Neschopenka v Německu - co mám dělat? - Starke Jobs
Zentrale: +493733 89990 41

Neschopenka v Německu – co mám dělat?

Práce v Německu, neschopenka v Německu

Čemu je při pracovní neschopnosti v Německu potřeba věnovat pozornost

Pracujete v Německu a nevíte, co dělat, když onemocníte, nebo když Vám onemocní dítě? Dali jsme dohromady potřebné informace, kterí pomohou všem lidem, kteří pracují v Německu. A to nejen u agentury práce Starke Jobs, ale i jinde.

Včera bylo ještě všechno super, ale dnes ráno mi začalo téct z nosu,bolest hlavy a mé tělo se cítí, jako by přes něj přejel parník. Nemoc a pracovní neschopnost jsou tu.

Být nemocný je otravné. A ve skutečnosti jsem měl být už dávno v práci. Často je obtížné se v takový okamžik rozhodnout,jestli jet do práce nebo zůstat v posteli. Nejlépe to dokáže posoudit lékař a v případě nemoci Vám vystaví neschopenku.

Potvrzení o pracovní neschopnosti?

Od kdy ho vůbec potřebuji? Mám zůstat po celou dobu neschopnosti v posteli?
A můžu se vrátit do práce ještě před ukončením, když uz se cítím lépe?

To jsou všechno otázky, které si zaměstnanec klade. Práce v Německu si lidé z České republiky váží. Když už jdou k lékaři, je to opradvu vážné. Je potřeba ale vědět, co a jak udělat, aby vše bylo, jak má. Je škoda, aby člověk přišel o práci v Německu kvůli nějaké maličkosti jen z důvodu, že nezná daný zákon. Neznalost zákona ovšem neomlouvá a opravdu může vést až ke ztrátě zaměstnání.

Pracovní neschopnost: od kdy je nutná?

Každý, kdo zůstává doma kvůli nemoci, musí nemoc hlásit zaměstnavateli přímo první den nejpozději dvě hodiny po začátku pracovní doby.
Nejpozději od třetího dne nemoci stanoví zákon také doklad o pracovní neschopnosti. Ale pozor! U pracovních agentur musí toto osvědčení
být k dispozici zaměstnavateli, tedy agentuře, již v první den nemoci, v závažných případech den následující.

Zpětná psaná pracovní neschopnost Každý, kdo onemocní o víkendu, například v sobotu nebo v neděli a musí jít do práce, má hned problém – protože najít o víkendu lékaře, který Vám vystaví potrvzení o pracovní neschopnosti, je velmi těžké.
Můžu si nechat zpětně vystavit neschopenku? Podle pokynů pro zdravotní pojišťovny, pro osoby práce neschopné, může lékař potvrdit pracovní neschopnoust pouze ode dne, kdy jej zaměstnanec požádá. Nicméně, pokud lékař ví, že zaměstnanec nemohl v předcházejících dnech navštívit lékaře, může ve výjimečných případech vydat potvrzení o pracovní neschopnosti zpětně. Nicméně, až po vyšetření a jen do tří dnů. “

Nechat se uschopnit?

Občas to jde s rekonvalescencí rychleji, než se očekávalo. Tím líp, aspoň mám ještě pár dní volna. Nebo?
Omyl, že by se člověk nesměl vrátit před koncem pracovní neschopnosti do práce, stále přetrvává.
Faktem je, že doktor potvrzuje pouze pravděpodobné trvání pracovní neschopnosti.
Tyto informace proto nejsou závazné a měly by být chápány jako doporučení. Zaměstnanec, který se uzdravil dříve, je dokonce povinen vrátit se do práce!
K tomu nepotřebuje doklad o tom, že je zdravý – něco takového v německém právu neexistuje.

Neschopenka a klid na lůžku?

Znamená každá neschopenka, že člověk nesmí opustit postel? Ne tak docela! Pokud lékař nepředepsal odpočinek na lůžku, může se zaměstnanec také pohybovat na veřejnosti. Smyslem a účelem pracovní neschopnosti je to, aby se člověk mohl co nejrychleji uzdravit a vrátit zase do práce.

Proto jsou zakázány všechny činnosti, které prodlužují proces léčení.
Například u silného nachlazení sport nebo návštěva baru se spoustou panáků. Pokud naopak lékař doporučuje například při bolestech zad cvičení, pak jsou činnosti, jako je plavání nebo jízda na kole, povoleny, protože podporují uzdravení.

Můžu během nemocenské dostat výpověď?

Během pracovní neschopnosti kolem poletuje možnost výpovědi pracovní smlouvy. Narozdíl od všeobecného názoru není pro zaměstnavatele nemocenská překážkou k výpovědi. Naopak, ve výjimečných případech může být onemocnění dokonce důvodem k výpovědi.
Naštěstí to zaměstnavatelé nemají tak snadné. Pokud chce společnost zaměstnance vypovědět z důvodu nemoci, musí existovat důkaz, že zdravotní prognóza je i v budoucnu stále špatná. Pokud by tím měly být ovlivněny obchodní a ekonomické zájmy zaměstnavatele, pak má společnost v případě výpovědi z důvodu týkající se nemoci velkou šanci na úspěch. Tak je tomu například v případě, když pracovní stroje stojí, kolegové musí stále pracovat, nebo když musí zaskakovat pracovníci z jiných pracovních oddělení, aby kompenzovali Vaši nepřítomnost.
Pro společnosti, které přenechávají své zaměstnance jiným firmám, tedy pracovní agentury, platí zvláštní okolnosti.
Příklad: Firma odhlásí zaměstnance pracovní agentury, že už ho nepotřebuje.
V tomto případě může pracovní agentura z ekonomických důvodů ukončit pracovní poměr zaměstnance, i když je aktuálně nemocný.

Nemocenská kvůli nemocnému dítěti?

Jakmile děti chodí do mateřské školy nebo do školy, snadno chytí každou nemoc, která kolem lítá.
Co dělat, když se člověk musí postarat o nemocné dítě?

Každý z rodičů si může vzít ročně 10 pracovních dnů na péči o nemocné dítě – tak je definován zákonný nárok.
Samoživitelé mají nárok na celkový počet, tedy 20 dnů. U dvou dětí se počet dnů zdvojnásobí. U více než dvou dětí však existuje horní limit:
je to 25 dnů pro každého z rodičů a 50 dní pro samoživitele.

Jaké podmínky musí být splněny?

Otcové nebo matky mohou zůstat u dítěte, pokud:

 • je dítě mladší než 12 let
 • lékař vystavil potvrzení
 • jsou z lékařského hlediska ošetřování a péče o dítě nutné
 • jsou rodič i dítě zákonně pojištěni
 • se o dítě nemohou postarat žádné jiné osoby žijící v domácnosti, např. prarodiče nebo au-pair

Toto období nepřítomnosti je pro zaměstnavatele nezaplacené a v tomto okamžiku skočí do zdravotního pojištění.
U dětského lékaře obdržíte separátní „neschopenku“ pro předání zaměstnavateli. Také pracovní nechopnost kvůli nemocnému dítěti by měl člověk nahlásit u pojišťovny.

Nemocenská ze zahraničí?

V mnoha případech je zaměstnavateli jedno, který lékař potvrzení o uvolnění ze zaměstnání vystaví.
Konečně existuje svobodná volba a je na pacientovi, kterého lékaře navštíví. Ale pozor, musíte mít na paměti, jak má takové lékařské potvrzení vypadat.
Zákonodárce tuto skutečnost přesně vymezil v zákoně o pokračování vyplácení mzdy zaměstnavatelem v případě nemoci, paragraf 5 oznamovací povinnosti a důkazních povinnostech. Pracovní agentury a i samotné firmy se musí tohoto zákona držet.

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a jejím pravděpodobném trvání.
Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři kalendářní dny, musí zaměstnanec předložit potvrzení o pracovní neschopnosti
a její pravděpodobnou dobu trvání nejpozději následující pracovní den. Zaměstnavatel je oprávněn požadovat předložení lékařského potvrzení již dříve.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení, je zaměstnanec povinen předložit nový lékařský potvrzení.
Je-li zaměstnanec členem veřejného zdravotního pojištění, musí lékařské potvrzení obsahovat poznámku od ošetřujícího lékaře o tom, že zdravotní pojišťovně je okamžitě zasláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi o zdravotním stavu a nálezu a pravděpodobném trvání pracovní neschopnosti.
(2) Je-li zaměstnanec na počátku pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen nejrychlejším možným způsobem informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, pravděpodobné délce jejího trvání a adrese místa pobytu. Náklady vzniklé při komunikaci musí hradit zaměstnavatel. Kromě toho je zaměstnanec, je-li členem veřejného zdravotního pojištění, povinen tuto skutečnost o pracovní neschopnosti a jejich pravděpodobném trvání pojišťovně hlásit.

Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen informovat zdravotní pojišťovnu o pravděpodobném pokračování pracovní neschopnosti.
Zákonné zdravotní pojišťovny mohou stanovit, že zaměstnanec může plnit oznamovací a sdělovací povinnosti podle vět 3 a 4 i vůči zahraniční instituci sociálního zabezpečení.
Odstavec 1 věta 5 v tomto případě neplatí. Pokud se zdravotně postižený zaměstnanec vrátí do země, je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele a zdravotní pojišťovnu o svém návratu.

Znění zákona

Podle zákona musí denní potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat datum onemocnění a délku pracovní neschopnosti.

Pozor na potvrzení o pracovní neschopnosti, která vystavují lékaři z České republiky. na takových potvrzení chybí jakékoliv upozornění, které sděluje pravděpodobné délku onemocnění. Dobu trvání nemoci potvrzuje český lékař až na konci pracovní neschopnosti.

Nechat si potvrdit délku pracovní neschopnosti hned při první návštěvě lékaře je pro pacienta téměř nemožné.
To může vést k velkým komplikacím v práci, potažmo u německého zaměstnavatele. Na základě toho může zaměstnavatel pozastavit vyplácení nebo nevyplatit zaměstnance za nedodržení dokazovací povinnosti. Zákonodárce zaměstnavateli přiznává právo odmítnout plnění. A je opravdu jedno, jestli pracujete pod agenturou práce, nebo přímo pod firmou.

§ 7 Právo zaměstnavatele na odmítnutí plnění
Zaměstnavatel je oprávněn odmítnout pokračování vyplácení mzdy
1. pokud zaměstnanec nepředloží lékařské potvrzení podle § 5 odst. 1, nesplňuje povinnosti, které mu vyplývají z § 5 odst. 2,;

Znění zákona

Co by měl člověk dělat?

Vždy je dobré, o tom se svým lékařem promluvit a poukázat na tuto skutečnost.
Měl by uvést pravděpodobné trvání nemoci na poslední části potvrzení o pracovní neschopnosti.

Existuje však také jednoduché řešení, které se obecně vyhne komplikacím s potvrzením pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a možnému odmítnutí plnění ze strany zaměstnavatele. Doporučujeme navštívit lékaře v Německu. Potvrzení, které vydává, je stoprocentně takové, jak vyžaduje zákon.

Hledali jsme všeobecné lékařské praxe, kde mluví lékaři i česky.

Frau MU Dr. Darina Al-Zurqa

Praktický lékař, fyzioterapie (specialista)
Freiberger Straße 16, 09496 Marienberg
Telefon: 03735 / 2679897, Fax: 03735 / 2679896

Dipl.-Med. Vaclav Stehlik

Praktický lékař
Med. Versorgungszentrum KfH-Gesundheitszentrum Aue
Albert-Schweitzer-Str. 33, 08280 Aue
Telefon: 03771 / 5690-0

Dr. Katerina Nyklova

Praktický lékař
Další vzdělání: psychosomatická základní péče, domácí lékař
Hauptstr. 33, 02794 Leutersdorf
Telefon: 03586 / 386225

Dr. med. Stefan Holecko und Dr. med. Helena Holeckova

Praktický lékař
Další vzdělání: domácí lékař
Weststr. 18, 09112 Chemnitz
Telefon: 0371 / 302341

Dr. med. Peter Balaz

Praktický lékař, Specialista na všeobecnou chirurgii
Další vzdělání: domácí lékař, psychosomatická základní péče
Freiberger Str. 8, 01774 Klingenberg
Telefon: 035055 / 61311

Dr. Katarina Horn und Dominika Karaskova

Praktický lékař, internista
Další vzdělání: domácí lékař
Dornspachstr. 24 a02763 Zittau
Telefon: 03583 / 704247

Znáte také dobré lékařské praxe, kde se mluví česky a jsou v Německu? Napište je do komentáře.

Zadání e-mailové adresy je povinné kvůli spamu. Nemějte obavy, při publikování Vašeho komentáře se nebude zobrazovat a nebude.

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.


Diety v Německu: Kdy dostanu 28 € za celý den na služební cestě?

Finance

Za jakých podmínek mám nárok na diety v Německu? Na přelomu roku jsme vám přinesli článek, kterým jsme vás informovali...

Čtěte dále >

Práce v Německu po koroně: 5 profesí, které zažívají boom

Kariéra

Hledání práce v Německu po krizi: 5 profesí, které mají budoucnost Koronavirus nepřinesl pouze strach o zdraví nás a našich blízkých....

Čtěte dále >

Práce pro ženy v Německu podpořena stimulačním balíčkem

Finance

Podpora práce pro ženy v Německu je zásadním bodem stimulačního balíčku Ze stimulačního balíčku na podporu ekonomiky v Německu budou...

Čtěte dále >

Z Chomutova do Marienbergu a zpět bude od července jezdit autobus

Informace, Nezařazeno

Z Chomutova do Marienbergu začne pravidelně jezdit autobus Je pro vás práce v Německu nedostupná, protože nemáte řidičák nebo auto?...

Čtěte dále >

Restart ekonomiky po koronaviru: Extra Kindergeld i nižší daně v Německu

Finance

Stimulační balíček na podporu ekonomiky v Německu zahrnuje mimořádný Kindergeld a nižší daně O nakopnutí německé ekonomiky uvolněním miliard eur...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích, testy na Covid i karanténa skončí již v pátek

Informace

Vláda ČR zruší kontroly na hranicích již v pátek, testy na Covid-19 ani karanténa nebudou třeba První červnový den schválila...

Čtěte dále >

Německo je bezpečnou zemí, od poloviny června nepotřebují pendleři testy

Informace

Německo bez testů i karantény, některá omezení ale platí nadále v obou státech Od poloviny června do Německa bez jakéhokoli...

Čtěte dále >

Zdravotní pojištění v Německu: Přehled německých Krankenkasse

Informace, Zdraví

Krankenkasse: Jak vybrat nejvýhodnější zdravotní pojištění v Německu? V jednom z našich starších článků jsme se věnovali formám zdravotního pojištění...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích namátkou, zůstává povinnost vozit test na Covid-19

Informace

Kontroly na německých hranicích již jen namátkové, od června bez prokázání negativních testů na Covid-19 Kontroly z hraničních přechodů postupně...

Čtěte dále >

Koronavirus v Sasku: Život v Sasku se pomalu vrací do původní podoby

Informace, Volný čas

Koronavirus v Sasku: Protipandemická opatření se rozvolňují i u našich sousedů Koronavirus v Sasku se už skokově nešíří. Sasko proto...

Čtěte dále >

Koronavirus na ústupu, německé automobilky obnovují provoz

Informace

Závody BMW znovu spouštějí výrobní linky, koronavirus je zavřel na dva měsíce Koronavirus zastavil ekonomiku na několik týdnů po celém...

Čtěte dále >

Za ovládnutý koronavirus v Německu: vyšší mzdy sestrám a pečovatelkám

Finance, Kariéra

Koronavirus v Německu: Zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky dostanou poděkování v podobě vyšších mezd Koronavirus v Německu poskytl nový náhled...

Čtěte dále >

Hranice se otevřely, pendleři mohou opět za prací dojíždět

Informace

Omezení volného pohybu osob je zrušeno, od 27. dubna smějí pendleři překračovat hranice i bez karantény Vláda České republiky zrušila...

Čtěte dále >

Česká republika zavřela pendlerům hranice

Informace, Kariéra, Zdraví

Přes hranice jen jednou za 21 dní, vláda omezila pohyb pendlerů S účinností od 26. března uzavřela vláda České republiky hranice...

Čtěte dále >

Nová kontrola pohybu pendlerů: Knížka přeshraničního pracovníka

Informace, Zdraví

Knížka přeshraničního pracovníka: Do práce v Německu či Rakousku se bez ní už nedostanete K přísnějšímu dozoru nad pohybem osob přes...

Čtěte dále >

Hejtmani požadují zrušení výjimky pro pendlery, bojí se šíření nákazy

Informace, Zdraví

Zastupitelstva Karlovarského a Jihočeského kraje volají po zrušení výjimky pro pendlery Polovina nakažených onemocněním Covid-19 pracuje v zahraničí, nákaza se...

Čtěte dále >

Pendleři nerespektují nařízení vlády, ta jim chce zakázat cesty do práce

Informace, Zdraví

Nad pendlery se stahují mračna, nerespektují nařízení vlády Dne 18. března přijala vláda České republiky usnesení, které stanovuje pendlerům povinnost...

Čtěte dále >

Koronavirus v Sasku omezuje život, do práce v Německu se dostanete

Informace, Zdraví

Sasko vyzývá k omezení soukromého života občanů, do práce v Německu se ale stále dostanete Od 18. března přistupuje Sasko k omezení...

Čtěte dále >

Hranice do Německa uzavřené kvůli koronaviru

Informace, Zdraví

Hranice do Německa částečně uzavřené kvůli koronaviru Česká republika dne rozhodla 12. března 2020 o uzavření hranic se sousedními státy....

Čtěte dále >

Výpověď z pracovního poměru v Německu a podpora v nezaměstnanosti

Informace, Kariéra

Výpověď z pracovního poměru v Německu Výpověď z pracovního poměru není nic jiného, než jednostranné ukončení pracovní smlouvy. Ať už o změně...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen je v Berlíně státní svátek

Informace, Mezilidské vztahy, Volný čas

Letos podruhé oslavují berlíňané mezinárodní den žen dnem pracovního klidu Když v roce 1908 protestovaly newyorské ženy za svou rovnoprávnost,...

Čtěte dále >

Školní prázdniny v Německu 2020 – Sasko a Bavorsko

Informace, Volný čas

Prázdniny v Německu 2020:  Požádejte o dovolenou včas Možná se vám bude zdát předčasné zmiňovat letní školní prázdniny v březnu....

Čtěte dále >

Stěhování do Německa – co zařídit a na co nezapomenout?

Finance, Nezařazeno, Rodina

Stěhování do Německa vs. denní dojíždění? V jednom z našich předchozích článků jsme se věnovali tématu hledání práce v Německu. Z vlastní zkušenosti...

Čtěte dále >

Neschopenka 2020 a náležitosti pro uznání v Německu

Finance, Informace

Neschopenka v Německu 2020 – Jak se zachovat při nemoci a neohrozit své pracovní místo Nachlazení nebo nemoc si nevybírá,...

Čtěte dále >

Státní svátky Německo 2020

Informace, Volný čas

Státní svátky: Německo 2020 Státním svátkům v Německu jsme se věnovali již v loňském článku. Přečtěte si článek státní svátky:...

Čtěte dále >

Platy v Německu

Finance

Platy v Německu: třetina pracujících v západním Německu bere pod dva tisíce hrubého Pokud zvažujete hledání práce v Německu, pravděpodobně...

Čtěte dále >

Jak napsat strukturovaný životopis? Vytvořte si životopis online!

Kariéra

Jak napsat životopis? Ačkoli strukturovaný životopis na první pohled vypadá jako fádní a stručný výpis života, napsat ho správně zas...

Čtěte dále >

Bankovní účet v Německu ušetří stovky korun měsíčně

Finance, Informace

Bankovní účet u německé banky může pendlerům ušetřit spoustu peněz Na jedné straně nižší kurz koruny vůči euru při výplatě...

Čtěte dále >

Němčina: Studium němčiny je jednodušší, než se zdá

Kariéra, Volný čas

A zase ta němčina: záludná a nelogická? Ve skutečnosti jednodušší, než se zdá. Němčina je pro Čechy jazykem nedůležitým. Studenti...

Čtěte dále >

Hledám práci v Německu, kde mám začít?

Kariéra

Tipy, jak si usnadnit hledání práce v Německu K nalezení práce v zahraničí nás motivuje celá řada důvodů. Zatímco jeden...

Čtěte dále >

22 komentářů

 1. Jaroslav

  Lékař se kterým se domluvíte česky neboť má českou manželku a praxi v Motole je Dr. med. Thomas Ludin Hirschbergstr. 22
  78054 Villingen-Schwenningen , Telefon:07720/35115

  Odpovězte
 2. Evzen

  Dipl.med. Varga Katarina
  Adresse: Otto-Simm-Straße 2 A, 02782 Seifhennersdorf
  Telefon: 03586 404225
  mluvi cesky, maji i ceskou sestru na recepci

  Odpovězte
 3. TOMÁŠ

  Němčiny

  Odpovězte
 4. Kateřina

  S téměř 14 cti letou dcerou která je astmatička se stěhujeme do Bayrothu .zajímalo by mě jak je to s lékařským ošetřením a zda ji mohu nechat pojištění v Cz u VZP.(každý rok létá s Mořským koníkem k moři).Nebo zda ji musím přihlásit k Německé pojišťovně .

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den,
   pokud se stěhujete celá rodina a oba rodiče budou pojištěni v Německu, pak byste měla přihlásit dceru spolu s Vámi na německou pojišťovnu, u které jste/budete pojištěná. Pokud otec Vaší dcery zůstane v České republice, pravděpodobně Vám pojišťovna nedovolí odhlášení dítěte ze zdravotního pojištění v ČR. Nejprve je nutné dceru u VZP odhlásit formulářem E106, ta následně zašle vše potřebné německé pojišťovně. Teoreticky se můžete tvářit, že je dcera v Německu „na dovolené“, prakticky to ale nemá žádný význam. Německé pojišťovny navíc pojištěncům přispívají mnohem více benefity na zdravotní programy, což jako maminka astmatičky jistě oceníte.

   Odpovězte
 5. Mira

  Dobrý den, zaměstnavatel mi nechce proplatit 4dny ode dne pracovní neschopnosti, prý kvůli tomu že jsem ji donesl 4.den. Tak pry místo počítá až od toho 4 dne. Mám narok na vyplacení či nikoli. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den Miro, k Vaší otázce jsem na webu sachsen.dgb.de našla následující: „Trvá-li dočasná pracovní neschopnost zaměstnance déle než 3 kalendářní dny, musí nejpozději následující den předložit zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vystavené lékařem.“ Nárok na proplacení náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti byste ted měl mít již od prvního dne nemoci, pokud jste neschopenku doložil včas, tedy nejpozději čtvrtý den nepřítomnosti. Doufám, že Vám informace pomohla, hezký den přeje za Starke Jobs Petra.

   Odpovězte
 6. Jiří

  Dobrý den měl bych dotaz. Začal jsem marodit a během toho mi dorazila poštou výpověď .nechtěl jsem začal jsem marodit v půlce listopadu a výpověď mi přišla v prosinci a s tím že to mám do konce roku tak jsem se chtěl zeptat jestli mám nárok i na nemocenskou i po ukončení jakoby zaměstnavatelem mojí pracovní smlouvu

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, nárok na výplatu nemocenské máte i po skončení pracovního poměru, pokud Vaše pracovní neschopnost stále trvá. Povinnost vyplácet nemocenskou však následujícím dnem po ukončení pracovní poměru přechází přímo na Krankenkasse.

   Odpovězte
 7. Hana

  Dobry den,pred casem jsem omarodila s chripkou ,jednalo se pouze o jeden tyden ,zamestnevatel obdrzel neschopenku vcas,presto stale cekam na proplaceni neschopenky ,slibuje ze v dalsi vyplate rozdil doplati to vsak neudela .Muzete mi prosim poradit na koho se mohu obratit ?dekuji Hanka

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, doporučujeme Vám znovu promluvit s Vaším zaměstnavatelem. Je možné, že neobdržel všechny podklady nebo je obdržel pozdě. V případě, že pokud vám nárok na výplatu nemocenské nezanikl a zaměstnavatel Vám peníze neproplatí, můžete se obrátit na některý z úřad pro podporu zaměstnanců.

   Odpovězte
 8. Šárka Jiraskova

  Dobrý den pracovala jsem v Německu 5 měsíců. Onemocněla jsem s rukou a půjdu na operaci. Nemocenská lístek jsem odevzdala hned druhý den na firmě a druhý poslala i s diagnózou na AOK. Dnes mi přišla výpověď ve zkušební době. Teď nevím jaký bude postup. Ráda bych věděla na čem jsem a jestli můžu počítat s nějakými penězi. Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, hned následující den po skončení pracovního poměru přechází povinnost vyplácet vám nemocenskou na příslušnou Krankenkasse.

   Odpovězte
 9. Pitrs

  Dobrý den.
  Jsem ve výpovědní lhůtě a onemocněl jsem. Jak je s proplácením nemocenské, pokud trvá delší dobu než je výp. lhůta? Děkuji.

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, v tomto případě dostanete nemocenskou po skončení pracovního poměru od Krankenkasse.

   Odpovězte
 10. Michala

  Dobrý prosím o radu manžel se chce v Čechách léčit s tenisovým loktem ,v Německu pracuje osm let. Ale tady v ČR je problém s neschopenkou že nezadavaji předběžné ukončení neschopenky. Žijeme v Klášterci nad Ohří a pracuje v Munderkingen. Což je dost daleko aby tam jezdil na kontroly . Je tu poblíž německý doktor který mluví česky a vystaví německou neschopenku a bude se léčit v ČR a k německému jen na kontroly? Jinak praktického lékaře má také v Munderkingen. Děkuji za radu

  Odpovězte
 11. Jiří

  Dobry den,po 14dnech od nastupu do prace jsem zacal marodit s kolenem,zamestnavatel mi proplatil pouze tech 14dnu co jsme odpracoval a bylo mi receno ze po dobu co marodim(6tydnu)mi zaplati AOK,je tomu tak??!dekuji

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, ano, během prvního měsíce trvání pracovního poměru skutečně přechází povinnost náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti od prvního dne na zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn.

   Odpovězte
 12. Romana Kusova

  Co dělat když sem pojištěna v Německu u pojišťovnu Dák jsem nemocná od 19 3 20 dodnes i doby mě nemohly operovat kvůli epidemiji teď když se pomalu vrací vše do normálu a lékař mě 26.5.20 má předat termín operace bez ní bohužel nemůžu pracovat a diagnóza je ze do 6 měsíců přestanu chodit mě pojišťovna oznámí že nemám nárok na nemocenskou a ad se přihlásím na úřad práce tam bohužel mě řekli že mám stále platnou pracovní smlouvu zaméstnavatel mě výpověď nedá jelikost mám pracovní úraz a pokud ji dám sama tak sem totálně v háji a nemám nanic nárok dokáže menekdo poradit co mám dělat

  Odpovězte
  1. Petra

   Dobrý den, na nemocenskou nárok nemáte v případě, že jste v Kurzarbeitu. V případě, že během trvání Kurzarbeitu zaměstnanec onemocní, bude zaměstnanci nadále vyplácen Kurzarbeitergeld, a to po celou dobu trvání nárok na něj. Během Kurzarbeitu tedy nedostanete nemocenské dávky. Trvá-li však pracovní neschopnost déle než Kurzarbeit samotný, teprve potom má zaměstnanec nárok na výplatu nemocenských dávek. Ve Vašem případě tedy můžete absolvovat operaci, v případě, že bude doba pracovní neschopnosti delší, než trvání Kurzarbeitu, pak bude po jeho skončení dostávat nemocenské dávky dle obvyklých pravidel.

   Odpovězte
 13. Milan Červeň

  Mudr. Vratislav Prejzek. Gersdorfstraße 23, 02828 Görlitz, Německo
  pátek 10–16
  pondělí 12:30–17:30
  úterý 7–11:30
  středa 12:30–17:30
  čtvrtek 7–11:30
  pátek 10–16
  Ordinace Šluknov – náměstí Míru 344
  Po: 7:00 – 11:30
  Út: 12:30 – 17:00
  St: 7:00 – 11:30
  Čt: 12:30 – 17:00
  Pá: 7:00 – 9:00
  Vystavuje německou neschopenku.

  Odpovězte

Zanechat komentář