Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld - Doplatek přídavků na děti z Německa

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 – Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale i jídlo, doprava a spotřeba energie. Zajistit dětem základní potřeby se stává čím dál tím víc náročnější úkol, a tak není divu, že rodiče chtějí už tak napjatému rozpočtu ulevit. Pobíráte Kindergeld a ani přesto se vám nedaří pokrýt všechny náklady na děti? Pak máte pravděpodobně nárok na Kinderzuschlag.

Doplatek Kinderzuschlag už nemohou pobírat pendleři

Kinderzuschlag si lze představit jako „doplatek Kindergeldu“, vztaženo na české poměry je to něco jako „příspěvek hmotné nouze na dítě„. Nelze tedy pobírat pouze Kinderzuschlag, nárok na něj je podmíněn pobíráním Kindergeldu. Kinderzuschlag je určen rodinám, kterým se ani s Kindergeldem nedaří pokrýt všechny náklady rodiny. Až do července roku 2022 měli za splnění určitých podmínek nárok také Češi pracující v Německu, ale žijící v Česku. Od 1. července 2022 již mají nárok na Kinderzuschlag pouze rodiny fyzicky žijící v Německu. Podmínky pro přiznání nároku na Kinderzuschlag jsou následující:

 • Dítě je mladší 25 let, je svobodné a žije s vámi ve stejné domácnosti
 • Pobíráte Kindergeld nebo srovnatelné dávky
 • Hrubý příjem vaší domácnosti je nejméně 900 € v případě párů, pro samoživitele nejméně 600 €
 • Kinderzuschlag by vám pomohl pokrýt náklady na živobytí (vychází z nákladů na bydlení)
 • Máte bydliště v Německu

Měsíčně až o 229 € více pro rodiny s nízkými příjmy

Výše příspěvku Kinderzuschlag není jednotná, je závislá na výši vašich příjmů. Čím více berete, tím méně Kinderzuschlagu dostanete. Vliv na výši mají také náklady na bydlení a alimenty, pokud je na své dítě pobíráte (nebo nepobíráte, ale měli byste). Nejvyšší možná výše Kinderzuschlagu v roce 2022 je 229 € měsíčně. Kinderzuschlag je vyplácen ve stejný den jako Kindergeld. Požádat o Kinderzuschlag je možné online na stránkách Familienkasse.

K žádosti je nutné doložit:

 • Výši nákladů na domácnost – evidenční list nájemného, předpis záloh na plyn a elektřinu atd.
 • Potvrzení o příjmech – za posledních 6 měsíců
 • V případě samoživitelů rozhodnutí o vyměření alimentů, v případě, že povinný rodič alimenty neplatí, doložit například potvrzení o exekučním vymáhání nebo též potvrzení o přiznání zálohovaného výživného – zkrátka doložit, že rodič neplacení alimentů řeší
kinderzuschlag kindergeld

Obracíte v obchodě každou korunu a ovoce a zeleninu mají vaše děti jen v létě od příbuzných? Pro takové případy vyplácí Německo Kinderzuschlag všem nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

Jaké příjmy se počítají do nároku na Kinderzuschlag?

V první řadě jsou to veškeré vaše příjmy ze závislé i nezávislé činnosti (tedy ze zaměstnání nebo z podnikání) za posledních 6 měsíců. Pokud budete žádat například v září, doložíte příjem za období březen až srpen. Kromě toho se uvažují i následující příjmy:

 • Kurzarbeitergeld
 • Podpora v nezaměstnanosti v Německu
 • Peněžitá pomoc v mateřství v Německu
 • Rodičovský příspěvek z Německa
 • Stipendium pro studenty podle zákona BAföG (spolkový zákon o pomoci při vzdělávání)

>>> Kinderzuschlag kalkulačka – spočítejte si výši vašeho nároku na Kinderzuschlag! <<<

Jak vysoké mohou být příjmy, abych měl(a) nárok na Kinderzuschlag?

Jak jsme již psali, nárok na Kinderzuschlag mají rodiny s nízkými příjmy. Co to ale vlastně znamená? Neexistuje žádné konkrétní rozpětí příjmů, každá žádost o Kinderzuschlag se posuzuje individuálně a závisí na několika faktorech. Zatímco tedy jedna rodina s příjmem 2.000 € nemá nárok na nic, jiná může Kinderzuschlag s přehledem pobírat. Do nároku se tedy zohledňují tyto faktory:

 • vlastní výše příjmů
 • náklady na bydlení – nájem, vytápění, ohřev vody atd.
 • počet dospělých členů rodiny a počet dětí
 • věk dětí

A teď k samotným příjmům. Ukážeme si to na třech případech:

 1. Rodič samoživitel platí nájem 490 € měsíčně včetně topení. V takovém případě může rodič vydělávat od 1.200 do 1.800 € hrubého a pobírat i alimenty ve výši 396 €, aby měl nárok na Kinderzuschlag. Při nájmu ve výši 790 € se hrubá mzda rodiče může pohybovat v rozpětí 1.100 až 2.100 € měsíčně.
 2. Rodiče společně vychovávají dvě děti ve věku 6 a 8 let. Za nájem zaplatí 690 € včetně nákladů na vytápění. V případě párů žijicích společně se posuzují příjmy obou rodičů, v tomto případě mohou společně vydělávat od 1.900 € (když vydělává jen jeden) do 4.100 € (pokud vydělávají oba). Pokud by nájemné činilo 990 €, pak mají na Kinderzuschlag nárok i ti, kdo dohromady vydělávají mezi 2.200 € (pokud má příjmy jen jeden z páru) až 4.500 € (vydělávají-li oba).
 3. Pár žije společně se třemi děti ve věku 6, 8 a 10 let. Za nájem zaplatí 990 € měsíčně včetně vytápění. Aby rodiče mohli požádat o Kinderzuschlag, musí se jejich přímy pohybovat od 2.100 € (pokud vydělává jen jeden) do 5.200 € (pokud vydělávají oba).

Existují nějaké důvody, proč by nemuselo být žádosti o Kinderzuschlag vyhověno?

Protože Kinderzuschlag funguje jako doplatek na Kindergeld pro rodiny, kterým nestačí příjmy, zohledňují se také majetky a aktiva žadatelů. Pokud tedy sice zrovna nemáte příjmy, které by spolehlivě stačily na veškeré výdaje, ale vlastníte dva nájemní domy a máte uloženy miliony na horší časy, pak je nejvyšší čas na ně sáhnout, protože v tomto případě vám Familienkasse Kinderzuschlag nepřizná, neboť nejste potřební. Co si představit pod pojmem aktiva? Je to veškeré zboží měřené v penězích v době podání žádosti, které může žadateli přinést ekonomický prospěch. Nezáleží na tom, zda je to majetek přímo váš, nebo je to majetek osob, se kterými žijete. Nezáleží také na tom, zda se jedná o majetek v Německu nebo v zahraničí.

Jak velký ale majetek musí být, abyste kvůli němu nedosáhli na Kinderzuschlag? Záleží na tom, kolik osob se společně posuzuje. Pokud na adrese žijete jen dva, nesmíte mít majetek v hodnotě vyšší než 90.000 €. Čím více osob v domácnosti žije, tím vyšší majetek nebo úspory můžete mít. Pro tři osoby je limit 120.000 €, za každé další dítě můžete svá aktiva navýšit o dalších 30.000 €. Co všechno vlastně mezi majetek patří?

 • Hotovost
 • Peníze uložené na bankovních a spořicích účtech
 • Cenné papíry
 • Stavební spoření
 • Akcie a podílové fondy
 • Pohledávky
 • Movitý majetek – umělecká díla, vybavení domácnosti apod.
 • Nemovitý majetek a další práva k nemovitostem, ve kterých osobně nežijete

Co naopak mezi majetek, který se do nároku zohledňuje, nepatří?

 • Nemovitost, ve které fyzicky žijete
 • Dopravní prostředek – ten v Německu není považován za nadstandard, ale za jednu z podmínek zaměstnatelnosti
Kinderzuschlag kindergeld

I s novým autem nebo domem na hypotéku můžete mít na Kinderzuschlag nárok. Auto a vlastní bydlení totiž není žádný nadstandard, naopak. S autem máte větší možnost najít si lépe placenou práci. Vlastní bydlení je také považováno za nutnost.

Jak dlouho trvá zpracování žádosti o Kinderzuschlag?

Jakmile Familienkasse obdrží vaši žádost, zkontroluje úplnost přiložených dokumentů. V případě nároku na Kinderzuschlag vám bude příspěvek schválen na 6 měsíců. Následně je nutné podat žádost znovu na dalších 6 měsíců, nicméně není nutné dokládat všechny požadované dokumenty znovu. Pokud se ve vaší situaci nic významného nezměnilo, stačí vyplnit zkrácenou žádost, kde jen vyplníte údaje o žadateli. V případě, že došlo například k významné změně výše nájemného nebo jste dostali nový platový výměr, pak musíte vyplnit řádnou žádost se zasláním dokumentů, které změnu prokazují (ostatní, které zůstávají beze změny, není nutné zasílat).

Kde a jak o Kinderzuschlag požádat?

Požádat lze jednoduše online na webu Spolkového úřadu práce zde! Pro urychlení vyřízení vaší žádosti nahrajte již v této fázi potřebné doklady, kterými jsou vaše náklady na bydlení a potvrzení o příjmech. V případě, že bude vaše žádost přijata a Familienkasse přistoupí k vyplácení doplatku na Kindergeld, je toto vyplácení pouze dočasné na dobu 6 měsíců. Pokud se ani za půl roku vaše situace nezlepší, můžete stejným způsobem požádat ve zkrácené formě, kdy namísto vyplňování všech již dokládaných náležitostí zašlete na Familienkasse pouze vyčíslení nákladů na bydlení a potvrzení o příjmech.

Pokyny k vyplnění žádosti

Žádost o Kinderzuschlag

Příloha „Žadatel a partner“

Příloha „Dítě“– vyplnit zvlášť pro každé dítě žijící s žadatelem v jedné domácnosti

Příloha „Výživné“ – vyplní jen samoživitelé

Potvrzení o příjmech žadatele, jeho partnera a dětí

Příloha „Samostatná činnost“ – vyplní jen OSVČ

Kromě žádosti a příloh zasílejte také doklady potvrzující náklady na bydlení – například evidenční list nájemného, smlouvu o nájmu, předpis záloh energií a podobně. Online žádost (odkaz najdete o odstavec výše) je nejjednodušším způsobem zaslání žádosti o Kinderzuschlag, zkontrolujte si však před odesláním, zda jsou dokládané dokumenty čitelné. POZOR! Online žádost o Kinderzuschlag po vás bude chtít „adresu v Německu“ – vyplňte tam vaši českou!

Kindergeld v roce 2023 vzroste o 18 € na dítě, německé přídavky patří k nejvyšším v Evropě

Nedávno jsme také přinesli zprávu o předpokládaném navýšení Kindergeldu o 8 € měsíčně na dítě. Začátkem září německá vláda vyšší Kindergeld od 1. ledna 2023 skutečně schválila, a to hned o 18 € měsíčně! Na první dvě děti tak bude příspěvek činit 237 €, výše Kindergeldu na další děti oznámena ještě nebyla. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je výše přídavků na děti v Německu skutečně vysoká. Vyšší přídavky vyplácí v Evropě bez závislosti na výši příjmů rodičů jen Lucembursko (272 € měsíčně).

Česká republika vyplácí v roce 2022 na děti do šesti let 630 korun, což odpovídá zhruba 26 €, na dítě od šesti do patnácti let 770 korun (cca 31 €) a 880 korun (35 €) na dítě od 15 do 26 let. Pro české děti, jejichž alespoň jeden rodič pracuje, vyplácí Česká republika zvýhodněné přídavky na výši 1.130 korun (45 €) na dítě do šesti let, 1.270 korun (51 €) dětem od šesti do patnácti a dětem od 15 do 26 let pak 1.380 korun (55 €). Jak je patrné, Německu stále v otázkách podpory rodin s dětmi Česko konkurovat nedokáže.

 

Náš blog

Jak dlouho můžu pracovat přes agenturu v Německu u jedné firmy?

Informace, Kariéra

Jen v roce 2021 zaměstnávalo agenturní zaměstnance na 11 tisíc společností v Německu. V roce 2022 pracovalo v Německu přes...

Čtěte dále >

Těhotenství a výpověď v době práce přes agenturu v Německu

Kariéra, Zdraví

Pokud pracujete v Německu a otěhotníte, vztahuje se na vás německý zákon na ochranu mateřství (Mutterschutzgesetz). Otázka, jak je to...

Čtěte dále >

Převzetí do kmene firmy a výpověď agentuře v Německu: Jak na to

Kariéra

Publikováno: 6. července 2024 -  Zaměstnanci personálních agentur v Německu bývají po úspěšném zapracování přijati do kmene firmy. To znamená,...

Čtěte dále >

Odmítnutí pracovní nabídky se nemusíte bát: Jak odmítnout nabídku práce?

Kariéra

Publikováno: 3. července 2024 - Možná se vám také stalo, že jste narazili na inzerát na zajímavou nabídku práce, jenže...

Čtěte dále >

Agentura práce v Německu – výhody a nevýhody

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 1. července 2024 - My ve Starke Jobs si zakládáme na tom, abyste nahlédli pod pokličku práce přes agenturu....

Čtěte dále >

Výpovědní lhůta v Německu v agentuře a pod firmou – čím se liší?

Informace, Kariéra

Publikováno: 25. června 2024 - Zaměstnanci personálních agentur v Německu mají na trhu práce trochu jiné postavení. Jako zaměstnanci třetí...

Čtěte dále >

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář