Mateřská dovolená v Německu

Mateřská dovolená v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Mateřská dovolená v Německu

Publikováno: 8. února 2024 – Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu dané země. Prioritou je v případě nastávajících a novopečených matek hlavně jejich psychické a fyzické zdraví. Takovou zákonnou ochranu mají pochopitelně i matky žijící nebo pracující v Německu. Definuje ji zákon na ochranu mateřství, tzv. Mutterschutzgesetz, zkáceně MuSchG. Ten mimo jiné upravuje pracovní povinnosti těhotných žen, chrání ale také zaměstnavatele třeba oznamovací povinností zaměstnankyň v otázce těhotenství.

Co je vlastně mateřská dovolená?

Slovo dovolená v souvislosti s mateřstvím působí na mnoho zkušených matek jako rudý hadr na býka, žádnou ironii v tom ale nehledejte. Slovo dovolená totiž v primárním významu znamená dočasnou omluvenou nepřítomnost v zaměstnání, což je případ i mateřské, opravdu rozhodně tedy dovolené. Ochrana matky během mateřské dovolené (tedy v době těhotenství a po něm) však zahrnuje více než omluvenou absenci:

  • Ochrana zdraví při práci – Pracoviště i pracovní náplň těhotné ženy je nutné upravit tak, aby neohrožovalo zdraví nastávající matky a/nebo jejího nenarozeného dítěte
  • Zákaz práce – Pokud není možné upravit pracovní podmínky podle výše popsaného, má těhotná žena právo zůstat doma s vysloveným zákazem práce (Beschäftigungsverbot)
  • Výplata peněžité pomoci v mateřství – Lidově se této náhradě mzdy říká mateřská a nárok na ni má každá těhotná žena, která odvádí nemocenské pojištění
  • Zvláštní ochrana před ztrátou zaměstnání – Těhotné ženy a ženy na mateřské dovolené chrání zákon před výpovědí. Mimo zajištění zázemí pro nastávající matku tím zákon chrání ženy před diskriminací a výpovědí právě z důvodu těhotenství

Ochrana mateřství však zajišťuje více než ochranu ekonomické situace mladé rodiny. Znamená také jistotu nastávající i novopečené matky, že nebude kvůli těhotenství či dlouhodobé absenci po porodu propuštěna a bude se moci soustředit na svou novou životní roli bez starostí o svou budoucnost. Zákon o ochraně mateřství tedy brání formě jakékoli diskriminace a vytváří spravedlivé a rovné pracovní prostředí pro všechny.

FAQ: Otázky a odpovědi na téma mateřská dovolená v Německu

Zákon o ochraně mateřství (Mutterschutzsgesetzt)

Na všechny ženy žijící nebo pracující v Německu se vztahuje zákon o ochraně mateřství. Těhotným ženám poskytuje ochranu od prvního dne těhotenství, tedy i zpětně na dobu, kdy o těhotenství ještě nevěděly. Aby však mohla tato ochrana těhotných žen před výpovědí platit, musí zaměstnavatel o těhotenství prokazatelně vědět nebo se o něm musí do 14 dnů ode dne doručení výpovědi dozvědět. Jen ve výjimečných případech ukončení pracovního poměru těhotné zaměstnankyně platí. Především je-li důvodem pro výpověď protizákonné chování zaměstnankyně nebo pokud dojde k ukončení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Kdo má nárok na mateřskou dovolenou v Německu?

Podmínky pro nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství se příliš neliší od českého práva. Na mateřskou dovolenou mohou z jejího principu nastoupit jen ženy pojištěné pro případ nemoci. Jsou tedy v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoby samostatně výdělečně činné odvádějí nemocenské pojištění. Výjimku tvoří ženy, které sice nemají žádný příjem podléhající odvodům, jsou ale pojištěny v Německu v rámci rodinného pojištění nebo si hradí dobrovolné nemocenské pojištění. Na mateřskou dovolenou v Německu mají nárok také ženy, které v Německu nežijí, ale jejich pracovní poměr upravuje německé pracovní právo.

Zákon o ochraně mateřství má však určité hranice: Nevztahuje se například na ženy v domácnosti nebo ženy, které pracují výlučně na samostatnou výdělečnou činnost. Ani jednatelé firem nebo členové orgánů společností nemají nárok na mateřskou dovolenou, pokud nefigurují vůči firmě v zaměstnaneckém poměru. Bez nároku jsou i adoptivní matky, protože zákon o ochraně mateřství se zabývá ochranou těhotných a kojících matek. Všichni, kdo nemají nárok na mateřskou dovolenou, mají nárok na rodičovskou dovolenou dnem porodu (nebo dnem, kdy získají dítě do péče).

Jak dlouho musím být pojištěna, abych měla nárok na mateřskou z Německa?

V Německu neexistuje žádná doba pojištění potřebná pro vznik nároku mateřské dovolené. Obecně ale platí, že žena musí být ke dni nástupu na mateřskou dovolenou v Německu pojištěna nejméně 12 měsíců.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená v Německu?

Na mateřskou dovolenou v Německu nastupuje žena 6 týdnů před plánovaným datem porodu a po porodu zůstává na mateřské dalších 8 týdnů. Celkem tedy mateřská dovolená v Německu trvá 14 týdnů. V případě, že se dítě narodí dříve, prodlužuje se o tuto dobu mateřská dovolená po porodu vždy tak, aby v součtu trvala 14 týdnů. U vícečetných porodů se mateřská dovolená v Německu prodlužuje na dobu 12 týdnů po porodu, celkem tedy 18 týdnů.

Jak zjistím kdy mi končí mateřská dovolená?

Přesný termín ukončení vaší mateřské dovolené v Německu zjistíte až po porodu, a to z úředních dokumentů vaší Krankenkasse nebo od vašeho zaměstnavatele. Datum ukončení mateřské dovolené je důležité pro přechod na rodičovskou dovolenou (Elternzeit)

Kdy vystavuje gynekolog žádost o mateřskou?

Zhruba ve druhém trimestru obdržíte všechny potřebné dokumenty pro žádost o mateřskou dovolenou od svého gynekologa.

Jak se vyřizuje mateřská dovolená?

Při některé z pravidelných návštěv těhotenské poradny obdržíte od svého lékaře doklad potvrzující předpokládané datum porodu. Kopii tohoto dokumentu předejte vašemu zaměstnavateli a podejte žádost o peněžitou pomoc v mateřství (Mutterschaftsgeld) u vaší Krankenkasse. K žádosti doložíte potvrzení od gynekologa a potvrzení příjmů od zaměstnavatele. U svého zaměstnavatele pak také požádejte o doplatek rozdílu (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld) mezi Mutterschaftsgeld a vaší průměrnou mzdou.

Kolik dělá mateřská dávka (Mutterschaftsgeld) v Německu?

Během trvání mateřské dovolené zaměstnaných žen vyplácí Krankenkasse mateřskou dávku v maximální výši 13 €  na den. K tomu zaměstnavatel doplácí rozdíl mezi mateřskou dávkou a vaším průměrným čistým měsíčním příjmem (Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld). Během mateřské dovolené tedy dostáváte přibližně stejnou částku, jakou byste obdržela, kdybyste pracovala. Nastávající matky pracující jako OSVČ v Německu či nezaměstnané ženy nebo ženy, které nemají zaměstnání podléhající odvodům na zdravotní pojištění, musí situaci řešit individuálně se svou Krankenkasse v závislosti na typu jejich zdravotního pojištění.

Můžu chodit do těhotenské poradny ke svému českému gynekologovi, i když pracuji v Německu?

Samozřejmě. Německé Krankenkasse již akceptují všechny lékařské dokumenty vystavené v České republice a díky výpomocnému pojištění české zdravotní pojišťovny tak máte nárok čerpat veškerou lékařskou péči v zemi, kde lékaře znáte a snadno se s nimi domluvíte. Počítejte však s tím, že Krankenkasse nebo váš zaměstnavatel mají právo vyžadovat, abyste se podrobili lékařské prohlídce v Německu.

Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou v Německu

Ačkoli se tyto pojmy často slučují v obecný pojem „mateřská,“ ve skutečnosti mají oba odlišný právní účel i jiné podmínky. Zatímco na mateřskou dovolenou nastupuje každá těhotná pracovnice de facto automaticky a povinně, rodičovská dovolená už povinná není a musíte o ni u zaměstnavatele žádat. Na mateřskou dovolenou navíc mohou nastoupit jen těhotné ženy nebo ženy po porodu. Na rodičovskou dovolenou mají nárok i jiní členové rodiny, adoptivní rodiče nebo pěstouni. Mateřská dovolená slouží především na zotavení žen z porodu. Rodičovská pak na péči o dítě a jeho výchovu, trvá maximálně tři roky a čerpat ji můžete až do věku osmi let dítěte. Mateřská se s rodičovskou dovolenou nemůže překrývat. Pokud tedy během rodičovské dovolené porodíte další dítě, dnem porodu vám znovu začíná mateřská dovolená.

Pokud vás o tématu rodičovská dovolená zajímá více, přečtěte si některý z našich starších článků. Zajímá vás například, zda máte nárok na rodičovskou dovolenou z Německa, když jste nezaměstnaná a váš partner pracuje v Německu? Řešení různých situací přinášíme v tomto článku.

Náš blog

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023 - Když Němci řeknou, že jsou...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Publikováno: 22. března 2023 -...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář