Proces vrácení daní z Německa

Proces vrácení daní z Německa

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 3. února 2024 – Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních zaplatili více, než jste museli, pak se vám vyplatí požádat o vrácení daní z Německa. Přeplatek na dani budete mít nejspíš i tehdy, kdy do práce dojíždíte více než 17 kilometrů. Podat včas daně v Německu je ale jedna věc. Ze zkušeností totiž víme, že čekání na daně z Německa má s českými zvyklostmi pramálo společného. Němci totiž nemají žádnou nejzazší lhůtu pro vrácení daní na váš účet. Za jak dlouho tedy přijdou daně z Německa, kdy se začít znepokojovat a co dělat, když s výší daní po přepočítání finančákem nesouhlasíte?

Kdy se podává daňové přiznání v Německu?

Jak jsme uvedli v úvodu, ne každý zaměstnanec v Německu musí daňové přiznání podat. Pokud si jej ale zpracujete a podáte sami, pak jej musíte finančnímu úřadu doručit do 31. července 2024. Jestliže však tuto úlohu svěříte daňovému poradci, termín podání daňového přiznání v Německu za rok 2023 se prodlužuje, a to až na konec února roku 2025. Pozor! Za daňového poradce se NEPOVAŽUJÍ osoby ochotné zpracovávat vaše daně za úplatu. Musí to být vázaní daňoví poradci, německy Steuerberater, kteří mimo jiné úspěšně složili daňové zkoušky (Steuerberaterprüfung) a jsou zapsáni do profesní komory (Steuerberaterkammer) a získali licenci pro výkon tohoto povolání.

Jak na daně v Německu?

Se zpracováním daní vám může pomoci mnoho online nástrojů na podání daňového přiznání v Německu. Pokud jste pendleři a vaše centrum zájmu je v Česku, nejste v Německu daňovým rezidentem. Máte status poplatníka s omezenou daňovou povinností, nemáte ale nárok čerpat daňové výhody a úlevy v Německu. Formulář EU/EWR vám tyto výhody čerpat umožní, protože jeho doložením získáte status poplatníka s neomezenou daňovou povinností. Abyste mohli žádat o přeplatek na dani v Německu, je nedílnou součástí daňového přiznání v Německu také formulář EU/EWR potvrzeným českým úřadem práce. Na cestě ke vrácení daní z Německa vás tedy čekají třikroky:

 1. Podáte daňové přiznání v ČR (pokud máte v Česku zdanitelné příjmy)
 2. Necháte si potvrdit formulář EU/EWR
 3. Podáte daňové přiznání v Německu

Vypočtená výše vašeho přeplatku nebo nedoplatku je pro vás ale pouze orientační. Správnost ověří příslušný finanční úřad, který vám následně zašle daňový výměr (Steuerbescheid), kde už bude uvedena přesná výše přeplatku nebo nedoplatku. Daňový výměr má podobu několikastránkového dokumentu, kde finanční úřad rozepíše všechny vaše příjmy a způsob výpočtu daně. Pokud z nějakého důvodu neuzná všechny vaše výdaje, čímž tedy výsledný přeplatek sníží nebo se dokonce dobere nedoplatku, musí tyto změny odůvodnit. Odůvodnění pak najdete na poslední stránce daňového výměru.

Formulář EU/EWR v českém jazyce ke stažení zde >>>

Za jak dlouho přijdou daně z Německa?

Na otázku, kdy k vám daňový výměr dorazí, neexistuje jednoznačná odpověď. Zatímco v Česku víme, že přeplatek na dani posílá finanční úřad během měsíce dubna a ani o den později se nesmí zpozdit, v Německu takové přísné lhůty neexistují. Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi v rychlosti zpracování daňových přiznáních jsou značné, v průměru ale obdržíte daně osm týdnů po jejich zpracování. V Berlíně nebo Hamburgu čekají poplatníci měsíc, v jiných spolkových zemích ale klidně i tři, čtyři měsíce. Uvádí se ale, že mezi podáním daňového přiznání v Německu a výplatou přeplatku by mělo uplynout maximálně šest měsíců. Nutno však říci, že v případě nedoplatku na dani nevyžadují finanční úřady doplatit daně ihned, lhůty, které poplatníkům poskytují, jsou také v řádech měsíců.

Finanční úřady zpracovávají daňová přiznání v pořadí, v jakém byla doručena. Na rychlost zpracování má tedy vliv i to, zda došlo daňové přiznání kompletní nebo musí úředníci vyzvat poplatníka k doložení chybějících podkladů. Na druhou stranu nemá ale ani smysl posílat daňové přiznání hned zkraje nového roku a doufat, že nejpozději do měsíce dostanete svůj přeplatek na účet. Pro správný výpočet vašich daní jsou totiž rozhodující i podklady od vašeho zaměstnavatele. Ti však musejí požadované doložit každoročně vždy do konce února, a tak by se mohlo stát, že vaše jinak kompletní daňové přiznání leží na německém finančáku týdny zbůhdarma. Dobrou zprávou je, že vrácení daní z Německa probíhá společně s odesláním daňového výměru, o kterém jsme psali výše. V praxi to tedy znamená, že peníze máte na svém účtu často dříve než informaci o kontrole vašeho daňového přiznání.

Nemůže se dočkat vrácení daní z Německa? Lhůty jsou v Německu značně delší než u nás.

Dá se vrácení daní z Německa nějak urychlit?

Naštěstí ano. Statisticky nejrychleji dostávají své přeplatky na daních z Německa zpět ti poplatníci, kteří o přeplatek na dani žádají prostřednictvím online softwaru typu ELSTER. Pokud vás ale ani po šesti měsících finanční úřad v Německu nekontaktuje, vyplatí se vznést dotaz na průběh zpracování. Podat můžete i přímo stížnost na nečinnost k příslušnému finančnímu úřadu. Po 15 měsících prodlení už máte dokonce nárok na výplatu úroků.

Jak zkontrolovat daňový výměr z Německa?

Ještě než daňové přiznání z Německa odešlete, udělejte si jeho kopii. Ta vám posléze pomůže identifikovat případné nesrovnalosti nebo výmazy. Německý daňový výměr má oproti českým zvyklostem značnou výhodu, najdete v něm totiž podrobné a srozumitelné vysvětlení, proč došlo k přepočtu vašich daní a jakým způsobem. Ty tak slouží jako bezprostřední informace o změně vašeho daňového přiznání a jako poučení, jak daňové přiznání přístě zpracovat lépe.

Festsetzung

Pod tímto názvem najdete v daňovém výměru podrobně popsaný postup vyhodnocení všech aspektů vašeho daňového přiznání v Německu. Nejčastější chyby ve výpočtu daní se týkají církevní daně. Pokud jste tedy během roku z církve vystoupili a požádal jste o odpuštění církevní daně, zkontrolujte si správnost postupu finačního úřadu. Výjimkou ale nejsou ani církevní daně, které platí jinak ateističtí poplatníci, kteří se k žádné církvi nikdy nehlásili.

Výpočet zdanitelných příjmů

Výpočet zdanitelných příjmů v Německu vychází ze součtu všech příjmů, které máte. Patří sem i příjmy z pronájmu nebo z kapitálu, a to i když je nezískáte na území Německa. O tom, jak správně určit zemi, do jejíhož systému spadáte, jsme již psali. Stručně řečeno, sociální pojištění (tedy i zdravotní a důchodové v Německu) je možné platit jen v jednom státu. Podobně je to i s daněmi díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Německem. Pendleři tedy daní své příjmy v té zemi, ve které je získají. Tyto příjmy ale mají vliv na celkovou výši daně v Německu, kde je daň progresivní a do její výše se započítávají všechny vaše příjmy bez ohledu na zemi jejich původu. Pokud tedy pracujete v Německu a v Česku pronajímáte byt, daň z pronájmu bytu zaplatíte v ČR a formulářem EWR oznámíte německému finančnímu úřadu výši vašich příjmů v zahraničí. Ten pak tyto příjmy zohlední při výpočtu daně z příjmů v Německu.

Sleva na dani za dojíždění – Pendlerpauschale

Zmatky panují také kolem výpočtu Pendlerpauschale. Tímto pojmem je v Německu označován příspěvek na dojíždění, kterým stát alespoň částečně pokrývá náklady na dojíždění za prací. A je přitom jedno, jestli jezdíte veřejnou dopravou, chodíte pěšky nebo se vozíte s kolegou. Způsob výpočtu příspěvku na dopravu (Pendlerpauschale) jsme podrobně popsali v tomto článku. Připomínáme, že o částku příspěvku si pouze snižujete zdanitelnou část mzdy, nemáte tedy nárok na sumu, která vychází za všechny ujeté kilometry.

Našli jste chybu v daňovém výměru? Můžete proti chybnému rozhodnutí podat námitku.

Nesouhlasíte s výpočtem finančáku? Podejte námitku

Jestliže se vám v daňovém výměru (Steuerbescheid) cokoli nezdá, máte právo podat proti tomuto výměru námitku. Musíte přitom splnit dvě podmínky:

  1. Máte důvod vznést námitku.
  2. Dosud neuplynula lhůta pro podání námitky.

Lhůta pro podání námitky trvá jeden měsíc a počíná běžet tři pracovní dny ode dne, kdy finanční úřad daňový výměr odeslal. Třídenní lhůta platí i v případě, že finanční úřad zaslat výměr e-mailem. Lhůta se počítá v kalendářrních dnech, pokud byl daňový výměr doručen například 15. den v měsíci, končí lhůta pro podání námitky zase 15. den v měsíci následujícím, a to bez ohledu, kolik dní tento měsíc má. Pokud konec lhůty připadá na víkend nebo státní svátek, prodlužuje se tato lhůta na nejbližší následující pracovní den. Lhůta končí vždy ve 23:59 posledního dne, do té doby tedy můžete námitku podat.

Pokud svou lhůtu propásnete a námitku nepodáte, není možné její prodloužení. Výjimkou je situace, kdy jste lhůtu nepropásli vlastní vinou. Například pokud jste byli v nemocnici nebo jste delší dobu prokazatelně pobývali mimo domov, můžete požádat o navrácení v předešlý stav. Pokud finanční úřad na základě vašich důvodů uzná, že jste lhůtu nepropásli vlastní vinou, ale že jste o doručení výměru nevěděli nebo nemohli námitku sami aktivně řešit, stanoví pro vás novou lhůtu pro její podání.

V jakém případě a jakým způsobem můžu podat námitku proti daňovému výměru?

Námitku proti daňovému výměru můžete podat tehdy, když:

 1. Finanční úřad neakceptoval vámi poskytnuté částky zaplacených daní nebo poplatků.
 2. Našli jste chybu v daňovém přiznání.
 3. Zapomněli jste do daňového přiznání uvést daňově uznatelné náklady nebo jiné výdaje.
 4. Daňový výměr se liší od podaného přiznání a odlišnosti nejsou nijak vysvětleny ve vysvětlivkách.

Aby byla námitka finančním úřadem přijata, musí mít písemnou podobu. Doručit ji ale můžete jakkoli, ať už poštou, e-mailem, osobně nebo třeba prostřednictvím daňového portálu ELSTER. Po formální stránce musí být z námitky jasně zřejmé, že jde o námitku, kdo ji podává a proti jakému rozhodnutí. Nevíte si rady, jak má námitka proti daňovému výměru vypadat?

Stáhnout si můžete třeba tento vzor: Námitka proti daňovému výměru.

Co mám napsat k bodům, proti kterým podávám námitku?

K jednotlivým bodům, se kterými nesouhlasíte, není třeba nic složitě rozepisovat. Slouží hlavně jen jako vodítko pro finanční úřad, na co se má při kontrole zaměřit. Pokud žádné konkrétní body neuvedete, finanční úřad přezkoumá celé vaše daňové přiznání a může se stát, že opraví i chyby, které dosud hrály ve váš prospěch.

 

Stáhněte si tento text ve formátu .pdf

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář