Nemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Nemocenská 2021: i český lékař vystaví neschopenku pro Německo

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 28. února 2020 – Nachlazení nebo nemoc si nevybírá, nedá se naplánovat. Přichází nečekaně, ze dne na den, z hodiny na hodinu. Pro tohle všechno mají zaměstnavatelé pochopení. Mají ale také nárok na včasné oznámení vaší absence, na řádně vystavené potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti i na další náležitosti, které vyplývají ze zákona. Zatímco zaměstnanci v Česku s tímto nemají starosti, Češi pracující v Německu si musí ohlídat několik náležitostí, které vyžaduje nemocenská v Německu. V opačném případě by se totiž vystavili riziku, že jejich česká neschopenka nebude v Německu platit, a tedy jim nemocenská nebude proplacena.

Hned první den nemoci musí zaměstnanec nahlásit absenci zaměstnavateli ještě před začátkem pracovní doby. Pro tyto účely postačí telefonát nebo SMS zpráva nadřízenému. V případě, že zaměstnanec neohlásí absenci včas, vystavujete se v závislosti na závažnosti porušení povinností například riziku vystavení pokuty, výtky nebo i výpovědi z pracovního poměru. Rozhodně je ale třeba počítat s tím, že neomluvenou absenci nedostanete zaplacenou. Zaměstnavatel přitom bere v úvahu především nahraditelnost zaměstnance a důsledky, které z neomluvené absence plynou pro zaměstnavatele.

Čeští lékaři mohou vystavit verzi potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uznatelnou v Německu

Od 1. ledna 2020 již v České republice nebude vystavována papírová nemocenská. Veškerá data jsou předávána elektronicky, a to pouze českým zdravotním pojišťovnám a českým zaměstnavatelům. Německo zavedení elektronických neschopenek naplno spustí v roce 2021. Aby se vaše nemocenská dostala do Německa, tak bude stále na vaší zodpovědnosti. Zaměstnanec má proto v podstatě jen dvě možnosti: První z nich je návštěva německého lékaře, který vystaví neschopenku v Německu podle německých předpisů. Druhou (a mnohem pohodlnější a rychlejší) možností je obeznámit českého lékaře s tím, že pracujete v Německu. V takovém případě totiž může Váš lékař vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti určené pro zahraničního zaměstnavatele v rámci Evropské unie. Taková nemocenská pak obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 5 německého zákona o náhradě mzdy.

nemocenská

Zaměstnanec doručí zaměstnavateli Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (2. díl). Na ten lékař zpravidla uvádí datum následující kontroly pacienta, pro potřeby neschopenky uznatelné v Německu to ale nestačí.

Nemocenská z Česka dokládaná v Německu musí obsahovat zákonné údaje

Víme, že je těžké odhadnout, zda vám bude na další kontrole pracovní neschopnost ukončena. Otázkou také je, zda je možné považovat datum příští kontroly současně za datum ukončení pracovní neschopnosti. Proto je důležité, aby lékař každou návštěvu potvrdil na papírovém potvrzení o trvání pracovní neschopnosti svým podpisem a razítkem. Na potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti budou všechny tyto náležitosti zaznamenány, datum příští kontroly tak slouží pro potřeby výplaty náhrady mzdy jako datum předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti. V případě, že by lékař při kontrole nařídil prodloužení pracovní neschopnosti, vystaví potvrzení o trvání pracovní neschopnosti – a znovu s dalším datem předpokládaného ukončení pracovní neschopnosti.

Jak vypadá nemocenská vystavená českým lékařem a uznatelná v Německu?

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti je v Německu přijatelné pouze tehdy, pokud obsahuje předpokládané datum ukončení pracovní neschopnosti, které je vypsané buď elektronicky, nebo je jeho ruční vepsání potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. V případě, že se musí pacient dostavit k lékaři na kontrolu, je toto datum kontroly (2.) také potvrzeno razítkem a podpisem lékaře. Po ukončení pracovní neschopnosti musí být datum ukončení pracovní neschopnosti (3.) opět potvrzeno razítkem a podpisem lékaře.

Zaměstnanec je povinen dodat zaměstnavateli originál rozhodnutí lékaře o dočasné pracovní neschopnosti, a to nejlépe téhož dne, kdy jej zaměstnanec obdržel od svého lékaře. Pro potřeby zaměstnavatele postačí zaslat scan neschopenky e-mailem a tištěný originál neprodleně odeslat na adresu zaměstnavatele nebo jej doručit osobně. V případě dlouhodobé nemoci je možné pozastavit výplatu náhrady mzdy až do doby, kdy je originál neschopenky doručen zaměstnavateli.

neschopenka v německu

Svému praktickému lékaři oznamte, že pracujete v Německu. Váš lékař pak vystaví také potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Zde vyplní datum pravděpodobného ukončení pracovní neschopnosti, tedy datum kontroly pacienta. Platná nemocenská uznatelná v Německu musí obsahovat datum ukončení, bez něj nemusí zaměstnavatel ani pojišťovna neschopenku akceptovat.

Zákon o náhradě mzdy za dny pracovního klidu a pracovní neschopnosti

§ 5 Oznamovací povinnost

(1) Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a její předpokládané době ukončení. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než tři dny, musí ji zaměstnanec doložit potvrzením o pracovní neschopnosti nejpozději následujícího dne, tj. nejdéle čtvrtý den trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel má nárok vyžadovat potvrzení o pracovní neschopnosti dříve. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno v potvrzení o pracovní neschopnosti, je zaměstnanec povinen doložit potvrzení o pokračování pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec pojištěn v rámci povinného veřejného zdravotního pojištění, musí potvrzení o pracovní neschopnosti obsahovat informaci, že zdravotní pojišťovně bude odesláno potvrzení o pracovní neschopnosti s podrobnostmi a dalšími zjištěními.

(2) Pokud je zaměstnanec v době začátku trvání pracovní neschopnosti v zahraničí, je povinen informovat bezodkladně zaměstnavatele o začátku trvání pracovní neschopnosti, o předpokládané době trvání pracovní neschopnosti a o adrese místa pobytu během trvání pracovní neschopnosti. Náklady na oznámení na sebe přebírá zaměstnavatel. Pokud je zaměstnanec pojištěncem zákonné zdravotní pojišťovny, je rovněž povinen stejné informace doručit zdravotní pojišťovně. Pokud pracovní neschopnost trvá déle, než je uvedeno, je zaměstnanec povinen oznámit zdravotní pojišťovně také pokračování trvání pracovní neschopnosti. (…) Pokud se zaměstnanec, který je v pracovní neschopnosti, vrací do Německa, je povinen o změně místa pobytu informovat zaměstnavatele i zdravotní pojišťovnu. (Pozn.: Totéž platí také pro občany ČR, kteří mění adresu pobytu v České republice během trvání pracovní neschopnosti.)

nemocenská

Pokud lékař opakovaně prodlouží dobu trvání pracovní neschopnosti, vystaví vždy nové potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti platné pro EU. Originály potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vždy zašlete zaměstnavateli.

Zaměstnavatel může potvrzení prokazující vaši pracovní neschopnost z České republiky zamítnout

Zaměstnavatel má právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za pracovní neschopnost, pokud není pracovní neschopnost řádně potvrzena. Při přijímání potvrzení o pracovní neschopnosti od vašeho lékaře se proto přesvědčte, že dodaná nemocenská obsahuje všechny zákonné údaje pro jeho uznání v Německu.

Pozastavení výplaty náhrady mzdy v případě nemoci

Zákon o náhradách mzdy umožňuje zaměstnavatelům vyhradit si právo pozastavit nebo zamítnout výplatu náhrady mzdy za dobu trvání pracovní neschopnosti, dokud neobdrží originál potvrzení o pracovní neschopnosti.

Příklad:

Zaměstnanec onemocněl poslední týden v únoru (od 24.2.). Pracovní neschopnost potrvá pravděpodobně 14 kalendářních dní. Originál potvrzení o pracovní neschopnosti zašle zaměstnanec zaměstnavateli až 9.3. Průběžné vyplácení náhrady mzdy od 24.2. do 28.2. je pozastaveno. Teprve poté, co zaměstnanec doloží potvrzení o pracovní neschopnosti, bude mu přepočítána výše náhrad mzdy a výplata nemocenské bude uskutečněna dodatečně. Po zbylou dobu trvání pracovní neschopnosti bude zaměstnanec pobírat náhradu mzdy v plné výši obvyklým způsobem.

pracovní neschopnost neschopenka nemocenská

V případě dlouhodobé nemoci, a tedy i dlouhé době trvání pracovní neschopnosti, je možné vyplácení nemocenské průběžně. Důležité je, aby každá návštěva lékaře byla na potvrzení o pracovní neschopnosti stvrzena razítkem a podpisem lékaře. Také pokračující nemocenská musí být doručena zaměstnavateli neprodleně. Pokud si nejste jisti, zda vaše potvrzení o pracovní neschopnosti splňuje zákonné předpisy v Německu, jednoduše se obraťte na svého disponenta ve Starke Jobs.

Jednodušší varianta: Nemocenská v Německu

Protože jste v Německu přihlášeni ke zdravotnímu pojištění, máte nárok na lékařskou péči v Německu. V případě nemoci je pro vás navíc daleko snazší získat včas potvrzení o pracovní neschopnosti, které odpovídá předpisům v Německu. Čtěte také, proč se nevyplatí přecházet nachlazení nebo nemoci.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

[/vc_column_text]

8 Kommentare

 1. Patrik

  Dobrý den,
  jak to funguje v Rakousku je to úplně totožné jak v Německu. Na podzim mě bude pravděpodobně čekat operace a nerad bych,aby mi to z Rakouské strany neuznali. Děkuji Patrik

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, na rakouské prostředí se bohužel neorientujeme, tedy nemůžeme Vám na Váš dotaz relevantně odpovědět. Zkuste se podívat na web Vaší zdravotní pojišťovny v Rakousku. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den. Petra

   Odpovězte
 2. michaela

  Dobrý den,
  doktor mi vystavil neschopenku , která je od 1.1.2020 platná pro EU . KKH mi ji neuznalo co mohu dělat?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, z jakého důvodu KKH neschopenku neuznalo? Doporučuji odvolat se proti rozhodnutí pojišťovny, případně s pojišťovnou vykomunikovat, jakým způsobem odstranit nedostatek. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 3. Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mám dělat v případě kdy lékař není ochotný vystavit neschopenku, aby byla uznatelna v Německu? Bohužel muj lékař nemá snahu vyhovět nebo spíše neví co má dělat. Když mu vyloženě řeknu, co přesně potrebuji, tak mi řekne, ze to tak není. Děkuji za odpověď

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, protože neznám konkrétní nedostatek na Vaší neschopence, jen Vám sdělím, že každý lékař má možnost vystavit neschopenku pro ČR a pro EU. Ta pro EU obsahuje všechny náležitosti. V případě, že jste již neschopenku ve špatném formátu na Vaší pojišťovnu Německu odeslala a pojišťovna (nebo i zaměstnavatel) Vás informovali o nedostatcích, předložte toto jejich vyjádření lékaři. Hezký den, Petra

   Odpovězte
 4. Hana

  Dobrý den, onemocněla jsem v Německu a mám neschopenku vystavenou německou. Zdravotní pojištění si platim take tam u AOK a mam plne hrazenou péči i v Čr.Chtěla bych se léčit v České republice už kvůli lepší komunikaci s lékaři. Jak mám postupovat ?

  Odpovězte
  1. Petra Autor

   Dobrý den, léčit se v ČR můžete, máte-li S1 a pendlerskou kartičku zdravotní pojišťovny (tu žlutou), pak můžete mít zároveň českou i německou neschopenku, pojišťovna, Vaše Krankenkasse si to s Vaší českou pojišťovnou vyřeší sama. Hezký den, Petra

   Odpovězte

Zanechat komentář