Nabídka práce v Německu - Starke JobsNeschopenka v Německu - co mám dělat? - Starke Jobs

Neschopenka v Německu – co mám dělat?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Práce v Německu, neschopenka v Německu

Čemu je při pracovní neschopnosti v Německu potřeba věnovat pozornost

Pracujete v Německu a nevíte, co dělat, když onemocníte, nebo když Vám onemocní dítě? Dali jsme dohromady potřebné informace, kterí pomohou všem lidem, kteří pracují v Německu. A to nejen u agentury práce Starke Jobs, ale i jinde.

Včera bylo ještě všechno super, ale dnes ráno mi začalo téct z nosu,bolest hlavy a mé tělo se cítí, jako by přes něj přejel parník. Nemoc a pracovní neschopnost jsou tu.

Být nemocný je otravné. A ve skutečnosti jsem měl být už dávno v práci. Často je obtížné se v takový okamžik rozhodnout,jestli jet do práce nebo zůstat v posteli. Nejlépe to dokáže posoudit lékař a v případě nemoci Vám vystaví neschopenku.

Potvrzení o pracovní neschopnosti?

Od kdy ho vůbec potřebuji? Mám zůstat po celou dobu neschopnosti v posteli?
A můžu se vrátit do práce ještě před ukončením, když uz se cítím lépe?

To jsou všechno otázky, které si zaměstnanec klade. Práce v Německu si lidé z České republiky váží. Když už jdou k lékaři, je to opradvu vážné. Je potřeba ale vědět, co a jak udělat, aby vše bylo, jak má. Je škoda, aby člověk přišel o práci v Německu kvůli nějaké maličkosti jen z důvodu, že nezná daný zákon. Neznalost zákona ovšem neomlouvá a opravdu může vést až ke ztrátě zaměstnání.

Pracovní neschopnost: od kdy je nutná?

Každý, kdo zůstává doma kvůli nemoci, musí nemoc hlásit zaměstnavateli přímo první den nejpozději dvě hodiny po začátku pracovní doby.
Nejpozději od třetího dne nemoci stanoví zákon také doklad o pracovní neschopnosti. Ale pozor! U pracovních agentur musí toto osvědčení
být k dispozici zaměstnavateli, tedy agentuře, již v první den nemoci, v závažných případech den následující.

Zpětná psaná pracovní neschopnost Každý, kdo onemocní o víkendu, například v sobotu nebo v neděli a musí jít do práce, má hned problém – protože najít o víkendu lékaře, který Vám vystaví potrvzení o pracovní neschopnosti, je velmi těžké.
Můžu si nechat zpětně vystavit neschopenku? Podle pokynů pro zdravotní pojišťovny, pro osoby práce neschopné, může lékař potvrdit pracovní neschopnost pouze ode dne, kdy jej zaměstnanec požádá. Nicméně, pokud lékař ví, že zaměstnanec nemohl v předcházejících dnech navštívit lékaře, může ve výjimečných případech vydat potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně. Nicméně, až po vyšetření a jen do tří dnů.

Pracovní neschopnost v Německu v otázkách a odpovědích: Jaká jsou má práva a povinnosti? Jak se řeší pracovní úraz? Jak dlouho proplácí pojišťovna náhradu mzdy? Čtěte zde >>>

Nechat se uschopnit?

Občas to jde s rekonvalescencí rychleji, než se očekávalo. Tím líp, aspoň mám ještě pár dní volna. Nebo?
Omyl, že by se člověk nesměl vrátit před koncem pracovní neschopnosti do práce, stále přetrvává.
Faktem je, že doktor potvrzuje pouze pravděpodobné trvání pracovní neschopnosti.
Tyto informace proto nejsou závazné a měly by být chápány jako doporučení. Zaměstnanec, který se uzdravil dříve, je dokonce povinen vrátit se do práce!
K tomu nepotřebuje doklad o tom, že je zdravý – něco takového v německém právu neexistuje.

Neschopenka a klid na lůžku?

Znamená každá neschopenka, že člověk nesmí opustit postel? Ne tak docela! Pokud lékař nepředepsal odpočinek na lůžku, může se zaměstnanec také pohybovat na veřejnosti. Smyslem a účelem pracovní neschopnosti je to, aby se člověk mohl co nejrychleji uzdravit a vrátit zase do práce.

Proto jsou zakázány všechny činnosti, které prodlužují proces léčení.
Například u silného nachlazení sport nebo návštěva baru se spoustou panáků. Pokud naopak lékař doporučuje například při bolestech zad cvičení, pak jsou činnosti, jako je plavání nebo jízda na kole, povoleny, protože podporují uzdravení.

Můžu během nemocenské dostat výpověď?

Během pracovní neschopnosti kolem poletuje možnost výpovědi pracovní smlouvy. Narozdíl od všeobecného názoru není pro zaměstnavatele nemocenská překážkou k výpovědi. Naopak, ve výjimečných případech může být onemocnění dokonce důvodem k výpovědi.
Naštěstí to zaměstnavatelé nemají tak snadné. Pokud chce společnost zaměstnance vypovědět z důvodu nemoci, musí existovat důkaz, že zdravotní prognóza je i v budoucnu stále špatná. Pokud by tím měly být ovlivněny obchodní a ekonomické zájmy zaměstnavatele, pak má společnost v případě výpovědi z důvodu týkající se nemoci velkou šanci na úspěch. Tak je tomu například v případě, když pracovní stroje stojí, kolegové musí stále pracovat, nebo když musí zaskakovat pracovníci z jiných pracovních oddělení, aby kompenzovali Vaši nepřítomnost.
Pro společnosti, které přenechávají své zaměstnance jiným firmám, tedy pracovní agentury, platí zvláštní okolnosti.
Příklad: Firma odhlásí zaměstnance pracovní agentury, že už ho nepotřebuje.
V tomto případě může pracovní agentura z ekonomických důvodů ukončit pracovní poměr zaměstnance, i když je aktuálně nemocný.

Nemocenská kvůli nemocnému dítěti?

Jakmile děti chodí do mateřské školy nebo do školy, snadno chytí každou nemoc, která kolem lítá.
Co dělat, když se člověk musí postarat o nemocné dítě?

Každý z rodičů si může vzít ročně 10 pracovních dnů na péči o nemocné dítě – tak je definován zákonný nárok.
Samoživitelé mají nárok na celkový počet, tedy 20 dnů. U dvou dětí se počet dnů zdvojnásobí. U více než dvou dětí však existuje horní limit: je to 25 dnů pro každého z rodičů a 50 dní pro samoživitele.

Jaké podmínky musí být splněny?

Otcové nebo matky mohou zůstat u dítěte, pokud:

 • je dítě mladší než 12 let
 • lékař vystavil potvrzení
 • jsou z lékařského hlediska ošetřování a péče o dítě nutné
 • jsou rodič i dítě zákonně pojištěni
 • se o dítě nemohou postarat žádné jiné osoby žijící v domácnosti, např. prarodiče nebo au-pair

Toto období nepřítomnosti je pro zaměstnavatele nezaplacené a v tomto okamžiku skočí do zdravotního pojištění.
U dětského lékaře obdržíte separátní “neschopenku” pro předání zaměstnavateli. Také pracovní nechopnost kvůli nemocnému dítěti by měl člověk nahlásit u pojišťovny.

Nemocenská ze zahraničí?

V mnoha případech je zaměstnavateli jedno, který lékař potvrzení o uvolnění ze zaměstnání vystaví.
Konečně existuje svobodná volba a je na pacientovi, kterého lékaře navštíví. Ale pozor, musíte mít na paměti, jak má takové lékařské potvrzení vypadat.
Zákonodárce tuto skutečnost přesně vymezil v zákoně o pokračování vyplácení mzdy zaměstnavatelem v případě nemoci, paragraf 5 oznamovací povinnosti a důkazních povinnostech. Pracovní agentury a i samotné firmy se musí tohoto zákona držet.

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a jejím pravděpodobném trvání.
Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři kalendářní dny, musí zaměstnanec předložit potvrzení o pracovní neschopnosti
a její pravděpodobnou dobu trvání nejpozději následující pracovní den. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat předložení lékařského potvrzení již dříve.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení, je zaměstnanec povinen předložit nový lékařský potvrzení.
Je-li zaměstnanec členem veřejného zdravotního pojištění, musí lékařské potvrzení obsahovat poznámku od ošetřujícího lékaře o tom, že zdravotní pojišťovně je okamžitě zasláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi o zdravotním stavu a nálezu a pravděpodobném trvání pracovní neschopnosti.
(2) Je-li zaměstnanec na počátku pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen nejrychlejším možným způsobem informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, pravděpodobné délce jejího trvání a adrese místa pobytu. Náklady vzniklé při komunikaci musí hradit zaměstnavatel. Kromě toho je zaměstnanec, je-li členem veřejného zdravotního pojištění, povinen tuto skutečnost o pracovní neschopnosti a jejich pravděpodobném trvání pojišťovně hlásit.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen informovat zdravotní pojišťovnu o pravděpodobném pokračování pracovní neschopnosti.
Zákonné zdravotní pojišťovny mohou stanovit, že zaměstnanec může plnit oznamovací a sdělovací povinnosti podle vět 3 a 4 i vůči zahraniční instituci sociálního zabezpečení.
Odstavec 1 věta 5 v tomto případě neplatí. Pokud se zdravotně postižený zaměstnanec vrátí do země, je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele a zdravotní pojišťovnu o svém návratu.

Znění zákona

Podle zákona musí denní potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat datum onemocnění a délku pracovní neschopnosti.

Pozor na potvrzení o pracovní neschopnosti, která vystavují lékaři z České republiky. na takových potvrzení chybí jakékoliv upozornění, které sděluje pravděpodobné délku onemocnění. Dobu trvání nemoci potvrzuje český lékař až na konci pracovní neschopnosti.

Nechat si potvrdit délku pracovní neschopnosti hned při první návštěvě lékaře je pro pacienta téměř nemožné.
To může vést k velkým komplikacím v práci, potažmo u německého zaměstnavatele. Na základě toho může zaměstnavatel pozastavit vyplácení nebo nevyplatit zaměstnance za nedodržení dokazovací povinnosti. Zákonodárce zaměstnavateli přiznává právo odmítnout plnění. A je opravdu jedno, jestli pracujete pod agenturou práce, nebo přímo pod firmou.

§ 7 Právo zaměstnavatele na odmítnutí plnění
Zaměstnavatel je oprávněn odmítnout pokračování vyplácení mzdy
1. pokud zaměstnanec nepředloží lékařské potvrzení podle § 5 odst. 1, nesplňuje povinnosti, které mu vyplývají z § 5 odst. 2,;

Znění zákona

Co by měl člověk dělat?

Vždy je dobré, o tom se svým lékařem promluvit a poukázat na tuto skutečnost.
Měl by uvést pravděpodobné trvání nemoci na poslední části potvrzení o pracovní neschopnosti.

Existuje však také jednoduché řešení, které se obecně vyhne komplikacím s potvrzením pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a možnému odmítnutí plnění ze strany zaměstnavatele. Doporučujeme navštívit lékaře v Německu. Potvrzení, které vydává, je stoprocentně takové, jak vyžaduje zákon.

Hledali jsme všeobecné lékařské praxe, kde mluví lékaři i česky.

Frau MU Dr. Darina Al-Zurqa

Praktický lékař, fyzioterapie (specialista)
Freiberger Straße 16, 09496 Marienberg
Telefon: 03735 / 2679897, Fax: 03735 / 2679896

Dipl.-Med. Vaclav Stehlik

Praktický lékař
Med. Versorgungszentrum KfH-Gesundheitszentrum Aue
Albert-Schweitzer-Str. 33, 08280 Aue
Telefon: 03771 / 5690-0

Dr. Katerina Nyklova

Praktický lékař
Další vzdělání: psychosomatická základní péče, domácí lékař
Hauptstr. 33, 02794 Leutersdorf
Telefon: 03586 / 386225

Dr. med. Stefan Holecko und Dr. med. Helena Holeckova

Praktický lékař
Další vzdělání: domácí lékař
Weststr. 18, 09112 Chemnitz
Telefon: 0371 / 302341

Dr. med. Peter Balaz

Praktický lékař, Specialista na všeobecnou chirurgii
Další vzdělání: domácí lékař, psychosomatická základní péče
Freiberger Str. 8, 01774 Klingenberg
Telefon: 035055 / 61311

Dr. Katarina Horn und Dominika Karaskova

Praktický lékař, internista
Další vzdělání: domácí lékař
Dornspachstr. 24 a02763 Zittau
Telefon: 03583 / 704247

Znáte také dobré lékařské praxe, kde se mluví česky a jsou v Německu? Napište je do komentáře.

Zadání e-mailové adresy je povinné kvůli spamu. Nemějte obavy, při publikování Vašeho komentáře se nebude zobrazovat a nebude.

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.


O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika po koroně opět jede na...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus a trh práce v Německu

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Pracovní neschopnost v Německu: Můžu během nemoci na dovolenou?

Informace, Kariéra

Pracovní právo v Německu: Jak se chovat během neschopenky? V Německu v zásadě platí tři základní pravidla pro nemocné zaměstnance: Kdo...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu, důchody a Kindergeld 2021

Finance, Informace, Nezařazeno

Od července vyšší mzdy, vyšší důchody a další bonusový Kindergeld. Ovšem jen pro někoho. Pandemie koronaviru s sebou přinesla mnoho...

Čtěte dále >

Jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět

Nezařazeno

Jak se připravit na pohovor nejen při hledání práce v Německu Hledání práce může být někdy trochu věda. Díky našemu...

Čtěte dále >

Životopis v němčině – jak ho napsat a kdy ho použít?

Kariéra

K čemu je dobrý životopis v němčině? Před časem jsme pro vás sepsali pár pravidel, kterými je dobré řídit se...

Čtěte dále >

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Finance

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu Až do 31. července (resp. 2. srpna...

Čtěte dále >

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Informace

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v...

Čtěte dále >

Pendleři se brzy znovu dočkají volných cest za hranice

Informace

Česko už není na německém semaforu vysoce rizikovou zemí, od poloviny května by se pendleři nemuseli testovat vůbec Od 2....

Čtěte dále >

Bonusový Kindergeld vyplatí Německo rodinám i v roce 2021

Finance, Rodina

I v letošním roce obdrží rodiny bonusový příspěvek Kindergeld 10. března vstoupil v účinnost takzvaný třetí zákon o daňové podpoře...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem končí

Informace

Kontroly na hranicích s Německem končí, přesouvají se do vnitrozemí Kontroly osob vstupujících na území Saska a Bavorska z České...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2021

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu 2021 Ani v roce 2021 nebudeme ochuzeni o četné státní svátky v Německu. K naší smůle...

Čtěte dále >

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den

Informace

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den Česká republika zmizela z německého seznamu zemí s vysokým výskytem koronavirových mutací,...

