Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld - Doplatek přídavků na děti z Německa

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 – Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale i jídlo, doprava a spotřeba energie. Zajistit dětem základní potřeby se stává čím dál tím víc náročnější úkol, a tak není divu, že rodiče chtějí už tak napjatému rozpočtu ulevit. Pobíráte Kindergeld a ani přesto se vám nedaří pokrýt všechny náklady na děti? Pak máte pravděpodobně nárok na Kinderzuschlag.

Doplatek Kinderzuschlag už nemohou pobírat pendleři

Kinderzuschlag si lze představit jako „doplatek Kindergeldu“, vztaženo na české poměry je to něco jako „příspěvek hmotné nouze na dítě„. Nelze tedy pobírat pouze Kinderzuschlag, nárok na něj je podmíněn pobíráním Kindergeldu. Kinderzuschlag je určen rodinám, kterým se ani s Kindergeldem nedaří pokrýt všechny náklady rodiny. Až do července roku 2022 měli za splnění určitých podmínek nárok také Češi pracující v Německu, ale žijící v Česku. Od 1. července 2022 již mají nárok na Kinderzuschlag pouze rodiny fyzicky žijící v Německu. Podmínky pro přiznání nároku na Kinderzuschlag jsou následující:

 • Dítě je mladší 25 let, je svobodné a žije s vámi ve stejné domácnosti
 • Pobíráte Kindergeld nebo srovnatelné dávky
 • Hrubý příjem vaší domácnosti je nejméně 900 € v případě párů, pro samoživitele nejméně 600 €
 • Kinderzuschlag by vám pomohl pokrýt náklady na živobytí (vychází z nákladů na bydlení)
 • Máte bydliště v Německu

Měsíčně až o 229 € více pro rodiny s nízkými příjmy

Výše příspěvku Kinderzuschlag není jednotná, je závislá na výši vašich příjmů. Čím více berete, tím méně Kinderzuschlagu dostanete. Vliv na výši mají také náklady na bydlení a alimenty, pokud je na své dítě pobíráte (nebo nepobíráte, ale měli byste). Nejvyšší možná výše Kinderzuschlagu v roce 2022 je 229 € měsíčně. Kinderzuschlag je vyplácen ve stejný den jako Kindergeld. Požádat o Kinderzuschlag je možné online na stránkách Familienkasse.

K žádosti je nutné doložit:

 • Výši nákladů na domácnost – evidenční list nájemného, předpis záloh na plyn a elektřinu atd.
 • Potvrzení o příjmech – za posledních 6 měsíců
 • V případě samoživitelů rozhodnutí o vyměření alimentů, v případě, že povinný rodič alimenty neplatí, doložit například potvrzení o exekučním vymáhání nebo též potvrzení o přiznání zálohovaného výživného – zkrátka doložit, že rodič neplacení alimentů řeší
kinderzuschlag kindergeld

Obracíte v obchodě každou korunu a ovoce a zeleninu mají vaše děti jen v létě od příbuzných? Pro takové případy vyplácí Německo Kinderzuschlag všem nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

Jaké příjmy se počítají do nároku na Kinderzuschlag?

V první řadě jsou to veškeré vaše příjmy ze závislé i nezávislé činnosti (tedy ze zaměstnání nebo z podnikání) za posledních 6 měsíců. Pokud budete žádat například v září, doložíte příjem za období březen až srpen. Kromě toho se uvažují i následující příjmy:

 • Kurzarbeitergeld
 • Podpora v nezaměstnanosti v Německu
 • Peněžitá pomoc v mateřství v Německu
 • Rodičovský příspěvek z Německa
 • Stipendium pro studenty podle zákona BAföG (spolkový zákon o pomoci při vzdělávání)

>>> Kinderzuschlag kalkulačka – spočítejte si výši vašeho nároku na Kinderzuschlag! <<<

Jak vysoké mohou být příjmy, abych měl(a) nárok na Kinderzuschlag?

Jak jsme již psali, nárok na Kinderzuschlag mají rodiny s nízkými příjmy. Co to ale vlastně znamená? Neexistuje žádné konkrétní rozpětí příjmů, každá žádost o Kinderzuschlag se posuzuje individuálně a závisí na několika faktorech. Zatímco tedy jedna rodina s příjmem 2.000 € nemá nárok na nic, jiná může Kinderzuschlag s přehledem pobírat. Do nároku se tedy zohledňují tyto faktory:

 • vlastní výše příjmů
 • náklady na bydlení – nájem, vytápění, ohřev vody atd.
 • počet dospělých členů rodiny a počet dětí
 • věk dětí

A teď k samotným příjmům. Ukážeme si to na třech případech:

 1. Rodič samoživitel platí nájem 490 € měsíčně včetně topení. V takovém případě může rodič vydělávat od 1.200 do 1.800 € hrubého a pobírat i alimenty ve výši 396 €, aby měl nárok na Kinderzuschlag. Při nájmu ve výši 790 € se hrubá mzda rodiče může pohybovat v rozpětí 1.100 až 2.100 € měsíčně.
 2. Rodiče společně vychovávají dvě děti ve věku 6 a 8 let. Za nájem zaplatí 690 € včetně nákladů na vytápění. V případě párů žijicích společně se posuzují příjmy obou rodičů, v tomto případě mohou společně vydělávat od 1.900 € (když vydělává jen jeden) do 4.100 € (pokud vydělávají oba). Pokud by nájemné činilo 990 €, pak mají na Kinderzuschlag nárok i ti, kdo dohromady vydělávají mezi 2.200 € (pokud má příjmy jen jeden z páru) až 4.500 € (vydělávají-li oba).
 3. Pár žije společně se třemi děti ve věku 6, 8 a 10 let. Za nájem zaplatí 990 € měsíčně včetně vytápění. Aby rodiče mohli požádat o Kinderzuschlag, musí se jejich přímy pohybovat od 2.100 € (pokud vydělává jen jeden) do 5.200 € (pokud vydělávají oba).

Existují nějaké důvody, proč by nemuselo být žádosti o Kinderzuschlag vyhověno?

Protože Kinderzuschlag funguje jako doplatek na Kindergeld pro rodiny, kterým nestačí příjmy, zohledňují se také majetky a aktiva žadatelů. Pokud tedy sice zrovna nemáte příjmy, které by spolehlivě stačily na veškeré výdaje, ale vlastníte dva nájemní domy a máte uloženy miliony na horší časy, pak je nejvyšší čas na ně sáhnout, protože v tomto případě vám Familienkasse Kinderzuschlag nepřizná, neboť nejste potřební. Co si představit pod pojmem aktiva? Je to veškeré zboží měřené v penězích v době podání žádosti, které může žadateli přinést ekonomický prospěch. Nezáleží na tom, zda je to majetek přímo váš, nebo je to majetek osob, se kterými žijete. Nezáleží také na tom, zda se jedná o majetek v Německu nebo v zahraničí.

Jak velký ale majetek musí být, abyste kvůli němu nedosáhli na Kinderzuschlag? Záleží na tom, kolik osob se společně posuzuje. Pokud na adrese žijete jen dva, nesmíte mít majetek v hodnotě vyšší než 90.000 €. Čím více osob v domácnosti žije, tím vyšší majetek nebo úspory můžete mít. Pro tři osoby je limit 120.000 €, za každé další dítě můžete svá aktiva navýšit o dalších 30.000 €. Co všechno vlastně mezi majetek patří?

 • Hotovost
 • Peníze uložené na bankovních a spořicích účtech
 • Cenné papíry
 • Stavební spoření
 • Akcie a podílové fondy
 • Pohledávky
 • Movitý majetek – umělecká díla, vybavení domácnosti apod.
 • Nemovitý majetek a další práva k nemovitostem, ve kterých osobně nežijete

Co naopak mezi majetek, který se do nároku zohledňuje, nepatří?

 • Nemovitost, ve které fyzicky žijete
 • Dopravní prostředek – ten v Německu není považován za nadstandard, ale za jednu z podmínek zaměstnatelnosti
Kinderzuschlag kindergeld

I s novým autem nebo domem na hypotéku můžete mít na Kinderzuschlag nárok. Auto a vlastní bydlení totiž není žádný nadstandard, naopak. S autem máte větší možnost najít si lépe placenou práci. Vlastní bydlení je také považováno za nutnost.

Jak dlouho trvá zpracování žádosti o Kinderzuschlag?

Jakmile Familienkasse obdrží vaši žádost, zkontroluje úplnost přiložených dokumentů. V případě nároku na Kinderzuschlag vám bude příspěvek schválen na 6 měsíců. Následně je nutné podat žádost znovu na dalších 6 měsíců, nicméně není nutné dokládat všechny požadované dokumenty znovu. Pokud se ve vaší situaci nic významného nezměnilo, stačí vyplnit zkrácenou žádost, kde jen vyplníte údaje o žadateli. V případě, že došlo například k významné změně výše nájemného nebo jste dostali nový platový výměr, pak musíte vyplnit řádnou žádost se zasláním dokumentů, které změnu prokazují (ostatní, které zůstávají beze změny, není nutné zasílat).

Kde a jak o Kinderzuschlag požádat?

Požádat lze jednoduše online na webu Spolkového úřadu práce zde! Pro urychlení vyřízení vaší žádosti nahrajte již v této fázi potřebné doklady, kterými jsou vaše náklady na bydlení a potvrzení o příjmech. V případě, že bude vaše žádost přijata a Familienkasse přistoupí k vyplácení doplatku na Kindergeld, je toto vyplácení pouze dočasné na dobu 6 měsíců. Pokud se ani za půl roku vaše situace nezlepší, můžete stejným způsobem požádat ve zkrácené formě, kdy namísto vyplňování všech již dokládaných náležitostí zašlete na Familienkasse pouze vyčíslení nákladů na bydlení a potvrzení o příjmech.

Pokyny k vyplnění žádosti

Žádost o Kinderzuschlag

Příloha „Žadatel a partner“

Příloha „Dítě“– vyplnit zvlášť pro každé dítě žijící s žadatelem v jedné domácnosti

Příloha „Výživné“ – vyplní jen samoživitelé

Potvrzení o příjmech žadatele, jeho partnera a dětí

Příloha „Samostatná činnost“ – vyplní jen OSVČ

Kromě žádosti a příloh zasílejte také doklady potvrzující náklady na bydlení – například evidenční list nájemného, smlouvu o nájmu, předpis záloh energií a podobně. Online žádost (odkaz najdete o odstavec výše) je nejjednodušším způsobem zaslání žádosti o Kinderzuschlag, zkontrolujte si však před odesláním, zda jsou dokládané dokumenty čitelné. POZOR! Online žádost o Kinderzuschlag po vás bude chtít „adresu v Německu“ – vyplňte tam vaši českou!

Kindergeld v roce 2023 vzroste o 18 € na dítě, německé přídavky patří k nejvyšším v Evropě

Nedávno jsme také přinesli zprávu o předpokládaném navýšení Kindergeldu o 8 € měsíčně na dítě. Začátkem září německá vláda vyšší Kindergeld od 1. ledna 2023 skutečně schválila, a to hned o 18 € měsíčně! Na první dvě děti tak bude příspěvek činit 237 €, výše Kindergeldu na další děti oznámena ještě nebyla. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je výše přídavků na děti v Německu skutečně vysoká. Vyšší přídavky vyplácí v Evropě bez závislosti na výši příjmů rodičů jen Lucembursko (272 € měsíčně).

Česká republika vyplácí v roce 2022 na děti do šesti let 630 korun, což odpovídá zhruba 26 €, na dítě od šesti do patnácti let 770 korun (cca 31 €) a 880 korun (35 €) na dítě od 15 do 26 let. Pro české děti, jejichž alespoň jeden rodič pracuje, vyplácí Česká republika zvýhodněné přídavky na výši 1.130 korun (45 €) na dítě do šesti let, 1.270 korun (51 €) dětem od šesti do patnácti a dětem od 15 do 26 let pak 1.380 korun (55 €). Jak je patrné, Německu stále v otázkách podpory rodin s dětmi Česko konkurovat nedokáže.

 

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář