Nabídka práce v Německu - Starke JobsTěhotenství v Německu není překážkou, ale radostí

Těhotenství v Německu není překážkou, ale radostí

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Chcete si text nechat přečíst?

Těhotenství v Německu. Na práva mladých rodin myslí zákony.

Období těhotenství prožívá každá žena jinak. Zatímco jedna dokáže i v pokročilém stádiu cestovat nebo sportovat, jiná už v začátku pociťuje únavu a nevolnosti. Tělo ženy tak samo určuje životní rytmus a ukazuje možnosti, které těhotná žena má. Příroda tím chrání nejen nastávající matky, ale i jejich nenarozené děti. Co ale dělat, když těhotenství omezuje pouze ženu, ale zaměstnavatel se nastalé situaci odmítne přizpůsobit?

Mladé rodiny mají v německé legislativě oporu v zákonu na ochranu mateřství. Ten vstoupil v účinnost již v roce 1952 a po mnoha novelizacích prošel významou reformou v roce 2017. Mimo práv těhotných, novopečených matek i žen po potratech, jim stanovuje také něco málo povinností a nezapomíná ani na povinnosti zaměstnavatelů. V zákoně na ochranu mateřství nacházejí těhotné v Německu podporu, která je chrání před těžkou fyzickou prací. Pamatuje se v něm ale také třeba na diskriminací nebo finanční starosti.

Je žena povinna o těhotenství informovat svého zaměstnavatele?

Donedávna neexistovala žádný předpis, který by těhotným ženám ukládal povinnost o jejich těhotenství zaměstnavatele informovat. To se však po reformě zákona změnilo. § 15 zákona o ochraně mateřství ukládá těhotným ženám povinnost oznámit těhotenství zaměstnavateli, a to ihned, jak se o něm dozví. Uvést musí také předpokládané datum porodu. V případě, že má zaměstnavatel o těhotenství pochybnosti, má nárok na potvrzení těhotenství od lékaře.

Těhotné ženy v Německu mají nárok na úpravu pracovních podmínek

Zaměstnavatel je povinen zajistit na pracovišti takové podmínky, aby těhotným zaměstnankyním nehrozilo při práci ohrožení zdraví nebo života. Mezi taková nebezpečí patří především fyzická práce a práce se škodlivými látkami či materiály. Těhotným ženám v Německu je také upravena pracovní doba. Noční je v Německu zcela zakázána. Těhotné v Německu navíc mohou odpracovat pouze směnu v maximální délce 8,5 hodiny. Zaměstnavatel také nesmí vyplácet těhotným úkolovou mzdu nebo nařizovat těhotným ženám práci v neděli a o svátky.

Zákon tedy hraje ve prospěch těhotných žen i novopečených matek. Je ale důležité zmínit, že co je dáno zákonem, to může těhotná žena výslovně odmítnout. Tedy, pokud z nějakého důvodu nechcete ze svého dosavadního tempa slevit, můžete požadovat setrvání v dosavadním pracovním tempu. Jestli ale máte pracovní omezení dáno lékařem, pak s ním nic nezmůžete. Proti rozhodnutí lékaře nemůže váš zaměstnavatel jít ani v případě, že si to výslovně přejete.

Rizikové těhotenství hlašte zaměstnavateli ihned

S nařízením lékaře o omezení pracovní schopnosti souvisí ještě jedna povinnost. Pokud vám váš ošetřující lékař stanoví rizikové těhotenství, musíte o tom neprodleně říci svému zaměstnavateli. V písemném potvrzení musí být výslovně a srozumitelně uveden důvod, proč těhotná žena nemůže pracovat v plném rozsahu své pracovní náplně.

Rizikové těhotenství a s ním spojené omezení výkonu práce se vztahuje i na novopečené matky až do doby šesti měsíců po porodu . V případě, že zaměstnavatel nebude respektovat omezení pracovních možností těhotné zaměstnankyně, může se dopustit podle okolností i trestného činu.

Co přesně znamená mateřská dovolená v Německu?

Těhotným ženám náleží ze zákona o ochraně mateřství ochranná doba, kterou u nás v Česku známe jako mateřskou dovolenou. Těhotná v Německu na ni nastupují šest týdnů před plánovaným datem porodu. Mateřská zperavidla končí osm týdnů po narození dítěte, při vícečetném porodu dvanáct týdnů. V případě, že porodíte před termínem porodu, nic se neděje. O dobu, kterou jste nestihly vyčerpat před porodem, se vám prodlužuje délka mateřské dovolené v Německu po porodu.

Obecně platí, že v tomto období nesmí těhotné ženy ani novopečené matky pracovat. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy o to žena sama projeví zájem. Až do porodu tak může vykonávat své zaměstnání, po porodu jí v tomto ovšem omezí zákon. Ten totiž práci po porodu po dobu trvání mateřské nedovoluje ani ve výjimečných případech.

Může mi dát zaměstnavatel během těhotenství v Německu výpověď?

Od počátku těhotenství až do doby čtyř měsíců po porodu je těhotná v Německu chráněna před výpovědí zákonem o ochraně mateřství. Jakákoli výpověď, kterou tak žena v tomto období obdrží, je neplatná. Platí to i v případě, že o těhotenství v době přijetí výpovědi žena nevěděla.

Zákon potvrzuje platnost výpovědi v období těhotenství v Německu pouze ve výjimečných případech. Těmi je myšlen například úpadek zaměstnavatele, jeho vstup do insolvence nebo úplné zrušení závodu. Ani to však zaměstnavatele nezbavuje závazků vůči těhotné zaměstnankyni.

Musí mi zaměstnavatel během rizikového těhotenství vyplácet mzdu?

Odejít na rizikové těhotenství zpravidla nebývá svobodnou volbou těhotných žen, ale nařízením ze strany lékaře. Těhotnou ženu pak není ze zákona možné za tuto skutečnost jakkoli trestat třeba formou ztráty příjmu. Proto těhotným ženám v Německu náleží mzda v plné výši po celou dobu rizikového těhotenství. Mzda se v tomto případě počítá z průměru za posledních 13 měsíců.

Kolik dělá mateřská v Německu?

Mateřská v Německu náleží všem ženám, které jsou zaměstnané a mají tak povinnost hradit zdravotní pojištění. Mateřskou pak ženy pobírají v době mateřské dovolené. Zdravotní pojišťovna jim vyplácí za každý den mateřské dovolené částku až do výše 13 euro, zbývající část peněz dorovnává matkám jejich zaměstnavatel, a to až do výše jejich průměrné denní mzdy. Abyste nárok na mateřskou v Německu měly, je nutné o ni požádat u vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte požádat včas, nejdéle do sedmi týdnů před plánovaným datem porodu.

Jaké příspěvky mohou matky v Německu čerpat po porodu?

Po mateřské mají matky v Německu nárok na rodičovský příspěvek, ze kterého ale mohou vytěžit i novopečení otcové. Rodičovský příspěvek je matkám v Německu poskytován po dobu 14 měsíců, a to za předpokladu, že s dítětem žijí v jedné domácnosti oba rodiče a sami o něj pečují. Rodičovský příspěvek je vyplácen oběma rodičům.

Rodičák v Německu pro oba rodiče

Pokud tedy zůstane doma s dítětem výhradně matka, po dvanácti měsících ztrácí na čerpání rodičovského příspěvku nárok, čerpat jej ale může otec, který na dva měsíce zůstane s dítětem doma. Pokud budou oba rodiče pečovat o dítě společně hned od narození a oba kvůli tomu nastoupí na rodičovskou dovolenou, pak je jim vyplácení rodičovského příspěvku ukončeno po sedmi měsících, v součtu tedy po maximálních 14 měsících. Čerpat rodičák tak mohou otec i matka současně.

Zároveň musí platit, že v součtu je oběma rodičům v jeden měsíc vypláceno maximálně 1800 euro. Výše rodičovského příspěvku se opět počítá podle proměrné mzdy za posledních 13 měsíců a běžně dosahuje výše okolo 65 až 67 procent platu. V době čerpání rodičovského příspěvku je rodiči povoleno pracovat, ovšem v maximálním rozsahu 30 hodin týdně.

Rodičovská dovolená v Německu až do osmi let věku dítěte

S rodičovským příspěvkem souvisí také čerpání rodičovské dovolené. Tyto dva termíny se obvykle zaměňují, nutno však mít na paměti, že jak v Česku, tak v Německu na sebe nijak vázané nejsou. Rodičovská dovolená je doba, po kterou rodič pečuje o dítě. Ta se obvykle čerpá po mateřské až do věku tří let. Zákon ale umožňuje čerpání rodičovské dovolené rozdělit na tři časové úseky, přičemž až dva roky můžete čerpat i v období do osmi let věku dítěte. Záleží tak jen na potřebách a možnostech rodiny. I po dobu čerpání rodičovské dovolené platí, že výpověď ze strany zaměstnavatele je neplatná.

Kindergeld je příjemným bonusem pro rodiny s dětmi

Nejvýznamnější podporou mladých rodin je takzvaný Kindergeld, který v Německu funguje na odobné bázi jako české přídavky na děti. Nárok na ně má každá rodina, kdy je alespoň jeden z rodičů na území Německem plátcem daně. To je tedy jinak řečeno každý cizinec, který na území Německa pracuje na základě platné pracovní smlouvy. Možné je také na území Německa podnikat v souladu s platnou legislativou. Důležité je, aby žadatel měl o Kindergeld měl v Německu přiděleno daňové identifikační číslo.

Výše Kindergeldu dělá na první dvě děti 194 euro, na třetí 200 euro a na každé další 225 euro. S účinností od 1. července 2019 se Kindergeld navyšuje o celých 10 euro. Kindergeld se obecně vyplácí rodinám pouze do dosažení věku dítěte 18 let. Výjimky se pak vztahují na děti, které studují, nebo na děti handikepované. V takových případech se Kindergeld poskytuje až do 25 let věku dítěte. Výjimkou je také dítě do 21 let, které se ocitlo bez příjmů a není evidováno na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Postup, jak o Kindergeld požádat, jsme již sepsali v tomto článku.

Doba strávená s dětmi se počítá k důchodu

A na závěr poslední důležitá informace. Ženám v Německu, které v době raného rodičovství pečují celý den o své dítě, se tato doba na mateřské nebo rodičovské dovolené započítává do odpracované doby potřebné pro vznik nároku na starobní důchod.

 

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.


Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika po koroně opět jede na...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus a trh práce v Německu

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Pracovní neschopnost v Německu: Můžu během nemoci na dovolenou?

Informace, Kariéra

Pracovní právo v Německu: Jak se chovat během neschopenky? V Německu v zásadě platí tři základní pravidla pro nemocné zaměstnance: Kdo...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu, důchody a Kindergeld 2021

Finance, Informace, Nezařazeno

Od července vyšší mzdy, vyšší důchody a další bonusový Kindergeld. Ovšem jen pro někoho. Pandemie koronaviru s sebou přinesla mnoho...

Čtěte dále >

Jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět

Nezařazeno

Jak se připravit na pohovor nejen při hledání práce v Německu Hledání práce může být někdy trochu věda. Díky našemu...

Čtěte dále >

Životopis v němčině – jak ho napsat a kdy ho použít?

Kariéra

K čemu je dobrý životopis v němčině? Před časem jsme pro vás sepsali pár pravidel, kterými je dobré řídit se...

Čtěte dále >

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Finance

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu Až do 31. července (resp. 2. srpna...

Čtěte dále >

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Informace

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v...

Čtěte dále >

Pendleři se brzy znovu dočkají volných cest za hranice

Informace

Česko už není na německém semaforu vysoce rizikovou zemí, od poloviny května by se pendleři nemuseli testovat vůbec Od 2....

Čtěte dále >

Bonusový Kindergeld vyplatí Německo rodinám i v roce 2021

Finance, Rodina

I v letošním roce obdrží rodiny bonusový příspěvek Kindergeld 10. března vstoupil v účinnost takzvaný třetí zákon o daňové podpoře...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem končí

Informace

Kontroly na hranicích s Německem končí, přesouvají se do vnitrozemí Kontroly osob vstupujících na území Saska a Bavorska z České...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2021

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu 2021 Ani v roce 2021 nebudeme ochuzeni o četné státní svátky v Německu. K naší smůle...

Čtěte dále >

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den

Informace

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den Česká republika zmizela z německého seznamu zemí s vysokým výskytem koronavirových mutací,...

Čtěte dále >

Hora svatého Šebestiána má nové odběrové místo

Informace

U hranic s Německem se otevřelo odběrové místo pro pendlery Primárně pro pendlery a osoby zajišťující tranzit přes Německo je...

Čtěte dále >

Sasko s Bavorskem podávají pomocnou ruku českému pohraničí

Informace

Německo pošle vakcíny a rychlotesty do českých příhraničních oblastí Bavorský předseda vlády Marcus Söder představil ve spolupráci se svým saským...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Co nového přinese rok 2021?

Finance, Informace

Práce v Německu přehledně: Rok 2021 přináší zjednodušení zdravotního pojištění, nižší daně a vyšší mzdy Prostřednictvím jednoho z našich starších...

Čtěte dále >

Bavorsko zavádí respirátory v obchodech i testování pendlerů

Informace

Povinné respirátory i testování pendlerů: Bavorsko zpřísňuje protiepidemická opatření Od pondělí 18. ledna platí v Bavorku povinnost nosit respirátory FFP2...

Čtěte dále >

Testování pendlerů bude možné i na pobočkách Starke Jobs

Informace, O Starke Jobs

Testování pendlerů na Covid-19 nově možné i na pobočkách Starke Jobs V pátek 8. ledna jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček...

Čtěte dále >

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup, čelí za to kritice

Informace

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup na území státu, čelí za to ostré kritice Od 31. prosince mohou lidé z rizikových...

Čtěte dále >

Lockdown v Sasku a kontroly na hranicích, pendleři do práce mohou

Informace

Německo vstupuje do lockdownu, pravidla pro lockdown v Sasku platí do 10. ledna Od pondělí 14. prosince vstoupilo Sasko do...

Čtěte dále >

Testy na Covid-19 absolvujte v Německu

Informace

Náš blog Ostatní uživatelé také hledali:

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu doplňuje nově příspěvek na mobilitu

Finance, Informace

Dojíždějící do Německa mohou uplatnit příspěvek na dopravu, pro lidi s nízkými příjmy zavádí Německo od roku 2021 příspěvek na...

Čtěte dále >

Dodatečný příspěvek na zdravotní pojištění vzroste o 0,2 procenta

Finance

Chcete si text nechat přečíst?                         Průměrný dodatečný příspěvek...

Čtěte dále >

Lockdown v Německu: Do Německa budete moct už jen do práce

Informace

Chcete si text nechat přečíst? Lockdown v Německu po celý listopad, přes hranice se dostanete jen za prací Nárůst počtu...

Čtěte dále >

Co přinese rok 2021 lidem pracujícím v Německu? Peníze.

Finance, Informace

Chcete si text nechat přečíst? Zase další peníze do kapsy aneb i v roce 2021 si v Německu přilepšíte V...

Čtěte dále >

Práce v zahraničí je nadosah ruky, není třeba kvůli ní začínat od nuly

Kariéra

Chcete si text nechat přečíst? Češi jako alternativu práce v zahraničí volí denní dojíždění za hranice Podle odhadů ministerstva zahraničních...

Čtěte dále >

Pendleři budou mít pro vstup do Německa výjimku

Informace, Kariéra

Chcete si text nechat přečíst? Od zpřísněných podmínek pro vstup do Německa budou mít pendleři výjimku Dnešní zpráva o plánovaném...

Čtěte dále >

44 Kommentare

 1. Jana

  Dobry den otehotnela jsem v dobe kdy mi bezela mesicni vypovedni lhuta v nemecku …mela jsem smlouvu na neurcito a vypoved jsem podala ja…a ted nevim jestli mam zadat o materakou v ceske republice nebo v nemecku…vlastne vubec nevim co mam delat…na koho se obratit v teto situaci?predem diky za odpoved

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jako nezaměstnaná máte nárok na výplatu mateřské a rodičovské, jakož i dalších dávek, které s péčí o dítě souvisí, ze země, ve které máte trvalé bydliště. Obrátit se můžete na příslušný úřad práce nebo českou správu sociálního zabezpečení, obě instituce jsou v této oblasti kompetentní podat Vám přesnou radu, jak postupovat s žádostí o mateřskou dovolenou.

   Odpovězte
  2. Karolina

   Zdravim, chcela by som sa spytat, nastupila som nedavno do prace, som v 5 mesiaci tehotenstva, lekar mi uz vypisal papier pre zamestnavatela, ale mam obavy ze by ma vyhodili. Co by ste poradili, ako sa mam zachovat? Kedze je to aj dost riskantne, pracujem s chemikaliou, a pod. A na to ma doktor upozornil.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, vzhledem k charakteru činnosti, jaký uvádíte (práce s chemikáliemi), doporučujeme neprodleně informovat zaměstnavatele o Vašem zdravotním stavu. Třeba pro Vás najde vhodnější pozici. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 2. Martina

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně příspěvků . Momentálně pracuji a mám smlouvu na určito s tim, že id dubna příštího roku bych už měla dostat na neurčito. Rádi by jsme s manželem založili rodinu, ale někde jsme zaslechli že pokud dostanu smlouvu na neurčito, zaměstnavatel mi bude vyplácet 65% z platu po dobu 6 měsíců a poté to hradí pojišťovna po zbytek rodičovské dovolené. Nikde se ale nemůžu dočíst jak to v Německu teda funguje. Jestli je to pravda přišla bych o 700 euro plus samozřejmě standardní příspěvky . Děkuji za odpověď .

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud jste těhotná, budete od zaměstnavatele nadále dostávat mzdu nebo její náhradu v plné výši. Pokud počítáte s tím, že půjdete na rizikové těhotenství, nemá s výší náhrady mzdy smlouva na dobu určitou nebo neurčitou nic společného. Na 65 procentech platu začíná až mateřská, k ní ale můžete čerpat třeba přídavky na děti. Poté, co vám mateřská skončí, máte nárok na rodičovskou dovolenou. Tu budete dostávat ve výši 13 euro za den, zbytek Vám dorovná Váš zaměstnavatel.

   Odpovězte
 3. Nicole

  Dobrý den . Ještě jste zapomněli na familiensgeld … ty do toho také patří. Od 1roku do 3let dítěte.
  A mám otázku, v době rizikového těhotenství, kdy zaměstnavatel vyplácí výplatu, mám nárok i na vyplacení dovolené? Urlaubsgeld popřípadě Weihnachtsgeld? Dekuji a hezky den

  Odpovězte
 4. Niky

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat na Familiensgeld….. ty k tomu mateřství taky patří. A druhá otázka, když jsem na rizikovem těhotenství a dostávám od zaměstnavatele proplacenou výplatu, mám nárok i na zaplacení dovolené, urlaubsgeld a Weihnachtsgeld…jako kazdy rok ??
  Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v otázce Weihnachtsgeldu je to trochu složitější. Neexistuje totiž žádný právní nárok na výplatu vánočních prémií ani příspěvků na dovolenou. Je na uvážení zaměstnavatele, zda tyto prémie vyplatí. Nicméně podle obdobných dotazů na německých poradenských webech vyplývá, že pokud jste na rizikovém těhotenství a dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy, která podléhá povinnosti daně a odvodů na zákonná pojištění, pak je to bráno jako normální výplata a nárok na výplatu prémií by tedy teoreticky vzniknout měl. Je to však dotaz spíše na právníka, který se v německém právu orientuje. Přeju hezký den, Petra za Starke Jobs.

   Odpovězte
 5. Petra

  Dobrý den,
  Měla bych otázku. Manžel pracuje v Německu a já jsem s dcerou na rodičovské. Rodičovskou beru z ČR. Otěhotněla jsem a teď nevím co mám dělat. Na drucu mi rodicak konci v červnu a dalšího brouka čekáme v srpnu. K dr chodím tady v německu a rodit budu také zde. Pracovní smlouvu mám platnou pořád v ČR. V německu jsem nikdy nepracovala. Můžete mi poradit? Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v Německu rodit můžete, ačkoli jste tu nikdy nepracovala. Zkuste svůj dotaz, prosím, specifikovat. Díky a hezký den.

   Odpovězte
 6. Bara

  Dobry den,mám dotaz ohledne smlouvy.jsem na rizikovemvtehotenwtvi.V červnu mám termín porodu,Smlouvu mám do posledního prosince 2020 tak jsem se chtela zeptat jak to pak funguje,zda mi zaměstnavatel musí smlouvu prodloužit nebo jsem automaticky od toho datumu “nezaměstnana”…dekuju

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, těhotenstvím Vám nevzniká nárok na prodloužení pracovní smlouvy. Ve Vašem případě tedy Váš pracovní poměr skončí k datu sjednanému ve smlouvě.

   Odpovězte
 7. Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přítelkyně od syna, začala teď pracovat a zjistila, že je těhotná.
  Nemá odpracovaný rok v Německu, má nárok na nějaké dávky? Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, záleží podle místa, kde bude dítě trvale žít. Pokud v České republice, má nárok na rodičovskou dovolenou v ČR, případně i na mateřskou dovolenou, pokud splňuje podmínky pro vznik nároku, stejně jako další sociální dávky v České republice. V Německu může Vaše snacha žádat o Kindergeld, tedy přídavky na dítě, a to ihned po jeho narození. Hezký den za tým Starke Jobs přeje Petra.

   Odpovězte
 8. Pavla

  Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu. Pracuji v DE žiji CR .Můj manžel žije a pracuje v ČR Nyní jsem těhotná a chtěla bych být na mateřské max rok a poté můj manžel rok. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu zažádat o 1 rok mateřské v DE a manžel pak 1 rok mateřské v ČR ? Moc děkuji za radu

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rodičovský příspěvek je povinna vyplácet země, ve které žije dítě, na které vzniká nárok na čerpání rodičovského příspěvku. Jako daňový poplatník na území Německa ale máte nárok na Kindergeld.

   Odpovězte
 9. Nikola

  Dobrý den, jsem začátek 9.mesice čekáme třetího prcka… jsem na rodičovské dovolené v ČR mam 2 děti 2roky a 4roky. Manžel dělá v Německu momentálně jsou zavřené hranice takže když tam pojede bude tam muset zůstat 3 týdny a je možné že začnu rodit dříve. Co můžeme dělat o co zažádat aby manžel mohl zůstat doma a postarat se o 2 děti když nebudu schopna já? Děkuji za odpověď už nevíme jak dál

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, vzhledem k neustále se měnícím pravidlům pro přeshraniční pracovníky doporučuji sledovat web ministerstva vnitra. K 9. dubnu již bylo možné zůstat v zahraničí kratší dobu.

   Odpovězte
 10. Ludmila Hladikova

  Dobrý den,dcera žije v Německu a má půlročního syna.Je tam trvale hlasena,.Může tam žádat o dětské přídavky apod.? Děkuji za odpověď Hladikova

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rozhodujícím pro vznik nároku na Kindergeld je bydliště dítěte, pokud tedy dcera v Německu žije ve stejné domácnosti i se synem, pak nárok na Kindergeld má.

   Odpovězte
 11. Lenka Novakova

  Dobrý den, mám dotaz chci jsem těhotná a chci si zažádat na zdravotní pojišťovně o mutterschaftsgeld co vše k tomu potřebuji. Děkuji přeji hezky den

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, s Vaším dotazem bude nejlépe obrátit se přímo na zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěna. Zpravidla stačí předložit těhotenský průkaz nebo jiný alternativní doklad vystavený Vaším ošetřujícím gynekologem, ze kterého bude patrný předpokládaný datum porodu. Poté, co obdržíte rodný list, je třeba jej doložit také.

   Odpovězte
 12. Martina

  Dobrý den, chtela bych se zeptat jak to v Německu funguje s materskou dovolenou pokud jsem nezaměstnana. Kvůli koronaviru jsem přišla o práci a jsem na pracovním úřadě. Někde jsem četla, ze v takovém případě nemam nárok na peníze z mateřské dovolené ale pouze z rodičovské a ještě by mě zajímalo zda je v Německu porodné. Moc děkuji za odpověď

  Odpovězte
 13. Veronika

  Dobrý den, měla bych na Vás otázku. Žiji v Německu od letošního května s tím, že jsem nastoupila hned i do práce. Smlouvu mám jen na dobu určitou a to do října, ale před týdnem jsem zjistila, že jsem těhotná. Vím, že jsem povinna nahlásit u zaměstnavatele můj stav. Předpokládám že ochrana v mateřství mi nezajistí prodloužení smlouvy? Jak mám tedy dále pak postupovat na co mám a nemám nárok? Těhotná jsem s přítelem, co tu žije již 10 let a celou dobu pracuje mění to něco? Plánujeme se i vzít, aby jsme byli úplná rodina. Předem děkuji za odpovědi

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud máte smlouvu na dobu určitou, pravděpodobně Vám smlouva k tomuto datu skončí. Jako nastávající matka máte nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek plus Kindergeld nebo Kinderzuschlag. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 14. Karolína

  Dobrý den,
  Měla bych na Vás dotaz. Jsem pendler a nastoupila jsem v DE do nové práce, tudíž jsem ve zkušební lhůtě. Po odpracovaných 2.5 měsících jsem zjistila, že jsem těhotná. Nahlásila jsem to zaměstnavateli, protože mě doktor napsal neschopenku na rizikové těhotenství a týden na to mi zaměstnavatel poslal domů výpověď. Má na to právo? A jaké mám právo já? Nevím co teď s tím. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, podle německého zákona o ochraně mateřství není možné vypovědět pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani během zkušební doby, a to za předpokladu, že o jejím těhotenství zaměstnavatel věděl (https://www.arbeitsrechte.de/kuendigung-schwangerschaft/#:~:text=Eine%20K%C3%BCndigung%20in%20der%20Schwangerschaft%20w%C3%A4hrend%20der%20Probezeit,setzen%20sollte%2C%20ist%20in%20%C2%A7%2015%20MuSchG%20definiert.). Doporučuji obrátit se na inspektorát práce. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
  2. Kateřina

   Dobrý den.
   Potřebovala bych prosím poradit co všechno a jak si musím zařídit.
   Chtěla bych rodit v německu po vzkušenostech prvního porodu tady v čechách jelikož i moji kamaradce malem zabili hocicku a obě je trvale zmrzačili.
   Jsem trvale zaměstnaná, i pojištěná u OZP, zde v CZ. Jsem na rizikovém začátkem druhého trimestru.
   Můj přítel je pendler a jezdí pracovně do Německa kde je i pojištěn ale nežije tam. Jezdí různě po celém DE. A já bych chtěla rodit někde poblíž českých hranic abych to stihla až to příjde.
   Prosím poradíte mi, co vše musím pro to udělat, jaké mám možnosti a jestli mám nárok na Kindergeld ? A jestli se musím třeba nějak někde v německu registrovat nebo něco podobného a co všechno sebou musím mít a jaké jsou náklady prosím ? Moc děkuji předem za odpověď, Kateřina.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, porod v německé porodnici je určitě možný, i když v Německu trvale nežijete. Porodnice jsou obecně povinny přijmout každou rodičku ve třetí době porodní. Registrace, které porodnice přijímají, jsou pouze orientační, neboť jen málokterá z nás rodí v den předpokládaného termínu porodu. Může se proto stát, že se u Vás porod rozjede dříve nebo naopak později. S dotazem na registraci Vám tedy doporučuji obrátit se přímo na porodnici, ve které byste chtěla rodit, stejně tak s dotazem na náklady a potřebné dokumenty. Co se nákladů týče, náhlý porod je považován za nezbytný lékařský zákrok, který je plně hrazen z Vašeho zdravotního pojištění v ČR, ovšem pouze v rozsahu, jaký je v dané zemi obvyklý (v ČR je to asi 10 tisíc korun). Co se týče Kindergeldu, nárok na něj máte. Žadatelkou budete Vy, doložíte rodný list dítěte a německou pracovní smlouvu otce dítěte. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 15. Krista

  Dobrý den, teď koncem února mi končí smlouva v zaměstnání v Německu. Již mám podepsanou další (na rok- konci koncem února příštího roku), chtěli bychom zkusit založit rodinu, ale mám obavy abych nepřišla o peníze. Je to tak, ze zaměstnavatel už mi nebude muset platit na rodičovský příspěvek, který by byl někdy na jaře příští rok? ( jen. Teoretický kdybych otěhotněla hned). Nebo když jsem proste těhotná tak s tím smlouva nesouvisí a jsem pořad krytá mým zamestnavetelem? Děkuji za informace. Hledala jsem, ale je to pro mě dost zmatené. Myslela jsem, ze pravé proto mi už 5 let dává smlouvu na určitou dobu. Jsem ve firmě nejmladší a jediná bez děti. Jiné ženy smlouvy na neurčito mají. Ze se tím jakoze kryje 🤷🏻‍♀️
  s pozdravem Krista

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, ochrana nastávajících matek je stejná jak pro zaměstnankyně s pracovní smlouvou na dobu určitou, tak se smlouvou na dobu neurčitou. Dávky v mateřství vycházejí z německého zdravotního pojištění. V případě, že platnost Vaší smlouvy vyprší, budete ještě jeden měsíc čerpat mateřskou z Německa, posléze tato povinnost přechází na Českou republiku podle stávajících platných zákonů (rodičovská dovolená). Hezký den, Petra

   Odpovězte
 16. Zuzana

  Dobrý deň.dozvedela som sa ze som tehotná.Mám Nemeckú pracovnú zmluvu ale mam odrobené iba pol roka.budem mat nárok na Nemecku materskú pokiaľ sa dieťa narodí tu v de?je možnosť ze tu ostaneme aj žiť.dakujem za odpoveď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nárok na peněžitou pomoc v mateřství se odvíjí od místa, kde odvádíte peníze do sociálních fondů, což je ve Vašem případě Německo. Pokud se ptáte na rodičovský příspěvek, který pobíráte až po skončení mateřské dovolené v případě přechodu na rodičovskou dovolenou, nárok na něj máte v zemi, kde Vaše dítě skutečně žije. Je ale možné kombinovat ho i s německým rodičovským příspěvkem, pobírání českého by se pak odložilo na dobu, kdy německý rodičovský příspěvek vyčerpáte (až 14 měsíců).

   Odpovězte
   1. Zuzana

    Ďakujem za odpoveď.mna len zaujíma ci nemusím mať odrobenych aspoň 12 mesiacov v Nemecku aby som dostala aj materskú?nevadí ze mam odrobeneho iba pol roka?a zamestnávateľ má nemôže prepustiť keď som v skúšobnej dobe?zmluvu mam na neurčito ako som už písala.dakujem krasne

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Podle dostupných zjištění musíte být v době vzniku nároku na mateřskou sociálně pojištěna, doba trvání zaměstnání by roli hrát neměla.

     Odpovězte
 17. Karolína

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem.
  V Německu pracuji jiz více než 5 let – jako pendler, tudíž žiji v Čechách. Partner je od letošního června pod českou smlouvou, dříve pracoval také pod německou a odváděl veškeré daně tam. Moc jsem nepochopila, ve které zemi mám nárok na rodičovský příspěvek a ve které zemi o něj žádat. Ráda bych zůstala 2 roky s dítětem doma, opoti běžnému 1 roku v Německu. A mohu kombinovat německou mateřskou (6 týdnů před a 8 týdnů po porodu) s českým rodičovským příspěvkem? Pokud budu pobírat rodič. příspěvek v ČR, bude se mi čas strávený s dítětem započítávat do německého důchodu? A jak je to v této době se zákonným pojištěním v Německu? Moc děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jako pendler máte nárok na čerpání rodičovského příspěvku (Elterngeld) v Německu a po jeho dočerpání můžete žádat v České republice o dočerpání českého rodičovského příspěvku do obvyklé výše. V Německu dostanete Elterngeld ve výši od 300 do 1.800 €, přesná částka je rovna 65 procentům průměrné čisté měsíční mzdy za posledních 12 měsíců. Poté, co dočerpáte Elterngeld v Německu, můžete požádat v České republice o doplacení rozdílu do 300 tisíc korun, na které mají rodiče v Česku nárok, pokud jste tuto částku nedostala již z Německa. V Česku si vyberete výši příspěvku a délku rodičovské dovolené, z Německa pak obdržíte každý měsíc Kindergeld. Po dobu mateřské i rodičovské dovolené jste nadále zaměstnancem společnosti, ve které pracujete, po tuto dobu za Vás bude hrazeno zákonné pojištění v Německu. V případě nejasností se klidně ptejte. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Karolína

    Dobrý den, moc děkuji za vyčerpávající odpověď a ujasnění.
    Karolína

    Odpovězte
 18. Tereza

  Dobrý večer, jsem na rodičovské dovolené s 10mesicni dcerou v cz. Přítel před měsícem začal dělat v de a já si našla také Přivýdělek v de. Je nezbytné žádat o rodicak v de? Mám hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou tady v cz. Děkuji Tereza

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, o rodičovský příspěvek v Německu žádat nemusíte, doporučuji ale požádat o Kindergeld v Německu. Formuláře naleznete na našem webu. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 19. Petra

  Dobrý den, pracuji v Německu jako pendler smlouvu mám s pracovni agenturou. Smlouvu mám do října a pak bych měla podepsat smlouvu na domu neurčitou. A pravděpodobně jsem těhotná. Vůbec nevím jak bych měla postupovat. Pokud se těhotenství potvrdí k dr bych měla jít v září. Mam práci kde dělám 8,5 hodiny a není nijak náročná. Když budu chtít chodit do práce ale kvůli těhotenství mi novou smouvu nedají. Mohu nastoupit na rizikové těhotenství? A to ideálně asi v době trvání te smlouvy na kterou jsem zamestnana teď ? Jsem z toho zmatená a nevím jaké řešení je nejlepší.

  Moc děkuji za odpověď. Matuskova

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, dle německé legislativy máte povinnost oznámit těhotenství neprodleně poté, co se o něm dozvíte. To by znamenalo, jak píšete, že Vám doběhne stávající pracovní smlouva, ale novou již s Vámi zaměstnavatel pravděpodobně nepodepíše – je to ovšem na jeho zvážení a vzájemné domluvě, není výjimečné, že zaměstnavatel si chce konkrétní zaměstnankyni udržet. Ani lékař Vám ale v prvním trimestru nepotvrdí, zda se těhotenství vyvine, často se také stává, že ženy těhotenství na sobě zaregistrují až na konci druhého či v průběhu třetího měsíce. Proto ženy často oznamují širší rodině i zaměstnavateli těhotenství až po oněch třech měsících, kdy se těhotenství stabilizuje a je potvrzeno lékařem jako prosperující. Pokud byste musela nastoupit na rizikové těhotenství, budete vyslána k německému lékaři, který rizikovost těhotenství potvrdí a vysloví tzv. Arbeitsverbot. Na základě tohoto zákazu výkonu práce je zaměstnavatel povinen nalézt pro Vás takovou práci, kterou můžete bezpečně vykonávat. Pokud by takovou práci pro Vás neměl, teprve poté budete doma a po celou dobu rizikového těhotenství dostanete peníze od německé pojišťovny. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář

Please follow & like us :)

Whatsapp

Please follow & like us :)

Whatsapp