Prémie od zaměstnavatele v Německu "Einmalzahlungen" - Starke Jobs

Prémie od zaměstnavatele v Německu „Einmalzahlungen“

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Prémie od zaměstnavatele v Německu „Einmalzahlungen“ – musím z nich platit odvody?

Publikováno: 13. října 2022, aktualizováno 25. ledna 2024 – Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud jde o mimořádné prémie. Jenže i když vám šéf slíbil konkrétní částku, přišla nižší. Proč? Pravděpodobně proto, že jste z ní museli odvést kromě daně také zákonné odvody na sociální pojištění. Mimořádné prémie vyplacené v N2mecku najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA a my vám vysvětlíme, o co vlastně jde.

Pokládáte si otázku, jestli vůbec máte na nějaké prémie za práci v Německu nárok? Odpověď není jednoznačná. Na některé ano, ovšem nejsou to prémie ve významu, jak je chápeme my, Češi. Zatímco za prémie považujeme jen peníze, které nám zaměstnavatel vyplatí nad rámec naší výplaty k nějaké příležitosti, v Německu pojem prémie („Sonderzahlung„) označuje třeba i odstupné. Ani na to ale v Německu nemáte nárok jen proto, že váš pracovní poměr skončil. Mezi Sonderzahlung patří třeba i prémie na konci roku („Weihnachtsgeld„). I ty jsou ze své podstaty dobrovolné, žádný zákon neukládá vašemu zaměstnavateli takové prémie vyplatit. Je tu ale jedno velké ale! Je totiž možné, že se k výplatě mimořádných prémií zavázal váš zaměstnavatel už ve vaší pracovní smlouvě nebo v interních předpisech (mj. třeba Tarifvertrag), které na vašem pracovišti možná platí.  Pokud se tak skutečně stalo, pak nárok na mimořádné prémie máte. Když už vám je ale zaměstnavatel vyplatí, obvykle z nich musí napřed zaplatit daně a odvody na sociální pojištění (tam v Německu patří i zdravotní pojištění, v Česku jsou tyhle odvody oddělené). To není žádný neobvyklý postup, obdobně se daní prémie i v Česku.

Co v Německu patří mezi mimořádné prémie?

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt„, zkráceně EGA, jsou, jak název napovídá, jednorázové mimořádné platby. Upravuje je § 23a odst. 1 věta 1 sociálního zákoníku („Sozialgesetzbuch„), kde jsou jednorázové bonusy definovány jako všechny bonusy, které zaměstnanec dostane vyplaceny s velkým časovým odstupem, zpravidla delším než jeden měsíc. Další názvy, které se v němčině pro jednorázové bonusy používají, jsou „sonstige Bezüge„, „Einmalzahlung“ nebo „einmalige Zuwendung„. Tyto názvy jsou oficiálními názvy ze zákona o sociálním pojištění.

mimořádné prémie jednorázové platby ega

Informace o mimořádných prémiích najdete ve výplatní pásce. Z ní je patrné, že se jedná o jednorázovou výplatu mimořádných prémií.

Nejčastějšími prémiemi, se kterými se v Německu setkáte jako s EGA (Einmalzahlungen), jsou:

 • Urlaubsgeld – v češtině příspěvek na dovolenou, má charakter letních prémií, narozdíl od českého příspěvku na dovolenou je ale úplně jedno, na co prémie použijete
 • Weihnachtsgeld – prémie vyplácené na konci roku, obvykle ve výplatě za listopad, jsou vítaným bonusem při velkých výdajích spojených s koncem roku
 • Roční prémie, 13. nebo 14. plat
 • Prémie k významné životní události – slavíte kulaté narozeniny, narodilo se vám dítě, uplynulo právě deset let od začátku vašeho pracovního poměru…, to vše může být důvodem k mimořádnému bonusu
 • Odstupné – na něj není zákonný nárok, nárok ale může vycházet z kolektivní smlouvy nebo interní předpisů zaměstnavatele pro případ výpovědi z pracovního poměru
 • Provize jakéhokoli druhu
einmalzahlungen mimořádné prémie německo

Prémie jsou skvělá věc! Jenom z nich obvykle musíme platit daně a odvody.

Výši odvodů z prémií určuje váš výdělek

Pro určení výše odvodů z prémií, které povinnosti zaplatit z nich odvody v Německu podléhají, je rozhodující, v jakém měsíci jste prémie dostali. V Německu totiž platí stropy pro odvody zdravotního a důchodového pojištění. To znamená, že pokud jste od 1. ledna daného roku vydělali méně, než je tento strop, podléhají vaše příjmy odvodům. Pokud jste ale vydělali více, ode dne, kdy jste tuto sumu vydělali, už odvody neplatíte. Obdobné je to i s daněmi. Pokud jste vydělali méně, než je maximální nezdanitelný příjem, daně neplatíte. Pokud jste vydělali více, od částky, kterou tento maximální nezdanitelný příjem překročíte, už v Německu daníte každý vydělaný cent.

Nutno říci, že daně, které z prémií zaplatíte třeba v květnu, se počítají z předpokládané výše daně za celý rok, tedy pokud budete po zbytek roku už jen pracovat za stejných podmínek. Jenže to se děje málokdy, protože zaměstnanci také marodí nebo odjedou na dovolenou, což výši roční daně (kromě jiných aspektů) také ovlivňuje. Po uzavření celého roku si pak odvedené daně přepočítáte a pokud jste na nich odvedli více, než jste museli, můžete příslušný finanční úřad požádat o vyplacení tohoto přeplatku.

Limity pro placení odvodů v Německu na zákonná pojištění

A jaké že jsou ty limity pro placení odvodů? Do tabulky níže jsme tyto limity srovnali i s Českou republikou, to aby bylo patrné, jak se jednotlivé země liší. V Česku se často setkáváme s pojmem „průměrná mzda“. Někdy to vypadá, že o ní novináři píší jen proto, aby naštvali všechny, kdo berou méně, nicméně sledovat průměrnou mzdu má svůj význam právě pro určení stropu pro placení odvodů. Ten se v Česku týká jen sociálního pojištění. V Německu takový strop existuje pro zdravotní i důchodové pojištění. Ještě dodáme, že zatímco v Česku odlišujeme sociální, zdravotní a důchodové pojištění, v Německu spadá zdravotní a důchodové pojištění do sociálního.

V roce 2024 jsou v Německu limity pro placení sociálního pojištění vypočteny na výši 62.100 € roční hrubé mzdy, v přepočtu na měsíc jde o 5.175 €. Pokud vyděláváte méně, než je tento měsíční limit, podléhá odvodům celá vaše výplata. Pokud vyděláte například 5.500 €, odvádíte odvody stále jen ze 5.175 €, zbytek dostanete v plné výši.

WordPress Tables Plugin

Jak poznám, jestli budu prémie danit?

Abychom se ale od teorie dostali konečně dál, ukážeme si dva příklady.

Pan Scholz dostal k červnové výplatě od svého šéfa Urlaubsgeld (letní prémie, příspěvek na dovolenou nebo též 13. plat), mzda i s prémiemi tedy dorazila v červenci. Měsíční příjem pana Scholze je 2.750 € hrubého, výše prémií byla 1.000 €. Aby bylo možné spočítat výši odvodů, je napřed nutné vypočítat poměrnou výši limitu vyměřovacího základu. Celkový roční limit vyměřovacího základu (stanoven pro každý rok zvlášť) se vydělí počtem dní v roce (zaokrouhleně na 360) a vynásobí počtem dní, které uplynuly od začátku roku do konce měsíce, v němž byl bonus vyplacen (opět zaokrouhleně, počítá se 30 dní na měsíc, do konce července tedy uplynulo 210 dní). Roční vyměřovací základ pro rok 2022 je 58.050 € roční mzdy:

62.100 € / 360 * 210  = 33.862,50 €

Od ledna do července si pan Scholz vydělal dohromady 19.250 € hrubého (dostal sedm výplat po 2.750 €). Jeho příjem je v červenci nižší, než vypočtená část vyměřovacího základu, a to o 14.612,50 €. I s bonusem 1.000 € tedy jeho příjmy stále podléhají povinnosti odvádět zákonné odvody.

Paní Müller si jako ředitelka společnosti měsíčně vydělá 6.700 € hrubého. V červenci dostala od svého šéfa Urlaubsgeld ve výši 1.000 €. Také pro paní Müller platí ke konci měsíce červenec poměrný limit vyměřovacího základu 33.862,50 €. Od začátku roku si paní Müller vydělala už 46.900 €, což je více, než je onen limit pro červenec. Paní Müller tak ze svého bonusu nemusí platit žádné zákonné odvody.

Informace o odvodech najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA

Informace o tom, kolik jste ze svého bonusu odvedli na daních a zákonných odvodech na pojištění, naleznete ve výplatní pásce rozpočítané pro bonus zvlášť s uvedením zkratky EGA. Výše odvodů z bonusů je stejná, jako výše odvodů z běžné výplaty, tedy:

 • Zdravotní pojištění činí 7,95 % bonusu
 • Důchodové pojištění 9,3 %
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 1,2 %
 • Pojištění péče 1,875 %
 • Daň z příjmu se odvádí mezi 14 a 45 % mzdy. Daň z příjmu je v Německu progresivní, čím více vyděláte, tím více na daních odvedete. 42 % na daních ze své mzdy odvádí lidé s příjmem nad 58.597 € ročně, 45 % pak s lidé s příjmy nad cca 275.000 € ročně
mimořádné prémie německo

Jak se určí výše daně z prémií, je patrno ze sloupců ST (=Steuer) a SV (=Sozialversicherung). Písmeno „L“ znamená, že se daně a odvody na sociální pojištění počítají z celé hrubé výplaty (L = Lohn), písmeno „F“ znamená, že je platba bez daně (F = Frei) a nakonec písmeno „E“ určuje, že se daně a sociální pojištění vypočítají jen ze samotné platby (E = Einmalbezug)

Ke zdanění bonusu se pojí ještě jedna informace. Jak jsme psali výše, daně odvádíte ve výši, jaká podle předpokladů odpovídá vašemu celoročnímu příjmu za předokladu, že jste v práci od Nového roku do Silvestra. Jenže to se dost často neděje, navíc i v Německu existuje sleva na poplatníka a podobně. Zjednodušeně řečeno, během roku daníte celý svůj příjem, jakmile odpracujete prosinec, můžete si přepočítat, zda jste na daních nezaplatili více. Pokud ano, vrátí vám již zaplacené daně zpátky. Podobným způsobem tak můžete dostat zpátky i daně (nebo jejich část), které jste zaplatili přímo z bonusů.

Náš blog

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023, aktualizováno 26. února 2024 - Když...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Publikováno: 22. března 2023 -...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář