Těhotenství v Německu není překážkou, ale radostí

Těhotenství v Německu není překážkou, ale radostí

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 6. června 2019 – Období těhotenství prožívá každá žena jinak. Zatímco jedna dokáže i v pokročilém stádiu cestovat nebo sportovat, jiná už v začátku pociťuje únavu a nevolnosti. Tělo ženy tak samo určuje životní rytmus a ukazuje možnosti, které těhotná žena má. Příroda tím chrání nejen nastávající matky, ale i jejich nenarozené děti. Co ale dělat, když těhotenství omezuje pouze ženu, ale zaměstnavatel se nastalé situaci odmítne přizpůsobit?

Mladé rodiny mají v německé legislativě oporu v zákonu na ochranu mateřství. Ten vstoupil v účinnost již v roce 1952 a po mnoha novelizacích prošel významou reformou v roce 2017. Mimo práv těhotných, novopečených matek i žen po potratech, jim stanovuje také něco málo povinností a nezapomíná ani na povinnosti zaměstnavatelů. V zákoně na ochranu mateřství nacházejí těhotné v Německu podporu, která je chrání před těžkou fyzickou prací. Pamatuje se v něm ale také třeba na diskriminací nebo finanční starosti.

Je žena povinna o těhotenství v Německu informovat svého zaměstnavatele?

Donedávna neexistoval žádný předpis, který by těhotným ženám ukládal povinnost o jejich těhotenství zaměstnavatele informovat. To se však po reformě zákona změnilo. § 15 zákona o ochraně mateřství ukládá těhotným ženám povinnost oznámit těhotenství zaměstnavateli, a to ihned, jak se o něm dozví. Uvést musí také předpokládané datum porodu. V případě, že má zaměstnavatel o těhotenství pochybnosti, má nárok na potvrzení těhotenství v Německu, tedy od německého lékaře.

Těhotné ženy v Německu mají nárok na úpravu pracovních podmínek

Zaměstnavatel je povinen zajistit na pracovišti takové podmínky, aby těhotným zaměstnankyním nehrozilo při práci ohrožení zdraví nebo života. Mezi taková nebezpečí patří především fyzická práce a práce se škodlivými látkami či materiály. Těhotným ženám v Německu je také upravena pracovní doba. Noční je v Německu zcela zakázána. Těhotné v Německu navíc mohou odpracovat pouze směnu v maximální délce 8,5 hodiny. Zaměstnavatel také nesmí vyplácet těhotným úkolovou mzdu nebo nařizovat těhotným ženám práci v neděli a o svátky.

Zákon tedy hraje ve prospěch těhotných žen i novopečených matek. Je ale důležité zmínit, že co je dáno zákonem, to může těhotná žena výslovně odmítnout. Tedy, pokud z nějakého důvodu nechcete ze svého dosavadního tempa slevit, můžete požadovat setrvání v dosavadním pracovním tempu. Jestli ale máte pracovní omezení dáno lékařem, pak s ním nic nezmůžete. Proti rozhodnutí lékaře nemůže váš zaměstnavatel jít ani v případě, že si to výslovně přejete.

Rizikové těhotenství hlašte zaměstnavateli ihned

S nařízením lékaře o omezení pracovní schopnosti souvisí ještě jedna povinnost. Pokud vám váš ošetřující lékař stanoví rizikové těhotenství, musíte o tom neprodleně říci svému zaměstnavateli. V písemném potvrzení musí být výslovně a srozumitelně uveden důvod, proč těhotná žena nemůže pracovat v plném rozsahu své pracovní náplně.

Rizikové těhotenství a s ním spojené omezení výkonu práce se vztahuje i na novopečené matky až do doby šesti měsíců po porodu . V případě, že zaměstnavatel nebude respektovat omezení pracovních možností těhotné zaměstnankyně, může se dopustit podle okolností i trestného činu.

Co přesně znamená mateřská dovolená v Německu?

Těhotným ženám náleží ze zákona o ochraně mateřství ochranná doba, kterou u nás v Česku známe jako mateřskou dovolenou. Těhotná v Německu na ni nastupují šest týdnů před plánovaným datem porodu. Mateřská zperavidla končí osm týdnů po narození dítěte, při vícečetném porodu dvanáct týdnů. V případě, že porodíte před termínem porodu, nic se neděje. O dobu, kterou jste nestihly vyčerpat před porodem, se vám prodlužuje délka mateřské dovolené v Německu po porodu.

Obecně platí, že v tomto období nesmí těhotné ženy ani novopečené matky pracovat. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy o to žena sama projeví zájem. Až do porodu tak může vykonávat své zaměstnání, po porodu jí v tomto ovšem omezí zákon. Ten totiž práci po porodu po dobu trvání mateřské nedovoluje ani ve výjimečných případech.

Může mi dát zaměstnavatel během těhotenství v Německu výpověď?

Od počátku těhotenství až do doby čtyř měsíců po porodu je těhotná v Německu chráněna před výpovědí zákonem o ochraně mateřství. Jakákoli výpověď, kterou tak žena v tomto období obdrží, je neplatná. Platí to i v případě, že o těhotenství v době přijetí výpovědi žena nevěděla.

Zákon potvrzuje platnost výpovědi v období těhotenství v Německu pouze ve výjimečných případech. Těmi je myšlen například úpadek zaměstnavatele, jeho vstup do insolvence nebo úplné zrušení závodu. Ani to však zaměstnavatele nezbavuje závazků vůči těhotné zaměstnankyni.

Musí mi zaměstnavatel během rizikového těhotenství vyplácet mzdu?

Odejít na rizikové těhotenství zpravidla nebývá svobodnou volbou těhotných žen, ale nařízením ze strany lékaře. Těhotnou ženu pak není ze zákona možné za tuto skutečnost jakkoli trestat třeba formou ztráty příjmu. Proto těhotným ženám v Německu náleží mzda v plné výši po celou dobu rizikového těhotenství. Mzda se v tomto případě počítá z průměru za posledních 13 měsíců.

Kolik dělá mateřská v Německu?

Mateřská v Německu náleží všem ženám, které jsou zaměstnané a mají tak povinnost hradit zdravotní pojištění. Mateřskou pak ženy pobírají v době mateřské dovolené. Zdravotní pojišťovna jim vyplácí za každý den mateřské dovolené částku až do výše 13 euro, zbývající část peněz dorovnává matkám jejich zaměstnavatel, a to až do výše jejich průměrné denní mzdy. Abyste nárok na mateřskou v Německu měly, je nutné o ni požádat u vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte požádat včas, nejdéle do sedmi týdnů před plánovaným datem porodu.

Jaké příspěvky mohou matky v Německu čerpat po porodu?

Po mateřské mají matky v Německu nárok na rodičovský příspěvek, ze kterého ale mohou vytěžit i novopečení otcové. Rodičovský příspěvek je matkám v Německu poskytován po dobu 14 měsíců, a to za předpokladu, že s dítětem žijí v jedné domácnosti oba rodiče a sami o něj pečují. Rodičovský příspěvek je vyplácen oběma rodičům.

Rodičák v Německu pro oba rodiče

Pokud tedy zůstane doma s dítětem výhradně matka, po dvanácti měsících ztrácí na čerpání rodičovského příspěvku nárok, čerpat jej ale může otec, který na dva měsíce zůstane s dítětem doma. Pokud budou oba rodiče pečovat o dítě společně hned od narození a oba kvůli tomu nastoupí na rodičovskou dovolenou, pak je jim vyplácení rodičovského příspěvku ukončeno po sedmi měsících, v součtu tedy po maximálních 14 měsících. Čerpat rodičák tak mohou otec i matka současně.

Zároveň musí platit, že v součtu je oběma rodičům v jeden měsíc vypláceno maximálně 1800 euro. Výše rodičovského příspěvku se opět počítá podle proměrné mzdy za posledních 13 měsíců a běžně dosahuje výše okolo 65 až 67 procent platu. V době čerpání rodičovského příspěvku je rodiči povoleno pracovat, ovšem v maximálním rozsahu 30 hodin týdně.

Rodičovská dovolená v Německu až do osmi let věku dítěte

S rodičovským příspěvkem souvisí také čerpání rodičovské dovolené. Tyto dva termíny se obvykle zaměňují, nutno však mít na paměti, že jak v Česku, tak v Německu na sebe nijak vázané nejsou. Rodičovská dovolená je doba, po kterou rodič pečuje o dítě. Ta se obvykle čerpá po mateřské až do věku tří let. Zákon ale umožňuje čerpání rodičovské dovolené rozdělit na tři časové úseky, přičemž až dva roky můžete čerpat i v období do osmi let věku dítěte. Záleží tak jen na potřebách a možnostech rodiny. I po dobu čerpání rodičovské dovolené, stejně jako během těhotenství v Německu, platí, že výpověď ze strany zaměstnavatele je neplatná.

Kindergeld je příjemným bonusem pro rodiny s dětmi

Nejvýznamnější podporou mladých rodin je takzvaný Kindergeld, který v Německu funguje na odobné bázi jako české přídavky na děti. Nárok na ně má každá rodina, kdy je alespoň jeden z rodičů na území Německem plátcem daně. To je tedy jinak řečeno každý cizinec, který na území Německa pracuje na základě platné pracovní smlouvy. Možné je také na území Německa podnikat v souladu s platnou legislativou. Důležité je, aby žadatel měl o Kindergeld měl v Německu přiděleno daňové identifikační číslo.

Výše Kindergeldu v roce 2021 dělá na první dvě děti 219 euro, na třetí 225 euro a na každé další 250 euro. Kindergeld se obecně vyplácí rodinám pouze do dosažení věku dítěte 18 let. Výjimky se pak vztahují na děti, které studují, nebo na děti handikepované. V takových případech se Kindergeld poskytuje až do 25 let věku dítěte. Výjimkou je také dítě do 21 let, které se ocitlo bez příjmů a není evidováno na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Postup, jak o Kindergeld požádat, jsme již sepsali v tomto článku.

Doba strávená s dětmi se počítá k důchodu

A na závěr poslední důležitá informace. Ženám v Německu, které v době raného rodičovství pečují celý den o své dítě, se tato doba na mateřské nebo rodičovské dovolené započítává do odpracované doby potřebné pro vznik nároku na starobní důchod.

 

Náš blog

Prostřednictvím našeho blogu dostanete mnoho užitečných informací. Sice nejsou tak kuriózní, je v něm ale dost zajímavostí. V běžném životě se vám budou jistě hodit.


Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

 

 

76 Kommentare

 1. Jana

  Dobry den otehotnela jsem v dobe kdy mi bezela mesicni vypovedni lhuta v nemecku …mela jsem smlouvu na neurcito a vypoved jsem podala ja…a ted nevim jestli mam zadat o materakou v ceske republice nebo v nemecku…vlastne vubec nevim co mam delat…na koho se obratit v teto situaci?predem diky za odpoved

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jako nezaměstnaná máte nárok na výplatu mateřské a rodičovské, jakož i dalších dávek, které s péčí o dítě souvisí, ze země, ve které máte trvalé bydliště. Obrátit se můžete na příslušný úřad práce nebo českou správu sociálního zabezpečení, obě instituce jsou v této oblasti kompetentní podat Vám přesnou radu, jak postupovat s žádostí o mateřskou dovolenou.

   Odpovězte
  2. Karolina

   Zdravim, chcela by som sa spytat, nastupila som nedavno do prace, som v 5 mesiaci tehotenstva, lekar mi uz vypisal papier pre zamestnavatela, ale mam obavy ze by ma vyhodili. Co by ste poradili, ako sa mam zachovat? Kedze je to aj dost riskantne, pracujem s chemikaliou, a pod. A na to ma doktor upozornil.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, vzhledem k charakteru činnosti, jaký uvádíte (práce s chemikáliemi), doporučujeme neprodleně informovat zaměstnavatele o Vašem zdravotním stavu. Třeba pro Vás najde vhodnější pozici. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 2. Martina

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně příspěvků . Momentálně pracuji a mám smlouvu na určito s tim, že id dubna příštího roku bych už měla dostat na neurčito. Rádi by jsme s manželem založili rodinu, ale někde jsme zaslechli že pokud dostanu smlouvu na neurčito, zaměstnavatel mi bude vyplácet 65% z platu po dobu 6 měsíců a poté to hradí pojišťovna po zbytek rodičovské dovolené. Nikde se ale nemůžu dočíst jak to v Německu teda funguje. Jestli je to pravda přišla bych o 700 euro plus samozřejmě standardní příspěvky . Děkuji za odpověď .

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud jste těhotná, budete od zaměstnavatele nadále dostávat mzdu nebo její náhradu v plné výši. Pokud počítáte s tím, že půjdete na rizikové těhotenství, nemá s výší náhrady mzdy smlouva na dobu určitou nebo neurčitou nic společného. Na 65 procentech platu začíná až mateřská, k ní ale můžete čerpat třeba přídavky na děti. Poté, co vám mateřská skončí, máte nárok na rodičovskou dovolenou. Tu budete dostávat ve výši 13 euro za den, zbytek Vám dorovná Váš zaměstnavatel.

   Odpovězte
   1. Veronika

    Dobrý den, chci se zeptat zda mě může zaměstnavatel propustit, když jsem zjistila,že jsem těhotná a mám ještě měsíc zkušební dobu . Děkuji

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Dobrý den, ochrana před propuštěním těhotných se vztahuje i na období zkušební doby. Zaměstnavatel se ale o Vašem těhotenství musí dozvědět nejdéle do dvou týdnů od doručení výpovědi. V opačném případě je výpověď platná. Hezký den, Petra.

     Odpovězte
 3. Nicole

  Dobrý den . Ještě jste zapomněli na familiensgeld … ty do toho také patří. Od 1roku do 3let dítěte.
  A mám otázku, v době rizikového těhotenství, kdy zaměstnavatel vyplácí výplatu, mám nárok i na vyplacení dovolené? Urlaubsgeld popřípadě Weihnachtsgeld? Dekuji a hezky den

  Odpovězte
 4. Niky

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat na Familiensgeld….. ty k tomu mateřství taky patří. A druhá otázka, když jsem na rizikovem těhotenství a dostávám od zaměstnavatele proplacenou výplatu, mám nárok i na zaplacení dovolené, urlaubsgeld a Weihnachtsgeld…jako kazdy rok ??
  Dekuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v otázce Weihnachtsgeldu je to trochu složitější. Neexistuje totiž žádný právní nárok na výplatu vánočních prémií ani příspěvků na dovolenou. Je na uvážení zaměstnavatele, zda tyto prémie vyplatí. Nicméně podle obdobných dotazů na německých poradenských webech vyplývá, že pokud jste na rizikovém těhotenství a dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy, která podléhá povinnosti daně a odvodů na zákonná pojištění, pak je to bráno jako normální výplata a nárok na výplatu prémií by tedy teoreticky vzniknout měl. Je to však dotaz spíše na právníka, který se v německém právu orientuje. Přeju hezký den, Petra za Starke Jobs.

   Odpovězte
 5. Petra

  Dobrý den,
  Měla bych otázku. Manžel pracuje v Německu a já jsem s dcerou na rodičovské. Rodičovskou beru z ČR. Otěhotněla jsem a teď nevím co mám dělat. Na drucu mi rodicak konci v červnu a dalšího brouka čekáme v srpnu. K dr chodím tady v německu a rodit budu také zde. Pracovní smlouvu mám platnou pořád v ČR. V německu jsem nikdy nepracovala. Můžete mi poradit? Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, v Německu rodit můžete, ačkoli jste tu nikdy nepracovala. Zkuste svůj dotaz, prosím, specifikovat. Díky a hezký den.

   Odpovězte
 6. Bara

  Dobry den,mám dotaz ohledne smlouvy.jsem na rizikovemvtehotenwtvi.V červnu mám termín porodu,Smlouvu mám do posledního prosince 2020 tak jsem se chtela zeptat jak to pak funguje,zda mi zaměstnavatel musí smlouvu prodloužit nebo jsem automaticky od toho datumu “nezaměstnana”…dekuju

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, těhotenstvím Vám nevzniká nárok na prodloužení pracovní smlouvy. Ve Vašem případě tedy Váš pracovní poměr skončí k datu sjednanému ve smlouvě.

   Odpovězte
 7. Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přítelkyně od syna, začala teď pracovat a zjistila, že je těhotná.
  Nemá odpracovaný rok v Německu, má nárok na nějaké dávky? Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, záleží podle místa, kde bude dítě trvale žít. Pokud v České republice, má nárok na rodičovskou dovolenou v ČR, případně i na mateřskou dovolenou, pokud splňuje podmínky pro vznik nároku, stejně jako další sociální dávky v České republice. V Německu může Vaše snacha žádat o Kindergeld, tedy přídavky na dítě, a to ihned po jeho narození. Hezký den za tým Starke Jobs přeje Petra.

   Odpovězte
 8. Pavla

  Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu. Pracuji v DE žiji CR .Můj manžel žije a pracuje v ČR Nyní jsem těhotná a chtěla bych být na mateřské max rok a poté můj manžel rok. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu zažádat o 1 rok mateřské v DE a manžel pak 1 rok mateřské v ČR ? Moc děkuji za radu

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rodičovský příspěvek je povinna vyplácet země, ve které žije dítě, na které vzniká nárok na čerpání rodičovského příspěvku. Jako daňový poplatník na území Německa ale máte nárok na Kindergeld.

   Odpovězte
 9. Nikola

  Dobrý den, jsem začátek 9.mesice čekáme třetího prcka… jsem na rodičovské dovolené v ČR mam 2 děti 2roky a 4roky. Manžel dělá v Německu momentálně jsou zavřené hranice takže když tam pojede bude tam muset zůstat 3 týdny a je možné že začnu rodit dříve. Co můžeme dělat o co zažádat aby manžel mohl zůstat doma a postarat se o 2 děti když nebudu schopna já? Děkuji za odpověď už nevíme jak dál

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, vzhledem k neustále se měnícím pravidlům pro přeshraniční pracovníky doporučuji sledovat web ministerstva vnitra. K 9. dubnu již bylo možné zůstat v zahraničí kratší dobu.

   Odpovězte
 10. Ludmila Hladikova

  Dobrý den,dcera žije v Německu a má půlročního syna.Je tam trvale hlasena,.Může tam žádat o dětské přídavky apod.? Děkuji za odpověď Hladikova

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, rozhodujícím pro vznik nároku na Kindergeld je bydliště dítěte, pokud tedy dcera v Německu žije ve stejné domácnosti i se synem, pak nárok na Kindergeld má.

   Odpovězte
 11. Lenka Novakova

  Dobrý den, mám dotaz chci jsem těhotná a chci si zažádat na zdravotní pojišťovně o mutterschaftsgeld co vše k tomu potřebuji. Děkuji přeji hezky den

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, s Vaším dotazem bude nejlépe obrátit se přímo na zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěna. Zpravidla stačí předložit těhotenský průkaz nebo jiný alternativní doklad vystavený Vaším ošetřujícím gynekologem, ze kterého bude patrný předpokládaný datum porodu. Poté, co obdržíte rodný list, je třeba jej doložit také.

   Odpovězte
 12. Martina

  Dobrý den, chtela bych se zeptat jak to v Německu funguje s materskou dovolenou pokud jsem nezaměstnana. Kvůli koronaviru jsem přišla o práci a jsem na pracovním úřadě. Někde jsem četla, ze v takovém případě nemam nárok na peníze z mateřské dovolené ale pouze z rodičovské a ještě by mě zajímalo zda je v Německu porodné. Moc děkuji za odpověď

  Odpovězte
 13. Veronika

  Dobrý den, měla bych na Vás otázku. Žiji v Německu od letošního května s tím, že jsem nastoupila hned i do práce. Smlouvu mám jen na dobu určitou a to do října, ale před týdnem jsem zjistila, že jsem těhotná. Vím, že jsem povinna nahlásit u zaměstnavatele můj stav. Předpokládám že ochrana v mateřství mi nezajistí prodloužení smlouvy? Jak mám tedy dále pak postupovat na co mám a nemám nárok? Těhotná jsem s přítelem, co tu žije již 10 let a celou dobu pracuje mění to něco? Plánujeme se i vzít, aby jsme byli úplná rodina. Předem děkuji za odpovědi

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, pokud máte smlouvu na dobu určitou, pravděpodobně Vám smlouva k tomuto datu skončí. Jako nastávající matka máte nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek plus Kindergeld nebo Kinderzuschlag. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
 14. Karolína

  Dobrý den,
  Měla bych na Vás dotaz. Jsem pendler a nastoupila jsem v DE do nové práce, tudíž jsem ve zkušební lhůtě. Po odpracovaných 2.5 měsících jsem zjistila, že jsem těhotná. Nahlásila jsem to zaměstnavateli, protože mě doktor napsal neschopenku na rizikové těhotenství a týden na to mi zaměstnavatel poslal domů výpověď. Má na to právo? A jaké mám právo já? Nevím co teď s tím. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, podle německého zákona o ochraně mateřství není možné vypovědět pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani během zkušební doby, a to za předpokladu, že o jejím těhotenství zaměstnavatel věděl (https://www.arbeitsrechte.de/kuendigung-schwangerschaft/#:~:text=Eine%20K%C3%BCndigung%20in%20der%20Schwangerschaft%20w%C3%A4hrend%20der%20Probezeit,setzen%20sollte%2C%20ist%20in%20%C2%A7%2015%20MuSchG%20definiert.). Doporučuji obrátit se na inspektorát práce. Hezký den, Petra.

   Odpovězte
  2. Kateřina

   Dobrý den.
   Potřebovala bych prosím poradit co všechno a jak si musím zařídit.
   Chtěla bych rodit v německu po vzkušenostech prvního porodu tady v čechách jelikož i moji kamaradce malem zabili hocicku a obě je trvale zmrzačili.
   Jsem trvale zaměstnaná, i pojištěná u OZP, zde v CZ. Jsem na rizikovém začátkem druhého trimestru.
   Můj přítel je pendler a jezdí pracovně do Německa kde je i pojištěn ale nežije tam. Jezdí různě po celém DE. A já bych chtěla rodit někde poblíž českých hranic abych to stihla až to příjde.
   Prosím poradíte mi, co vše musím pro to udělat, jaké mám možnosti a jestli mám nárok na Kindergeld ? A jestli se musím třeba nějak někde v německu registrovat nebo něco podobného a co všechno sebou musím mít a jaké jsou náklady prosím ? Moc děkuji předem za odpověď, Kateřina.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, porod v německé porodnici je určitě možný, i když v Německu trvale nežijete. Porodnice jsou obecně povinny přijmout každou rodičku ve třetí době porodní. Registrace, které porodnice přijímají, jsou pouze orientační, neboť jen málokterá z nás rodí v den předpokládaného termínu porodu. Může se proto stát, že se u Vás porod rozjede dříve nebo naopak později. S dotazem na registraci Vám tedy doporučuji obrátit se přímo na porodnici, ve které byste chtěla rodit, stejně tak s dotazem na náklady a potřebné dokumenty. Co se nákladů týče, náhlý porod je považován za nezbytný lékařský zákrok, který je plně hrazen z Vašeho zdravotního pojištění v ČR, ovšem pouze v rozsahu, jaký je v dané zemi obvyklý (v ČR je to asi 10 tisíc korun). Co se týče Kindergeldu, nárok na něj máte. Žadatelkou budete Vy, doložíte rodný list dítěte a německou pracovní smlouvu otce dítěte. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 15. Krista

  Dobrý den, teď koncem února mi končí smlouva v zaměstnání v Německu. Již mám podepsanou další (na rok- konci koncem února příštího roku), chtěli bychom zkusit založit rodinu, ale mám obavy abych nepřišla o peníze. Je to tak, ze zaměstnavatel už mi nebude muset platit na rodičovský příspěvek, který by byl někdy na jaře příští rok? ( jen. Teoretický kdybych otěhotněla hned). Nebo když jsem proste těhotná tak s tím smlouva nesouvisí a jsem pořad krytá mým zamestnavetelem? Děkuji za informace. Hledala jsem, ale je to pro mě dost zmatené. Myslela jsem, ze pravé proto mi už 5 let dává smlouvu na určitou dobu. Jsem ve firmě nejmladší a jediná bez děti. Jiné ženy smlouvy na neurčito mají. Ze se tím jakoze kryje ??‍♀️
  s pozdravem Krista

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, ochrana nastávajících matek je stejná jak pro zaměstnankyně s pracovní smlouvou na dobu určitou, tak se smlouvou na dobu neurčitou. Dávky v mateřství vycházejí z německého zdravotního pojištění. V případě, že platnost Vaší smlouvy vyprší, budete ještě jeden měsíc čerpat mateřskou z Německa, posléze tato povinnost přechází na Českou republiku podle stávajících platných zákonů (rodičovská dovolená). Hezký den, Petra

   Odpovězte
 16. Zuzana

  Dobrý deň.dozvedela som sa ze som tehotná.Mám Nemeckú pracovnú zmluvu ale mam odrobené iba pol roka.budem mat nárok na Nemecku materskú pokiaľ sa dieťa narodí tu v de?je možnosť ze tu ostaneme aj žiť.dakujem za odpoveď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nárok na peněžitou pomoc v mateřství se odvíjí od místa, kde odvádíte peníze do sociálních fondů, což je ve Vašem případě Německo. Pokud se ptáte na rodičovský příspěvek, který pobíráte až po skončení mateřské dovolené v případě přechodu na rodičovskou dovolenou, nárok na něj máte v zemi, kde Vaše dítě skutečně žije. Je ale možné kombinovat ho i s německým rodičovským příspěvkem, pobírání českého by se pak odložilo na dobu, kdy německý rodičovský příspěvek vyčerpáte (až 14 měsíců).

   Odpovězte
   1. Zuzana

    Ďakujem za odpoveď.mna len zaujíma ci nemusím mať odrobenych aspoň 12 mesiacov v Nemecku aby som dostala aj materskú?nevadí ze mam odrobeneho iba pol roka?a zamestnávateľ má nemôže prepustiť keď som v skúšobnej dobe?zmluvu mam na neurčito ako som už písala.dakujem krasne

    Odpovězte
    1. Petra Autor

     Podle dostupných zjištění musíte být v době vzniku nároku na mateřskou sociálně pojištěna, doba trvání zaměstnání by roli hrát neměla.

     Odpovězte
 17. Karolína

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem.
  V Německu pracuji jiz více než 5 let – jako pendler, tudíž žiji v Čechách. Partner je od letošního června pod českou smlouvou, dříve pracoval také pod německou a odváděl veškeré daně tam. Moc jsem nepochopila, ve které zemi mám nárok na rodičovský příspěvek a ve které zemi o něj žádat. Ráda bych zůstala 2 roky s dítětem doma, opoti běžnému 1 roku v Německu. A mohu kombinovat německou mateřskou (6 týdnů před a 8 týdnů po porodu) s českým rodičovským příspěvkem? Pokud budu pobírat rodič. příspěvek v ČR, bude se mi čas strávený s dítětem započítávat do německého důchodu? A jak je to v této době se zákonným pojištěním v Německu? Moc děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jako pendler máte nárok na čerpání rodičovského příspěvku (Elterngeld) v Německu a po jeho dočerpání můžete žádat v České republice o dočerpání českého rodičovského příspěvku do obvyklé výše. V Německu dostanete Elterngeld ve výši od 300 do 1.800 €, přesná částka je rovna 65 procentům průměrné čisté měsíční mzdy za posledních 12 měsíců. Poté, co dočerpáte Elterngeld v Německu, můžete požádat v České republice o doplacení rozdílu do 300 tisíc korun, na které mají rodiče v Česku nárok, pokud jste tuto částku nedostala již z Německa. V Česku si vyberete výši příspěvku a délku rodičovské dovolené, z Německa pak obdržíte každý měsíc Kindergeld. Po dobu mateřské i rodičovské dovolené jste nadále zaměstnancem společnosti, ve které pracujete, po tuto dobu za Vás bude hrazeno zákonné pojištění v Německu. V případě nejasností se klidně ptejte. Hezký den, Petra

   Odpovězte
   1. Karolína

    Dobrý den, moc děkuji za vyčerpávající odpověď a ujasnění.
    Karolína

    Odpovězte
 18. Tereza

  Dobrý večer, jsem na rodičovské dovolené s 10mesicni dcerou v cz. Přítel před měsícem začal dělat v de a já si našla také Přivýdělek v de. Je nezbytné žádat o rodicak v de? Mám hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou tady v cz. Děkuji Tereza

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, o rodičovský příspěvek v Německu žádat nemusíte, doporučuji ale požádat o Kindergeld v Německu. Formuláře naleznete na našem webu. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 19. Petra

  Dobrý den, pracuji v Německu jako pendler smlouvu mám s pracovni agenturou. Smlouvu mám do října a pak bych měla podepsat smlouvu na domu neurčitou. A pravděpodobně jsem těhotná. Vůbec nevím jak bych měla postupovat. Pokud se těhotenství potvrdí k dr bych měla jít v září. Mam práci kde dělám 8,5 hodiny a není nijak náročná. Když budu chtít chodit do práce ale kvůli těhotenství mi novou smouvu nedají. Mohu nastoupit na rizikové těhotenství? A to ideálně asi v době trvání te smlouvy na kterou jsem zamestnana teď ? Jsem z toho zmatená a nevím jaké řešení je nejlepší.

  Moc děkuji za odpověď. Matuskova

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, dle německé legislativy máte povinnost oznámit těhotenství neprodleně poté, co se o něm dozvíte. To by znamenalo, jak píšete, že Vám doběhne stávající pracovní smlouva, ale novou již s Vámi zaměstnavatel pravděpodobně nepodepíše – je to ovšem na jeho zvážení a vzájemné domluvě, není výjimečné, že zaměstnavatel si chce konkrétní zaměstnankyni udržet. Ani lékař Vám ale v prvním trimestru nepotvrdí, zda se těhotenství vyvine, často se také stává, že ženy těhotenství na sobě zaregistrují až na konci druhého či v průběhu třetího měsíce. Proto ženy často oznamují širší rodině i zaměstnavateli těhotenství až po oněch třech měsících, kdy se těhotenství stabilizuje a je potvrzeno lékařem jako prosperující. Pokud byste musela nastoupit na rizikové těhotenství, budete vyslána k německému lékaři, který rizikovost těhotenství potvrdí a vysloví tzv. Arbeitsverbot. Na základě tohoto zákazu výkonu práce je zaměstnavatel povinen nalézt pro Vás takovou práci, kterou můžete bezpečně vykonávat. Pokud by takovou práci pro Vás neměl, teprve poté budete doma a po celou dobu rizikového těhotenství dostanete peníze od německé pojišťovny. Hezký den, Petra

   Odpovězte
  2. Veronika

   Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na jaké příspěvky kromě Kindergeld mám nárok po skončení mateřské dovolené, když budu s dítětem doma do jeho 2 let. Děkuji

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, to záleží na státě, ve kterém s dítětem žijete, stejně tak i na Vaší (finanční a rodinné) situaci. Pro zjištění nároku kontaktujte příslušnou instituci, v tomto Vám bohužel neporadím. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 20. Lucie

  Dobrý den, pracuji v německu jako pendler, zjistila jsem, že jsem těhotná, předpokládaný termín porodu by měl být v červnu, ale smlouva na dobu určitou mi končí 31.1.2022. Muj dotaz je: když budu na rizikovém nebo budu mít zákaz vykonávat práci , zda mi bude někdo vyplácet náhradu mzdy i po skončení pracovní smlouvy např. zdravotní pojišťovna nebo už se musím nahlásit někde v ČR. Děkuji moc za radu.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den. V případě, že nebudete moci vykonávat svou pracovní činnost, doporučujeme navštívit německého Frauenarzt, který Vám vystaví tzv. Arbeitsverbot. Na základě tohoto dokumentu Vám Německo z Vašeho pojištění bude vyplácet peněžité dávky až do porodu nezávisle na tom, kdy Vaše pracovní smlouva skončí. Do doby porodu je však třeba přihlásit se k českému zdravotnímu i sociálnímu pojištění kvůli rodičovskému příspěvku, který pak budete čerpat v ČR.

   Odpovězte
  2. Petr

   Dobrý den, pracuji jako pendler v Německu. Moje přítelkyně co pracovala v čechách je teď na rizikovém těhotenství. Lze na ní čerpat nějaký příspěvek? Děkuji za odpověď.

   Odpovězte
   1. Petra Autor

    Dobrý den, Vaše přítelkyně má nárok na nemocenskou. Pokud není v žádném stupni závislosti na péči jiné osoby, nárok Vy osobně na žádný příspěvek nemáte. Hezký den, Petra

    Odpovězte
 21. Eliška

  Dobrý den. Je pravda, že během rizikového těhotenství v Německu má nastávající matka nárok na 100% platu po celou dobu těhotenství? Děkuji za odpověď, Eliška.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, někdy se stane, že žena v těhotenství nemůže vykonávat svou práci. Obvykle ženy, které pracují na fyzicky nenáročných pozicích třeba v kanceláři, do práce chodí až do mateřské, ovšem ženy, jejichž pracovní náplň není úplně slučitelná s těhotenstvím, třeba pokud pracují s chemikáliemi nebo je jejich práce fyzicky namáhavá, pak dostávají od svého lékaře zákaz výkonu povolání během těhotenství. V Německu je toto nazváno jako Arbeitsverbot a pokud si jej Češka nárokuje, většinou je po ní zaměstnavatelem požadováno právě potvrzení od německého lékaře. Pokud tento Arbeitsverbot předloží, zaměstnavatel má možnost najít pro těhotnou zaměstnankyni jinou pracovní náplň – například by ji mohl poslat z laboratoře na recepci za stejných nebo lepších platových podmínek, jaké má na své původní pozici. Těhotná žena totiž nemůže být „trestána“ nižší mzdou za to, že otěhotněla a nemůže nadále vykonávat svou práci, a to ani když nastoupí dočasně na jinou pozici, ani pokud zůstane doma. Pokud ale zaměstnavatel alternativní uplatnění pro svou zaměstnankyni nemá, pak teprve smí těhotná žena zůstat doma a až do dne, kdy má nárok na mateřskou, pobírá 100 procent své původní mzdy. Snad je má odpověď dostatečná a jednoznačná. Přeji krásný den, Petra

   Odpovězte
 22. Hana Nováková

  Dobrý den pracuji v Německu od 1.11.2021. nyní jsem zjistila že jsem těhotná. Přítel pracuje v Německu 3,5roku. Dle doporučení kolegů prý bude lepší když půjde na rodičovskou dovolenou přítel ,vybere jednorázově maximální částku a po měsíci se vrátí do práce a já zůstanu s mimcem doma. Po jaké odpracované době mám já nárok na plné příspěvky od státu,popřípadě musí po vyčerpání přítel zůstat na pracovní smlouvě v Německu určitou dobu? Nevím zda je důležité že žijeme v Čechách. Děkuji Nováková

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, nesetkali jsme se s možností, že by byl rodičovský příspěvek vyplacen jednorázově DOPŘEDU. Jednorázově lze vyplatit pouze za měsíce zpětně. Rodičovská dovolená je v Německu a v Česku vyplácena vždy měsíčně v měsíci, za který náleží. Jako matka na mateřské a rodičovské dovolené budete mít stále status zaměstnance Německa, je-li i otec dítěte zaměstnán v Německu, pak si požádejte o rodičovský příspěvek v Německu. RP je tam vyplácen 12 až 24 měsíců, podrobnosti najdete na našem webu. Bude-li vám vyplacena celková částka nižší, než jaká odpovídá českému rodičáku, máte nárok na její následné doplácení v pravidelných měsíčních platbách od českého úřadu práce dle aktuálně platných českých pravidel. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 23. Lucie

  Dobrý den, mám dotaz, jsem zaměstnaná v DE od 06/2021, v 04/2022 jsem zjistila, ze jsem těhotná a agentura mi doporučila si u německého lékaře nechat vystavit beschächtigungverbot, ten je od 28.4..Někde jsem četla, ze verbot je 100% mzdy, mne ale byla vyplacena pouze část mzdy, asi 70%, je to tak správně? A další dotaz je, ze mi teď 30.6. konci smlouva na dobu určitou. Jak mám postupovat teď? V agentuře mi řekli, ze smlouva automaticky končí a že si mám na pracovním úřadě v Německu zažádat o zápočtový list? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Lucie

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, výše náhrady mzdy při Beschäftigungsverbot vychází z průměrné mzdy za posledních 13 týdnů. Výši mzdy ovlivňuje nemocenská, neplacené volno a další faktory. Nejedná se tedy o 100 procent částky, kterou máte uvedenou ve smlouvě, ale z částky, kterou máte na posledních 3 výplatních páskách. Co se dalšího postupu týče, až do dne nástupu na MD budete dostávat od Krankenkasse náhradu mzdy. Mateřskou vyřídíte ještě v Německu, vyplácet Vám ji bude stát v minimální výši. Rodičovskou dovolenou již bude třeba vyřídit v Česku. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 24. Renata

  Dobrý den,
  Žiji už třetím rokem v Německu (trvalé bydliště stále v Čechách). Jelikož máme pronájem do srpna letošního roku, plánovali jsme se v září vracet do ČR. Mám smlouvu na dobu neurčitou a zjistila jsem, že jsem těhotná a termín porodu by byl konec listopadu. Jsem na vážkách, zda dát sama za sebe výpověď ke konci srpna, obejít se bez mateřské + zažádat v ČR o rodičovský příspěvek. Nebo si najít ještě na 2 měsíce před odchodem na Mutterschutz najem v Německu (zaměstnavatel me nenechá vykonávat práci z ČR) a ponechat si německou mateřskou. Bylo by možné pobírat mateřskou i bez německé adresy a dát výpověď až po uplynutí mateřské?

  Moc děkuji za odpověď.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, mateřskou dovolenou z Německa můžete pochopitelně čerpat i s pobytem v ČR. V takovém případě následně požádáte o rodičovský příspěvek v Německu, můžete si jej ale nechat převést do Česka. Výpověď bych osobně nepodávala, teprve až v době návratu zpět do práce můžete řešit, co dál. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 25. Michaela

  Dobry den, chtěla bych se zeptat😊8 let pracuji v Německu. V zaři 2022 jsem změnila zaměstnani a v řijnu jsem otěhotněla.Česky doktor mi vystavil zakaz prace od ledna 2023. Smlouva mi konči k 31.3. Takže pokud to dobře chapu musim se nahlasit na uřad prace v Čr? Když tu mam trvaly pobyt? Mateřskou a rodičak mužu čerpat v Čr? Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, popisu Vaší situace se podrobně věnujeme v jiném článku. Zde je výňatek z něj: „Jiná situace ale nastává, pokud je těhotná žena zaměstnána na dobu určitou a její pracovní smlouva během těhotenství skončí. V takovém případě je pro přiznání dávky rozhodující, ve které zemi matka s dítětem žije. Pokud je tedy matka občanem České republiky, má Česká republika povinnost přiznat dítěti rodičovský příspěvek bez ohledu na to, jak dlouho žena v Německu pracovala. Připomínáme, že pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) v České republice je účast na nemocenském pojištění v České republice alespoň po dobu 270 dní za poslední dva roky před nástupem na mateřskou dovolenou. Vzhledem k tomu, že matka, která pracovala v Německu, tuto podmínku ve většině případů nesplní, vyžádá si OSSZ sama potvrzení o délce sociálního pojištění v Německu od příslušných německých úřadů. S rodičovským příspěvkem je to podobné, žádat o rodičovský příspěvek bude matka také v České republice.“ Snad Vám informace pomůže, zde je odkaz na článek: https://prace.starke-jobs.com/rodicovsky-prispevek-materska-v-nemecku/. Přeji hezký den, Petra

   Odpovězte
 26. Viky

  Dobrý den , chtěla bych se zeptat . Pracuji v Německu žiju v ČR smlouvu mám neurčito , a zajímalo by mě jak je to když otěhotním s Beschäftigungsverbot. Zdali mi ten formulář může vyplnit i můj gynekolog v ČR ? Mám si ho vzít už rovnou k doktorovi , nebo se to řeší až když vystaví nějakou zprávu , a jestli se to potom odevzdá zaměstnavateli a ten si to už pak vyřídí s pojišťovnou , nebo se to musí hlásit i na pojišťovnu . Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, Beschäftigungsverbot vystaví i český lékař, stačí si donést formulář. Kdy formulář vyplníte, je hlavně na dohodě mezi Vámi a lékařem. Potvrzený formulář pak předejte zaměstnavateli, můžete ho pro jistotu zaslat i pojišťovně, ale tento formulář slouží především pro Vašeho zaměstnavatele. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 27. Viky

  Dobrý večer , ještě bych měla jednu otázku. Když mi lékař vystaví Beschäftigungsverbot , tak jestli se to bere jako neschopenka a jsou na to stanoveny vycházky , a může na mě zaměstnavatel poslat kontrolu , a nebo se nemusím ničeho obávat a můžu kdykoliv a kamkoliv . Děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, Němci vycházky jako takové nemají. Při Beschäftigungsverbot navíc nejste v klasické pracovní neschopnosti, Vy máte zákaz pracovat, i když svým způsobem práce schopná stále jste. Obecně ale v obou případech platí, tedy při zákazu práce i pracovní neschopnosti, že když Vás stát chrání zákazem pracovat (což není totéž, co rizikové těhotenství!), předpokládá, že stejně budete chránit i Vy sama sebe. Sem patří především respektování pokynů lékaře. Německý zaměstnavatel na Vás obecně kontrolu nepošle ani během chřipky, nemocní v Německu mohou dělat cokoli, co není v rozporu s důvodem jejich pracovní neschopnosti (tedy pokud si například zlomí ruku, kterou potřebují k práci, neznamená to, že nemohou odjet třeba na dovolenou; v případě chřipky je však jakákoli rekreace nepřípustná), v případě, kdy se lidé v pracovní neschopnosti nechovají jako práce neschopní, zaměstnavatel i pojišťovna si vyhrazují právo nevyplácet nemocenské dávky nebo náhradu mzdy v době nemoci. Celé je to tedy spíše na principu důvěry státu v zaměstnance, než na direktivních nařízeních. Doufám, že je moje odpověď srozumitelná. Přeji hezký den, Petra.

   Odpovězte
 28. Lucie

  Dobrý den, chci se zeptat. Pracovní poměr v Německu mi skončil 30. dubna letošního roku. 1. května jsem se přihlásila na pracovní úřad. Jelikož byla výpověď podaná z mé strany, tak jsem dostala blokační lhůtu na pracovním úřadě 90 dní, kdy jsem nepobírala podporu. Ode dne 28. července mi bude vyplacena podpora, ale zjistila jsem, že jsem skoro ve 3 měsíci těhotenství. Přítel si nepřeje, abych si hledala práci, jelikož má předchozí práce byla velmi náročná. On tedy pracuje v Německu 5- tým rokem. Když mi doktor vystaví: Beschäftigungsverbot, zůstávám dále na pracovním úřadě? Nebo judu pobírat peníze od sociálky? Ještě se chci zeptat, mám v Německu odpracovaných 14 měsíců, mám tedy nárok na normální mateřskou i rodičovský příspěvek?
  Mockrát předem děkuju.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, jste evidována u českého úřadu práce nebo německého? V obou případech platí, že evidovat se jako uchazeč o zaměstnání není Vaše povinnost, ale právo. Pokud v době, kdy jste nezaměstnaná, otěhotníte, můžete zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání a ucházet se o práci, která by se s těhotenstvím nijak nevylučovala. V takovém případě však s koncem nároku na podporu v nezaměstnanosti zůstanete bez příjmů. Pokud by Vám byl vystaven Beschäftigungsverbot, budete i jako nezaměstnaná posuzována jako „práce neschopná“ a máte nárok na výplatu náhrady mzdy od úřadu práce a následně od Vaší Krankenkasse (pokud žijete v Německu). Co se rodičovského příspěvku týče, nevím, v jaké zemi žijete. V Česku musíte pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splnit potřebnou dobu pojištění 270 dní před dnem nástupu na mateřskou, přičemž v době nástupu na mateřskou dovolenou musíte být nemocensky pojištěná – to jako nezaměstnaná pravděpodobně nebudete. V takovém případě nastoupíte dnem porodu na rodičovskou dovolenou, kterou vyřídíte v Německu, neboť zde pracuje otec dítěte. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 29. Petra

  Dobrý den chci se zeptat, v Německu budu pracovat jít třetím rokem , mám na dobu neurčitou a jsem pendlerka . Pokud bych otěhotněla, zaměstnavatel je povinný mi vyplácet kolik procent z platu ? Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, Mutterschaftsgeld se vypočítá z průměru Vaší čisté mzdy za poslední tři měsíce před nástupem na mateřskou dovolenou. V závislosti na výši Vašich příjmů vyplácí Krankenkasse až 13 € za den, zbylou část Vám dorovná zaměstnavatel. Nelze tedy mluvit v procentech, ale v konkrétních částkách od Krankenkasse i od zaměstnavatele. Kolik to bude právě u Vás, si můžete spočítat na tomto odkazu: https://www.elterngeld.net/mutterschaftsgeldrechner.html.

   Odpovězte
 30. Jana

  Dobrý den, žiji rok v Německu platím Zdravotní,sociální i daně v Německu nyní jsem dala k 31.12.2023 výpověď a k 1.2.2024 mám již podepsanou novou pracovní smlouvu s 6 měsíční zkušební dobou u nového zaměstnavatele . Teď sem zjistila že jsem těhotná a vůbec nevím jak to budu mít s financemi nebo jestli mě vůbec vezmou do nové práce jelikož sem ještě nenastoupila . Prosím poraďte jak mám postupovat děkuji

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, otázkou je, zda můžete novou práci vykonávat i jako těhotná a domluvte se s novým zaměstnavatelem, zda pro něj není Vaše těhotenství překážkou. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 31. Ivana

  Dobrý den, měla bych na Vás prosbu.Pracuji jako pendler v Německu u jedné firmy přes 10 let nyní nám zaměstnavatel oznámil, že bude naše pobočka zrušena a budeme bez zaměstnání…. nyní jsem zjistila, že jsem těhotná, proto jsem se chtěla zeptat, zda výpověď bude platit a budu nezaměstnaná nebo na mě bude platit ochranná lhůta? Výpověď jsme zatím neobdrželi. Moc děkuji za informaci.

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, záleží na okolnostech ukončení Vašeho pracovního poměru. Pokud pro Vás nebude jiná práce pro stejného zaměstnavatele, resp. pokud Váš zaměstnavatel úplně zanikne, pak ukončení pracovního poměru platí i v době těhotenství. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 32. Veronika

  Dobrý den, chtěla bych poradit. Jsem zaměstnaná přes agenturu na dobu neurčitou se zkušební lhůtou do 20.5.2024. Od února jsem na Verbot kvůli těhotenství doma. Mohou mi dát výpověď ještě v té zkušební době? Nebo mi po uplynutí normálně naběhne na dobu neurčitou, jak je zmíněno v pracovní smlouvě?Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste těhotná, výpověď by byla platná jen ze zvlášť závažných nebo z provozních důvodů, a to bez ohledu na to, zda jste ve zkušební době nebo již mimo ni. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář