Rodičovský příspěvek a mateřská v Německu - Starke Jobs

Rodičovský příspěvek a mateřská v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 10. prosince 2019 – Pracuju v Německu a jsem těhotná. Kde žádat o rodičovský příspěvek? V Čechách nebo v Německu? Dostala jsem výpověď v Německu a čekám dítě. Kde mám o rodičák požádat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou Češky, které v Německu pracují. Jak tyto situace řešit? A co když do Německa dojíždí otec dítěte?

Aby těhotenství nebylo starostí, ale radostí, o tom jsme již psali v našem dřívějším článku. Jenže skutečnost se často liší podle situace, v jaké se těhotná žena nachází. Setkáváme se i s případy, kdy od Češky dává Česká republika v otázce rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku ruce pryč. Odůvodňuje to tím, že do českého systému v rozhodné době nepřispěla, zato ona nebo její partner mají nebo měli příjmy z Německa. Na co tedy mají nárok těhotné a nastávající matky, které žijí v Česku, ale do Německa za prací dojíždějí?

Mateřská dovolená v Německu

Nárok na mateřskou dovolenou v Německu má nárok každá nastávající matka, která v Německu pracuje. Na mateřskou dovolenou nastupuje budoucí matka šest týdnů před předpokládaným termínem porodu a nárok na ni má až do osmi týdnů po porodu. Mateřskou dovolenou poté střídá rodičovská dovolená, o kterou si musí požádat u příslušné Familienkasse. V případě, že žena nemá nárok na mateřskou dovolenou vyplácenou zaměstnavatelem, může požádat o rodičovský příspěvek s nárokem ode dne porodu.

Rodičovská dovolená

V Německu se nazývá Elternzeit. Obvykle se na ni nastupuje sedm týdnů po narození dítěte a trvá až do jeho tří let věku. Se souhlasem zaměstnavatele je však možné až 12 měsíců rodičovské dovolené přesunout na období mezi 3 a 8 lety věku dítěte. Během pobytu na rodičovské dovolené mají rodiny nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

Víte, co všechno musíte zařídit, když jste těhotná v Německu? Pokračujte na tento článek >>>

mateřská a rodičovská dovolená v Německu

Rodičovský příspěvek – základní

Rodičovský příspěvek v Německu se s tím českým nedá úplně srovnávat. Obecně platí, že čím nižší příjem v Německu máte, tím vyšší rodičák dostanete. U příjmů do 1.000€ měsíčně je to až 100 % výše platu. V Německu můžete čerpat rodičovský příspěvek ve dvou variantách, buď v základní verzi po maximální dobu 14 měsíců, nebo v tzv. plusové variantě až po dobu 28 měsíců. A i v době čerpání rodičovského příspěvku v Německu smíte pracovat, a to nejdéle 30 hodin týdně. To jsou jen základní informace o podobě rodičovského příspěvku v Německu. V případě, že do Německa za prací dojíždí jeden z nastávajících rodičů, vyvstává celá řada otázek, ve které zemi tedy o rodičák požádat.

Podle mezinárodního práva je pro podání žádostí o pomoc státu během rodičovství, a to v obecné rovině, rozhodující bydliště dítěte. Pokud však žadatel o rodinné dávky pracuje v jiném státě Evropské unie, má v zemi, ve které žije, nárok na doplacení těchto dávek, pokud je jejich obvyklá výše v jeho vlasti vyšší, než v zemi, ve které příspěvky čerpá. Jako tomu rozumět a jak se tedy vypořádat se situací, kdy nejméně jeden z nastávajících rodičů pracuje nebo pracoval v Německu?

1. Matka i otec dítěte pracují i žijí v Německu

V případě, že oba rodiče pracují v Německu, a tedy do německého sociálního systému přispívají, mají nárok pobírat rodičovský příspěvek v Německu. Důležité je ale zvážit, co to pro budoucí rodinu může znamenat. Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva odlišné termíny. Zatímco na rodičovské dovolené můžete být i tři roky, rodičovský příspěvek můžete v jeho základní podobě čerpat nejdéle po dobu 14 měsíců. Není to však tak, že 14 měsíců je na rodičovské dovolené pouze jeden z rodičů, nejčastěji matka dítěte. Dva měsíce z toho totiž čerpá druhý z rodičů. Pokud tak neučiní, rodičovský příspěvek končí po 12 měsících.

Čerpání příspěvku si můžou rozdělit oba rodiče rovným dílem, mohou být doma dokonce společně a po celou dobu čerpat každý svůj díl rodičovského příspěvku současně. Každá výplata rodičovského příspěvku je ale brána jako jeden měsíc, tedy, pokud budou doma oba rodiče od porodu do 6 měsíců věku dítěte, a oba budou současně rodičovský příspěvek čerpat, pak za tento půlrok vyčerpali 12 měsíců příspěvku.

2. Matka pracuje v Německu, čerpá rodičovský příspěvek v Německu, ale trvalé bydliště má v České republice

Je možné, aby matka čerpala rodičovský příspěvek z Německa, i když žije s dítětem trvale v Čechách. Poté, co jí skončí nárok na německý Elterngeld, má matka nárok požádat o rodičovský příspěvek v České republice. Podle evropského práva má totiž členský stát Evropské unie, v němž plátce daně jiného členského státu žije, nárok na dorovnání výše rodičovského příspěvku nebo jiných státních podpor do výše obvyklé v zemi pobytu.

Totéž platí i pro případ, že Němka s trvalým pobytem žije v Německu, ale za prací dojíždí do České republiky, kde také požádá o rodičovský příspěvek. Německo má poté povinnost dorovnat tento příspěvek do obvyklé výše rodičovského příspěvku v Německu. Toto zákonné pravidlo však neplatí jen pro Elterngeld, platí také pro přídavky na dítě. Češka pracující v Německu má tak právo žádat o přídavky na dítě v České republice, ale i o Kindergeld v Německu. Ten pak ale bude ponížen o výši příspěvku pobíraného v České republice.

mateřská a rodičovská dovolená v německu

3. Češka pracovala v Německu, ale dostala výpověď v době těhotenství

Těhotenství je v Německu překážkou pro platnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Na těhotnou zaměstnankyni se vztahuje Mutterschutzgesetz, který výpověď ze strany zaměstnavatele považuje za neplatnou. Jiná situace ale nastává, pokud je těhotná žena zaměstnána na dobu určitou a její pracovní smlouva během těhotenství skončí. V takovém případě je pro přiznání dávky rozhodující, ve které zemi matka s dítětem žije. Pokud je tedy matka občanem České republiky, má Česká republika povinnost přiznat dítěti rodičovský příspěvek bez ohledu na to, jak dlouho žena v Německu pracovala.

Připomínáme, že pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) v České republice je účast na nemocenském pojištění v České republice alespoň po dobu 270 dní za poslední dva roky před nástupem na mateřskou dovolenou. Vzhledem k tomu, že matka, která pracovala v Německu, tuto podmínku ve většině případů nesplní, vyžádá si OSSZ sama potvrzení o délce sociálního pojištění v Německu od příslušných německých úřadů. S rodičovským příspěvkem je to podobné, žádat o rodičovský příspěvek bude matka také v České republice.

4. Matka žije i pracuje v České republice, ale otec je zaměstnán v Německu

Připomínáme, že pokud oba rodiče pracují v některé z členských zemí Evropské unie, je pro žádost o rodičovskou dovolenou rozhodující trvalé bydliště dítěte. Pokud tedy matka žije i pracuje v České republice a její dítě zde bude žít s ní, dostane mateřskou i rodičovský příspěvek v tuzemsku. Otec dítěte však může podat žádost o Kindergeld u německé Familienkasse.

5. Matka nepracuje ani v Německu, ani v ČR, otec pracuje v Německu

V takovém případě vzniká nárok na Elterngeld z Německa. Požádejte si u něj u příslušné Familienkasse.

Rodičovský příspěvek plus

Pokud rodiny chtějí zůstat s dítětem doma déle než avizovaných 14 měsíců, mohou požádat o tzv. Elterngeld Plus, neboli rodičovský příspěvek, který mohou čerpat dvojnásobně delší dobu, tedy až 28 měsíců. Jeho výše se rovná maximálně polovině částky, která se vyplácí v běžném režimu rodičovského příspěvku.

Další příspěvky na péči o dítě v Německu

Pro německou sociální politiku je prioritou podpora rodin s dětmi. Ačkoli rodičovský příspěvek v Německu čerpají rodiny mnohem kratší dobu, než je tomu v České republice, Německo se stará o životní standard mladých rodin i po ukončení rodičovské dovolené. Příspěvky na dítě v Německu mají několik variant, a to bez ohledu na věk nebo ekonomickou situaci rodin.

Kindergeld

Kindergeld je bezpochyby nejpopulárnější příspěvek na dítě v Německu. Věnovali jsme se mu již dříve, proto o něm napíšeme jen nejpodstatnější informaci. Žádost o Kindergeld může podat každý rodič, který v Německu pracuje. Rozhodující pro přiznání dávky není bydliště dítěte ani výše příjmů rodin, jak je tomu v České republice, ale účast na sociálním pojištění v Německu. A k tomu má povinnost každý, kdo je na území plátcem daně, tedy má platnou pracovní smlouvu nebo živnostenské oprávnění.

A pozor! O Kindergeld můžete požádat, i když v Německu pracuje jen druhý z rodičů, i když s ním vy ani vaše dítě nesdílíte společnou domácnost. V tomto případě žádá ten, kdo s dítětem žije, tedy o něj pečuje. Do žádosti uvedete i údaje druhého rodiče, který v Německu pracuje.

Kinderzuschlag

V doslovném překladu jde o jakýsi příplatek na dítě určený rodinám s příjmy do určitého limitu ročních příjmů. Ten se počítá individuálně pro každého žadatele a záleží především na nákladech rodiny. Kinderzuschlag je možné vyplácet rodinám s měsíčními příjmy vyššími než 900€ pro rodiny, u samoživitelů od 600€. Podmínkou pro přiznání dávky je pobírání Kindergeldu a platný pracovní poměr nebo vlastní výdělečná činnost na území Německa. Na Kinderzuschlag mají nárok děti mladší 25 let žijící s žadatelem ve společné domácnosti. Výše příspěvku činí 140€ měsíčně. O Kinderzuschlag nelze žádat zpětně a výplata trvá jen po dobu, po kterou je zároveň vyplácen rodičovský příspěvek.

Náš blog

Čtěte také: Jak změní minimální mzda v Německu v roce 2020? Jak se bude posílat elektronická neschopenka z Česka zaměstnavateli a pojišťovně v Německu v roce 2020?


Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce 2022 v Německu přes agenturu...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

28 Kommentare

 1. Adriana

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat na informace mateřské a rodičovské dovolené v Německu, přesněji na co mám nárok. Mám odpracované cca 3 roky v Německu jako pendlerská pracovnice a v poslední firmě kde jsem otěhotnětněla mám smlouvu na neurčito. Termín porodu mi vychází zatím na konec června, můj lékař mi to ještě upřesní. Tím by se mi informace hodily co nejdřív, abych věděla kde mám mateřský a rodičovský příspěvek řešit.
  Děkuji za odpověď Kalná Adriana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, náhradu mzdy v době čerpání mateřské dovolené (tedy onu „mateřskou“) vyplácí Krankenkasse spolu se zaměstnavatelem. Po uplynutí mateřské dovolené přecházíte na rodičovskou dovolenou, která už funguje trochu jinak než u nás. O tom, zda se Vás bude týkat německý nebo český „rodičák“, rozhoduje bydliště dítěte. Pokud tedy žijete v ČR, o rodičovský příspěvek budete žádat v ČR. V Německu ale můžete ode dne narození dítěte požádat o Kindergeld u Familienkasse v Karlsruhe.

   Odpovězte
 2. Marion kalanosova

  Dobrý den,,před porodem jsem pracovala asi 5 měsíců ,po porodu mě firma platila dubna 2021 (241€} kindergeld nedostávam,protože nepracují ,jsem svobodná matka otec mého syna není uveden ,v Německu bydlím u své maminky jsem tu trvala hlášena ,pracovat teď nemohu malému je 6mesicu můžete mi prosím poradit dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, požádejte o zapsání otce do rodného listu a nechte si vyměřit alimenty z jeho platu. Pokud máte v Německu trvalé bydliště, můžete si o Kindergeld požádat Vy sama. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 3. Martin

  Dobry den, prosim o radu. Mam pracovni smlouvu na neurcito, ziju a pracuju v Nemecku. Ma pritelkyne (OSVC v Cechach) nyni otehotnela a planujeme navrat zpatky do Cech. Chtel bych se zeptat, jestli budu mit narok na nejake prispevky z nemecke strany (Kindergeld, Elternzeit, podpora v nezamestnanosti a pod) ? Mam zde Steuer ID a v dobe porodu budu mit odpravcovane 3 roky. Vzhledem k odchodu do CR ale nebudu v Nemecku zamestnany, musim podat vypoved, a trvale bydliste budu mit take v CR. Muzete prosim poradit? Diky! Martin

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pro všechny Vámi uvedené formy příspěvků platí různé podmínky. Pro dílčí informace doporučuji pročíst odkazy https://sachsen.dgb.de/cross-border-workers/socialni-zabezpeceni-v-nemecku-v-polsku-a-v-cesku (k nezaměstnanosti), https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld nebo https://www.babs.sachsen.de/cs/uzitecne-informace-pro-zamestnance-3966.html?_cp=%7B%22accordion-content-3968%22%3A%7B%2226%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-3968%22%2C%22idx%22%3A26%7D%7D (k rodičovskému příspěvku). Ve zkratce, abyste měli nárok na Kindergeld, musíte v Německu buď žít, nebo pracovat. Za rodičovskou dovolenou je odpovědný ten stát, kde žijete, a pokud je Vaše partnerka OSVČ v ČR, pak tomu hraje do karet i to, kde odvádí sociální a zdravotní pojištění. Jediná výjimka je s podporou v nezaměstnanosti, pokud v Německu trvale žijete, požádat o podporu můžete (musíte) v Německu, po měsíci požádejte o transfer dávek do ČR. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 4. Jitka Šleisová

  Dobry den plánujeme na příští rok založit rodinu, přítel pracuje v ČR a ja v Německu rok na neurčito kde mam zadat o rodičovský a mateřský příspěvek ? Můžete mi prosím poradit ? Dekuji Jitka

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rozhodující bude Váš pracovní poměr v době, která bude rozhodná pro přiznání peněžité pomoci v mateřství a následného rodičovského příspěvku. V případě, že budete stále pracovat v Německu, budete dostávat náhradu mzdy v mateřství od Krankenkasse a následně Elternzeit též z Německa. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 5. Romam

  Dobrý den.Manzelka má německou prác.smlouvu na dobu neurčitou a je na rodičovské dovolené v ČR.Rod.prispevek vyplácí ČR.Zajima mě jestli má během rod.dovolene nárok na klasickou dovolenou ze zaměstnání a jestli ji německý zaměstnavatel musí proplácet nebo ne.Diky

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, má-li Vaše žena pracovní poměr a pracuje na základě pracovní smlouvy, pak má samozřejmě nárok i na čerpání dovolené na zotavenou bez ohledu na to, jestli v ČR pobírá nebo nepobírá rodičovský příspěvek. Taková dovolená, o kterou si požádá u svého zaměstnavatele, je pak samozřejmě placená. Pokud ale má pracovní smlouvu v Německu, ale nepracuje, protože je na rodičovské dovolené, pak jí samozřejmě německý zaměstnavatel žádnou další dovolenou nedá, neboť už jí jednu poskytl: tu rodičovskou. Pokud jí ale zbyla nevyčerpaná dovolená z období před nástupem na mateřskou dovolenou, pak se jí tato dovolená „schová“ na dobu, kdy se znovu vrátí do práce. Z Vašeho dotazu úplně nerozumím tomu, jestli Vaše žena skutečně pracuje nebo je právě jen na RD. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 6. Monika

  Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou která mi končí ted koncem února.
  Jsem těhotna a v půlce února bych mela nastoupit na mateřskou. Kde a co bych mela prosim vyřídit?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, obraťte se na OSSZ. Ta by si měla vyžádat informace o době trvání sociálního pojištění kvůli převzetí povinnosti vyplácet Vám náhradu mzdy během mateřské dovolené, jaké ale mají přesné postupy a jak dlouho Vás ještě bude vyplácet Krankenkasse, to vzhledem k nedostatku podrobností netuším. Díky, Petra

   Odpovězte
 7. Dominik

  Dobry den, mam dotaz jak je to s otcovskou dovolenou. Slysel jsem ze mam narok na dva mesice jak a kde zazadat? A pry je otec placen nejakymi 80%. Zena pracovala v nemecku a jeste ma smlouvu do prechodu na materkou, a ja tez pracuji v nemecku. Oba zijeme v cechach

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, ano, v Německu máte nárok až na dva měsíce tzv. Vaterschaftsurlaub. Dva měsíce nemusíte čerpat najednou, můžete je rozložit do období dle Vašich potřeb nebo potřeb Vaší ženy. Podmínkou je, abyste byl v Německu sociálně i zdravotně pojištěn devět měsíců před datem porodu. Jakmile se rozhodnete využít tohoto volna, podejte žádost u příslušného Landratsamt podle sídla zaměstnavatele. Jakmile Vám přijde potvrzení, že Vaši žádost evidují, s tímto potvrzením oznamte svému zaměstnavateli Váš záměr zůstat doma. Žádost se podává NEJMÉNĚ sedm týdnů před plánovaným nástupem na Vatersurlaub. Váš zaměstnavatel Vám na dobu Vašeho pobytu doma poskytne neplacené volno, placen budete z Elterngeldu, který Vám bude vyměřen z Vašeho platu (65 % čisté mzdy). Upozorňujeme, že na jedno dítě nemohou dva rodiče pobírat rodičovský příspěvek, o peníze, které dostanete na dítě Vy, tak bude následně ponížen rodičovský příspěvek pro matku Vašeho dítěte. Snad je to takto srozumitelné. Přeji hodně zdraví a radosti, Petra.

   Odpovězte
 8. Lucie

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda budu mít nárok na Kindergeld. Jsem těhotná a pracuji v Německu, žiji v Čechách. Smlouvu mám u agentury na dobu určitou. Smlouva vyprší až když už budu na mateřské. Chtěla bych se zeptat, zda mi agentura může dát výpověď, když oznámím těhotenství? Měla bych na Kindergeld nárok i když nebude otec uvedený v rodném liště? Musím odpracovat nějakou dobu, abych měla nárok? Mohu požádat a čerpat hned po narození dítěte a jak dlouho budu mít nárok?
  Moc děkuji za to, co děláte.
  Moc mi to pomůže. Děkuji Lucie

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den. V Německu platí tzv. Mutterschutzgesetz, zákon na ochranu mateřství, který chrání těhotné ženy před ztrátou zaměstnání. Těhotné ženě totiž nelze, až na určité a velmi přísné výjimky, dát výpověď, a už vůbec ne z důvodu těhotenství. Pokud je ale pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, pak pracovní poměr ke sjednanému dni skončí bez ohledu na těhotenství. Co se týče Kindergeldu, nárok budete mít pouze za období, kdy dítě již je na světě, ale Váš pracovní poměr ještě neskončil. I kdyby se tedy jednalo jen o jediný den v měsíci, máte nárok na celý Kindergeld ve výši 250 €. Vzhledem k tomu, že v Německu pracujete Vy, Vy tedy přispíváte do sociálního systému a zároveň Vy budete po porodu pečovat o dítě a sdílet s ním jednu domácnost, na zápisu otce v rodném listě vůbec nesejde. Přeji pevné zdraví. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Eva

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem teď v takové složitější situaci a nevím si úplně rady. Jde o to, že s přítelem čekáme na květen miminko. Já mám české občanství a přítel německé. Přítel má svůj byznys v Německu a já jsem u něho od září 2023 zaměstnaná jako minijob. Také mám zde nahlášený pobyt, ale trvalé bydliště mám v ČR. Zdravotní pojištění si platím jako BOZP v ČR. Předtím jsem v červnu dokončila VŠ. Chtěla bych rodit v ČR, ale nevím jak je to pak s rodičovskou. Kde o ni zažádat nebo zda-li je to automaticky podle otce. Pak také jak je to s občanstvím, chtěla bych aby dítě mělo obě občanství. Mou další otázkou je, když by mě přítel teď v blízké době nahlásil jako zaměstnance u něho a odváděl také zdravotní pojištění za mě. Šlo by zažádat o tu S1 a mít stejné nároky na zdravotní péči i v ČR i aby se to vztahovalo na miminko? Pokud ne, chci se nejdéle do 4 let vrátit do ČR, mohu pak dítě na mě přepojistit? A jak je to případně s německými příspěvky? Můžu je pobírat i když budu s dítětem v ČR? Plus ještě ohledně bydliště je možnost aby dítě mělo trvalé bydliště v ČR, nebo musí mít v Německu? Nebo oba dva? Ještě jak je to v případě, že bych za cca 4 roky chtěla zpět do ČR, ale přítel nechtěl jít se mnou, může jít dítě se mnou? Více méně bych chtěla aby dítě bylo vedeno hlavně na mě, ale mám v plánu přítele zapsat do rodného listu. Prosím kdyžtak o radu, jak předejít situaci kdy muž nechce nechat dítě odejít s matkou. Jen se raději chci poinformovat, doufám že k ničemu takovému nedojde, ale lepší mít informace. Moc děkuji za pomoc a přeji hezký den.

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Dobrý den, v otázce sociálních dávek (kam rodičovský příspěvek patří) je rozhodující tak zvané centrum zájmu. Pokud jste hlášená v Německu k pobytu a pracujete zde, pak je centrem Vašeho zájmu Německo a v Německu tedy také budete mít nárok na Elternzeit a Kindergeld. Jiná situace by byla, kdybyste do Německa jen dojížděla, ale po práci se vracela do Česka, v takovém případě by centrem Vašeho zájmu bylo Česko a jako zaměstnaná na minijob byste neměla v Německu nárok na nic a v Česku na rodičovský příspěvek, případně přídavky na dítě a jiné sociální příspěvky k zajištění důstojného života Vás i dítěte. K otázce zdravotního pojištění: Nejsem si jistá, zda se rodinné pojištění vztahuje i na nesezdané páry, Vy si však můžete dobrovolně hradit zdravotní pojištění sama a získat tak přístup k německému zdravotnictví v plném rozsahu. Vaše dítě narozené a žijící v Německu pak bude pojištěno v Německu v rámci rodinného pojištění se svým otcem a předpokládám, že jako dítě narozené v Německu bude mít v Německu také svůj trvalý pobyt i německé občanství, pro vyřízení českého by mělo platit následující: https://mzv.gov.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/statni_obcanstvi/nabyvani_statniho_obcanstvi_ceske.html. Pokud byste zvažovala návrat do ČR, je určitě důležitá komunikace nejen s druhým rodičem, ale i s orgány péče o dítě. V německé ani české kultuře neexistuje nic jako vlastnictví dětí nebo právní nárok na ně, jako rodiče budete mít oba stejná práva a pokud by otec dítěte nesouhlasil s odstěhováním dítěte do ČR, je pravděpodobné, že ani německé soudy k tomu nevysloví povolení. Pokud byste se však přesto vrátila do ČR i s dítětem a měnila pojištění zpět na české, bude v ČR pojištěno i Vaše dítě. Protože je otcem osoba s příslušností k sociálnímu systému v Německu, máte nadále nárok na Kindergeld z Německa. Hezký den, Petra

     Odpovězte
     1. Eva

      Dobrý den,

      děkuji Vám za odpověď. Mě jde o to, že v Německu mám hlášený pobyt, ale do ČR se vracím minimálně jednou za měsíc. Zde v Německu mám pouze minijob a v ČR si platím jako samoplátce zdravotní pojištění. Takže pokud jsem to pochopila správně tak tím, že v Německu nejsem zaměstnaná jako normální zaměstnanec a zaměstnavatel za mě neodvádí zdravotní pojištění, tak porod v ČR a rodičovský příspěvek a zdravotní pojištění bude mít dítě na mě v ČR? Pouze bych pak mohla zažádat o Elterngeld v Německu? Když otec je Němec a odvádí zde daně? Ale pokud bych od příštího měsíce nastoupila jako zaměstnanec v Německu a bylo zde za mě odváděno zdravotní pojištění, tak pak bych pobírala rodičovský příspěvek a Kindergeld v Německu? Každopádně porod chci tak či tak v ČR.
      Plus ještě jak je to s trvalým bydlištěm? To si určím sama? A s nahlašováním otce? Kde se to nahlašuje a kdy?
      Ještě jednou moc děkuji.

 9. Nikola

  Dobrý den,chci se zeptat na co mám nárok v Německu kde pracuji ale bydlím v CZ,smlouvu mám ale na určito. Jak to prosím funguje když otehotnim ? Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, záleží, kdy Vám pracovní smlouva skončí. Pokud ještě před porodem a nástupem na mateřskou, budete ke dni nástupu na MD právně spadat již jen do České republiky. V České republice se rozlišuje mateřská a rodičovská dovolená. Pro nárok na mateřskou dovolenou (a tedy i peněžitou pomoc v mateřství) musíte být v době nástupu na MD nemocensky pojištěna (tzn. platit si nemocenské pojištění u OSSZ) a zároveň splňovat dobu tohoto pojištění v délce nejméně 270 dnů za poslední dva roky před nástupem na MD. Délka pojištění v Německu se do této doby obvykle započítává.

   Pokud tuto dobu nesplňujete, požádáte si rovnou o rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek na úřadu práce. Pokud máte smlouvu v Německu na dobu určitou, dnem po dni, kdy končí Váš pracovní poměr, ztrácíte nárok na všechny sociální i zdravotní benefity z Německa a tuto povinnost přebírá Česká republika jako země, jejímž jste občanem. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 10. Jana

  Dobrý den,

  pracujeme a bydlíme s manželem v Německu. Já se nyní nacházím tři roky na rodičovské dovolené a další tři roky na mateřské budu. Chceme se opět přestěhovat do Čech. Manžel si chce najít práci v ČR a já zůstávám u svého německého změstnavatele další tři roky. Mám nárok na všechny dávky, které pobírám v Německu i v Čechách, pakliže již zde nebudu mít adresu a budu mít adresu českou? Děkuji Jana

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, některé dávky jsou vázané na bydliště v Německu, jiné, jako je například Kindergeld, můžete pobírat na základě trvajícího pracovního poměru bez ohledu na to, kde žijete. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 11. Veronika

  Dobrý den, můj manžel pracuje v Německu. Já žiju i jsem pracovala v ČR, kde jsem pobírala mateřskou a nyní i rodičovský příspěvek. Dceři je 2 roky a 7 měsíců a mě teď skončila pracovní smlouva v ČR. Jak mám postupovat, abych mohla nadále pobírat rodičovský příspěvek v ČR. Na jaké úřady se teď obrátit?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, teoreticky byste měla čerpat rodičovský příspěvek stále z Česka, neboť z Německa jej čerpají ženy, které před narozením dítěte nebyly zaměstnané, ale jejich partner pracoval v Německu. Vzhledem k tomu, že jste před narozením dítěte v Česku pracovala, neměla byste splňovat tuto podmínku a měla byste mít nárok dočerpat RP v ČR. Relevantní odpověď by Vám měli poskytnout na českém úřadu práce, kde jste o rodičovský příspěvek žádala. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 12. Jozef

  Dobrý deň Chcel by som sa opýtať na priateľka je na materskej od apríla ja som si zobral elternzeit
  Júl august zo zamestnávateľom som sa dohodol aká je výška príspevku a kedy to chodí keďže už mám aj po tom a znova pracujem na plno

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, výše příspěvku Elternzeit je definována takto: Minimální částku, resp. 300 € při základním rodičovském příspěvku a 150 € při příspěvku plus, dostane ten žadatel o rodičovský příspěvek, který nepracoval před narozením dítěte. V opačném případě je příspěvek ve výši 65 % z čisté mzdy před porodem (zohledňuje se max. měsíční suma 2 770 €). Hezký den, Petra

   Odpovězte
 13. Eva

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám dotaz. Jde o to, že s přítelem čekáme na květen miminko. Já mám české občanství a přítel německé. Přítel má svůj byznys v Německu a já jsem u něho od září 2023 zaměstnaná jako minijob. Také mám zde nahlášený pobyt, ale trvalé bydliště mám v ČR. Zdravotní pojištění si platím jako samoplátce v ČR. Předtím jsem v červnu dokončila VŠ. Chtěla bych rodit v ČR, ale nevím jak je to pak s rodičovskou. Kde o ni zažádat nebo zda-li je to automaticky podle otce. Pak také jak je to s občanstvím, chtěla bych aby dítě mělo obě občanství. Mou další otázkou je, když by mě přítel teď v blízké době nahlásil jako zaměstnance u něho a odváděl také zdravotní pojištění za mě. Šlo by zažádat o tu S1 a mít stejné nároky na zdravotní péči i v ČR i aby se to vztahovalo na miminko? A jak je to případně s německými příspěvky? Můžu je pobírat i když budu s dítětem v ČR? Plus ještě ohledně bydliště je možnost aby dítě mělo trvalé bydliště v ČR, nebo musí mít v Německu? Nebo oba dva? Ještě jak je to v případě, že bych za cca 4 roky chtěla zpět do ČR, ale přítel nechtěl jít se mnou, může jít dítě se mnou? Moc děkuji za pomoc a přeji hezký den.

  Odpovězte

Zanechat komentář