Horko na pracovišti a práva zaměstnanců - Starke Jobs

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 11. srpna 2022 – Úmorná vedra mají trvat ještě několik týdnů. Máte-li možnost utéct k vodě nebo se schovat v klimatizované místnosti, následující řádky klidně přeskočte. Jestliže ale musíte do práce, kde o klimatizaci můžete leda snít, je určitě dobré vědět, jaká jsou v Německu vaše práva a povinnosti, když je venku horko. Vysoké teploty na pracovišti v Německu řeší směrnice ASR A3.5. Ta stanovuje minimální a maximální přijatelné teploty na pracovišti. Pokud je ale teplota nižší nebo vyšší, samo o sobě to neznamená, že zaměstnanci nemohou pracovat. Od teplot v práci se ale odvíjí povinnosti zaměstnavatele postarat se o to, aby u zaměstnanců nedošlo k dopadům na jejich zdraví.

Vysoké teploty jsou zdraví ohrožující, stejně jako ty příliš nízké

Jako minimální teploty na pracovišti udává směrnice ASR A3.5 teploty 19 °C pro práci vsedě a 20 °C pro středně náročné aktivity. Pro výkon fyzické práce vestoje či za chůze nesmí klesnout teploty pod 19 °C v případě lehkých aktivit, 17 °C pro středně náročné aktivity a pod 12 °C pro náročné fyzické aktivity. Horní teplotní hranice jako taková se neudává. Pokud ale teplota v místnosti stoupne nad 26 °C, je zaměstnavatel povinen přijmout opatření tak, aby zajistil „teplotu prospěšnou zdraví“. Za kritické teploty se považuje teplota v místnosti nad 35 °C. Ani její překročení ale neznamená, že zaměstnanec je zproštěn povinnosti pracovat.

Je v místnosti 26 stupňů? Máte nárok na ventilátor nebo žaluzie

Pokud teplota na pracovišti dosáhne 26 °C, je zaměstnavatel povinen zajistit účinné opatření, která povedou k ochlazení prostor a osvěžení zaměstnanců. Sem patří zajištění dostatku nápojů, instalace žaluzií či pořízení větráků, které sice horko v místnosti výrazně nesníží, ale vytvoří aspoň trochu dýchatelné prostředí. Ohled je zvlášť nutné brát na zaměstnance, kteří navzdory teplotě musí nadále vykonávat těžkou fyzickou práci, dále na zaměstnance s povinností nošení speciálního oblečení či ochranných prostředků, které tělesnou teplotu mohou ještě zvýšit (dlouhé kalhoty, kotníkové boty, přilby), a také na zaměstnance vyžadující zvýšenou ochranu zdraví. Sem patří třeba těhotné ženy, senioři, osoby s nepříznivým zdravotním stavem a další. V těchto případech je nutné posoudit jednotlivá rizika a přijmout taková opatření, která zaměstnance ochrání před negativními dopady vysoké teploty na jejich zdraví.

horko v práci

Když je horko u vody, řešení je nasnadě. Když je ale horko v práci, těžko se před tím schováte. A z práce taky neutečete. Tak co s tím?

30 stupňů v kanceláři? Nevětrejte přes den, pouštíte tak do místnosti horko

Při teplotách nad 30 °C je třeba věnovat ochlazování pracoviště větší pozornost. Na scénu nastupují kromě technických opatření (žaluzie, větráky) také organizační opatření. Zaměstnanci mají při vnitřních teplotách nad 30 °C nárok na delší nebo častější přestávky. Směrnice ASR A3.5 doporučuje v případě extrémních tropických teplot větrat pracoviště zásadně přes noc a nahnat tak studenější vzduch do místností. Hned ráno je pak ideální okno zavřít a zatemnit. To by mělo teplotu vzduchu v místnosti udržet na co nejnižší hodnotě během pracovního dne. Vhodné je také odstranit všechny zdroje tepla, jako jsou permanentně zapnuté tiskárny a jiné přístroje.

Ani vysoké teploty nad 35 stupňů v místnosti neukládají zaměstnavateli povinnost pustit vás domů

Stoupnou-li teploty v místnosti nad 35°C, není možné v nich nadále pracovat. To ale neznamená, že zaměstnanec nebude pracovat vůbec, práce je nemožná pouze v konkrétní místnosti či prostoru. Zaměstnavatel je tedy povinen vyčlenit zaměstnancům jiné prostory. Není-li to možné, pak je nutné provést mechanické ochlazení prostor, ať už klimatizací, nebo vzduchovou sprchou. V některých případech může zaměstnavatel dočasně upravit pracovní dobu, například ji přesunout do večerních hodin nebo může zavést několikahodinové siesty. To však není v kompetencích jednoho nadřízeného, ale celého vedení společnosti.

Musím dodržovat dress code nebo nosit ochranné oblečení, když je takové horko?

Diskutabilní otázkou je dodržování dress code nebo nošení pracovního oděvu v době extrémních teplot. Pracujete-li s lidmi a vyžaduje-li charakter vaší práce dodržování striktních pravidel, jako je nošení obleku či dámských kostýmů, které se nikdy neobejdou bez silonek, je možné zlehka porušit tento kodex a najít vhodnou alternativu, ve které vám nebude nesnesitelné horko. Pokud ale musíte nosit pracovní oděvy a osobní ochranné pomůcky, jako jsou dlouhé kalhoty z pevných materiálů, dlouhý rukáv či přilby, jste povinni tyto zásady BOZP dodržovat za každé situace.

Pokud máte pocit, že horko v dlouhých kalhotách při teplotách atakujících čtyřicítky nevydržíte, musíte tuto skutečnost řešit se svými nadřízenými, kteří vám mohou zajistit třeba úpravu pracovní doby. Svévolným porušením zásad BOZP tím, že do práce místo v dlouhých kalhotách přijdete v kraťasech, se totiž dopouštíte porušení BOZP, což může v konečném důsledku vést v lepším případě k výpovědi, v tom horším k fatálním úrazům. A stejné je to i s požadavkem na oblek: pokud jste se zavázali dodržovat dress code, jste povinni jej dodržovat bez ohledu na to, jaké horko vám v něm je.

V respirátoru je horko, můžu ho odložit?

Stejným případem, jako nošení ochranných prostředků, je i používání respirátorů. Ten je z pohledu ochrany zdraví považován za osobní ochranný prostředek. Pokud je tedy nařízeno nosit respirátor na pracovišti, jste povinni jej nosit se stejnou důležitostí, jako musíte nosit třeba ochranné brýle při svařování. Samozřejmě i v případě nošení respirátoru v době vysokých teplot platí povinnost zaměstnavatele kompenzovat toto nepohodlí delšími nebo častějšími pauzami.

Práce na stavbě má specifické požadavky na bezpečnost

Pracujete na stavbě? Pak se na vás vztahuje od roku 1998 vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništích. Ta zaměstnavatelům ukládá povinnost vyhodnotit rizika práce na stavbě při nízkých či naopak vysokých teplotách. Není tedy možné z minuty na minutu odhodit rukavice a odjet domů, protože je zaměstnanci horko, je ale možné například předem se zaměstnavatelem vyjednat, za jakého počasí budou mít zaměstnanci volno. I na stavbách při extrémních teplotách musí zaměstnanci dodržovat veškerá pravidla BOZP a činit maximum pro ochranu svého zdraví, což znamená nejen povinnost nosit bezpečnostní přilbu, ale také povinnost používat opalovací krémy a dodržovat pitný režim. Zaměstnavatel je v tomto ohledu povinen zajistit zaměstnancům vše, co k ochraně svého zdraví za vysoké teploty potřebují.

Zaměstnanci na stavbách tedy mají za vysokých teplot nárok na následující opatření, které je zaměstnavatel povinen zajistit:

  • Úprava pracovní doby – přesunutí prací na časné ranní či pozdně odpolední hodiny, prodloužení přestávek, jejich vyšší četnost, zkrácená pracovní doba
  • Ochrana před sluncem – sluneční brýle, opalovací krémy, ale i sluneční clony a jiná mechanická stínící technika
  • Bezplatné poskytnutí vody
  • Žádné nařízené přesčasy
  • Omezení těžké fyzické práce
  • Pravidelné sledování fyzických možností zaměstnanců a projevů úpalu, úžehu či přehřátí organismu

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář