Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 6. března 2024 – Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte své miminko, musíte toho ještě spoustu zařídit. Třeba se s partnerem dohodnout, kdo z vás zůstane na rodičovské dovolené. Dávno už neplatí, že rodičovská dovolená je doménou matek, na rodičák totiž chodí čím dál tím více otců, zvlášť když jejich partnerky vydělávají více a výpadek jejich příjmu by byl čárou přes rozpočet. Kromě rodičovské dovolené také musíte vyřídit rodičovský příspěvek, to jsou totiž dva různé pojmy. Na rodičovský příspěvek v Německu máte nárok i jako pendleři, pokud v Německu pracujete nebo pokud zde pracuje druhý z páru a vy v Česku neplatíte sociální pojištění. Rodičovský příspěvek v Německu má podobu Basiselterngeld či Elterngeld Plus, využít můžete ale i možnost Partnerschaftsbonus, kdy se na rodičovské dovolené vystřídají oba rodiče.

Co přesně je rodičovská dovolená v Německu?

Jak název napovídá, dovolená je v doslovném významu „dočasné uvolnění ze zaměstnání“. Dočasně uvolnit lze ze zákona i osoby celodenně a výhradně pečující o malé dítě. Na rodičovskou dovolenou proto může nastoupit biologický rodič, adoptivní rodič, pěstoun, ale i ten, kdo bude pečovat o děti svého partnera, dítěte, sourozence či jiné osoby mu blízké. Není přitom pravda, že rodičovskou dovolenou můžete čerpat jen na novorozence. Pokud jste rodičák na konkrétní dítě již nevyčerpali, máte nárok na jeho dočerpání až do 8 let věku dítěte. Je tedy možné na rodičák nastoupit i v případě, že adoptujete předškoláka nebo dítě mladšího školního věku a chcete se plně věnovat procesu adaptace dítěte na novou rodinu.

Rodičovská dovolená se v němčině nazývá Elternzeit a pod tímto pojmem se s ní setkáte i v mnoha českých textech týkajících se rodičáku v Německu. Elternzeit můžete v Německu dokonce čerpat i během dlouhodobé nemoci dítěte či v rámci péče o něj po vážném úrazu. Nárok na Elternzeit mají nejen němečtí občané, ale i přeshraniční pracovníci, kteří se prokáží platným pracovním poměrem.  Nezaměstnaní, samostatně výdělečně činní, ženy i muži v domácnosti, společníci kapitálových nebo osobních společností, samostatně výdělečně činní společníci, studenti bez vedlejšího zaměstnání, žáci bez vedlejšího zaměstnání či dobrovolníci nemají v Německu nárok na rodičovský příspěvek (Elterngeld).

Jak dlouho může člověk čerpat rodičovskou dovolenou v Německu?

Obecně platí, že Elternzeit můžete čerpat až tři roky na jedno dítě. Během prvních dvou let rodičovské dovolené máte navíc jistotu zachování pracovního místa. V tuto dobu tedy nesmí dojít k výpovědi ze strany zaměstnavatele. Elternzeit v Německu navazuje na konec mateřské dovolené (Mutterschutz). Na mateřskou dovolenou nastupuje výhradně nastávající matka, mateřská v Německu totiž slouží podobně jako nemocenská k zotavení se z porodu a není primárně určena jako období pro výchovu dítěte, narozdíl od rodičovské. Mateřská v Německu trvá 14 týdnů, těhotná žena na ni nastupuje 6 týdnů před plánovaným datem porodu a 8 týdnů začíná ode dne porodu. Pokud tedy žena porodí až po plánovaném datum porodu, o tyto dny mateřské dovolené „navíc“ nepřijde.

Elternzeit mohou v Německu matky i otcové buď využít najednou, nebo si ji rozdělit, a to až do 8 let života dítěte. Do třetího roku života dítěte existuje nárok na rodičovskou dovolenou v délce 36 měsíců pro každého z rodičů. V tomto období mohou rodiče rodičovskou dovolenou v Německu využívat současně (Partnerschaftsbonus) nebo ji rozdělit do více, maximálně však tří, časových úseků. Až 24 měsíců z této doby musí připadnout do období mezi třetím a osmým rokem života dítěte. V případě potřeby lze rodičovskou dovolenou v Německu využít i krátkodobě na několik týdnů nebo měsíců.

Jak dlouho se vyplácí Elterngeld v Německu během rodičovské dovolené?

Během rodičovské dovolené daný rodič nevydělává. Proto si obvykle žádá o rodičovský příspěvek v Německu, aby měl aspoň nějak kompenzovaný příjem. Rodičovský příspěvek se v Německu vyplácí měsíčně vždy za daný měsíc, ve kterém dorazí. Výplata Elterngeldu a rodičovská dovolená spolu nijak nesouvisí, oboje můžete čerpat v jiné délce. Doporučujeme ale platby rodičovského příspěvku rozložit na počet měsíců rodičovské dovolené. Základní rodičovský příspěvek v Německu (Basiselterngeld) se vyplácí po dobu 14 měsíců života dítěte. V tomto období se mohou matky i otcové věnovat péči o děti a omezit své pracovní povinnosti.

Je důležité říci, že Basiselterngeld dostávají oba rodiče v jedné platbě dohromady! Pokud tedy s druhým rodičem již společně nežijete, zvažte i tuto okolnost při výběru Elterngeld. Navíc se mohou matky a otcové volně rozhodnout, který z rodičů kdy půjde na rodičovskou dovolenou. Po uplynutí 14. měsíce života dítěte právo na Basiselterngeld v Německu zaniká. U předčasných porodů se období vyplácení rodičovského příspěvku může prodloužit až o 4 měsíce (Elterngeld für Mehrlingsgeburten).

Kolik dělá rodičák v Německu (Elternzeit)?

Výše základního rodičáku v Německu (Basiselterngeld) dosahuje 65 až 67 procent vaší čisté mzdy před nástupem na mateřskou dovolenou, maximálně však 1.800 € měsíčně. Od 15. měsíce mohou rodiče využít ElterngeldPlus nebo Partnerschaftsbonus. ElterngeldPlus se vyplácí dvakrát tak dlouho jako základní rodičovský příspěvek Basiselterngeld, tedy až do 28. měsíce věku dítěte. Jeho výše je ale o polovinu nižší než u Basiselterngeldu. Tato varianta se vyplatí rodičům, kteří chtějí po narození dítěte pracovat na částečný úvazek nebo jim peníze v rozpočtu nescházejí. Další možností výplaty rodičáku v Německu je Partnerschaftsbonus. Čerpat ho mohou rodiče po maximální dobu 4 měsíců, pokud oba po tuto dobu pracují na částečný úvazek v rozsahu maximálně 32 hodin týdně.

Rodičovský příspěvek v Německu činí mezi 65 a 100 procenty předchozího příjmu pečujícího rodiče. Základní rodičovský příspěvek (Basiselterngeld) v Německu se tak obvykle pohybuje mezi 300 a 1.800 eury za měsíc. V rámci ElterngeldPlus dostávají rodiče mezi 150 a 900 eury za měsíc. Pokud se nejedná o první dítě, ale rodina již má více dětí, dostávají rodiče od státu o o 10 procent vyšší rodičovský příspěvek v Německu. Narození dvojčat nebo vícerčat navíc přináší příplatek za vícečetné porody ve výši 300 eur (Basisleterngeld) nebo 150 eur (ElterngeldPlus) pro každé novorozeně.

Počítá se mateřská dovolená v Německu do rodičovské dovolené?

V Německu platí zákon o ochraně mateřství, zkráceně MuSchG. Tento zákon upravuje, jak se má zacházet s těhotnými a kojícími ženami. Matka automaticky po narození dítěte využívá mateřské dovolené v Německu (Mutterschutz), o kterou není třeba žádat a která navíc zahrnuje zákaz výkonu práce. Naproti tomu, o rodičovskou dovolenou v Německu musí rodič výslovně požádat. Následně musí vaši žádost schválit váš zaměstnavatel. Není tedy automatická, jako je dovolená mateřská. Dále lze rodičovskou dovolenou v Německu využít až po skončení mateřské. Mateřská a rodičovská dovolená tedy neplatí současně, ale rodičovská navazuje na mateřskou. Je třeba vzít v úvahu, že doba mateřské se počítá do rodičovské dovolené. Rodiče proto požádají o rodičovskou dovolenou (Elternzeit) od okamžiku narození dítěte.

Jaký je rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou dovolenou v Německu?

Zákon o mateřské zahrnuje pevná pravidla, která chrání těhotné a kojící ženy prostřednictvím zvláštních práv. Patří sem ochrana před výpovědí, zákaz zaměstnání, mateřské dávky jako náhrada mzdy (Mutterschaftsgeld), zákaz práce o nedělích nebo večerních směnách a zákaz činností, které jsou považovány za nebezpečné. Šest týdnů před předpokládaným termínem porodu začíná platit zákaz zaměstnání, který trvá od okamžiku narození dítěte po dobu 8 týdnů. U předčasných a vícečetných porodů platí zvláštní pravidla. Zde se mateřská ochrana v Německu může prodloužit až na 12 týdnů. Na mateřskou dovolenou mají v Německu nárok výhradně těhotné ženy.

Rodičovskou dovolenou Elternzeit naopak mohou v Německu využívat všichni, tedy ženy i muži, včetně rodičů a prarodičů, pěstounů a adoptivních rodičů. Během rodičovské dovolené v Německu zůstávají tito lidé mimo pracoviště a nevykonávají svou profesionální činnost nebo ji vykonávají jen omezeně. O Elternzeit v Německu navíc můžete požádat po narození dítěte. Čerpat jej totiž můžete až do osmi let věku dítěte.

Můžu si v Německu vzít rodičovskou po mateřské?

Na mateřskou dovolenou v Německu máte nárok automaticky. Po osmitýdenní mateřské v Německu si můžete u zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou. Doporučujeme však nenechávat nic na poslední chvíli a zaměstnavatele včas o těhotenství a termínu porodu informovat. Pokud by se totiž stalo, že dostanete výpověď, bude taková výpověď neplatná. To ale neplatí stoprocentně. Jsou totiž situace, kdy je výpověď během těhotenství v Německu, o kterém zaměstnavatel nevěděl, platná. Platnou se výpověď během těhotenství v Německu stane, pokud ani po převzetí výpovědi své těhotenství nenahlásíte nejdéle do dvou týdnů ode dne, kdy jste výpověď obdržela. Ať jsou vaše důvody pro utajení těhotenství jakékoli, můžete se stát, že posléze nemusíte mít nárok na rodičovský příspěvek (Elterngeld) nebo jen v jeho minimální výši, protože vám může chybět odpracovaná doba rozhodná pro výši Elterngeld.

Kolik měsíců nebo let rodičovské dovolené v Německu můžu čerpat po mateřské dovolené?

Rodičovskou dovolenou v Německu mohou matky a otcové flexibilně využívat a rozdělit si ji mezi sebou. Otec i matka (ale i pěstoun, pěstounka, kdokoli, kdo se bude o dítě starat) mají možnost čerpat Elternzeit současně i každý zvlášť. Rodičovskou dovolenou v Německu si mohou rodiče rozdělit na tři části o libovolné délce. S ohledem na zaměstnavatele obou rodičů ale není možné nastoupit na rodičovskou dovolenou v Německu bez předchozího plánování. Svůj záměr na Elternzeit nastoupit musí rodič oznámit nejdříve 7 týdnů před plánovaným nástupem, pokud je dítěti méně než 2 roky, u staršího pak musí rodič oznámit plánování Elternzeit nejméně 13 týdnů před nástupem. Mějte ale na paměti, že u dítěte staršího 3 let nemusí zaměstnavatel vaší žádosti čerpat Elternzeit vyhovět, pokud tomu brání vážné provozní důvody.

Kdy začíná rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu?

Rodičovská dovolená v Německu (Elternzeit) bezprostředně navazuje na mateřskou. Předpokladem však je, že jste o rodičovskou dovolenou požádali včas u zaměstnavatele.

Jak napsat žádost o rodičovskou dovolenou pro zaměstnavatele v Německu?

Proces žádosti o Elternzeit má dvě fáze. V té první oznámíte neformálním dopisem (ovšem písemně!) svému zaměstnavateli, že jste těhotná a hodláte čerpat Elternzeit v Německu. Zaměstnavatel tím získá dostatek času pro zařízení potřebných věcí pro to, abyste na rodičovskou v Německu mohla nastoupit. Jakmile porodíte a dostanete rodný list, v kopii jej zašlete svému nadřízenému spolu s žádostí, která může vypadat třeba takto:

Žádost o rodičovskou dovolenou – vzor

Můžu v Německu požádat o rodičák ještě před narozením dítěte?

Kdy rodiče podají žádost o Elternzeit, je na každém zaměstnanci. Můžete ji podat i před narozením dítěte, i když ještě neznáte přesné datum porodu. Stačí ale použít formulaci „od narození“ a po porodu ji doplnit o údaje z rodného listu. I když je tato možnost možná administrativně náročnější, protože se nevyhnete dokládání dokumentů po porodu tak jako tak, je určitě jednodušší z pohledu rekonvalescence po porodu. Žádost o rodičák v Německu je tedy vhodné minimálně připravit dopředu a později ji doplnit o požadované údaje tak, aby vás co nejméně zaměstnávala bezprostředně po porodu. Protože pokud totiž mateřská dovolená v Německu (Mutterschutz) končí 8 týdnů po porodu a o rodičovskou dovolenou musíte požádat nejméně 7 týdnů předem, snadno si spočítáte, že žádost o rodičák v Německu byste tak musela řešit ideálně ještě v porodnici.

Kdy musí zaměstnavatel v Německu potvrdit žádost o rodičovskou dovolenou?

Přestože se bavíme o žádosti o rodičovskou dovolenou v Německu, tato žádost má pouze informační charakter a zaměstnavatel ji ze zákona o rodičovském příspěvku a rodičovské dovolené (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, zkr. BEEG) nemůže odmítnout. Jinak je tomu ale v případě, že o rodičovskou dovolenou v Německu žádáte pro dítě starší tří let. Zákon totiž neupravuje pravidla pro čerpání Elternzeitu v Německu pro děti starší tří let a jako rodiče nemáte žádnou legislativní oporu, která by deklarovala povinnost zaměstnavatele umožnit vám nastoupit na Elternzeit se starším dítětem. V tomto případě připomíná žádost o Elternzeit spíše dohodu mezi vámi a vaším zaměstnavatelem na základě vašich potřeb a možností vašeho zaměstnavatele. O tom, že vám zaměstnavatel vyjde vstříc a umožní vám čerpat zbytek rodičovské dovolené v Německu pro starší dítě, by měl ovšem rozhodnout bez zbytečných průtahů.

Co se stane, pokud podám žádost o Elternzeit v Německu příliš pozdě?

Pokud nestihnete doručit zaměstnavateli žádost o Elternzeit 7 týdnů před plánovaným nástupem, máte ze zákona povinnost nastoupit zpátky do práce. I v tomto případě ale platí, že komunikace je základ. Pokud jste již během těhotenství informovala svého šéfa o tom, že zůstanete na rodičovské, pak je na ni zřejmě připraven a ani pozdní doručení žádosti nebude mít na nic vliv. Jestliže jste ale ani předem neinformovala svého nadřízeného o tom, že po mateřské v Německu zůstanete na rodičáku, může se stát, že váš zaměstnavatel počítá s tím, že se dva měsíce po porodu vracíte do práce. V takovém případě může mít nedodání žádosti o rodičovskou dovolenou v Německu pracovněprávní důsledky, mezi které patří zejména povinnost vašeho návratu do práce hned po skončení mateřské dovolené. Pokud nenastoupíte a svou absenci nijak neomluvíte, můžete v krajním případě dostat výpověď.

FAQ

Je možná rodičovská dovolená v Německu i bez rodičovského příspěvku Elterngeld?

Ano, rodičovská dovolená (Elternzeit) a rodičovský příspěvek (Elterngeld) jsou dva různé pojmy. Zatímco dovolená je forma omluvení dlouhodobé absence ze zaměstnání, a proto na ni nemohou z logiky věci nastoupit OSVČ, nezaměstnané ženy nebo jiné, které nemají u koho absenci omluvit, rodičovský příspěvek v Německu je náhrada mzdy vyplácená Familienkasse všem, kdo splňují nárok pro jeho přiznání (bydliště v Německu, péče o dítě a nepracujete více než 30 hodin týdně). O rodičovský příspěvek v Německu tedy nemusíte žádat, pokud jej čerpat nechcete.

Je mateřská dovolená v Německu započítána do rodičovské dovolené?

Ano, doba mateřské dovolené (Mutterschutz) je součástí rodičovské dovolené v Německu. Pokud tedy máte nárok na mateřskou v Německu, na kterou navážete rodičovskou dovolenou (Elternzeit) až do tří let věku dítěte, jste na rodičovské o dva měsíce kratší dobu než rodiče, kteří na mateřskou dovolenou nárok nemají.

Kterých 12 měsíců se počítá pro výpočet rodičovského příspěvku v Německu?

Výše rodičovského příspěvku (Elterngeld) v Německu se vypočítává z průměrného měsíčního čistého příjmu, který rodič získal v období dvanácti měsíců před narozením dítěte. Jde tedy o 12 měsíců, které končí dnem porodu.

Závěr

Elternzeit, tedy rodičovská dovolená v Německu, trvá až 3 roky a rozdělit ji lze mezi oba rodiče (adoptivní rodiče, pěstouny, ale i další osoby, které pečují o malé dítě, na které ještě nikdo rodičovskou dovolenou nečerpal), a to až do 8 let věku dítěte. Žádost o rodičovskou dovolenou musíte doručit nejpozději 7 týdnů před plánovaným nástupem na rodičovskou s dítětem mladším 2 let, pro starší děti se tato lhůta prodlužuje na 13 týdnů. U dětí starších 3 let musíte mít souhlas zaměstnavatele, že můžete na rodičovské dovolené pobýt. Během rodičovské dovolené v Německu máte nárok na německý rodičovský příspěvek Elterngeld bez ohledu na druh vašeho pracovního poměru. Liší se však podmínky pro výpočet rodičovského příspěvku v Německu.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář