Aktuální opatření 3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 24. listopadu 2021 – Od dnešního dne platí v Sasku nová, přísnější pravidla. Jedním z nich je pravidlo 3G, tedy geimpft, genesen, getestet, v překladu očkován, zotaven, testován. Aby vám tedy bylo umožněno pracovat, musíte se prokázat prodělanou nemocí, očkováním nebo každodenním testováním. Pendleři se však stále dostanou přes hranice bez omezení, pravidlo 3G je tak jediné omezení. Jaká opatření na pracovišti tedy od 24. listopadu v Sasku platí?

Vstup na pracoviště pouze bezinfekčním zaměstnancům

Novinkou je umožnění vstupu na pracoviště pouze těm, kdo se prokáží platným očkováním, potvrzením o prodělání covidu nebo negativním testem. Zaměstnanci mohou využít bezplatných testů hrazených státem, které jsou platné 24 hodin, nebo placených PCR, které platí 48 hodin.

Na testy 3G si vyhraďte čas mimo pracovní dobu

Testování zaměstnanců se podle spolkového ministerstva práce nezapočítává do pracovní doby. Ministerstvo tento krok vysvětluje tak, že je v zájmu zaměstnanců, aby byli vpuštěni na pracoviště a nehrozila jim pokuta, nikoli v zájmu zaměstnavatelů, a proto testování musí absolvovat mimo svou pracovní dobu. Něco jiného však platí, pokud jsou zaměstnavatelé ochotni testování zaměstnanců hradit ze svého.

opatření v Sasku 3G

Sasko českým pendlerům nebrání ve výkonu práce, požaduje jediné: Prokázat bezinfekčnost testem, prodělanou nemocí nebo očkováním.

Povinnosti zaměstnavatelů při 3G opatření

Jednou z povinností je zaměstnavatelů je zkontrolovat bezinfekčnost svých zaměstnanců, a to na denní bázi. Vyplývá to ze zákona o BOZP, přičemž náklady na dodržování BOZP na pracovišti obvykle leží na zaměstnavateli. Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti opatření během pandemie covidu pomáhá zaměstnavatelům v této věci stát tím, že neočkovaným proplatí testy na registrovaných testovacích místech. Zaměstnavatelům by tak měla zůstat povinnost poskytnout zaměstnancům nejméně dva testy týdně, pokud zaměstnanec nenavštíví testovací místo, může se v práci nechat otesovat na vlastní náklady po vyčerpání dvou bezplatných testů týdně.

Nepředložení 3G je překážkou ze strany zaměstnance

Zaměstnanci, kteří nepředloží žádný doklad o splnění 3G povinnosti, nemohou být vpuštěni na pracoviště. Právo zaměstnance na vpuštění pouze těch zaměstnanců, kteří dodrží zásady BOZP, kam patří i ochrana před šířením infekčního onemocnění, je zakotveno v pracovním právu.

Opakované odmítání 3G může vést v krajním případě k výpovědi

Samo nedoložení žádného důkazu 3G není důvodem k výpovědi. Zaměstnanci, který ale nedoloží test, potvrzení o prodělání nemoci ani očkovací certifikát, může zaměstnavatel udělit varování. Teprve pokud zaměstnanec 3G pravidlo soustavně odmítá, může být výpověď poslední možností.

Povinnost testů naráží na jejich nedostatek po celém Sasku

Za zásadní problém v celé otázce 3G pravidla na pracovišti považuje saská hospodářská komora nedostatek testů. Pokud tedy společnosti nemají dostatek testů k dispozici pro své zaměstnance, musí zaměstnanci absolvovat test na některém z odběrných míst. K dnešnímu dni, tj. 24. listopadu 2021, je v Sasku registrováno 1016 testovacích míst. Saská hospodářská komora volá po rozšíření veřejných testovacích míst. Je totiž otázkou, kdy kapacity dostupných testovacích míst budou zcela vyčerpány.

Testovat se před pracovní dobou nebo až po jejím zahájení?

Hojně diskutované je téma testování mimo pracovní dobu. V platné legislativě totiž nelze nalézt jednoznačnou odpověď na legitimnost takového požadavku. Podle ministerstva práce v Sasku jsou zaměstnanci povinni absolvovat test mimo pracovní dobu před nástupem na pracoviště. Zákon o ochraně před infekcí (Infektionsschutzgesetz) definuje, že testování by mělo proběhnout „před zahájením práce“, což ale dle výkladu právníka Silvia Lindemanna není totéž, co mimo pracovní dobu.

Zaměstnavatelé mohou rozhodnout, kdy testovat zaměstnance

Podle odborového svazu Verdi je tato doba „před zahájením práce“ srovnatelná například s dobou určenou pro převléknutí se do speciálního oděvu (například u zdravotníků), která rovněž bývá součástí placené pracovní doby. Tak, jako je speciální pracovní oděv nezbytný k umožnění zaměstnancům vykonávat jejich práci, je nezbytné k umožnění jejich práce také test jako opatření BOZP. Z pohledu legislativy je proto ponecháno na zaměstnavatelích, k jakému výkladu zákona se přikloní a zda bude vyžadovat absolvování testů ještě před vstupem na pracoviště, nebo až po něm.

Testovací místa v Marienbergu a okolí

Antigenními rychlotesty se můžete otestovat například na těchto registrovaných testovacích místech:

  • AQUA MARIEN, Am Lautengrund 5, Marienberg, denně od 09:00 do 19:00,
  • Fyzioterapie Thera Medica, Katharinenstr. 1, Marienberg, od pondělí do pátku od 07:00 do 19:00,
  • Testovací místo Wolkenstein Erzgebirge, Am Kurpark 7, Wolkenstein

Zanechat komentář