Nabídka práce v Německu - Starke JobsPřechod z agentury pod firmu - co vás může potkat na cestě do firmy?

Přechod z agentury pod firmu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte!

Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok a brzy budete muset začít řešit otázku, zda se nechat převzít do kmene firmy? Na sociálních sítích jste našli komentáře jiných pendlerů, kteří říkají, že práce pod agenturou je pro začátečníky, zatímco teprve pod firmou se vám práce v Německu vyplatí. Jenže je tomu skutečně tak? Připravili jsme pro vás přehledný soupis situací, které mohou nastat, když přecházíte z agentury pod firmu. Zámerně vám je nepředkládáme jako přehled výhod a nevýhod. Rádi bychom, abyste si sami ujasnili, zda se vám vyplatí být agenturní zaměstnanec nebo je pro vás lepší přechod z agentury pod firmu.

Podle současné legislativní úpravy smíte v Německu jako agenturní zaměstnanec pracovat pro jednu firmu maximálně 18 měsíců, výjimečně až 36 měsíců. Poté musí firma zaměstnance buď přijmout do svého kmene, nebo jej odhlásit. Pokud je firma se zaměstnancem spokojená, obvykle nabídne pracovní smlouvu přímo s firmou. Jaký je vlastně následující postup?

Přechod z agentury pod firmu začíná výpovědí

Pokud se rozhodnete přejít pod firmu, agentura, která vás dosud zaměstnává, s vámi napřed musí rozvázat pracovní poměr. Výpověď podáte buď sami, nebo se s agenturou můžete dohodnout na způsobu výpovědi tzv. dohodou. Dejte ovšem pozor na výpovědní lhůty! Když podáte výpověď příliš pozdě, přesáhnete maximální dobu, kdy můžete u firmy pracovat. V takovém případě byste na dny, kterými jste přesáhli maximální dobu ve firmě, museli nastoupit do jiné firmy – anebo si zajistit náhradní volno (dovolená, Zeitkonto, neplacená dovolená). V ideálním případě si dobu podání výpovědi naplánujte tak, abyste ve firmě začali s novou smlouvou od 1. dne v měsíci.

  • Pokud přecházíte pod firmu ještě ve zkušební době (ne, nejsme blázni, teď není řeč o přechodu po 18 měsících, ale třeba po čtvrt roce), trvá vaše výpovědní lhůta 14 dní, podat ji můžete kdykoli, pracovní poměr po 14 dnech zkrátka zanikne. Ideální je spočítat si den, ke kterému výpověď podat, tak, abyste si ještě stihli vybrat zbývající dovolenou (její poměrnou část, nikoli všech 25 dní dovolené, co máte na rok) a Zeitkonto.
  • Pokud přecházíte po 18 měsících, nejste již v agentuře ve zkušební době. Při podání výpovědi tedy musíte mít na paměti, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet buď od 15. dne v měsíci, nebo až od 1. dne dalšího měsíce.

Výpovědní lhůta jeden měsíc, pozor a přechod z agentury pod firmu během jednoho měsíce!

Dobře si rozmyslete, kdy výpověď podáte a k jakému dni nastoupíte do nové firmy. Jak jsme psali v odstavci výše, v případě výpovědní lhůty po zkušební době vám výpověď začne platit až od konkrétního data. V praxi to pak bude s vaším přechodem vypadat následovně:

  • Výpověď podáte 3. října, výpovědní lhůta začne běžet od 15. října, k 16. listopadu můžete uzavřít novou pracovní smlouvu.
  • Výpověď podáte 25. října, výpovědní lhůta začne běžet od 1. listopadu, novou smlouvu můžete podepsat od 1. prosince.

Nepochybujeme, že je vám tohle jasné. Proč vám to tedy píšeme? Když se rozhodnete pro přechod za agentury do zaměstnání pod firmou a novou smlouvu uzavřete v půlce měsíce, příjem z předchozího zaměstnání za odpracované dny v tomto měsíci budete danit v 6. daňové třídě. A tímhle vysokým procentem se vám zdaní i proplacené Zeitkonto a zbylá dovolená. Není tedy lepší dovolenou i Zeitkonto vyčerpat a skončit až k poslednímu dni v měsíci?

Přejít pod firmu nebo zůstat u agentury? Častá otázka, kterou si klade mnoho agenturních zaměstnanců.

Co vás čeká jako kmenového zaměstnance?

Následující odstavce píšeme jako popis toho, jak přechod z agentury pod firmu probíhá. Mohli jsme vám jednotlivé body předložit jako přehled výhod a nevýhod, ale to jsme přesně nechtěli. Rozhodnutí pro přechod z agentury nebo setrvání v ní totiž musí být jen vaše. Následující body ale můžete pojmout jako test, pokud se vám jednotlivé body líbí, dejte si za ně plus, pokud nelíbí, pak mínus. Převažují na konci plusy nad mínusy? Třeba vám váš vlastní seznam výhod a nevýhod může pomoct správně se rozhodnout.

1. Kmenoví zaměstnanci mají větší jistotu práce

Častým důvodem, proč zaměstnanci zvažují přechod z agentury pod firmu, je větší jistota práce. Firmu každé přijetí i propuštění zaměstnance stojí peníze, a proto se spíše než o agenturní zaměstnance stará v první řadě o ty své. Kmenoví zaměstnanci tak obvykle mají přednost před agenturními zaměstnanci co se plánování výroby týče. Je-li u firmy dočasně méně práce, jsou mimo hru postaveni zaměstnanci agentury, nikoli ti vlastní.

2. Firmy rozdávají benefity svým kmenovým zaměstnancům

Firmy často mají svůj zajetý systém prémií a benefitů. Ať už jde o různé příspěvky na dovolenou nebo kafeterii, jako kmenoví zaměstnanci máte nárok čerpat z těchto benefitů. Agenturní zaměstnanci pak obvykle „utřou nos“, ti totiž musí spoléhat na to, co jim dá agentura. Není rozhodně pravda, že by agentura dostala od firmy pro zaměstnance prémie, ale nechala si je a nevyplatila je zaměstnanci! Agentura zkrátka od firmy pro své zaměstnance žádné benefity nedostává a pokud agentura nějaké vyplácí, je to dobrovolné plnění z vlastních finančních zdrojů.

Výjimečně mohou dostávat benefity a prémie od firem také agenturní zaměstnanci, je to ale plně na uvážení každého zaměstnavatele, zda agenturním zaměstnanců přilepší. Pro konkrétní představu, Starke Jobs spolupracuje s firmami, které v posledních dvou letech vyplácely i agenturním zaměstnancům corona bonusy nebo jim platí čtvrtletní prémie za splnění plánu. Někteří naši agenturní zaměstnanci dostávají od firem, pro které pracují, také inflační bonusy nebo poukázky na nákup v online shopech nebo třeba Kauflandu. Není proto pravidlem, že by agenturní zaměstnanci nedostávali nikdy nic jen z principu, že nejsou kmenoví zaměstnanci. Je ale možné, že právě vy pracujete ve firmě, která benefity agenturním zaměstnancům nevyplácí. Přechodem pod firmu byste získali nárok na všechny benefity, které firma nabízí.

3. Přejít pod firmu znamená podepsat smlouvu na dobu určitou s novou zkušební dobou

Jakmile se rozhodnete pro přechod z agentury pod firmu, podepíšete novou pracovní smlouvu. Ačkoli vás už firma zná, přesto vám ze zákona musí stanovit zkušební dobu. Maximální zákonem povolená délka zkušební doby je 6 měsíců a je nutno mít na paměti, že drtivá většina firem této půlroční zkušební doby využije. Možná se to samo o sobě jako problém netváří, jenže je tu ještě jedna skutečnost, se kterou je třeba počítat. Pracovní smlouva, kterou s firmou podepíšete, je na dobu určitou, a to zpravidla na 6 nebo 12 měsíců. Co to tedy znamená? Že vaše zkušební doba může trvat stejně dlouho, jako váš pracovní poměr. Pokud se tedy těšíte třeba na hypotéku na vysněný dům, přechod do kmene firmy vám sny o vlastním bydlení na několik let překazí.

4. Na Fahrgeld má nárok jen agenturní zaměstnanec

I když firmy mají obvykle svůj systém benefitů a odměn, kam patří třeba vstupenky na koncerty, jazykové kurzy atd., agentury zaměstnancům nabízí namísto toho peníze. To je zase jejich specialitou, například takový Fahrgeld není v praxi kmenových firem vůbec běžný, kdo z něj naopak těží, jsou zaměstnanci agentur. Fahrgeld přitom může tvořit významnou část mzdy, nebo spíše, díky Fahrgeldu můžete jezdit i do šedesát kilometrů vzdáleného pracoviště skoro zadarmo. Jako kmenoví zaměstnanci už si budete muset cesty platit sami.

přechod z agentury pod firmu

V agenturách bývá zvykem přispívat zaměstnancům na dopravu ve formě příspěvku na jízdné zvaného Fahrgeld. To u firem běžné není, ale zase mají jiné benefity.

5. Agenturní zaměstnanec má vyšší hodinovou sazbu, než u kmenový

V německé legislativě najdete zmínku o tom, že agenturní zaměstnanci nesmí brát méně, než kmenoví zaměstnanci firmy. Nikdy už ale nenajdete pravidlo, že by nesměli brát více. To se přitom dokonce často skutečně děje. Platy v Německu v agenturách jsou řízeny platovými tabulkami, podle oboru a dosažené praxe určí tabulky vaši hodinovou mzdu. Zaměstnanci agentur mají vyšší platy, zatímco zákonem stanovená minimální mzda v Německu činí 12 €, pro agenturní zaměstnance platí minimum 12,43 €. Za tuhle mzdu v Německu pracují lidé na pozicích, na které není nutné žádné zvláštní kvalifikace, například operátoři výroby. Zatímco agenturní zaměstnanec bere jako operátor nejméně 12,43 €, jeho kmenový kolega začíná na zmíněných 12 €.

6. Zaměstnanci firmy nedostávají zálohy na výplatu

Máte před výplatou nečekané výdaje a nenechali jste si žádnou železnou rezervu? Můžete si požádat o zálohu na výplatu a rozbitou lednici nebo poslední termín pro zaplacení školy v přírodě v klidu vyřešit. Jenže počkat! Zálohy na výplaty poskytují jen agentury svým zaměstnancům! U firem tohle běžné rozhodně není, vlastně neexistuje téměř nikdo, komu by se jako kmenovému zaměstnanci podařilo zálohu na výplatu dostat. Pokud tedy přejdete do kmene, počítejte s tím, že budete muset začít tvořit své úspory.

7. Když dostane kmenový zaměstnanec výpověď, musí si jinou práci hledat sám

Na závěr jsme si nechali to, čeho se bojíme asi všichni: výpověď. Ano, není nic výjimečného, že zaměstnanec agentury přejde do kmene firmy, kde poslední rok a půl pracoval, a po dvou týdnech zjistí, že je všechno úplně jinak. Jiné peníze, jiná práce nebo prostě jen jiní kolegové na směně, to bývají nejčastější důvody, které v nás způsobí rozčarování. Anebo naopak, firma sice přijme agenturního zaměstnance do svého kmene, ale po měsíci jej z nějakého důvodu propustí. Tak jako tak, zaměstnanec je najednou bez práce. Agentura by propuštěnému zaměstnanci našla jinou práci nebo ho dočasně nechala doma na náhradě mzdy. Kmenový zaměstnanec už je ovšem odkázán sám na sebe. Co teď? Nastat můžou následující situace:

  1. Firma zaměstnance přijme do svého kmene a po pár týdnech jej ve zkušební době propustí –> zaměstnanec se může jít registrovat na český úřad práce a má nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti dle českých právních předpisů (65 % průměrné čisté mzdy po první 2 měsíce nároku, další dva 50 %, od pátého měsíce 45 %).
  2. Firma zaměstnance přijme pod sebe, ale zaměstnanec podá posléze výpověď z pracovního poměru –> pokud se půjde registrovat na český úřad práce, může se mezi žadatele o podporu v nezaměstnanosti a samotnou podporu vkrást kouzelné slovíčko „Arbeitsamt Sperre“, které sice v českém právu neznáme, ale v německém jde o poměrně obávaného strašáka. Co to znamená? Je to jakási blokační doba, po kterou zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr z vlastní vůle, nedostává podporu. Délka Sperre je až tři měsíce, čtvrt roku tedy můžete zůstat úplně bez peněz.
  3. Zaměstnanec chce ve firmě skončit a v práci si domluví výpověď dohodou –> na českém úřadu práce dostane podporu v nezaměstnanosti sníženou na 45 % čisté mzdy. České právo ještě rozlišuje mezi „výpovědí dohodou bez vážného důvodu“ a „výpovědí dohodou s vážným důvodem.“ Za vážný důvod se považuje třeba nezbytná péče o dítě či jinou osobu.

Co když pod firmu jít nechcete, ale chcete v ní zůstat jako agenturní zaměstnanec?

Ve firmě, kam vás agentura umístila, se vám líbí, ale blíží se konec doby, po kterou můžete ve firmě jako agenturní zaměstnanec zůstat. Je to vůbec možné? Ano i ne. dle platných právních předpisů není možné zůstat po 18 měsících jako agenturní zaměstnanec stále ve firmě, kde jste doposud pracovali. Je ale možné na nějakou dobu práci ve firmě přerušit a domluvit se v agentuře na dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli. Do původní firmy se můžete jako agenturní zaměstnanec znovu vrátit po odpracování nejméně tří měsíců a jednoho dne.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

MDŽ – Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář