Nabídka práce v Německu - Starke JobsČástečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit – na co si dát pozor?

Práce v Německu na tři směny není pro každého. Především ženy, na které doma čeká rodina, dávají přednost kratším úvazkům, které jsou v Německu rozšířenější než v Česku. Německé zkrácené úvazky se nazývají Minijob, Midijob či Teilzeit a jsou oblíbenou formou brigády v Německu. Můžete jich mít hned několik, zákony vám ale stanovují určité podmínky. Zvlášť jako pendleři z nich často nemůžete čerpat výhody, které tyto zkrácené úvazky v Německu nabízejí. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké jsou jejich výhody i nevýhody pro pendlery?

Minijob

Minijob funguje jako jakási alternativa brigády v Německu. Až na výjimky se z něj neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění ani daně, pro připodobnění ho lze vnímat jako jakýsi ekvivalent českých prací na dohodu. Minijob hojně vyhledávají studenti, maminky na rodičovské dovolené nebo senioři v důchodu jako formu brigády. Minijob je definován jako úvazek, při kterém nesmí zaměstnanec vydělat více než 520 € za měsíc. Výjimečně je možné vydělat si i více, v součtu to ale nesmí být více než 6.240 € za rok a výkyvy nesmí být výrazně vyšší. Není tedy možné vydělat si jeden měsíc 2.000 € a po další tři měsíce po 100 € měsíčně. Z minijobu se odvádí důchodové pojištění ve výši 3,6 % výdělku, můžete ale požádat o osvobození od této povinnosti. V takovém případě ale příjem z brigády ovlivní i váš budoucí důchod. Minijob není vhodný jako jediný zdroj příjmu!

Na minijob neodvádíte žádná povinná pojištění, zdravotní si ale uzavřít musíte

Jak jsme uvedli na začátku, minijobeři neplatí odvody na zdravotní pojištění. Pro pendlery tu tak nastává jedno velké ale. Pokud jste občany České republiky a jediný zdroj vašeho příjmu je z Německa, pak byste měli být podle nařízení EU o sociálním pojištění č. 883/2004 sociálně pojištěni v Německu. Co tedy dělat, když se na minijob povinné odvody nevztahují, ale vy máte zákonnou povinnost být zdravotně pojištěni? Toho dosáhnete jen v rámci rodinného pojištění nebo jako samoplátci. Pokud jste rodiče, pamatujte na to, že v případě brigády v Německu formou minijobu nemáte nárok na Kindergeld. Na ten má nárok jen ten, kdo i s dítětem trvale žije v Německu, nebo odvádí na území Německa daně. Při ztrátě minijobu nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

I v případě brigády na minijob máte samozřejmě nárok i na dovolenou na zotavenou. Zákonným minimem počtu dnů dovolené je 24 pracovních dní při 6denním pracovním týdnu, při 5denním je to 20 dní. Pro minijobery je rozhodující, kolik dní týdně pracují. Pokud pět, pak mají nárok na 20 dnů placené dovolené za rok. V případě, že pracují jen dva dny v týdnu, mají nárok na 8 dní dovolené. Výpočet vychází ze vzorce počet pracovních dní v týdnu x 24 : 6 (pro 6denní týden a 24 dní dovolené) nebo počet pracovních dní v týdnu x 20 : 5 (pro 5denní týden).

  • Výhody: neplatíte odvody ani daně
  • Nevýhody: nemáte nárok na náhradu mzdy v době nemoci, na podporu v nezaměstnanosti, peněžitou pomoc v mateřství a jako pendleři ani na Kindergeld
minijob midijob teilzeit brigády v německu

Možnost brigády se vždycky hodí. Jestliže ji ale hledáte v Německu, spočítejte si, jestli se vám vůbec vyplatí.

Midijob

Jinou formou brigády v Německu je midijob. Při této formě úvazků si můžete vydělat od 520,01 € do 1.600 € za měsíc, odpracovat však můžete maximálně 133,3 hodin za měsíc. Na midijob už se vztahuje povinnost odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění, midijobeři ale platí procentuálně méně na odvodech, než lidé s příjmy nad 1.600 €. Odvody jsou na jednu stranu velmi nízké, na druhou i takové už dávají řadu výhod. V první řadě budete mít při ztrátě midijobu nárok na podporu v nezaměstnanosti, při nemoci vám bude vyplácena nemocenská, těhotným matkám pak peněžitá pomoc v mateřství.

V otázce daní je to s midijobem trochu složitější. Narozdíl od povinnosti platit odvody totiž nemáte povinnost odvádět daně, pokud jste zařazeni do daňové třídy 1 až 4. Tato povinnost platí jen pro daňové třídy 5 a 6. Nárok na Kindergeld mají jen ti pendleři, kteří v Německu odvádějí sociální pojištění a daně. Pendleři v daňových třídách 1 až 4 tuto podmínku nenaplňují, a tedy nárok na Kindergeld nemají.

  • Výhody: nárok na náhradu mzdy v době nemoci, na podporu v nemoci, peněžitou pomoc v mateřství
  • Nevýhody: Kindergeld jen v závislosti na daňové třídě

Teilzeit

Částečný úvazek v Německu je hlavně pro ženy z řad pendlerů velmi žádaným typem úvazku. Za Teilzeit je považován jakýkoli úvazek, který je kratší než obvyklá pracovní doba vašich kolegů na pracovišti. Pokud tedy pracujete 39 hodin týdně, zatímco vaši kolegové 40 hodin, už se dá mluvit o práci na částečný úvazek. Pro Teilzeit platí stejné předpisy na minimální mzdy, jako pro jakýkokoli jiný typ úvazku. Minimální mzda práce na částečný úvazek je tedy 12 € na hodinu. Teilzeit tedy není důvodem pro snížení hodinové mzdy, jak se někdy zaměstnavatelé mylně domnívají. Rozhodl o tom před dvěma lety nejvyšší soud v případu záchranáře z Bavorska, který na Teilzeit pobíral 12eurovou hodinovou mzdu, zatímco jeho kolegové na plný úvazek dostávali za stejnou práci 17 € na hodinu.

Na práci na Teilzeit se vztahují stejné povinnosti odvodů na zákonná pojištění i daní jako v případě plného úvazku. Jestliže máte povinnost odvádět ze svých příjmů daně, máte nárok i na přídavky na dítě Kindergeld. V případě nemoci dostáváte náhradu mzdy, přispíváte do důchodového systému, takže z něj pak budete moci i čerpat a pokud o práci přijdete, budete mít nárok na podporu v nezaměstnosti.

  • Výhody: srovnatelné se zaměstnáním na plný úvazek
  • Nevýhody: v podstatě nejsou
brigády v německu

Máte možnost přivydělat si po práci peníze navíc? Váháte, jestli o tom máte říct svému zaměstnavateli? Odpověď je ano. Tajit brigádu vás totiž může vyjít pěkně draho.

Práce v Německu na půlúvazek jako přilepšení k platu? Pozor na zákony!

O práci v Německu se uchází často i zájemci, kteří už na nějaký hlavní poměr pracují. Nezáleží přitom na tom, zda jsou vedeni na klasickou pracovní smlouvu nebo pracují na živnost, na všechny se vztahují jistá zákonná opatření. V Německu totiž existují zákony o pracovní době, které definují, kolik hodin týdně smí zaměstnanci maximálně pracovat nebo jak dlouhé musí být pauzy mezi jednotlivými směnami. To se netýká jen plánování směn uvnitř jedné firmy, vždy se musí zohlednit celkový součet odpracovaných hodin u VŠECH vašich zaměstnavatelů. Proto je vaší povinnosti zaměstnavatele informovat o tom, že máte ještě další brigády.

Odpracovat smíte maximálně 48 hodin týdně

V Německu je maximální počet odpracovaných hodin stanoven na 48 hodin týdně, a to platí pro všechna vaše zaměstnání včetně brigády. Pokud tedy standardně pracujete 40 hodin týdně, na další práci už vám zbývá ve stejném týdnu jen 8 hodin. Mezi jednotlivými směnami musí být pauza nejméně 11 hodin. Co to v praxi znamená? Pokud pracujete ve fabrice v Německu ve třísměnném provozu na plný úvazek 40 hodin při pětidenním pracovním týdnu a o víkendu chodíte vypomáhat do hospody, v pátek byste se na place neměli vůbec objevit. I když totiž vaše ranní směna skončí ve 14:30, do druhé práce můžete jít nejdříve v sobotu v půl druhé ráno.

Stejně tak pokud v neděli pinglujete v hospodě do desíti do večera, nesmíte jet na pondělní ranní směnu, která začíná v šest hodin ráno. Je nám jasné, že dodržování zákonem daných předpisů v otázkách pracovní doby je často porušováno zaměstnanci samotnými, vy sami byste ale měli vědět, že takové nezákonné postupy můžete nakonec citelně pocítit vy sami.

Zaměstnavatele informuje o dalších pracovních závazcích

Pokud se vám totiž přihodí pracovní úraz na place hospody a přijde se na to, že jste teprve před pěti hodinami opustili brány fabriky, nebudete mít nárok na náhradu mzdy v případě nemoci právě proto, že jste porušili pracovní předpisy. Takové jednání navíc způsobí problémy i vašemu zaměstnavateli, který si to obvykle líbit nenechá a zaměstnance, který se dopustil porušení zákona, bez milosti na hodinu propustí. Co byste tedy ve vlastním zájmu měli udělat, aby si na vás zaměstnavatelé ani zákony nepřišli? V první řadě pamatujte na to, že při souběhu zaměstnání máte povinnost oznámit další zaměstnání svému nadřízenému, a to bez ohledu na to, o jaký typ úvazku se jedná. Zaměstnavatel dokonce musí souhlasit s tím, že kromě práce pro něj máte i další brigády. Hlásit jste povinni nejen brigády nebo Teilzeit, ale i živnost, kterou provozujete na území ČR.

Náš blog

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Minimální mzda 2022: Agenturní zaměstnanci budou vydělávat výrazně víc

Finance

Minimální mzda agenturních zaměstnanců v Německu stoupne na 12,43 € Zavedení 12eurové minimální mzdy v Německu zvedne minimální mzdu agenturních...

Čtěte dále >

Klimageld: Podpora rodin s nízkými příjmy i v roce 2023

Finance

Klimageld: Německo plánuje rozdávat peníze i v roce 2023 Německá vláda schválila již dva kompenzační balíčky, které přinesly více peněz...

Čtěte dále >

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Finance, Zdraví

Nemocenská v Německu: Kdy mou nemoc platí zaměstnavatel a kdy pojišťovna? Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc...

Čtěte dále >

Kompenzační balíček v Německu: za nárůst cen více peněz do domácností

Finance

300 euro k výplatě a jednorázový Kindergeld bonus: Německo reaguje na stoupající ceny energií Stoupající ceny energií a pohonných hmot...

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu: 2022 přináší změny v nákladech na dojíždění

Finance, Informace

Příspěvky na dopravu od ledna 2022 vyšší jako kompenzace za rostoucí ceny ropy Nezávisle na dění na východě Evropy navrhla...

Čtěte dále >

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Volný čas

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa Význam žen ve...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář