Proces vrácení daní z Německa

Proces vrácení daní z Německa

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Vrácení daní z Německa – Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat

Publikováno: 3. února 2024 – Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních zaplatili více, než jste museli, pak se vám vyplatí požádat o vrácení daní z Německa. Přeplatek na dani budete mít nejspíš i tehdy, kdy do práce dojíždíte více než 17 kilometrů. Podat včas daně v Německu je ale jedna věc. Ze zkušeností totiž víme, že čekání na daně z Německa má s českými zvyklostmi pramálo společného. Němci totiž nemají žádnou nejzazší lhůtu pro vrácení daní na váš účet. Za jak dlouho tedy přijdou daně z Německa, kdy se začít znepokojovat a co dělat, když s výší daní po přepočítání finančákem nesouhlasíte?

Kdy se podává daňové přiznání v Německu?

Jak jsme uvedli v úvodu, ne každý zaměstnanec v Německu musí daňové přiznání podat. Pokud si jej ale zpracujete a podáte sami, pak jej musíte finančnímu úřadu doručit do 31. července 2024. Jestliže však tuto úlohu svěříte daňovému poradci, termín podání daňového přiznání v Německu za rok 2023 se prodlužuje, a to až na konec února roku 2025. Pozor! Za daňového poradce se NEPOVAŽUJÍ osoby ochotné zpracovávat vaše daně za úplatu. Musí to být vázaní daňoví poradci, německy Steuerberater, kteří mimo jiné úspěšně složili daňové zkoušky (Steuerberaterprüfung) a jsou zapsáni do profesní komory (Steuerberaterkammer) a získali licenci pro výkon tohoto povolání.

Jak na daně v Německu?

Se zpracováním daní vám může pomoci mnoho online nástrojů na podání daňového přiznání v Německu. Pokud jste pendleři a vaše centrum zájmu je v Česku, nejste v Německu daňovým rezidentem. Máte status poplatníka s omezenou daňovou povinností, nemáte ale nárok čerpat daňové výhody a úlevy v Německu. Formulář EU/EWR vám tyto výhody čerpat umožní, protože jeho doložením získáte status poplatníka s neomezenou daňovou povinností. Abyste mohli žádat o přeplatek na dani v Německu, je nedílnou součástí daňového přiznání v Německu také formulář EU/EWR potvrzeným českým úřadem práce. Na cestě ke vrácení daní z Německa vás tedy čekají třikroky:

 1. Podáte daňové přiznání v ČR (pokud máte v Česku zdanitelné příjmy)
 2. Necháte si potvrdit formulář EU/EWR
 3. Podáte daňové přiznání v Německu

Vypočtená výše vašeho přeplatku nebo nedoplatku je pro vás ale pouze orientační. Správnost ověří příslušný finanční úřad, který vám následně zašle daňový výměr (Steuerbescheid), kde už bude uvedena přesná výše přeplatku nebo nedoplatku. Daňový výměr má podobu několikastránkového dokumentu, kde finanční úřad rozepíše všechny vaše příjmy a způsob výpočtu daně. Pokud z nějakého důvodu neuzná všechny vaše výdaje, čímž tedy výsledný přeplatek sníží nebo se dokonce dobere nedoplatku, musí tyto změny odůvodnit. Odůvodnění pak najdete na poslední stránce daňového výměru.

Formulář EU/EWR v českém jazyce ke stažení zde >>>

Za jak dlouho přijdou daně z Německa?

Na otázku, kdy k vám daňový výměr dorazí, neexistuje jednoznačná odpověď. Zatímco v Česku víme, že přeplatek na dani posílá finanční úřad během měsíce dubna a ani o den později se nesmí zpozdit, v Německu takové přísné lhůty neexistují. Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi v rychlosti zpracování daňových přiznáních jsou značné, v průměru ale obdržíte daně osm týdnů po jejich zpracování. V Berlíně nebo Hamburgu čekají poplatníci měsíc, v jiných spolkových zemích ale klidně i tři, čtyři měsíce. Uvádí se ale, že mezi podáním daňového přiznání v Německu a výplatou přeplatku by mělo uplynout maximálně šest měsíců. Nutno však říci, že v případě nedoplatku na dani nevyžadují finanční úřady doplatit daně ihned, lhůty, které poplatníkům poskytují, jsou také v řádech měsíců.

Finanční úřady zpracovávají daňová přiznání v pořadí, v jakém byla doručena. Na rychlost zpracování má tedy vliv i to, zda došlo daňové přiznání kompletní nebo musí úředníci vyzvat poplatníka k doložení chybějících podkladů. Na druhou stranu nemá ale ani smysl posílat daňové přiznání hned zkraje nového roku a doufat, že nejpozději do měsíce dostanete svůj přeplatek na účet. Pro správný výpočet vašich daní jsou totiž rozhodující i podklady od vašeho zaměstnavatele. Ti však musejí požadované doložit každoročně vždy do konce února, a tak by se mohlo stát, že vaše jinak kompletní daňové přiznání leží na německém finančáku týdny zbůhdarma. Dobrou zprávou je, že vrácení daní z Německa probíhá společně s odesláním daňového výměru, o kterém jsme psali výše. V praxi to tedy znamená, že peníze máte na svém účtu často dříve než informaci o kontrole vašeho daňového přiznání.

Nemůže se dočkat vrácení daní z Německa? Lhůty jsou v Německu značně delší než u nás.

Dá se vrácení daní z Německa nějak urychlit?

Naštěstí ano. Statisticky nejrychleji dostávají své přeplatky na daních z Německa zpět ti poplatníci, kteří o přeplatek na dani žádají prostřednictvím online softwaru typu ELSTER. Pokud vás ale ani po šesti měsících finanční úřad v Německu nekontaktuje, vyplatí se vznést dotaz na průběh zpracování. Podat můžete i přímo stížnost na nečinnost k příslušnému finančnímu úřadu. Po 15 měsících prodlení už máte dokonce nárok na výplatu úroků.

Jak zkontrolovat daňový výměr z Německa?

Ještě než daňové přiznání z Německa odešlete, udělejte si jeho kopii. Ta vám posléze pomůže identifikovat případné nesrovnalosti nebo výmazy. Německý daňový výměr má oproti českým zvyklostem značnou výhodu, najdete v něm totiž podrobné a srozumitelné vysvětlení, proč došlo k přepočtu vašich daní a jakým způsobem. Ty tak slouží jako bezprostřední informace o změně vašeho daňového přiznání a jako poučení, jak daňové přiznání přístě zpracovat lépe.

Festsetzung

Pod tímto názvem najdete v daňovém výměru podrobně popsaný postup vyhodnocení všech aspektů vašeho daňového přiznání v Německu. Nejčastější chyby ve výpočtu daní se týkají církevní daně. Pokud jste tedy během roku z církve vystoupili a požádal jste o odpuštění církevní daně, zkontrolujte si správnost postupu finačního úřadu. Výjimkou ale nejsou ani církevní daně, které platí jinak ateističtí poplatníci, kteří se k žádné církvi nikdy nehlásili.

Výpočet zdanitelných příjmů

Výpočet zdanitelných příjmů v Německu vychází ze všech příjmů, které máte. Patří sem i příjmy z pronájmu nebo z kapitálu, a to i když je nezískáte na území Německa. Pokud totiž největší část vašich příjmů pochází právě z Německa, máte zde povinnost zdanit všechny své celosvětové příjmy v Německu. O tom, jak správně určit zemi, do jejíhož systému spadáte, jsme již psali. Stručně řečeno, sociální pojištění (tedy i zdravotní a důchodové v Německu) je možné platit jen v jednom státu. Podobně je to i s daněmi díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Německem. Pokud tedy pracujete jako pendler v Německu a v Česku máte pár tisíc měsíčně z pronájmu bytu, máte povinnost zaplatit daň z pronájmu v Německu, a to přesto že český pronájem přiznáte českému finančnímu úřadu.

Sleva na dani za dojíždění – Pendlerpauschale

Zmatky panují také kolem výpočtu Pendlerpauschale. Tímto pojmem je v Německu označován příspěvek na dojíždění, kterým stát alespoň částečně pokrývá náklady na dojíždění za prací. A je přitom jedno, jestli jezdíte veřejnou dopravou, chodíte pěšky nebo se vozíte s kolegou. Způsob výpočtu příspěvku na dopravu (Pendlerpauschale) jsme podrobně popsali v tomto článku. Připomínáme, že o částku příspěvku si pouze snižujete zdanitelnou část mzdy, nemáte tedy nárok na sumu, která vychází za všechny ujeté kilometry.

Našli jste chybu v daňovém výměru? Můžete proti chybnému rozhodnutí podat námitku.

Nesouhlasíte s výpočtem finančáku? Podejte námitku

Jestliže se vám v daňovém výměru (Steuerbescheid) cokoli nezdá, máte právo podat proti tomuto výměru námitku. Musíte přitom splnit dvě podmínky:

  1. Máte důvod vznést námitku.
  2. Dosud neuplynula lhůta pro podání námitky.

Lhůta pro podání námitky trvá jeden měsíc a počíná běžet tři pracovní dny ode dne, kdy finanční úřad daňový výměr odeslal. Třídenní lhůta platí i v případě, že finanční úřad zaslat výměr e-mailem. Lhůta se počítá v kalendářrních dnech, pokud byl daňový výměr doručen například 15. den v měsíci, končí lhůta pro podání námitky zase 15. den v měsíci následujícím, a to bez ohledu, kolik dní tento měsíc má. Pokud konec lhůty připadá na víkend nebo státní svátek, prodlužuje se tato lhůta na nejbližší následující pracovní den. Lhůta končí vždy ve 23:59 posledního dne, do té doby tedy můžete námitku podat.

Pokud svou lhůtu propásnete a námitku nepodáte, není možné její prodloužení. Výjimkou je situace, kdy jste lhůtu nepropásli vlastní vinou. Například pokud jste byli v nemocnici nebo jste delší dobu prokazatelně pobývali mimo domov, můžete požádat o navrácení v předešlý stav. Pokud finanční úřad na základě vašich důvodů uzná, že jste lhůtu nepropásli vlastní vinou, ale že jste o doručení výměru nevěděli nebo nemohli námitku sami aktivně řešit, stanoví pro vás novou lhůtu pro její podání.

V jakém případě a jakým způsobem můžu podat námitku proti daňovému výměru?

Námitku proti daňovému výměru můžete podat tehdy, když:

 1. Finanční úřad neakceptoval vámi poskytnuté částky zaplacených daní nebo poplatků.
 2. Našli jste chybu v daňovém přiznání.
 3. Zapomněli jste do daňového přiznání uvést daňově uznatelné náklady nebo jiné výdaje.
 4. Daňový výměr se liší od podaného přiznání a odlišnosti nejsou nijak vysvětleny ve vysvětlivkách.

Aby byla námitka finančním úřadem přijata, musí mít písemnou podobu. Doručit ji ale můžete jakkoli, ať už poštou, e-mailem, osobně nebo třeba prostřednictvím daňového portálu ELSTER. Po formální stránce musí být z námitky jasně zřejmé, že jde o námitku, kdo ji podává a proti jakému rozhodnutí. Nevíte si rady, jak má námitka proti daňovému výměru vypadat?

Stáhnout si můžete třeba tento vzor: Námitka proti daňovému výměru.

Co mám napsat k bodům, proti kterým podávám námitku?

K jednotlivým bodům, se kterými nesouhlasíte, není třeba nic složitě rozepisovat. Slouží hlavně jen jako vodítko pro finanční úřad, na co se má při kontrole zaměřit. Pokud žádné konkrétní body neuvedete, finanční úřad přezkoumá celé vaše daňové přiznání a může se stát, že opraví i chyby, které dosud hrály ve váš prospěch.

Náš blog

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023 - Když Němci řeknou, že jsou...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Publikováno: 22. března 2023 -...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář