní: zaměstnavatel se obrátí na Starke Jobs, aby co nejrychleji obsadil aktuální volná místa vhodnými uchazeči. Aktuální volná pracovní příležitosti jsou pak zveřejněny na našich webových stránkách a dalších renomovaných pracovních portálech. Přihlásíte se u nás a potom budete pracovat pro svého požadovaného zaměstnavatele.

zoufalá paní se zmačkanými novinami

Co pro Vás můžeme jako zprostředkovatel práce udělat??

zprostředkování zaměstnání

Starke Jobs, jako zprostředkovatel práce, Vám pomůže dostat se do kontaktu s firmami ve Vašem regionu. Víme, že jste profesionálem ve svém oboru a cíleně poptáváte práci v rámci svých odborných schopností a znalostí. Vaše dovednosti jsou shrnuty v osobním individuálním profilu, který je předám a aktivně prezentován několika společnostem, které odpovídají Vašim potřebám.

Při tom sami rozhodnete, jaké osobní údaje může nebo má Váš profil obsahovat a zůstat alespoň zprvu anonymní. Profesionální zprostředkování práce se zaměřuje jak na čerstvé absolventy nebo začátečníky, tak na uchazeče s odbornou praxí nebo specialisty s odbornými zkušenostmi v oboru. Jako zprostředkovatel práce Vám pomůžeme ve všech fázích náborového procesu. Nemáme-li pro Vás nyní tu správnou pracovní nabídku, jednoduše  se u nás i přesto přihlaste a naši personální poadci Vás budou kontaktovat, abyste společně prodiskutovali Vaše kariérní vyhlídky. Starke Jobs pak vyhledá takou společnost, která Vám bude vyhovovat.


Proč si nás firmy jako zprostřekovatele zaměstnanců cení

Společnosti profitují ze služeb zprostředkovatele. Jako regionální zprostředkovatel práce se Starke Jobs zabývá jednou z nejdůležitějších a časově náročnějších fází procesu náboru. Od vypsání nabídky volného místa, k vytipování různých uchazečů až po konečnou odpověď. V závislosti na velikosti provozu dostane společnost i více než sto žádostí o práci. Mnoha firmám často chybí čas, aby daly šanci všem uchazečům představit se u osobního pohovoru. Naši klienti od nás dostávají seznam již předem  vytipovaných a na danou pozici vhodných uchazečů.

Vaše spokojenost – náš cíl!

Úspěšné obsazení pracovního místa v rámci zprostředkování práce je dokončeno až tehdy, když obě strany – tedy Vy, jako uchazeč o práci, a daná společnost – jsou úplně šťastné a spokojené. V souladu s Vašimi odbornými kompetencemi a osobními zájmy společně probereme vypsaná volná pracovní místa s odpovídajícími požadavky a nabídkami společností. Náš tým se intenzivně zabývá Vašimi podklady a žádostí, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku k Vaší spokojenosti.

Je tedy přímé zprostředkování práce lepší než agenturní zaměstnání?

V případě předcházejícího zaměstnání přes agenturu práce se mohou žadatel a zaměstnavatel lépe poznat a ověřit si, že daná pracovní pozice naplnila vzájemné očekávání a odborné znalosti odpovídají požadavkům. Především v řemeslných profesích je předem domluveno krátké testování, zda zaměstnanec splňuje požadavky a podmínky společnosti. Občas dochází k tomu, že nás naši zaměstnanci kontaktují a žádají o alternativní práci, protože práce v dané společnosti zcela nesplňuje jejich očekávání. Také v těchto případech jsou personální poradci a rekrutéři společnosti Starke Jobs Vaším spolehlivým partnerem a snaží se najít nejlepší řešení pro všechny strany.

Ve výrobním sektoru, v kovoprůmyslu a elektrotechnickém průmyslu a také v průmyslu zpracování plastů jsou zaměstnanci dlouhodobě zaměstnaní přes pracovní agenturu, aby byla v případě kolísavých objednávek zachována jejich flexibilita. Ale i zde existují právní předpisy, které vedou k převzetí přímo pod firmu ve střednědobém horizontu. Další výhodou pro zaměstnance jsou kolektivní smlouvy o příplatcích dle odvětví pro agenturní zaměstnance v průmyslových odvětvích, kovozpracovatelském a elektrotechnickém průmyslu, průmyslu pro zpracování plastů a kuačuku, textilním průmyslu a dalších. To zajišťuje, aby již od prvního dne byly výdělky agenturních zaměstnanců postupně dorovnávány na výši výdělků zaměstnanců kmenových.