Nabídka práce v Německu - Starke JobsPrémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - Starke Jobs

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“ – musím z nich platit odvody?

Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud jde o mimořádné prémie. Jenže i když vám šéf slíbil konkrétní částku, přišla nižší. Proč? Pravděpodobně proto, že jste z ní museli odvést kromě daně také zákonné odvody na sociální pojištění. Mimořádné prémie najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA a my vám vysvětlíme, o co vlastně jde.

Pokládáte si otázku, jestli vůbec máte na nějaké prémie nárok? Odpověď není jednoznačná. Na některé ano, ovšem nejsou to prémie ve významu, jak je chápeme my, Češi. Zatímco za prémie považujeme jen peníze, které nám zaměstnavatel vyplatí nad rámec naší výplaty k nějaké příležitosti, v Německu pojem prémie („Sonderzahlung“) označuje třeba i odstupné. Ani na to ale v Německu nemáte nárok jen proto, že váš pracovní poměr skončil. Mezi Sonderzahlung patří třeba i prémie na konci roku („Weihnachtsgeld“). I ty jsou ze své podstaty dobrovolné, žádný zákon neukládá vašemu zaměstnavateli takové prémie vyplatit. Je tu ale jedno velké ale! Je totiž možné, že se k výplatě mimořádných prémií zavázal váš zaměstnavatel už ve vaší pracovní smlouvě nebo v interních předpisech (mj. třeba Tarifvertrag), které na vašem pracovišti možná platí.  Pokud se tak skutečně stalo, pak nárok na mimořádné prémie máte. Když už vám je ale zaměstnavatel vyplatí, obvykle z nich musí napřed zaplatit daně a odvody na sociální pojištění (tam v Německu patří i zdravotní pojištění, v Česku jsou tyhle odvody oddělené). To není žádný neobvyklý postup, obdobně se daní prémie i v Česku.

Co jsou mimořádné prémie?

„Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt“, zkráceně EGA, jsou, jak název napovídá, jednorázové mimořádné platby. Upravuje je § 23a odst. 1 věta 1 sociálního zákoníku („Sozialgesetzbuch“), kde jsou jednorázové bonusy definovány jako všechny bonusy, které zaměstnanec dostane vyplaceny s velkým časovým odstupem, zpravidla delším než jeden měsíc. Další názvy, které se v němčině pro jednorázové bonusy používají, jsou „sonstige Bezüge“, „Einmalzahlung“ nebo „einmalige Zuwendung“. Tyto názvy jsou oficiálními názvy ze zákona o sociálním pojištění.

mimořádné prémie jednorázové platby ega

Informace o mimořádných prémiích najdete ve výplatní pásce. Z ní je patrné, že se jedná o jednorázovou výplatu mimořádných prémií.

Nejčastějšími prémiemi, které jsou vypláceny jako EGA (Einmalzahlungen), jsou:

 • Urlaubsgeld – v češtině příspěvek na dovolenou, má charakter letních prémií, narozdíl od českého příspěvku na dovolenou je ale úplně jedno, na co prémie použijete
 • Weihnachtsgeld – prémie vyplácené na konci roku, obvykle ve výplatě za listopad, jsou vítaným bonusem při velkých výdajích spojených s koncem roku
 • Roční prémie, 13. nebo 14. plat
 • Prémie k významné životní události – slavíte kulaté narozeniny, narodilo se vám dítě, uplynulo právě deset let od začátku vašeho pracovního poměru…, to vše může být důvodem k mimořádnému bonusu
 • Odstupné – na něj není zákonný nárok, může být ale zakotveno v kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele pro případ výpovědi z pracovního poměru
 • Provize jakéhokoli druhu
einmalzahlungen mimořádné prémie německo

Dostat prémie je skvělé! Jenom z nich obvykle musíme platit daně a odvody.

Výši odvodů z prémií určuje váš výdělek

Pro určení výše odvodů z prémií, které povinnosti zaplatit z nich odvody podléhají, je rozhodující, v jakém měsíci byla prémie vyplacena. V Německu totiž platí stropy pro odvody zdravotního a důchodového pojištění. To znamená, že pokud jste od 1. ledna daného roku vydělali méně, než je tento strop, podléhají vaše příjmy odvodům. Pokud jste ale vydělali více, ode dne, kdy jste tuto sumu vydělali, už odvody neplatíte. Obdobné je to i s daněmi. Pokud jste vydělali méně, než je maximální nezdanitelný příjem, daně neplatíte. Pokud jste vydělali více, od částky, kterou tento maximální nezdanitelný příjem překročíte, už daníte každý vydělaný cent.

Nutno říci, že daně, které z prémií zaplatíte třeba v květnu, se počítají z předpokládané výše daně za celý rok, tedy pokud budete o zbytek roku už jen pracovat za stejných podmínek. Jenže to se děje málokdy, protože zaměstnanci také marodí nebo odjedou na dovolenou, což výši roční daně (kromě jiných aspektů) také ovlivňuje. Po uzavření celého roku si pak odvedené daně přepočítáte a pokud jste na nich odvedli více, než jste museli, můžete příslušný finanční úřad požádat o vyplacení tohoto přeplatku.

Limity pro placení odvodů na zákonná pojištění

A jaké že jsou ty limity pro placení odvodů? Do tabulky níže jsme tyto limity srovnali i s Českou republikou, to aby bylo patrné, jak se jednotlivé země liší. V Česku se často setkáváme s pojmem „průměrná mzda“. Někdy to vypadá, že o ní novináři píší jen proto, aby naštvali všechny, kdo berou méně, nicméně sledovat průměrnou mzdu má svůj význam právě pro určení stropu pro placení odvodů. Ten se v Česku týká jen sociálního pojištění. V Německu takový strop existuje pro zdravotní i důchodové pojištění. Ještě dodáme, že zatímco v Česku odlišujeme sociální, zdravotní a důchodové pojištění, v Německu spadá zdravotní a důchodové pojištění do sociálního.

V roce 2022 jsou v Německu limity pro placení sociálního pojištění vypočteny na výši 58.050 € roční hrubé mzdy, v přepočtu na měsíc jde o 4.837,50 €. Pokud vyděláváte méně, než je tento měsíční limit, podléhá odvodům celá vaše výplata. Pokud vyděláte například 5.500 €, odvádíte odvody stále jen ze 4.837,50 €, zbytek dostanete v plné výši.

Jak poznám, jestli budu prémie danit?

Abychom se ale od teorie dostali konečně dál, ukážeme si dva příklady.

Pan Scholz dostal k červnové výplatě od svého šéfa Urlaubsgeld (letní prémie, příspěvek na dovolenou nebo též 13. plat), mzda i s prémiemi tedy dorazila v červenci. Měsíční příjem pana Scholze je 2.750 € hrubého, výše prémií byla 1.000 €. Aby bylo možné spočítat výši odvodů, je napřed nutné vypočítat poměrnou výši limitu vyměřovacího základu. Celkový roční limit vyměřovacího základu (stanoven pro každý rok zvlášť) se vydělí počtem dní v roce (zaokrouhleně na 360) a vynásobí počtem dní, které uplynuly od začátku roku do konce měsíce, v němž byl bonus vyplacen (opět zaokrouhleně, počítá se 30 dní na měsíc, do konce července tedy uplynulo 210 dní). Roční vyměřovací základ pro rok 2022 je 58.050 € roční mzdy:

58.050 € / 360 * 210  = 33.862,50 €

Od ledna do července si pan Scholz vydělal dohromady 19.250 € hrubého (dostal sedm výplat po 2.750 €). Jeho příjem je v červenci nižší, než vypočtená část vyměřovacího základu, a to o 14.612,50 €. I s bonusem 1.000 € tedy jeho příjmy stále podléhají povinnosti odvádět zákonné odvody.

Paní Müller si jako ředitelka společnosti měsíčně vydělá 6.700 € hrubého. V červenci dostala od svého šéfa Urlaubsgeld ve výši 1.000 €. Také pro paní Müller platí ke konci měsíce červenec poměrný limit vyměřovacího základu 33.862,50 €. Od začátku roku si paní Müller vydělala už 46.900 €, což je více, než je onen limit. Paní Müller tak ze svého bonusu nemusí platit žádné zákonné odvody.

Informace o odvodech najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA

Informace o tom, kolik jste ze svého bonusu odvedli na daních a zákonných odvodech na pojištění, naleznete ve výplatní pásce rozpočítané pro bonus zvlášť s uvedením zkratky EGA. Výše odvodů z bonusů je stejná, jako výše odvodů z běžné výplaty, tedy:

 • Zdravotní pojištění činí 7,95 % bonusu
 • Důchodové pojištění 9,3 %
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 1,2 %
 • Pojištění péče 1,875 %
 • Daň z příjmu se odvádí mezi 14 a 45 % mzdy. Daň z příjmu je v Německu progresivní, čím více vyděláte, tím více na daních odvedete. 42 % na daních ze své mzdy odvádí lidé s příjmem nad 58.597 € ročně, 45 % pak s lidé s příjmy nad cca 275.000 € ročně
mimořádné prémie německo

Jak se určí výše daně z prémií, je patrno ze sloupců ST (=Steuer) a SV (=Sozialversicherung). Písmeno „L“ znamená, že se daně a odvody na sociální pojištění počítají z celé hrubé výplaty (L = Lohn), písmeno „F“ znamená, že je platba bez daně (F = Frei) a nakonec písmeno „E“ určuje, že se daně a sociální pojištění vypočítají jen ze samotné platby (E = Einmalbezug)

Ke zdanění bonusu se pojí ještě jedna informace. Jak jsme psali výše, daně odvádíte ve výši, jaká podle předpokladů odpovídá vašemu celoročnímu příjmu za předokladu, že jste v práci od Nového roku do Silvestra. Jenže to se dost často neděje, navíc i v Německu existuje sleva na poplatníka a podobně. Zjednodušeně řečeno, během roku daníte celý svůj příjem, jakmile odpracujete prosinec, můžete si přepočítat, zda jste na daních nezaplatili více. Pokud ano, vrátí vám již zaplacené daně zpátky. Podobným způsobem tak můžete dostat zpátky i daně (nebo jejich část), které jste zaplatili přímo z bonusů.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář