Nová pravidla pro vstup do Německa - Starke Jobs

Nová pravidla pro vstup do Německa

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 14. listopadu 2021 – V pátek 12. listopadu zařadilo Německo Českou republiku opět na seznam rizikových zemí. Pravidla pro vstup do Německa se různí, pendleři mají výjimky, jejichž přehled najdete v tomto článku. Testy budete potřebovat i tehdy, budete-li chtít zajet do Německa pouze na otočku, třeba na nákup.

Od května platí stejné podmínky pro vstup do jednotlivých spolkových zemí

Již v květnu schválila spolková vláda jednotnost nařízení. Vstup do Saska i Bavorska se proto řídí shodně povinností předložit test nebo potvrzení o očkování, příchozí musí vyplnit registrační formulář a musí strpět domácí izolaci dle platných podmínek. Toto spolkové koronavirové nařízení je platné do 15. ledna 2022. Kliknutím sem vyplníte registrační formulář (Digitale Einreiseanmeldung).

Pendleři mají výjimku, musí pouze potvrdit bezinfekčnost

Přeshraničních pracovníků (pendlerů) se však týká výjimka, pro pendlery se nevztahuje povinnost karantény ani vyplnění registračního formuláře. Zůstává však povinnost prokázat se úplným očkováním, potvrzením o prodělání nemoci nebo dvakrát týdně negativním testem. Výsledek testu ale nemusíte mít u sebe již při vstupu přes hranice, stačí, když jej absolvujete až v zaměstnání a v případě výzvy jej hygieně předložíte zpětně. Pokud přes hranice nejezdíte každý den, ale překračujete je jednou týdně s tím, že v Německu pobýváte turnusově, postačí vám k prokázání bezinfekčnosti pouze jeden test týdně.

Případné kontrole budete muset být schopni prokázat, že jste přeshraniční pracovníci a že vámi vykonávaná činnost je nezbytná pro chod společnosti, ve které pracujete. Zajistěte si proto potvrzení zaměstnavatele včas, nebo s sebou vozte kopii pracovní smlouvy.

Ani na otočku nemůžete do Německa bez testu

Důležité upozornění se týká také osob pobývajících v České republice, které chtějí vstoupit na území Německa na dobu kratší než 24 hodin, například na nákupy či návštěvu. I pro tyto případy platí povinnost mít u sebe negativní test, potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení o ukončeném očkování.

vstup do německa

Soukromý výlet do Německa je možný jen s karanténou. Té se lze vyhnout doložením očkování, nemoci nebo absolvovat test s negativním výsledkem.

Karanténa pro soukromé cestování lze zkrátit

V případě, že se do Německa chystáte vycestovat soukromě, platí pro vás povinnost karantény. Ta pro příjezd z České republiky trvá 10 dní, je však možné ji předčasně ukončit doložením negativního výsledku testu. Doložením potvrzení o prodělané nemoci nebo doložením potvrzení o ukončeném očkování. Při doložení jednoho z výše uvedených dokumentů končí karanténa ve chvíli doručení příslušnému orgánu. Test je možné absolvovat nejdříve 5. den po příjezdu. U dětí mladších 12 let končí karanténa automaticky uplynutím 5. dne od návratu. Při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé mutace viru končí karanténa až uplynutím 14 dnů od návratu a nelze ji ničím zkrátit.

Výsledek testu, potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení o ukončeném očkování musí mít cestující u sebe již v momentě vstupu na území Německa. Potvrzení musí být v němčině, angličtině, francouzštině, italštině nebo španělštině v papírové nebo digitální podobě.

Samotesty Německo neuznává

Za platný test se považuje pouze test potvrzující přítomnost nebo nepřítomnost nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Antigenní test nesmí být starší 48 hodin (při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru se jeho platnost zkracuje na 24 hodin). PCR test má platnost 72 hodin, samotesty Německo neuznává!

Lhůty pro uznání očkování nebo prodělání nemoci

Aby bylo pro vstup do Německa uznáno potvrzení o prodělání nemoci, musí být toto osvědčení vystaveno lékařem v období nejméně před 28 dny a nejdéle před 6 měsíci. Za úplné očkování se považuje očkování, kdy od podání poslední předepsané dávky uběhlo více než 14 dní (v případě osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, postačí očkování jednou dávkou vakcíny).

Zanechat komentář