Čtěte dále >

Hora svatého Šebestiána má nové odběrové místo

Informace

U hranic s Německem se otevřelo odběrové místo pro pendlery Primárně pro pendlery a osoby zajišťující tranzit přes Německo je...

Čtěte dále >

Sasko s Bavorskem podávají pomocnou ruku českému pohraničí

Informace

Německo pošle vakcíny a rychlotesty do českých příhraničních oblastí Bavorský předseda vlády Marcus Söder představil ve spolupráci se svým saským...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Co nového přinese rok 2021?

Finance, Informace

Práce v Německu přehledně: Rok 2021 přináší zjednodušení zdravotního pojištění, nižší daně a vyšší mzdy Prostřednictvím jednoho z našich starších...

Čtěte dále >

Bavorsko zavádí respirátory v obchodech i testování pendlerů

Informace

Povinné respirátory i testování pendlerů: Bavorsko zpřísňuje protiepidemická opatření Od pondělí 18. ledna platí v Bavorku povinnost nosit respirátory FFP2...

Čtěte dále >

Testování pendlerů bude možné i na pobočkách Starke Jobs

Informace, O Starke Jobs

Testování pendlerů na Covid-19 nově možné i na pobočkách Starke Jobs V pátek 8. ledna jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček...

Čtěte dále >

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup, čelí za to kritice

Informace

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup na území státu, čelí za to ostré kritice Od 31. prosince mohou lidé z rizikových...

Čtěte dále >

Lockdown v Sasku a kontroly na hranicích, pendleři do práce mohou

Informace

Německo vstupuje do lockdownu, pravidla pro lockdown v Sasku platí do 10. ledna Od pondělí 14. prosince vstoupilo Sasko do...

Čtěte dále >

Testy na Covid-19 absolvujte v Německu

Informace

Náš blog Ostatní uživatelé také hledali:

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu doplňuje nově příspěvek na mobilitu

Finance, Informace

Dojíždějící do Německa mohou uplatnit příspěvek na dopravu, pro lidi s nízkými příjmy zavádí Německo od roku 2021 příspěvek na...

Čtěte dále >

Dodatečný příspěvek na zdravotní pojištění vzroste o 0,2 procenta

Finance

Chcete si text nechat přečíst?                         Průměrný dodatečný příspěvek...

Čtěte dále >

46 Kommentare

 1. Jaroslav

  Lékař se kterým se domluvíte česky neboť má českou manželku a praxi v Motole je Dr. med. Thomas Ludin Hirschbergstr. 22
  78054 Villingen-Schwenningen , Telefon:07720/35115

  Odpovězte
 2. Evzen

  Dipl.med. Varga Katarina
  Adresse: Otto-Simm-Straße 2 A, 02782 Seifhennersdorf
  Telefon: 03586 404225
  mluvi cesky, maji i ceskou sestru na recepci

  Odpovězte
 3. TOMÁŠ

  Němčiny

  Odpovězte
 4. Kateřina

  S téměř 14 cti letou dcerou která je astmatička se stěhujeme do Bayrothu .zajímalo by mě jak je to s lékařským ošetřením a zda ji mohu nechat pojištění v Cz u VZP.(každý rok létá s Mořským koníkem k moři).Nebo zda ji musím přihlásit k Německé pojišťovně .

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den,
   pokud se stěhujete celá rodina a oba rodiče budou pojištěni v Německu, pak byste měla přihlásit dceru spolu s Vámi na německou pojišťovnu, u které jste/budete pojištěná. Pokud otec Vaší dcery zůstane v České republice, pravděpodobně Vám pojišťovna nedovolí odhlášení dítěte ze zdravotního pojištění v ČR. Nejprve je nutné dceru u VZP odhlásit formulářem E106, ta následně zašle vše potřebné německé pojišťovně. Teoreticky se můžete tvářit, že je dcera v Německu “na dovolené”, prakticky to ale nemá žádný význam. Německé pojišťovny navíc pojištěncům přispívají mnohem více benefity na zdravotní programy, což jako maminka astmatičky jistě oceníte.

   Odpovězte
 5. Mira

  Dobrý den, zaměstnavatel mi nechce proplatit 4dny ode dne pracovní neschopnosti, prý kvůli tomu že jsem ji donesl 4.den. Tak pry místo počítá až od toho 4 dne. Mám narok na vyplacení či nikoli. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den Miro, k Vaší otázce jsem na webu sachsen.dgb.de našla následující: “Trvá-li dočasná pracovní neschopnost zaměstnance déle než 3 kalendářní dny, musí nejpozději následující den předložit zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vystavené lékařem.” Nárok na proplacení náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti byste ted měl mít již od prvního dne nemoci, pokud jste neschopenku doložil včas, tedy nejpozději čtvrtý den nepřítomnosti. Doufám, že Vám informace pomohla, hezký den přeje za Starke Jobs Petra.

   Odpovězte
 6. Jiří

  Dobrý den měl bych dotaz. Začal jsem marodit a během toho mi dorazila poštou výpověď .nechtěl jsem začal jsem marodit v půlce listopadu a výpověď mi přišla v prosinci a s tím že to mám do konce roku tak jsem se chtěl zeptat jestli mám nárok i na nemocenskou i po ukončení jakoby zaměstnavatelem mojí pracovní smlouvu

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nárok na výplatu nemocenské máte i po skončení pracovního poměru, pokud Vaše pracovní neschopnost stále trvá. Povinnost vyplácet nemocenskou však následujícím dnem po ukončení pracovní poměru přechází přímo na Krankenkasse.

   Odpovězte
 7. Hana

  Dobry den,pred casem jsem omarodila s chripkou ,jednalo se pouze o jeden tyden ,zamestnevatel obdrzel neschopenku vcas,presto stale cekam na proplaceni neschopenky ,slibuje ze v dalsi vyplate rozdil doplati to vsak neudela .Muzete mi prosim poradit na koho se mohu obratit ?dekuji Hanka

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, doporučujeme Vám znovu promluvit s Vaším zaměstnavatelem. Je možné, že neobdržel všechny podklady nebo je obdržel pozdě. V případě, že pokud vám nárok na výplatu nemocenské nezanikl a zaměstnavatel Vám peníze neproplatí, můžete se obrátit na některý z úřad pro podporu zaměstnanců.

   Odpovězte
 8. Šárka Jiraskova

  Dobrý den pracovala jsem v Německu 5 měsíců. Onemocněla jsem s rukou a půjdu na operaci. Nemocenská lístek jsem odevzdala hned druhý den na firmě a druhý poslala i s diagnózou na AOK. Dnes mi přišla výpověď ve zkušební době. Teď nevím jaký bude postup. Ráda bych věděla na čem jsem a jestli můžu počítat s nějakými penězi. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, hned následující den po skončení pracovního poměru přechází povinnost vyplácet vám nemocenskou na příslušnou Krankenkasse.

   Odpovězte
 9. Pitrs

  Dobrý den.
  Jsem ve výpovědní lhůtě a onemocněl jsem. Jak je s proplácením nemocenské, pokud trvá delší dobu než je výp. lhůta? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v tomto případě dostanete nemocenskou po skončení pracovního poměru od Krankenkasse.

   Odpovězte
 10. Michala

  Dobrý prosím o radu manžel se chce v Čechách léčit s tenisovým loktem ,v Německu pracuje osm let. Ale tady v ČR je problém s neschopenkou že nezadavaji předběžné ukončení neschopenky. Žijeme v Klášterci nad Ohří a pracuje v Munderkingen. Což je dost daleko aby tam jezdil na kontroly . Je tu poblíž německý doktor který mluví česky a vystaví německou neschopenku a bude se léčit v ČR a k německému jen na kontroly? Jinak praktického lékaře má také v Munderkingen. Děkuji za radu

  Odpovězte
 11. Jiří

  Dobry den,po 14dnech od nastupu do prace jsem zacal marodit s kolenem,zamestnavatel mi proplatil pouze tech 14dnu co jsme odpracoval a bylo mi receno ze po dobu co marodim(6tydnu)mi zaplati AOK,je tomu tak??!dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, ano, během prvního měsíce trvání pracovního poměru skutečně přechází povinnost náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti od prvního dne na zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn.

   Odpovězte
 12. Zuzana Vicanová

  Dobrý den,prosím o radu,vzhledem k situaci která vznikla kvůli koronaviru,mi bylo nabídnuto ubytování v Německu,musela jsem odmítnout,jsem samoživitelka.Byla mi zaslána výpověd k 30.4.2020,stím že duben nebude hrazen,protože neodvedu žádnou práci,proplatí zbytek dovolené a pár hodin z zeit konta.Mohu jít v tom dubnu marodit když mi běží výpovědní doba?Jsem zaměstnána přes Agenturu.Děkuji Vicanová.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, marodit můžete i v pracovní neschopnosti, to však nemá vliv na výpovědní lhůtu ani výplatu náhrady mzdy. Oboje končí dnem, kdy končí pracovní poměr v Německu.

   Odpovězte
 13. Romana Kusova

  Co dělat když sem pojištěna v Německu u pojišťovnu Dák jsem nemocná od 19 3 20 dodnes i doby mě nemohly operovat kvůli epidemiji teď když se pomalu vrací vše do normálu a lékař mě 26.5.20 má předat termín operace bez ní bohužel nemůžu pracovat a diagnóza je ze do 6 měsíců přestanu chodit mě pojišťovna oznámí že nemám nárok na nemocenskou a ad se přihlásím na úřad práce tam bohužel mě řekli že mám stále platnou pracovní smlouvu zaméstnavatel mě výpověď nedá jelikost mám pracovní úraz a pokud ji dám sama tak sem totálně v háji a nemám nanic nárok dokáže menekdo poradit co mám dělat

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, na nemocenskou nárok nemáte v případě, že jste v Kurzarbeitu. V případě, že během trvání Kurzarbeitu zaměstnanec onemocní, bude zaměstnanci nadále vyplácen Kurzarbeitergeld, a to po celou dobu trvání nárok na něj. Během Kurzarbeitu tedy nedostanete nemocenské dávky. Trvá-li však pracovní neschopnost déle než Kurzarbeit samotný, teprve potom má zaměstnanec nárok na výplatu nemocenských dávek. Ve Vašem případě tedy můžete absolvovat operaci, v případě, že bude doba pracovní neschopnosti delší, než trvání Kurzarbeitu, pak bude po jeho skončení dostávat nemocenské dávky dle obvyklých pravidel.

   Odpovězte
 14. Milan Červeň

  Mudr. Vratislav Prejzek. Gersdorfstraße 23, 02828 Görlitz, Německo
  pátek 10–16
  pondělí 12:30–17:30
  úterý 7–11:30
  středa 12:30–17:30
  čtvrtek 7–11:30
  pátek 10–16
  Ordinace Šluknov – náměstí Míru 344
  Po: 7:00 – 11:30
  Út: 12:30 – 17:00
  St: 7:00 – 11:30
  Čt: 12:30 – 17:00
  Pá: 7:00 – 9:00
  Vystavuje německou neschopenku.

  Odpovězte
 15. Miloslav

  Dobrý den mám problém. Jsem Čech a pracuji v Německu a marodím už 72 týdnů, přišlo mi od aok že po 78 týdnech my zaniká nemocenská. Mám před operací v Německu a nevím co bude dál.
  Děkuju za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, Krankengeld, tedy náhrada mzdy během nemocenské, je v Německu dle zákona vyplácena skutečně pouze do 78 týdnů trvání pracovní neschopnosti. Tato horní hranice byla vypočítána jako doba potřebná k zotavení i z vleklých onemocnění nebo komplikovaných úrazů. V případě, že ani po 78 týdnů nedojde ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, je prohlášen za skutečně práce neschopného a nastává prostor například pro řešení invalidního důchodu nebo změny pracovního odvětví, ve kterém pracoval. Více k dotazu najdete zde: https://prace.starke-jobs.com/pracovni-neschopnost-nemecko-neschopenka/

   Odpovězte
 16. Vlastimil

  Dobrý den. Prosím Vás jsou v Německu vycházky při nemocenské? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, otázka vycházek je v Německu trochu složitější. Německý právní systém vycházky jako takové nezná. To znamená, že jste-li osobou samostatně žijící, máte možnost dojít si nakoupit, k lékaři a pokud to Váš zdravotní stav dovolí, smíte jít klidně do kina. Porušení pracovního práva se ale dopouštíte ve chvíli, kdy při pracovní neschopnosti provozujete něco, co se neslučuje s Vaším zdravotním stavem. To znamená, zlomíte-li si ruku a zároveň pracujete jako chirurg, který ruce potřebuje, jste v pracovní neschopnosti, protože bez ruky nemůžete operovat. Do kina ale jít můžete. Pokud ale onemocníte s chřipkou a jste v pracovní neschopnosti, předpokládá se, že Vám Váš zdravotní stav návštěvu kina nedovoluje, stejně jako Vám nedovoluje pracovat. Je proto nutné uvážit, zda důvod Vašich vycházek není v rozporu s důvodem, pro který jste v pracovní neschopnosti. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 17. Jana Mlýnková Palovčíková

  Dobrý den,
  Potřebovala bych nutně poradit
  Manžel pracoval v Německu jako řidič kamionu,
  Bohužel v červenci zkolaboval při nakládce/vykládce zboží,
  Byl ošetřen a následně pokračoval v jízdě..
  Přijel do CZ a rovnou mířil do nemocnice, prodělal mozkovou mrtvici..
  Ihned jsem to oznámila zaměstnavateli, ten byl vstřícný,
  Zaslala jsem neschopenku a neustále jsem se zaměstnavatele ptala zda je to vše co mám udělat.
  Neznam německé právo, jsem pojištěná v CZ.
  Zaměstnavatel mě ujištoval, že účetní odd. odesílá neschopenku na pojištovnu ,
  Domnívala jsem se , že to je stejné jako v CZ..
  Několikrát jsem neschopenku zaměstnavateli poslala, hlásila jsem zdravotní stav, zaměstnavatel mě ujištoval
  Že platí 6 týdnů a poté pojištovna, že mě dokonce vyzvou a zašlou nějaký formulář..
  Jednou mi to nedalo a začala jsem hledat na internetu, zda je to vše, zjistila jsem, že to není zcela pravda..
  Tak jsem poslala průvodní dopis v němčině, kopii kartičky pojištěnce, neschopenku a lékařskou zprávu v češtině..
  Zřejmně pozdě.., nevím zda to pojištovna po třech měsících uzná.., zatím nemám odpověd.
  Je pojištěný u AOK a nyní je zcela bez příjmu.
  Opět jsem kontaktovala zaměstnavatele, který mi dosud pomáhal, že jsme postupovali špatně.
  Dokonce jsem jim zaslala vše to co jsem poslala na AOK a oni to také zaslali faxem na AOK
  Pokud by to AOK neuznala potřebovala bych poradit, zda má manžel i jiné možnosti..Např. dát výpověd, přihlásit se na pracovní úřad v Německu a pokračovat v léčbě, Nebo dát výpověd nahlásit se v České republice a pokračovt v léčbě, Nebo už začít žádat v CZ o invalidní důchod ( V CZ pracoval cca 25 let, v DE cca 3 roky), nebo vyčkat jak se pojištovna zachová,
  Nevím co dělat, Prosím můžete mi poradit, moc děkuji

  Moc děkuji za Vaší odpověd

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, jak je to dlouho, co jste poslala uvedené doklady na pojišťovnu? Jinak je to tak, jak Vám potvrdil zaměstnavatel Vašeho manžela: Prvních šest týdnů vyplácí zaměstnavatel, poté tato povinnost přechází na zdravotní pojišťovnu.

   Odpovězte
   1. Jana Mlýnková Palovčíková

    Dobrý den, odeslala jsem to na pojištovnu až po třech měsících,
    až když mě vyzval zaměstnavatel, i přesto, že jsem se několikrát zaměstnavatele ptala, zda to stačí oznamovat jen jemu.
    Pak když jsem našla na internetu, že se to mělo zaslat i na AOK, tak jsem se zarazila, celou dobu jsem si myslela, že to zaměstnavatel za mě oznámil, je pravda, že se pojištovna ozvala také pouze zaměstnavateli.
    Zaměstnavatel tvrdil, že vše odesílá účetní odd.zaměstnavatel splnil svou povinnost, že uhradil 6 týdnů, dokonce faxem přeposlal mojí dokumentaci, kterou jsem zasílala na AOK, moc děkuji za odpověd

    Odpovězte
 18. adriana

  Dobrý den, byla byste tak hodná a odpověděla mi na můj dotaz?
  Dne 13. října 2020 nastoupil můj syn do firmy v Marktredwitz jako svářeč- na pracovní poměr s 6-ti měsíční zkušební dobou. Byl přijat a pracoval do čtvrtka s tím, že v pátek si měl sám vyběhat zdravotní pojišťovnu a nahlásit se na finanční úřad. Odpracoval tedy 3 dny a v pátek měl teplotu, pásový opar a bolesti, tak šel v Čechách ke svému doktorovi místo toho, aby jel vyřizovat do Německa pojištovnu apod. Doktor byl pouze na telefonu s tím, že se má syn dostavit v pondělí, že mu vystaví neschopenku od toho pátku, 16.10.
  Neschopenku poslal přes internet na firmu, kterou má syn na pracovní smlouvě. Každý den mu z Německa volají, že neschopenka nepřišla, přitom byla odeslána. Dnes navíc mu mistr přeposlal dopis od personalistky, která mu píše, že syn nemá vyřízenou pojištovnu v Německu a jestli vše nevyřídí, nedostane nemoc proplacenou.
  Můj dotaz se týká 1- opravdu je zaměstnanec povinen se sám k pojištovně přihlašovat a na fin. úřad v Německu?
  2. Co má syn dělat, když je nemocný, navíc zítra musí na testy na Covid?
  3. Má zaměstnavatel právo mu nemoc neproplatit?
  MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ, Hlinková

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, k otázce číslo 1, přihlášení ke zdravotnímu pojištění je v první řadě věcí zaměstnance, může ale nastat dohoda jiná, například že za zaměstnance provede přihlášení zaměstnavatel – ten však pouze vyplní registrační formulář a zašle jej na příslušnou pojišťovnu, formulář si zaměstnanec musí podepsat sám. Některé firmy v Německu dokonce vyžadují předložení dokladu o platném zdravotním pojištění již v den nástupu zaměstnance do zaměstnání. K otázce 2 tedy doporučuji urychleně poslechnout personalistku a zdravotní pojištění si zařídit, většina pojišťoven toto zvládne vyřešit i online. Přerušil Váš syn zdravotní pojištění v ČR? Předpokládám, že nikoli, protože k tomu neměl potřebné dokumenty od německé pojišťovny. Ať se tedy obrátí na českou pojišťovnu, jak bude tato situace v jeho případě řešena. K otázce poslední, pokud zaměstnanec onemocní během prvních čtyř týdnů trvání pracovní smlouvy, nemocenské dávky jsou mu vypláceny přímo zdravotní pojišťovnou. Zaměstnavatel mu tedy náhradu mzdy v době trvání pracovní neschopnosti neposkytne.
   Co se finančního úřadu týče, situace je obdobná. Váš syn si musí po nástupu do prvního zaměstnání v Německu požádat o daňové ID. Pokud jej nebude mít, bude mu automaticky strhávána nejvyšší daň.
   Snad Vám to takto stačí. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 19. Kiki

  Dobrý den,
  mam dotaz a prosím o odpověď na moji otázku.
  Nastoupila jsem v létě do práce v Německu a můj šéf teď za námi všemi přišel a řekl, ze konci sezóna a dal nám nečekaně výpovědi k 13.11. Všichni jsme to podepsali. Jen mě se stala malá nehoda blokla jsem si levou lopatou a šla jsem marodit, mám nařízené rehabilitace, tak se chci zeptat jak je to s penězi, jestli mě bude platit AOK nebo jestli po uplynutí podepsané výpovědi nemám na nic nárok. Předem moc děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, do posledního dne trvání pracovního poměru bude nemocenskou hradit zaměstnavatel. Hned následující den tato povinnost přejde na AOK. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 20. Jana Mlýnková Palovčíková

  Dobrý den,
  pojištovna odmítla zaplatit manželovi dva měsíce nemocenské, protože pozdě odeslal neschopenku (zaslala jsem ji pouze zaměstnavateli, ten přislíbil, že ji odešle, ale zřejmně tak neučinil, mohu doložit maily). Manžel nemohl neschopenku zaslat byl připoutaný na lůžku na JIPu. poté dlouhodobě v nemocnici.
  Musíme to akceptovat, že pojištovna nic neuhradí nebo se můžeme nějak odvolat ? Moc děkujeme

  Odpovězte
 21. Lenka

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jak je to s neschopností. V době dovolené si manžel (čerpal 3 týdny) nechal operovat koleno. Než mu skončila dovolená, dostal výpověď ke konci měsíce. Chtěla jsem se zeptat, jak to bude s proplacením nemocenské po výpovědní lhůtě (čeká ho ještě jedna operace). Má již vystavenou neschopenku. Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v Německu vyplácí zdravotní pojišťovna nemocenské dávky od prvního dne nezaměstnanosti po dobu 30 dní. Posléze je řešením evidovat se u českého úřadu práce a přihlásit se zpět ke zdravotnímu pojištění v ČR, aby za Vás nemocenskou platil stát, a to ideálně do tří dnů ode dne, kdy skončí pracovní poměr. Zdravotní pojišťovny by si měly tuto skutečnost předat, více informací Vám ale poskytnou na pobočce české zdravotní pojišťovny.

   Odpovězte
 22. Denisa

  Dobrý den můžete poradit marodim od března zlomená prstni kustky na noze a narušeny vazy. Celou dobu jsem dostávala nemocenskou až za minuli měsíc mi nepřišla. Email a podklady jsem odeslala vždy včas. Kde se stal problém?

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, důvodů může být několik. Doporučuji obrátit se přímo na servisní centrum Vaší zdravotní pojišťovny, kde Vám na Váš dotaz poskytnou nejrelevantnější odpověď. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 23. Renáta

  Dobrý den mám dotaz pracovala jsem v Německu dostala jsem před 14 dny ukončení prac. poměru bez udání důvodu s tím že týden ještě odpracuji a tento týden mám dovolenou. Konec prac. poměru mám datumově do 26.06.2021. Bohužel jsem si dnes donesla neschopenku dostanu tedy proplacenou nebo ne jsem pojištěná u AOK

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nemocenskou dostanete proplacenou, ovšem ode dne následujícího po dni ukočení pracovního poměru přechází tato povinnost na Vaši zdravotní pojišťovnu.

   Odpovězte
 24. Nikola

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak je to v Německu s rizikovým těhotenstvím. Nastoupila jsem do práce a otěhotněla jsem. Pracuji teprve 3 týdny a od příštího týdne bych měla jít na rizikové těh. Chci se zeptat, jak je to s vyplácením nemocenské? Dostanu vůbec něco když mám odpracováno tak málo? A kde mám nárok si požádat o mateřskou, v ČR nebo v Německu?
  Děkuji moc za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, jako plátce sociálního pojištění byste měla nejprve požádat o rodičovský příspěvek v Německu. Jeho výše se počítá z průměrné čisté mzdy v Německu za posledních 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že máte odpracováno tak málo, bude příspěvek velmi nízký. V ČR je rodičovský příspěvek stanoven na výši 300 tisíc korun. Těchto 300 tisíc korun se poníží o částku, kterou dostanete v Německu, a můžete ho dočerpat v ČR. Zároveň můžete po celou dobu, co bude Váš pracovní poměr trvat, dostávat Kindergeld. Doporučuji zeptat se na Vašem úřadu práce na vhodné řešení přímo pro Vás. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 25. Lenka

  Dobry den, na cestě do práce jsem měla nehodu. Na české chirurgii mi lékař vystavil neschopenku na měsíc, zaměstnavatel si vyžádal návštěvu lékaře v Německu a nechal mi vystavit německou neschopenku na týden. Dosud nejsem v pořádku,14 dní po úraze, jsem objednaná na českou ortopedii, s bolestmi ruky. Německou neschopenku mám ale ukončenou, českou nikoliv. Jedná se tedy o neplacené volno, případně důvod k výpovědi?

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud jste v pracovní neschopnosti, pak platí i česká neschopenka, která má všechny náležitosti pro její uznání v Německu a byla odeslaná v řádném termínu zaměstnavateli i pojišťovně. V případě pochybností doporučuji obrátit se přímo na Vaši zdravotní pojišťovnu. Pracovní neschopnost nikdy sama o sobě důvodem k výpovědi není. Přeji brzké zotavení, Petra.

   Odpovězte

Zanechat komentář

Please follow & like us :)

Whatsapp

Please follow & like us :)

Whatsapp