Neschopenka v Německu - platí tu pracovní neschopnost z Česka?

Neschopenka v Německu – platí tu pracovní neschopnost z Česka?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 26. února 2019 – Pracujete v Německu a nevíte, co dělat, když onemocníte, nebo když Vám onemocní dítě? Dali jsme dohromady potřebné informace, kterí pomohou všem lidem, kteří pracují v Německu. A to nejen u agentury práce Starke Jobs, ale i jinde. Včera bylo ještě všechno super, ale dnes ráno mi začalo téct z nosu a mé tělo se cítí, jako by přes něj přejel parník. Nemoc a pracovní neschopnost jsou tu. Být nemocný je otravné. A ve skutečnosti jsem měl být už dávno v práci. Často je obtížné se v takový okamžik rozhodnout, jestli jet do práce nebo zůstat v posteli. Nejlépe to dokáže posoudit lékař, z práce v Německu vás omluví i česká neschopenka.

Neschopenka coby pracovní neschopnost

Od kdy ho vůbec potřebuji? Mám zůstat po celou dobu neschopnosti v posteli?
A můžu se vrátit do práce dřív, než skončí neschopenka?

To jsou všechno otázky, které si zaměstnanec klade. Práce v Německu si lidé z České republiky váží. Když už jdou k lékaři, je to opravdu vážné. Je potřeba ale vědět, co a jak udělat, aby vše bylo, jak má. Je škoda, aby člověk přišel o práci v Německu kvůli nějaké maličkosti jen z důvodu, že nezná daný zákon. Neznalost zákona ovšem neomlouvá a opravdu může vést až ke ztrátě zaměstnání.

Neschopenka: od kdy je nutná?

pracovní neschopnost neschopenka

Každý, kdo zůstává doma kvůli nemoci, musí nemoc hlásit zaměstnavateli přímo první den nejpozději dvě hodiny po začátku pracovní doby.
Nejpozději od třetího dne nemoci stanoví zákon také doklad o pracovní neschopnosti. Ale pozor! U pracovních agentur musí toto osvědčení být k dispozici zaměstnavateli, tedy agentuře, již v první den nemoci, v závažných případech den následující.

Zpětně vystavená pneschopenka: Každý, kdo onemocní o víkendu, například v sobotu nebo v neděli a musí jít do práce, má problém – protože najít o víkendu lékaře, který Vám vystaví potrvzení o pracovní neschopnosti, je velmi těžké.
Můžu si nechat zpětně vystavit pracovní neschopnost? Podle pokynů pro zdravotní pojišťovny, pro osoby práce neschopné, může lékař potvrdit pracovní neschopnost pouze ode dne, kdy jej zaměstnanec požádá. Nicméně, pokud lékař ví, že zaměstnanec nemohl v předcházejících dnech navštívit lékaře, může ve výjimečných případech vydat potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně. Nicméně, až po vyšetření a jen do tří dnů.

Pracovní neschopnost v Německu v otázkách a odpovědích: Jaká jsou má práva a povinnosti? Jak se řeší pracovní úraz? Jak dlouho proplácí pojišťovna náhradu mzdy? Čtěte zde >>>

Kdy mám ukončit pracovní neschopnost?

Občas to jde s rekonvalescencí rychleji, než se očekávalo. Tím líp, aspoň mám ještě pár dní volna. Nebo? Omyl, že by se člověk nesměl vrátit do práce dřív, než skončí neschopenka, stále přetrvává. Faktem je, že doktor potvrzuje pouze pravděpodobné trvání pracovní neschopnosti. Tyto informace proto nejsou závazné a měly by být chápány jako doporučení. Zaměstnanec, který se uzdravil dříve, je dokonce povinen vrátit se do práce! K tomu nepotřebuje doklad o tom, že je zdravý – něco takového v německém právu neexistuje.

Pracovní neschopnost a klid na lůžku?

pracovní neschopnost neschopenkaZnamená každá neschopenka, že člověk nesmí opustit postel? Ne tak docela! Pokud lékař nepředepsal odpočinek na lůžku, může se zaměstnanec také pohybovat na veřejnosti.Pracovní neschopnost slouží k tomu, aby se člověk mohl co nejrychleji uzdravit a vrátit zase do práce.

Proto jsou zakázány všechny činnosti, které prodlužují proces léčení. Například u silného nachlazení sport nebo návštěva baru se spoustou panáků. Pokud naopak lékař doporučuje například při bolestech zad cvičení, pak jsou činnosti, jako je plavání nebo jízda na kole, povoleny, protože podporují uzdravení.

Moje pracovní neschopnost trvá, mohu přesto dostat výpověď?

Během pracovní neschopnosti kolem poletuje možnost výpovědi pracovní smlouvy. Narozdíl od všeobecného názoru není pro zaměstnavatele pracovní neschopnost překážkou k výpovědi. Naopak, ve výjimečných případech může být onemocnění dokonce důvodem k výpovědi.
Naštěstí to zaměstnavatelé nemají tak snadné. Pokud chce společnost zaměstnance vypovědět z důvodu nemoci, musí existovat důkaz, že zdravotní prognóza je i v budoucnu stále špatná. Pokud by tím měly být ovlivněny obchodní a ekonomické zájmy zaměstnavatele, pak má společnost v případě výpovědi z důvodu týkající se nemoci velkou šanci na úspěch. Tak je tomu například v případě, když pracovní stroje stojí, kolegové musí stále pracovat, nebo když musí zaskakovat pracovníci z jiných pracovních oddělení, aby kompenzovali Vaši nepřítomnost.
Pro společnosti, které přenechávají své zaměstnance jiným firmám, tedy pracovní agentury, platí zvláštní okolnosti. Příklad: Firma odhlásí zaměstnance pracovní agentury, že už ho nepotřebuje. V tomto případě může pracovní agentura z ekonomických důvodů ukončit pracovní poměr zaměstnance, i když je aktuálně nemocný a řádně doložil pracovní neschopnost.

Neschopenka kvůli nemocnému dítěti?

Jakmile děti chodí do mateřské školy nebo do školy, snadno chytí každou nemoc, která kolem lítá. Co dělat, když se člověk musí postarat o nemocné dítě?

pracovní neschopnost neschopenka

Každý z rodičů si může vzít ročně 10 pracovních dnů na péči o nemocné dítě – tak je definován zákonný nárok.
Samoživitelé mají nárok na celkový počet, tedy 20 dnů. U dvou dětí se počet dnů zdvojnásobí. U více než dvou dětí však existuje horní limit: je to 25 dnů pro každého z rodičů a 50 dní pro samoživitele.

Existuje v Německu pracovní neschopnost nebo neschopenka na způsob české OČR?

Němci neznají jen pracovní neschopnost zaměstnanců, také rodiče mají nárok zůstat doma s nemocným dítětem. Musí přitom splnit následující podmínky:

 • je dítě mladší než 12 let
 • lékař vystavil potvrzení
 • jsou z lékařského hlediska ošetřování a péče o dítě nutné
 • jsou rodič i dítě zákonně pojištěni
 • se o dítě nemohou postarat žádné jiné osoby žijící v domácnosti, např. prarodiče nebo au-pair

Toto období nepřítomnosti je pro zaměstnavatele nezaplacené a v tomto okamžiku skočí do zdravotního pojištění.
U dětského lékaře obdržíte separátní „neschopenku“ pro předání zaměstnavateli. Také pracovní neschopnost kvůli nemocnému dítěti by měl člověk nahlásit u pojišťovny.

pracovní neschopnost neschopenka

Pracovní neschopnost ze zahraničí?

V mnoha případech je zaměstnavateli jedno, zda je pracovní neschopnost, potažmo neschopenka, vydána v Německu nebo v Česku. Existuje svobodná volba a je na pacientovi, kterého lékaře navštíví. Ale pozor, musíte mít na paměti, jak má takové lékařské potvrzení vypadat. Zákonodárce tuto skutečnost přesně vymezil v zákoně o pokračování vyplácení mzdy zaměstnavatelem v případě nemoci, paragraf 5 oznamovací povinnosti a důkazních povinnostech. Pracovní agentury a i samotné firmy se musí tohoto zákona držet.

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a jejím pravděpodobném trvání.
Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři kalendářní dny, musí zaměstnanec předložit potvrzení o pracovní neschopnosti
a její pravděpodobnou dobu trvání nejpozději následující pracovní den. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat předložení lékařského potvrzení již dříve.

Pracovní neschopnost zašlete zaměstnavateli i pojišťovně

Pokud lékař pracovní neschopnost zaměstnance prodlouží, je zaměstnanec povinen předložit nové lékařské potvrzení.
Je-li zaměstnanec členem veřejného zdravotního pojištění, musí neschopenka obsahovat poznámku od ošetřujícího lékaře o tom, že zdravotní pojišťovně je okamžitě zaslána neschopenka s podrobnostmi o zdravotním stavu a nálezu a pravděpodobném trvání pracovní neschopnosti.

(2) Je-li zaměstnanec na počátku pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen nejrychlejším možným způsobem informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, pravděpodobné délce jejího trvání a adrese místa pobytu. Náklady vzniklé při komunikaci musí hradit zaměstnavatel. Kromě toho je zaměstnanec, je-li členem veřejného zdravotního pojištění, povinen tuto skutečnost o pracovní neschopnosti a jejich pravděpodobném trvání pojišťovně hlásit.

Každá pracovní neschopnost musí obsahovat předpokládanou dobu trvání nemoci

Podle zákona musí denní potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat datum onemocnění a délku pracovní neschopnosti. Pozor na potvrzení o pracovní neschopnosti, která vystavují lékaři z České republiky. Česká neschopenka často neobsahuje informaci o pravděpodobné délce onemocnění. Dobu trvání nemoci potvrzuje český lékař až na konci pracovní neschopnosti.

Nechat si potvrdit délku pracovní neschopnosti hned při první návštěvě lékaře je pro pacienta téměř nemožné.
To může vést k velkým komplikacím v práci, potažmo u německého zaměstnavatele. Na základě toho může zaměstnavatel pozastavit vyplácení nebo nevyplatit zaměstnance za nedodržení dokazovací povinnosti. Zákonodárce zaměstnavateli přiznává právo odmítnout pracovní neschopnost zaměstnance. A je opravdu jedno, jestli pracujete pod agenturou práce, nebo přímo pod firmou.

§ 7 Právo zaměstnavatele na odmítnutí plnění
Zaměstnavatel je oprávněn odmítnout pokračování vyplácení mzdy
1. pokud zaměstnanec nepředloží lékařské potvrzení podle § 5 odst. 1, nesplňuje povinnosti, které mu vyplývají z § 5 odst. 2,;

Znění zákona

Co dělat, když doložená pracovní neschopnost nesplňuje náležitosti pro její proplacení?

Vždy je dobré, o tom se svým lékařem promluvit a poukázat na tuto skutečnost. Měl by uvést pravděpodobné trvání nemoci na poslední části potvrzení o pracovní neschopnosti. Existuje však také jednoduché řešení, které se obecně vyhne komplikacím s potvrzením pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a možnému odmítnutí plnění ze strany zaměstnavatele. Doporučujeme navštívit lékaře v Německu. Neschopenka, kterou němečtí lékaři vystaví, jsou stoprocentně takové, jak vyžaduje zákon.

Chcete se na něco zeptat? Německá pojišťovna DAK nabízí i možnost komunikovat v češtině!

Aby svým zahraničním klientům německá DAK Gesundheit usnadnila trápení, nabízí možnost komunikovat s nimi i v češtině a angličtině. Pro rychlé dotazy se obracejte na telefonní číslo +49 40 325325540, pro zaslání faktur a jiných dokumentů pak využívejte e-mailovou adresu service@dak.de.

85 Kommentare

 1. Jaroslav

  Lékař se kterým se domluvíte česky neboť má českou manželku a praxi v Motole je Dr. med. Thomas Ludin Hirschbergstr. 22
  78054 Villingen-Schwenningen , Telefon:07720/35115

  Odpovězte
 2. Evzen

  Dipl.med. Varga Katarina
  Adresse: Otto-Simm-Straße 2 A, 02782 Seifhennersdorf
  Telefon: 03586 404225
  mluvi cesky, maji i ceskou sestru na recepci

  Odpovězte
  1. David

   Dobrý den
   Jsem občan ČR a pracuji v DE (pendler)a mám problém v tom,že mi vážně onemocněla má žena o kterou se musím starat pokud možno co nejvíc.Kdyz jsem to zacal vyprávět v práci,jestli bych mohl na osetrovacku jak to funguje v ČR,tak mi to bylo zamítnuto.Mohu si max.vzit neplacená volná,po dobu co bude třeba a tak se chci zeptat,jak mám žít,když se budu starat o ženu a nebudu chodit do práce.Proplati mi něco pojišťovna nebo se musím smířit s tím co mám?? Dekuji

   Odpovězte
   1. Petra

    Dobrý den, i v Německu je možné za splnění určitých podmínek žádat o ošetřovačku na manželku. Pokud máte děti do 12 let, je možné uplatnit nárok na OČR o dítě mladší 12 let v případě, že o ně jinak zajišťuje péči manželka, která toho nyní není schopná. OČR na dítě můžete v Německu čerpat až 15 dní ročně, pokud jste na péči o ně sám, pak 30 dní ročně. Nemůžete-li si vzít volno na děti, pak je možné žádat o uvolnění ze zaměstnání z důvodu krátkodobé péče v maximálním rozsahu 10 dní na manželku. Je však nutné doložit lékařskými zprávami, že manželka není schopná postarat se o své základní potřeby sama. V případě dlouhodobé nemohoucnosti pak přichází v úvahu čerpání řádné dovolené, neplacené dovolené nebo zajištění pečovatelky. Pokud manželka před diagnózou uzavřela soukromé životní pojištění v ČR, podívejte se do smlouvy, zda je pojištěna i pro případ invalidity nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, které by alespoň částečně mohly nahradit Váš příjem po dobu, kdy se o ni budete starat. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 3. TOMÁŠ

  Němčiny

  Odpovězte
 4. Kateřina

  S téměř 14 cti letou dcerou která je astmatička se stěhujeme do Bayrothu .zajímalo by mě jak je to s lékařským ošetřením a zda ji mohu nechat pojištění v Cz u VZP.(každý rok létá s Mořským koníkem k moři).Nebo zda ji musím přihlásit k Německé pojišťovně .

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den,
   pokud se stěhujete celá rodina a oba rodiče budou pojištěni v Německu, pak byste měla přihlásit dceru spolu s Vámi na německou pojišťovnu, u které jste/budete pojištěná. Pokud otec Vaší dcery zůstane v České republice, pravděpodobně Vám pojišťovna nedovolí odhlášení dítěte ze zdravotního pojištění v ČR. Nejprve je nutné dceru u VZP odhlásit formulářem E106, ta následně zašle vše potřebné německé pojišťovně. Teoreticky se můžete tvářit, že je dcera v Německu „na dovolené“, prakticky to ale nemá žádný význam. Německé pojišťovny navíc pojištěncům přispívají mnohem více benefity na zdravotní programy, což jako maminka astmatičky jistě oceníte.

   Odpovězte
 5. Mira

  Dobrý den, zaměstnavatel mi nechce proplatit 4dny ode dne pracovní neschopnosti, prý kvůli tomu že jsem ji donesl 4.den. Tak pry místo počítá až od toho 4 dne. Mám narok na vyplacení či nikoli. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den Miro, k Vaší otázce jsem na webu sachsen.dgb.de našla následující: „Trvá-li dočasná pracovní neschopnost zaměstnance déle než 3 kalendářní dny, musí nejpozději následující den předložit zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vystavené lékařem.“ Nárok na proplacení náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti byste ted měl mít již od prvního dne nemoci, pokud jste neschopenku doložil včas, tedy nejpozději čtvrtý den nepřítomnosti. Doufám, že Vám informace pomohla, hezký den přeje za Starke Jobs Petra.

   Odpovězte
 6. Jiří

  Dobrý den měl bych dotaz. Začal jsem marodit a během toho mi dorazila poštou výpověď .nechtěl jsem začal jsem marodit v půlce listopadu a výpověď mi přišla v prosinci a s tím že to mám do konce roku tak jsem se chtěl zeptat jestli mám nárok i na nemocenskou i po ukončení jakoby zaměstnavatelem mojí pracovní smlouvu

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nárok na výplatu nemocenské máte i po skončení pracovního poměru, pokud Vaše pracovní neschopnost stále trvá. Povinnost vyplácet nemocenskou však následujícím dnem po ukončení pracovní poměru přechází přímo na Krankenkasse.

   Odpovězte
 7. Hana

  Dobry den,pred casem jsem omarodila s chripkou ,jednalo se pouze o jeden tyden ,zamestnevatel obdrzel neschopenku vcas,presto stale cekam na proplaceni neschopenky ,slibuje ze v dalsi vyplate rozdil doplati to vsak neudela .Muzete mi prosim poradit na koho se mohu obratit ?dekuji Hanka

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, doporučujeme Vám znovu promluvit s Vaším zaměstnavatelem. Je možné, že neobdržel všechny podklady nebo je obdržel pozdě. V případě, že pokud vám nárok na výplatu nemocenské nezanikl a zaměstnavatel Vám peníze neproplatí, můžete se obrátit na některý z úřad pro podporu zaměstnanců.

   Odpovězte
 8. Šárka Jiraskova

  Dobrý den pracovala jsem v Německu 5 měsíců. Onemocněla jsem s rukou a půjdu na operaci. Nemocenská lístek jsem odevzdala hned druhý den na firmě a druhý poslala i s diagnózou na AOK. Dnes mi přišla výpověď ve zkušební době. Teď nevím jaký bude postup. Ráda bych věděla na čem jsem a jestli můžu počítat s nějakými penězi. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, hned následující den po skončení pracovního poměru přechází povinnost vyplácet vám nemocenskou na příslušnou Krankenkasse.

   Odpovězte
 9. Pitrs

  Dobrý den.
  Jsem ve výpovědní lhůtě a onemocněl jsem. Jak je s proplácením nemocenské, pokud trvá delší dobu než je výp. lhůta? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v tomto případě dostanete nemocenskou po skončení pracovního poměru od Krankenkasse.

   Odpovězte
 10. Michala

  Dobrý prosím o radu manžel se chce v Čechách léčit s tenisovým loktem ,v Německu pracuje osm let. Ale tady v ČR je problém s neschopenkou že nezadavaji předběžné ukončení neschopenky. Žijeme v Klášterci nad Ohří a pracuje v Munderkingen. Což je dost daleko aby tam jezdil na kontroly . Je tu poblíž německý doktor který mluví česky a vystaví německou neschopenku a bude se léčit v ČR a k německému jen na kontroly? Jinak praktického lékaře má také v Munderkingen. Děkuji za radu

  Odpovězte
 11. Jiří

  Dobry den,po 14dnech od nastupu do prace jsem zacal marodit s kolenem,zamestnavatel mi proplatil pouze tech 14dnu co jsme odpracoval a bylo mi receno ze po dobu co marodim(6tydnu)mi zaplati AOK,je tomu tak??!dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, ano, během prvního měsíce trvání pracovního poměru skutečně přechází povinnost náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti od prvního dne na zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn.

   Odpovězte
 12. Zuzana Vicanová

  Dobrý den,prosím o radu,vzhledem k situaci která vznikla kvůli koronaviru,mi bylo nabídnuto ubytování v Německu,musela jsem odmítnout,jsem samoživitelka.Byla mi zaslána výpověd k 30.4.2020,stím že duben nebude hrazen,protože neodvedu žádnou práci,proplatí zbytek dovolené a pár hodin z zeit konta.Mohu jít v tom dubnu marodit když mi běží výpovědní doba?Jsem zaměstnána přes Agenturu.Děkuji Vicanová.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, marodit můžete i v pracovní neschopnosti, to však nemá vliv na výpovědní lhůtu ani výplatu náhrady mzdy. Oboje končí dnem, kdy končí pracovní poměr v Německu.

   Odpovězte
 13. Romana Kusova

  Co dělat když sem pojištěna v Německu u pojišťovnu Dák jsem nemocná od 19 3 20 dodnes i doby mě nemohly operovat kvůli epidemiji teď když se pomalu vrací vše do normálu a lékař mě 26.5.20 má předat termín operace bez ní bohužel nemůžu pracovat a diagnóza je ze do 6 měsíců přestanu chodit mě pojišťovna oznámí že nemám nárok na nemocenskou a ad se přihlásím na úřad práce tam bohužel mě řekli že mám stále platnou pracovní smlouvu zaméstnavatel mě výpověď nedá jelikost mám pracovní úraz a pokud ji dám sama tak sem totálně v háji a nemám nanic nárok dokáže menekdo poradit co mám dělat

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, na nemocenskou nárok nemáte v případě, že jste v Kurzarbeitu. V případě, že během trvání Kurzarbeitu zaměstnanec onemocní, bude zaměstnanci nadále vyplácen Kurzarbeitergeld, a to po celou dobu trvání nárok na něj. Během Kurzarbeitu tedy nedostanete nemocenské dávky. Trvá-li však pracovní neschopnost déle než Kurzarbeit samotný, teprve potom má zaměstnanec nárok na výplatu nemocenských dávek. Ve Vašem případě tedy můžete absolvovat operaci, v případě, že bude doba pracovní neschopnosti delší, než trvání Kurzarbeitu, pak bude po jeho skončení dostávat nemocenské dávky dle obvyklých pravidel.

   Odpovězte
 14. Milan Červeň

  Mudr. Vratislav Prejzek. Gersdorfstraße 23, 02828 Görlitz, Německo
  pátek 10–16
  pondělí 12:30–17:30
  úterý 7–11:30
  středa 12:30–17:30
  čtvrtek 7–11:30
  pátek 10–16
  Ordinace Šluknov – náměstí Míru 344
  Po: 7:00 – 11:30
  Út: 12:30 – 17:00
  St: 7:00 – 11:30
  Čt: 12:30 – 17:00
  Pá: 7:00 – 9:00
  Vystavuje německou neschopenku.

  Odpovězte
 15. Miloslav

  Dobrý den mám problém. Jsem Čech a pracuji v Německu a marodím už 72 týdnů, přišlo mi od aok že po 78 týdnech my zaniká nemocenská. Mám před operací v Německu a nevím co bude dál.
  Děkuju za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, Krankengeld, tedy náhrada mzdy během nemocenské, je v Německu dle zákona vyplácena skutečně pouze do 78 týdnů trvání pracovní neschopnosti. Tato horní hranice byla vypočítána jako doba potřebná k zotavení i z vleklých onemocnění nebo komplikovaných úrazů. V případě, že ani po 78 týdnů nedojde ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, je prohlášen za skutečně práce neschopného a nastává prostor například pro řešení invalidního důchodu nebo změny pracovního odvětví, ve kterém pracoval. Více k dotazu najdete zde: https://prace.starke-jobs.com/pracovni-neschopnost-nemecko-neschopenka/

   Odpovězte
 16. Vlastimil

  Dobrý den. Prosím Vás jsou v Německu vycházky při nemocenské? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, otázka vycházek je v Německu trochu složitější. Německý právní systém vycházky jako takové nezná. To znamená, že jste-li osobou samostatně žijící, máte možnost dojít si nakoupit, k lékaři a pokud to Váš zdravotní stav dovolí, smíte jít klidně do kina. Porušení pracovního práva se ale dopouštíte ve chvíli, kdy při pracovní neschopnosti provozujete něco, co se neslučuje s Vaším zdravotním stavem. To znamená, zlomíte-li si ruku a zároveň pracujete jako chirurg, který ruce potřebuje, jste v pracovní neschopnosti, protože bez ruky nemůžete operovat. Do kina ale jít můžete. Pokud ale onemocníte s chřipkou a jste v pracovní neschopnosti, předpokládá se, že Vám Váš zdravotní stav návštěvu kina nedovoluje, stejně jako Vám nedovoluje pracovat. Je proto nutné uvážit, zda důvod Vašich vycházek není v rozporu s důvodem, pro který jste v pracovní neschopnosti. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 17. Jana Mlýnková Palovčíková

  Dobrý den,
  Potřebovala bych nutně poradit
  Manžel pracoval v Německu jako řidič kamionu,
  Bohužel v červenci zkolaboval při nakládce/vykládce zboží,
  Byl ošetřen a následně pokračoval v jízdě..
  Přijel do CZ a rovnou mířil do nemocnice, prodělal mozkovou mrtvici..
  Ihned jsem to oznámila zaměstnavateli, ten byl vstřícný,
  Zaslala jsem neschopenku a neustále jsem se zaměstnavatele ptala zda je to vše co mám udělat.
  Neznam německé právo, jsem pojištěná v CZ.
  Zaměstnavatel mě ujištoval, že účetní odd. odesílá neschopenku na pojištovnu ,
  Domnívala jsem se , že to je stejné jako v CZ..
  Několikrát jsem neschopenku zaměstnavateli poslala, hlásila jsem zdravotní stav, zaměstnavatel mě ujištoval
  Že platí 6 týdnů a poté pojištovna, že mě dokonce vyzvou a zašlou nějaký formulář..
  Jednou mi to nedalo a začala jsem hledat na internetu, zda je to vše, zjistila jsem, že to není zcela pravda..
  Tak jsem poslala průvodní dopis v němčině, kopii kartičky pojištěnce, neschopenku a lékařskou zprávu v češtině..
  Zřejmně pozdě.., nevím zda to pojištovna po třech měsících uzná.., zatím nemám odpověd.
  Je pojištěný u AOK a nyní je zcela bez příjmu.
  Opět jsem kontaktovala zaměstnavatele, který mi dosud pomáhal, že jsme postupovali špatně.
  Dokonce jsem jim zaslala vše to co jsem poslala na AOK a oni to také zaslali faxem na AOK
  Pokud by to AOK neuznala potřebovala bych poradit, zda má manžel i jiné možnosti..Např. dát výpověd, přihlásit se na pracovní úřad v Německu a pokračovat v léčbě, Nebo dát výpověd nahlásit se v České republice a pokračovt v léčbě, Nebo už začít žádat v CZ o invalidní důchod ( V CZ pracoval cca 25 let, v DE cca 3 roky), nebo vyčkat jak se pojištovna zachová,
  Nevím co dělat, Prosím můžete mi poradit, moc děkuji

  Moc děkuji za Vaší odpověd

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, jak je to dlouho, co jste poslala uvedené doklady na pojišťovnu? Jinak je to tak, jak Vám potvrdil zaměstnavatel Vašeho manžela: Prvních šest týdnů vyplácí zaměstnavatel, poté tato povinnost přechází na zdravotní pojišťovnu.

   Odpovězte
   1. Jana Mlýnková Palovčíková

    Dobrý den, odeslala jsem to na pojištovnu až po třech měsících,
    až když mě vyzval zaměstnavatel, i přesto, že jsem se několikrát zaměstnavatele ptala, zda to stačí oznamovat jen jemu.
    Pak když jsem našla na internetu, že se to mělo zaslat i na AOK, tak jsem se zarazila, celou dobu jsem si myslela, že to zaměstnavatel za mě oznámil, je pravda, že se pojištovna ozvala také pouze zaměstnavateli.
    Zaměstnavatel tvrdil, že vše odesílá účetní odd.zaměstnavatel splnil svou povinnost, že uhradil 6 týdnů, dokonce faxem přeposlal mojí dokumentaci, kterou jsem zasílala na AOK, moc děkuji za odpověd

    Odpovězte
 18. adriana

  Dobrý den, byla byste tak hodná a odpověděla mi na můj dotaz?
  Dne 13. října 2020 nastoupil můj syn do firmy v Marktredwitz jako svářeč- na pracovní poměr s 6-ti měsíční zkušební dobou. Byl přijat a pracoval do čtvrtka s tím, že v pátek si měl sám vyběhat zdravotní pojišťovnu a nahlásit se na finanční úřad. Odpracoval tedy 3 dny a v pátek měl teplotu, pásový opar a bolesti, tak šel v Čechách ke svému doktorovi místo toho, aby jel vyřizovat do Německa pojištovnu apod. Doktor byl pouze na telefonu s tím, že se má syn dostavit v pondělí, že mu vystaví neschopenku od toho pátku, 16.10.
  Neschopenku poslal přes internet na firmu, kterou má syn na pracovní smlouvě. Každý den mu z Německa volají, že neschopenka nepřišla, přitom byla odeslána. Dnes navíc mu mistr přeposlal dopis od personalistky, která mu píše, že syn nemá vyřízenou pojištovnu v Německu a jestli vše nevyřídí, nedostane nemoc proplacenou.
  Můj dotaz se týká 1- opravdu je zaměstnanec povinen se sám k pojištovně přihlašovat a na fin. úřad v Německu?
  2. Co má syn dělat, když je nemocný, navíc zítra musí na testy na Covid?
  3. Má zaměstnavatel právo mu nemoc neproplatit?
  MOC DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ, Hlinková

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, k otázce číslo 1, přihlášení ke zdravotnímu pojištění je v první řadě věcí zaměstnance, může ale nastat dohoda jiná, například že za zaměstnance provede přihlášení zaměstnavatel – ten však pouze vyplní registrační formulář a zašle jej na příslušnou pojišťovnu, formulář si zaměstnanec musí podepsat sám. Některé firmy v Německu dokonce vyžadují předložení dokladu o platném zdravotním pojištění již v den nástupu zaměstnance do zaměstnání. K otázce 2 tedy doporučuji urychleně poslechnout personalistku a zdravotní pojištění si zařídit, většina pojišťoven toto zvládne vyřešit i online. Přerušil Váš syn zdravotní pojištění v ČR? Předpokládám, že nikoli, protože k tomu neměl potřebné dokumenty od německé pojišťovny. Ať se tedy obrátí na českou pojišťovnu, jak bude tato situace v jeho případě řešena. K otázce poslední, pokud zaměstnanec onemocní během prvních čtyř týdnů trvání pracovní smlouvy, nemocenské dávky jsou mu vypláceny přímo zdravotní pojišťovnou. Zaměstnavatel mu tedy náhradu mzdy v době trvání pracovní neschopnosti neposkytne.
   Co se finančního úřadu týče, situace je obdobná. Váš syn si musí po nástupu do prvního zaměstnání v Německu požádat o daňové ID. Pokud jej nebude mít, bude mu automaticky strhávána nejvyšší daň.
   Snad Vám to takto stačí. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 19. Kiki

  Dobrý den,
  mam dotaz a prosím o odpověď na moji otázku.
  Nastoupila jsem v létě do práce v Německu a můj šéf teď za námi všemi přišel a řekl, ze konci sezóna a dal nám nečekaně výpovědi k 13.11. Všichni jsme to podepsali. Jen mě se stala malá nehoda blokla jsem si levou lopatou a šla jsem marodit, mám nařízené rehabilitace, tak se chci zeptat jak je to s penězi, jestli mě bude platit AOK nebo jestli po uplynutí podepsané výpovědi nemám na nic nárok. Předem moc děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, do posledního dne trvání pracovního poměru bude nemocenskou hradit zaměstnavatel. Hned následující den tato povinnost přejde na AOK. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 20. Jana Mlýnková Palovčíková

  Dobrý den,
  pojištovna odmítla zaplatit manželovi dva měsíce nemocenské, protože pozdě odeslal neschopenku (zaslala jsem ji pouze zaměstnavateli, ten přislíbil, že ji odešle, ale zřejmně tak neučinil, mohu doložit maily). Manžel nemohl neschopenku zaslat byl připoutaný na lůžku na JIPu. poté dlouhodobě v nemocnici.
  Musíme to akceptovat, že pojištovna nic neuhradí nebo se můžeme nějak odvolat ? Moc děkujeme

  Odpovězte
 21. Lenka

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jak je to s neschopností. V době dovolené si manžel (čerpal 3 týdny) nechal operovat koleno. Než mu skončila dovolená, dostal výpověď ke konci měsíce. Chtěla jsem se zeptat, jak to bude s proplacením nemocenské po výpovědní lhůtě (čeká ho ještě jedna operace). Má již vystavenou neschopenku. Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v Německu vyplácí zdravotní pojišťovna nemocenské dávky od prvního dne nezaměstnanosti po dobu 30 dní. Posléze je řešením evidovat se u českého úřadu práce a přihlásit se zpět ke zdravotnímu pojištění v ČR, aby za Vás nemocenskou platil stát, a to ideálně do tří dnů ode dne, kdy skončí pracovní poměr. Zdravotní pojišťovny by si měly tuto skutečnost předat, více informací Vám ale poskytnou na pobočce české zdravotní pojišťovny.

   Odpovězte
 22. Denisa

  Dobrý den můžete poradit marodim od března zlomená prstni kustky na noze a narušeny vazy. Celou dobu jsem dostávala nemocenskou až za minuli měsíc mi nepřišla. Email a podklady jsem odeslala vždy včas. Kde se stal problém?

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, důvodů může být několik. Doporučuji obrátit se přímo na servisní centrum Vaší zdravotní pojišťovny, kde Vám na Váš dotaz poskytnou nejrelevantnější odpověď. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 23. Renáta

  Dobrý den mám dotaz pracovala jsem v Německu dostala jsem před 14 dny ukončení prac. poměru bez udání důvodu s tím že týden ještě odpracuji a tento týden mám dovolenou. Konec prac. poměru mám datumově do 26.06.2021. Bohužel jsem si dnes donesla neschopenku dostanu tedy proplacenou nebo ne jsem pojištěná u AOK

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nemocenskou dostanete proplacenou, ovšem ode dne následujícího po dni ukočení pracovního poměru přechází tato povinnost na Vaši zdravotní pojišťovnu.

   Odpovězte
 24. Nikola

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak je to v Německu s rizikovým těhotenstvím. Nastoupila jsem do práce a otěhotněla jsem. Pracuji teprve 3 týdny a od příštího týdne bych měla jít na rizikové těh. Chci se zeptat, jak je to s vyplácením nemocenské? Dostanu vůbec něco když mám odpracováno tak málo? A kde mám nárok si požádat o mateřskou, v ČR nebo v Německu?
  Děkuji moc za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, jako plátce sociálního pojištění byste měla nejprve požádat o rodičovský příspěvek v Německu. Jeho výše se počítá z průměrné čisté mzdy v Německu za posledních 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že máte odpracováno tak málo, bude příspěvek velmi nízký. V ČR je rodičovský příspěvek stanoven na výši 300 tisíc korun. Těchto 300 tisíc korun se poníží o částku, kterou dostanete v Německu, a můžete ho dočerpat v ČR. Zároveň můžete po celou dobu, co bude Váš pracovní poměr trvat, dostávat Kindergeld. Doporučuji zeptat se na Vašem úřadu práce na vhodné řešení přímo pro Vás. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 25. Lenka

  Dobry den, na cestě do práce jsem měla nehodu. Na české chirurgii mi lékař vystavil neschopenku na měsíc, zaměstnavatel si vyžádal návštěvu lékaře v Německu a nechal mi vystavit německou neschopenku na týden. Dosud nejsem v pořádku,14 dní po úraze, jsem objednaná na českou ortopedii, s bolestmi ruky. Německou neschopenku mám ale ukončenou, českou nikoliv. Jedná se tedy o neplacené volno, případně důvod k výpovědi?

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud jste v pracovní neschopnosti, pak platí i česká neschopenka, která má všechny náležitosti pro její uznání v Německu a byla odeslaná v řádném termínu zaměstnavateli i pojišťovně. V případě pochybností doporučuji obrátit se přímo na Vaši zdravotní pojišťovnu. Pracovní neschopnost nikdy sama o sobě důvodem k výpovědi není. Přeji brzké zotavení, Petra.

   Odpovězte
 26. Miroslav

  Dobrý den.prosim o radu. Jsem dlouhodoby pendler vněmecku.Je možné žadat o podporu péče o nemocného ,( pojistovvna Aok. )manželku,onkologicky nemocnou ?

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, toto je dotaz spíše přímo na pojišťovnu. Na webu sachsen.dgb.de jsem k tomuto našla následující: „Předpokladem získání plného nároku na dávky pojištění pro případ dlouhodobé péče je doba pojištění jako člen účastný pojištění nebo jako společně pojištěný rodinný příslušník v délce nejméně 2 let v období uplynulých 10 let před podáním žádosti.“ Nezáleží tedy, zda jste pendler, ale kde je Vaše žena pojištěna a jak dlouho. Více Vám jistě zodpoví příslušná zdravotní pojišťovna. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 27. Stanislav Brabec

  Dobrý den, byl jsem nejprve pouze v karantene, a nyní jsem již týden covid 19 positivni, tudíž již v izolaci. Mám nyní nárok na nemocenskou (placená nemocenská), nebo nemám? Zaměstnavatel se stále ohražuje karantenou a nechce zaplatit!

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud vyšly Vaše testy pozitivní, máte zjednodušeně nárok na nemocenskou. Za toto období nemocenské Vám náleží náhrada mzdy. Zaměstnavatel má na mysli, předpokládám, samotnou karanténu, během které se teprve čeká na potvrzení či vyvrácení nemoci. Ta je za určitých podmínek skutečně neplacená. S neschopenkou však nárok na náhradu mzdy máte. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 28. Michaela

  Dobrý den, pracovala jsem v Německu a byla 7 týdnů v pracovní neschopnosti. Neschopenka odeslána ihned v den vystavení zaměstnavateli a přesto mi nemoc nebyla proplacena. Nemoc trvala od poloviny května do konce června. V srpnu mi priplatili 3 týdny za červen, ale 3 týdny za květen bohužel už ne a prý uz mi ani žádné peníze nepošlou. Prosim, jak mám postupovat? Nejedná se o malou částku. Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud jste přesvědčena, že jste splnila všechny náležitosti pro uznání pracovní neschopnosti, pak doporučuji obrátit se rovnou na Arbeitsgericht. Je zvláštní, že došlo k proplacení náhrady mzdy jen za druhou polovinu – nemůže úplně první rozhodnutí pracovní neschopnosti nést nedostatky? Co Vám na Vaše námitky odpověděl zaměstnavatel? Hezký den, Petra

   Odpovězte
 29. Michaela

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Nejsem si ničeho vědomá. Když mi proplacení neschopnosti nepřišlo za první polovinu, bylo mi řečeno, že to proplatí po skončení neschopnosti. Po skončeni opět nic neproplaceno a napřed mi bylo řečeno, že nic nedostanu, pak když jsem to chtěla nějak řešit, tak mi bylo řečeno, že na proplacení mám nárok a že mi to pošlou, ale bohužel to poslali jen za druhou polovinu a pak mi bylo řečeno, že už vše proplacené mám a už nic nedostanu. Psala jsem i e-mail, ale bohužel, žádná reakce. Arbeitsgericht jsem chtěla zkusit, ale pak mi někdo řekl, že jsou tam velké náklady a že se to nevyplatí. Tak teď nevim, jak to řešit.

  Odpovězte
 30. Milan

  Dobrý den, 6.11.2021 jsem obdržel výpověď ze strany zaměstnavatele k 15.12.2021.
  Dnes 18.11.2021 jsem onemocněl a navštívil lékaře v ČR který mi vystavil neschopenku. Dovezl jsem ji dnes zaměstnavateli. Mám nárok na nemocenskou? On tvrdí ,že marodit ve výpovědní lhůtě nemohu
  Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, onemocnět během výpovědní lhůty může pochopitelně každý. Zaměstnavatelé v Německu však mají právo zpochybnit takovou náhlou nemoc během výpovědní lhůty za určitých podmínek (například pokud nemoc přesně kopíruje zbývající dny zaměstnání). Není však v jeho svévoli nevyplatit náhradu mzdy, na tu nárok máte. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 31. Bronislav

  Dobrý den, dne 15.11 jsem byl s dcerou na testech, druhý den byla pozitivní a byla nařízená karanténa pro celou rodinu, jelikož jsem byl v práci a jsem v autě sám, dodržel jsem karanténu v autě. Nicméně 19.11 se objevily první příznaky Covid19. V neděli 21 jsem byl na testech PCR a výsledek pozitivní. Okamžitě jsem kontaktoval zaměstnavatelé, poslal jsem mu test a neschopenku. Po 14 dnech, 6.12. jsem dovezl neschopenku(originál), PCR test a EU certifikát. Dnes mi bylo oznámeno že v souladu se zákonem o Covid19, mně nebude proplacena nemocenská, jelikož jsem byl v ČR. Prý to platí jen pro test a karanténu v Německu…. Jak mám postupovat? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud odvádíte zdravotní pojištění v Německu a doložil jste včas řádně vyplněnou neschopenku od lékaře, pak nárok na proplacení nemocenské máte. Urgujte servisní oddělení Vaší zdravotní pojišťovny. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Bronislav

    Dobrý den, dnes budu volat na AOK. Děkuji mnohokrát. Napíšu jak jsem dopadl… Pořád mi tvrdí že nemám nárok na nemocenskou z diagnózou Cov19

    Odpovězte
 32. Korina

  Dobry den prosim Vas dcera pracujici v nemecku – vcera pozitiv antigen v praci. Poslana domu s tim, ze musi na pcr test. Pokud bude pcr pozitiv ma narok na nemocenskou? Dodavam, ze neni ockovana dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, ano, pokud bude pozitivní, bude klasicky nemocná na nemocenské. Neplacená je v Německu karanténa, ve které jsou osoby, které přišly do kontaktu s nemocným, ale nemoc u nich ještě potvrzena ani vyvrácena nebyla, pokud jsou tyto osoby neočkované. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 33. Mirka

  Dobrý den prosím Vás marodim od 6.4. do dnešního dne. Dnes jsem obdržela výplatu za duben ve výši 116€. Pokud vím měl by mi zaměstnavatel platit 6 týdnů nemocenské. Jen nevím jestli je problém v tom,že jsem marodila od listopadu do února. Březen jsem pracovala a od 6.4 opět marodim. Tak jestli to je teď jiné s vyplácením od zaměstnavatele? Moc děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nepíšete, zda jste v pracovní neschopnosti pro tutéž nemoc či úraz, kvůli které(mu) jste brala náhradu mzdy od listopadu. Pokud ano, pak by Vám zbytek peněz měla doplatit Krankenkasse. Pokud jste doma s novou nemocí či novým úrazem, pak máte nárok na prvních šest týdnů neschopnosti od zaměstnavatele. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 34. Adela

  Dobrý den pracuji v Německu a můj zaměstnavatel mi píše že jsem neposlala originál neschopenku ale to odesílala moje lékařka a já ofotila a také poslala on mi to nechce zaplatit co mám dělat děkuji Fenclová

  Odpovězte
 35. George

  Dobry den ve spolek. Mel jsem praci od ceske firmy jako pomocny elektrikar v nemecku. Pri natahovani dratu po zdi me ujeli stafle a letel jsem jak namydleny na zem. Hlavou jsem prastil o beton, boli me krk a par zeber. Narazil jsem si patu a zlamal kotnik. Ted to mam v sadre. Zavolal jsem hned panovi ktery me zamestnal a poslal me tam, aby poslal nahradu. Pri te prilezitosti jsem se zeptal jake mame pojisteni, on me rekl ze zadnou pojistku nema a ze si to ma kazdy zamestnanec zaridit sam. Samozrejme ze jsem to nevedel a nikdo me o tom nerekl. Ted jsem v bolestech doma a bez prijmu asi 2 mesice. Me to pripada trochu nespravedlive a zajimal by me nazor lidi ktery maji znalost tohodle tema.
  Predem dekuji za odpoved.
  George

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, práci jste vykonával jako OSVČ nebo jako zaměstnanec?

   Odpovězte
 36. Veronika

  Dobrý den Mám problém od 8.6.2022 marodím vše nahlášeno na AOK . První měsíc klasický zaplacen od zaměstnavatele ale teď kdy jsme měli brát výplatu mi nic nepřišlo kontaktovala jsem zaměstnavatele a ten že zavolá účetní co se děje stále čekám co mi napíše .Může mě zaměstnavatel nevyplatit děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nárok máte na 6 týdnů náhrady mzdy v době nemoci od zaměstnavatele, tedy samozřejmě není možné, aby Vám nic nezaplatil. Předpokládám, že peníze již máte na účtě, pokud ne, kontaktujte zaměstnavatele znovu, případně se při jeho nečinnosti obraťte na německý inspektorát práce. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 37. Lenka

  Dobrý den, moc Vás prosím o radu. V Německu jsem pracovala cca 5let u stejného zamestnavatele, než jsem šla marodit ( AOK ). Marodím již 20 měsíců, žádám o invalidní důchod jak v ČR tak v Německu. Včera mi ovšem volala paní doktorka z Prahy, že si budu muset léčbu uhradit sama, jelikož nejsem pojištěna. Přitom pracovní smlouvu mi zaměstnavatel ukončil až k 31.10. 2022. Jsem tedy stále pojištěna u AOK ,pokud jsem stále zaměstnanec či nikoliv? Děkuji mnohokrát za odpověď, přeji hezký den.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, doporučuju ověřit si u AOK, zda jste stále pojištěna, případně pak u Vaší české pojišťovny, zda pro Vás stále platí plná péče, pokud jste dostala pendlerskou kartičku. Obecně v době nemoci pracovní poměr stále trvá, trvá tedy i povinnost odvádět zálohy na zdravotní pojištění, pokud jste ale neodpracovala ani jeden den v měsíci, vyměří se výše odvodu na zdravotní pojištění z částky 0€. Zaměstnavatel musí být schopen zdokladovat, proč zálohy neodvede, pojištěna jste ale nadále. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 38. jana

  Dobrý den skončilo mi 6tydnu co mi vyplácela firma nemocenskou jak mám dále pokračovat od lékaře dostávám jen dva papíry takže nevím jaký mám posílat na AOK do Německa

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, na AOK posílejte 2. díl neschopenky, jako jste doposud posílala zaměstnavateli. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 39. jana

  Dobrý den jsem pořád zaměstnaná a zaměstnavatel mě odhlásil od pojišťovny AOK a chci se zeptat marodím ale nemám neschopenku dlouhodobě ale třeba každý týden dnes mi přišlo od AOK že by mi měl platit zaměstnavatel nemocenskou že nenarodim dlouhodobě marodím od 25.7.22 doposud nevím kdo mě bude teda nadále platit děkuji Jana

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, během trvání pracovního poměru Vás zaměstnavatel nemůže odhlásit ze zdravotního pojištění. Pracovní neschopnost se obvykle dává jen na dny mezi jednotlivými kontroly a následně se prodlužuje, pokud to zdravotní stav vyžaduje. Z Vašeho dotazu nevyplývá, že máte každý týden pracovní neschopnost kvůli jiné diagnóze, nebo zda jste doma stále s jednou a tou samou diagnózou od 25.7.2022. Ideální by bylo, kdybyste mi poslala scan dopisu od pojisťovny, takhle Vám bohužel neumím poradit. Můj e-mail je kp@starke-jobs.com. Díky a hezký den, Petra

   Odpovězte
 40. Igor

  mám dotaz jak je to tedy když mi vydá nemocenskou můj česky lekař s dobu předpokladane nemocenske.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pokud Vám český lékař vystavuje neschopenku a Vy jste zdravotně pojištěn v Německu, je nutné, aby na rozhodnutí o PN bylo zaškrtnuté políčko EU. Neschopenku dostanete v papírové podobě a Vaší povinností je doručit ji do tří dnů zaměstnavateli a pojišťovně. Na neschopence je uveden datum předpokládaného konce nebo datum další návštěvy lékaře. Pokud se Vaše pracovní neschopnost prodlouží, dostanete od lékaře další neschopenku a tu musíte stejným způsobem doručit zaměstnavateli a pojišťovně. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 41. Milan

  03:10:2023
  Dobrý den.
  19.7.2023 jsem byl na operaci,15.8.2023 mi přišla výpověd.Dodnes od AOK ani euro.Všechny dokumenty jsem jim poslal minimálně dvakrát.V mé přítomnosti s s AOK mluvila i moje známá.Prý všechno v pořádku,ale tím to vždy končí.Výpověd jsem dostal ke 30.9.2023.Měl jsem být tedy dnes zaregistrován na českém pracovním úřadě?Jsem pořád v pracovní neschopnosti…
  Děkuji Milan

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, za prvních šest týdnů pracovní neschopnosti Vám náleží náhrada mzdy vyplacená zaměstnavatelem, teprve od 7. týdne povinnost vyplácet nemocenské dávky přechází na Krankenkasse. Nepíšete, od kdy do kdy Vaše pracovní neschopnost trvala ani zda jste dostával náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud ale délka jejího trvání přesáhla oněch 6 týdnů až v září, pak pojišťovna tyto dávky za září vyplatí až v říjnu, až od Vašeho zaměstnavatele obdrží podklady za uzavřený měsíc. Na úřadu práce se zaregistrujte až po ukončení pracovní neschopnosti, pokud to bude v Česku, informujte se o tom, jaká pravidla pro zdravotní pojištění v době nezaměstnanosti po návratu z Německa se Vás týkají – pokud se totiž bude Vaše podpora v nezaměstnanosti řídit německými zákony, nebudete po tuto dobu v Česku pojištěn. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 42. Zuzana

  Dobry den, prosim o radu. Jiz rok a ctyri mesice pracuji v Nemecku pro nemeckou firmu a jsem pojistena u AOK, 7.3 jsem podstoupila v CR umele oplodneni a vystavili mi neschopenku, ktera ale nema ukonceni jen datum kdy zacala a kdy mam jit na pristi kontrolu (21.3.)kde se dozvim jak to dopadlo a co bude nasledovat. Jenze problem je ze zamestnavatel mi ji nechce uznat protoze nema datum ukonceni a v CR si nemuzou dovolit to napsat. Jsem zoufala a netusim jak to udelat k jejich spokojenosti, mam si snad najit gynekologa v Nemecku a vse mu vysvetlit a i kdyz me pochopi tak urcite nebude moct nic zpetne vypsat, poradte mi prosim jak se z toho vymotat. Jeste mozna kdyby mi to rekli hned kdyz jsem ji prinesla ale dneska uz je to 11. den od vystaveni neschopenky a za dva dny mam kontrolu. Mockrat dekuji za radu.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v Německu opravdu musí neschopenka obsahovat i datum, do kdy pracovní neschopnost trvá. Za takové datum se považuje i datum další kontroly, na které se dozvíte, zda bude pracovní neschopnost prodloužena či nikoli. Ve Vašem případě tedy stačí na rozhodnutí o pracovní neschopnosti dopsat datum 21.3. jako datum předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 43. Vratislav

  Dobrý den,
  v Německu jsem zaměstnan u firmy dlouhodobě a pojištěn u AOK,nicméně jsem byl na zákroku meniskus 6týdnů je pryč a dále posílám kontroly a NP II.díl na AOK,jak bude probíhat když zašlu ukončení?zašlou mi formulář(aby věděli na jaký učet to mají poslat..)nebo jak to probíhá?zatím jsem nikdy tak dlouho nemarodil.
  Děkuji.V.H

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, pojišťovně v případě ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti zašlete potvrzení lékaře, že jste znovu schopen pracovat. Následně vám může pojišťovna zaslat formuláře, které vyžaduje v případě ukončení výplaty náhrady mzdy za dobu nemoci. AOK je zasílá automaticky. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 44. Vratislav

  Dobrý den,
  ..je možné dát vypověď v Německu jako zaměstnanec když je v neschopnosti?
  Děkuji
  V.H

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v Německu může zaměstnanec podat výpověď kdykoli, i během pracovní neschopnosti. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář