Nabídka práce v Německu - Starke JobsKinderzuschlag a vyšší Kindergeld - Doplatek přídavků na děti z Německa

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny

Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale i jídlo, doprava a spotřeba energie. Zajistit dětem základní potřeby se stává čím dál tím víc náročnější úkol, a tak není divu, že rodiče chtějí už tak napjatému rozpočtu ulevit. Pobíráte Kindergeld a ani přesto se vám nedaří pokrýt všechny náklady na děti? Pak máte pravděpodobně nárok na Kinderzuschlag.

Doplatek Kinderzuschlag mohou pobírat i české rodiny

Kinderzuschlag si lze představit jako „doplatek Kindergeldu“, vztaženo na české poměry je to něco jako „příspěvek hmotné nouze na dítě„. Nelze tedy pobírat pouze Kinderzuschlag, nárok na něj je podmíněn pobíráním Kindergeldu. Kinderzuschlag je určen rodinám, kterým se ani s Kindergeldem nedaří pokrýt všechny náklady rodiny. Žádat o něj mohou také rodiny žijící v Česku, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje v Německu a v Německu odvádí daně z příjmu a je zde sociálně pojištěn. Podmínky pro přiznání nároku na Kinderzuschlag jsou následující:

 • Dítě je mladší 25 let, je svobodné a žije s vámi ve stejné domácnosti
 • Pobíráte Kindergeld nebo srovnatelné dávky
 • Hrubý příjem vaší domácnosti je nejméně 900 € v případě párů, pro samoživitele nejméně 600 €
 • Kinderzuschlag by vám pomohl pokrýt náklady na živobytí (vychází z nákladů na bydlení)

Měsíčně až o 229 € více pro rodiny s nízkými příjmy

Výše příspěvku Kinderzuschlag není jednotná, je závislá na výši vašich příjmů. Čím více berete, tím méně Kinderzuschlagu dostanete. Vliv na výši mají také náklady na bydlení a alimenty, pokud je na své dítě pobíráte (nebo nepobíráte, ale měli byste). Nejvyšší možná výše Kinderzuschlagu v roce 2022 je 229 € měsíčně. Kinderzuschlag je vyplácen ve stejný den jako Kindergeld. Požádat o Kinderzuschlag je možné online na stránkách Familienkasse.

K žádosti je nutné doložit:

 • Výši nákladů na domácnost – evidenční list nájemného, předpis záloh na plyn a elektřinu atd.
 • Potvrzení o příjmech – za posledních 6 měsíců
 • V případě samoživitelů rozhodnutí o vyměření alimentů, v případě, že povinný rodič alimenty neplatí, doložit například potvrzení o exekučním vymáhání nebo též potvrzení o přiznání zálohovaného výživného – zkrátka doložit, že rodič neplacení alimentů řeší
kinderzuschlag kindergeld

Obracíte v obchodě každou korunu a ovoce a zeleninu mají vaše děti jen v létě od příbuzných? Pro takové případy vyplácí Německo Kinderzuschlag všem nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

Jaké příjmy se počítají do nároku na Kinderzuschlag?

V první řadě jsou to veškeré vaše příjmy ze závislé i nezávislé činnosti (tedy ze zaměstnání nebo z podnikání) za posledních 6 měsíců. Pokud budete žádat například v září, doložíte příjem za období březen až srpen. Kromě toho se uvažují i následující příjmy:

 • Kurzarbeitergeld
 • Podpora v nezaměstnanosti v Německu
 • Peněžitá pomoc v mateřství v Německu
 • Rodičovský příspěvek z Německa
 • Stipendium pro studenty podle zákona BAföG (spolkový zákon o pomoci při vzdělávání)

>>> Kinderzuschlag kalkulačka – spočítejte si výši vašeho nároku na Kinderzuschlag! <<<

Jak vysoké mohou být příjmy, abych měl(a) nárok na Kinderzuschlag?

Jak jsme již psali, nárok na Kinderzuschlag mají rodiny s nízkými příjmy. Co to ale vlastně znamená? Neexistuje žádné konkrétní rozpětí příjmů, každá žádost o Kinderzuschlag se posuzuje individuálně a závisí na několika faktorech. Zatímco tedy jedna rodina s příjmem 2.000 € nemá nárok na nic, jiná může Kinderzuschlag s přehledem pobírat. Do nároku se tedy zohledňují tyto faktory:

 • vlastní výše příjmů
 • náklady na bydlení – nájem, vytápění, ohřev vody atd.
 • počet dospělých členů rodiny a počet dětí
 • věk dětí

A teď k samotným příjmům. Ukážeme si to na třech případech:

 1. Rodič samoživitel platí nájem 490 € měsíčně včetně topení. V takovém případě může rodič vydělávat od 1.200 do 1.800 € hrubého a pobírat i alimenty ve výši 396 €, aby měl nárok na Kinderzuschlag. Při nájmu ve výši 790 € se hrubá mzda rodiče může pohybovat v rozpětí 1.100 až 2.100 € měsíčně.
 2. Rodiče společně vychovávají dvě děti ve věku 6 a 8 let. Za nájem zaplatí 690 € včetně nákladů na vytápění. V případě párů žijicích společně se posuzují příjmy obou rodičů, v tomto případě mohou společně vydělávat od 1.900 € (když vydělává jen jeden) do 4.100 € (pokud vydělávají oba). Pokud by nájemné činilo 990 €, pak mají na Kinderzuschlag nárok i ti, kdo dohromady vydělávají mezi 2.200 € (pokud má příjmy jen jeden z páru) až 4.500 € (vydělávají-li oba).
 3. Pár žije společně se třemi děti ve věku 6, 8 a 10 let. Za nájem zaplatí 990 € měsíčně včetně vytápění. Aby rodiče mohli požádat o Kinderzuschlag, musí se jejich přímy pohybovat od 2.100 € (pokud vydělává jen jeden) do 5.200 € (pokud vydělávají oba).

Existují nějaké důvody, proč by nemuselo být žádosti o Kinderzuschlag vyhověno?

Protože Kinderzuschlag funguje jako doplatek na Kindergeld pro rodiny, kterým nestačí příjmy, zohledňují se také majetky a aktiva žadatelů. Pokud tedy sice zrovna nemáte příjmy, které by spolehlivě stačily na veškeré výdaje, ale vlastníte dva nájemní domy a máte uloženy miliony na horší časy, pak je nejvyšší čas na ně sáhnout, protože v tomto případě vám Familienkasse Kinderzuschlag nepřizná, neboť nejste potřební. Co si představit pod pojmem aktiva? Je to veškeré zboží měřené v penězích v době podání žádosti, které může žadateli přinést ekonomický prospěch. Nezáleží na tom, zda je to majetek přímo váš, nebo je to majetek osob, se kterými žijete. Nezáleží také na tom, zda se jedná o majetek v Německu nebo v zahraničí.

Jak velký ale majetek musí být, abyste kvůli němu nedosáhli na Kinderzuschlag? Záleží na tom, kolik osob se společně posuzuje. Pokud na adrese žijete jen dva, nesmíte mít majetek v hodnotě vyšší než 90.000 €. Čím více osob v domácnosti žije, tím vyšší majetek nebo úspory můžete mít. Pro tři osoby je limit 120.000 €, za každé další dítě můžete svá aktiva navýšit o dalších 30.000 €. Co všechno vlastně mezi majetek patří?

 • Hotovost
 • Peníze uložené na bankovních a spořicích účtech
 • Cenné papíry
 • Stavební spoření
 • Akcie a podílové fondy
 • Pohledávky
 • Movitý majetek – umělecká díla, vybavení domácnosti apod.
 • Nemovitý majetek a další práva k nemovitostem, ve kterých osobně nežijete

Co naopak mezi majetek, který se do nároku zohledňuje, nepatří?

 • Nemovitost, ve které fyzicky žijete
 • Dopravní prostředek – ten v Německu není považován za nadstandard, ale za jednu z podmínek zaměstnatelnosti
Kinderzuschlag kindergeld

I s novým autem nebo domem na hypotéku můžete mít na Kinderzuschlag nárok. Auto a vlastní bydlení totiž není žádný nadstandard, naopak. S autem máte větší možnost najít si lépe placenou práci. Vlastní bydlení je také považováno za nutnost.

Jak dlouho trvá zpracování žádosti o Kinderzuschlag?

Jakmile Familienkasse obdrží vaši žádost, zkontroluje úplnost přiložených dokumentů. V případě nároku na Kinderzuschlag vám bude příspěvek schválen na 6 měsíců. Následně je nutné podat žádost znovu na dalších 6 měsíců, nicméně není nutné dokládat všechny požadované dokumenty znovu. Pokud se ve vaší situaci nic významného nezměnilo, stačí vyplnit zkrácenou žádost, kde jen vyplníte údaje o žadateli. V případě, že došlo například k významné změně výše nájemného nebo jste dostali nový platový výměr, pak musíte vyplnit řádnou žádost se zasláním dokumentů, které změnu prokazují (ostatní, které zůstávají beze změny, není nutné zasílat).

Kde a jak o Kinderzuschlag požádat?

Požádat lze jednoduše online na webu Spolkového úřadu práce zde! Pro urychlení vyřízení vaší žádosti nahrajte již v této fázi potřebné doklady, kterými jsou vaše náklady na bydlení a potvrzení o příjmech. V případě, že bude vaše žádost přijata a Familienkasse přistoupí k vyplácení doplatku na Kindergeld, je toto vyplácení pouze dočasné na dobu 6 měsíců. Pokud se ani za půl roku vaše situace nezlepší, můžete stejným způsobem požádat ve zkrácené formě, kdy namísto vyplňování všech již dokládaných náležitostí zašlete na Familienkasse pouze vyčíslení nákladů na bydlení a potvrzení o příjmech.

Pokyny k vyplnění žádosti

Žádost o Kinderzuschlag

Příloha „Žadatel a partner“

Příloha „Dítě“– vyplnit zvlášť pro každé dítě žijící s žadatelem v jedné domácnosti

Příloha „Výživné“ – vyplní jen samoživitelé

Potvrzení o příjmech žadatele, jeho partnera a dětí

Příloha „Samostatná činnost“ – vyplní jen OSVČ

Kromě žádosti a příloh zasílejte také doklady potvrzující náklady na bydlení – například evidenční list nájemného, smlouvu o nájmu, předpis záloh energií a podobně. Online žádost (odkaz najdete o odstavec výše) je nejjednodušším způsobem zaslání žádosti o Kinderzuschlag, zkontrolujte si však před odesláním, zda jsou dokládané dokumenty čitelné. POZOR! Online žádost o Kinderzuschlag po vás bude chtít „adresu v Německu“ – vyplňte tam vaši českou!

Kindergeld v roce 2023 vzroste o 18 € na dítě, německé přídavky patří k nejvyšším v Evropě

Nedávno jsme také přinesli zprávu o předpokládaném navýšení Kindergeldu o 8 € měsíčně na dítě. Začátkem září německá vláda vyšší Kindergeld od 1. ledna 2023 skutečně schválila, a to hned o 18 € měsíčně! Na první dvě děti tak bude příspěvek činit 237 €, výše Kindergeldu na další děti oznámena ještě nebyla. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je výše přídavků na děti v Německu skutečně vysoká. Vyšší přídavky vyplácí v Evropě bez závislosti na výši příjmů rodičů jen Lucembursko (272 € měsíčně).

Česká republika vyplácí v roce 2022 na děti do šesti let 630 korun, což odpovídá zhruba 26 €, na dítě od šesti do patnácti let 770 korun (cca 31 €) a 880 korun (35 €) na dítě od 15 do 26 let. Pro české děti, jejichž alespoň jeden rodič pracuje, vyplácí Česká republika zvýhodněné přídavky na výši 1.130 korun (45 €) na dítě do šesti let, 1.270 korun (51 €) dětem od šesti do patnácti a dětem od 15 do 26 let pak 1.380 korun (55 €). Jak je patrné, Německu stále v otázkách podpory rodin s dětmi Česko konkurovat nedokáže.

 

Náš blog

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář