Práce pro řidiče - Nemecko Sasko - Bavorsko - Německo

Práce pro řidiče – Nemecko

Práce pro řidič v Německu


Hledáte práci jako řidič v Německu?

Nejčastější otázky na téma řidič kamionu v Německu

Kolik si vydělá řidič kamionu v Německu?

Příjem řidiče z povolání v Německu se pohybuje mezi 20.000€ a 74.000€ hrubého ročně. Výše mzdy záleží na zkušenostech řidiče, vzdálenostech, které musí urazit, přepravovaném materiálu (např. nebezpečné látky) nebo benefitech zaměstnavatele. Mzdy se totiž zvyšují úměrně tomu, jak dlouho řidič z povolání pro jednu společnost pracuje.

Kolik si vydělá v Německu řidič kamionu, pokud jezdí jen v rámci regionu?

Pokud jezdí profesionální řidič jen na krátké vzdálenosti, například v rámci regionu nebo spolkové země, vydělá si obvykle méně než jeho kolegové dálkoví řidiči. Zpravidla se jejich příjem pohybuje od 20.000€ do 40.000€ za rok. I tady záleží na druhu přepravovaného nákladu a na době, kterou na cestách stráví. Výši mzdy ovlivňují také příplatky za noc či za práci o víkendu.

Existují platové tabulky pro řidiče z povolání?

Toto záleží čistě na tom, zda společnost, pod kterou řidič z povolání jezdí, je vázán povinností dodržovat tarifní smlouvu. Většina společností však tuto povinnost nemá.

Jak se můžu stát řidičem z povolání v Německu?

Požadavky, které jsou kladeny na řidiče z povolání v Německu, jsou zakotveny zákoně o kvalifikaci řidiče z povolání. Naleznete ho zde:

https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg/Tento právní předpis ve stručnosti číká, že řidič z povolání musí v Německu splňovat následující:

• Odborné vzdělání získané v rámci zaměstnání ve spediční společnosti – německý systém vzdělávání je v tomto trochu jiný než český, v podstatě jde o uznatelnou praxi, na základě které je německým zaměstnancům vystaveno potvrzení o absolvování vzdělání

• Profesní způsobilost: kód 95 s dobou platnosti uvedený v řidičském průkaze ve formátu „95 (DD.MM.RR)“

• Úspěšné složení zkoušek odborné kvalifikace K uvedeným třem bodům dále náleží třidič kamionuaké další předpisy, které učební obory a další požadované zkušenosti musí uchazeč o práci řidiče z povolání splnit dřív, než může být jako řidič zaměstnán.Patří sem:

• Znalost bezpečnostních předpisů ve vztahu k řízení

• Znalost nezbytných bezpečnostních prvků obecně

• Pracovní zkušenosti se zajištěním nákladu v nákladovém prostoru

• Znalosti zákonů ve vztahu k motorové silniční dopravě

• Znalosti rizik plynoucích z dopravního provozu i pracovních úrazů

• Znalosti potřebné k ochraně zdraví na pracovišti (tzn. bezpečnostní přestávky, ale i správné sezení za volantem apod.)

Kromě uvedeného musí řidič také vědět, jak se zachovat v nenadálé situaci. Tato schopnost jde ruku v ruce s délkou praxe a absolvováním povinných školení řidičů. Neméně důležitý je ale také první dojem, jaký řidič kamionu u zákazníků udělá. Vždyť je to často jediný zaměstnanec společnosti, se kterým u obchodního partnera přijdou do osobního kontaktu nejčastěji.

Jak se můžu stát řidičem z povolání v Německu?

Požadavky, které jsou kladeny na řidiče z povolání v Německu, jsou zakotveny zákoně o kvalifikaci řidiče z povolání. Naleznete ho zde: https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg/ Tento právní předpis ve stručnosti číká, že řidič z povolání musí v Německu splňovat následující:

• Odborné vzdělání získané v rámci zaměstnání ve spediční společnosti – německý systém vzdělávání je v tomto trochu jiný než český, v podstatě jde o uznatelnou praxi, na základě které je německým zaměstnancům vystaveno potvrzení o absolvování vzdělání

• Profesní způsobilost: kód 95 s dobou platnosti uvedený v řidičském průkaze ve formátu „95 (DD.MM.RR)“

• Úspěšné složení zkoušek odborné kvalifikace K uvedeným třem bodům dále náleží třidič kamionuaké další předpisy, které učební obory a další požadované zkušenosti musí uchazeč o práci řidiče z povolání splnit dřív, než může být jako řidič zaměstnán.

Patří sem:

• Znalost bezpečnostních předpisů ve vztahu k řízení

• Znalost nezbytných bezpečnostních prvků obecně

• Pracovní zkušenosti se zajištěním nákladu v nákladovém prostoru

• Znalosti zákonů ve vztahu k motorové silniční dopravě

• Znalosti rizik plynoucích z dopravního provozu i pracovních úrazů

• Znalosti potřebné k ochraně zdraví na pracovišti (tzn. bezpečnostní přestávky, ale i správné sezení za volantem apod.)

Kromě uvedeného musí řidič také vědět, jak se zachovat v nenadálé situaci. Tato schopnost jde ruku v ruce s délkou praxe a absolvováním povinných školení řidičů. Neméně důležitý je ale také první dojem, jaký řidič kamionu u zákazníků udělá. Vždyť je to často jediný zaměstnanec společnosti, se kterým u obchodního partnera přijdou do osobního kontaktu nejčastěji.

Je kód 95 na mém českém řidičáku platný i v Německu?

Ano. Jedinou podmínkou platnosti je totiž trvalé bydliště v některém z členských států Evropské unie, a tu řidiči z České republiky splňují.

Kolik je v Německu nákladních vozů a kamionů?

Těžko říct. Podle údajů německého úřadu pro nákladní dopravu bylo v roce 2018 na území Německa legálně evidováno na 3 miliony nákladních vozů včetně kamionů. 2,9 milionu z nich jezdí na naftu, pouze zhruba 125.000 nákladních vozů je poháněno benzinem.

Kolik je v Německu volných pracovních míst pro řidiče kamionu?

Každoročně odejde do starobního důchodu na 30.000 řidičů z povolání, vzniklá volná pracovní místa jsou však obsazena zhruba jen z poloviny. Světová banka ve své studii z roku 2017 předpokládá, že v následujících 10 až 15 letech odejde do důchodu na 40 procent řidičů z povolání. Pokud se tato předpověď naplní, v roce 2030 bude v Německu chybět na 150.000 řidičů. Pokud se však podíváme na věkové složení řidičů, nejpočetnější věkovou skupinou mezi řidiči jsou lidé starší 55 let, ovšem pouze 2,5 procenta z celkového počtu jsou řidiči mladší 25 let. A téměř všichni jsou muži. Ženy se mezi řidiči kamionů objevují jen z 1,7 procenta.

Jak dlouho smí řídit řidič kamionu na území Německa?

Pracovní doba řidičů z povolání je zakotvena v ustanoveních sociálních předpisů v silniční dopravě a v zákoně o pracovní době: Nařízení (ES) č. 561/2006. Doba jízdy nesmí překročit 9 hodin denně. Právní předpisy však umožňují výjimku a nejvýše dvakrát týdně lze dobu jízdy prodloužit na 10 hodin. Bezpečnostní přestávky jsou řidiči povinni dodržovat nejdéle po 4,5 hodinách jízdy. Délka trvání bezpečnostní přestávky je nejméně 45 minut.

Na jeden pracovní den v délce trvání 9 hodin denně tak připadá jedna bezpečnostní přestávka. Možné je rozdělení této přestávky do dvou úseků, a to následovně: 1. část pauzy v délce trvání alespoň 15 minut, 2. část alespoň 30 minut.Zákony v Německu stanovují také minimální délku doby odpočinku řidiče kamionu.

Na 24 hodin připadá povinnost dodržovat odpočinek v délce trvání nejméně 11 hodin. Zákony povolují výjimku, dobu odpočinku lze nejvýše 3krát týdně zkrátit na 9 hodin, pokud to vyžadují provozní důvody.I dobu odpočinku lze rozložit na dva úseky denně. Takto prodloužená doba odpočinku však musí v součtu trvat alespoň 12 hodin.

1. část odpočinkové doby musí trvat nejméně 3 hodiny, 2. část alespoň 9 hodin. I řidiči v Německu pracují v takzvaných turnusech. Délka turnusů záleží na uvážení zaměstnavatele, zpravidla jsou týdenní nebo dvoutýdenní. I zde je třeba dbát zákonných předpisů, které se na toto téma vztahují.Doba jízdy během týdenního turnusu nesmí v součtu překročit více než 56 hodin. Pokud výjezd řidiče z povolání trvá nepřetržitě dva týdny, pak během této dvoutýdenní směny nesmí řídit déle než 90 hodin.

Doba odpočinku za týden nesmí být nižší než 45 hodin.Zkrácení celkové doby odpočinku za týden: Celková doba odpočinku za jeden týden může být zkrácena na 24 hodin. To je ovšem možné za předpokladu, že týden před plánovaným zkrácením i týden po něm bude dodržena doba odpočinku v obvyklé délce, tedy 45 hodin. Zkrácení týdenní doby odpočinku je možné pouze jednou za tři týdny.

K výše uvedenému je nutné uvažovat zákon o pracovní době, který v § 3 říká následující: Denní pracovní doba zaměstnanců by neměla přesáhnout 8 hodin. Lze ji prodloužit až na 10 hodin, toto prodloužení pracovní doby však musí být kompenzováno volnem tak, aby průměrná délka pracovní doby za 6 měsíců (24 týdnů) nepřesáhla v průměru 8 hodin denně.Podle § 21a zákona o pracovní době nesmí zároveň pracovní doba přesáhnout 48 hodin týdně. Týdenní pracovní dobu lze prodloužit na 60 hodin, ovšem v průměru za 4 kalendářní měsíce nesmí týdenní pracovní doba překročit 48 hodin.