Formulář A1 - Souběh zaměstnání ve dvou státech - Starke Jobs

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 31. května 2023 – Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého přivýdělku v Česku? Nebo naopak? Právě teď se vydáváte na tenký led, na kterém se často chybuje. Mít dvě práce ve dvou zemích není jen tak, zvlášť když nemůžete mít sociální i zdravotní pojištěni ve dvou státech. Možná právě pro tuhle složitost mají pendleři tendence svůj pracovní poměr v Česku tajit. To vás ale ve finále může stát spoustu peněz nejen na pokutách, ale i na absenci nároku na náhradu mzdy v případě nemoci nebo nároku na důchod. Řešení je přitom jednoduché, stačí vyplnit formulář A1, kterým se určí jedna země, kde se k pojištění přihlásíte. Pojďme se proto podívat, jak správně postupovat v případě, že chcete pracovat v Německu a v Česku chodit na brigádu – nebo naopak.

1. Zeptejte se svého šéfa, zda vám druhou práci povolí

Možná si říkáte, co je šéfovi do toho, co děláte mimo pracovní dobu. Jenže kromě jiného je váš zaměstnavatel vázán zákonem o pracovní době a nesmí vám například plánovat směny s odstupem menším než 11 hodin od vaší poslední směny. To platí i pro směny mezi různými zaměstnavateli. Pokud tedy skončíte v jedné práci v 16:30, není možné, abyste hned v 18:00 nastoupili třeba za bar. Ohlídat toto musíte nejen vy, ale i vaši zaměstnavatelé. Při takovém pracovním vytížení se totiž zvyšuje riziko pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a vaše následná pracovní neschopnost je potom věcí vašich zaměstnavatelů. Ti se proto dobrovolně nebudou vystavovat riziku popotahování ze strany státu za to, že vás nechají přebíhat z práce do práce.

Druhá věc, kterou musíte jako přeshraniční pracovník zaměstnaný ve dvou státech vyřešit, je určení příslušnosti k sociálnímu systému jedné země. Není totiž možné být přihlášen ke zdravotnímu a sociálnímu systému ve dvou státech současně. Z vaší mzdy budou ale musí oba zaměstnavatelé platit odvody. Proto je nutné stanovit jeden stát, kam budou odvody odcházet. A k tomu potřebujete potvrzení vašeho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr.

2. Vyplňte společně formulář A1

Panují mylné domněnky, že formulář A1 je určen jenom živnostníkům. Ve skutečnosti existuje i verze pro zaměstnance a samozřejmě i pro osoby, co jsou v jedné zemi zaměstnáni na smlouvu a ve druhé pracují na živnost. Všechny formuláře přikládáme zde:

formulář a1

Leze vám z té byrokracie hlava kolem?

3. Proč se vyplňuje formulář A1?

Jak jsme psali výše, není možné mít současně sociální a zdravotní pojištění ve dvou zemích. Pokud máte hlavní pracovní poměr v Německu, máte zde i zdravotní a sociální pojištění a v České republice vás evidují už jen v rámci pomocného pojištění. Ve chvíli, kdy si najdete v Česku práci, máte povinnost platit odvody na zdravotní pojištění. Jenže pokud už jste pojištěncem v Německu, česká zdravotní pojišťovna od vás platbu nepřijme, protože vás jako pojištěnce neeviduje. Co teď?

Právě k tomu slouží formulář A1, kterým se určí, pod kterou zemi spadáte. V této zemi budete platit zdravotní pojištění i z příjmu, který získáte v zemi druhé. Zjednodušeně tedy nastane tento proces: Pracujete v Německu na hlavní pracovní poměr a v Česku si najdete práci na částečný úvazek. Zajdete za svým německým šéfem a zeptáte se ho, zda souhlasí s tím, abyste měli další práci. Pokud souhlasí, ve formuláři vám vyplní potvrdí požadované informace. Formulář A1 odešlete na příslušnou OSSZ dle vašeho trvalého bydliště, která z údajů uvedených ve formuláři A1 určí, která země bude odpovědná za vaše zdravotní a sociální pojištění, a tedy i za vaše platby.

V tomto případě to bude pravděpodobně Německo, pokud zde odpracujete nejvíce hodin a většina vašich příjmů pochází právě odsud. Čeští zaměstnavatelé ale zpravidla neposílají platby za sociální a zdravotní pojištění do zahraničí. Tyto platby vám tedy z českých příjmů nebudou odečteny, ale vaše německé odvody se o to zvýší.

4. Co všechno musím k formuláři A1 doložit?

Pendleři ve dvou zaměstnaneckých poměrech doloží následující dokumenty:

  • Ověřená kopie pracovní smlouvy včetně všech změn a dodatků
  • Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí (pokud bylo vystaveno)
  • Ověřená kopie dokumentů, na základě kterých pracuje v dané zemi (zvací dopis, potvrzení o stáži apod.) – pokud takové dokumenty existují
  • Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele, pokud pendler žádá o výjimku z příslušnosti k cziím právním předpisům

Pokud v jedné zemi pracujete a ve druhé vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, pak k uvedeným dokumentům přiložte ještě:

  • Kopii oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti (živnostenského listu)

5. Do kdy musím formulář odevzdat OSSZ?

Tuto zákonnou povinnost musíte splnit do 30 dnů ode dne, kdy došlo k souběhu zaměstnání nebo k souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

6. Hrozí něco v případě, že formulář A1 nedoložím?

Formulář A1 musí včas doložit hlavně dlouhodobě vyslaní zaměstnanci. V případě kontroly totiž za absenci formuláře A1 hrozí vysoké pokuty nebo dokonce zákaz výkonu činnosti. Pokud tuto povinnost nesplníte jako pendler, dopouštíte se v případě nesplnění oznamovací povinnosti přestupku podle § 127 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit sankci podle § 127 téhož zákona až do výše 20 tisíc korun.

Možná vás napadne, že se na neoznámení souběhu zaměstnání nikdy nepřijde, případně že se vám vyplatí zaplatit spíše pokutu, než odvody. Mějte ale na paměti, že v případě nemoci nebo úrazu dostanete nemocenské dávky vypočítané jen z jednoho příjmu. Problém u zaměstnanců také nastane s tím, že česká zdravotní pojišťovna není schopna vaši platbu odvodů přiřadit, neboť jako pendleři NEJSTE z pohledu české pojišťovny jejími pojištěnci. A v neposlední řadě, pamatujte, že v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se vždy zjišťují okolnosti jejich vzniku. Pokud kontrolní orgán zjistí porušení zákona, které přímo vede k úrazu nebo nemoci, pojišťovna v takovém případě nehradí náhrady mzdy! To se pochopitelně týká i porušení zákona o pracovní době.

7. Mám práci v Německu a v Česku jen pronajímám volný byt. Musím to také hlásit v Německu?

Ano. Vaší povinností je hlásit jakékoli příjmy, které na území jiné země máte. Svému šéfovi jen sdělíte, že vedle výplaty vám pravidelně chodí také příjmy z pronájmu, účetní vašeho zaměstnavatele už by se měla postarat o další náležitosti. V důsledku toho vám zvýší daně, které z vašeho německého příjmu každý měsíc odvedete. Tím zároveň zdaníte příjem z pronájmu, v České republice pak jen podáte daňové přiznání, ve kterém uvedete všechny náležitosti, které povedou k zamezení dvojího zdanění. V Česku tedy příjmy z pronájmu nedaníte, i když příjmy získáte na území tohoto státu. V případě, že podáte daňové přiznání v Česku na příjem z pronájmu a v Německu klasické daňové přiznání včetně formuláře EWR, Německo si bude daň z pronájmu nárokovat.

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář