Nabídka práce v Německu - Starke JobsKündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů - Starke Jobs

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout?

Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je jednou z podmínek pro přiznání sociálních dávek, v čemž se německé zvyklosti dosti liší od těch českých. A tak není divu, že stát se nezaměstnaným v Německu s sebou nese jedno velké riziko. Říká se mu Arbeitsamt Sperre nebo též Sperrzeit a v překladu to znamená blokační doba. V praxi je to doba, po kterou nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Německo se hrozbou Sperrzeitu chrání před dobrovolnou zahálkou svých ekonomicky aktivních obyvatel. Z pohledu německého práva je to jakási forma trestu za to, že jste se dostatečně nesnažili udržet si zaměstnání.

Myslíte si, že se vás to jako pendlerů netýká, protože české úřady práce žádné blokační doby neznají? Jste na omylu. V tomto článku vám chceme přiblížit, proč německé úřady práce ke Sperrzeitu přistupují a za jakých podmínek. Rozhodně to ale neznamená, že právě vy jej musíte dostat! Naopak, pokud nejste zrovna chronický porušovač pracovní smlouvy a nejste ten typ, co nechce pracovat, neměli byste mít důvod obávat se, že zůstanete čtvrt roku bez peněz. Jen je dobré vědět, co se může stát, pokud podáte výpověď v Německu bez zásadního důvodu.

Sperrzeit se může týkat i pendlerů na českých úřadech práce

I když česká legislativa dává v případě pendlerů od mnohých německých zvyklostí ruce pryč (například si narozdíl od Němců nemůžete ponížit alimenty o Kindergeld), v případě Sperrzeitu jsou české úřady práce s německými zajedno. Ptáte se, proč je tomu tak? Odpověď je vcelku logická: Jako pendleři platíte odvody do sociálního systému v Německu. Je to jakýsi váš spořící účet, kam posíláte peníze z každé výplaty, a když pak přijde doba, kdy na takové spoření nejsou finance, můžete ze svého spořící účtu čerpat. Jenže takový spořící účet funguje jenom na území toho státu, ve kterém jste si ho zřídili.

Když ale o práci v Německu přijdete, jako pendleři si musíte žádat o podporu v nezaměstnanosti v Česku. České úřady si pak vaši podporu vyžádají u těch německých. Pokud Německo uzná, že jste případ pro Sperrzeit a po následujících 12 týdnů pro vás žádné peníze nemá, Česko vám je nemá z čeho vyplatit. U České republiky totiž žádný svůj sociální spořící účet, ze kterého byste teď dostávali podporu, nemáte. Proto jste tedy závislí na tom, jak se v případě výpovědi v Německu zachováte.

Chystáte se podat výpověď? Dobře si ujasněte své důvody. V některých případech se totiž může stát, že na úřadu práce s žádostí o podporu v nezaměstnanosti nepochodíte.

Odmítáte práci? Sperrzeit jako trest za výpověď

Ptáte se, kdy dostsnete Sperrzeit a kdy ne? Odpověď je jednoduchá, stačí si uvědomit českou podporu v nezaměstnanosti. Všechno funguje na principu „když se dobrovolně připravím o zdroj příjmu, doplatím na to.“ Dáte výpověď, dostanete nižší podporu, protože je to vaše rozhodnutí. Dostanete výpověď, máte nárok na vyšší podporu, protože vy sami jste s tím nemohli nic udělat. Podobně to platí i pro Sperrzeit. Podáte výpověď, počítejte s tím, že zůstanete i několik měsíců bez peněz. Dostanete výpověď, ale podpora vám náleží hned od dalšího dne po skončení vašeho pracovního poměru. I zde jsou samozřejmě výjimky. Pokud doložíte, že jste měli pro podání výpovědi závažný důvod, pak vás samozřejmě nikdo nemůže trestat za to, že jste jednali s rozmyslem a v krajní nouzi.

Pozor na výpověď dohodou

Specifickou kategorii také tvoří dohody o rozvázání pracovního poměru, nesprávně označované jako výpovědi dohodou. Taková výpověď vám umožní zkrátit výpovědní dobu, což je fajn, když máte přislíbenou novou práci a z té staré chcete odejít co nejdříve. Často tuto dohodu ale také podstrkují zaměstnavatelé zaměstnancům, které chtějí propustit. Pro zaměstnavatele je to výhodné, pro zaměstnance už méně. Pokud totiž podepíšete „výpověď dohodou“, pak se s vámi před úřady zachází, jako byste výpověď sami podali. Dostanete tedy nejen nižší podporu, ale týká se vás i Arbeitsamt Sperre.

Má se totiž za to, že dohoda dává smysl ve chvíli, kdy zaměstnanec provede něco, co je v rozporu s jeho pracovní smlouvou nebo interními předpisy zaměstnavatele, ale kdyby dostal řádnou výpověď s uvedením důvodu, uškodilo by mu to v dalším profesním životě. Přistoupit proto na dohodu, která dává možnost propustit zaměstnance bez udání důvodu, je tak pro takového zaměstnance výhodnější, jinak by k ní nepřistoupil. Zaměstnavatel se navíc touhle výpovědí zbavuje povinnosti vyplatit zaměstnanci odstupné, má-li na něj nárok – v Česku obvyke má, tak pozor na to!

FAQ

1. Když podám výpověď v Německu, dostanu na českém pracáku Sperrzeit?

Pokud podáte výpověď v Německu sami, úřad práce vždy prověřuje okolnosti, za jakých k podání výpovědi došlo. Zjistí-li, že jste pro ukončení pracovního poměru neměli žádný závažný důvod, pak vám na vaši podporu Sperrzeit uvalí. V Německu se Sperrzeit započítává do celkové doby nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy máte nárok na podporu po dobu 12 měsíců a Sperrzeit vám úřad práce vysloví na tři měsíce, pak budete podporu v nezaměstnanosti pobírat jen 9 měsíců. Jak se blokační době vyhnout? Už během výpovědní doby si hledejte novou práci. Úřad práce může při posouzení, jak dlouhý Sperrzeit vám udělí, přihlédnout k tomu, že již máte přislíbenou novou práci, nebo jste ji přislíbenou měli a v dobré víře jste podali výpověď.

S tímhle vším pak dojděte na český úřad práce. Ten se zeptá německého úřadu práce, jak by vaší situaci posoudil a zda by vám Sperrzeit hrozil či nikoli. Pokud úřad práce v Německu usoudí, že se vás Sperrzeit týká, předá informaci o délce stanoveného Sperrzeitu českému pracáku. Ten vám tak nebude platit podporu v nezaměstnanosti po dobu, po jakou by vás neplatili ani Němci.

2. Lze se Sperrzeitu vyhnout, i když podám výpověď?

Jistě. Úřad práce v Německu obvykle slyší na následující důvody, proč jste se pro ukončení stávajícího poměru rozhodli:

 • Nové zaměstnání – Pokud jste schopni prokázat, že jste výpověď podali kvůli jiné pracovní nabídce, a tedy jste si nezaměstnanost nezpůsobili dobrovolně, pak se vás Arbeitsamt Sperre týkat nemusí. Nezáleží při tom na tom, že k podpisu smlouvy nakonec nedošlo, rozhodující se prokázat, že jste výpověď nepodali jen tak
 • Zaměstnavatel neplnil své povinnosti – Chodí vám výplata pozdě, nižší, než jste si dohodli ve smlouvě, nebo dokonce vůbec? Pak máte nárok podat výpověď bez nutnosti dodržet výpovědní dobu a zároveň se vás nebude Sperrzeit týkat. Je ale třeba prokázat, že se zaměstnavatel takového jednání skutečně dopustil.
 • Práce vám škodí po zdravotní stránce – A nejde jenom o zaměstnance, pro které je již fyzická práce nad jejich síly. Pracujete jako švadlena a oči se vám zhoršily tak, že je pro vás práce obtížná? Nebo pracujete v kanceláři a máte starostí tolik, že vám syndrom vyhoření klepe na dveře? Pak máte nárok podat výpověď a vyhnout se přitom Arbeitsamt Sperre. Důležité ale je, abyste tyto zdravotní důvody doložili zprávou od lékaře.
 • Stěhování – I stěhování může být důvodem, jak se vyhnout Sperrzeitu. Jak? Stačí, když prokážete, že se stěhujete, protože musíte. Manžel dostal skvělou pracovní příležitost a od vás se pochopitelně očekává, že ho budete následovat. Nebo se s dětmi teprve stěhujete ke svému novému partnerovi? I v tomto případě se na vás Sperrzeit nevztahuje, protože tak činíte nejen kvůli sobě, ale i pro blaho vašich dětí. POZOR! Pokud jste bezdětní a stěhujete se k někomu, k němuž nedoložíte vztah oddacím listem, německý úřad práce nemusí takové stěhování uznat! Platí to i pro páry, které spolu žijí roky na psí knížku, pokud tyto páry nemají děti. Pokud je mají, pak úřad práce Sperrzeit nejspíš promine.
 • Péče o člena rodiny – Nedokážete skloubit práci s péčí o někoho, kdo je vám blízký a bez vaší pomoci se neobejde? Ani v tomto případě Sperrzeit dostat nemusíte. Musíte ale prokázat, že osoba blízká péči potřebuje a že neexistuje jiná možnost, než abyste o osobu blízkou pečovali vy sami.
sperrzeit arbeitsmatsperre kündigung

Německá legislativa umožňuje odložit výplatu podpory v nezaměstnanosti v určitých případech až o 12 týdnů. I když si o podporu budete žádat v ČR, může se tato blokační doba týkat i vás.

3. Jak je to v případě výpovědi dohodou?

Výpověď dohodou je z pohledu českých i německých úřadů práce kontroverzním úředním aktem. Zatímco výpověď ze strany zaměstnance i ze strany zaměstnavatele je jednostranná (a ta druhá navíc musí obsahovat důvod), výpověď dohodou je výsledkem jednání obou stran, důvody výpovědi ale zůstávají úřadům utajeny. Německé úřady práce proto na výpověď dohodou nahlížejí tak, že zaměstnance nikdo nenutil pracovní poměr ukončit a ten si tak zcela dobrovolně nezaměstnanost přivodil. Sperrzeit pak je v tomto případě namístě, přesto se mu ale lze vyhnout, pokud jste pro výpověď dohodou měli důvod. Jaké jsou tedy výjimky, kdy se Sperrzeit při výpovědi dohodou nedává?

 • Zaměstnavatel vás do výpovědi tlačil – I když je to k nevíře, řada nesolidních zaměstnavatelů vyvíjí na zaměstnance nátlak, aby výpověď dohodou podepsali. Obvykle to dělají proto, aby nemuseli plnit závazky, na které má zaměstnanec propuštěný zaměstnavatelem nárok, například odstupné. Pokud jste i vy v pozici, že jste pracovní poměr nechtěli ukončit, ale cítili jste se k němu dotlačeni, může úřad práce vyslovit výjimku a Sperrzeit vám nedat.
 • Dodrželi jste všechny náležitosti výpovědi jako v případě jednostranného ukončení pracovního poměru – Sice jste se na výpovědi dohodli, ale nadále držíte výpovědní dobu? Pokud vy i váš zaměstnavatel jednáte, jako byste podali jednostrannou výpověď, pak vám úřad práce Sperrzeit nevysloví.

4. Jak dlouho Sperrzeit trvá?

Obvykle 12 týdnů. Úřad práce ale může tuto dobu zkrátit až o polovinu v případě, že by existovalo důvodné podezření, že vám doba bez peněz bude činit existenční potíže. Arbeitsamt Sperre se obvykle zkracuje v případě, že se například rozejdete s partnerem, u kterého jste bydleli, a vrátíte se zpět domů, daleko od pracoviště. Podobně se Sperrzeit zkracuje, když podáváte výpověď z pracovního poměru na dobu určitou a konec platnosti smlouvy je jen o něco málo delší, než vaše výpovědní doba. Pokud tedy dobrovolně skončíte měsíc před tím, než by vám pracovní smlouva vypršela, pak vám úřad práce nedá Sperrzeit na 12 týdnů.

O délce Arbeitsamt Sperre pojednává § 159 sociálního zákoníku. Kapitola „Ruhen bei Sperrzeit“ definuje délku Sperrzeit na 12 týdnů a obsahuje taxativní výčet podmínek, za kterých lze 12týdenní Arbeitsamt Sperre zkrátit. Níže uvádíme překlad příslušného výňatku § 159 sociálního zákoníku:

(…)

(3) Délka Sperrzeit při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance trvá 12 týdnů. Zkrátit ji lze

 1. na tři týdny, pokud by doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán, skončila nezávisle na výpovědi během 6 týdnů ode dne, kterým vznikl Sperrzeit,
 2. na šest týdnů, pokud
  1. by doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán, skončila nezávisle na výpovědi během 12 týdnů ode dne, kterým vznikl Sperrzeit 
  2. by 12týdenní Sperrzeit způsobil nezaměstnanému existenční potíže

(4) Délka trvání Sperrzeit při odmítnutí pracovní nabídky, odmítnutí zvýšení kvalifikace při dlouhodobé nezaměstnanosti či kurzů zvyšujících možnost uplatnění na trhu práce je

 1. tři týdny v případě prvního odmítnutí
 2. šest týdnů v případě druhého odmítnutí
 3. dvanáct týdnů v případě třetího a dalšího odmítnutí

(5) Délka trvání Sperrzeit v případě, kdy nezaměstnaný nevyvíjí dostatečné úsilí pro nalezení nové práce je dva týdny.

(6) Délka trvání Sperrzeit v případě nedodržení lhůty pro evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce je jeden týden.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář

Resize text