Neschopenka v Německu - co mám dělat? - Starke Jobs
Zentrale: +49 3735 9489055

Neschopenka v Německu – co mám dělat?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
219
3519
179
Whatsapp599
2354

Práce v Německu, neschopenka v Německu

Čemu je při pracovní neschopnosti v Německu potřeba věnovat pozornost

Pracujete v Německu a nevíte, co dělat, když onemocníte, nebo když Vám onemocní dítě? Dali jsme dohromady potřebné informace, kterí pomohou všem lidem, kteří pracují v Německu. A to nejen u agentury práce Starke Jobs, ale i jinde.

Včera bylo ještě všechno super, ale dnes ráno mi začalo téct z nosu,bolest hlavy a mé tělo se cítí, jako by přes něj přejel parník. Nemoc a pracovní neschopnost jsou tu.

Být nemocný je otravné. A ve skutečnosti jsem měl být už dávno v práci. Často je obtížné se v takový okamžik rozhodnout,jestli jet do práce nebo zůstat v posteli. Nejlépe to dokáže posoudit lékař a v případě nemoci Vám vystaví neschopenku.

Potvrzení o pracovní neschopnosti?

Od kdy ho vůbec potřebuji? Mám zůstat po celou dobu neschopnosti v posteli?
A můžu se vrátit do práce ještě před ukončením, když uz se cítím lépe?

To jsou všechno otázky, které si zaměstnanec klade. Práce v Německu si lidé z České republiky váží. Když už jdou k lékaři, je to opradvu vážné. Je potřeba ale vědět, co a jak udělat, aby vše bylo, jak má. Je škoda, aby člověk přišel o práci v Německu kvůli nějaké maličkosti jen z důvodu, že nezná daný zákon. Neznalost zákona ovšem neomlouvá a opravdu může vést až ke ztrátě zaměstnání.

Pracovní neschopnost: od kdy je nutná?

Každý, kdo zůstává doma kvůli nemoci, musí nemoc hlásit zaměstnavateli přímo první den nejpozději dvě hodiny po začátku pracovní doby.
Nejpozději od třetího dne nemoci stanoví zákon také doklad o pracovní neschopnosti. Ale pozor! U pracovních agentur musí toto osvědčení
být k dispozici zaměstnavateli, tedy agentuře, již v první den nemoci, v závažných případech den následující.

Zpětná psaná pracovní neschopnost Každý, kdo onemocní o víkendu, například v sobotu nebo v neděli a musí jít do práce, má hned problém – protože najít o víkendu lékaře, který Vám vystaví potrvzení o pracovní neschopnosti, je velmi těžké.
Můžu si nechat zpětně vystavit neschopenku? Podle pokynů pro zdravotní pojišťovny, pro osoby práce neschopné, může lékař potvrdit pracovní neschopnoust pouze ode dne, kdy jej zaměstnanec požádá. Nicméně, pokud lékař ví, že zaměstnanec nemohl v předcházejících dnech navštívit lékaře, může ve výjimečných případech vydat potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně. Nicméně, až po vyšetření a jen do tří dnů. “

Nechat se uschopnit?

Občas to jde s rekonvalescencí rychleji, než se očekávalo. Tím líp, aspoň mám ještě pár dní volna. Nebo?
Omyl, že by se člověk nesměl vrátit před koncem pracovní neschopnosti do práce, stále přetrvává.
Faktem je, že doktor potvrzuje pouze pravděpodobné trvání pracovní neschopnosti.
Tyto informace proto nejsou závazné a měly by být chápány jako doporučení. Zaměstnanec, který se uzdravil dříve, je dokonce povinen vrátit se do práce!
K tomu nepotřebuje doklad o tom, že je zdravý – něco takového v německém právu neexistuje.

Neschopenka a klid na lůžku?

Znamená každá neschopenka, že člověk nesmí opustit postel? Ne tak docela! Pokud lékař nepředepsal odpočinek na lůžku, může se zaměstnanec také pohybovat na veřejnosti. Smyslem a účelem pracovní neschopnosti je to, aby se člověk mohl co nejrychleji uzdravit a vrátit zase do práce.

Proto jsou zakázány všechny činnosti, které prodlužují proces léčení.
Například u silného nachlazení sport nebo návštěva baru se spoustou panáků. Pokud naopak lékař doporučuje například při bolestech zad cvičení, pak jsou činnosti, jako je plavání nebo jízda na kole, povoleny, protože podporují uzdravení.

Můžu během nemocenské dostat výpověď?

Během pracovní neschopnosti kolem poletuje možnost výpovědi pracovní smlouvy. Narozdíl od všeobecného názoru není pro zaměstnavatele nemocenská překážkou k výpovědi. Naopak, ve výjimečných případech může být onemocnění dokonce důvodem k výpovědi.
Naštěstí to zaměstnavatelé nemají tak snadné. Pokud chce společnost zaměstnance vypovědět z důvodu nemoci, musí existovat důkaz, že zdravotní prognóza je i v budoucnu stále špatná. Pokud by tím měly být ovlivněny obchodní a ekonomické zájmy zaměstnavatele, pak má společnost v případě výpovědi z důvodu týkající se nemoci velkou šanci na úspěch. Tak je tomu například v případě, když pracovní stroje stojí, kolegové musí stále pracovat, nebo když musí zaskakovat pracovníci z jiných pracovních oddělení, aby kompenzovali Vaši nepřítomnost.
Pro společnosti, které přenechávají své zaměstnance jiným firmám, tedy pracovní agentury, platí zvláštní okolnosti.
Příklad: Firma odhlásí zaměstnance pracovní agentury, že už ho nepotřebuje.
V tomto případě může pracovní agentura z ekonomických důvodů ukončit pracovní poměr zaměstnance, i když je aktuálně nemocný.

Nemocenská kvůli nemocnému dítěti?

Jakmile děti chodí do mateřské školy nebo do školy, snadno chytí každou nemoc, která kolem lítá.
Co dělat, když se člověk musí postarat o nemocné dítě?

Každý z rodičů si může vzít ročně 10 pracovních dnů na péči o nemocné dítě – tak je definován zákonný nárok.
Samoživitelé mají nárok na celkový počet, tedy 20 dnů. U dvou dětí se počet dnů zdvojnásobí. U více než dvou dětí však existuje horní limit:
je to 25 dnů pro každého z rodičů a 50 dní pro samoživitele.

Jaké podmínky musí být splněny?

Otcové nebo matky mohou zůstat u dítěte, pokud:

 • je dítě mladší než 12 let
 • lékař vystavil potvrzení
 • jsou z lékařského hlediska ošetřování a péče o dítě nutné
 • jsou rodič i dítě zákonně pojištěni
 • se o dítě nemohou postarat žádné jiné osoby žijící v domácnosti, např. prarodiče nebo au-pair

Toto období nepřítomnosti je pro zaměstnavatele nezaplacené a v tomto okamžiku skočí do zdravotního pojištění.
U dětského lékaře obdržíte separátní „neschopenku“ pro předání zaměstnavateli. Také pracovní nechopnost kvůli nemocnému dítěti by měl člověk nahlásit u pojišťovny.

Nemocenská ze zahraničí?

V mnoha případech je zaměstnavateli jedno, který lékař potvrzení o uvolnění ze zaměstnání vystaví.
Konečně existuje svobodná volba a je na pacientovi, kterého lékaře navštíví. Ale pozor, musíte mít na paměti, jak má takové lékařské potvrzení vypadat.
Zákonodárce tuto skutečnost přesně vymezil v zákoně o pokračování vyplácení mzdy zaměstnavatelem v případě nemoci, paragraf 5 oznamovací povinnosti a důkazních povinnostech. Pracovní agentury a i samotné firmy se musí tohoto zákona držet.

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a jejím pravděpodobném trvání.
Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři kalendářní dny, musí zaměstnanec předložit potvrzení o pracovní neschopnosti
a její pravděpodobnou dobu trvání nejpozději následující pracovní den. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat předložení lékařského potvrzení již dříve.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení, je zaměstnanec povinen předložit nový lékařský potvrzení.
Je-li zaměstnanec členem veřejného zdravotního pojištění, musí lékařské potvrzení obsahovat poznámku od ošetřujícího lékaře o tom, že zdravotní pojišťovně je okamžitě zasláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi o zdravotním stavu a nálezu a pravděpodobném trvání pracovní neschopnosti.
(2) Je-li zaměstnanec na počátku pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen nejrychlejším možným způsobem informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, pravděpodobné délce jejího trvání a adrese místa pobytu. Náklady vzniklé při komunikaci musí hradit zaměstnavatel. Kromě toho je zaměstnanec, je-li členem veřejného zdravotního pojištění, povinen tuto skutečnost o pracovní neschopnosti a jejich pravděpodobném trvání pojišťovně hlásit.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen informovat zdravotní pojišťovnu o pravděpodobném pokračování pracovní neschopnosti.
Zákonné zdravotní pojišťovny mohou stanovit, že zaměstnanec může plnit oznamovací a sdělovací povinnosti podle vět 3 a 4 i vůči zahraniční instituci sociálního zabezpečení.
Odstavec 1 věta 5 v tomto případě neplatí. Pokud se zdravotně postižený zaměstnanec vrátí do země, je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele a zdravotní pojišťovnu o svém návratu.

Znění zákona

Podle zákona musí denní potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat datum onemocnění a délku pracovní neschopnosti.

Pozor na potvrzení o pracovní neschopnosti, která vystavují lékaři z České republiky. na takových potvrzení chybí jakékoliv upozornění, které sděluje pravděpodobné délku onemocnění. Dobu trvání nemoci potvrzuje český lékař až na konci pracovní neschopnosti.

Nechat si potvrdit délku pracovní neschopnosti hned při první návštěvě lékaře je pro pacienta téměř nemožné.
To může vést k velkým komplikacím v práci, potažmo u německého zaměstnavatele. Na základě toho může zaměstnavatel pozastavit vyplácení nebo nevyplatit zaměstnance za nedodržení dokazovací povinnosti. Zákonodárce zaměstnavateli přiznává právo odmítnout plnění. A je opravdu jedno, jestli pracujete pod agenturou práce, nebo přímo pod firmou.

§ 7 Právo zaměstnavatele na odmítnutí plnění
Zaměstnavatel je oprávněn odmítnout pokračování vyplácení mzdy
1. pokud zaměstnanec nepředloží lékařské potvrzení podle § 5 odst. 1, nesplňuje povinnosti, které mu vyplývají z § 5 odst. 2,;

Znění zákona

Co by měl člověk dělat?

Vždy je dobré, o tom se svým lékařem promluvit a poukázat na tuto skutečnost.
Měl by uvést pravděpodobné trvání nemoci na poslední části potvrzení o pracovní neschopnosti.

Existuje však také jednoduché řešení, které se obecně vyhne komplikacím s potvrzením pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a možnému odmítnutí plnění ze strany zaměstnavatele. Doporučujeme navštívit lékaře v Německu. Potvrzení, které vydává, je stoprocentně takové, jak vyžaduje zákon.

Hledali jsme všeobecné lékařské praxe, kde mluví lékaři i česky.

Frau MU Dr. Darina Al-Zurqa

Praktický lékař, fyzioterapie (specialista)
Freiberger Straße 16, 09496 Marienberg
Telefon: 03735 / 2679897, Fax: 03735 / 2679896

Dipl.-Med. Vaclav Stehlik

Praktický lékař
Med. Versorgungszentrum KfH-Gesundheitszentrum Aue
Albert-Schweitzer-Str. 33, 08280 Aue
Telefon: 03771 / 5690-0

Dr. Katerina Nyklova

Praktický lékař
Další vzdělání: psychosomatická základní péče, domácí lékař
Hauptstr. 33, 02794 Leutersdorf
Telefon: 03586 / 386225

Dr. med. Stefan Holecko und Dr. med. Helena Holeckova

Praktický lékař
Další vzdělání: domácí lékař
Weststr. 18, 09112 Chemnitz
Telefon: 0371 / 302341

Dr. med. Peter Balaz

Praktický lékař, Specialista na všeobecnou chirurgii
Další vzdělání: domácí lékař, psychosomatická základní péče
Freiberger Str. 8, 01774 Klingenberg
Telefon: 035055 / 61311

Dr. Katarina Horn und Dominika Karaskova

Praktický lékař, internista
Další vzdělání: domácí lékař
Dornspachstr. 24 a02763 Zittau
Telefon: 03583 / 704247

Znáte také dobré lékařské praxe, kde se mluví česky a jsou v Německu? Napište je do komentáře.

Zadání e-mailové adresy je povinné kvůli spamu. Nemějte obavy, při publikování Vašeho komentáře se nebude zobrazovat a nebude.

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.


Krušné hory: lyžování, běžky i skialpy

Volný čas

Krušné hory nabízejí lyžování, běžky i skialpinismus Blíží se jarní prázdniny a s nimi otázka, jak využít volného času. Ti,...

Čtěte dále >

Práce za rohem? Ta v Německu se také počítá!

Kariéra

Za prací v cizině není třeba urazit půl světa, práce za rohem v Německu má stejný přínos O tématu práce...

Čtěte dále >

Sváření už není jen doménou mužů, u svářečky najdete i ženy

Nezařazeno

Sváření není jednoduchá práce, ženy jsou ale se svářečkou zručné stejně jako muži Pamatujete si na film Flashdance? Půvabná a...

Čtěte dále >

Svařování škodí zdraví, chraňte se včas

Zdraví

Svářečům hrozí ztráta sluchu, zraku i rakovina plic. Svařování se těší v posledních letech velké popularitě, v kovodělném průmyslu patří...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu: změny od roku 2020

Informace, Nezařazeno

Personální agentura v Německu: změny od roku 2020! Velké změny se od roku 2020 dotknou bezmála 750 tisíc zaměstnanců, kteří...

Čtěte dále >

Jaká je otevírací doba Kauflandu?

Volný čas

Jaká je otevírací doba Kauflandu v Marienbergu, prosím? Věřte nebo ne, ale tuhle větu uslyšel náš personalista Zdeněk jednoho krásného...

Čtěte dále >

Vánoční prémie – kdo má nárok na Weihnachtsgeld?

Finance, Informace

Vánoční prémie v Německu alias Weihnachtsgeld - mám na ně nárok ze zákona? Protože se v tento předvánoční čas množí...

Čtěte dále >

Rodičovský příspěvek a mateřská v Německu

Finance, Rodina

Rodičovský příspěvek - základní Rodičovský příspěvek v Německu se s tím českým nedá úplně srovnávat. Obecně platí, že čím nižší...

Čtěte dále >

Práce pro ženy je málo, polovina žen je nezaměstnaných

Finance, Informace

Nabídka práce pro ženy je v Česku nedostatečná V loňském roce nastaly pro obyvatele České republiky zlaté časy. Nezaměstnanost klesla...

Čtěte dále >

Německo 2020: Minimální mzda poroste, zvednou se i diety

Finance, Informace

Rok 2020 v Německu: Vyšší minimální mzda, více peněz do domácností Minimální mzda v roce 2020 stoupne, zvednou se i...

Čtěte dále >

Neschopenka 2020 – u nás elektronická, v Německu papírová

Finance, Informace

Neschopenka bude pouze elektronická, v Česku dokonce již od roku 2020 Od ledna roku 2020 přistoupí Česká republika k vystavování...

Čtěte dále >

Němčina snadno a rychle?

Nezařazeno

Němčina snadno a rychle: 5 tipů, jak se naučit německy V České republice podle průzkumů ovládá německý jazyk na komunikativní úrovni...

Čtěte dále >

Práce v Německu přes agenturu je plná mýtů

Finance, O Starke Jobs

Práce v Německu přes agenturu je plná mýtů, ve skutečnosti se vyplatí V České republice si pod pojmem agenturní zaměstnávání...

Čtěte dále >

Zemřel Karel Gott

Informace

Fanoušci truchlí, odešla legenda hudebního nebe Jestli něco dnes zcela potřelo národnostní rozdíly mezi Čechy a Němci, jsou to reakce...

Čtěte dále >

Doktor je v Německu oblíbená profese, alespoň mezi lékaři ze zahraničí

Nezařazeno

Doktor je v Německu oblíbená profese, alespoň mezi lékaři ze zahraničí. Němečtí doktoři odcházejí dál na západ. Před devíti lety...

Čtěte dále >

Syndrom vyhoření – prevence

Mezilidské vztahy, Zdraví

Syndrom vyhoření jako civilizační nemoc Syndrom vyhoření byl poprvé popsán v 70. letech minulého století, od letošního května je zařazen na...

Čtěte dále >

Syndrom vyhoření – léčba

Mezilidské vztahy, Zdraví

Syndrom vyhoření je jako živelná pohroma, ničí jedince i jejich okolí V předchozím článku jsme popsali démon zvaný syndrom vyhoření...

Čtěte dále >

15 německých nej – Německo jako země mnoha prvenství

Nezařazeno

Německo - 15 zajímavostí ze světa kuriozit Německo je zemí s bohatou historií a pestrou kulturou a dnes patří k...

Čtěte dále >

Daňové ID: Pendlerům se daně zpřístupní on-line

Finance, Informace

Daňové ID – vaše vstupenka do Německa A to bez nadsázky. S rodným číslem z České republiky si v Německu...

Čtěte dále >

Zdravotní pojištění v Německu se týká i českých pendlerů

Informace

Zdravotní pojištění v Německu se liší, vybírat můžete mezi veřejným a soukromým Zdravotní pojištění můžete uzavřít pouze v jednom státě...

Čtěte dále >

Daně v Německu jsou férové, vyplatí se ale počítat

Finance

Daně v Německu jsou férové, vyplatí se ale počítat Daně v Německu podléhají jiným pravidlům než zdanění mezd v Česku. Podle...

Čtěte dále >

Automobilový průmysl zaznamenal úpadek, roste poptávka po řemeslech

Informace

Krize v automobilovém průmyslu zahýbala trhem práce Propad automobilového průmyslu V prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenal automobilový průmysl výrazný propad....

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2019

Informace, Nezařazeno

Státní svátky v Německu aneb kdy za prací nemusíte vstávat Asi už jste všichni slyšeli lehce závistivé „Němci mají víc svátků...

Čtěte dále >

Důchod z Německa jako hlavní motivace zaměstnanců

Finance, Rodina

Starobní důchod z Německa je žádaným benefitem zaměstnanců Práce v Německu přináší mimo jiného také další výhody v sociálním systému...

Čtěte dále >

Těhotenství v Německu není překážkou, ale radostí

Finance, Rodina, Zdraví

Těhotenství v Německu. Na práva mladých rodin myslí zákony. Období těhotenství prožívá každá žena jinak. Zatímco jedna dokáže i v pokročilém...

Čtěte dále >

Jazykové úrovně

Informace, Nezařazeno

Jazykové úrovně Setkali jste se již s otázkami typu „Jaká je Vaše jazyková úroveň?“ nebo „Jakou úroveň cizího jazyka máte?“...

Čtěte dále >
Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
219
3519
179
Whatsapp599
2354

7 komentářů

 1. Jaroslav

  Lékař se kterým se domluvíte česky neboť má českou manželku a praxi v Motole je Dr. med. Thomas Ludin Hirschbergstr. 22
  78054 Villingen-Schwenningen , Telefon:07720/35115

  Odpovězte
 2. Evzen

  Dipl.med. Varga Katarina
  Adresse: Otto-Simm-Straße 2 A, 02782 Seifhennersdorf
  Telefon: 03586 404225
  mluvi cesky, maji i ceskou sestru na recepci

  Odpovězte
 3. TOMÁŠ

  Němčiny

  Odpovězte
 4. Kateřina

  S téměř 14 cti letou dcerou která je astmatička se stěhujeme do Bayrothu .zajímalo by mě jak je to s lékařským ošetřením a zda ji mohu nechat pojištění v Cz u VZP.(každý rok létá s Mořským koníkem k moři).Nebo zda ji musím přihlásit k Německé pojišťovně .

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den,
   pokud se stěhujete celá rodina a oba rodiče budou pojištěni v Německu, pak byste měla přihlásit dceru spolu s Vámi na německou pojišťovnu, u které jste/budete pojištěná. Pokud otec Vaší dcery zůstane v České republice, pravděpodobně Vám pojišťovna nedovolí odhlášení dítěte ze zdravotního pojištění v ČR. Nejprve je nutné dceru u VZP odhlásit formulářem E106, ta následně zašle vše potřebné německé pojišťovně. Teoreticky se můžete tvářit, že je dcera v Německu „na dovolené“, prakticky to ale nemá žádný význam. Německé pojišťovny navíc pojištěncům přispívají mnohem více benefity na zdravotní programy, což jako maminka astmatičky jistě oceníte.

   Odpovězte
 5. Mira

  Dobrý den, zaměstnavatel mi nechce proplatit 4dny ode dne pracovní neschopnosti, prý kvůli tomu že jsem ji donesl 4.den. Tak pry místo počítá až od toho 4 dne. Mám narok na vyplacení či nikoli. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den Miro, k Vaší otázce jsem na webu sachsen.dgb.de našla následující: „Trvá-li dočasná pracovní neschopnost zaměstnance déle než 3 kalendářní dny, musí nejpozději následující den předložit zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vystavené lékařem.“ Nárok na proplacení náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti byste ted měl mít již od prvního dne nemoci, pokud jste neschopenku doložil včas, tedy nejpozději čtvrtý den nepřítomnosti. Doufám, že Vám informace pomohla, hezký den přeje za Starke Jobs Petra.

   Odpovězte

Zanechat komentář

close

Užijte si tento blog? Prosím, šířte slovo :)