Nezdanitelná část základu daně v Německu

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 15. února 2024 Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého, třeba přeplatek, na který se těší asi každý z nás. Stojí za tím různé daňové úlevy v Německu, které se postarají o to, aby byl přeplatek co nejvyšší. Víte, co všechno se v Německu uplatní jako nezdanitelná část základu daně?

Jak funguje nezdanitelná část základu daně v Německu

Ne celá vaše výplata podléhá daňové povinnosti. Daně platíte jen z určité části vašich příjmů, která je prostým matematickým rozdílem mezi celkovou výší vaších příjmů a nezdanitelnou částí základu daně. Ze své měsíční výplaty odvádíte státu daně ve formě záloh. Přesná výše vašich daní se přitom počítá až za celý rok právě v daňovém přiznání podle skutečností, které výši vašich daní ovlivňují, a se zohledněním dalších daňových úlev. Nezdanitelná část základu daně v Německu tedy umožňuje daňovým poplatníkům snížit část svého zdanitelného základu a dává jim nárok zaplatit nižší daně, než jaké v daném roce odvedli.

Setkáváme se často se špatným výkladem těchto daňových úlev, nejčastěji ve vztahu k Pendlerpauschale, kterému jsme již věnovali samostatný článek. Pendlerpauschale slouží jako sleva na dani za dojíždění a výše této slevy závisí na vzdálenosti, kterou do práce dojíždíte. V článku v odkazu se dozvíte, jak se výše Pendlerpauschale vypočítá, neznamená to ale, že výslednou částku obdržíte od finančáku jako přeplatek na dani! Tato suma pouze slouží jako nezdanitelná část základu daně, kterou odečtete od výše vašeho ročního příjmu, respektive přičtete ji k dalším nezdanitelným částem základu daně.

Na daňové úlevy mají za určitých podmínek nárok i pendleři. Pro ně je však rozhodující, v jaké zemi jsou považováni za daňové rezidenty. Daňové rezidentství přitom může vzniknout i dvojí, a to právě tehdy, kdy v jedné zemi žijete a jste jejím občanem (Česko), většina vašich příjmů ale pochází ze země jiné (Německo). Mezi Českem a Německem přitom existuje smlouva, která zamezuje dvojímu zdanění, a tato smlouva také upravuje, za jakých podmínek lze aplikovat daňové úlevy pro pendlery.

Steuerfreibetrag – Co je to nezdanitelná část základu daně v Německu?

Nezdanitelná část základu daně (Steuerfreibetrag) je suma, která se odečítá od vašich celkových příjmů a na kterou se ještě nevztahuje daň z příjmu. Termín Steuerfreibetrag souhrnně označuje všechny daňové úlevy, které může poplatník uplatnit. Patří sem Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Erziehungsfreibetrag nebo třeba Pendlerpauschale za dojíždění do práce.

Grundfreibetrag

Tato částka snižuje váš základ daně pro jakýkoli typ příjmu, který podléhá daňové povinnosti. Pokud si za celý rok vyděláte méně než je výše Grundfreibetrag v tomto roce, z vašeho příjmu neplatíte žádné daně. Danit budete až každé euro navíc. Každoročně se výše nezdanitelného základu daně v Německu mění v závislosti na inflaci a rostoucích nákladech. Pro rok 2023 činila pro jednotlivce tato částka 10.908 €. V roce 2024 se zvyšuje na 11.604, pro manželské páry podávající daňové přiznání společně na 23.208 €. To znamená, že pokud v roce 2024 vydělátej ako jednotlivec například 25.000 €, danit budete pouze 13.396 € (protože 25.000 – 11.604 = 13.396).

Lohnsteuerfreibetrag

Lohnsteuerfreibetrag je dalším specifickým termínem v německém daňovém systému. Vztahuje se přímo na daň z příjmu ze závislé činnosti, tedy na mzdy a platy zaměstnanců. Tento příspěvek umožňuje zaměstnancům snížit výši příjmu, ze kterého se počítá daň z příjmu, tím, že zohlední určité výdaje související s prací nebo osobní situace, které nejsou automaticky zahrnuty v Grundfreibetrag. Základní výše Lohnsteuerfreibetrag tedy činí také 11.604 € v roce 2024, lze k němu ale přičíst další slevy na dani v Německu.

Lohnsteuerfreibetrag může zahrnovat například:

  • Výdaje na dojíždění do práce – jde o tzv. Pendlerpauschale například, v německém daňovém přiznání je vyčíslíte jako Werbungskosten
  • Speciální pracovní náklady
  • Výdaje na dvojí domácnost
  • Jiné výdaje související s udržením nebo získáním příjmu

Zaměstnanci si mohou zažádat o zahrnutí těchto výdajů do svého Lohnsteuerfreibetragu u místního finančního úřadu (Finanzamt). Po schválení předá finanční úřad tyto údaje vašemu zaměstnavateli, který pak při výpočtu měsíčního zdanitelného příjmu zaměstnance tyto slevy na dani zohlední. To znamená, že zaměstnanec platí nižší daň z příjmu během roku, což může vést k vyššímu čistému příjmu každý měsíc. Konkrétní výše Lohnsteuerfreibetrag se pak odvíjí primárně od toho, do jaké daňové třídy v Německu spadáte.

Kinderfreibetrag

Kinderfreibetrag funguje jako sleva na dani za dítě. V Německu ho ale nemůžete čerpat společně s přídavky na dítě (Kindergeld), od určité výše vašich příjmů se vám ale vyplatí Kindergeld nepobírat a místo něj uplatnit nárok na Kinderfreibetrag. Čím vyšší vaše příjmy potom budou, o to vyšší než Kindergeld pak bude i tato sleva na dani za dítě. V roce 2024 jde o částku 6.384 €, o kterou lze snížit základ daně rodičovského páru, pro single rodiče pak jde o částku 3.192 €. Slevu na dani na dítě ale v Německu nemůže čerpat každý daňový poplatník, jako je tomu v Česku. Abyste si mohli děti z daní odepsat, musíte splnit dvě podmínky:

  • Roční příjmy musí být vyšší než 39.000 € pro single rodiče nebo vyšší než 78.000 € pro páry,
  • nesmíte zároveň čerpat Kindergeld.

Pokud se vaše příjmy pohybují někde na hranici uvedených příjmů a nejste si jisti, zda se vám vyplatí namísto Kindergeldu uplatňovat slevu na dani za dítě, nebojte. Finanční úřad vaše příjmy přepočítá a pokud zjistí, že se vám vyplatí přestat pobírat Kindergeld a nahradit jej Kinderfreibetragem, o této skutečnosti vás informuje.

Erziehungsfreibetrag

Na děti si ale můžete v německém daňovém systému přeci jen něco uplatnit bez ohledu na výši vaších příjmů. Jde o Freibetrag für Betreuung, Erziehung oder Ausbildung, tedy o příspěvky na péči, výchovu a vzdělání, zkráceně Erziehungsfreibetrag. Tato nezdanitelná část základu daně v Německu pokrývá výdaje spojené s péčí o dítě, které ale není třeba prokazovat. V roce 2024 činí výše Erziehungsfreibetrag 2.928 €, pokud podáváte daňové přiznání jako manželé. Jednotlivci pak mají nárok na 1.464 €.

Erziehungsfreibetrag i Kinderfreibetrag lze čerpat na děti mladší 18 let. Dále také děti do 25 let, pokud studují nebo pracují v režimu Ausbildung nebo působí jako dobrovolníci. Za určitých podmínek mají nárok i nezaměstnané děti do 21 let věku, pokud jsou v evidenci uchazečů o práci u Agentur für Arbeit.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář