Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou - čím se liší?

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 25. června 2024 – Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí strany získají různé zkušenosti z více firem, vztahuje se na ně vyšší mzda a získávají benefity nejen od firmy, kde pracují, ale i od agentury, která je zaměstnává. Když ale agenturní zaměstnanec dospěje do bodu, kdy mu práce pro agenturu přestane dávat smysl a chce se posunout dál, přijde na řadu výpověď a s ní výpovědní doby. Ty se ale od těch zákonných liší. Jak?

Pravidla pro výpověď v agentuře se liší

Personální agentury v Německu se řídí tarifní smlouvou, která má váhu zákona a jejíž ustanovení musí agentury na území Německa dodržovat. Tarifní smlouva například stanovuje pravidla pro výpověď, která jsou odlišná od těch stanovených zákonem na ochranu zaměstnance před výpovědí (Kündigungsschutzgesetz), který se vztahuje na zaměstnance kmenové. Ačkoli by za normálních okolností platilo, že Kündigungsschutzgesetz je nadřazen tarifní smlouvě, neplatí to tak vždy. Tarifní smlouva je totiž právním předpisem závazným pro všechny personální agentury v Německu. Vždy ale musí agentura i zaměstnanec dodržet všechna ustanovení tarifní smlouvy vztahující se na výpověď, jinak je taková výpověď v Německu neplatná.

Co je to výpovědní lhůta v Německu

Výpovědní lhůta představuje časový úsek mezi přijetím výpovědi a dnem konce pracovního poměru. Slouží k tomu, aby se obě smluvní strany (zaměstnanec i zaměstnavatel) připravily na ukončení pracovní poměru a našli si jeden za druhého náhradu. Délka této výpovědní lhůty v Německu vychází buď ze německého občanského zákoníka (pro kmenové zaměstnance), nebo z tarifní smlouvy (pro agenturní zaměstnance).

Zaměstnanec a zaměstnavatel si ale mohou v pracovní nebo kolektivní smlouvě dohodnout delší výpovědní lhůty. Ty jsou ale závazné pro obě strany, zaměstnavatel si tedy nemůže vyhradit právo ukončit pracovní poměr zaměstnance s jinou výpovědní lhůtou, než se očekává od zaměstnance. Výpovědní lhůta v Německu počíná obecně běžet v momentě, kdy jedna smluvní strana přijme od té druhé výpověď z pracovního poměru.

Výpovědní lhůty v Německu pro kmenové zaměstnance

V případě kmenových zaměstnanců platí výpovědní lhůty stanovené v německém občanském zákoníku v § 622. Záleží tu přitom na tom, jak je výpovědní lhůta upravena v pracovní smlouvě.

 • Pokud je výpověď stanovena na délku trvání 4 týdny bez dalších specifikací, počíná běžet výpovědní lhůty dnem přijetí výpovědi smluvní stranou. To znamená, pokud je výpověď přijata 8. června, pracovní poměr je ukončen k 8. červenci.
 • Jestliže je ale ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta k 1. nebo k 15. dni v měsíci, začala by výpovědní lhůta k výpovědi přijaté 8. června běžet až 15. června. V takovém případě by tedy pracovní poměr zanikl k 15. červenci.

S odpracovanými roky se výpovědní lhůta v Německu prodlužuje. Prodloužené lhůty ovšem platí pouze v případě, že podává výpověď zaměstnavatel! Jako zaměstnanci musíte dodržet pouze základní výpovědní lhůtu!

 • Základní výpovědní lhůta v Německu – platí jen při výpovědi ze strany zaměstnance = 4 týdny k 1. nebo 15. dní v měsíci.
 • 2 roky zaměstnání = výpovědní lhůta 1 měsíc ke konci kalendářního měsíce.
 • 5 let zaměstnání = výpovědní lhůta 2 měsíce ke konci kalendářního měsíce.
 • 8 let zaměstnání = výpovědní lhůta 3 měsíce ke konci kalendářního měsíce.
 • 10 let zaměstnání = výpovědní lhůta 4 měsíce ke konci kalendářního měsíce.
 • 12 let zaměstnání = výpovědní lhůta 5 měsíce ke konci kalendářního měsíce.
 • 15 let zaměstnání = výpovědní lhůta 6 měsíce ke konci kalendářního měsíce.
 • 20 let zaměstnání = výpovědní lhůta 7 měsíce ke konci kalendářního měsíce.

Výpovědní lhůty v Německu vycházejí z § 187 a násl. občanského zákoníku. Ten v těchto paragrafech mimo jiné uvádí, že se den doručení výpovědi nemusí počítat do výpočtu výpovědní lhůty. To je důležitá informace hlavně v případě, že podáváte výpověď v poslední kalendářní den v měsíci.

Lhůty pro zaměstnance agentur v Německu

Pracovní model Zeitarbeit, který je typickým pro personální agentury, často vzbuzuje řadu otázek a nejasností. V případě výpovědi mají agenturní zaměstnanci podobná práva jako zaměstnanci kmenoví, i na ně se vztahuje ochrana před výpovědí, i oni mají možnost pracovní poměr kdykoli ukončit. Výpovědní lhůty jsou však v agenturách jiné:

 • Během prvních 4 týdnů může kterákoli smluvní strana ukončit pracovní poměr s výpovědní lhůtou 2 pracovní dny.
 • Od 5. týdne do konce 2. měsíce platí výpovědní lhůta 1 týden.
 • Od 3. měsíce do konce 6. měsíce platí 2týdenní výpovědní lhůta.
 • Od 6. do 24. měsíce 4týdenní výpovědní lhůta. – I zde platí základní výpovědní lhůta v Německu při výpovědi ze strany zaměstnance = 4 týdny k 1. nebo 15. dní v měsíci. Protože se ale jedná o 4 týdny a nikoli o 30 dní, je možné, že když nestihnete podat výpověď a podáte ji až 3. dne, můžete stále stihnout podmínku 4 týdnů a skončit k poslednímu dni stejného měsíce.
 • Od 2 do 5 let 2měsíční výpovědní lhůta.
 • Od 6 do 15 let 3měsíční výpovědní lhůta.
 • Od 16 do 25 let 4měsíční výpovědní lhůta.
 • Nad 25 let 5měsíční výpovědní lhůta.

Co je lepší, výpověď nebo dohoda?

Pokud je z nějakého důvodu třeba, aby pracovní poměr skončil co nejdříve, mohou se obě strany dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou. S tím však musí souhlasit obě strany. Dohoda se zaměstnancům obvykle příliš nevyplácí, pokud s ní nepřijdou oni sami. Když ukončíte pracovní poměr dohodou, dostane zkrácenou podporu v nezaměstnanosti. Na výpověď dohodou se často přistupuje tehdy, kdy se zaměstnanec dopustí protiprávního jednání a jeho setrvání ve firmě už není žádoucí. Kdyby ale měl dostat klasickou výpověď, musel by v ní být uveden důvod výpovědi – a to by mohlo zaměstnanci uškodit. Proto někdy zaměstnavatelé přijdou s návrhem ukončit pracovní poměr dohodou, kde důvod být uveden nemusí. Jestliže jste ale nic neprovedli a zaměstnavatel vás přesto nutí do podpisu dohody, nemusíte s tím souhlasit. Váš pracovní poměr tedy neskončí, leda by vám zaměstnavatel předložil klasickou výpověď i s důvodem.

Jak dlouho trvá pracovní poměr v personální agentuře v Německu?

Práce přes agenturu není obvykle nijak časově omezena. Pracovní smlouvu s agenturou uzavíráte obvykle na dobu neurčitou. Omezení se ale vztahuje na dobu nasazení u jedné firmy, pro kterou budete přes agenturu pracovat. Toto omezení vychází ze zákona o dočasném zaměstnávání (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), podle kterého smí pracovník agentury pracovat u jedné firmy maximálně 18 měsíců v kuse. Existují ale výjimky sjednané kolektivními smlouvami, kdy lze tuto dobu prodloužit až na 36 měsíců. Potom musí firma buď převzít agenturního zaměstnance do svého kmene, tedy uzavřít pracovní smlouvu přímo s ním, nebo musí být na nejméně 3 měsíce a 1 den přerušen takový pracovní poměr. Teprve po uplynutí těchto tří měsíců se může znovu vrátit do této firmy na dalších maximálně 18 měsíců. Agentury tuto podmínku často řeší tím, že takového zaměstnance pošlou na 3 měsíce do jiné firmy.

Jak mám ukončit pracovní poměr, když pracuju v Německu přes agenturu?

Pokud jde jen o ukončení pracovního poměru v konkrétní firmě, stačí si promluvit s někým v personální agentuře, přes kterou pracujete. Agentura vás totiž může v horizontu několika dní uvolnit z firmy, kde jste, a umístit vás jinam. Jestliže ale chcete skončit s prací v agentuře úplně, nezbyde vám, než podat klasickou výpověď z pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel nepřistoupí na dohodu, počítejte s výpovědní lhůtou podle délky trvání vašeho pracovního poměru.

Otázky a odpovědi

Jaká je výpovědní lhůta v Německu pro přímé neboli kmenové zaměstnance?

Minimální výpovědní lhůta kmenových zaměstnanců je 4 týdny, čím déle pracovní poměr trvá, tím delší výpovědní lhůta je. Delší výpovědní lhůtu musí vždy dodržet zaměstnavatel, zaměstnanec ale může kdykoli požádat o ukončení pracovního poměru v kratší lhůtě. Zaměstnavatel s tím ale musí souhlasit, pokud na váš návrh odmítne přistoupit, musíte výpovědní lhůtu dodržet i vy.

Jaký je rozdíl mezi Zeitarbeit a prací přes agenturu?

Z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele žádný, pokud mluvíme o práci v Zeitarbeit, s největší pravděpodobností znamená pracovat přes agenturu.

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář