Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 22. března 2023 – Práce v Německu na tři směny není pro každého. Především ženy, na které doma čeká rodina, dávají přednost kratším úvazkům, které jsou v Německu rozšířenější než v Česku. Německé zkrácené úvazky se nazývají Minijob, Midijob či Teilzeit a jsou oblíbenou formou brigády v Německu. Můžete jich mít hned několik, zákony vám ale stanovují určité podmínky. Zvlášť jako pendleři z nich často nemůžete čerpat výhody, které tyto zkrácené úvazky v Německu nabízejí. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké jsou jejich výhody i nevýhody pro pendlery?

Minijob

Minijob funguje jako jakási alternativa brigády v Německu. Až na výjimky se z něj neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění ani daně, pro připodobnění ho lze vnímat jako jakýsi ekvivalent českých prací na dohodu. Minijob hojně vyhledávají studenti, maminky na rodičovské dovolené nebo senioři v důchodu jako formu brigády. Minijob je definován jako úvazek, při kterém nesmí zaměstnanec vydělat více než 520 € za měsíc (platí pro rok 2023).

Výjimečně je možné vydělat si i více, v součtu to ale nesmí být více než 6.240 € za rok a výkyvy nesmí být výrazně vyšší. Není tedy možné vydělat si jeden měsíc 2.000 € a po další tři měsíce po 100 € měsíčně. Z minijobu se odvádí důchodové pojištění ve výši 3,6 % výdělku, můžete ale požádat o osvobození od této povinnosti. V takovém případě ale příjem z brigády ovlivní i váš budoucí důchod. Minijob není vhodný jako jediný zdroj příjmu!

Protože je minijob limitován výší příjmu, s každým zvýšením minimální mzdy si zaměstnanci na minijobu sáhli do kapsy. Aby i nadále nepodléhal příjem z minijobu odvodům a plnil tak svůj účel, novela zákona o minimální mzdě od roku 2024 upravuje maximální výši příjmu z minijobu výpočtem, nikoli pevnou částkou, jako tomu bylo doposud. Vzorec pro výpočet maximální hranice příjmu z minijobu vypadá takto: minimální hodinová mzda x 130 / 3. Při minimální mzdě 13 € byste tak na minijob mohli vydělat 13 x 130 / 3 = 564 € měsíčně.

Na minijob neodvádíte žádná povinná pojištění, zdravotní si ale uzavřít musíte

Jak jsme uvedli na začátku, minijobeři neplatí odvody na zdravotní pojištění. Pro pendlery tu tak nastává jedno velké ale. Pokud jste občany České republiky a jediný zdroj vašeho příjmu je z Německa, pak byste měli být podle nařízení EU o sociálním pojištění č. 883/2004 sociálně pojištěni v Německu. Co tedy dělat, když se na minijob povinné odvody nevztahují, ale vy máte zákonnou povinnost být zdravotně pojištěni? Toho dosáhnete jen v rámci rodinného pojištění nebo jako samoplátci. Pokud jste rodiče, pamatujte na to, že v případě brigády v Německu formou minijobu nemáte nárok na Kindergeld. Na ten má nárok jen ten, kdo i s dítětem trvale žije v Německu, nebo odvádí na území Německa daně. Při ztrátě minijobu nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

I v případě brigády na minijob máte samozřejmě nárok i na dovolenou na zotavenou. Zákonným minimem počtu dnů dovolené je 24 pracovních dní při 6denním pracovním týdnu, při 5denním je to 20 dní. Pro minijobery je rozhodující, kolik dní týdně pracují. Pokud pět, pak mají nárok na 20 dnů placené dovolené za rok. V případě, že pracují jen dva dny v týdnu, mají nárok na 8 dní dovolené. Výpočet vychází ze vzorce počet pracovních dní v týdnu x 24 : 6 (pro 6denní týden a 24 dní dovolené) nebo počet pracovních dní v týdnu x 20 : 5 (pro 5denní týden).

  • Výhody: neplatíte odvody ani daně
  • Nevýhody: nemáte nárok na náhradu mzdy v době nemoci, na podporu v nezaměstnanosti, peněžitou pomoc v mateřství a jako pendleři ani na Kindergeld
minijob midijob teilzeit brigády v německu

Možnost brigády se vždycky hodí. Jestliže ji ale hledáte v Německu, spočítejte si, jestli se vám vůbec vyplatí.

Midijob

Jinou formou brigády v Německu je midijob. Při této formě úvazků si můžete vydělat od 520,01 € do 1.600 € za měsíc, odpracovat však můžete maximálně 133,3 hodin za měsíc. Na midijob už se vztahuje povinnost odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění, midijobeři ale platí procentuálně méně na odvodech, než lidé s příjmy nad 1.600 €. Odvody jsou na jednu stranu velmi nízké, na druhou i takové už dávají řadu výhod. V první řadě budete mít při ztrátě midijobu nárok na podporu v nezaměstnanosti, při nemoci vám bude vyplácena nemocenská, těhotným matkám pak peněžitá pomoc v mateřství.

V otázce daní je to s midijobem trochu složitější. Narozdíl od povinnosti platit odvody totiž nemáte povinnost odvádět daně nebo je platíte jen velmi nízké, pokud jste zařazeni do daňové třídy 1, 2 a 4. Ve 3. daňové třídě neplatíte daně žádné. Tato povinnost platí jen pro daňové třídy 5 a 6. Nárok na Kindergeld mají jen ti pendleři, kteří v Německu odvádějí sociální pojištění a daně. Pendleři v daňových třídách 1 až 4 tuto podmínku nenaplňují, a tedy nárok na Kindergeld nemají.

  • Výhody: nárok na náhradu mzdy v době nemoci, na podporu v nemoci, peněžitou pomoc v mateřství
  • Nevýhody: Kindergeld jen v závislosti na daňové třídě

Teilzeit

Částečný úvazek v Německu je hlavně pro ženy z řad pendlerů velmi žádaným typem úvazku. Za Teilzeit je považován jakýkoli úvazek, který je kratší než obvyklá pracovní doba vašich kolegů na pracovišti. Pokud tedy pracujete 39 hodin týdně, zatímco vaši kolegové 40 hodin, už se dá mluvit o práci na částečný úvazek. Pro Teilzeit platí stejné předpisy na minimální mzdy, jako pro jakýkokoli jiný typ úvazku. Minimální mzda práce na částečný úvazek je tedy 12 € na hodinu. Teilzeit tedy není důvodem pro snížení hodinové mzdy, jak se někdy zaměstnavatelé mylně domnívají. Rozhodl o tom před dvěma lety nejvyšší soud v případu záchranáře z Bavorska, který na Teilzeit pobíral 12eurovou hodinovou mzdu, zatímco jeho kolegové na plný úvazek dostávali za stejnou práci 17 € na hodinu.

Na práci na Teilzeit se vztahují stejné povinnosti odvodů na zákonná pojištění i daní jako v případě plného úvazku. Jestliže máte povinnost odvádět ze svých příjmů daně, máte nárok i na přídavky na dítě Kindergeld. V případě nemoci dostáváte náhradu mzdy, přispíváte do důchodového systému, takže z něj pak budete moci i čerpat a pokud o práci přijdete, budete mít nárok na podporu v nezaměstnosti.

  • Výhody: srovnatelné se zaměstnáním na plný úvazek
  • Nevýhody: v podstatě nejsou
brigády v německu

Máte možnost přivydělat si po práci peníze navíc? Váháte, jestli o tom máte říct svému zaměstnavateli? Odpověď je ano. Tajit brigádu vás totiž může vyjít pěkně draho.

Práce v Německu na půlúvazek jako přilepšení k platu? Pozor na zákony!

O práci v Německu se uchází často i zájemci, kteří už na nějaký hlavní poměr pracují. Nezáleží přitom na tom, zda pracují na klasickou pracovní smlouvu nebo na živnost, na všechny se vztahují jistá zákonná opatření. V Německu totiž existují zákony o pracovní době, které definují, kolik hodin týdně smí zaměstnanci maximálně pracovat nebo jak dlouhé musí být pauzy mezi jednotlivými směnami. To se netýká jen plánování směn uvnitř jedné firmy, vždy se musí zohlednit celkový součet odpracovaných hodin u VŠECH vašich zaměstnavatelů. Proto je vaší povinnosti zaměstnavatele informovat o tom, že máte ještě další brigády.

Odpracovat smíte maximálně 48 hodin týdně

V Německu je maximální počet odpracovaných hodin stanoven na 48 hodin týdně, a to platí pro všechna vaše zaměstnání včetně brigády. Pokud tedy standardně pracujete 40 hodin týdně, na další práci už vám zbývá ve stejném týdnu jen 8 hodin. Mezi jednotlivými směnami musí být pauza nejméně 11 hodin. Co to v praxi znamená? Pokud pracujete ve fabrice v Německu ve třísměnném provozu na plný úvazek 40 hodin při pětidenním pracovním týdnu a o víkendu chodíte vypomáhat do hospody, v pátek byste se na place neměli vůbec objevit. I když totiž vaše ranní směna skončí ve 14:30, do druhé práce můžete jít nejdříve v sobotu v půl druhé ráno.

Stejně tak pokud v neděli pinglujete v hospodě do desíti do večera, nesmíte jet na pondělní ranní směnu, která začíná v šest hodin ráno. Je nám jasné, že dodržování zákonem daných předpisů v otázkách pracovní doby často porušují sami zaměstnanci, vy sami byste ale měli vědět, že takové nezákonné postupy můžete nakonec citelně pocítit vy sami.

Zaměstnavatele informuje o dalších pracovních závazcích

Pokud se vám totiž přihodí pracovní úraz na place hospody a přijde se na to, že jste teprve před pěti hodinami opustili brány fabriky, nebudete mít nárok na náhradu mzdy v případě nemoci právě proto, že jste porušili pracovní předpisy. Takové jednání navíc způsobí problémy i vašemu zaměstnavateli, který si to obvykle líbit nenechá a zaměstnance, který se dopustil porušení zákona, bez milosti na hodinu propustí. Co byste tedy ve vlastním zájmu měli udělat, aby si na vás zaměstnavatelé ani zákony nepřišli? V první řadě pamatujte na to, že při souběhu zaměstnání máte povinnost oznámit další zaměstnání svému nadřízenému, a to bez ohledu na to, o jaký typ úvazku se jedná. Zaměstnavatel dokonce musí souhlasit s tím, že kromě práce pro něj máte i další brigády. Hlásit jste povinni nejen brigády nebo Teilzeit, ale i živnost, kterou provozujete na území ČR.

Náš blog

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce 2022 v Německu přes agenturu...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář