Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím - Starke Jobs

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 29. února 2024 – Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě v Německu složením testu. Žadatelé o německé občanství se setkají se dvěma různými testy: Leben in Deutschland a Einbürgerungstest. Oba testy má na starosti Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (zkráceně BAMF), obsahují stejné otázky a vyznačují se identickým průběhem zkoušky. Přesto jsou každý jiný. Test Leben in Deutschland nabízí dodatečnou možnost požádat o certifikát Integračního kurzu. U Einbürgerungstestu to možné není. Pokud plánujete usadit se natrvalo v Německu, možná se vás otázka německého občanství bude také týkat. V tomto článku nejen informujeme o rozdílech mezi oběma testovacími procedurami, ale také vysvětlujeme podmínky a požadavky.

Co je test Leben in Deutschland?

Test Leben in Deutschland je zkouška k ověření základních znalostí o německé společnosti, právním řádu, kultuře a historii. Test obsahuje otázky týkající se mimo jiné náboženské rozmanitosti, rovnoprávnosti mužů a žen a politického systému Německa. V kurzu hraje příprava na test velkou roli. Pro lepší přehled poskytuje BAMF v online testovém centru katalog otázek k testu a učební osnovy pro orientační kurz. Katalog lze interaktivně zpracovávat při přípravě. Následně jsou ke každé z 310 otázek zobrazeny správné odpovědi. Jako alternativa existuje možnost vyplnit online vzorový testový formulář a poté si odpovědi samostatně zkontrolovat.

Komu je tento test určen?

Takový test musí absolvovat každý, kdo chce prodloužit svůj pobytový titul nebo získat německé občanství. Přihlásit se k jeho složení ale můžete i tehdy, kdy jako cizinci chcete v Německu získat lepší postavení na trhu práce, zvlášť v některých významných profesích. Je důležité prokázat znalosti v určitých oblastech, mezi něž patří:

 • Právo
 • Historie
 • Společnost
 • Život
  … v Německu. Test ovšem není nutný, pokud jste úspěšně zakončili studium na německé škole.

Požadavky a předpoklady

Zkouška Leben in Deutschland se skládá z 33 otázek. Aby bylo možné ji úspěšně složit, je nutné správně odpovědět alespoň na 15 otázek. Pokud správně zodpovíte 17 z 33 otázek, později není nutné skládat další test na získání občanství. Nicméně již stačí, pokud je správně zodpovězena polovina položených otázek. Nárok na získání občanství má osoba zásadně jen za níže uvedených předpokladů. Kromě toho existuje ještě případ tzv. uvážené naturalizace. To znamená, že orgán pro udělování občanství může souhlasit s udělením občanství osobě, která splňuje aspoň některé požadavky, ale u které existuje zájem, aby německé občanství měla.

Nárok na získání občanství v Německu máte za následujících předpokladů:

 • Neomezené právo pobytu v době získání občanství, Modrá karta nebo omezené povolení k pobytu, které může podle svého účelu vést k trvalému pobytu.
 • Úspěšně složený test na získání občanství (znalosti o právním a společenském řádu a životních podmínkách v Německu)
 • Dostatečná znalost německého jazyka
 • Obvyklý a zákonný pobyt v Německu po dobu 8 let, přičemž tuto doba lze po úspěšně absolvovaném integračním kurzu zkrátit na 7 let. V případě zvláštních integračních výkonů dokonce na 6 let.
 • Samostatné zabezpečení živobytí bez potřeby podpory v nezaměstnanosti II a sociální pomoci. To platí i pro členy rodiny s právem na výživné.
 • Trestní bezúhonnost
 • Vyznání k svobodně demokratickému základnímu řádu Základního zákona SRN
 • Ztráta nebo opuštění původního státního občanství (výjimky v závislosti na zemi původu, v případě pochybností konzultovat s úřadem pro udělování občanství)

Jakých oblastí se týkají otázky v testu Leben in Deutschland?

Otázky, které jsou kladeny v rámci testu Leben in Deutschland, pocházejí z oblastí politiky, historie, náboženství a rovnoprávnosti mužů a žen. K přípravě jsou na internetu k dispozici mimo jiné učební karty se všemi testovými otázkami. Konkrétně se tyto týkají témat:

 • Ústavní orgány a principy
 • Federalismus
 • Sociální systém
 • Volby a účast
 • Politické strany
 • Úkoly státu
 • Povinnosti
 • Nacismus a jeho důsledky
 • Obec
 • Právo a každodenní život
 • Státní symboly
 • Důležité události po roce 1945
 • Znovusjednocení
 • Německo v Evropě
 • Náboženská rozmanitost
 • Vzdělání
 • Dějiny migrace
 • Interkulturní soužití

Kolik stojí zkouška Leben in Deutschland?

Test stojí 25 eur. Pokud je k dispozici oprávnění od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), náklady jsou převzaty. V den zkoušky je třeba mít s sebou platný doklad totožnosti a vhodnou fotografii. Pokud existují otázky týkající se testu na získání občanství, lze se kdykoliv obrátit na místní úřady pro udělování občanství. Ty poskytují také informace o tom, kde najít nejbližší místo zkoušky, na které se lze přihlásit k účasti na testu.

Jsou test na získání občanství Einbürgerungstest a Leben in Deutschland to samé?

Kromě testu Leben in Deutschland existuje takzvaný Einbürgerungstest, tedy test na získání občanství. Ačkoliv se oba testy neliší ani formou ani podmínkami, nejedná se o stejný typ testu. Zatímco test na získání občanství umožňuje předložit na úřadu pro udělování občanství znalosti o státním občanství, zkoušku Leben in Deutschland je často nutné úspěšně absolvovat pro prodloužení pobytového titulu nebo udržení německého občanství. Připravit se na oba testy lze v online testovém centru (BAMF). Přihlášku podejte nejméně čtyři týdny před termínem testu.

Průběh testu

Test Leben in Deutschland se často koná po absolvování přípravného kurzu. Průběh je následující:

 1. Přihlášení k testu (nejméně čtyři týdny před termínem testu), součástí přihlášky je úhrada poplatku 25 €.
 2. Předání dotazníku: Obsahuje 33 otázek, pro které jsou k dispozici 4 různé odpovědi.
 3. Doba trvání zkoušky: 60 minut na zodpovězení otázek
 4. Vyhodnocení testu: Test je úspěšně složen, pokud bylo správně zodpovězeno alespoň 15 z 33 otázek.

Můžu absolvovat zkoušku Leben in Deutschland i bez přípravného kurzu?

V mnoha případech se zkouška Leben in Deutschland koná po absolvování kurzů gramotnosti a integrace. To je také rozumné, protože takto je možné se optimálně připravit na možné otázky. Nicméně takový test lze absolvovat i nezávisle na návštěvě kurzu.

Závěr

Test Leben in Deutschland představuje zkoušku, kterou musíte složit, pokud chcete prodloužit pobyt v Německu nebo získat či udržet německé občanství. Často se koná po odpovídajícím orientačním kurzu a je současně součástí integračního testu. Otázky v testu se týkají z oblastí politiky, historie, náboženství a rovnoprávnosti mužů a žen v Německu. Test úspěšně složíte, pokud správně zodpovíte alespoň 15 z 33 otázek. Znalosti se prověřují podle § 10 odst. 1 věta 1 číslo 7 Zákona o státní příslušnosti, podle § 1 odst. 3 nařízení o testu musíte pro získání občanství správně zodpovědět 17 z 33 otázek. Jestliže v testu neuspějete na první pokus, můžete jej kdykoli opakovat. Pokud není k dispozici oprávnění od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), činí poplatek za zkoušku 25 eur.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář