Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to s pendlerkami, které otěhotní v době práce přes agenturu v Německu, vyvolává řadu otázek. Ty se týkají hlavně toho, zda je agentura kvůli těhotenství nevyhodí nebo toho, jestli se budou mít po rodičovské dovolené kam vrátit.

Může mě personální agentura v Německu propustit, když jsem tehotná?

Otázka, zda personální agentura v Německu může těhotnou zaměstnankyni propustit, je složitější. V zásadě platí, že nastávající a kojící matky mají ze zákona ochranu proti propuštění bez ohledu na délku jejich pracovního poměru. V praxi to znamená, že ženu nelze propustit v době od prvního dne těhotenství do konce čtvrtého měsíce po porodu. Pokud po mateřské dovolené v Německu nastoupíte na rodičovskou, doba této zákonné ochrany se automaticky prodlužuje až do konce rodičovské dovolené v Německu. To znamená, že nastávající matky jsou chráněné před finanční nejistotou od prvního dne těhotenství až do konce rodičovské dovolené.

Zásadním předpokladem této zákonné ochrany je ale skutečnost, že váš zaměstnavatel o vašem těhotenství ví. Na jednu stranu německé zákony ukládají ženám povinnost oznámit těhotenství neprodleně poté, co se o něm dozví, na stranu druhou ale nelze tuto povinnost vymáhat ani prokázat její porušení, neboť ženy mají zároveň právo informovat okolí o svém těhotenství až tehdy, budou-li si jisté, že dobře dopadne. V praxi se tak nezřídka stává, že žena dostane výpověď těhotenství navzdory jen proto, že zaměstnavatel o něm nevěděl. Jestliže je to i váš případ, máte právo zaměstnavateli do dvou týdnů předložit lékařské potvrzení o vašem těhotenství. Tím se vaše výpověď stává neplatnou.

To ale neplatí automaticky. Aby se vaše výpověď stala neplatnou, musíte podat oficiální stížnost u pracovního soudu, a to do tří týdnů od obdržení výpovědi. Pokud tuto lhůtu promeškáte, výpověď se stává platnou bez ohledu na to, že jste těhotná. Tohle pravidlo platí i tehdy, kdy zaměstnavatel o vašem těhotenství prokazatelně věděl a přesto vám výpověď dal. Od roku 2017 se navíc podle zákona o ochraně mateřství § 16 odst. 1 č. 3 vztahuje prodloužená ochrana před výpovědí v délce 4 měsíců i na ženy, které potratily po 12. týdnu těhotenství.

Zákon o ochraně mateřství nechrání za každé situace

Přestože jsou těhotné ženy a novopečené matky chráněné před propuštěním, jsou situace, ve kterých taková ochrana neplatí.

  1. Existují-li důvody provozního charakteru nebo vyplývající z nevhodného jednání (jaké nevhodné chování na pracovišti může vést k výpovědi v Německu?), které nesouvisejí s těhotenstvím, může nastávající i kojící matka dostat výpověď posvěcenou nejvyšším státním orgánem.
  2. Taková výpověď musí mít písemnou podobu a musí obsahovat schválený a přípustný důvod pro výpověď. V tomto případě musí zaměstnavatel opatřit souhlas odpovědného dozorového úřadu.

V praxi je ale velmi vzácné, aby zaměstnavatel těhotnou ženu či novopečenou matku propustil, a to i v případě práce přes agenturu v Německu. Pokud ale žena sama výpověď podá, zákon o ochraně mateřství se neuplatňuje a výpověď je platná.

Za jakých okolností může zaměstnavatel v Německu propustit těhotnou ženu

V předchozím odstavci jsme uvedli, že zákon na ochranu mateřství umožňuje zaměstnavatelům výjimky, při kterých mohou těhotnou ženu či novopečenou matku propustit. Tyto výjimky upravuje § 17 odst. 2 zákona o ochraně mateřství. Výpověď ale nesmí souviset právě se samotným těhotenstvím, porodem či potratem. Možné výjimky lze ale vztáhnout na provozní důvody či na chování samotné zaměstnankyně, pokud je pokračování takové spolupráce pro zaměstnavatele dále nepřípustné. Provozním důvodem může být například situace, kdy je společnost nebo její část trvale uzavřena a v důsledku toho dochází ke ztrátě pracovních míst.

V každém případě musí zaměstnavatel přihlížet k zákonné ochraně těhotných žen a v případě pochybností uvést takové odůvodnění výpovědi, které není diskriminační a odpovídá požadavkům zákona na ochranu mateřství. K výpovědi těhotné ženy musí zaměstnavatel požádat o zvláštní povolení příslušný nejvyšší správní orgán a doložit důvod výpovědi. Výpověď je potom platné až poté, co nejvyšší správní orgán tuto výpověď schválí. V praxi je ale takové schválení velmi vzácné, protože není určeno k tomu, aby jím zaměstnavatelé obcházeli zákon na ochranu mateřství. Propuštěné ženy ale musí mít vždy možnost se k výpovědi vyjádřit. To platí samozřejmě i v případě práce přes agenturu v Německu.

Co dělat, když dostanete výpověď z práce přes agenturu v Německu během těhotenství?

V první řadě musíte rychle jednat. Jestliže váš zaměstnavatel o vašem těhotenství nevěděl, do 14 dnů ode dne, kdy vám výpověď doručil, ho informujte o tom, že čekáte dítě, a to ideálně formou lékařského potvrzení. Zároveň se přesvědčte, že je nedílnou součástí vaší výpovědi schválení výpovědi nejvyšším správním orgánem. Pokud vám nic takového zaměstnavatel nepředal, je taková výpověď neplatná. Rozporovat ji však musíte do 3 týdnů od jejího obdržení formou žaloby u místně příslušného soudu (Arbeitsgericht). Pokud Arbeitsgericht prohlásí výpověď za neplatnou, zaměstnavatel vám nadále musí vyplácet mzdu podle pracovní smlouvy a následně i peněžitou pomoc v mateřství (Mutterschaftsgeld).

Kdy musím v práci nahlásit těhotenství?

Obecně neexistuje žádná oznamovací povinnost zaměstnavateli ve věci těhotenství. Respektive zákony doporučují oznámit těhotenství neprodleně, jakmile se o něm dozvíte. Toto ale platí především pro vaši ochranu. Pokud zaměstnavatel o vašem těhotenství ví, nemůže vás nejen jen tak propustit, ale musí vám také zajistit takové pracovní podmínky, aby nedošlo k ohrožení vašeho zdraví či zdraví vašeho nenarozeného dítěte. Jestliže ale nechcete o svém těhotenství mluvit, dokud si jím nebudete jistá, žádného porušení zákona se nedopouštíte. Zároveň nenechávejte oznámení těhotenství na poslední chvíli a vůči zaměstnavateli buďte loajální i v této době. Zaměstnavatel potřebuje také svůj čas na nalezení adekvátní náhrady za vás.

Otázky a odpovědi

Kdy dostanu zákaz práce – Beschäftigungsverbot?

Zákaz práce dostanete od svého lékaře (gynekologa) tehdy, je-li vaše zdraví nebo zdraví vašeho nenarozeného dítěte ohroženo nevhodnými pracovními podmínkami. Stává se tak například při práci s chemikáliemi, různými druhy záření či při velké fyzické zátěži.

Kdo vyplácí peněžitou pomoc v mateřství v Německu, když mi během té doby vyprší pracovní smlouva?

Pokud pracujete na dobu určitou a pracovní smlouva vám skončí během mateřské dovolené, přebírá výplatu peněžité pomoci v mateřství vaše německá Krankenkasse. Při výpočtu výše PPM vychází Krankenkasse z průměru vašeho čistého příjmu za poslední tři měsíce před nástupem na mateřskou dovolenou.

Jakou výši rodičovského příspěvku dostanu, když mám smlouvu na dobu určitou?

Rodičovský příspěvek v Německu se počítá z průměrného měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců před porodem. Na rodičovský příspěvek z Německa máte nadále nárok i jako pendleři.

Závěr

Ochrana před propuštěním těhotných žen pracujících přes personální agenturu v Německu platí stejně jako pro všechny ostatní zaměstnance. Zaměstnankyně, která otěhotní  v době práce přes agenturu Německu, má právo stejně jako jiné ženy na ochranu svého pracovního místa od prvního dne těhotenství až do konce rodičovské dovolené.

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář