Nabídka práce v Německu - Starke JobsNemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Nemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Nemocenská v Německu 2021 – Jak se zachovat při nemoci a neohrozit své pracovní místo

Nachlazení nebo nemoc si nevybírá, nedá se naplánovat. Přichází nečekaně, ze dne na den, z hodiny na hodinu. Pro tohle všechno mají zaměstnavatelé pochopení. Mají ale také nárok na včasné oznámení vaší absence, na řádně vystavené potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti i na další náležitosti, které vyplývají ze zákona. Zatímco zaměstnanci v Česku s tímto nemají starosti, Češi pracující v Německu si musí ohlídat několik náležitostí, které vyžaduje nemocenská v Německu. V opačném případě by se totiž vystavili riziku, že jejich česká neschopenka nebude v Německu platit, a tedy jim nemocenská nebude proplacena.

Hned první den nemoci musí zaměstnanec nahlásit absenci zaměstnavateli ještě před začátkem pracovní doby. Pro tyto účely postačí telefonát nebo SMS zpráva nadřízenému. V případě, že zaměstnanec neohlásí absenci včas, vystavujete se v závislosti na závažnosti porušení povinností například riziku vystavení pokuty, výtky nebo i výpovědi z pracovního poměru. Rozhodně je ale třeba počítat s tím, že neomluvenou absenci nedostanete zaplacenou. Zaměstnavatel přitom bere v úvahu především nahraditelnost zaměstnance a důsledky, které z neomluvené absence plynou pro zaměstnavatele.

Čeští lékaři mohou vystavit verzi potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uznatelnou v Německu

Od 1. ledna 2020 již v České republice nebude vystavována papírová nemocenská. Veškerá data jsou předávána elektronicky, a to pouze českým zdravotním pojišťovnám a českým zaměstnavatelům. Německo zavedení elektronických neschopenek naplno spustí v roce 2021. Aby se vaše nemocenská dostala do Německa, tak bude stále na vaší zodpovědnosti. Zaměstnanec má proto v podstatě jen dvě možnosti: První z nich je návštěva německého lékaře, který vystaví neschopenku v Německu podle německých předpisů. Druhou (a mnohem pohodlnější a rychlejší) možností je obeznámit českého lékaře s tím, že pracujete v Německu. V takovém případě totiž může Váš lékař vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti určené pro zahraničního zaměstnavatele v rámci Evropské unie. Taková nemocenská pak obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 5 německého zákona o náhradě mzdy.

nemocenská

Zaměstnanec doručí zaměstnavateli Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (2. díl). Na ten lékař zpravidla uvádí datum následující kontroly pacienta, pro potřeby neschopenky uznatelné v Německu to ale nestačí.

Nemocenská z Česka dokládaná v Německu musí obsahovat zákonné údaje

Víme, že je těžké odhadnout, zda vám bude na další kontrole pracovní neschopnost ukončena. Otázkou také je, zda je možné považovat datum příští kontroly současně za datum ukončení pracovní neschopnosti. Proto je důležité, aby lékař každou návštěvu potvrdil na papírovém potvrzení o trvání pracovní neschopnosti svým podpisem a razítkem. Na potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti budou všechny tyto náležitosti zaznamenány, datum příští kontroly tak slouží pro potřeby výplaty náhrady mzdy jako datum předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti. V případě, že by lékař při kontrole nařídil prodloužení pracovní neschopnosti, vystaví potvrzení o trvání pracovní neschopnosti – a znovu s dalším datem předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti.

Jak vypadá nemocenská vystavená českým lékařem a uznatelná v Německu?

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti je v Německu přijatelné pouze tehdy, pokud obsahuje předpokládané datum ukončení pracovní neschopnosti, které je vypsané buď elektronicky, nebo je jeho ruční vepsání potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. V případě, že se musí pacient dostavit k lékaři na kontrolu, je toto datum kontroly (2.) také potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. Po ukončení pracovní neschopnosti musí být datum ukončení pracovní neschopnosti (3.) opět potvrzeno razítkem a podpisem lékaře.

Zaměstnanec je povinen dodat zaměstnavateli originál rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti, a to nejlépe téhož dne, kdy jej zaměstnanec obdržel od svého lékaře. Pro potřeby zaměstnavatele postačí zaslat scan neschopenky e-mailem a tištěný originál neprodleně odeslat na adresu zaměstnavatele nebo jej doručit osobně. V případě dlouhodobé nemoci je možné pozastavit výplatu náhrady mzdy až do doby, kdy je originál neschopenky doručen zaměstnavateli.

neschopenka v německu

Svému praktickému lékaři oznamte, že pracujete v Německu. Váš lékař pak vystaví také potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Zde vyplní datum pravděpodobného ukončení pracovní neschopnosti, tedy datum kontroly pacienta. Platná nemocenská uznatelná v Německu musí obsahovat datum ukončení, bez něj nemusí zaměstnavatel ani pojišťovna neschopenku akceptovat.

Zákon o náhradě mzdy za dny pracovního klidu a pracovní neschopnosti

§ 5 Oznamovací povinnost

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a její předpokládané době ukončení. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři dny, musí ji zaměstnanec doložit potvrzením o pracovní neschopnosti nejpozději následujícího dne, tj. nejdéle čtvrtý den trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel má nárok vyžadovat potvrzení o pracovní neschopnosti dříve. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení o pracovní neschopnosti, je zaměstnanec povinen doložit potvrzení o pokračování pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec pojištěn v rámci povinného veřejného zdravotního pojištění, musí potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat informaci, že zdravotní pojišťovně bude odesláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi a dalšími zjištěními.

(2) Pokud je zaměstnanec v době začátku trvání pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen informovat bezodkladně zaměstnavatele o začátku trvání pracovní neschopnosti, o předpokládané době trvání pracovní neschopnosti a o adrese místa pobytu během trvání pracovní neschopnosti. Náklady na oznámení na sebe přebírá zaměstnavatel. Pokud je zaměstnanec pojištěncem zákonné zdravotní pojišťovny, je rovněž povinen stejné informace doručit zdravotní pojišťovně. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen oznámit zdravotní pojišťovně také pokračování trvání pracovní neschopnosti. (…) Pokud se zaměstnanec, který je v pracovní neschopnosti, vrací do Německa, je povinen o změně místa pobytu informovat zaměstnavatele i zdravotní pojišťovnu. (Pozn.: Totéž platí také pro občany ČR, kteří mění adresu pobytu v České republice během trvání pracovní neschopnosti.)

nemocenská

Pokud lékař opakovaně prodlouží dobu trvání pracovní neschopnosti, vystaví vždy nové potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Originály potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vždy zašlete zaměstnavateli.

Zaměstnavatel může potvrzení prokazující vaši pracovní neschopnost z České republiky zamítnout

Zaměstnavatel má právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za pracovní neschopnost, pokud není pracovní neschopnost řádně potvrzena. Při přijímání potvrzení o pracovní neschopnosti od vašeho lékaře se proto přesvědčte, že dodaná nemocenská obsahuje všechny zákonné údaje pro jeho uznání v Německu.

Pozastavení výplaty náhrady mzdy v případě nemoci

Zákon o náhradách mzdy umožňuje zaměstnavatelům vyhradit si právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti, dokud neobdrží originál potvrzení o pracovní neschopnosti.

Příklad:

Zaměstnanec onemocněl poslední týden v únoru (od 24.2.). Předpokládaná doba trvání pracovní neschopnosti je 14 kalendářních dní. Originál potvrzení o pracovní neschopnosti zašle zaměstnanec zaměstnavateli až 9.3. Průběžné vyplácení náhrady mzdy od 24.2. do 28.2. je pozastaveno. Teprve poté, co zaměstnanec doloží potvrzení o pracovní neschopnosti, bude mu přepočítána výše náhrad mzdy a výplata nemocenské bude uskutečněna dodatečně. Po zbylou dobu trvání pracovní neschopnosti bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy v plné výši obvyklým způsobem.

pracovní neschopnost neschopenka nemocenská

V případě dlouhodobé nemoci, a tedy i dlouhé době trvání pracovní neschopnosti, je možné vyplácení nemocenské průběžně. Důležité je, aby každá návštěva lékaře byla na potvrzení o pracovní neschopnosti stvrzena razítkem a podpisem lékaře. Také pokračující nemocenská musí být doručena zaměstnavateli neprodleně. Pokud si nejste jisti, zda vaše potvrzení o pracovní neschopnosti splňuje zákonné předpisy v Německu, jednoduše se obraťte na svého disponenta ve Starke Jobs.

Jednodušší varianta: Nemocenská v Německu

Protože jste v Německu přihlášeni ke zdravotnímu pojištění, máte nárok na lékařskou péči v Německu. V případě nemoci je pro vás navíc daleko snazší získat včas potvrzení o pracovní neschopnosti, které odpovídá předpisům v Německu. Čtěte také, proč se nevyplatí přecházet nachlazení nebo nemoci.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

[/vc_column_text]

8 Kommentare

 1. Patrik

  Dobrý den,
  jak to funguje v Rakousku je to úplně totožné jak v Německu. Na podzim mě bude pravděpodobně čekat operace a nerad bych,aby mi to z Rakouské strany neuznali. Děkuji Patrik

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, na rakouské prostředí se bohužel neorientujeme, tedy nemůžeme Vám na Váš dotaz relevantně odpovědět. Zkuste se podívat na web Vaší zdravotní pojišťovny v Rakousku. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den. Petra

   Odpovězte
 2. michaela

  Dobrý den,
  doktor mi vystavil neschopenku , která je od 1.1.2020 platná pro EU . KKH mi ji neuznalo co mohu dělat?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, z jakého důvodu KKH neschopenku neuznalo? Doporučuji odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny, případně s pojišťovnou vykomunikovat, jakým způsobem odstranit nedostatek. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 3. Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mám dělat v případě kdy lékař není ochotný vystavit neschopenku, aby byla uznatelna v Německu? Bohužel muj lékař nemá snahu vyhovět nebo spíše neví co má dělat. Když mu vyloženě řeknu, co přesně potrebuji, tak mi řekne, ze to tak není. Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, protože neznám konkrétní nedostatek na Vaší neschopence, jen Vám sdělím, že každý lékař má možnost vystavit neschopenku pro ČR a pro EU. Ta pro EU obsahuje všechny náležitosti. V případě, že jste již neschopenku ve špatném formátu na Vaší pojišťovnu Německu odeslala a pojišťovna (nebo i zaměstnavatel) Vás informovali o nedostatcích, předložte toto jejich vyjádření lékaři. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 4. Hana

  Dobrý den, onemocněla jsem v Německu a mám neschopenku vystavenou německou. Zdravotní pojištění si platim take tam u AOK a mam plne hrazenou péči i v Čr.Chtěla bych se léčit v České republice už kvůli lepší komunikaci s lékaři. Jak mám postupovat ?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, léčit se v ČR můžete, máte-li S1 a pendlerskou kartičku zdravotní pojišťovny (tu žlutou), pak můžete mít zároveň českou i německou neschopenku, pojišťovna, Vaše Krankenkasse si to s Vaší českou pojišťovnou vyřeší sama. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář