Nemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Nemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Nemocenská v Německu 2021 – Jak se zachovat při nemoci a neohrozit své pracovní místo

Publikováno: 28. února 2020 – Nachlazení nebo nemoc si nevybírá, nedá se naplánovat. Přichází nečekaně, ze dne na den, z hodiny na hodinu. Pro tohle všechno mají zaměstnavatelé pochopení. Mají ale také nárok na včasné oznámení vaší absence, na řádně vystavené potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti i na další náležitosti, které vyplývají ze zákona. Zatímco zaměstnanci v Česku s tímto nemají starosti, Češi pracující v Německu si musí ohlídat několik náležitostí, které vyžaduje nemocenská v Německu. V opačném případě by se totiž vystavili riziku, že jejich česká neschopenka nebude v Německu platit, a tedy jim nemocenská nebude proplacena.

Hned první den nemoci musí zaměstnanec nahlásit absenci zaměstnavateli ještě před začátkem pracovní doby. Pro tyto účely postačí telefonát nebo SMS zpráva nadřízenému. V případě, že zaměstnanec neohlásí absenci včas, vystavujete se v závislosti na závažnosti porušení povinností například riziku vystavení pokuty, výtky nebo i výpovědi z pracovního poměru. Rozhodně je ale třeba počítat s tím, že neomluvenou absenci nedostanete zaplacenou. Zaměstnavatel přitom bere v úvahu především nahraditelnost zaměstnance a důsledky, které z neomluvené absence plynou pro zaměstnavatele.

Čeští lékaři mohou vystavit verzi potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uznatelnou v Německu

Od 1. ledna 2020 již v České republice nebude vystavována papírová nemocenská. Veškerá data jsou předávána elektronicky, a to pouze českým zdravotním pojišťovnám a českým zaměstnavatelům. Německo zavedení elektronických neschopenek naplno spustí v roce 2021. Aby se vaše nemocenská dostala do Německa, tak bude stále na vaší zodpovědnosti. Zaměstnanec má proto v podstatě jen dvě možnosti: První z nich je návštěva německého lékaře, který vystaví neschopenku v Německu podle německých předpisů. Druhou (a mnohem pohodlnější a rychlejší) možností je obeznámit českého lékaře s tím, že pracujete v Německu. V takovém případě totiž může Váš lékař vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti určené pro zahraničního zaměstnavatele v rámci Evropské unie. Taková nemocenská pak obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 5 německého zákona o náhradě mzdy.

nemocenská

Zaměstnanec doručí zaměstnavateli Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (2. díl). Na ten lékař zpravidla uvádí datum následující kontroly pacienta, pro potřeby neschopenky uznatelné v Německu to ale nestačí.

Nemocenská z Česka dokládaná v Německu musí obsahovat zákonné údaje

Víme, že je těžké odhadnout, zda vám bude na další kontrole pracovní neschopnost ukončena. Otázkou také je, zda je možné považovat datum příští kontroly současně za datum ukončení pracovní neschopnosti. Proto je důležité, aby lékař každou návštěvu potvrdil na papírovém potvrzení o trvání pracovní neschopnosti svým podpisem a razítkem. Na potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti budou všechny tyto náležitosti zaznamenány, datum příští kontroly tak slouží pro potřeby výplaty náhrady mzdy jako datum předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti. V případě, že by lékař při kontrole nařídil prodloužení pracovní neschopnosti, vystaví potvrzení o trvání pracovní neschopnosti – a znovu s dalším datem předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti.

Jak vypadá nemocenská vystavená českým lékařem a uznatelná v Německu?

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti je v Německu přijatelné pouze tehdy, pokud obsahuje předpokládané datum ukončení pracovní neschopnosti, které je vypsané buď elektronicky, nebo je jeho ruční vepsání potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. V případě, že se musí pacient dostavit k lékaři na kontrolu, je toto datum kontroly (2.) také potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. Po ukončení pracovní neschopnosti musí být datum ukončení pracovní neschopnosti (3.) opět potvrzeno razítkem a podpisem lékaře.

Zaměstnanec je povinen dodat zaměstnavateli originál rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti, a to nejlépe téhož dne, kdy jej zaměstnanec obdržel od svého lékaře. Pro potřeby zaměstnavatele postačí zaslat scan neschopenky e-mailem a tištěný originál neprodleně odeslat na adresu zaměstnavatele nebo jej doručit osobně. V případě dlouhodobé nemoci je možné pozastavit výplatu náhrady mzdy až do doby, kdy je originál neschopenky doručen zaměstnavateli.

neschopenka v německu

Svému praktickému lékaři oznamte, že pracujete v Německu. Váš lékař pak vystaví také potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Zde vyplní datum pravděpodobného ukončení pracovní neschopnosti, tedy datum kontroly pacienta. Platná nemocenská uznatelná v Německu musí obsahovat datum ukončení, bez něj nemusí zaměstnavatel ani pojišťovna neschopenku akceptovat.

Zákon o náhradě mzdy za dny pracovního klidu a pracovní neschopnosti

§ 5 Oznamovací povinnost

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a její předpokládané době ukončení. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři dny, musí ji zaměstnanec doložit potvrzením o pracovní neschopnosti nejpozději následujícího dne, tj. nejdéle čtvrtý den trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel má nárok vyžadovat potvrzení o pracovní neschopnosti dříve. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení o pracovní neschopnosti, je zaměstnanec povinen doložit potvrzení o pokračování pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec pojištěn v rámci povinného veřejného zdravotního pojištění, musí potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat informaci, že zdravotní pojišťovně bude odesláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi a dalšími zjištěními.

(2) Pokud je zaměstnanec v době začátku trvání pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen informovat bezodkladně zaměstnavatele o začátku trvání pracovní neschopnosti, o předpokládané době trvání pracovní neschopnosti a o adrese místa pobytu během trvání pracovní neschopnosti. Náklady na oznámení na sebe přebírá zaměstnavatel. Pokud je zaměstnanec pojištěncem zákonné zdravotní pojišťovny, je rovněž povinen stejné informace doručit zdravotní pojišťovně. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen oznámit zdravotní pojišťovně také pokračování trvání pracovní neschopnosti. (…) Pokud se zaměstnanec, který je v pracovní neschopnosti, vrací do Německa, je povinen o změně místa pobytu informovat zaměstnavatele i zdravotní pojišťovnu. (Pozn.: Totéž platí také pro občany ČR, kteří mění adresu pobytu v České republice během trvání pracovní neschopnosti.)

nemocenská

Pokud lékař opakovaně prodlouží dobu trvání pracovní neschopnosti, vystaví vždy nové potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Originály potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vždy zašlete zaměstnavateli.

Zaměstnavatel může potvrzení prokazující vaši pracovní neschopnost z České republiky zamítnout

Zaměstnavatel má právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za pracovní neschopnost, pokud není pracovní neschopnost řádně potvrzena. Při přijímání potvrzení o pracovní neschopnosti od vašeho lékaře se proto přesvědčte, že dodaná nemocenská obsahuje všechny zákonné údaje pro jeho uznání v Německu.

Pozastavení výplaty náhrady mzdy v případě nemoci

Zákon o náhradách mzdy umožňuje zaměstnavatelům vyhradit si právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti, dokud neobdrží originál potvrzení o pracovní neschopnosti.

Příklad:

Zaměstnanec onemocněl poslední týden v únoru (od 24.2.). Pracovní neschopnost potrvá pravděpodobně 14 kalendářních dní. Originál potvrzení o pracovní neschopnosti zašle zaměstnanec zaměstnavateli až 9.3. Průběžné vyplácení náhrady mzdy od 24.2. do 28.2. je pozastaveno. Teprve poté, co zaměstnanec doloží potvrzení o pracovní neschopnosti, bude mu přepočítána výše náhrad mzdy a výplata nemocenské bude uskutečněna dodatečně. Po zbylou dobu trvání pracovní neschopnosti bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy v plné výši obvyklým způsobem.

pracovní neschopnost neschopenka nemocenská

V případě dlouhodobé nemoci, a tedy i dlouhé době trvání pracovní neschopnosti, je možné vyplácení nemocenské průběžně. Důležité je, aby každá návštěva lékaře byla na potvrzení o pracovní neschopnosti stvrzena razítkem a podpisem lékaře. Také pokračující nemocenská musí být doručena zaměstnavateli neprodleně. Pokud si nejste jisti, zda vaše potvrzení o pracovní neschopnosti splňuje zákonné předpisy v Německu, jednoduše se obraťte na svého disponenta ve Starke Jobs.

Jednodušší varianta: Nemocenská v Německu

Protože jste v Německu přihlášeni ke zdravotnímu pojištění, máte nárok na lékařskou péči v Německu. V případě nemoci je pro vás navíc daleko snazší získat včas potvrzení o pracovní neschopnosti, které odpovídá předpisům v Německu. Čtěte také, proč se nevyplatí přecházet nachlazení nebo nemoci.

Náš blog

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023 - Když Němci řeknou, že jsou...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Publikováno: 22. března 2023 -...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

[/vc_column_text]

8 Kommentare

 1. Patrik

  Dobrý den,
  jak to funguje v Rakousku je to úplně totožné jak v Německu. Na podzim mě bude pravděpodobně čekat operace a nerad bych,aby mi to z Rakouské strany neuznali. Děkuji Patrik

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, na rakouské prostředí se bohužel neorientujeme, tedy nemůžeme Vám na Váš dotaz relevantně odpovědět. Zkuste se podívat na web Vaší zdravotní pojišťovny v Rakousku. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den. Petra

   Odpovězte
 2. michaela

  Dobrý den,
  doktor mi vystavil neschopenku , která je od 1.1.2020 platná pro EU . KKH mi ji neuznalo co mohu dělat?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, z jakého důvodu KKH neschopenku neuznalo? Doporučuji odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny, případně s pojišťovnou vykomunikovat, jakým způsobem odstranit nedostatek. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 3. Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mám dělat v případě kdy lékař není ochotný vystavit neschopenku, aby byla uznatelna v Německu? Bohužel muj lékař nemá snahu vyhovět nebo spíše neví co má dělat. Když mu vyloženě řeknu, co přesně potrebuji, tak mi řekne, ze to tak není. Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, protože neznám konkrétní nedostatek na Vaší neschopence, jen Vám sdělím, že každý lékař má možnost vystavit neschopenku pro ČR a pro EU. Ta pro EU obsahuje všechny náležitosti. V případě, že jste již neschopenku ve špatném formátu na Vaší pojišťovnu Německu odeslala a pojišťovna (nebo i zaměstnavatel) Vás informovali o nedostatcích, předložte toto jejich vyjádření lékaři. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 4. Hana

  Dobrý den, onemocněla jsem v Německu a mám neschopenku vystavenou německou. Zdravotní pojištění si platim take tam u AOK a mam plne hrazenou péči i v Čr.Chtěla bych se léčit v České republice už kvůli lepší komunikaci s lékaři. Jak mám postupovat ?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, léčit se v ČR můžete, máte-li S1 a pendlerskou kartičku zdravotní pojišťovny (tu žlutou), pak můžete mít zároveň českou i německou neschopenku, pojišťovna, Vaše Krankenkasse si to s Vaší českou pojišťovnou vyřeší sama. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář