Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 2. srpna 2021 – Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit při vstupu na území Německa potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělaném covidu. Tato povinnost je jednou z několika nových pravidel pro cestování do Německa. V této souvislosti zahájila saská policie namátkové kontroly ve vnitrozemí. Pro pendlery nadále platí výjimka, doporučujeme však vozit s sebou pro případ kontroly například potvrzení o zaměstnání nebo pracovní smlouvu.

Co se od 1. srpna mění pro cestování do Německa?

Ještě v červenci požadovali Němci testy nebo očkování pouze po lidech, kteří do Německa přicestovali letadlem. Nyní se tato povinnost týká i cestování vlakem, autobusem, lodí a soukromou dopravou. Zároveň upozorňujeme, že samotesty nejsou akceptovány.

Nově také platí pouze dvě kategorie rizikovosti zemí: předchozí oblasti s vysokým výskytem nákazy jsou nově „oblasti s vysokým rizikem“. Země a oblasti, ve kterých byly detekovány zvláště nebezpečné varianty virů, jsou nadále považovány za oblasti s výskytem mutace virů. Jedná se zejména o ty mutace, proti kterým vakcíny používané v Německu neposkytují žádnou nebo jen velmi slabou ochranu. Registrace ze zemí, které na seznamu rizikových oblastí zemí nefigurují (aktuálně ČR), není pro cestující povinná. Přehled zemí zařazených do těchto kategorií naleznete na konci tohoto článku.

Podmínky vstupu na území Německa

Osoby starší 12 let, které na území Německa přicestují z jakékoli země jakýmkoli způsobem, musí předložit:

 • Negativní výsledek testu na covid – testování musí být provedeno nejdéle 48 hodin před příjezdem, doklad musí být vyhotoven v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a je třeba jej uchovat po dobu 10 dní od příjezdu na území Německa, nebo
 • Potvrzení o očkování – v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce. Platné je pouze očkování vakcínou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně sem patří pouze očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson). Očkování musí být podané kompletně ve všech nařízených počtech dávek pro daný typ vakcíny a od podání poslední dávky musí uběhnout minimálně 14 dnů, nebo
 • Potvrzení o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 – i toto potvrzení je nutné předložit v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a zároveň musí být podložené výsledkem PCR testu provedeného v rozmezí min. 28 dní a max. 6 měsíců ode dne příjezdu.

Upozornění: V případě cesty veřejným dopravním prostředkem jsou cestující povinni předložit jeden z výše uvedených dokumentů také přepravci před odjezdem. Pokud tak neučiní, zpravidla jim nebude cesta umožněna.

cestování německo kontroly

Do Německa se vrací kontroly v rámci prevence šíření covidu. Potkáte je na ulicích i ve vlacích.

Cestování z vysoce rizikových oblastí

Pro cestování z vysoce rizikových oblastí platí stejná pravidla jako dříve pro oblasti s vysokou incidencí nákazy. Dříve však musely výše uvedené doklady předložit děti od 6 let, nově se tato hranice posouvá na 12 let věku. Za vysoce rizikové oblasti se považují oblasti s mírou nákazy vyšší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel nebo s vysokým počtem hospitalizovaných s covidem. Cestující z těchto oblastí musí splnit následující podmínky:

 • Registrovat se formulářem
 • 10denní karanténa – v případě negativního testu bude zkrácena na 5 dní. Karanténa platí i pro děti mladší 12 let, pro ně však končí již po 5 dnech.
 • Předložit výsledky testu, potvrzení o úplném očkování nebo o prodělaném covidu dle stejných podmínek, které jsme uvedli v předchozím odstavci.

Příjezd z oblastí s výskytem mutací koronaviru

Pro osoby, které na území Německa přicestují z oblastí s výskytem mutací koronaviru, platí následující opatření:

 • Registrovat se formulářem
 • 14denní karanténa – platí i pro očkované a pro ty, kteří covid prodělali. Výjimku mají pouze očkovaní, kteří dostali vakcínu, která dle Institutu Roberta Kocha chrání i před mutacemi viru. Pokud se v době karantény stane z oblasti s výskytem mutací „pouze“ oblast vysoce riziková, použije se nařízení pro oblasti vysoce rizikové.
 • Předložit výsledky testu – u PCR ne staršího 72 hodin, u antigenního ne staršího 24 hodin.

Výjimky

Výše uvedené doklady nemusíte předkládat, pokud spadáte do některé z níže uvedených kategorií:

 • Pendleři – ovšem pouze za předpokladu, že v posledních 10 dnech nepobývali v některé z vysoce rizikových oblastí. Pokud jste v takové destinaci strávili v posledních 10 dnech dovolenou, pak se na vás výjimka nevztahuje. Do práce mohou jet pouze v případě, že jejich přítomnost je nezbytně nutná pro zachování provozu podniku či zařízení a dvakrát týdně předloží potvrzení o negativním testu (nebo o dokončeném očkování či o prodělání onemocnění),
 • Osoby, které do Německa vstupují na 24 hodin – výjimka neplatí, pokud jste v posledních 10 dnech od příjezdu do Německa pobývali v některé z vysoce rizikových oblastí,
 • Osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů za účelem přepravy osob nebo věcí při dodržení ochranných a hygienických opatření (přeshraniční doprava),
 • Děti mladší 12 let.

Nad dodržováním opatření stanovených německou vládou dohlíží od neděle saská policie. Na letištích a v přístavech jsou kontrolováni všichni cestující, ve vnitrozemí probíhají kontroly namátkově, potkat je můžete i ve vlaku. Podle tiskového mluvčího saské policie Holgera Uhlitzsche ale nebude nikdo, kdo nebude schopen doložit potřebné doklady, vrácen zpět za hranice Saska. Policie také nebude ukládat žádné pokuty za porušení nařízení, informace o deliktu předá správnímu orgánu k dořešení.

Nesplnění podmínek příjezdu na území Německa je podle německé legislativy přestupem dle § 73 odst. 1a bod 24 zákona na ochranu před infekcemi.

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z pracovních důvodů

WordPress Tables Plugin

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z rodinných a ostatních důvodů

WordPress Tables Plugin

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z pracovních důvodů

WordPress Tables Plugin

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z rodinných a ostatních důvodů

WordPress Tables Plugin

Země s výskytem mutací koronaviru

Brazílie, Uruguay.

Země s vysokým rizikem

Andora, Argentina, Bolívie, Botswana, Chile, Egypt, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Lesotho, Libye, Malajsie, Malawi, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Nepál, Nizozemsko (vč. všech autonomních oblastí a karibských částí Nizozemského království), Omán, Paraguay, Peru, Portugalsko (vč. autonomních oblastí Madeira a Azorské ostrovy), Ruská federace, Seychely, Španělsko (vč. Baleárských a Kanárských ostrovů), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (vč. ostrovu Man a Channel Islands a všech britských zámořských území), Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe.

Pokuty za porušení nařízení

 • Nepředložení potvrzení o provedeném testu, dokončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění: 500 € – 2.000 €
 • Nedodržení karantény dle výše uvedených pravidel: 500 € – 10.000 €

Náš blog

Neplatná výpověď v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 20. června 2024 - Obecně je výpověď definovaná jako jednostranné právní jednání, kterým může rozvázat pracovní poměr jak zaměstnavatel,...

Čtěte dále >

Personální agentura v Německu – výhody pro zaměstnance

Informace, Kariéra

Publikováno: 10. června 2024 - Práce v Německu přes agenturu je oblíbeným způsobem zaměstnávání. Podle webu statista.de pracovalo v roce...

Čtěte dále >

Kolik si vydělá pečovatelka v Německu přes agenturu?

Finance, Kariéra

Publikováno: xx. června 2024 - Zdravotnictví nejsou jen lékaři a zdravotní sestry či bratři. Jsou také pracovníci v pečovatelských službách,...

Čtěte dále >

Mobbing na pracovišti v Německu: Jak se mu účinně bránit?

Informace, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 29. května 2024 - I když nás pracovní povinnosti zrovna nerajcují, obvykle je nespojujeme s žádnými příjemnými pocity. Jakmile...

Čtěte dále >

Platnost průkazu na vysokozdvižný vozík v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 27. května 2024 - Tématu vysokozdvižných vozíků v Německu jsme věnovali už dostatek prostoru v našich starších článcích. Dočtete...

Čtěte dále >

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Publikováno: 22. května 2024 - Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář