Nabídka práce v Německu - Starke JobsPrémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - Starke Jobs

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“ – musím z nich platit odvody?

Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud jde o mimořádné prémie. Jenže i když vám šéf slíbil konkrétní částku, přišla nižší. Proč? Pravděpodobně proto, že jste z ní museli odvést kromě daně také zákonné odvody na sociální pojištění. Mimořádné prémie najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA a my vám vysvětlíme, o co vlastně jde.

Pokládáte si otázku, jestli vůbec máte na nějaké prémie nárok? Odpověď není jednoznačná. Na některé ano, ovšem nejsou to prémie ve významu, jak je chápeme my, Češi. Zatímco za prémie považujeme jen peníze, které nám zaměstnavatel vyplatí nad rámec naší výplaty k nějaké příležitosti, v Německu pojem prémie („Sonderzahlung“) označuje třeba i odstupné. Ani na to ale v Německu nemáte nárok jen proto, že váš pracovní poměr skončil. Mezi Sonderzahlung patří třeba i prémie na konci roku („Weihnachtsgeld“). I ty jsou ze své podstaty dobrovolné, žádný zákon neukládá vašemu zaměstnavateli takové prémie vyplatit. Je tu ale jedno velké ale! Je totiž možné, že se k výplatě mimořádných prémií zavázal váš zaměstnavatel už ve vaší pracovní smlouvě nebo v interních předpisech (mj. třeba Tarifvertrag), které na vašem pracovišti možná platí.  Pokud se tak skutečně stalo, pak nárok na mimořádné prémie máte. Když už vám je ale zaměstnavatel vyplatí, obvykle z nich musí napřed zaplatit daně a odvody na sociální pojištění (tam v Německu patří i zdravotní pojištění, v Česku jsou tyhle odvody oddělené). To není žádný neobvyklý postup, obdobně se daní prémie i v Česku.

Co jsou mimořádné prémie?

„Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt“, zkráceně EGA, jsou, jak název napovídá, jednorázové mimořádné platby. Upravuje je § 23a odst. 1 věta 1 sociálního zákoníku („Sozialgesetzbuch“), kde jsou jednorázové bonusy definovány jako všechny bonusy, které zaměstnanec dostane vyplaceny s velkým časovým odstupem, zpravidla delším než jeden měsíc. Další názvy, které se v němčině pro jednorázové bonusy používají, jsou „sonstige Bezüge“, „Einmalzahlung“ nebo „einmalige Zuwendung“. Tyto názvy jsou oficiálními názvy ze zákona o sociálním pojištění.

mimořádné prémie jednorázové platby ega

Informace o mimořádných prémiích najdete ve výplatní pásce. Z ní je patrné, že se jedná o jednorázovou výplatu mimořádných prémií.

Nejčastějšími prémiemi, které jsou vypláceny jako EGA (Einmalzahlungen), jsou:

 • Urlaubsgeld – v češtině příspěvek na dovolenou, má charakter letních prémií, narozdíl od českého příspěvku na dovolenou je ale úplně jedno, na co prémie použijete
 • Weihnachtsgeld – prémie vyplácené na konci roku, obvykle ve výplatě za listopad, jsou vítaným bonusem při velkých výdajích spojených s koncem roku
 • Roční prémie, 13. nebo 14. plat
 • Prémie k významné životní události – slavíte kulaté narozeniny, narodilo se vám dítě, uplynulo právě deset let od začátku vašeho pracovního poměru…, to vše může být důvodem k mimořádnému bonusu
 • Odstupné – na něj není zákonný nárok, může být ale zakotveno v kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele pro případ výpovědi z pracovního poměru
 • Provize jakéhokoli druhu
einmalzahlungen mimořádné prémie německo

Dostat prémie je skvělé! Jenom z nich obvykle musíme platit daně a odvody.

Výši odvodů z prémií určuje váš výdělek

Pro určení výše odvodů z prémií, které povinnosti zaplatit z nich odvody podléhají, je rozhodující, v jakém měsíci byla prémie vyplacena. V Německu totiž platí stropy pro odvody zdravotního a důchodového pojištění. To znamená, že pokud jste od 1. ledna daného roku vydělali méně, než je tento strop, podléhají vaše příjmy odvodům. Pokud jste ale vydělali více, ode dne, kdy jste tuto sumu vydělali, už odvody neplatíte. Obdobné je to i s daněmi. Pokud jste vydělali méně, než je maximální nezdanitelný příjem, daně neplatíte. Pokud jste vydělali více, od částky, kterou tento maximální nezdanitelný příjem překročíte, už daníte každý vydělaný cent.

Nutno říci, že daně, které z prémií zaplatíte třeba v květnu, se počítají z předpokládané výše daně za celý rok, tedy pokud budete o zbytek roku už jen pracovat za stejných podmínek. Jenže to se děje málokdy, protože zaměstnanci také marodí nebo odjedou na dovolenou, což výši roční daně (kromě jiných aspektů) také ovlivňuje. Po uzavření celého roku si pak odvedené daně přepočítáte a pokud jste na nich odvedli více, než jste museli, můžete příslušný finanční úřad požádat o vyplacení tohoto přeplatku.

Limity pro placení odvodů na zákonná pojištění

A jaké že jsou ty limity pro placení odvodů? Do tabulky níže jsme tyto limity srovnali i s Českou republikou, to aby bylo patrné, jak se jednotlivé země liší. V Česku se často setkáváme s pojmem „průměrná mzda“. Někdy to vypadá, že o ní novináři píší jen proto, aby naštvali všechny, kdo berou méně, nicméně sledovat průměrnou mzdu má svůj význam právě pro určení stropu pro placení odvodů. Ten se v Česku týká jen sociálního pojištění. V Německu takový strop existuje pro zdravotní i důchodové pojištění. Ještě dodáme, že zatímco v Česku odlišujeme sociální, zdravotní a důchodové pojištění, v Německu spadá zdravotní a důchodové pojištění do sociálního.

V roce 2022 jsou v Německu limity pro placení sociálního pojištění vypočteny na výši 58.050 € roční hrubé mzdy, v přepočtu na měsíc jde o 4.837,50 €. Pokud vyděláváte méně, než je tento měsíční limit, podléhá odvodům celá vaše výplata. Pokud vyděláte například 5.500 €, odvádíte odvody stále jen ze 4.837,50 €, zbytek dostanete v plné výši.

Jak poznám, jestli budu prémie danit?

Abychom se ale od teorie dostali konečně dál, ukážeme si dva příklady.

Pan Scholz dostal k červnové výplatě od svého šéfa Urlaubsgeld (letní prémie, příspěvek na dovolenou nebo též 13. plat), mzda i s prémiemi tedy dorazila v červenci. Měsíční příjem pana Scholze je 2.750 € hrubého, výše prémií byla 1.000 €. Aby bylo možné spočítat výši odvodů, je napřed nutné vypočítat poměrnou výši limitu vyměřovacího základu. Celkový roční limit vyměřovacího základu (stanoven pro každý rok zvlášť) se vydělí počtem dní v roce (zaokrouhleně na 360) a vynásobí počtem dní, které uplynuly od začátku roku do konce měsíce, v němž byl bonus vyplacen (opět zaokrouhleně, počítá se 30 dní na měsíc, do konce července tedy uplynulo 210 dní). Roční vyměřovací základ pro rok 2022 je 58.050 € roční mzdy:

58.050 € / 360 * 210  = 33.862,50 €

Od ledna do července si pan Scholz vydělal dohromady 19.250 € hrubého (dostal sedm výplat po 2.750 €). Jeho příjem je v červenci nižší, než vypočtená část vyměřovacího základu, a to o 14.612,50 €. I s bonusem 1.000 € tedy jeho příjmy stále podléhají povinnosti odvádět zákonné odvody.

Paní Müller si jako ředitelka společnosti měsíčně vydělá 6.700 € hrubého. V červenci dostala od svého šéfa Urlaubsgeld ve výši 1.000 €. Také pro paní Müller platí ke konci měsíce červenec poměrný limit vyměřovacího základu 33.862,50 €. Od začátku roku si paní Müller vydělala už 46.900 €, což je více, než je onen limit. Paní Müller tak ze svého bonusu nemusí platit žádné zákonné odvody.

Informace o odvodech najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA

Informace o tom, kolik jste ze svého bonusu odvedli na daních a zákonných odvodech na pojištění, naleznete ve výplatní pásce rozpočítané pro bonus zvlášť s uvedením zkratky EGA. Výše odvodů z bonusů je stejná, jako výše odvodů z běžné výplaty, tedy:

 • Zdravotní pojištění činí 7,95 % bonusu
 • Důchodové pojištění 9,3 %
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 1,2 %
 • Pojištění péče 1,875 %
 • Daň z příjmu se odvádí mezi 14 a 45 % mzdy. Daň z příjmu je v Německu progresivní, čím více vyděláte, tím více na daních odvedete. 42 % na daních ze své mzdy odvádí lidé s příjmem nad 58.597 € ročně, 45 % pak s lidé s příjmy nad cca 275.000 € ročně
mimořádné prémie německo

Jak se určí výše daně z prémií, je patrno ze sloupců ST (=Steuer) a SV (=Sozialversicherung). Písmeno „L“ znamená, že se daně a odvody na sociální pojištění počítají z celé hrubé výplaty (L = Lohn), písmeno „F“ znamená, že je platba bez daně (F = Frei) a nakonec písmeno „E“ určuje, že se daně a sociální pojištění vypočítají jen ze samotné platby (E = Einmalbezug)

Ke zdanění bonusu se pojí ještě jedna informace. Jak jsme psali výše, daně odvádíte ve výši, jaká podle předpokladů odpovídá vašemu celoročnímu příjmu za předokladu, že jste v práci od Nového roku do Silvestra. Jenže to se dost často neděje, navíc i v Německu existuje sleva na poplatníka a podobně. Zjednodušeně řečeno, během roku daníte celý svůj příjem, jakmile odpracujete prosinec, můžete si přepočítat, zda jste na daních nezaplatili více. Pokud ano, vrátí vám již zaplacené daně zpátky. Podobným způsobem tak můžete dostat zpátky i daně (nebo jejich část), které jste zaplatili přímo z bonusů.

Náš blog

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Minimální mzda 2022: Agenturní zaměstnanci budou vydělávat výrazně víc

Finance

Minimální mzda agenturních zaměstnanců v Německu stoupne na 12,43 € Zavedení 12eurové minimální mzdy v Německu zvedne minimální mzdu agenturních...

Čtěte dále >

Klimageld: Podpora rodin s nízkými příjmy i v roce 2023

Finance

Klimageld: Německo plánuje rozdávat peníze i v roce 2023 Německá vláda schválila již dva kompenzační balíčky, které přinesly více peněz...

Čtěte dále >

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Finance, Zdraví

Nemocenská v Německu: Kdy mou nemoc platí zaměstnavatel a kdy pojišťovna? Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc...

Čtěte dále >

Kompenzační balíček v Německu: za nárůst cen více peněz do domácností

Finance

300 euro k výplatě a jednorázový Kindergeld bonus: Německo reaguje na stoupající ceny energií Stoupající ceny energií a pohonných hmot...

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu: 2022 přináší změny v nákladech na dojíždění

Finance, Informace

Příspěvky na dopravu od ledna 2022 vyšší jako kompenzace za rostoucí ceny ropy Nezávisle na dění na východě Evropy navrhla...

Čtěte dále >

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Volný čas

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa Význam žen ve...

Čtěte dále >

Minimální mzda: Německo zvyšuje na 12 eur

Finance

Minimální mzda: Německo bude dávat 12 euro už v říjnu 2022! Pravděpodobně už od 1. října 2022 bude německým zaměstnancům...

Čtěte dále >

Daně, minimální mzda a další změny v roce 2022

Finance, Kariéra

Novinky roku 2022: vyšší nezdanitelný základ daně, vyšší minimální mzda v Německu Příchod roku 2022 znamenal také příchod mnoha novinek...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2022

Volný čas

Na které dny připadnou svátky v Německu v roce 2022? Jako každý rok přinášíme s koncem roku přehled, na která...

Čtěte dále >

Aktuální opatření 3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

Informace, Kariéra

Bez prokázání 3G se do práce v Sasku nedostanete: Nová opatření na pracovišti od 24. listopadu Od dnešního dne platí...

Čtěte dále >

Nová pravidla pro vstup do Německa

Informace

Nová pravidla pro vstup do Německa od 14. listopadu V pátek 12. listopadu zařadilo Německo Českou republiku opět na seznam...

Čtěte dále >

O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Krize na trhu s čipy: Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus: bude mít pozitivní dopad na trh práce v Německu?

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář