Agentura práce v Německu - výhody a nevýhody

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 1. července 2024 – My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu. Kolem agenturního zaměstnání totiž panuje mnoho nejasností i mýtů, na našem blogu se snažíme na všechny možné otázky transparentně odpovědět. Nehodláme vám ani tak říkajíc mazat med kolem úst, v tomto článku vám proto přiblížíme, proč některé firmy využívají práci agenturních pracovníků a jak se k nim staví ve chvíli, kdy je přestanou potřebovat. Starke Jobs spolupracuje takřka výhradně s firmami, které si agenturní zaměstnance najímají na dlouhodobou spolupráci. Jiné firmy je ale mohou chtít jen na dobu pokrytí nedostatku personálu během dovolených nebo při velkých zakázkách. Jaké nevýhody tedy přináší práce v Německu přes agenturu?

Jak funguje personální agentura v Německu?

Práce v Německu přes agenturu funguje v rámci Zeitarbeit, v překladu dočasné práce. To se také odráží v délce trvání pracovního poměru: zaměstnanci agentury jsou do firem nasazeni dočasně, na určitou dobu. Její délka se ale může lišit v závislosti na podmínkách, kolektivních smlouvách a momentální situaci. Zaměstnanci uzavírají pracovní smlouvu s personální agenturou, která je následně nasadí na výkon práce pro konkrétní firmu. Agenturní pracovníci tak mají povinnost řídit se vnitřními předpisy a pokyny firmy, jsou ale zaměstnancem agentury. Závazky ale mají agenturní zaměstnanci vůči oběma subjektům, například nemoc i dovolenou hlásí agentuře, zároveň ji ale dávají na vědomí svým nadřízeným ve firmě. S firmou uzavře agentura smlouvu o dočasném zaměstnávání, na základě které dodává pracovní síly firmě.

Personální agentury se v Německu řídí zákonem o dočasném zaměstnávání, německy Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, který mimo jiné stanovuje povinnost vyplácet agenturním zaměstnancům mzdu za stejných podmínek, jaké mají kmenoví zaměstnanci. Definuje také maximální možnou dobu nasazení agenturního zaměstnance v jedné firmě na 18 měsíců, tuhle dobu lze ale prodloužit dohodou mezi firmou i agenturou až na 36 měsíců. Pak musí být agenturní zaměstnanci buď přijati do stálého zaměstnaneckého poměru, nebo je agentura pošle jinam. Zpátky se do firmy mohou vrátit nejdříve po 3 měsících a 1 dni.

Agenturní práce má své výhody i nevýhody

Firmy, ve kterých objem zakázek kolísá, využívají agenturní zaměstnance na pokrytí největšího pracovního náporu. Pro firmy je tohle řešení ideální, neztrácejí čas náborem uchazečů, ale osloví agenturu, která sáhne do své databáze a noví zaměstnanci nastoupí třeba ještě ten samý den. S takovými zaměstnanci navíc nevstupují do pracovního poměru, takže je nemusí zaměstnávat v dobách, kdy pro ně práci nemají. Agenturní zaměstnávání v Německu má ale i pro firmy své nevýhody. Například proto, že zaměstnanci tuší, že je firma nechce napořád, nemusí mít takovou motivaci pracovat produktivně či dokonce poctivě.

Firmy ale mohou narazit na agentury, které ovšem nemají licenci od německých úřadů. V takovém případě to znamená, že zaměstnanci agentury jsou právně zaměstnanci firmy, i když spolu neuzavřeli žádnou papírovou smlouvu. Proto je důležité, aby si firmy od agentur vyžádali platnou licenci, jinak se jim taková spolupráce může značně prodražit.

Výhody agenturního zaměstnávání v Německu pro firmy

Nespornou výhodu pro firmy představuje fakt, že agentura dodá zaměstnance, firma jim rozdá práci, zajistí jim podmínky a více se o ně formálně více nestará. Agentura je tedy jediným zaměstnavatelem, má povinnost vyplácet mzdu, zpracovávat docházku, spravovat pracovní smlouvy, aktualizovat je i ukončovat.

Flexibilita

S nárůstem objemu zakázek roste také potřeba najmout nové zaměstnance. Proces náboru ale stojí spoustu peněz i úsilí a není proto vždy optimálním řešením. Zvlášť když firma potřebuje další síly jen na omezenou dobu. Nábor za firmy organizuje agentura práce v Německu, která vede databázi uchazečů a v případě poptávky po zaměstnancích dokáže zajistit nové pracovní síly ještě ten samý den. To je pro firmu zásadní, neboť sama takhle rychle nabrat zaměstnance nezvládne. Jakmile firma přestane mít pro agenturní zaměstnance práci, během pár dní je může „propustit,“ respektive uvolnit zpět agentuře. Ta jim stejným způsobem může najít novou práci.

Přístup ke kvalifikovaným pracovním silám

Personální agentury v Německu budují síť kontaktů, respektive uchazečů. Spektrum pracovníků je v takovém případě velmi pestré co do vzdělání, praxe i možností dojíždět, pracovat na směny a podobně. Agentura práce v Německu tak vybere zaměstnance, kteří mají potřebnou kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti a tyto zaměstnance firmě nabídnou. Firma si tak sama vybere, koho z nich do svého týmu přijme.

Žádné složité nábory

Jakmile firma vypíše výběrové řízení, přijde jí mnoho životopisů. Personální oddělení musí každý z nich přečíst, vybrat z nich kandidáty s odpovídajícími zkušenostmi, domluvit termíny pohovorů, na ty se připravit, vést je, vyhodnotit a oslovit vybraného kandidáta, který ovšem už o tuto nabídku nemusí stát. Proces náboru je náročný nejen časově, ale i finančně, neboť i neobsazená pracovní pozice stojí firmy další peníze. Pokud ale firmy osloví personální agenturu v Německu, ta jim nové zaměstnance dodá v rekordně krátkém čase.

Úleva pro stálé zaměstnance

Je-li práce víc, někdo ji udělat musí. Stálí zaměstnanci jsou tak nuceni do přesčasů, zvyšují se normy a roste tlak na jejich produktivitu. To po čase vede k přesnému opaku. Zaměstnanci jsou přepracovaní, unavení a jejich produktivita klesá. V krajních případech dokonce mohou začít podávat výpovědi a odcházet za lepšími pracovními podmínkami. Jak jsme psali výše, i tohle jsou další náklady pro firmy. Proto je pro firmy lepší, když své vlastní zaměstnance šetří a na posílení v době, kdy je práce hodně, najme agenturní zaměstnance.

Nevýhody agenturního zaměstnávání v Německu pro firmy

Nic nemá jen výhody, ani agenturní zaměstnávání pro firmy. Častou nevýhodou totiž je, že se v databázích personálních agentur v Německu vyskytují z největší části uchazeči bez kvalifikace nebo dokonce bez znalosti jazyka. Řada zaměstnanců agentury navíc po čase ve firmě ztrácí motivaci pracovat, když ví, že je firma stejně jednou odhlásí. Navíc se práce přes agenturu v Německu potýká s celou řadou mýtů, které mohou do práce ve firmě přes agenturu vnést negativní atmosféru.

Velká fluktuace zaměstnanců

Personální agentura najde uchazeči uplatnění ve firmě na dobu omezenou na odbavení velké zakázky. Poté se stává agenturní pracovník nepotřebným, agentura mu tedy najde jinou práci, ale po pár měsících nastává další odchod. Agenturní pracovník se ve firmě ani nerozkouká a končí. Nevytvoří si žádné vazby k firmě ani přátelský vztah s lidmi na pracovišti, kvůli kterým by měl motivaci pracovní místo udržet. A pokud taková motivace chybí, zaměstnanci mívají sklony odcházet z firmy na vlastní žádost.

Zaškolení

Stejně jako všichni zaměstnanci, i ti agenturní musí ve firmě projít vstupním školením. Bez tohoto školení nemohou zaměstnanci sami provádět žádné práce. Firmy s tím počítají a obvykle s tím ani problém nemají, jen ve chvíli, kdy potřebují neprodleně začít pracovat na velké zakázce, může vstupní školení poněkud zdržovat. Proto tedy není možné dávat šanci uchazečům, kteří potřebnou kvalifikaci nebo jazykové znalosti nemají, ale jsou ochotni na svých dovednostech pracovat. Na to totiž v takovém kvapu nezbývá prostor.

Závislost na agentuře

Firmy ve věci zaměstnávání agenturních pracovníků nejednají podle svého rozhodnutí. Jsou totiž pořád závislé na personálních agenturách, které jim zaměstnance dodávají. Na jednu stranu to tedy může vypadat tak, že agentura je tím, kdo rozhoduje o tom, jak dlouho, kde a za jakých podmínek budete pracovat nebo že za vaší výpovědí stojí výhradně agentura. Ve skutečnosti je to ale hlavně o debatě firmy s agenturou.

Výhody práce přes agenturu v Německu pro zaměstnance

Hlavně pro uchazeče z jiných zemí je cesta do práce v Německu přes agenturu nejrychlejší a nejjednodušší. Agentura jim nabídne německou pracovní smlouvu na dobu neurčitou za stejných podmínek, jaké mají kmenoví zaměstnanci firmy. Platy v agentuře ale bývají o něco vyšší, navíc mají agenturní zaměstnanci nárok na další příplatky, které kmenoví zaměstnanci nemají. Typicky je to třeba Fahrgeld.

Zprostředkování práce je zcela zdarma

Za to, že vám personální agentura v Německu najde práci, nic neplatíte. Nevznikají vám ani žádné další náklady, jako je třeba ježdění na pohovor nebo pořízení pracovního oblečení či pomůcek.

Téměř žádné podmínky pro přijetí

Do databáze uchazečů o práci přes agenturu v Německu se dostane každý. Nezáleží tedy na tom, co všechno umíte a jaké máte či nemáte školy. Práce v Německu přes agenturu je proto vhodná i pro uchazeče, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a potřebují se vrátit do pracovního procesu. Agentury ale využívají i ti, co sice nepřetržitě pracují, chtějí ale úplně změnit obor. Díky možnosti vyzkoušet si dočasně práci ve více firmách získají nadhled, jak to v jejich vysněném oboru chodí.

Možnost převzetí

Firmy pochopitelně mohou, a často to také dělají, přijmout do hlavního pracovního poměru zaměstnance agentury, se kterými byli během jejich dočasného nasazení spokojení. Agenturní zaměstnání tedy může fungovat jako odrazový můstek.

Nevýhody práce přes agenturu v Německu pro zaměstnance

Jak jsme psali v úvodu, práce přes agenturu je práce dočasná, na dobu určitou. To pochopitelně nese i řadu nevýhod. Zaměstnanci mohou během roku vystřídat několik pracovišť, to znamená několikrát do roka se učit novým věcem, poznávat nové kolegy a sotva si zvyknete na pracovní prostředí, už vás posílají zase jinam. Časté odhlašování z firem navíc jako by dávalo agenturním pracovníkům navědomí, že jsou zbyteční a k ničemu. I když to samozřejmě není pravda a odhlášení z firmy má obvykle ekonomický důvod, nikoli osobní, sebevědomím agenturního zaměstnance to dříve či později zamává.

Žádná komunikace s firmou

Agenturní zaměstnanci nejsou firmě nijak zavázaní a veškerá agenda, jako jsou smlouvy, výplatní pásky, dovolené či nemocenské řeší zaměstnanec s agenturou. Ve firmě, kde pracuje, přijde do kontaktu jen s málo zaměstnanci, s mistrem pořeší pracovní úkoly a maximálně mu oznámí, když onemocní nebo že odjede na dovolenou. Agenturní zaměstnanci se tedy jen zřídka ztotožní s firmou, ve které pracují, neboť jim chybí jakékoli hlubší spojení.

Nejistota

Vzít si hypotéku na vlastní byt, koupit si nové auto nebo plánovat rodinu se obvykle neobejde bez vidiny práce na neurčito. V agentuře v Německu sice zaměstnanci dostávají pracovní smlouvy na dobu neurčitou, jejich pracovní nasazení je časově omezené. V bance tedy sice hypotéku dostanete, v reálu ale můžete cítit obavy, jestli ji budete mít i za pár let z čeho splácet.

Závěr

Ruku na srdce, uvědomujeme si, že práce v Německu přes agenturu má špatnou pověst. Pro firmy i uchazeče o práci v Německu má však řadu výhod, ale pochopitelně i nevýhod. Zvlášť pro uchazeče z Česka či Polska je to někdy nejjednodušší možnost, jak zvýšit svou hodnotu na trhu práce v Německu. Častá změna pracoviště ale může mít negativní dopad na psychickou odolnost zaměstnance a následně i na jeho fyzické zdraví. Firmy pak těží ze snadné dostupnosti pracovních sil, které by jinak vlastní cestou sháněly jen velmi obtížně.

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář