Nabídka práce v Německu - Starke JobsRodičovský příspěvek a mateřská v Německu - Starke Jobs

Rodičovský příspěvek a mateřská v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Mateřská a rodičovská dovolená, příspěvky na děti

Pracuju v Německu a jsem těhotná. Kde žádat o rodičovský příspěvek? V Čechách nebo v Německu? Dostala jsem výpověď v Německu a čekám dítě. Kde mám o rodičák požádat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou Češky, které v Německu pracují. Jak tyto situace řešit? A co když do Německa dojíždí otec dítěte?

Aby těhotenství nebylo starostí, ale radostí, o tom jsme již psali v našem dřívějším článku. Jenže skutečnost se často liší podle situace, v jaké se těhotná žena nachází. Setkáváme se i s případy, kdy od Češky dává Česká republika v otázce rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku ruce pryč. Odůvodňuje to tím, že do českého systému v rozhodné době nepřispěla, zato ona nebo její partner mají nebo měli příjmy z Německa. Na co tedy mají nárok těhotné a nastávající matky, které žijí v Česku, ale do Německa za prací dojíždějí?

Mateřská dovolená v Německu

Nárok na mateřskou dovolenou v Německu má nárok každá nastávající matka, která v Německu pracuje. Na mateřskou dovolenou nastupuje budoucí matka šest týdnů před předpokládaným termínem porodu a nárok na ni má až do osmi týdnů po porodu. Mateřskou dovolenou poté střídá rodičovská dovolená, o kterou si musí požádat u příslušné Familienkasse. V případě, že žena nemá nárok na mateřskou dovolenou vyplácenou zaměstnavatelem, může požádat o rodičovský příspěvek s nárokem ode dne porodu.

Rodičovská dovolená

V Německu se nazývá Elternzeit. Obvykle se na ni nastupuje sedm týdnů po narození dítěte a trvá až do jeho tří let věku. Se souhlasem zaměstnavatele je však možné až 12 měsíců rodičovské dovolené přesunout na období mezi 3 a 8 lety věku dítěte. Během pobytu na rodičovské dovolené mají rodiny nárok na čerpání rodičovského příspěvku.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

mateřská a rodičovská dovolená v Německu

Rodičovský příspěvek – základní

Rodičovský příspěvek v Německu se s tím českým nedá úplně srovnávat. Obecně platí, že čím nižší příjem v Německu máte, tím vyšší rodičák dostanete. U příjmů do 1.000€ měsíčně je to až 100 % výše platu. V Německu můžete čerpat rodičovský příspěvek ve dvou variantách, buď v základní verzi po maximální dobu 14 měsíců, nebo v tzv. plusové variantě až po dobu 28 měsíců. A i v době čerpání rodičovského příspěvku v Německu smíte pracovat, a to nejdéle 30 hodin týdně. To jsou jen základní informace o podobě rodičovského příspěvku v Německu. V případě, že do Německa za prací dojíždí jeden z nastávajících rodičů, vyvstává celá řada otázek, ve které zemi tedy o rodičák požádat.

Podle mezinárodního práva je pro podání žádostí o pomoc státu během rodičovství, a to v obecné rovině, rozhodující bydliště dítěte. Pokud však žadatel o rodinné dávky pracuje v jiném státě Evropské unie, má v zemi, ve které žije, nárok na doplacení těchto dávek, pokud je jejich obvyklá výše v jeho vlasti vyšší, než v zemi, ve které příspěvky čerpá. Jako tomu rozumět a jak se tedy vypořádat se situací, kdy nejméně jeden z nastávajících rodičů pracuje nebo pracoval v Německu?

1. Matka i otec dítěte pracují i žijí v Německu

V případě, že oba rodiče pracují v Německu, a tedy do německého sociálního systému přispívají, mají nárok pobírat rodičovský příspěvek v Německu. Důležité je ale zvážit, co to pro budoucí rodinu může znamenat. Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva odlišné termíny. Zatímco na rodičovské dovolené můžete být i tři roky, rodičovský příspěvek můžete v jeho základní podobě čerpat nejdéle po dobu 14 měsíců. Není to však tak, že 14 měsíců je na rodičovské dovolené pouze jeden z rodičů, nejčastěji matka dítěte. Dva měsíce z toho totiž čerpá druhý z rodičů. Pokud tak neučiní, rodičovský příspěvek končí po 12 měsících.

Čerpání příspěvku si můžou rozdělit oba rodiče rovným dílem, mohou být doma dokonce společně a po celou dobu čerpat každý svůj díl rodičovského příspěvku současně. Každá výplata rodičovského příspěvku je ale brána jako jeden měsíc, tedy, pokud budou doma oba rodiče od porodu do 6 měsíců věku dítěte, a oba budou současně rodičovský příspěvek čerpat, pak za tento půlrok vyčerpali 12 měsíců příspěvku.

2. Matka pracuje v Německu, čerpá rodičovský příspěvek v Německu, ale trvalé bydliště má v České republice

Je možné, aby matka čerpala rodičovský příspěvek z Německa, i když žije s dítětem trvale v Čechách. Poté, co jí skončí nárok na německý Elterngeld, má matka nárok požádat o rodičovský příspěvek v České republice. Podle evropského práva má totiž členský stát Evropské unie, v němž plátce daně jiného členského státu žije, nárok na dorovnání výše rodičovského příspěvku nebo jiných státních podpor do výše obvyklé v zemi pobytu.

Totéž platí i pro případ, že Němka s trvalým pobytem žije v Německu, ale za prací dojíždí do České republiky, kde také požádá o rodičovský příspěvek. Německo má poté povinnost dorovnat tento příspěvek do obvyklé výše rodičovského příspěvku v Německu. Toto zákonné pravidlo však neplatí jen pro Elterngeld, platí také pro přídavky na dítě. Češka pracující v Německu má tak právo žádat o přídavky na dítě v České republice, ale i o Kindergeld v Německu. Ten pak ale bude ponížen o výši příspěvku pobíraného v České republice.

mateřská a rodičovská dovolená v německu

3. Češka pracovala v Německu, ale dostala výpověď v době těhotenství

Těhotenství je v Německu překážkou pro platnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Na těhotnou zaměstnankyni se vztahuje Mutterschutzgesetz, který výpověď ze strany zaměstnavatele považuje za neplatnou. Jiná situace ale nastává, pokud je těhotná žena zaměstnána na dobu určitou a její pracovní smlouva během těhotenství skončí. V takovém případě je pro přiznání dávky rozhodující, ve které zemi matka s dítětem žije. Pokud je tedy matka občanem České republiky, má Česká republika povinnost přiznat dítěti rodičovský příspěvek bez ohledu na to, jak dlouho žena v Německu pracovala. Připomínáme, že pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) v České republice je účast na nemocenském pojištění v České republice alespoň po dobu 270 dní za poslední dva roky před nástupem na mateřskou dovolenou. Vzhledem k tomu, že matka, která pracovala v Německu, tuto podmínku ve většině případů nesplní, vyžádá si OSSZ sama potvrzení o délce sociálního pojištění v Německu od příslušných německých úřadů. S rodičovským příspěvkem je to podobné, žádat o rodičovský příspěvek bude matka také v České republice.

4. Matka žije i pracuje v České republice, ale otec je zaměstnán v Německu

Připomínáme, že pokud oba rodiče pracují v některé z členských zemí Evropské unie, je pro žádost o rodičovskou dovolenou rozhodující trvalé bydliště dítěte. Pokud tedy matka žije i pracuje v České republice a její dítě zde bude žít s ní, dostane mateřskou i rodičovský příspěvek v tuzemsku. Otec dítěte však může podat žádost o Kindergeld u německé Familienkasse.

5. Matka nepracuje ani v Německu, ani v ČR, otec pracuje v Německu

V takovém případě vzniká nárok na Elterngeld z Německa. Požádejte si u něj u příslušné Familienkasse.

Rodičovský příspěvek plus

Pokud rodiny chtějí zůstat s dítětem doma déle než avizovaných 14 měsíců, mohou požádat o tzv. Elterngeld Plus, neboli rodičovský příspěvek, který je možný čerpat dvojnásobně delší dobu, tedy až 28 měsíců. Jeho výše se rovná maximálně polovině částky, která by byla rodině vyplacena v běžném režimu rodičovského příspěvku.

Další příspěvky na péči o dítě v Německu

Pro německou sociální politiku je prioritou podpora rodin s dětmi. Ačkoli rodičovský příspěvek v Německu čerpají rodiny mnohem kratší dobu, než je tomu v České republice, je Německo připraveno postarat se o životní standard mladých rodin i po ukončení rodičovské dovolené. Příspěvky na dítě v Německu je možné čerpat v několika variantách, a to bez ohledu na věk nebo ekonomickou situaci rodin.

Kindergeld

Kindergeld je bezpochyby nejpopulárnější příspěvek na dítě v Německu. Věnovali jsme se mu již dříve, proto o něm napíšeme jen nejpodstatnější informaci. Žádost o Kindergeld může podat každý rodič, který v Německu pracuje. Rozhodující pro přiznání dávky není bydliště dítěte ani výše příjmů rodin, jak je tomu v České republice, ale účast na sociálním pojištění v Německu. A k tomu má povinnost každý, kdo je na území plátcem daně, tedy má platnou pracovní smlouvu nebo živnostenské oprávnění.

A pozor! O Kindergeld můžete požádat, i když v Německu pracuje jen druhý z rodičů, i když s ním vy ani vaše dítě nesdílíte společnou domácnost. V tomto případě žádá ten, kdo s dítětem žije, tedy o něj pečuje. Do žádosti uvedete i údaje druhého rodiče, který v Německu pracuje.

Kinderzuschlag

V doslovném překladu jde o jakýsi příplatek na dítě, který je určen rodinám s příjmy do určitého limitu ročních příjmů. Ten se počítá individuálně pro každého žadatele a záleží především na nákladech rodiny. Kinderzuschlag je možné vyplácet rodinám s měsíčními příjmy vyššími než 900€ pro rodiny, u samoživitelů od 600€. Podmínkou pro přiznání dávky je pobírání Kindergeldu a platný pracovní poměr nebo vlastní výdělečná činnost na území Německa. Kinderzuschlag je možné pobírat na dítě mladší 25 let žijící s žadatelem ve společné domácnosti. Výše příspěvku činí 140€ měsíčně. O Kinderzuschlag není možno žádat zpětně a výplata trvá jen po dobu, po kterou je zároveň vyplácen rodičovský příspěvek.

Náš blog

Čtěte také: Jak změní minimální mzda v Německu v roce 2020? Jak se bude posílat elektronická neschopenka z Česka zaměstnavateli a pojišťovně v Německu v roce 2020?


Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

24 Kommentare

 1. Adriana

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat na informace mateřské a rodičovské dovolené v Německu, přesněji na co mám nárok. Mám odpracované cca 3 roky v Německu jako pendlerská pracovnice a v poslední firmě kde jsem otěhotnětněla mám smlouvu na neurčito. Termín porodu mi vychází zatím na konec června, můj lékař mi to ještě upřesní. Tím by se mi informace hodily co nejdřív, abych věděla kde mám mateřský a rodičovský příspěvek řešit.
  Děkuji za odpověď Kalná Adriana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, náhradu mzdy v době čerpání mateřské dovolené (tedy onu „mateřskou“) vyplácí Krankenkasse spolu se zaměstnavatelem. Po uplynutí mateřské dovolené přecházíte na rodičovskou dovolenou, která už funguje trochu jinak než u nás. O tom, zda se Vás bude týkat německý nebo český „rodičák“, rozhoduje bydliště dítěte. Pokud tedy žijete v ČR, o rodičovský příspěvek budete žádat v ČR. V Německu ale můžete ode dne narození dítěte požádat o Kindergeld u Familienkasse v Karlsruhe.

   Odpovězte
 2. Marion kalanosova

  Dobrý den,,před porodem jsem pracovala asi 5 měsíců ,po porodu mě firma platila dubna 2021 (241€} kindergeld nedostávam,protože nepracují ,jsem svobodná matka otec mého syna není uveden ,v Německu bydlím u své maminky jsem tu trvala hlášena ,pracovat teď nemohu malému je 6mesicu můžete mi prosím poradit dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, požádejte o zapsání otce do rodného listu a nechte si vyměřit alimenty z jeho platu. Pokud máte v Německu trvalé bydliště, můžete si o Kindergeld požádat Vy sama. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 3. Martin

  Dobry den, prosim o radu. Mam pracovni smlouvu na neurcito, ziju a pracuju v Nemecku. Ma pritelkyne (OSVC v Cechach) nyni otehotnela a planujeme navrat zpatky do Cech. Chtel bych se zeptat, jestli budu mit narok na nejake prispevky z nemecke strany (Kindergeld, Elternzeit, podpora v nezamestnanosti a pod) ? Mam zde Steuer ID a v dobe porodu budu mit odpravcovane 3 roky. Vzhledem k odchodu do CR ale nebudu v Nemecku zamestnany, musim podat vypoved, a trvale bydliste budu mit take v CR. Muzete prosim poradit? Diky! Martin

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pro všechny Vámi uvedené formy příspěvků platí různé podmínky. Pro dílčí informace doporučuji pročíst odkazy https://sachsen.dgb.de/cross-border-workers/socialni-zabezpeceni-v-nemecku-v-polsku-a-v-cesku (k nezaměstnanosti), https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld nebo https://www.babs.sachsen.de/cs/uzitecne-informace-pro-zamestnance-3966.html?_cp=%7B%22accordion-content-3968%22%3A%7B%2226%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-3968%22%2C%22idx%22%3A26%7D%7D (k rodičovskému příspěvku). Ve zkratce, abyste měli nárok na Kindergeld, musíte v Německu buď žít, nebo pracovat. Za rodičovskou dovolenou je odpovědný ten stát, kde žijete, a pokud je Vaše partnerka OSVČ v ČR, pak tomu hraje do karet i to, kde odvádí sociální a zdravotní pojištění. Jediná výjimka je s podporou v nezaměstnanosti, pokud v Německu trvale žijete, požádat o podporu můžete (musíte) v Německu, po měsíci požádejte o transfer dávek do ČR. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 4. Jitka Šleisová

  Dobry den plánujeme na příští rok založit rodinu, přítel pracuje v ČR a ja v Německu rok na neurčito kde mam zadat o rodičovský a mateřský příspěvek ? Můžete mi prosím poradit ? Dekuji Jitka

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rozhodující bude Váš pracovní poměr v době, která bude rozhodná pro přiznání peněžité pomoci v mateřství a následného rodičovského příspěvku. V případě, že budete stále pracovat v Německu, budete dostávat náhradu mzdy v mateřství od Krankenkasse a následně Elternzeit též z Německa. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 5. Romam

  Dobrý den.Manzelka má německou prác.smlouvu na dobu neurčitou a je na rodičovské dovolené v ČR.Rod.prispevek vyplácí ČR.Zajima mě jestli má během rod.dovolene nárok na klasickou dovolenou ze zaměstnání a jestli ji německý zaměstnavatel musí proplácet nebo ne.Diky

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, má-li Vaše žena pracovní poměr a pracuje na základě pracovní smlouvy, pak má samozřejmě nárok i na čerpání dovolené na zotavenou bez ohledu na to, jestli v ČR pobírá nebo nepobírá rodičovský příspěvek. Taková dovolená, o kterou si požádá u svého zaměstnavatele, je pak samozřejmě placená. Pokud ale má pracovní smlouvu v Německu, ale nepracuje, protože je na rodičovské dovolené, pak jí samozřejmě německý zaměstnavatel žádnou další dovolenou nedá, neboť už jí jednu poskytl: tu rodičovskou. Pokud jí ale zbyla nevyčerpaná dovolená z období před nástupem na mateřskou dovolenou, pak se jí tato dovolená „schová“ na dobu, kdy se znovu vrátí do práce. Z Vašeho dotazu úplně nerozumím tomu, jestli Vaše žena skutečně pracuje nebo je právě jen na RD. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 6. Monika

  Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou která mi končí ted koncem února.
  Jsem těhotna a v půlce února bych mela nastoupit na mateřskou. Kde a co bych mela prosim vyřídit?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, obraťte se na OSSZ. Ta by si měla vyžádat informace o době trvání sociálního pojištění kvůli převzetí povinnosti vyplácet Vám náhradu mzdy během mateřské dovolené, jaké ale mají přesné postupy a jak dlouho Vás ještě bude vyplácet Krankenkasse, to vzhledem k nedostatku podrobností netuším. Díky, Petra

   Odpovězte
 7. Dominik

  Dobry den, mam dotaz jak je to s otcovskou dovolenou. Slysel jsem ze mam narok na dva mesice jak a kde zazadat? A pry je otec placen nejakymi 80%. Zena pracovala v nemecku a jeste ma smlouvu do prechodu na materkou, a ja tez pracuji v nemecku. Oba zijeme v cechach

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, ano, v Německu máte nárok až na dva měsíce tzv. Vaterschaftsurlaub. Dva měsíce nemusíte čerpat najednou, můžete je rozložit do období dle Vašich potřeb nebo potřeb Vaší ženy. Podmínkou je, abyste byl v Německu sociálně i zdravotně pojištěn devět měsíců před datem porodu. Jakmile se rozhodnete využít tohoto volna, podejte žádost u příslušného Landratsamt podle sídla zaměstnavatele. Jakmile Vám přijde potvrzení, že Vaši žádost evidují, s tímto potvrzením oznamte svému zaměstnavateli Váš záměr zůstat doma. Žádost se podává NEJMÉNĚ sedm týdnů před plánovaným nástupem na Vatersurlaub. Váš zaměstnavatel Vám na dobu Vašeho pobytu doma poskytne neplacené volno, placen budete z Elterngeldu, který Vám bude vyměřen z Vašeho platu (65 % čisté mzdy). Upozorňujeme, že na jedno dítě nemohou dva rodiče pobírat rodičovský příspěvek, o peníze, které dostanete na dítě Vy, tak bude následně ponížen rodičovský příspěvek pro matku Vašeho dítěte. Snad je to takto srozumitelné. Přeji hodně zdraví a radosti, Petra.

   Odpovězte
 8. Lucie

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda budu mít nárok na Kindergeld. Jsem těhotná a pracuji v Německu, žiji v Čechách. Smlouvu mám u agentury na dobu určitou. Smlouva vyprší až když už budu na mateřské. Chtěla bych se zeptat, zda mi agentura může dát výpověď, když oznámím těhotenství? Měla bych na Kindergeld nárok i když nebude otec uvedený v rodném liště? Musím odpracovat nějakou dobu, abych měla nárok? Mohu požádat a čerpat hned po narození dítěte a jak dlouho budu mít nárok?
  Moc děkuji za to, co děláte.
  Moc mi to pomůže. Děkuji Lucie

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den. V Německu platí tzv. Mutterschutzgesetz, zákon na ochranu mateřství, který chrání těhotné ženy před ztrátou zaměstnání. Těhotné ženě totiž nelze, až na určité a velmi přísné výjimky, dát výpověď, a už vůbec ne z důvodu těhotenství. Pokud je ale pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, pak pracovní poměr ke sjednanému dni skončí bez ohledu na těhotenství. Co se týče Kindergeldu, nárok budete mít pouze za období, kdy dítě již je na světě, ale Váš pracovní poměr ještě neskončil. I kdyby se tedy jednalo jen o jediný den v měsíci, máte nárok na celý Kindergeld ve výši 250 €. Vzhledem k tomu, že v Německu pracujete Vy, Vy tedy přispíváte do sociálního systému a zároveň Vy budete po porodu pečovat o dítě a sdílet s ním jednu domácnost, na zápisu otce v rodném listě vůbec nesejde. Přeji pevné zdraví. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 9. Nikola

  Dobrý den,chci se zeptat na co mám nárok v Německu kde pracuji ale bydlím v CZ,smlouvu mám ale na určito. Jak to prosím funguje když otehotnim ? Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, záleží, kdy Vám pracovní smlouva skončí. Pokud ještě před porodem a nástupem na mateřskou, budete ke dni nástupu na MD právně spadat již jen do České republiky. V České republice se rozlišuje mateřská a rodičovská dovolená. Pro nárok na mateřskou dovolenou (a tedy i peněžitou pomoc v mateřství) musíte být v době nástupu na MD nemocensky pojištěna (tzn. platit si nemocenské pojištění u OSSZ) a zároveň splňovat dobu tohoto pojištění v délce nejméně 270 dnů za poslední dva roky před nástupem na MD. Délka pojištění v Německu se do této doby obvykle započítává.

   Pokud tuto dobu nesplňujete, požádáte si rovnou o rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek na úřadu práce. Pokud máte smlouvu v Německu na dobu určitou, dnem po dni, kdy končí Váš pracovní poměr, ztrácíte nárok na všechny sociální i zdravotní benefity z Německa a tuto povinnost přebírá Česká republika jako země, jejímž jste občanem. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 10. Jana

  Dobrý den,

  pracujeme a bydlíme s manželem v Německu. Já se nyní nacházím tři roky na rodičovské dovolené a další tři roky na mateřské budu. Chceme se opět přestěhovat do Čech. Manžel si chce najít práci v ČR a já zůstávám u svého německého změstnavatele další tři roky. Mám nárok na všechny dávky, které pobírám v Německu i v Čechách, pakliže již zde nebudu mít adresu a budu mít adresu českou? Děkuji Jana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, některé dávky jsou vázané na bydliště v Německu, jiné, jako je například Kindergeld, můžete pobírat na základě trvajícího pracovního poměru bez ohledu na to, kde žijete. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 11. Veronika

  Dobrý den, můj manžel pracuje v Německu. Já žiju i jsem pracovala v ČR, kde jsem pobírala mateřskou a nyní i rodičovský příspěvek. Dceři je 2 roky a 7 měsíců a mě teď skončila pracovní smlouva v ČR. Jak mám postupovat, abych mohla nadále pobírat rodičovský příspěvek v ČR. Na jaké úřady se teď obrátit?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, teoreticky byste měla čerpat rodičovský příspěvek stále z Česka, neboť z Německa jej čerpají ženy, které před narozením dítěte nebyly zaměstnané, ale jejich partner pracoval v Německu. Vzhledem k tomu, že jste před narozením dítěte v Česku pracovala, neměla byste splňovat tuto podmínku a měla byste mít nárok dočerpat RP v ČR. Relevantní odpověď by Vám měli poskytnout na českém úřadu práce, kde jste o rodičovský příspěvek žádala. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 12. Jozef

  Dobrý deň Chcel by som sa opýtať na priateľka je na materskej od apríla ja som si zobral elternzeit
  Júl august zo zamestnávateľom som sa dohodol aká je výška príspevku a kedy to chodí keďže už mám aj po tom a znova pracujem na plno

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, výše příspěvku Elternzeit je definována takto: Minimální částku, resp. 300 € při základním rodičovském příspěvku a 150 € při příspěvku plus, dostane ten žadatel o rodičovský příspěvek, který nepracoval před narozením dítěte. V opačném případě je příspěvek ve výši 65 % z čisté mzdy před porodem (zohledňuje se max. měsíční suma 2 770 €). Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář