Nabídka práce v Německu - Starke JobsCestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku

Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit při vstupu na území Německa potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělaném covidu. Tato povinnost je jednou z několika nových pravidel pro cestování do Německa. V této souvislosti zahájila saská policie namátkové kontroly ve vnitrozemí. Pro pendlery nadále platí výjimka, doporučujeme však vozit s sebou pro případ kontroly například potvrzení o zaměstnání nebo pracovní smlouvu.

Co se od 1. srpna mění pro cestování do Německa?

Ještě v červenci požadovali Němci testy nebo očkování pouze po lidech, kteří do Německa přicestovali letadlem. Nyní se tato povinnost týká i cestování vlakem, autobusem, lodí a soukromou dopravou. Zároveň upozorňujeme, že samotesty nejsou akceptovány.

Nově také platí pouze dvě kategorie rizikovosti zemí: předchozí oblasti s vysokým výskytem nákazy jsou nově „oblasti s vysokým rizikem“. Země a oblasti, ve kterých byly detekovány zvláště nebezpečné varianty virů, jsou nadále považovány za oblasti s výskytem mutace virů. Jedná se zejména o ty mutace, proti kterým vakcíny používané v Německu neposkytují žádnou nebo jen velmi slabou ochranu. Registrace ze zemí, které na seznamu rizikových oblastí zemí nefigurují (aktuálně ČR), není pro cestující povinná. Přehled zemí zařazených do těchto kategorií naleznete na konci tohoto článku.

Podmínky vstupu na území Německa

Osoby starší 12 let, které na území Německa přicestují z jakékoli země jakýmkoli způsobem, musí předložit:

 • Negativní výsledek testu na covid – testování musí být provedeno nejdéle 48 hodin před příjezdem, doklad musí být vyhotoven v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a je třeba jej uchovat po dobu 10 dní od příjezdu na území Německa, nebo
 • Potvrzení o očkování – v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce. Platné je pouze očkování vakcínou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně sem patří pouze očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson). Očkování musí být podané kompletně ve všech nařízených počtech dávek pro daný typ vakcíny a od podání poslední dávky musí uběhnout minimálně 14 dnů, nebo
 • Potvrzení o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 – i toto potvrzení je nutné předložit v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a zároveň musí být podložené výsledkem PCR testu provedeného v rozmezí min. 28 dní a max. 6 měsíců ode dne příjezdu.

Upozornění: V případě cesty veřejným dopravním prostředkem jsou cestující povinni předložit jeden z výše uvedených dokumentů také přepravci před odjezdem. Pokud tak neučiní, zpravidla jim nebude cesta umožněna.

cestování německo kontroly

Do Německa se vrací kontroly v rámci prevence šíření covidu. Potkáte je na ulicích i ve vlacích.

Cestování z vysoce rizikových oblastí

Pro cestování z vysoce rizikových oblastí platí stejná pravidla jako dříve pro oblasti s vysokou incidencí nákazy. Dříve však musely výše uvedené doklady předložit děti od 6 let, nově se tato hranice posouvá na 12 let věku. Za vysoce rizikové oblasti se považují oblasti s mírou nákazy vyšší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel nebo s vysokým počtem hospitalizovaných s covidem. Cestující z těchto oblastí musí splnit následující podmínky:

 • Registrovat se formulářem na webu www.einreiseanmeldung.de.
 • 10denní karanténa – v případě negativního testu bude zkrácena na 5 dní. Karanténa platí i pro děti mladší 12 let, pro ně však končí již po 5 dnech.
 • Předložit výsledky testu, potvrzení o úplném očkování nebo o prodělaném covidu dle stejných podmínek, které jsme uvedli v předchozím odstavci.

Příjezd z oblastí s výskytem mutací koronaviru

Pro osoby, které na území Německa přicestují z oblastí s výskytem mutací koronaviru, platí následující opatření:

 • Registrovat se formulářem na webu www.einreiseanmeldung.de.
 • 14denní karanténa – platí i pro očkované a pro ty, kteří covid prodělali. Výjimku mají pouze očkovaní, kteří dostali vakcínu, která dle Institutu Roberta Kocha chrání i před mutacemi viru. Pokud se v době karantény stane z oblasti s výskytem mutací „pouze“ oblast vysoce riziková, použije se nařízení pro oblasti vysoce rizikové.
 • Předložit výsledky testu – u PCR ne staršího 72 hodin, u antigenního ne staršího 24 hodin.

Výjimky

Výše uvedené doklady nemusíte předkládat, pokud spadáte do některé z níže uvedených kategorií:

 • Pendleři – ovšem pouze za předpokladu, že v posledních 10 dnech nepobývali v některé z vysoce rizikových oblastí. Pokud jste v takové destinaci strávili v posledních 10 dnech dovolenou, pak se na vás výjimka nevztahuje. Do práce mohou jet pouze v případě, že jejich přítomnost je nezbytně nutná pro zachování provozu podniku či zařízení a dvakrát týdně předloží potvrzení o negativním testu (nebo o dokončeném očkování či o prodělání onemocnění),
 • Osoby, které do Německa vstupují na 24 hodin – výjimka neplatí, pokud jste v posledních 10 dnech od příjezdu do Německa pobývali v některé z vysoce rizikových oblastí,
 • Osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů za účelem přepravy osob nebo věcí při dodržení ochranných a hygienických opatření (přeshraniční doprava),
 • Děti mladší 12 let.

Nad dodržováním opatření stanovených německou vládou dohlíží od neděle saská policie. Na letištích a v přístavech jsou kontrolováni všichni cestující, ve vnitrozemí probíhají kontroly namátkově, potkat je můžete i ve vlaku. Podle tiskového mluvčího saské policie Holgera Uhlitzsche ale nebude nikdo, kdo nebude schopen doložit potřebné doklady, vrácen zpět za hranice Saska. Policie také nebude ukládat žádné pokuty za porušení nařízení, informace o deliktu předá správnímu orgánu k dořešení.

Nesplnění podmínek příjezdu na území Německa je podle německé legislativy přestupem dle § 73 odst. 1a bod 24 zákona na ochranu před infekcemi.

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z pracovních důvodů

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z rodinných a ostatních důvodů

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z pracovních důvodů

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z rodinných a ostatních důvodů

Země s výskytem mutací koronaviru

Brazílie, Uruguay.

Země s vysokým rizikem

Andora, Argentina, Bolívie, Botswana, Chile, Egypt, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Lesotho, Libye, Malajsie, Malawi, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Nepál, Nizozemsko (vč. všech autonomních oblastí a karibských částí Nizozemského království), Omán, Paraguay, Peru, Portugalsko (vč. autonomních oblastí Madeira a Azorské ostrovy), Ruská federace, Seychely, Španělsko (vč. Baleárských a Kanárských ostrovů), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (vč. ostrovu Man a Channel Islands a všech britských zámořských území), Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe.

Pokuty za porušení nařízení

 • Nepředložení potvrzení o provedeném testu, dokončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění: 500 € – 2.000 €
 • Nedodržení karantény dle výše uvedených pravidel: 500 € – 10.000 €

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář