Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku

Publikováno: 2. srpna 2021 – Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit při vstupu na území Německa potvrzení o negativním testu, o očkování nebo o prodělaném covidu. Tato povinnost je jednou z několika nových pravidel pro cestování do Německa. V této souvislosti zahájila saská policie namátkové kontroly ve vnitrozemí. Pro pendlery nadále platí výjimka, doporučujeme však vozit s sebou pro případ kontroly například potvrzení o zaměstnání nebo pracovní smlouvu.

Co se od 1. srpna mění pro cestování do Německa?

Ještě v červenci požadovali Němci testy nebo očkování pouze po lidech, kteří do Německa přicestovali letadlem. Nyní se tato povinnost týká i cestování vlakem, autobusem, lodí a soukromou dopravou. Zároveň upozorňujeme, že samotesty nejsou akceptovány.

Nově také platí pouze dvě kategorie rizikovosti zemí: předchozí oblasti s vysokým výskytem nákazy jsou nově „oblasti s vysokým rizikem“. Země a oblasti, ve kterých byly detekovány zvláště nebezpečné varianty virů, jsou nadále považovány za oblasti s výskytem mutace virů. Jedná se zejména o ty mutace, proti kterým vakcíny používané v Německu neposkytují žádnou nebo jen velmi slabou ochranu. Registrace ze zemí, které na seznamu rizikových oblastí zemí nefigurují (aktuálně ČR), není pro cestující povinná. Přehled zemí zařazených do těchto kategorií naleznete na konci tohoto článku.

Podmínky vstupu na území Německa

Osoby starší 12 let, které na území Německa přicestují z jakékoli země jakýmkoli způsobem, musí předložit:

 • Negativní výsledek testu na covid – testování musí být provedeno nejdéle 48 hodin před příjezdem, doklad musí být vyhotoven v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a je třeba jej uchovat po dobu 10 dní od příjezdu na území Německa, nebo
 • Potvrzení o očkování – v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce. Platné je pouze očkování vakcínou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně sem patří pouze očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson). Očkování musí být podané kompletně ve všech nařízených počtech dávek pro daný typ vakcíny a od podání poslední dávky musí uběhnout minimálně 14 dnů, nebo
 • Potvrzení o prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 – i toto potvrzení je nutné předložit v německém, anglickém, španělském, italském nebo francouzském jazyce a zároveň musí být podložené výsledkem PCR testu provedeného v rozmezí min. 28 dní a max. 6 měsíců ode dne příjezdu.

Upozornění: V případě cesty veřejným dopravním prostředkem jsou cestující povinni předložit jeden z výše uvedených dokumentů také přepravci před odjezdem. Pokud tak neučiní, zpravidla jim nebude cesta umožněna.

cestování německo kontroly

Do Německa se vrací kontroly v rámci prevence šíření covidu. Potkáte je na ulicích i ve vlacích.

Cestování z vysoce rizikových oblastí

Pro cestování z vysoce rizikových oblastí platí stejná pravidla jako dříve pro oblasti s vysokou incidencí nákazy. Dříve však musely výše uvedené doklady předložit děti od 6 let, nově se tato hranice posouvá na 12 let věku. Za vysoce rizikové oblasti se považují oblasti s mírou nákazy vyšší než 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel nebo s vysokým počtem hospitalizovaných s covidem. Cestující z těchto oblastí musí splnit následující podmínky:

 • Registrovat se formulářem
 • 10denní karanténa – v případě negativního testu bude zkrácena na 5 dní. Karanténa platí i pro děti mladší 12 let, pro ně však končí již po 5 dnech.
 • Předložit výsledky testu, potvrzení o úplném očkování nebo o prodělaném covidu dle stejných podmínek, které jsme uvedli v předchozím odstavci.

Příjezd z oblastí s výskytem mutací koronaviru

Pro osoby, které na území Německa přicestují z oblastí s výskytem mutací koronaviru, platí následující opatření:

 • Registrovat se formulářem
 • 14denní karanténa – platí i pro očkované a pro ty, kteří covid prodělali. Výjimku mají pouze očkovaní, kteří dostali vakcínu, která dle Institutu Roberta Kocha chrání i před mutacemi viru. Pokud se v době karantény stane z oblasti s výskytem mutací „pouze“ oblast vysoce riziková, použije se nařízení pro oblasti vysoce rizikové.
 • Předložit výsledky testu – u PCR ne staršího 72 hodin, u antigenního ne staršího 24 hodin.

Výjimky

Výše uvedené doklady nemusíte předkládat, pokud spadáte do některé z níže uvedených kategorií:

 • Pendleři – ovšem pouze za předpokladu, že v posledních 10 dnech nepobývali v některé z vysoce rizikových oblastí. Pokud jste v takové destinaci strávili v posledních 10 dnech dovolenou, pak se na vás výjimka nevztahuje. Do práce mohou jet pouze v případě, že jejich přítomnost je nezbytně nutná pro zachování provozu podniku či zařízení a dvakrát týdně předloží potvrzení o negativním testu (nebo o dokončeném očkování či o prodělání onemocnění),
 • Osoby, které do Německa vstupují na 24 hodin – výjimka neplatí, pokud jste v posledních 10 dnech od příjezdu do Německa pobývali v některé z vysoce rizikových oblastí,
 • Osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů za účelem přepravy osob nebo věcí při dodržení ochranných a hygienických opatření (přeshraniční doprava),
 • Děti mladší 12 let.

Nad dodržováním opatření stanovených německou vládou dohlíží od neděle saská policie. Na letištích a v přístavech jsou kontrolováni všichni cestující, ve vnitrozemí probíhají kontroly namátkově, potkat je můžete i ve vlaku. Podle tiskového mluvčího saské policie Holgera Uhlitzsche ale nebude nikdo, kdo nebude schopen doložit potřebné doklady, vrácen zpět za hranice Saska. Policie také nebude ukládat žádné pokuty za porušení nařízení, informace o deliktu předá správnímu orgánu k dořešení.

Nesplnění podmínek příjezdu na území Německa je podle německé legislativy přestupem dle § 73 odst. 1a bod 24 zákona na ochranu před infekcemi.

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z pracovních důvodů

WordPress Tables Plugin

Cestování do Německa ze zemí bez rizika z rodinných a ostatních důvodů

WordPress Tables Plugin

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z pracovních důvodů

WordPress Tables Plugin

Příjezd do Německa po pobytu v zemích s vysokým rizikem nákazy v posledních 10 dnech z rodinných a ostatních důvodů

WordPress Tables Plugin

Země s výskytem mutací koronaviru

Brazílie, Uruguay.

Země s vysokým rizikem

Andora, Argentina, Bolívie, Botswana, Chile, Egypt, Ekvádor, Fidži, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Kypr, Lesotho, Libye, Malajsie, Malawi, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Nepál, Nizozemsko (vč. všech autonomních oblastí a karibských částí Nizozemského království), Omán, Paraguay, Peru, Portugalsko (vč. autonomních oblastí Madeira a Azorské ostrovy), Ruská federace, Seychely, Španělsko (vč. Baleárských a Kanárských ostrovů), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (vč. ostrovu Man a Channel Islands a všech britských zámořských území), Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe.

Pokuty za porušení nařízení

 • Nepředložení potvrzení o provedeném testu, dokončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění: 500 € – 2.000 €
 • Nedodržení karantény dle výše uvedených pravidel: 500 € – 10.000 €

Náš blog

Test Leben in Deutschland

Informace

Test Leben in Deutschland - Cesta k německému občanství Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství,...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung

Informace, Kariéra

Nejčastější důvody pro Abmahnung Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele na pracovišti je zvláště nepříjemná věc....

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung neplatné?

Informace, Kariéra

Kdy je Abmahnung neplatné? Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Nezdanitelná část základu daně v Německu - jak si snížit daně? Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni....

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Inflationsaus- gleichsprämie v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Mateřská dovolená v Německu Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Vrácení daní z Německa - Nesouhlasíte s daňovým výměrem finančáku? Víme, co dělat Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Návrat do práce v Německu po dlouhodobé pracovní neschopnosti Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez vzdělání?

Kariéra

Uznání vzdělání jako nutnost práce v Německu? Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší....

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Přestávky v práci v Německu Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit,...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce? Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo:...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Únava z práce jako zabiják radosti ze života Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Oborová minimální mzda v Německu - Úplný seznam pro rok 2024 Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024 Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Formulář A1, S1 a další týkající práce v Německu Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Pět výhod hledání práce prostřednictvím personální agentury v Německu Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Platy v Německu - co přinese rok 2024? Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Jak funguje práce přes agenturu v Německu prostřednictvím Starke Jobs? Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Německo zavádí kontroly na hranicích, potrvají nejméně deset dní Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

  Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči v Německu od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči v Německu se od července mění, na změně můžete vydělat Publikováno: 7. srpna 2023 - 16. června...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba v Německu: Platí ochrana před výpovědí? Publikováno: 24. července 2023 - Pracujete v Německu a chystáte...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená v Německu – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Publikováno: 28. června 2023 - Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Publikováno: 21. června 2023 - Zásada Equal Pay...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Publikováno: 31. května 2023 - Pracujete v...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu by mohla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy v Německu na 14 € Publikováno: 19. dubna 2023 - Není...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Publikováno: 18. dubna 2023, aktualizováno 26. února 2024 - Když...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář