Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 29. května 2024 – I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile se nám tedy stáhne hrudník z představy konce víkendu, měli bychom zbystřit. Možná nám radost z práce kazí kolega nebo šéf svými nereálnými požadavky nebo chováním, které v nás vzbuzuje odpor. Podle okolí můžeme být přecitlivělí nebo děláme z komára velblouda, ve skutečnosti ale můžeme být obětí mobbingu. Ten přitom může mít vážné dopady na naše zdraví od nespavosti a nesoustředěnosti přes deprese až po sebevražedné myšlenky. Co je mobbing na pracovišti, jak se mu účinně bránit a co dělat, když všechny pokusy o nápravu selhávají?

Co je to mobbing?

Slovo mobbing se do češtiny často překládá jako šikana na pracovišti, není to ale přesné. Šikanu spojujeme s různými formami psychického i fyzického násilí, zastrašování a vyhrožování mezi dětmi a dospívajícími. Ve srovnání se šikanou je mobbing mnohem plíživější, hůře rozeznatelný, oběti často podléhají názoru okolí, že jsou jen přecitlivělé nebo málo asertivní vůči podivným příkazům kolegů. Mobbingu se věnuje prof. Heinz Leymann, který mobbing definuje jako kolektivní kampaň spolupracovníků za účelem vyloučení, potrestání a ponížení vybraného pracovníka, obvykle bez náležité příčiny. V každém případě je mobbing dlouhodobým nátlakem trvajícím více než 6 měsíců, který se na pracovišti projevuje nepřátelskou a neetickou komunikací bez ohledu na to, co vybraný pracovník na pracovišti dělá nebo jak se chová. Mobbing je tedy souborem jednotlivých útoků, které navenek působí jako neškodné a náhodné, ve skutečnosti ale mohou plíživě zničit vaši psychiku.

Jaký je rozdíl mezi mobbingem a bossingem?

Vedle mobbingu rozlišujeme ještě pojmy bossing, staffing a straining. Pojem bossing nejspíš znáte, vyjadřuje variantu mobbingu, kterého se dopouští nadřízený vůči podřízenému. Opakem toho je potom staffing, kdy se mobbingu dopouští podřízený vůči nadřízenému. Straining je potom výraz pro mírnější formu mobbingu, nikoli ale jen co do projevů, bohatě stačí, aby mobbing trval méně než půl roku, jak jsme psali výše.

Co se považuje za šikanu na pracovišti v Německu?

Duryňský Landsarbeitsgericht (státní pracovní soud) definuje mobbing na pracovišti v Německu takto:

 • Nadřízení nebo zaměstnanci diskriminují nebo obtěžují někoho z kolegů. Nemusí přitom jít nutně jen o vyloženě nenávistné projevy, za mobbing se považuje i nepřátelské chování, vyčleňování kolegy z kolektivu, úmyslné zatajení některých informací a podobně.
 • Mobbing probíhá v delším časovém období a probíhají systematicky. Oběť se v důsledku toho cítí v práci špatně po stránce psychické či fyzické.
 • Oběť mobbingu je stavěna do podřízené role vůči pachateli, ten mu dává soustavně najevo jeho podřízené postavení, a to i když si jsou po pracovní stránce rovni či je dokonce oběť pachateli formálně nadřízena.
 • Při mobbingu dochází k porušování zákona, kdy je oběť donucena vzdát se svého zaměstnání cestou, která není legální.

Mobbing tedy zahrnuje slovní urážky, sexuální napadení i fyzické útoky, a to i ve fázi výhrůžek. Totéž platí pro urážky a posměšky na základě barvy pleti, národnosti, náboženství, politických názorů, pohlaví, soukromého života nebo handicapu. Dále pod pojem mobbing spadá neustálé přidělování úkolů v časovém horizontu, které není možné splnit, ukládání nesmyslných úkolů či naopak jejich odebírání a udělování neoprávněných vytýkacích dopisů / Abmahnung. Může se také stát, že vám nadřízení zatajují  informace související s vaší pracovní činností, odmítají debaty s vámi, nepočítají s vámi při rozdávání odměn bez jasných důvodů či vám přidělují pracovní úkoly, které nesouvisejí s vaší pracovní činností. I to je v Německu mobbing na pracovišti.

Jak se projevuje mobbing?

Na tohle neexistuje žádná univerzální odpověď. Jak jsou rozdílné osobnosti pachatelů mobbingu, jsou rozdílné i projevy mobbingu na pracovišti. O to hůře se pak mobbing jako takový definuje.  My se alespoň pokusíme nastínit nejčastější projevy.

 • Kolegové či nadřízení oběť často kritizují v přehnané míře, kradou její nápady nebo klienty a zastrašují ji, takže se oběť bojí proti nim vystoupit.
 • Pachatelé se chovají zlomyslně, využívají každou příležitost k ponížení oběti, mohou ale také na první pohled jako přátelské důvěryhodné osoby, které má oběť na své straně. Informace, které z oběti dostanou, potom používají vůči ní. Obvykle pachatelé šíří o oběti pomluvy nebo ji nepřiměřeně kritizují.
 • Hůře rozpoznatelný mobbing je ten, kdy se pachatel projevuje jako týmový hráč a přítel, ale oběti úmyslně zatajuje informace, které oběť potřebuje znát ke své práci.

Mobbing je velmi plíživý a často těžko rozpoznatelný. Okolí někdy obětem předkládá myšlenku, že jsou jen přecitlivělé hysterky.

Šest fází mobbingu

Tématu mobbing na pracovišti se věnuje také dr. Harald Ege, který se vyhýbá považovat za mobbing vše, co se na pracovišti děje. Pokud by totiž dle jeho slov bylo mobbingem „vše, co se na pracovišti děje,“ neznamenal by mobbing vůbec nic. Proto ve svém výzkumu tohoto jevu pojmenoval šest fází mobbingu:

 1. Potenciál konfliktu na pracovišti je již přítomen, ale zatím se jako mobbing ještě neprojevil. Jde spíše o náhodné incidenty (condition zero).
 2. Počátek mobbingu – objevují se vědomé a plánované útoky.
 3. U oběti mobbingu se objevují změny nálad, depresivní ladění, nespavost a podobně.
 4. Vzniklé problémy, např. častá absence, nekvalitní práce, nedostatečné pracovní výsledky apod., začínají řešit nadřízení či personální oddělení.
 5. Absence z důvodu nemoci je čím dál delší a častější, a to i v řádu měsíců.
 6. Ztráta pracovního místa.

Jak řešit mobbing na pracovišti v Německu?

Pokud máte pocit, že jste obětí mobbingu, měli byste bez prodlení kontaktovat svého nadřízeného. Jestliže je to váš nadřízený, kdo se mobbingu vůči vám dopouští, obraťte se na správní radu, pokud ve vaší firmě existuje. Zaměstnavatel obecně má zákonnou povinnost na vaše podezření reagovat a zastavit ji. K tomu může využít třeba práva odstavit pachatele od kontaktu s vámi, a to třeba i tím, že mu udělí Freistellung. Zaměstnanci, který se dopouští mobbingu, může zaměstnavatel bez varování udělit okamžitou výpověď.

Jestliže jako oběť mobbingu musíte vyhledat lékařskou péči, máte nárok na úhradu nákladů, pokud lékař potvrdí, že v důsledku mobbingu došlo k újmě na vašem zdraví. Dále máte nárok na peněžité odškodnění za urážky na cti či za porušení osobních práv pachatelem. Abyste později mohli prokázat mobbing na pracovišti, dokumentujte písemně a co nejpodrobněji všechny incidenty mezi vámi a pachatelem. Jako oběť se snažte najít v týmu kolegy, kteří budou stát na vaší straně a případně budou ochotní vystoupit jako svědci.

Pachatele mobbingu zkuste sami zneškodnit

Nenabádáme tím ale k nějaké fyzické potyččce! Pravdou ovšem je, že žádný tyran neterorizuje svou oběť věčně. Když se mu nepovede v určitém časovém období vyštvat vás z firmy, dost možná svých útoků sám zanechá. Proč? Protože zjistil, že se nedáte. Právě vaše sebejisté chování pachatele mobbingu znejistí, narozdíl od situací, kdy se omlouváte, pláčete nebo dokonce sami zaútočíte. Zachovejte tedy svou diplomatickou stránku osobnosti, chovejte se asertivně, ukažte mu, že se nebojíte požádat o názor na celou situaci i ostatní kolegy, zkrátka ukažte, že vás jen tak nic nezlomí.

FAQ

Co je psychická šikana neboli mobbing na pracovišti?

Mobbing jako psychická šikana na pracovišti spočívá především v ponižování a zesměšňování jedince v kolektivu, v jeho pomlouvání nebo úplné ignoraci.

Kam se obrátit při šikaně na pracovišti?

Pokud se mobbingu dopouští někdo z vašich kolegů, obraťte se na svého nadřízeného. Jestliže je ale pachatel váš nadřízený, kontaktujte správní radu ve vaší firmě nebo se rovnou obraťte na pracovní soud.

Jak se pozná bossing?

Bossing znamená mobbing, kterého se dopouští nadřízený vůči svému podřízenému. Patrný je hlavně tehdy, kdy nadřízený uděluje svému podřízenému úkoly, které jsou mimo jeho možnost splnit. Nadměrně ho kritizuje, nesděluje mu podstatné informace, má vůči němu časté výhrady, zesměšňuje ho, podceňuje a podobně.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář