Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 4. května 2024 – Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko delegujete na někoho z kolegů, může jedna náhlá nemoc všechno pořádně zkomplikovat. I když je sice dost nepříjemné volat šéfovi, že máte zase nemocné dítě, jako zaměstnanci máte jednu velkou výhodu: Máte nárok zůstat doma na placeném volnu. Podobně je to i v případě, že dojíždíte do práce v Německu. Ošetřovné na dítě v Německu funguje podobně jako náš český paragraf, přesto se v několika věcech liší.

Nárok na placené volno na péči o nemocné dítě má v Německu málokdo

Nárok na placené volno v Německu vychází z občanského zákoníku, § 616. Ten upravuje situace, které krátkodobě brání zaměstnanci ve výkonu práce tak, aby neztratil nárok na náhradu mzdy. Typicky se jedná o svatby či pohřeb a na nemoci jako takové se obvykle nevztahuje. Proto i vy ve své pracovní smlouvě obvykle najdete klauzuli, která upravuje použití § 616 občanského zákoníku (BGB) na různé důvody s výjimkou nemoci dítěte. Abychom to uvedli na pravou míru, u zaměstnavatele totiž nemáte žádný zákonný nárok na placené volno v případě nemoci vašeho dítěte. Zaměstnavatel má pouze povinnost umožnit vám zůstat doma s dítětem. Nemůže po vás ale chtít, abyste na nemoc vašeho dítěte čerpali dovolenou nebo si poskytnuté volno odpracovali.

Právě jsme tedy napsali, že zaměstnavatel tedy má povinnost umožnit vám zůstat doma a pečovat o nemocné dítě, ale nemá povinnost vám za tyto dny vyplácet náhradu mzdy. Říkáte si, že se pleteme? Kdepak. Placené volno na péči o nemocné dítě od svého zaměstnavatele dostane v Německu skutečně málokdo. Přesto ale tahle možnost skutečně existuje. Ve skutečnosti totiž dostanete pouze volno neplacené a o náhradu mzdy žádáte u vaší zdravotní pojišťovny. Tolik tedy k vyjasnění pojmů o tom, kdo a jak vás vlastně platí, když nejste v práci a se staráte o nemocné dítě. A ani tady to neplatí stoprocentně. O tom ale později.

Kdo si může vzít ošetřovné na dítě v Německu

Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu po dobu, kdy se staráte o nemocné dítě, přechází tato povinnost na vaši zdravotní pojišťovnu v Německu. Ošetřovné v Německu vyplacené zdravotní pojišťovnou také není neomezené. Nárok máte jen za těchto podmínek:

 • jste pojištěni v rámci zákonného zdravotního pojištění v Německu jako zaměstnanci nebo jako OSVČ
 • děti jsou zákonně zdravotně pojištěni – pozor, neplatí u pendlerů! Jako pendleři můžete mít děti zdravotně pojištěné v Česku a nárok na ošetřovné v Německu přesto máte
 • dítěti není více než 12 let, s výjimkou zdravotního stavu, který vyžaduje pomoc rodiče
 • dítě a rodič spolu žijí v jedné domácnosti – v případě odloučených rodičů musí dítě fyzicky po dobu nemoci přebývat u toho rodiče, který ošetřovné na dítě v Německu čerpá
 • v domácnosti nežije žádná další dospělá osoba, která může převzít péči o dítě na sebe

Kdo nemá nárok na ošetřovné na dítě v Německu

Nárok na ošetřovné na dítě v Německu nemají rodiče pojištěni v rámci soukromého zdravotního pojištění. To platí i v případě, kdy rodiče mají pojištění zákonně, ale děti soukromé. Některé zdravotní pojišťovny v Německu ale mívají speciální tarify, kterými dokážou pokrýt výpadek vaší mzdy. Nárok na paragraf na dítě v Německu také nemáte, pokud se o dítě může postarat jiná dospělá osoba ve vaší domácnosti. U dvou pracujících rodičů pojišťovna nebude rozhodovat, kdo z nich spíš může v práci týden chybět.

Pokud je ale jeden z rodičů nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené, pak už by pojišťovna problémy dělat mohla. Ošetřovné na dítě v Německu také nedostanete na dítě starší 12 let, ovšem pouze pokud to charakter nemoci nevyžaduje. U dvanáctiletého dítěte se sice předpokládá jistá míra samostatnosti, jestliže je ale doma se zlomenou nohou a samo si nedojde ani na záchod, pak už nárok na paragraf na dítě v Německu nejspíše mít budete.

ošetřovné na dítě v německu

Podmínky pro paragraf na dítě v Německu

Paragraf na dítě v Německu neboli ošetřovné dostáváte na nemocné dítě, které nemůže navštěvovat školu nebo školku. V době pandemie mají rodiče možnost čerpat paragraf také při uzavření vzdělávacích instuticí. Pro podání žádosti o paragraf na dítě v Německu musíte jako pendleři doložit následující informace:

Lékařské potvrzení a žádost o ošetřovné na dítě v Německu

Obvykle pendleři s nemocným dítětem zajdou ke svému dětskému lékaři, který vystaví papírový paragraf na dítě. Ten následně oskenujete nebo vyfotíte a pošlete svému zaměstnavateli i na zdravotní pojišťovnu, a to do tří pracovních dní ode dne jeho vystavení. Pokud při následné kontrole dítěte lékař rozhodne, že dítě ještě není schopné vrátit se do kolektivu, vystaví lékař nové potvrzení o potřebě péče o dítě pro rodiče. Toto nové potvrzení musíte také zaslat zaměstnavateli i pojišťovně, stejně jako potvrzení o ukončení potřebné péče o nemocné dítě.

Formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld

Jakmile je dítě zdravé a váš paragraf na dítě lékař ukončí, na základě této informace vám vaše německá zdravotní pojišťovna zašle k vyplnění formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld. Zde vyplníte následující:

 • údaje o vašem dítěti
 • název a adresu zdravotní pojišťovny, u které je vaše dítě pojištěné
 • uvedete, zda jste samoživitelé, pokud ne, pak vyplníte údaje o dospelé osobě, která s vámi sdílí domácnost, a napíšete důvod, proč se nemůže postarat o nemocné dítě
 • vyplníte, zda jste za období nemoci dítěte dostali od svého zaměstnavatele mzdu
 • vypíšete všechny dny, po které jste již pečovali o toto nemocné dítě v průběhu tohoto roku
 • dále uvedete, zda máte nějaké příjmy plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti (z podnikání) po dobu nemoci dítěte
 • zaškrnete, zda je vaše dítě závislé na vaší péči a zda je potřeba pečovat o dítě způsobena úrazem, případně jakého druhu
 • napíšete také, jestli už jste byli kvůli tomuto onemocnění na paragrafu v minulosti – pozor, jde o jednu nemoc co do jejího trvání, nikoli o jeden typ. Pokud má vaše dítě už potřetí v jednom roce angínu, neznamená to, že jste s dítětem již kvůli angíně doma byli. Pokud má ale nemoc vyžadující dlouhodobou péči a vy se v ní prostřídáte s partnerem, pak při dalším nástupu na paragraf kvůli této jedné nemoci vyplníte, že jste již doma byli
 • na závěr uvedete číslo bankovního účtu ve formátu IBAN, datum a podpis

Potvrzení o výdělcích zaměstnavatele

Aby mohla zdravotní pojišťovna v Německu vypočítat výši náhrady mzdy po dobu, kdy pečujete o nemocné dítě, potřebuje k tomu potvrzení o vašem výdělku. Tento formulář vám zpravidla zašle pojišťovna sama poté, co zašlete ukončený paragraf. Jako zaměstnanci to máte jednodušší, za vás toto potvrzení zašle váš zaměstnavatel sám.

Kolik se platí ošetřovné na dítě v Německu

Od prvního dne nemoci vašeho dítěte máte v Německu nárok na 90 procent vaší čisté mzdy, maximálně však 120,75 € na den (údaj pro rok 2024). Ta se vypočítá z průměru vaší čisté mzdy v posledních 12 měsících. Do průměru se započítávají i jednorázové výplaty finančních odměn, které jste v posledních 12 měsících od zaměstnavatele obdrželi. Z částky, která vám náleží jako náhrada mzdy za nemoc dítěte, musíte zaplatit odvody na sociální pojištění (tedy na sociální, zdravotní, důchodové a na pojištění péče).

Upozornění: Platby za ošetřovné na dítě v Německu vyplacené pojišťovnou nepodléhají dani z příjmu, jejich příjem ale má vliv na výši vašich daní. Až budete vyplňovat daňové přiznání, nezapomeňte započítat i příjmy za paragraf na dítě.

Jak dlouho můžu být na paragrafu na dítě v Německu

Až do roku 2021 mohlo být dítě v Německu nemocné až 20 pracovních dní, po které dostávali rodiče náhradu mzdy od zdravotní pojišťovny. Každý z rodičů přitom měl nárok na ošetřovné po maximálně 10 dní v roce. Doba pandemie koronaviru těmito pravidly trochu zamávala a v následujících letech platil nárok na 30 dní na dítě a rodiče, u samoživitelů tedy na 60 pracovních dní v roce. Pandemie sice odezněla, vyšší počet dní ošetřovného v Německu ale zůstal. V letech 2024 a 2025 má každý rodič nově nárok na 15 dní ošetřovného na dítě, samoživitelé pak 30 dní za rok, u více dětí pak až 70 dní.

Jak požádat o ošetřovné na dítě u Starke Jobs

Starke Jobs mzdu zaměstnancům po dobu péče o nemocné dítě neposkytuje. Jako naši zaměstnanci tedy musíte požádat o ošetřovné na dítě v Německu přímo u pojišťovny. Jak na to?

 1. Pomocí aplikace Starke Jobs nám zašlete vyfocené rozhodnutí o potřebě ošetřování vystavené vaším dětským lékařem, a to ještě ten samý den, kdy jej od lékaře dostanete.
 2. To samé rozhodnutí zašlete bezodkladně také na vaši zdravotní pojišťovnu v Německu.
 3. Pokud při další kontrole lékař potřebu péče o dítě prodlouží nebo ukončí, postupujte stejně jako v předchozích dvou bodech.
 4. Jakmile pojišťovna zašle formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld, vyplňte jej a zašlete zpět na pojišťovnu.

ošetřovné na dítě v německu

Výjimky z uvedených pravidel

Situace, které jsme popsali v předchozích odstavcích, se vztahují na jinak zdravé děti, které onemocněly virózou nebo jinou krátkodobou léčitelnou nemocí. V životě dítěte ale mohou nastat indispozice mnohem vážnější, na které ani 30 dní v roce nestačí. V případě, že je vaše dítě vážně nemocné nebo utrpělo vážný úraz, uplatní se na náhradu mzdy za péči o nemocné dítě jiné právní předpisy.

Ošetřovné na dítě po vážném úrazu

Jednou z výjimek ve věci ošetřovného jsou úrazy. Pokud lékař usoudí, že potřeba pečovat o dítě po úrazu je delší, než je zákonný nárok, prodlužuje se i nárok na ošetřovné na dítě v Německu. Jsou zde ale výjimky: Pokud se úraz stal za situace, na kterou jste vy nebo třetí osoba kryti úrazovým pojištěním, pak přechází povinnost vyplácet nahradu mzdy na příslušnou pojišťovnu. Jestliže tedy k úrazu došlo třeba ve škole, zodpovídá za tento úraz škola a náhradu mzdy dostanete z jejího pojištění zodpovědnosti. V případě autonehody pak náhradu mzdy vyplácí pojišťovna z povinného ručení viníka a podobně.

Nezaměstnaný rodič a paragraf na dítě

Nezaměstnaný rodič má také nárok na ošetřovné, pokud kvůli péči o nemocné dítě nemůže nastoupit do nového zaměstnání. Nezaměstnaným rodičům vyplácí ošetřovné přímo úřad práce v Německu. Během této doby máte stále nárok na podporu v nezaměstnanosti a tzv. Bürgergeld. Délka ošetřovného se pro nezaměstnané rodiče nemění, je také 15 dní na jednoho rodiče.

Vážná nemoc dítěte

V případě vážné nemoci dítěte mají rodiče nárok na ošetřovné po neomezenou dobu. Dítě přitom ani nutně nemusí žít ve stejné domácnosti jako rodič. Nárok máte tedy i na ošetřovné na dítě v nemocnici nebo hospici. Nárok na ošetřovné na dítě v Německu po neomezenou dobu vychází z § 45 odst. 4 SGB (Sozialgesetzbuch neboli zákon o sociálním zabezpečení) za předpokladu, že:

 • … dítě trpí vážnou nemocí v pokročilém nebo rychle postupujícím stádiu,
 • … uzdravení je vyloučeno a je nutná nebo žádoucí paliativní léčba,
 • … očekává se omezená délka života dítěte v řádu týdnů nebo měsíců.

FAQ

Kdo posílá peníze za OČR v Německu?

V Německu můžete za dny, po které pečujete o nemocné dítě, pobírat klasickou mzdu. Tento benefit ale příliš zaměstnavatelů neposkytuje. Pokud jste pojištěni v rámci zákonného pojištění v Německu a nedostáváte od zaměstnavatele mzdu za dobu nemoci vašeho dítěte, dostanete od své zdravotní pojišťovny v Německu náhradu mzdy (Lohnfortzahlung) ve výši 90 procent vaší čisté mzdy vypočítané z průměru za posledních 12 měsíců.

Jak funguje ošetřování člena rodiny v Německu?

Každý rodič v Německu může pečovat o nemocné dítě po dobu 15 dní v jednom roce. Oba rodiče tedy mají k dispozici dohromady 30 pracovních dní, po které pobírají od pojišťovny náhradu mzdy. V případě dvou a více dětí se celkový počet dní prodlužuje na 35 dní na rodiče, 70 dní na dítě a oba rodiče dohromady. Samoživitelé mají také nárok na 30 placených dní, u více dětí na 70 dní ročně. Aby mohli o náhradu mzdy u své zdravotní pojišťovny požádat, musí doložit potvrzení lékaře svému zaměstnavateli i zdravotní pojišťovně.

Kolik se platí ošetřovné v Německu?

Ošetřovné v Německu činí 90 procent vaší čisté mzdy vypočítané z průměru za posledních 12 měsíců. Maximální výše ošetřovného je 120,75 € na den. Z výsledné částky ještě odvádíte platby na sociální pojištění (tedy i zdravotní, důchodové a pojištění péče). Ošetřovné v Německu nepodléhá dani z příjmu, jeho příjem ale ovlivňuje výši progresivní daně v Německu. Proto jej musíte uvést v daňovém přiznání.

Závěr

Německé ošetřovné na dítě neboli Kinderkrankengeld je službou zdravotních pojišťoven v Německu. Ty vyplácejí náhradu mzdy během nemoci dítěte v momentě, kdy zaměstnavatel nevyplatí za tyto dny mzdu. Podmínkou pro výplatu OČR v Německu je platné zdravotní pojišťění v Německu ve veřejném pojištění, věk dítěte do 12 let (až na výjimky popsané v tomto článku) a lékařské potvrzení vydané ošetřujícím dětským lékařem.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář