Prémie od zaměstnavatele v Německu "Einmalzahlungen" - Starke Jobs

Prémie od zaměstnavatele v Německu „Einmalzahlungen“

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 13. října 2022, aktualizováno 25. ledna 2024 – Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud jde o mimořádné prémie. Jenže i když vám šéf slíbil konkrétní částku, přišla nižší. Proč? Pravděpodobně proto, že jste z ní museli odvést kromě daně také zákonné odvody na sociální pojištění. Mimořádné prémie vyplacené v N2mecku najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA a my vám vysvětlíme, o co vlastně jde.

Pokládáte si otázku, jestli vůbec máte na nějaké prémie za práci v Německu nárok? Odpověď není jednoznačná. Na některé ano, ovšem nejsou to prémie ve významu, jak je chápeme my, Češi. Zatímco za prémie považujeme jen peníze, které nám zaměstnavatel vyplatí nad rámec naší výplaty k nějaké příležitosti, v Německu pojem prémie („Sonderzahlung„) označuje třeba i odstupné. Ani na to ale v Německu nemáte nárok jen proto, že váš pracovní poměr skončil. Mezi Sonderzahlung patří třeba i prémie na konci roku („Weihnachtsgeld„). I ty jsou ze své podstaty dobrovolné, žádný zákon neukládá vašemu zaměstnavateli takové prémie vyplatit. Je tu ale jedno velké ale! Je totiž možné, že se k výplatě mimořádných prémií zavázal váš zaměstnavatel už ve vaší pracovní smlouvě nebo v interních předpisech (mj. třeba Tarifvertrag), které na vašem pracovišti možná platí.  Pokud se tak skutečně stalo, pak nárok na mimořádné prémie máte. Když už vám je ale zaměstnavatel vyplatí, obvykle z nich musí napřed zaplatit daně a odvody na sociální pojištění (tam v Německu patří i zdravotní pojištění, v Česku jsou tyhle odvody oddělené). To není žádný neobvyklý postup, obdobně se daní prémie i v Česku.

Co v Německu patří mezi mimořádné prémie?

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt„, zkráceně EGA, jsou, jak název napovídá, jednorázové mimořádné platby. Upravuje je § 23a odst. 1 věta 1 sociálního zákoníku („Sozialgesetzbuch„), kde jsou jednorázové bonusy definovány jako všechny bonusy, které zaměstnanec dostane vyplaceny s velkým časovým odstupem, zpravidla delším než jeden měsíc. Další názvy, které se v němčině pro jednorázové bonusy používají, jsou „sonstige Bezüge„, „Einmalzahlung“ nebo „einmalige Zuwendung„. Tyto názvy jsou oficiálními názvy ze zákona o sociálním pojištění.

mimořádné prémie jednorázové platby ega

Informace o mimořádných prémiích najdete ve výplatní pásce. Z ní je patrné, že se jedná o jednorázovou výplatu mimořádných prémií.

Nejčastějšími prémiemi, se kterými se v Německu setkáte jako s EGA (Einmalzahlungen), jsou:

 • Urlaubsgeld – v češtině příspěvek na dovolenou, má charakter letních prémií, narozdíl od českého příspěvku na dovolenou je ale úplně jedno, na co prémie použijete
 • Weihnachtsgeld – prémie vyplácené na konci roku, obvykle ve výplatě za listopad, jsou vítaným bonusem při velkých výdajích spojených s koncem roku
 • Roční prémie, 13. nebo 14. plat
 • Prémie k významné životní události – slavíte kulaté narozeniny, narodilo se vám dítě, uplynulo právě deset let od začátku vašeho pracovního poměru…, to vše může být důvodem k mimořádnému bonusu
 • Odstupné – na něj není zákonný nárok, nárok ale může vycházet z kolektivní smlouvy nebo interní předpisů zaměstnavatele pro případ výpovědi z pracovního poměru
 • Provize jakéhokoli druhu
einmalzahlungen mimořádné prémie německo

Prémie jsou skvělá věc! Jenom z nich obvykle musíme platit daně a odvody.

Výši odvodů z prémií určuje váš výdělek

Pro určení výše odvodů z prémií, které povinnosti zaplatit z nich odvody v Německu podléhají, je rozhodující, v jakém měsíci jste prémie dostali. V Německu totiž platí stropy pro odvody zdravotního a důchodového pojištění. To znamená, že pokud jste od 1. ledna daného roku vydělali méně, než je tento strop, podléhají vaše příjmy odvodům. Pokud jste ale vydělali více, ode dne, kdy jste tuto sumu vydělali, už odvody neplatíte. Obdobné je to i s daněmi. Pokud jste vydělali méně, než je maximální nezdanitelný příjem, daně neplatíte. Pokud jste vydělali více, od částky, kterou tento maximální nezdanitelný příjem překročíte, už v Německu daníte každý vydělaný cent.

Nutno říci, že daně, které z prémií zaplatíte třeba v květnu, se počítají z předpokládané výše daně za celý rok, tedy pokud budete po zbytek roku už jen pracovat za stejných podmínek. Jenže to se děje málokdy, protože zaměstnanci také marodí nebo odjedou na dovolenou, což výši roční daně (kromě jiných aspektů) také ovlivňuje. Po uzavření celého roku si pak odvedené daně přepočítáte a pokud jste na nich odvedli více, než jste museli, můžete příslušný finanční úřad požádat o vyplacení tohoto přeplatku.

Limity pro placení odvodů v Německu na zákonná pojištění

A jaké že jsou ty limity pro placení odvodů? Do tabulky níže jsme tyto limity srovnali i s Českou republikou, to aby bylo patrné, jak se jednotlivé země liší. V Česku se často setkáváme s pojmem „průměrná mzda“. Někdy to vypadá, že o ní novináři píší jen proto, aby naštvali všechny, kdo berou méně, nicméně sledovat průměrnou mzdu má svůj význam právě pro určení stropu pro placení odvodů. Ten se v Česku týká jen sociálního pojištění. V Německu takový strop existuje pro zdravotní i důchodové pojištění. Ještě dodáme, že zatímco v Česku odlišujeme sociální, zdravotní a důchodové pojištění, v Německu spadá zdravotní a důchodové pojištění do sociálního.

V roce 2024 jsou v Německu limity pro placení sociálního pojištění vypočteny na výši 62.100 € roční hrubé mzdy, v přepočtu na měsíc jde o 5.175 €. Pokud vyděláváte méně, než je tento měsíční limit, podléhá odvodům celá vaše výplata. Pokud vyděláte například 5.500 €, odvádíte odvody stále jen ze 5.175 €, zbytek dostanete v plné výši.

WordPress Tables Plugin

Jak poznám, jestli budu prémie danit?

Abychom se ale od teorie dostali konečně dál, ukážeme si dva příklady.

Pan Scholz dostal k červnové výplatě od svého šéfa Urlaubsgeld (letní prémie, příspěvek na dovolenou nebo též 13. plat), mzda i s prémiemi tedy dorazila v červenci. Měsíční příjem pana Scholze je 2.750 € hrubého, výše prémií byla 1.000 €. Aby bylo možné spočítat výši odvodů, je napřed nutné vypočítat poměrnou výši limitu vyměřovacího základu. Celkový roční limit vyměřovacího základu (stanoven pro každý rok zvlášť) se vydělí počtem dní v roce (zaokrouhleně na 360) a vynásobí počtem dní, které uplynuly od začátku roku do konce měsíce, v němž byl bonus vyplacen (opět zaokrouhleně, počítá se 30 dní na měsíc, do konce července tedy uplynulo 210 dní). Roční vyměřovací základ pro rok 2022 je 58.050 € roční mzdy:

62.100 € / 360 * 210  = 33.862,50 €

Od ledna do července si pan Scholz vydělal dohromady 19.250 € hrubého (dostal sedm výplat po 2.750 €). Jeho příjem je v červenci nižší, než vypočtená část vyměřovacího základu, a to o 14.612,50 €. I s bonusem 1.000 € tedy jeho příjmy stále podléhají povinnosti odvádět zákonné odvody.

Paní Müller si jako ředitelka společnosti měsíčně vydělá 6.700 € hrubého. V červenci dostala od svého šéfa Urlaubsgeld ve výši 1.000 €. Také pro paní Müller platí ke konci měsíce červenec poměrný limit vyměřovacího základu 33.862,50 €. Od začátku roku si paní Müller vydělala už 46.900 €, což je více, než je onen limit pro červenec. Paní Müller tak ze svého bonusu nemusí platit žádné zákonné odvody.

Informace o odvodech najdete na výplatní pásce pod zkratkou EGA

Informace o tom, kolik jste ze svého bonusu odvedli na daních a zákonných odvodech na pojištění, naleznete ve výplatní pásce rozpočítané pro bonus zvlášť s uvedením zkratky EGA. Výše odvodů z bonusů je stejná, jako výše odvodů z běžné výplaty, tedy:

 • Zdravotní pojištění činí 7,95 % bonusu
 • Důchodové pojištění 9,3 %
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 1,2 %
 • Pojištění péče 1,875 %
 • Daň z příjmu se odvádí mezi 14 a 45 % mzdy. Daň z příjmu je v Německu progresivní, čím více vyděláte, tím více na daních odvedete. 42 % na daních ze své mzdy odvádí lidé s příjmem nad 58.597 € ročně, 45 % pak s lidé s příjmy nad cca 275.000 € ročně
mimořádné prémie německo

Jak se určí výše daně z prémií, je patrno ze sloupců ST (=Steuer) a SV (=Sozialversicherung). Písmeno „L“ znamená, že se daně a odvody na sociální pojištění počítají z celé hrubé výplaty (L = Lohn), písmeno „F“ znamená, že je platba bez daně (F = Frei) a nakonec písmeno „E“ určuje, že se daně a sociální pojištění vypočítají jen ze samotné platby (E = Einmalbezug)

Ke zdanění bonusu se pojí ještě jedna informace. Jak jsme psali výše, daně odvádíte ve výši, jaká podle předpokladů odpovídá vašemu celoročnímu příjmu za předokladu, že jste v práci od Nového roku do Silvestra. Jenže to se dost často neděje, navíc i v Německu existuje sleva na poplatníka a podobně. Zjednodušeně řečeno, během roku daníte celý svůj příjem, jakmile odpracujete prosinec, můžete si přepočítat, zda jste na daních nezaplatili více. Pokud ano, vrátí vám již zaplacené daně zpátky. Podobným způsobem tak můžete dostat zpátky i daně (nebo jejich část), které jste zaplatili přímo z bonusů.

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář