Nemocenská a náhrada mzdy v Německu - Starke Jobs

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 24. května 2022 – Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc a onemocníte, vztahují se na vás obecné náležitosti týkající vyplácení nemocenské. Prvních šest týdnů nemoci obdržíte od zaměstnavatele, v případě delší nemoci tuto povinnost přebírá vaše Krankenkasse. Co když se ale nemoc vrátí a vy musíte znovu zůstat se stejnou diagnózou doma? Co když trpíte chronickými angínami? Co když ke konci neschopenky se zlomenou nohou dostanete chřipku? A jak dlouho se nemocenská od pojišťovny vyplácí?

Náhrada mzdy nebo nemocenská?

V první řade je nutné ujasnit si pojmy, které s vaší pracovní neschopností souvisí. Prvním z nich je náhrada mzdy (Lohnfortzahlung). Tu vyplácí zaměstnavatel po dobu maximálně 6 týdnů, resp. 42 kalendářních dní. Výše náhrady mzdy je 100 % vaší čisté mzdy, to znamená, že i když budete marodit celý měsíc, vaší peněženky se to nijak nedotkne. Těchto 6 týdnů se vztahuje na každou novou nemoc, bez ohledu na to, jestli jste v mezidobí pracovali či nikoli. Pokud jste u svého zaměstnavatele začali pracovat během posledních čtyř týdnů, pak vaši neschopenku proplatí rovnou Krankenkasse.

Krankenkasse také nastupuje s vyplácením nemocenské (Krankengeld) tehdy, kdy nárok na náhradu mzdy nemáte. Důvody, kdy se tak stane, uvádíme níže v článku, ve stručnosti jsou to ale nejčastěji situace, kdy jste dny s nárokem na náhradu mzdy od zaměstnavatele již vyčerpali, ačkoli vaše pracovní neschopnost stále trvá. Pojišťovna (Krankenkasse) vám pak vyplácí 70 procent vaší hrubé mzdy (nemocenská ale nesmí přesáhnout 90 procent čisté mzdy). Nemocenská je pojišťovnou vyplácena po dobu maximálně 78 týdnů, přičemž nárok máte pouze jednou za tři roky. Není tedy důležité, zda je vám vyplácena po těchto 78 týdnů nemocenská v kuse nebo se jedná o různé pracovní neschopnosti, kdy doba léčení různých nemocí či úrazů v součtu přesáhne 78 týdnů.

Nemocenská jen se správně vyplněnou neschopenkou

V jednom z našich starších článků jsme se tématu neschopenka a nemocenská v Německu věnovali. Zde si můžete připomenout, jaké jsou vaše povinnosti a práva v případě pracovní neschopnosti. Práva a povinnosti ale má také váš zaměstnavatel. Jedním z jeho práv je požadovat vaši neschopenku dříve než do tří dnů. Lhůta, v jaké máte neschopenku doručit, je uvedena buď přímo ve vaší pracovní smlouvě, nebo v interních předpisech vašeho zaměstnavatele. Pokud nedodržíte tento termín, není zaměstnavatel povinen vám dobu pracovní neschopnosti proplatit. Pokud neschopenku odevzdáte později, vzniká zaměstnavateli povinnost dny pracovní neschopnosti proplatit zpětně. Pokud již máte nárok na nemocenskou od pojišťovny, zašlete vaší Krankenkasse rozhodnutí o pracovní neschopnosti nejdéle do 1 týdne ode dne, kdy vám nárok vznikl.

Onemocněl jsem během prvního měsíce v nové práci

V Německu, narozdíl od České republiky, nedostanete od zaměstnavatele náhradu mzdy za dobu nemoci, pokud onemocníte během prvních čtyř týdnů vašeho pracovního poměru. To ale neznamená, že budete doma zdarma. Od prvního dne nemoci vaši mzdu nahradí Krankenkasse formou nemocenských dávek. Vyplácet vás bude ale jen do konce těchto čtyř týdnů, pak tato povinnost přejde na vašeho zaměstnavatele a vám bude náležet 100% náhrada mzdy. Pokud tedy nastoupíte 1. června a onemocníte 26. června, od 26. června do 28. června vám mzdu nahradí Krankenkasse (29. června totiž končí 4týdenní karenční období, během kterého vám zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy při nemoci). Nárok na výplatu náhrady mzdy zaměstnavatelem tak máte od 29. června po dobu následujících 6 týdnů (tedy nejdéle do 9. září). Poté znovu nastupuje nemocenská od Krankenkasse.

Je možná nemocenská kvůli stejné nemoci, jako jsem byl před měsícem?

Zde je třeba rozlišit, zda je důvod vaší aktuální pracovní neschopnosti důsledkem předchozí nemoci či úrazu. Pokud trpíte chronickými angínami a během čtyř měsíců jste doma s angínou potřetí, jedná se o novou nemoc, a tedy o nových 6 týdnů nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Stejně tak pokud si týden po návratu z pracovní neschopnosti se zlomeným prstem zlomíte tento prst znovu, jedná se o nový úraz, protože nelze chápat novou zlomeninu jako důsledek té původní. Mezi jednotlivými dny pracovní neschopnosti ale musíte mít alespoň jeden odpracovaný den.

Při dlouhodobé nemoci se dny pracovní neschopnosti sčítají

Může se ale stát, že se doba vašeho léčení protáhne na delší dobu. Typicky se jedná o dlouhodobé nemoci, nemoci psychické nebo komplikace spojené s úrazem. Například onkologičtí pacienti nebývají v souvislé pracovní neschopnosti a pokud to jejich zdravotní stav umožní, vrací se alespoň na nějaký čas do práce. Opakovaná pracovní neschopnost je v tomto případě důsledkem jedné nemoci, a proto se doby, po které jste v pracovní neschopnosti, sčítají.

Pokud tedy budete v pracovní neschopnosti ve dnech od 8. února do 19. února, následně budete dva týdny v práci a pak znovu v pracovní neschopnosti z pro tutéž nemoc od 7. března do 31. března, v součtu budete mít vyčerpáno již 36 dní z uvedeného 42denního limitu pro výplatu náhrady mzdy. Budete-li v následujících měsících v pracovní neschopnosti znovu z téhož důvodu, zaměstnavatel vám náhradu mzdy vyplatí již jen za maximálně 6 dní (42 dní nároku – 36 již vyčerpaných dní). Poté přechází povinnost na Krankenkasse vyplatit vám nemocenskou.

nemocenská v německu

Chřipka pořád dokola? Nevadí. Máte nárok na náhradu mzdy i v případě opakujících se onemocnění. Zápal plic z angíny? To už se dny náhrady mzdy od zaměstnavatele sčítají, protože jde o důsledek jedné nemoci.

Ještě během pracovní neschopnosti onemocním znovu jinou nemocí

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Není proto výjimkou, že se člověk v pracovní neschopnosti ocitne v pracovní neschopnosti znovu z jiného důvodu. Typicky se jedná o situaci, kdy člověk se zlomenou nohou onemocní – anebo kdy si nemocný člověk přivodí úraz. Pokud takový úraz či nemoc nastane během vaší pracovní neschopnosti, na novou 6týdenní pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem nemáte nárok. Vaše stávající pracovní neschopnost bude pokračovat dál, po 6 týdnech náhrady mzdy zaměstnavatelem dostanete nemocenskou od Krankenkasse.

Jsem dlouhodobě nemocný, ale v pracovní neschopnosti s touto nemocí bývám jednou za čas

V Německu o nároku na výplatu mzdy v případě dlouhodobé nemoci hraje roli také 6měsíční období. Pro lepší představu si uvedeme rovnou příklad z praxe. Zaměstnanec trpí syndromem vyhoření. Jeho lékař mu vypíše neschopenku, aby zaměstnanec mohl překlenout toto období, kdy není schopen pracovat. Zaměstnanec je v pracovní neschopnosti šest týdnů, poté se vrátí do práce, nicméně po třech týdnech se znovu dostane do stavu, kdy není schopen pracovat. Protože zaměstnanec již vyčerpal svých 6 týdnů nároku na náhradu mzdy od zaměstnavatele, za období další pracovní neschopnosti ze stejného důvodu je vyplácena rovnou nemocenská od vaší Krankenkasse.

Jiná situace by ale nastala, kdyby zaměstnanec odpracoval po první pracovní neschopnosti z důvodu syndromu vyhoření dobu delší než 6 měsíců. Pokud totiž mezi dvěma pracovními neschopnostmi z důvodu jedné nemoci uplyne více než půl roku, má zaměstnavatel nárok na nových 6 týdnů náhrady mzdy od zaměstnavatele i v případě druhé či další pracovní neschopnostmi. Pokud je zaměstnanec v tomto mezidobí v pracovní neschopnosti z jiného důvodu, má taktéž nárok na 6 týdnů náhrady mzdy od zaměstnavatele.

Měl jsem úraz, který se zkomplikoval

Úrazy jsou zrádná věc, mohou se špatně hojit a často se komplikují. Obyčejná tržná rána se může později zanítit, zlomenina špatně sroste, úraz hlavy může v krajních případech vyřadit pacienta z běžného života na hodně dlouhou dobu. Velmi často ale člověk po úraze nebývá v pracovní neschopnosti nepřetržitě, mezi jednotlivými zdravotními komplikacemi může chodit do práce. V takových případech je možné mluvit o 12měsíční lhůtě pro výplatu náhrady mzdy od zaměstnavatele, během kterých se 42 dní nároku sčítá. Mezi jednotlivými pracovními neschopnostmi však nesmí uplynout doba delší, než 6 měsíců.

Pokud tedy zaměstnanec během jednoho roku marodí vícekrát z důvodu jedné nemoci nebo úrazu nebo z důvodu přidružených komplikací, které by bez prvotní nemoci či úrazu nenastaly, má nárok pouze na 6 týdnů náhrady mzdy od zaměstnavatele. Když tuto lhůtu překročí, povinnost vyplácet nemocenskou přejde na Krankenkasse. Pokud je ale mezi jednotlivými pracovními neschopnostmi prodleva delší než 6 měsíců, má zaměstnanec nárok i ve druhé pracovní neschopnosti nárok na nových 6 týdnů náhrady mzdy.

nemocenská pracovní neschopnost v německu

Zranit se můžete, i když jste doma s angínou. Pokud už v pracovní neschopnosti jste, 6týdenní období náhrady mzdy se neobnoví, i když jde o jiný důvod, ale trvá dál. Nemocenská ve výši 70 % mzdy tak vystřídá náhradu mzdy od zaměstnavatele mnohem dříve.

Výjimky, kdy zaměstnavatel náhradu mzdy nevyplácí

Nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele má pouze zaměstnanec v pracovním poměru. Pokud tedy zaměstnanec například onemocní ve výpovědní lhůtě, nárok na náhradu mzdy mu náleží pouze do dne, kterým jeho pracovní poměr končí. Zároveň musí být splněny všechny náležitosti uvedené výše, tedy zaměstnanec musí mít na náhradu mzdy od zaměstnavatele vůbec nárok. Od následujícího dne, který již není dnem trvání pracovního poměru, přebírá povinnost vyplácet zaměstnanci nemocenskou na Krankenkasse.

Jednáte nezodpovědně? Pak náhradu mzdy nedostanete

Nárok na náhradu mzdy v případě nemoci nemá ten zaměstnanec, který si nemoc či úraz přivodil sám svým nezodpovědným jednáním. V Česku je tato formule velmi často spojována s pojištěním všemožného typu a k systému výplaty náhrady mzdy se hodí víc, než k čemokuli jinému. Jednoduše řečeno, každý jsme povinen chovat se tak, abychom předcházeli vzniku pojistné události. Pokud tedy například řídíme pod vlivem alkoholu a způsobíme dopravní nehodu, jsme za celou situaci zodpovědní. Pojišťovna nám tedy ani neuhradí škodu na našem autě, ani nedostaneme náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pokud ale pojedeme jako spolujezdec a staneme se účastníky dopravní nehody, náhrada mzdy nám náleží, neboť jsme sami nemohli nehodu ovlivnit.

Stejná pravidla tedy platí i v případě náhrady mzdy za dobu nemoci nebo úrazu. Nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele nemáte v případě, kdy jste si nemoc či úraz způsobili vlastní nedbalostí. Vedle zmíněné dopravní nehody pod vlivem alkoholu jde také třeba o nemoci či úrazy spojené se zanedbáním nějaké povinnosti, jako je například porušení zásad bezpečnosti práce, úrazy ze rvačky, kterou zaměstnanec vyvolal nebo při jiných nebezpečných činnostech.

Sport, plastika, darování orgánů: kdy se nemocenská vyplácí a kdy ne?

Naopak pokud si úraz způsobíte třeba při sportu, nárok na náhradu mzdy máte, ačkoli by bylo možné namítnout, že vás sportovat nikdo nenutil. Nenechte se odbýt, v tomto případě je provozování jakého sportu žádoucí. Výjimkou jsou ale sporty extrémního charakteru bez dohledu odborníka. Pokud se tedy třeba vydáte lézt na skály, aniž byste k tomu měli potřebnou průpravu a vybavení, v případě nehody vám zaměstnavatel náhradu mzdy neposkytne. Pokud ale nehoda nastane, i když máte úvaz správně a doprovází vás odborník, nárok máte. Neudělali jste totiž nic, čím byste se vystavili vyššímu riziku úrazu.

nemocenská neschopenka

Zlomili jste si nohu při lyžování? I když vás lyžovat nikdo nenutil, náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti dostanete. Lyžovali jsme ale mimo vyznačené trasy? Pak jste se sami zbytečně vystavili riziku a náhradu mzdy nečekejte.

Mohli jste se operaci vyhnout? I tak můžete náhradu mzdy dostat

Nemocenská vám nenáleží ani v případě, že podstoupíte plastickou operaci za účelem zkrášlení vlastního těla. Pokud tedy nemáte v plastice žádné fyziologické důvody, kdy by plastika pomohla vašemu zdravotnímu stavu, pak se jedná o operaci dobrovolnou, a tedy bez nároku na náhradu mzdy. Je nutné tedy vždy myslet na to, zda jste úrazu (či nemoci) mohli zabránit. Jiná situace ale je, pokud darujete orgány. Ačkoli se jedná o vaše dobrovolné rozhodnutí, v tomto případě nárok na náhradu mzdy během rekonvalescence máte. Zásadní tedy v tomto případě je, že důvod vaší pracovní neschopnosti má přínos pro zdravotní stav někoho jiného.

Co se stane, když vyčerpám svých 78 týdnů nemocenské?

Pokud je váš zdravotní stav natolik vážný, že během tří let vyčerpáte 78 týdnů nemocenské, je na čase zvážit, zda jste vůbec schopni pracovat. Nemocenská totiž není nekonečná a pravděpodobně budete mít nárok na invalidní důchod. O invalidní důchod si požádáte v té zemi, kde odvádíte příspěvky do sociálního a zdravotního pojištění. Mějte ale na paměti, že každá země může požadovat, abyste se podrobili posudkové prohlídce v zemi, ve které žádáte. Co je dostačujícím důvodem pro invalidní důchod v Česku, však nemusí být uznáno jako důvod v Německu.

Invalidní důchod v Německu už po třech letech

Nárok na invalidní důchod z Německa máte, pokud jste si alespoň 3 roky v posledních pěti letech platili důchodové pojištění a zároveň celkem 5 let i s odvody v České republice (nebo v jiné zemi). Jste-li v Německu jako zaměstnanec, pak za vás důchodové pojištění odvádí přímo zaměstnavatel. Jestliže nastane situace, kdy o invalidní důchod žádat budete, doporučujeme podat žádost o invalidní důchod v Německu s dostatečným předstihem. Vyřízení vaší žádosti totiž může trvat i několik měsíců, a pokud nemáte dostatečné úspory, můžete zůstat i několik měsíců zcela bez příjmů. Pokud nemáte dostatečnou dobu pojištění pro získání nároku na invalidní důchod z Německa, obraťte se na ČSSZ. Pokud splňujete všechny podmínky nároku na invalidní důchod, peníze, které jste odvedli na důchodové pojištění v Německu, si Česko vyžádá od Německa. Vy o ně tedy nepřijdete.

I v pracovní neschopnosti máte nárok na zvýšení platu

Na závěr jedna pozitivní zpráva. I když jste dlouhodobě v pracovní neschopnosti a je vám vyplácena nemocenská, a vaše pracovní smlouva stále trvá, máte stejné nároky, jako vaši zdraví kolegové. Pokud tedy třeba dojde k navýšení mezd, bude se to týkat i vás. I když nedostanete výplatu, vaše nemocenská se s vyšším platem zvedne také.

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář