Nabídka práce v Německu - Starke JobsKinderzuschlag a vyšší Kindergeld - Doplatek přídavků na děti z Německa

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny

Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale i jídlo, doprava a spotřeba energie. Zajistit dětem základní potřeby se stává čím dál tím víc náročnější úkol, a tak není divu, že rodiče chtějí už tak napjatému rozpočtu ulevit. Pobíráte Kindergeld a ani přesto se vám nedaří pokrýt všechny náklady na děti? Pak máte pravděpodobně nárok na Kinderzuschlag.

Doplatek Kinderzuschlag mohou pobírat i české rodiny

Kinderzuschlag si lze představit jako „doplatek Kindergeldu“, vztaženo na české poměry je to něco jako „příspěvek hmotné nouze na dítě„. Nelze tedy pobírat pouze Kinderzuschlag, nárok na něj je podmíněn pobíráním Kindergeldu. Kinderzuschlag je určen rodinám, kterým se ani s Kindergeldem nedaří pokrýt všechny náklady rodiny. Žádat o něj mohou také rodiny žijící v Česku, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje v Německu a v Německu odvádí daně z příjmu a je zde sociálně pojištěn. Podmínky pro přiznání nároku na Kinderzuschlag jsou následující:

 • Dítě je mladší 25 let, je svobodné a žije s vámi ve stejné domácnosti
 • Pobíráte Kindergeld nebo srovnatelné dávky
 • Hrubý příjem vaší domácnosti je nejméně 900 € v případě párů, pro samoživitele nejméně 600 €
 • Kinderzuschlag by vám pomohl pokrýt náklady na živobytí (vychází z nákladů na bydlení)

Měsíčně až o 229 € více pro rodiny s nízkými příjmy

Výše příspěvku Kinderzuschlag není jednotná, je závislá na výši vašich příjmů. Čím více berete, tím méně Kinderzuschlagu dostanete. Vliv na výši mají také náklady na bydlení a alimenty, pokud je na své dítě pobíráte (nebo nepobíráte, ale měli byste). Nejvyšší možná výše Kinderzuschlagu v roce 2022 je 229 € měsíčně. Kinderzuschlag je vyplácen ve stejný den jako Kindergeld. Požádat o Kinderzuschlag je možné online na stránkách Familienkasse.

K žádosti je nutné doložit:

 • Výši nákladů na domácnost – evidenční list nájemného, předpis záloh na plyn a elektřinu atd.
 • Potvrzení o příjmech – za posledních 6 měsíců
 • V případě samoživitelů rozhodnutí o vyměření alimentů, v případě, že povinný rodič alimenty neplatí, doložit například potvrzení o exekučním vymáhání nebo též potvrzení o přiznání zálohovaného výživného – zkrátka doložit, že rodič neplacení alimentů řeší
kinderzuschlag kindergeld

Obracíte v obchodě každou korunu a ovoce a zeleninu mají vaše děti jen v létě od příbuzných? Pro takové případy vyplácí Německo Kinderzuschlag všem nízkopříjmovým rodinám s dětmi.

Jaké příjmy se počítají do nároku na Kinderzuschlag?

V první řadě jsou to veškeré vaše příjmy ze závislé i nezávislé činnosti (tedy ze zaměstnání nebo z podnikání) za posledních 6 měsíců. Pokud budete žádat například v září, doložíte příjem za období březen až srpen. Kromě toho se uvažují i následující příjmy:

 • Kurzarbeitergeld
 • Podpora v nezaměstnanosti v Německu
 • Peněžitá pomoc v mateřství v Německu
 • Rodičovský příspěvek z Německa
 • Stipendium pro studenty podle zákona BAföG (spolkový zákon o pomoci při vzdělávání)

>>> Kinderzuschlag kalkulačka – spočítejte si výši vašeho nároku na Kinderzuschlag! <<<

Jak vysoké mohou být příjmy, abych měl(a) nárok na Kinderzuschlag?

Jak jsme již psali, nárok na Kinderzuschlag mají rodiny s nízkými příjmy. Co to ale vlastně znamená? Neexistuje žádné konkrétní rozpětí příjmů, každá žádost o Kinderzuschlag se posuzuje individuálně a závisí na několika faktorech. Zatímco tedy jedna rodina s příjmem 2.000 € nemá nárok na nic, jiná může Kinderzuschlag s přehledem pobírat. Do nároku se tedy zohledňují tyto faktory:

 • vlastní výše příjmů
 • náklady na bydlení – nájem, vytápění, ohřev vody atd.
 • počet dospělých členů rodiny a počet dětí
 • věk dětí

A teď k samotným příjmům. Ukážeme si to na třech případech:

 1. Rodič samoživitel platí nájem 490 € měsíčně včetně topení. V takovém případě může rodič vydělávat od 1.200 do 1.800 € hrubého a pobírat i alimenty ve výši 396 €, aby měl nárok na Kinderzuschlag. Při nájmu ve výši 790 € se hrubá mzda rodiče může pohybovat v rozpětí 1.100 až 2.100 € měsíčně.
 2. Rodiče společně vychovávají dvě děti ve věku 6 a 8 let. Za nájem zaplatí 690 € včetně nákladů na vytápění. V případě párů žijicích společně se posuzují příjmy obou rodičů, v tomto případě mohou společně vydělávat od 1.900 € (když vydělává jen jeden) do 4.100 € (pokud vydělávají oba). Pokud by nájemné činilo 990 €, pak mají na Kinderzuschlag nárok i ti, kdo dohromady vydělávají mezi 2.200 € (pokud má příjmy jen jeden z páru) až 4.500 € (vydělávají-li oba).
 3. Pár žije společně se třemi děti ve věku 6, 8 a 10 let. Za nájem zaplatí 990 € měsíčně včetně vytápění. Aby rodiče mohli požádat o Kinderzuschlag, musí se jejich přímy pohybovat od 2.100 € (pokud vydělává jen jeden) do 5.200 € (pokud vydělávají oba).

Existují nějaké důvody, proč by nemuselo být žádosti o Kinderzuschlag vyhověno?

Protože Kinderzuschlag funguje jako doplatek na Kindergeld pro rodiny, kterým nestačí příjmy, zohledňují se také majetky a aktiva žadatelů. Pokud tedy sice zrovna nemáte příjmy, které by spolehlivě stačily na veškeré výdaje, ale vlastníte dva nájemní domy a máte uloženy miliony na horší časy, pak je nejvyšší čas na ně sáhnout, protože v tomto případě vám Familienkasse Kinderzuschlag nepřizná, neboť nejste potřební. Co si představit pod pojmem aktiva? Je to veškeré zboží měřené v penězích v době podání žádosti, které může žadateli přinést ekonomický prospěch. Nezáleží na tom, zda je to majetek přímo váš, nebo je to majetek osob, se kterými žijete. Nezáleží také na tom, zda se jedná o majetek v Německu nebo v zahraničí.

Jak velký ale majetek musí být, abyste kvůli němu nedosáhli na Kinderzuschlag? Záleží na tom, kolik osob se společně posuzuje. Pokud na adrese žijete jen dva, nesmíte mít majetek v hodnotě vyšší než 90.000 €. Čím více osob v domácnosti žije, tím vyšší majetek nebo úspory můžete mít. Pro tři osoby je limit 120.000 €, za každé další dítě můžete svá aktiva navýšit o dalších 30.000 €. Co všechno vlastně mezi majetek patří?

 • Hotovost
 • Peníze uložené na bankovních a spořicích účtech
 • Cenné papíry
 • Stavební spoření
 • Akcie a podílové fondy
 • Pohledávky
 • Movitý majetek – umělecká díla, vybavení domácnosti apod.
 • Nemovitý majetek a další práva k nemovitostem, ve kterých osobně nežijete

Co naopak mezi majetek, který se do nároku zohledňuje, nepatří?

 • Nemovitost, ve které fyzicky žijete
 • Dopravní prostředek – ten v Německu není považován za nadstandard, ale za jednu z podmínek zaměstnatelnosti
Kinderzuschlag kindergeld

I s novým autem nebo domem na hypotéku můžete mít na Kinderzuschlag nárok. Auto a vlastní bydlení totiž není žádný nadstandard, naopak. S autem máte větší možnost najít si lépe placenou práci. Vlastní bydlení je také považováno za nutnost.

Jak dlouho trvá zpracování žádosti o Kinderzuschlag?

Jakmile Familienkasse obdrží vaši žádost, zkontroluje úplnost přiložených dokumentů. V případě nároku na Kinderzuschlag vám bude příspěvek schválen na 6 měsíců. Následně je nutné podat žádost znovu na dalších 6 měsíců, nicméně není nutné dokládat všechny požadované dokumenty znovu. Pokud se ve vaší situaci nic významného nezměnilo, stačí vyplnit zkrácenou žádost, kde jen vyplníte údaje o žadateli. V případě, že došlo například k významné změně výše nájemného nebo jste dostali nový platový výměr, pak musíte vyplnit řádnou žádost se zasláním dokumentů, které změnu prokazují (ostatní, které zůstávají beze změny, není nutné zasílat).

Kde a jak o Kinderzuschlag požádat?

Požádat lze jednoduše online na webu Spolkového úřadu práce zde! Pro urychlení vyřízení vaší žádosti nahrajte již v této fázi potřebné doklady, kterými jsou vaše náklady na bydlení a potvrzení o příjmech. V případě, že bude vaše žádost přijata a Familienkasse přistoupí k vyplácení doplatku na Kindergeld, je toto vyplácení pouze dočasné na dobu 6 měsíců. Pokud se ani za půl roku vaše situace nezlepší, můžete stejným způsobem požádat ve zkrácené formě, kdy namísto vyplňování všech již dokládaných náležitostí zašlete na Familienkasse pouze vyčíslení nákladů na bydlení a potvrzení o příjmech.

Pokyny k vyplnění žádosti

Žádost o Kinderzuschlag

Příloha „Žadatel a partner“

Příloha „Dítě“– vyplnit zvlášť pro každé dítě žijící s žadatelem v jedné domácnosti

Příloha „Výživné“ – vyplní jen samoživitelé

Potvrzení o příjmech žadatele, jeho partnera a dětí

Příloha „Samostatná činnost“ – vyplní jen OSVČ

Kromě žádosti a příloh zasílejte také doklady potvrzující náklady na bydlení – například evidenční list nájemného, smlouvu o nájmu, předpis záloh energií a podobně. Online žádost (odkaz najdete o odstavec výše) je nejjednodušším způsobem zaslání žádosti o Kinderzuschlag, zkontrolujte si však před odesláním, zda jsou dokládané dokumenty čitelné. POZOR! Online žádost o Kinderzuschlag po vás bude chtít „adresu v Německu“ – vyplňte tam vaši českou!

Kindergeld v roce 2023 vzroste o 18 € na dítě, německé přídavky patří k nejvyšším v Evropě

Nedávno jsme také přinesli zprávu o předpokládaném navýšení Kindergeldu o 8 € měsíčně na dítě. Začátkem září německá vláda vyšší Kindergeld od 1. ledna 2023 skutečně schválila, a to hned o 18 € měsíčně! Na první dvě děti tak bude příspěvek činit 237 €, výše Kindergeldu na další děti oznámena ještě nebyla. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je výše přídavků na děti v Německu skutečně vysoká. Vyšší přídavky vyplácí v Evropě bez závislosti na výši příjmů rodičů jen Lucembursko (272 € měsíčně).

Česká republika vyplácí v roce 2022 na děti do šesti let 630 korun, což odpovídá zhruba 26 €, na dítě od šesti do patnácti let 770 korun (cca 31 €) a 880 korun (35 €) na dítě od 15 do 26 let. Pro české děti, jejichž alespoň jeden rodič pracuje, vyplácí Česká republika zvýhodněné přídavky na výši 1.130 korun (45 €) na dítě do šesti let, 1.270 korun (51 €) dětem od šesti do patnácti a dětem od 15 do 26 let pak 1.380 korun (55 €). Jak je patrné, Německu stále v otázkách podpory rodin s dětmi Česko konkurovat nedokáže.

 

Náš blog

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Minimální mzda 2022: Agenturní zaměstnanci budou vydělávat výrazně víc

Finance

Minimální mzda agenturních zaměstnanců v Německu stoupne na 12,43 € Zavedení 12eurové minimální mzdy v Německu zvedne minimální mzdu agenturních...

Čtěte dále >

Klimageld: Podpora rodin s nízkými příjmy i v roce 2023

Finance

Klimageld: Německo plánuje rozdávat peníze i v roce 2023 Německá vláda schválila již dva kompenzační balíčky, které přinesly více peněz...

Čtěte dále >

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Finance, Zdraví

Nemocenská v Německu: Kdy mou nemoc platí zaměstnavatel a kdy pojišťovna? Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc...

Čtěte dále >

Kompenzační balíček v Německu: za nárůst cen více peněz do domácností

Finance

300 euro k výplatě a jednorázový Kindergeld bonus: Německo reaguje na stoupající ceny energií Stoupající ceny energií a pohonných hmot...

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu: 2022 přináší změny v nákladech na dojíždění

Finance, Informace

Příspěvky na dopravu od ledna 2022 vyšší jako kompenzace za rostoucí ceny ropy Nezávisle na dění na východě Evropy navrhla...

Čtěte dále >

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Volný čas

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa Význam žen ve...

Čtěte dále >

Minimální mzda: Německo zvyšuje na 12 eur

Finance

Minimální mzda: Německo bude dávat 12 euro už v říjnu 2022! Pravděpodobně už od 1. října 2022 bude německým zaměstnancům...

Čtěte dále >

Daně, minimální mzda a další změny v roce 2022

Finance, Kariéra

Novinky roku 2022: vyšší nezdanitelný základ daně, vyšší minimální mzda v Německu Příchod roku 2022 znamenal také příchod mnoha novinek...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2022

Volný čas

Na které dny připadnou svátky v Německu v roce 2022? Jako každý rok přinášíme s koncem roku přehled, na která...

Čtěte dále >

Aktuální opatření 3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

Informace, Kariéra

Bez prokázání 3G se do práce v Sasku nedostanete: Nová opatření na pracovišti od 24. listopadu Od dnešního dne platí...

Čtěte dále >

Nová pravidla pro vstup do Německa

Informace

Nová pravidla pro vstup do Německa od 14. listopadu V pátek 12. listopadu zařadilo Německo Českou republiku opět na seznam...

Čtěte dále >

O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Krize na trhu s čipy: Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus: bude mít pozitivní dopad na trh práce v Německu?

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Pracovní neschopnost v Německu: Můžu během nemoci na dovolenou?

Informace, Kariéra

Pracovní právo v Německu: Jak se chovat během neschopenky? V Německu v zásadě platí tři základní pravidla pro nemocné zaměstnance: Kdo...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu, důchody a Kindergeld 2021

Finance, Informace, Nezařazeno

Od července vyšší mzdy, vyšší důchody a další bonusový Kindergeld. Ovšem jen pro někoho. Pandemie koronaviru s sebou přinesla mnoho...

Čtěte dále >

Jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět

Nezařazeno

Jak se připravit na pohovor nejen při hledání práce v Německu Hledání práce může být někdy trochu věda. Díky našemu...

Čtěte dále >

Životopis v němčině – jak ho napsat a kdy ho použít?

Kariéra

K čemu je dobrý životopis v němčině? Před časem jsme pro vás sepsali pár pravidel, kterými je dobré řídit se...

Čtěte dále >

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Finance

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu Až do 31. července (resp. 2. srpna...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář