Mateřská dovolená v Německu

Mateřská dovolená v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 8. února 2024 – Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu dané země. Prioritou je v případě nastávajících a novopečených matek hlavně jejich psychické a fyzické zdraví. Takovou zákonnou ochranu mají pochopitelně i matky žijící nebo pracující v Německu. Definuje ji zákon na ochranu mateřství, tzv. Mutterschutzgesetz, zkáceně MuSchG. Ten mimo jiné upravuje pracovní povinnosti těhotných žen, chrání ale také zaměstnavatele třeba oznamovací povinností zaměstnankyň v otázce těhotenství.

Co je vlastně mateřská dovolená?

Slovo dovolená v souvislosti s mateřstvím působí na mnoho zkušených matek jako rudý hadr na býka, žádnou ironii v tom ale nehledejte. Slovo dovolená totiž v primárním významu znamená dočasnou omluvenou nepřítomnost v zaměstnání, což je případ i mateřské, opravdu rozhodně tedy dovolené. Ochrana matky během mateřské dovolené (tedy v době těhotenství a po něm) však zahrnuje více než omluvenou absenci:

 • Ochrana zdraví při práci – Pracoviště i pracovní náplň těhotné ženy je nutné upravit tak, aby neohrožovalo zdraví nastávající matky a/nebo jejího nenarozeného dítěte
 • Zákaz práce – Pokud není možné upravit pracovní podmínky podle výše popsaného, má těhotná žena právo zůstat doma s vysloveným zákazem práce (Beschäftigungsverbot)
 • Výplata peněžité pomoci v mateřství – Lidově se této náhradě mzdy říká mateřská a nárok na ni má každá těhotná žena, která odvádí nemocenské pojištění
 • Zvláštní ochrana před ztrátou zaměstnání – Těhotné ženy a ženy na mateřské dovolené chrání zákon před výpovědí. Mimo zajištění zázemí pro nastávající matku tím zákon chrání ženy před diskriminací a výpovědí právě z důvodu těhotenství

Ochrana mateřství však zajišťuje více než ochranu ekonomické situace mladé rodiny. Znamená také jistotu nastávající i novopečené matky, že nebude kvůli těhotenství či dlouhodobé absenci po porodu propuštěna a bude se moci soustředit na svou novou životní roli bez starostí o svou budoucnost. Zákon o ochraně mateřství tedy brání formě jakékoli diskriminace a vytváří spravedlivé a rovné pracovní prostředí pro všechny.

FAQ: Otázky a odpovědi na téma mateřská dovolená v Německu

Zákon o ochraně mateřství (Mutterschutzsgesetzt)

Na všechny ženy žijící nebo pracující v Německu se vztahuje zákon o ochraně mateřství. Těhotným ženám poskytuje ochranu od prvního dne těhotenství, tedy i zpětně na dobu, kdy o těhotenství ještě nevěděly. Aby však mohla tato ochrana těhotných žen před výpovědí platit, musí zaměstnavatel o těhotenství prokazatelně vědět nebo se o něm musí do 14 dnů ode dne doručení výpovědi dozvědět. Jen ve výjimečných případech ukončení pracovního poměru těhotné zaměstnankyně platí. Především je-li důvodem pro výpověď protizákonné chování zaměstnankyně nebo pokud dojde k ukončení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou v Německu?

Podmínky pro nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství se příliš neliší od českého práva. Na mateřskou dovolenou mohou z jejího principu nastoupit jen ženy pojištěné pro případ nemoci. Jsou tedy v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoby samostatně výdělečně činné odvádějí nemocenské pojištění. Výjimku tvoří ženy, které sice nemají žádný příjem podléhající odvodům, jsou ale pojištěny v Německu v rámci rodinného pojištění nebo si hradí dobrovolné nemocenské pojištění. Na mateřskou dovolenou v Německu mají nárok také ženy, které v Německu nežijí, ale jejich pracovní poměr upravuje německé pracovní právo.

Zákon o ochraně mateřství má však určité hranice: Nevztahuje se například na ženy v domácnosti nebo ženy, které pracují výlučně na samostatnou výdělečnou činnost. Ani jednatelé firem nebo členové orgánů společností nemají nárok na mateřskou dovolenou, pokud nefigurují vůči firmě v zaměstnaneckém poměru. Bez nároku jsou i adoptivní matky, protože zákon o ochraně mateřství se zabývá ochranou těhotných a kojících matek. Všichni, kdo nemají nárok na mateřskou dovolenou, mají nárok na rodičovskou dovolenou dnem porodu (nebo dnem, kdy získají dítě do péče).

Jak dlouho musím být pojištěna, abych měla nárok na mateřskou z Německa?

V Německu neexistuje žádná doba pojištění potřebná pro vznik nároku mateřské dovolené. Obecně ale platí, že žena musí být ke dni nástupu na mateřskou dovolenou v Německu pojištěna nejméně 12 měsíců.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená v Německu?

Na mateřskou dovolenou v Německu nastupuje žena 6 týdnů před plánovaným datem porodu a po porodu zůstává na mateřské dalších 8 týdnů. Celkem tedy mateřská dovolená v Německu trvá 14 týdnů. V případě, že se dítě narodí dříve, prodlužuje se o tuto dobu mateřská dovolená po porodu vždy tak, aby v součtu trvala 14 týdnů. U vícečetných porodů se mateřská dovolená v Německu prodlužuje na dobu 12 týdnů po porodu, celkem tedy 18 týdnů.

Jak zjistím kdy mi končí mateřská dovolená?

Přesný termín ukončení vaší mateřské dovolené v Německu zjistíte až po porodu, a to z úředních dokumentů vaší Krankenkasse nebo od vašeho zaměstnavatele. Datum ukončení mateřské dovolené je důležité pro přechod na rodičovskou dovolenou (Elternzeit)

Kdy vystavuje gynekolog žádost o mateřskou?

Zhruba ve druhém trimestru obdržíte všechny potřebné dokumenty pro žádost o mateřskou dovolenou od svého gynekologa.

Jak se vyřizuje mateřská dovolená?

Při některé z pravidelných návštěv těhotenské poradny obdržíte od svého lékaře doklad potvrzující předpokládané datum porodu. Kopii tohoto dokumentu předejte vašemu zaměstnavateli a podejte žádost o peněžitou pomoc v mateřství (Mutterschaftsgeld) u vaší Krankenkasse. K žádosti doložíte potvrzení od gynekologa a potvrzení příjmů od zaměstnavatele. U svého zaměstnavatele pak také požádejte o doplatek rozdílu (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld) mezi Mutterschaftsgeld a vaší průměrnou mzdou.

Kolik dělá mateřská dávka (Mutterschaftsgeld) v Německu?

Během trvání mateřské dovolené zaměstnaných žen vyplácí Krankenkasse mateřskou dávku v maximální výši 13 €  na den. K tomu zaměstnavatel doplácí rozdíl mezi mateřskou dávkou a vaším průměrným čistým měsíčním příjmem (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld). Během mateřské dovolené tedy dostáváte přibližně stejnou částku, jakou byste obdržela, kdybyste pracovala. Nastávající matky pracující jako OSVČ v Německu či nezaměstnané ženy nebo ženy, které nemají zaměstnání podléhající odvodům na zdravotní pojištění, musí situaci řešit individuálně se svou Krankenkasse v závislosti na typu jejich zdravotního pojištění.

Můžu chodit do těhotenské poradny ke svému českému gynekologovi, i když pracuji v Německu?

Samozřejmě. Německé Krankenkasse již akceptují všechny lékařské dokumenty vystavené v České republice a díky výpomocnému pojištění české zdravotní pojišťovny tak máte nárok čerpat veškerou lékařskou péči v zemi, kde lékaře znáte a snadno se s nimi domluvíte. Počítejte však s tím, že Krankenkasse nebo váš zaměstnavatel mají právo vyžadovat, abyste se podrobili lékařské prohlídce v Německu.

Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou v Německu

Ačkoli se tyto pojmy často slučují v obecný pojem „mateřská,“ ve skutečnosti mají oba odlišný právní účel i jiné podmínky. Zatímco na mateřskou dovolenou nastupuje každá těhotná pracovnice de facto automaticky a povinně, rodičovská dovolená už povinná není a musíte o ni u zaměstnavatele žádat. Na mateřskou dovolenou navíc mohou nastoupit jen těhotné ženy nebo ženy po porodu. Na rodičovskou dovolenou mají nárok i jiní členové rodiny, adoptivní rodiče nebo pěstouni. Mateřská dovolená slouží především na zotavení žen z porodu. Rodičovská pak na péči o dítě a jeho výchovu, trvá maximálně tři roky a čerpat ji můžete až do věku osmi let dítěte. Mateřská se s rodičovskou dovolenou nemůže překrývat. Pokud tedy během rodičovské dovolené porodíte další dítě, dnem porodu vám znovu začíná mateřská dovolená.

Pokud vás o tématu rodičovská dovolená zajímá více, přečtěte si některý z našich starších článků. Zajímá vás například, zda máte nárok na rodičovskou dovolenou z Německa, když jste nezaměstnaná a váš partner pracuje v Německu? Řešení různých situací přinášíme v tomto článku.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

2 Kommentare

 1. Kristýna

  Jedna se o mateřskou od zaměstnavatele a AOK

  U prvního dítěte jsem nastoupila na MD v Německu a pak na rodicak v ČR
  V Německu mám smlouvu na neurčito jsem na rodičáku znovu těhotná tudíž se do práce nevracím a měla bych správně nastoupit znovu na mateřskou. Otázka zní zda mám nárok na mateřskou jako u prvního dítěte a z čeho to zaměstnavatel vypočítává.
  Mateřská v DE je 14 týdnů, tudíž 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu potom znovu nástup na nový rodičák.

  U prvního dítěte mi mateřskou platil zaměstnavatel a zybtek doplacelo AOK
  Bude to stejné jako u prvního dítěte, nebo nemám nárok na nic ?

  V Německu mám smlouvu na neurčito

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v Německu je to podobné jako v ČR: Pokud během rodičovské dovolené znovu otěhotníte, máte nárok čerpat mateřskou dovolenou s druhým dítětem 6 týdnů před plánovaným termínem porodu a 8 týdnů po něm. Mateřská se Vám vypočítá z platu, který jste pobírala před nástupem na předchozí mateřskou. Stávající rodičovská dovolená se sama neukončí, musíte ji ukončit Vy. Jen připomínám, že RD nelze ukončit zpětně a lze ji ukončit až v době, kdy již máte nárok na MD. V každém případě informujte svého zaměstnavatele (nepotřebujete jeho souhlas, máte pouze oznamovací povinnost) a domluvte s ním další postup. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář