Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu - Starke Jobs

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 14. března 2024 – Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny s dětmi. Mají za cíl ulehčit náklady na péči a výchovu dětí a tím podporovat další generace. Na Kindergeld má nárok v podstatě každé dítě, které žije v Německu nebo jehož rodiče v Německu pracují. Proces žádosti není složitý, vyžaduje ale poměrně dost papírování, zvlášť pro přeshraniční pracovníky. V jakých případech rodiny přídavky na dítě v Německu nedostanou? A jak je to s ostatními příspěvky pro rodinu? To vše a více se dozvíte v tomto článku.

Co je Kindergeld?

Z pohledu sociálního systém je Kindergeld coby přídavky na dítě v Německu dávka vyplácená státem, jejímž účelem je ulehčit rodičům péči o dítě po finanční stránce. Rodiny mají nárok na Kindergeld od chvíle, kdy se jejich dítě narodí, nárok trvá obvykle až do 18. narozenin dítěte. V některých případech máte nárok na Kindergeld až do 25 let věku dítěte, pokud splníte všechny zákonné podmínky. Přídavky na dítě v Německu jsou upraveny v zákoně o dani z příjmu (EStG) a ve Federálním zákoně o dětských přídavcích (BKGG) a mají za cíl zajistit, aby rodiny mohly lépe zvládat finanční zátěž výchovy dětí. Jsou tedy zásadním příspěvkem k sociální bezpečnosti a rovnosti příležitostí pro děti v Německu.

Kindergeld poskytuje Německo všem dětem nezávisle na výši příjmů jejich rodičů s výplatou každý měsíc. V roce 2024 činí výše přídavků 250 eur měsíčně na dítě. Narozdíl od českých přídavků ale v Německu nemůžete pobírat Kindergeld a zároveň čerpat úlevu na daních na dítě. Proto během kalendářního roku obdrží všechni rodiče nejprve Kindergeld. Následně finanční úřad v rámci ročního zúčtování daně z příjmu ověří, zda se pro zákonné zástupce vyplatí více vyplácení Kindergeld nebo využití příslušných daňových úlev na děti (Kinderfreibetrag). O tuto kontrolu nemusíte nikoho žádat, finanční úřad ji provádí automaticky.

Kindergeld i pro přeshraniční pracovníky

I cizí státní příslušníci žijící v Německu mají za určitých podmínek nárok na Kindergeld, stejně jako Němci žijící v zahraničí. Kindergeld také nedostávají nutně jen biologičtí rodiče dítěte, ale osoby, které o dítě skutečně pečují. Nárok tedy máte i tehdy, pokud jste adoptivními rodiči, pěstouny či prarodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do péče. Zde je však třeba poznamenat, že dětské přídavky může dostávat vždy jen jedna osoba. Jsou-li životní okolnosti nebo bydliště dítěte složité, je vhodné dohodnout tzv. určení oprávněné osoby. To stanoví, která osoba oprávněná k péči o dítě dostane dětské přídavky. Obvykle se jedná o osobu, v jejímž domácnosti dítě skutečně žije.

Kde mám o Kindergeld žádat a jak je Familienkasse vyplácí?

Výplata Kindergeldu neprobíhá automaticky, ale musíte o ni požádat o Familienkasse příslušné podle místa vašeho bydliště. Pro přeshraniční pracovníky, kteří nemají na území Německa bydliště, je určena Familienkasse Baden-Württemberg West. K žádosti musíte doložit požadované formuláře, ty jsou dostupné v mnoha jazycích. Formuláře Kindergeld v češtině můžete najít třeba na tomto našem odkazu, který se tématu přídavků na děti z Německa podrobně věnuje. V odkazu se dozvíte i to, jaké další podklady musíte spolu s žádostí odevzdat.

Jak jsme psali výše, Kindergeld dostává zákonný zástupce nebo jiná osoba, která o dítě celodenně pečuje. Příspěvky na dítě z Německa ale může dostávat na svůj účet i samotné dítě, případně si o ně může samo požádat, pokud již dovršilo 18 let věku a splňuje zákonný nárok na Kindergeld. Výplata Kindergeldu probíhá vždy na daný měsíc, ve kterém příspěvek přijde. Je ale nutné, aby v den výplatního termínu ještě dítě nárok splňovalo.

Na které děti mohu dostat dětské přídavky?

Nárok na Kindergeld má každé dítě, které v Německu žije. Kromě nich ale mají nárok i děti jiných státních příslušností, pokud alespoň jeden z jejich rodičů (adoptivních rodičů, pěstounů či jiných osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče), v Německu pracuje a odvádí zde sociální pojištění. Přídavky na dítě z Německa tedy mohou čerpat i jiní občané členských zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu nebo Švýcarska.

Za jaké situace nemám nárok na Kindergeld?

Nárok na Kindergeld nemáte, pokud:

 1. Dítě, na které chcete žádat, má vlastní příjmy, jejichž výše přesahuje určitou hranici osvobození od daně.
 2. Dospělé dítě už žije ve vlastní domácnosti.
 3. Čerpáte přídavky na dítě nebo srovnatelné dávky v jiné zemi. Je-li výše těchto dávek nižší než výše Kindergeldu, Německo může tento rozdíl vyrovnat.
 4. Kindergeld na dítě z Německa už čerpá jiná osoba.

Do kolika let věku dítěte mám nárok na Kindergeld?

V Německu má nárok na přídavky na dítě každé dítě do 18 let věku bez omezení. I po dovršení plnoletosti může nárok na Kindergeld trvat, například pokud máte plnoleté děti, které studují nebo pracují v režimu Ausbildung. V takovém případě mají na Kindergeld nárok po celou dobu studia, maximálně však do 25 let. Přídavky dostanete i v době mezi maturitou a nástupem na vysokou školu, pokud prokážete Familienkasse, že ve studiu bude vaše dítě pokračovat. Je-li dítě od dosažení plnoletosti nezaměstnané nebo si hledá práci, nárok na vyplácení  přídavků na dítě z Německa obvykle trvá až do 21. roku věku.

Dostanu Kindergeld za celý měsíc nebo jen za určité dny?

Nárok na přídavky na dítě v Německu začíná zásadně od měsíce narození dítěte a končí obvykle v měsíci před jeho 18. narozeninami. Rodiče mají tedy nárok na Kindergeld za každý měsíc, ve kterém dítě splňuje alespoň jeden den všechny potřebné podmínky. Narodilo-li se dítě například 31. července, rodiče dostanou přídavky za celý červenec. Přídavky na dítě dostáváte až do konce měsíce, ve kterém dítě dosáhne 18 let. Končí-li 18. rok života dítěte tedy 31. července, rodiče dostanou Kindergeld i za tento měsíc. Má-li však dítě narozeniny již 1. července, nárok na tento měsíc nemáte a poslední přídavky tedy dostanete v červnu.

Co je pro mě lepší, Kindergeld nebo daňový bonus na dítě Kinderfreibetrag?

O výhodnosti Kindergeldu nebo Kindergreibetragu rozhodují mimo jiné vaše příjmy. Zatímco nárok na Kindergeld na ně není vázán, Kinderfreibetrag je daňová sleva, která snižuje váš zdanitelný příjem. Uplatnit Kinderfreibetrag na úkor Kindergeldu se tedy vyplatí v momentě, kdy na daních díky Kinderfreibetragu ušetříte více než 250,01 € měsíčně. Aktuálně daňové slevy na děti zahrnují základní slevu ve výši 6.384 € a slevu na péči, výchovu nebo vzdělávací potřeby ve výši 2.928 €. Celková sleva na daních tedy činí 9.312 € pro manželské páry, které daní společně. Samoživitelé si mohou daňový základ snížit o polovinu této částky. Pro představu, udává se, že Kinderfreibetrag se vyplatí od příjmů 78.000 € ročně pro manželské páry a od 39.000 € ročně pro samoživitele, protože ale záleží na více aspektech, neplatí to pro každého stejně. Více o tom, jak Kinderfreibetrag funguje, se můžete dočíst v článku věnovaném dalším příspěvkům na děti v Německu.

Jaké změny musím hlásit na Familienkasse?

Všechny, které mohou mít vliv na nárok na Kindergeld. Může se jednat například o změny v rodině, příjmech nebo vzdělání dítěte, ale i o další, například:

 • Rodiče se rozvádějí nebo žijí trvale odděleně.
 • Dítě nebo jeden z rodičů už nežijí ve stejné domácnosti.
 • Dítě, jeden z rodičů nebo celá rodina plánuje stěhování.
 • Jeden z rodičů nebo dítě se stěhuje do zahraničí.
 • Dojde ke změně bankovního účtu.
 • Dítě nebo jeden z rodičů zemře.
 • Jeden z rodičů nastoupí do zaměstnání ve veřejné službě, které pravděpodobně potrvá déle než šest měsíců.
 • Dětské přídavky jsou žádány u zaměstnavatele ve veřejné službě.
 • Jeden z rodičů přijme zaměstnání v zahraničí.
 • Zaměstnavatel jednoho z rodičů plánuje vyslání zaměstnance do zahraničí.
 • Dítě dostává jiné dávky ze zahraničí.

Další oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost máte i pro plnoleté dítě, které má ale stále nárok na Kindergeld. Patří mezi ně například:

 • Dítě je nezaměstnané, hledá práci nebo nemá místo ve vzdělávacím programu.
 • Dítě začne po době hledání práce nebo čekání na vzdělávací místo pracovat, nastoupí do odborného vzdělávání nebo začne studovat.
 • Dítě dokončí odborné vzdělávání nebo studium.
 • Dítě ukončí, změní nebo přeruší školní vzdělávání, odborné vzdělávání nebo studium.
 • Dítě nastoupí na dobrovolnou vojenskou službu.
 • Dítě otěhotní a jde na mateřskou dovolenou.

Ať už nahlásíte jakoukoli změnu, připravte se na to, že Familienkasse váš nárok na Kindergeld znovu ověří. V závislosti na některých změnách, zejména co se dokládání potvrzení o studiu týče, mohou vést i ke zpoždění plateb. Pokud změny, které mají vliv na výplatu přídavků, neohlásíte včas nebo vůbec a Kindergeld tak budete pobírat neoprávněně, může se jednat o přestupek nebo dokonce o trestný čin. Zhruba jednou za rok prověřuje pokračování nároku na Kindergeld sama Familienkasse. Za tímto účelem vám pošle poštou dotazník a seznam dokumentů, které musíte k dotazníku přiložit – zpravidla jde o pracovní smlouvu. Na vyplnění dotazníku máte lhůtu, obvykle jde o jeden měsíc, během které musíte požadované doložit bez toho, aniž by došlo k přerušení výplaty Kindergeldu. Ani pravidelné zasílání dotazníku vás však nezbavuje povinnosti hlásit každou změnu bezodkladně.

Nesouhlasím s rozhodnutím Familienkasse, co proti tomu můžu dělat?

Pokud doložíte všechny potřebné dokumenty potvrzující váš nárok na Kindergeld, Familienkasse vám jej přizná v plné výši. Může se ale stát, že nárok máte, ale Familienkasse vám jej nepřizná. V takovém případě je možné proti rozhodnutí podat námitku, a to do jednoho měsíce ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Námitku lze podat osobně nebo písemně a musí obsahovat, s čím konkrétně v rozhodnutí Familienkasse nesouhlasíte. Pokud přesto Familienkasse neprávem uzná vaši námitku za neopodstatněnou, lze podat žalobu k příslušnému soudu, a to také ve lhůtě jeden měsíc ode dne doručení vyjádření Familienkasse.

Musím vrátit Kindergeld, pokud přestala platit jedna z podmínek pro jejich přiznání?

Ano, pokud přestanete splňovat byť jedinou z podmínek, přestáváte mít na Kindergeld nárok. V takovém případě je každá výplata Kindergeldu za období, za které nedoložíte nárok, neoprávněná a Familienkasse ji bude požadovat vrátit. Může se však stát, že Familienkasse váš nárok na Kindergeld neuzná, přestože vy budete trvat na svém a podáte proti rozhodnutí o konci nároku na Kindergeld námitku. Přestože běží správní řízení a vy víte, že na Kindergeld nárok máte, i v tomto případě musíte Kindergeld na Familienkasse vrátit! Teprve jakmile se vás podaří dosáhnout přiznání nároku na Kindergeld, zašle vám jej Familienkasse na váš účet zpátky.

Který z rodičů dostává Kindergeld, když žijeme společně?

Pokud rodiče žijí spolu pod jednou střechou a společně pečují o dítě a oba splňují nárok na výplatu Kindergeldu, mohou se mezi sebou jednoduše domluvit, kterému z nich bude Kindergeld chodit na účet.

Který z rodičů dostává Kindergeld, pokud spolu rodiče nežijí?

U rodičů, kteří spolu domácnost nesdílejí, náleží Kindergeld tomu rodiči, u kterého dítě trvale bydlí. Tento rodič potom sám podává žádost o přídavky na dítě z Německa u příslušné Familienkasse. Pokud spolu rodiče dobře vycházejí, mohou se společně domluvit a Kindergeld si mezi sebou spravdlivě rozdělit, neexistuje pro to ale žádná právní úprava a není tedy možné po druhém rodiči vymáhat součinnost. Němečtí rodiče si za tímto účelem uzavírají dohody, které již mají nějakou právní vymahatelnost, pro pendlery ale nic takové význam nemá.

V Německu má Kindergeld vliv na úpravu výše alimentů. Ty lze povinnému rodiči snížit o polovinu výše Kindergeldu. V Česku ale nemáme právní úpravu, která by umožňovala snížit výživné o část přídavků na dítě, proto fakt, že matka čerpá Kindergeld na dítě, o které pečuje, nezbavuje otce povinnosti hradit alimenty v plné výši. Přestože se mnoha otcům nelíbí představa, že jejich bývalá partnerka disponuje finanční náplastí v péči o dítě, nemají takoví otcové právo v tomto kroku matce bránit. Myslete na to, že dítě jste si pořizovali společně a mělo by být ve vašem zájmu, aby o něj bylo dobře postaráno.

Jak dlouho zpětně můžu o Kindergeld žádat?

Až 6 měsíců zpětně ode dne podání žádosti. Zpracování žádosti obvykle pár měsíců trvá, pořád jsou v tom ale zahrnuty přídavky na dítě i za šest měsíců před podáním žádosti. Z žádosti však musí vyplývat, že o tyto měsíce zpětně žádáte.

Kdy mi přijde nějaké vyjádření od Familienkasse?

Doba zpracování žádostí o Kindergeld se může lišit a závisí na vytíženosti příslušné Familienkasse. O přijetí vaší žádosti ke zpracování vás Familienkasse zpravidla neinformuje, ozve se v případě, že od vás potřebuje něco dalšího doložit. Průměrná doba zpracování trvá od dvou týdnů po tři měsíce, připravte se ale i na delší časové období. Někteří žadatelé čekali i rok od podání žádosti. Za celou dobu ale dostanete peníze vyplaceny zpětně za měsíce, ve kterých splňujete nárok.

Co je to Zählkind?

Slovo Zählkind znamená v překladu „započítané dítě“. Do roku 2022 se výše Kindergeldu měnila v závislosti na počtu dětí a počet takzvaných Zählkinder tak měl svůj význam, protože každé takové dítě mohlo změnit výši Kindergeldu pro ostatní děti. Například pokud nejstarší z nich již nesplňovalo nárok na přídavky na dítě, nadále se započítalo mezi děti a ovlivnilo tak Kindergeld svým mladším sourozencům. Od 1. ledna 2023 jsou přídavky na dítě Kindergeld ve stejné výši 250 € na každé dítě, pojem Zählkind tak již ztratil na významu.

Výše Kindergeldu

Kindergeld jako finanční podporu rodin zavedlo Německo již v roce 1955 a od té doby se mění nejen jeho výše, ale i podmínky pro přiznání nároku. Zatímco do konce roku 2022 platily různé výše Kindergeldu v závislosti na počtu dětí, od ledna 2023 platí sjednocená výše 250 € pro každé dítě bez ohledu na to, kolik jich doma bydlí. Jak se bude výše Kindergeldu vyvíjet v následujících letech, je v současné době nejisté. Mluví se o sloučení Kindergeldu s dalšími dávkami pro děti od roku 2025, čímž by došlo k zániku těchto přídavků z Německa jako takových.

Historický vývoj

Kindergeld zavedlo Německo již v 50. letech 20. století s cílem snížit finanční zátěž rodin a zvýšit míru porodnosti. Od svého zavedení v roce 1955 se výše dětských přídavků několikrát zvýšila, aby odpovídala rostoucím životním nákladům a potřebám rodin. Například v letech 1955 až 1959 byly dětské přídavky vypláceny až od třetího dítěte, výše Kindergeldu se pohybovala od 25 DM do 40 DM na dítě. Od roku 1961 byly dětské přídavky zavedeny i pro druhorozené dítě, což zvýšilo výši dětských přídavků pro následující děti. V roce 1975 byly konečně zavedeny dětské přídavky i pro první dítě. Výše dětských přídavků byla v té době rozdílná podle počtu dětí, první dostávalo 50 DM, druhé 70 DM a každé další dítě 120 DM.

V následujících letech se Kindergeld pravidelně zvyšoval o 10 až 20 DM. Zatímco v roce 1992 činila výše Kindergeldu 70 DM pro první narozené dítě, v roce 1996 došlo k výraznému zvýšení na 200 DM pro první dítě. Do roku 2001 přídavky na dítě stouply na 270 DM pro první a druhé dítě a na 300 DM a 350 DM pro třetí a každé další dítě. Se zavedením eura v roce 2002 obdržely rodiny pro první až třetí dítě 154 eur, zatímco za každé další dítě bylo vypláceno 179 eur. Do roku 2022 byly dětské přídavky stále rozdílné podle počtu dětí a postupně se zvyšovaly. Naposledy v roce 2022 činily dětské přídavky 219 eur pro první dvě děti a 225 eur pro třetí a 250 eur pro každé další dítě. Od roku 2023 došlo ke zrušení rozdílnosti dětských přídavků podle počtu dětí a každé dítě dostává 250 eur měsíčně.

FAQ

Kolik dělá Kindergeld v Německu v roce 2024?

Od 1. ledna 2023 činí měsíční dětské přídavky 250 eur na dítě.

Kolik dostanu v Německu za 5 dětí?

Aktuálně vyplácí Německo 250 € na každé dítě. U pěti dětí to tedy činí 1.250 € měsíčně.

Kdy se vyplácí bonusových 100 € navíc ke Kindergeldu?

Jednorázových 100 eur na dítě se týkalo bonusu, který Německo vyplácelo již v roce 2022. Nárok na něj mělo každé dítě, které v roce 2022 splňovalo alespoň jeden měsíc nárok na klasický Kindergeld. K vyplacení bonusu došlo v červenci 2022.

Závěr

Kindergeld je významnou finanční podporou pro rodiny v Německu. To, co činí tuto rodinnou dávku zvláštní, je fakt, že je vyplácena nezávisle na příjmu, aby tak snížila finanční zátěž spojenou s výchovou dětí a podpořila blaho rodin. Aby rodiče Kindergeld získali, musí podat žádost u příslušné Familienkasse. Zpracování žádosti může trvat i několik měsíců. Nárok na Kindergeld mohou mít i děti, které jsou plnoleté. Konkrétní nárok vám pomůže prověřit příslušná Familienkasse.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář