Nabídka práce v Německu - Starke JobsCestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku

Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit při vstupu na území Německa potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělaném covidu. Tato povinnost je jednou z několika nových pravidel pro cestování do Německa. V této souvislosti zahájila saská policie namátkové kontroly ve vnitrozemí. Pro pendlery nadále platí výjimka, doporučujeme však vozit s sebou pro případ kontroly například potvrzení o zaměstnání nebo pracovní smlouvu.

Co se od 1. srpna mění pro cestování do Německa?

Ještě v červenci požadovali Němci testy nebo očkování pouze po lidech, kteří do Německa přicestovali letadlem. Nyní se tato povinnost týká i cestování vlakem, autobusem, lodí a soukromou dopravou. Zároveň upozorňujeme, že samotesty nejsou akceptovány.

Nově také platí pouze dvě kategorie rizikovosti zemí: předchozí oblasti s vysokým výskytem nákazy jsou nově „oblasti s vysokým rizikem“. Země a oblasti, ve kterých byly detekovány zvláště nebezpečné varianty virů, jsou nadále považovány za oblasti s výskytem mutace virů. Jedná se zejména o ty mutace, proti kterým vakcíny používané v Německu neposkytují žádnou nebo jen velmi slabou ochranu. Registrace ze zemí, které na seznamu rizikových oblastí zemí nefigurují (aktuálně ČR), není pro cestující povinná. Přehled zemí zařazených do těchto kategorií naleznete na konci tohoto článku.

Podmínky vstupu na území Německa

Osoby starší 12 let, které na území Německa přicestují z jakékoli země jakýmkoli způsobem, musí předložit:

 • Negativní výsledek testu na covid – testování musí být provedeno nejdéle 48 hodin před příjezdem, doklad musí být vyhotoven v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a je třeba jej uchovat po dobu 10 dní od příjezdu na území Německa, nebo
 • Potvrzení o očkování – v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce. Platné je pouze očkování vakcínou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně sem patří pouze očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson). Očkování musí být podané kompletně ve všech nařízených počtech dávek pro daný typ vakcíny a od podání poslední dávky musí uběhnout minimálně 14 dnů, nebo
 • Potvrzení o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 – i toto potvrzení je nutné předložit v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a zároveň musí být podložené výsledkem PCR testu provedeného v rozmezí min. 28 dní a max. 6 měsíců ode dne příjezdu.

Upozornění: V případě cesty veřejným dopravním prostředkem jsou cestující povinni předložit jeden z výše uvedených dokumentů také přepravci před odjezdem. Pokud tak neučiní, zpravidla jim nebude cesta umožněna.

cestování německo kontroly

Do Německa se vrací kontroly v rámci prevence šíření covidu. Potkáte je na ulicích i ve vlacích.

Cestování z vysoce rizikových oblastí

Pro cestování z vysoce rizikových oblastí platí stejná pravidla jako dříve pro oblasti s vysokou incidencí nákazy. Dříve však musely výše uvedené doklady předložit děti od 6 let, nově se tato hranice posouvá na 12 let věku. Za vysoce rizikové oblasti se považují oblasti s mírou nákazy vyšší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel nebo s vysokým počtem hospitalizovaných s covidem. Cestující z těchto oblastí musí splnit následující podmínky:

 • Registrovat se formulářem na webu www.einreiseanmeldung.de.
 • 10denní karanténa – v případě negativního testu bude zkrácena na 5 dní. Karanténa platí i pro děti mladší 12 let, pro ně však končí již po 5 dnech.
 • Předložit výsledky testu, potvrzení o úplném očkování nebo o prodělaném covidu dle stejných podmínek, které jsme uvedli v předchozím odstavci.

Příjezd z oblastí s výskytem mutací koronaviru

Pro osoby, které na území Německa přicestují z oblastí s výskytem mutací koronaviru, platí následující opatření:

 • Registrovat se formulářem na webu www.einreiseanmeldung.de.
 • 14denní karanténa – platí i pro očkované a pro ty, kteří covid prodělali. Výjimku mají pouze očkovaní, kteří dostali vakcínu, která dle Institutu Roberta Kocha chrání i před mutacemi viru. Pokud se v době karantény stane z oblasti s výskytem mutací “pouze” oblast vysoce riziková, použije se nařízení pro oblasti vysoce rizikové.
 • Předložit výsledky testu – u PCR ne staršího 72 hodin, u antigenního ne staršího 24 hodin.

Výjimky

Výše uvedené doklady nemusíte předkládat, pokud spadáte do některé z níže uvedených kategorií:

 • Pendleři – ovšem pouze za předpokladu, že v posledních 10 dnech nepobývali v některé z vysoce rizikových oblastí. Pokud jste v takové destinaci strávili v posledních 10 dnech dovolenou, pak se na vás výjimka nevztahuje. Do práce mohou jet pouze v případě, že jejich přítomnost je nezbytně nutná pro zachování provozu podniku či zařízení a dvakrát týdně předloží potvrzení o negativním testu (nebo o dokončeném očkování či o prodělání onemocnění),
 • Osoby, které do Německa vstupují na 24 hodin – výjimka neplatí, pokud jste v posledních 10 dnech od příjezdu do Německa pobývali v některé z vysoce rizikových oblastí,
 • Osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů za účelem přepravy osob nebo věcí při dodržení ochranných a hygienických opatření (přeshraniční doprava),
 • Děti mladší 12 let.

Nad dodržováním opatření stanovených německou vládou dohlíží od neděle saská policie. Na letištích a v přístavech jsou kontrolováni všichni cestující, ve vnitrozemí probíhají kontroly namátkově, potkat je můžete i ve vlaku. Podle tiskového mluvčího saské policie Holgera Uhlitzsche ale nebude nikdo, kdo nebude schopen doložit potřebné doklady, vrácen zpět za hranice Saska. Policie také nebude ukládat žádné pokuty za porušení nařízení, informace o deliktu předá správnímu orgánu k dořešení.

Nesplnění podmínek příjezdu na území Německa je podle německé legislativy přestupem dle § 73 odst. 1a bod 24 zákona na ochranu před infekcemi.

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z pracovních důvodů

Zaměstnanci Karanténa Test, očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ne Ano Ne
Přeshraniční pracovníci, studenti, žáci/učni, kteří se pravidelně, alespoň 1x týdně, vrací do místa bydliště Ne Ne Ne
Přeshraniční doprava Ne Ne Ne
Pohraniční styk na dobu kratší než 24 hodin Ne Ne Ne
Nezbytně nutné důvody (povolání, studium, odborné vzdělávání a příprava); délka pobytu max. 5 dní, pokud se nejedná o pendlery pravidelně se vracející do místa bydliště Ne Ano Ne
Tranzit Ne Ano Ne
Činnost nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví Ne Ano Ne

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z rodinných a ostatních důvodů

Rodinné a ostatní důvody Karanténa Test, očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ne Ano Ne
Pohraniční styk na dobu kratší než 24 hodin Ne Ne Ne
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; pokud je pobyt kratší než 72 hodin Ne Ano Ne
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem (bez časového omezení) Ne Ano Ne
Děti mladší 12 let Ne Ne Ne
Z důvodu potřeby naléhavé zdravotní péče Ne Ano Ne
Z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob Ne Ano Ne

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z pracovních důvodů

Zaměstnanci Karanténa Test, očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (možnost zkrátit po 5 dnech) Ano Ano
Přeshraniční pracovníci, studenti, žáci/učni, kteří se pravidelně, alespoň 1x týdně, vrací do místa bydliště Ne Ano, potvrzení o onemocnění, o očkování nebo test 2 týdně Ne
Přeshraniční doprava Ne Ne Ne
Pohraniční styk na dobu kratší než 24 hodin Ne Ano, potvrzení o onemocnění, o očkování nebo test 2 týdně Ne
Nezbytně nutné důvody (povolání, studium, odborné vzdělávání a příprava); délka pobytu max. 5 dní, pokud se nejedná o pendlery pravidelně se vracející do místa bydliště Ne, pokud máte potvrzení o nutnosti přítomnosti na pracovišti Ano Ano
Tranzit Ne Ano Ne
Činnost nezbytná pro zachování fungování zdravotnictví Ne, pokud máte potvrzení o nutnosti přítomnosti na pracovišti Ano Ne

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z rodinných a ostatních důvodů

Rodinné a ostatní důvody Karanténa Test, očkování nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Einreiseanmeldung
Vstup v případě, že nepatříte k žádné z níže uvedených skupin Ano, 10 dní (lze zkrátit po 5 dnech) Ano Ano
Pohraniční styk na dobu kratší než 24 hodin Ne Ano, potvrzení o očkování, o prodělání onemocnění nebo test 2x týdně Ne
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem; pokud je pobyt kratší než 72 hodin Ne Ano, pro osoby starší 12 let Ne
Příbuzní 1. a 2. stupně, partneři/manželé, právo péče o dítě, právo na styk s dítětem (bez časového omezení) Ne, pokud máte potvrzení Ano Ano
Děti mladší 12 let Ano, 5 dní Ne Ano
Z důvodu potřeby naléhavé zdravotní péče Ne, pokud máte potvrzení Ano Ano
Z důvodu poskytnutí podpory či péče osobám vyžadujícím ochranu či závislým na pomoci jiných osob Ne, pokud máte potvrzení Ano Ano

Země s výskytem mutací koronaviru

Brazílie, Uruguay.

Země s vysokým rizikem

Andora, Argentina, Bolívie, Botswana, Chile, Egypt, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Lesotho, Libye, Malajsie, Malawi, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Nepál, Nizozemsko (vč. všech autonomních oblastí a karibských částí Nizozemského království), Omán, Paraguay, Peru, Portugalsko (vč. autonomních oblastí Madeira a Azorské ostrovy), Ruská federace, Seychely, Španělsko (vč. Baleárských a Kanárských ostrovů), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (vč. ostrovu Man a Channel Islands a všech britských zámořských území), Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe.

Pokuty za porušení nařízení

 • Nepředložení potvrzení o provedeném testu, dokončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění: 500 € – 2.000 €
 • Nedodržení karantény dle výše uvedených pravidel: 500 € – 10.000 €

Náš blog

O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika po koroně opět jede na...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus a trh práce v Německu

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Pracovní neschopnost v Německu: Můžu během nemoci na dovolenou?

Informace, Kariéra

Pracovní právo v Německu: Jak se chovat během neschopenky? V Německu v zásadě platí tři základní pravidla pro nemocné zaměstnance: Kdo...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu, důchody a Kindergeld 2021

Finance, Informace, Nezařazeno

Od července vyšší mzdy, vyšší důchody a další bonusový Kindergeld. Ovšem jen pro někoho. Pandemie koronaviru s sebou přinesla mnoho...

Čtěte dále >

Jak se připravit na pohovor a jak při něm uspět

Nezařazeno

Jak se připravit na pohovor nejen při hledání práce v Německu Hledání práce může být někdy trochu věda. Díky našemu...

Čtěte dále >

Životopis v němčině – jak ho napsat a kdy ho použít?

Kariéra

K čemu je dobrý životopis v němčině? Před časem jsme pro vás sepsali pár pravidel, kterými je dobré řídit se...

Čtěte dále >

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Finance

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu Až do 31. července (resp. 2. srpna...

Čtěte dále >

Rozvolnění v Sasku pokračuje, lockdown ovlivňuje míra incidence

Informace

Míra incidence v Sasku klesá, od 31. května nastalo další rozvolnění Při cestování do Saska nezapomínejte na opatření, která v...

Čtěte dále >

Pendleři se brzy znovu dočkají volných cest za hranice

Informace

Česko už není na německém semaforu vysoce rizikovou zemí, od poloviny května by se pendleři nemuseli testovat vůbec Od 2....

Čtěte dále >

Bonusový Kindergeld vyplatí Německo rodinám i v roce 2021

Finance, Rodina

I v letošním roce obdrží rodiny bonusový příspěvek Kindergeld 10. března vstoupil v účinnost takzvaný třetí zákon o daňové podpoře...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem končí

Informace

Kontroly na hranicích s Německem končí, přesouvají se do vnitrozemí Kontroly osob vstupujících na území Saska a Bavorska z České...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2021

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu 2021 Ani v roce 2021 nebudeme ochuzeni o četné státní svátky v Německu. K naší smůle...

Čtěte dále >

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den

Informace

Bavorsko pouští pendlery přes hranice opět každý den Česká republika zmizela z německého seznamu zemí s vysokým výskytem koronavirových mutací,...

Čtěte dále >

Hora svatého Šebestiána má nové odběrové místo

Informace

U hranic s Německem se otevřelo odběrové místo pro pendlery Primárně pro pendlery a osoby zajišťující tranzit přes Německo je...

Čtěte dále >

Sasko s Bavorskem podávají pomocnou ruku českému pohraničí

Informace

Německo pošle vakcíny a rychlotesty do českých příhraničních oblastí Bavorský předseda vlády Marcus Söder představil ve spolupráci se svým saským...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Co nového přinese rok 2021?

Finance, Informace

Práce v Německu přehledně: Rok 2021 přináší zjednodušení zdravotního pojištění, nižší daně a vyšší mzdy Prostřednictvím jednoho z našich starších...

Čtěte dále >

Bavorsko zavádí respirátory v obchodech i testování pendlerů

Informace

Povinné respirátory i testování pendlerů: Bavorsko zpřísňuje protiepidemická opatření Od pondělí 18. ledna platí v Bavorku povinnost nosit respirátory FFP2...

Čtěte dále >

Testování pendlerů bude možné i na pobočkách Starke Jobs

Informace, O Starke Jobs

Testování pendlerů na Covid-19 nově možné i na pobočkách Starke Jobs V pátek 8. ledna jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček...

Čtěte dále >

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup, čelí za to kritice

Informace

Sasko zpřísňuje podmínky pro vstup na území státu, čelí za to ostré kritice Od 31. prosince mohou lidé z rizikových...

Čtěte dále >

Lockdown v Sasku a kontroly na hranicích, pendleři do práce mohou

Informace

Německo vstupuje do lockdownu, pravidla pro lockdown v Sasku platí do 10. ledna Od pondělí 14. prosince vstoupilo Sasko do...

Čtěte dále >

Testy na Covid-19 absolvujte v Německu

Informace

Náš blog Ostatní uživatelé také hledali:

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu doplňuje nově příspěvek na mobilitu

Finance, Informace

Dojíždějící do Německa mohou uplatnit příspěvek na dopravu, pro lidi s nízkými příjmy zavádí Německo od roku 2021 příspěvek na...

Čtěte dále >

Dodatečný příspěvek na zdravotní pojištění vzroste o 0,2 procenta

Finance

Chcete si text nechat přečíst?                         Průměrný dodatečný příspěvek...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář

Please follow & like us :)

Whatsapp

Please follow & like us :)

Whatsapp