Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu? - Starke Jobs

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 26. dubna 2024 – Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací v Německu. Průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu využijete v průmyslu, logistice i stavebnictví. Navíc není nic těžkého takový průkaz udělat, kurz obvykle trvá dva až tři dny. Zájem o tyto kurzy meziročně stoupá i mezi uchazeči o práci v Německu z Česka. Německo totiž neuznává papíry na vysokozdvih vystavené v jiné zemi. Ve většině případů nové zaměstnance vyšle na školení obsluhy motorových vozíků sám zaměstnavatel. Investovat do vzdělání se vám ale vyplatí i jako samoplátcům.

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Udělení licence na motorový vozík vychází v Německu ze směrnice DGUV 308-001. Směrnice například stanovuje rozsah kurz na 20 až 32 hodin. Ty pořadatelé kurzu obvykle rozkládají do více dní po nejvýše 10 vyučovacích hodinách, 20hodinový kurz tedy zvádnete za dva dny. Obecně platí, že cena kurzu se odvíjí od délky jeho trvání. Obvyklá cena za dvou- až třídenní kurz se pohybuje mezi 200 a 400 €. Čím déle kurz na VZV v Německu trvá, tím vyšší jsou i náklady na jeho úhradu. Někdy je možné postavit žádost o papíry na vysokozdvih v Německu na vašem již existujcím českém průkazu a absolvovat zkrácené přeškolení držitelů průkazu na VZV vydaného v zahraničí.

Náklady na kurz může převzít zaměstnavatel nebo úřad práce v Německu

Za určitých okolností může převzít náklady na kurz na VZV v Německu někdo jiný než žadatel. Často to bývá v případě, kdy firma potřebuje přeškolit zaměstnance na jinou pracovní pozici. Náklady může uhradit také úřad práce v Německu dlouhodobě nezaměstnaným, pokud existuje šance, že rekvalifikace usnadní uchazeči proces hledání zaměstnání. Pokud si ale chcete udělat papíry na VZV v Německu sami od sebe, budete si muset náklady uhradit sami. Ty však jsou poměrně nízké ve srovnání s tím, co vám investice do vzdělání do budoucna může přinést.

Kdo může získat oprávnění na obsluhu vysokozdvihu v Německu?

Oprávnění na manipulaci s vysokozdvihem může získat pouze uchazeč starší 18 let s dobrým zdravotním stavem. Zdravotní stav se obvykle prokazuje lékařským potvrzením vystaveným v souladu s normou G25 o pracovním lékařství. Přestože v souladu s předpisy BOZP není lékařské potvrzení výslovně nezbytné, povinnost absolvovat lékařské vyšetření ještě před zahájením kurzu vychází ze směrnice DGUV 68, podle které smí vysokozdvih obsluhovat pouze osoby prokazatelně zdravé a odborně proškolené.

Zdravotní způsobilost k řízení vysokozdvižného vozíku v Německu vám potvrdí lékař.

Jak probíhá kurz na vysokozdvih v Německu?

Kurz obsluhy VZV v Německu je obvykle rozdělen do několika částí: úvod, teoretická a praktická část. Nejkratší možná délka kurzu na obsluhu vysokozdvihu v Německu je 20 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dnů. Přesné rozčlenění jednotlivých částí kurzu závisí mimo jiné na jeho pořadateli i na počtu účastníků.

Teoretická část obsahuje témata, jako jsou právní základy manipulace s vysokozdvihem, prevence nehod a přiblížení technických parametrů vozíků. Účastníci si také osvojí znalosti důležité pro manipulaci s břemenem pro zajištění stability. Zatímco teoretická část se věnuje bezpečné manipulaci s vozíkem uvnitř areálu a předcházení nebezpečných situací, v praktické si účastníci vyzkouší samotnou jízdu s vysokozdvihem včetně každodenní bezpečnostní kontroly VZV a manipulace s břemenem.

Závěrečné zkoušky se skládají z písemného testu, ve kterém vybírají správné odpovědi, a z praktické zkoušky, ve které prokáží všechny nabyté znalosti. Na písemný test mají uchazeči zpravidla 45 minut, praktická zkouška pak zabere okolo 20 minut. Oprávnění, které obsluha motorových vozíků na základě úspěšného vykonání zkoušky získá, musí každoročně obnovit absolvováním školení řidičů VZV. Na školení se nejen ověřuje nárok na zachování oprávnění obsluhy motorových vozíků, ale také se tu účastníci seznamují se změnami v dotčených zákonech.

Co se stane, když neudělám testy na vysokozdvih v Německu?

Nedostatečné prokázání odborných znalostí u závěrečných zkoušek je rizikem každého vzdělávání, se kterým je nutné počítat. Na uchazečích se může podepsat také nervozita nebo zkrátka jen fakt, že nemají svůj den. V případě, že se vám nepodaří u zkoušek uspět napoprvé, nevěšte hlavu. Každý organizátor kurzu nabízí možnost zkoušky opakovat v pozdějším termínu.

Můžu absolvovat kurz na VZV v Německu on-line?

Současná doba nahrává používání moderních technologií také pro účely vzdělávání a organizátoři kurzů na vysokozdvih v Německu to dobře vědí. Někteří proto nabízí možnost absolvovat teoretickou část kurzu na papíry na VZV on-line. Zájemci o papíry na vysokozdvih tak získají velkou časovou flexibilitu, protože si mohou materiály poskytnuté školitelem prostudovat kdykoli v závislosti na jejich časových možnostech. Řada on-line kurzů je dostupná ve více jazycích, což zvyšuje dostupnost kurzů právě uchazečům ze zahraničí. I tak je ale nutné dostavit se osobně na praktickou část výuky.

Někteří pořadatelé kurzů na vysokozdvih umožňují absolvovat část výuky on-line.

Kdo musí mít papíry na vysokozdvih v Německu?

Vlastnit oprávnění na řízení motorových vozíků v Německu vychází z požadavků na jejich obsluhu v komerčních provozech. Papíry na vysokozdvih musíte mít pro každý typ VZV, který je vybaven kabinou řidiče. Zatímco v České republice není nutné mít papíry na vysokozdvižný vozík, pokud s ním manipulujete pouze ve vnitřních prostorách firmy, v Německu už musí mít oprávnění k řízení vysokozdvihu každý, kdo za jeho volant usedne.

Důležité! Protože existuje mnoho typů vysokozdvižných vozíků, existuje také více druhů oprávnění pro jejich obsluhu. Je to podobné jako s řidičskými průkazy, s oprávněním skupiny B také nesmíte řídit kamion. Kurzy na obsluhu vysokozdvižných vozíků v Německu se obvykle zaměřuji na čelní vysokozdvihy nebo podobné typy. Pro práci s jinými typy je nutné oprávnění obsluhy VZV rozšířit o požadovaný typ.

Provozování vozidel, jako jsou traktory, zemědělské nakladače nebo vysokozdvižné vozíky v areálu společnosti bez platného oprávnění je přísně zakázáno v souladu s německými právními předpisy a směrnicemi o bezpečnosti a ochrané zdraví. Proto je průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku v Německu povinný pro provozování vysokozdvihu pro komerční účely. Zaměstnavatelé v Německu tedy mají povinnost svěřit obsluhu VZV v rámci areálu firmy pouze řidiči s platným průkazem. Pro obsluhu vysokozdvihu na zemědělských pozemcích nepotřebujete žádné zvláštní oprávnění, každý řidič ale musí prokázat znalosti a dovednosti a musí mít písemné pověření nadřízeného k obsluze vysokozdvihu.

Závěr

Oprávnění obsluhy motorových vozíků neboli průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu je rozumnou investicí do vaší budoucnosti. Využijí ho zejména ti, kdo pracují ve výrobě, v logistice, stavebnictví a podobných odvětvích nebo by v nich rádi pracovali. Kurz řidiče VZV v Německu vyjde nejčastěji na 200 až 400 € za kurz v rozsahu od 20 do 32 hodin. Kurz je nejčastěji rozdělen do několika dní po 10 vyučovacích hodinách. Náklady za kurz za vás často převezme zaměstnavatel, zvlášť pokud je v jeho zájmu, abyste si o papíry na vysokozdvih v Německu rozšířili odbornost. Někteří pořadatelé kurzu umožňují absolvovat teoretickou část výuky on-line.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář