Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů - Starke Jobs

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 – Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je jednou z podmínek pro přiznání sociálních dávek, v čemž se německé zvyklosti dosti liší od těch českých. A tak není divu, že stát se nezaměstnaným v Německu s sebou nese jedno velké riziko. Říká se mu Arbeitsamt Sperre nebo též Sperrzeit a v překladu to znamená blokační doba. V praxi je to doba, po kterou nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Německo se hrozbou Sperrzeitu chrání před dobrovolnou zahálkou svých ekonomicky aktivních obyvatel. Z pohledu německého práva je to jakási forma trestu za to, že jste se dostatečně nesnažili udržet si zaměstnání.

Myslíte si, že se vás to jako pendlerů netýká, protože české úřady práce žádné blokační doby neznají? Jste na omylu. V tomto článku vám chceme přiblížit, proč německé úřady práce ke Sperrzeitu přistupují a za jakých podmínek. Rozhodně to ale neznamená, že právě vy jej musíte dostat! Naopak, pokud nejste zrovna chronický porušovač pracovní smlouvy a nejste ten typ, co nechce pracovat, neměli byste mít důvod obávat se, že zůstanete čtvrt roku bez peněz. Jen je dobré vědět, co se stane, pokud podáte výpověď v Německu bez zásadního důvodu.

Sperrzeit se může týkat i pendlerů na českých úřadech práce

I když česká legislativa dává v případě pendlerů od mnohých německých zvyklostí ruce pryč (například si narozdíl od Němců nemůžete ponížit alimenty o Kindergeld), v případě Sperrzeitu jsou české úřady práce s německými zajedno. Ptáte se, proč je tomu tak? Odpověď je vcelku logická: Jako pendleři platíte odvody do sociálního systému v Německu. Je to jakýsi váš spořící účet, kam posíláte peníze z každé výplaty, a když pak přijde doba, kdy na takové spoření nejsou finance, můžete ze svého spořící účtu čerpat. Jenže takový spořící účet funguje jenom na území toho státu, ve kterém jste si ho zřídili.

Když ale o práci v Německu přijdete, jako pendleři si musíte žádat o podporu v nezaměstnanosti v Česku. České úřady si pak vaši podporu vyžádají u těch německých. Pokud Německo uzná, že jste případ pro Sperrzeit a po následujících 12 týdnů pro vás žádné peníze nemá, Česko vám je nemá z čeho vyplatit. U České republiky totiž žádný svůj sociální spořící účet, ze kterého byste teď dostávali podporu, nemáte. Proto jste tedy závislí na tom, jak se v případě výpovědi v Německu zachováte.

Chystáte se podat výpověď? Dobře si ujasněte své důvody. V některých případech se totiž může stát, že na úřadu práce s žádostí o podporu v nezaměstnanosti nepochodíte.

Odmítáte práci? Sperrzeit jako trest za výpověď

Ptáte se, kdy dostsnete Sperrzeit a kdy ne? Odpověď je jednoduchá, stačí si uvědomit českou podporu v nezaměstnanosti. Všechno funguje na principu „když se dobrovolně připravím o zdroj příjmu, doplatím na to.“ Dáte výpověď, dostanete nižší podporu, protože je to vaše rozhodnutí. Dostanete výpověď, máte nárok na vyšší podporu, protože vy sami jste s tím nemohli nic udělat. Podobně to platí i pro Sperrzeit. Podáte výpověď, počítejte s tím, že zůstanete i několik měsíců bez peněz. Dostanete výpověď, ale podpora vám náleží hned od dalšího dne po skončení vašeho pracovního poměru. I zde jsou samozřejmě výjimky. Pokud doložíte, že jste měli pro podání výpovědi závažný důvod, pak vás samozřejmě nikdo nemůže trestat za to, že jste jednali s rozmyslem a v krajní nouzi.

Pozor na výpověď dohodou

Specifickou kategorii také tvoří dohody o rozvázání pracovního poměru, nesprávně označované jako výpovědi dohodou. Taková výpověď vám zkrátí výpovědní dobu, což je fajn, když jste si našli novou práci a z té staré chcete odejít co nejdříve. Často tuto dohodu ale také podstrkují zaměstnavatelé zaměstnancům, které chtějí propustit. Pro zaměstnavatele je to výhodné, pro zaměstnance už méně. Pokud totiž podepíšete „výpověď dohodou“, pak se s vámi před úřady zachází, jako byste výpověď sami podali. Dostanete tedy nejen nižší podporu, ale týká se vás i Arbeitsamt Sperre.

Má se totiž za to, že dohoda dává smysl ve chvíli, kdy zaměstnanec provede něco, co je v rozporu s jeho pracovní smlouvou nebo interními předpisy zaměstnavatele, ale kdyby dostal řádnou výpověď s uvedením důvodu, uškodilo by mu to v dalším profesním životě. Přistoupit proto na dohodu, která dává možnost propustit zaměstnance bez udání důvodu, je tak pro takového zaměstnance výhodnější, jinak by k ní nepřistoupil. Zaměstnavatel se navíc touhle výpovědí zbavuje povinnosti vyplatit zaměstnanci odstupné, má-li na něj nárok – v Česku obvyke má, tak pozor na to!

FAQ

1. Když podám výpověď v Německu, dostanu na českém pracáku Sperrzeit?

Pokud podáte výpověď v Německu sami, úřad práce vždy prověřuje okolnosti, za jakých k podání výpovědi došlo. Zjistí-li, že jste pro ukončení pracovního poměru neměli žádný závažný důvod, pak vám na vaši podporu Sperrzeit uvalí. V Německu se Sperrzeit započítává do celkové doby nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy máte nárok na podporu po dobu 12 měsíců a Sperrzeit vám úřad práce vysloví na tři měsíce, pak budete podporu v nezaměstnanosti pobírat jen 9 měsíců. Jak se blokační době vyhnout? Už během výpovědní doby si hledejte novou práci. Úřad práce může při posouzení, jak dlouhý Sperrzeit vám udělí, přihlédnout k tomu, že již máte přislíbenou novou práci, nebo jste ji přislíbenou měli a v dobré víře jste podali výpověď.

S tímhle vším pak dojděte na český úřad práce. Ten se zeptá německého úřadu práce, jak by vaší situaci posoudil a zda by vám Sperrzeit hrozil či nikoli. Pokud úřad práce v Německu usoudí, že se vás Sperrzeit týká, předá informaci o délce stanoveného Sperrzeitu českému pracáku. Ten vám tak nebude platit podporu v nezaměstnanosti po dobu, po jakou by vás neplatili ani Němci.

2. Lze se Sperrzeitu vyhnout, i když podám výpověď?

Jistě. Úřad práce v Německu obvykle slyší na následující důvody, proč jste se pro ukončení stávajícího poměru rozhodli:

 • Nové zaměstnání – Pokud jste schopni prokázat, že jste výpověď podali kvůli jiné pracovní nabídce, a tedy jste si nezaměstnanost nezpůsobili dobrovolně, pak se vás Arbeitsamt Sperre týkat nemusí. Nezáleží při tom na tom, že k podpisu smlouvy nakonec nedošlo, rozhodující je prokázat, že jste výpověď nepodali jen tak
 • Zaměstnavatel neplnil své povinnosti – Chodí vám výplata pozdě, nižší, než jste si dohodli ve smlouvě, nebo dokonce vůbec? Pak máte nárok podat výpověď bez nutnosti dodržet výpovědní dobu a zároveň se vás nebude Sperrzeit týkat. Musíte ale prokázat, že se zaměstnavatel takového jednání skutečně dopustil.
 • Práce vám škodí po zdravotní stránce – A nejde jenom o zaměstnance, pro které je již fyzická práce nad jejich síly. Pracujete jako švadlena a oči se vám zhoršily tak, že je pro vás práce obtížná? Nebo pracujete v kanceláři a máte starostí tolik, že vám syndrom vyhoření klepe na dveře? Pak máte nárok podat výpověď a vyhnout se přitom Arbeitsamt Sperre. Důležité ale je, abyste tyto zdravotní důvody doložili zprávou od lékaře.
 • Stěhování – I stěhování může být důvodem, jak se vyhnout Sperrzeitu. Jak? Stačí, když prokážete, že se stěhujete, protože musíte. Manžel dostal skvělou pracovní příležitost a od vás se pochopitelně očekává, že ho budete následovat. Nebo se s dětmi teprve stěhujete ke svému novému partnerovi? I v tomto případě se na vás Sperrzeit nevztahuje, protože tak činíte nejen kvůli sobě, ale i pro blaho vašich dětí. POZOR! Pokud jste bezdětní a stěhujete se k někomu, k němuž nedoložíte vztah oddacím listem, německý úřad práce nemusí takové stěhování uznat! Platí to i pro páry, které spolu žijí roky na psí knížku, pokud tyto páry nemají děti. Pokud je mají, pak úřad práce Sperrzeit nejspíš promine.
 • Péče o člena rodiny – Nedokážete skloubit práci s péčí o někoho, kdo je vám blízký a bez vaší pomoci se neobejde? Ani v tomto případě Sperrzeit dostat nemusíte. Musíte ale prokázat, že osoba blízká péči potřebuje a že neexistuje jiná možnost, než abyste o osobu blízkou pečovali vy sami.
sperrzeit arbeitsmatsperre kündigung

Německá legislativa umožňuje odložit výplatu podpory v nezaměstnanosti v určitých případech až o 12 týdnů. I když si o podporu požádáte v ČR, může se tato blokační doba týkat i vás.

3. Jak je to v případě výpovědi dohodou?

Výpověď dohodou je z pohledu českých i německých úřadů práce kontroverzním úředním aktem. Zatímco výpověď ze strany zaměstnance i ze strany zaměstnavatele je jednostranná (a ta druhá navíc musí obsahovat důvod), výpověď dohodou je výsledkem jednání obou stran, důvody výpovědi ale zůstávají úřadům utajeny. Německé úřady práce proto na výpověď dohodou nahlížejí tak, že zaměstnance nikdo nenutil pracovní poměr ukončit a ten si tak zcela dobrovolně nezaměstnanost přivodil. Sperrzeit pak je v tomto případě namístě, přesto se mu ale lze vyhnout, pokud jste pro výpověď dohodou měli důvod. Jaké jsou tedy výjimky, kdy se Sperrzeit při výpovědi dohodou nedává?

 • Zaměstnavatel vás do výpovědi tlačil – I když je to k nevíře, řada nesolidních zaměstnavatelů vyvíjí na zaměstnance nátlak, aby výpověď dohodou podepsali. Obvykle to dělají proto, aby nemuseli plnit závazky, na které má zaměstnanec propuštěný zaměstnavatelem nárok, například odstupné. Pokud jste i vy v pozici, že jste pracovní poměr nechtěli ukončit, ale cítili jste se k němu dotlačeni, může úřad práce vyslovit výjimku a Sperrzeit vám nedat.
 • Dodrželi jste všechny náležitosti výpovědi jako v případě jednostranného ukončení pracovního poměru – Sice jste se na výpovědi dohodli, ale nadále držíte výpovědní dobu? Pokud vy i váš zaměstnavatel jednáte, jako byste podali jednostrannou výpověď, pak vám úřad práce Sperrzeit nevysloví.

4. Jak dlouho Sperrzeit trvá?

Obvykle 12 týdnů. Úřad práce ale může tuto dobu zkrátit až o polovinu v případě, že existuje důvodné podezření, že vám doba bez peněz způsobí existenční potíže. Arbeitsamt Sperre se obvykle zkracuje v případě, že se například rozejdete s partnerem, u kterého jste bydleli, a vrátíte se zpět domů, daleko od pracoviště. Podobně se Sperrzeit zkracuje, když podáváte výpověď z pracovního poměru na dobu určitou a konec platnosti smlouvy je jen o něco málo delší, než vaše výpovědní doba. Pokud tedy dobrovolně skončíte měsíc před tím, než by vám pracovní smlouva vypršela, pak vám úřad práce nedá Sperrzeit na 12 týdnů.

O délce Arbeitsamt Sperre pojednává § 159 sociálního zákoníku. Kapitola „Ruhen bei Sperrzeit“ definuje délku Sperrzeit na 12 týdnů a obsahuje taxativní výčet podmínek, za kterých lze 12týdenní Arbeitsamt Sperre zkrátit.

Níže uvádíme překlad příslušného výňatku § 159 sociálního zákoníku:

(…)

(3) Délka Sperrzeit při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance trvá 12 týdnů. Zkrátit ji lze

 1. na tři týdny, pokud by doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán, skončila nezávisle na výpovědi během 6 týdnů ode dne, kterým vznikl Sperrzeit,
 2. na šest týdnů, pokud
  1. by doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán, skončila nezávisle na výpovědi během 12 týdnů ode dne, kterým vznikl Sperrzeit 
  2. by 12týdenní Sperrzeit způsobil nezaměstnanému existenční potíže

(4) Délka trvání Sperrzeit při odmítnutí pracovní nabídky, odmítnutí zvýšení kvalifikace při dlouhodobé nezaměstnanosti či kurzů zvyšujících možnost uplatnění na trhu práce je

 1. tři týdny v případě prvního odmítnutí
 2. šest týdnů v případě druhého odmítnutí
 3. dvanáct týdnů v případě třetího a dalšího odmítnutí

(5) Délka trvání Sperrzeit v případě, kdy nezaměstnaný nevyvíjí dostatečné úsilí pro nalezení nové práce je dva týdny.

(6) Délka trvání Sperrzeit v případě nedodržení lhůty pro evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce je jeden týden.

Náš blog

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který ke své práci potřebuje průkaz...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí. Není divu, mají jazykové znalosti,...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v registrovaném partnerství, může ten s...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Pět důvodů, proč si vybrat personální agentury v Německu

Informace, O Starke Jobs

Publikováno: 15. listopadu 2023 - Trh práce v Německu, ale nejen v něm, se mění. Důvody, proč tomu tak je,...

Čtěte dále >

Platy v Německu v roce 2024: Vyšší minimální mzda

Finance, Informace

Aktualizováno: 11. prosince 2023 - V posledních letech dochází v Německu k pravidelným úpravám minimální mzdy, Německo je aktuálně zemí...

Čtěte dále >

Práce v Německu se Starke Jobs

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 18. října 2023, aktualizováno 26. ledna 2024 - Zejména pro obyvatele pohraničních oblastí je čím dál tím více lákavější...

Čtěte dále >

Kontroly na hranicích s Německem

Informace

Publikováno: 17. října 2023 - Z Polska, Česka a Švýcarska se od 17. října nedostanete do Německa bez strpení kontroly...

Čtěte dále >

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Datum poslední aktualizace: 5. října 2023 - Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Publikováno: 12. září 2023 - Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od prvního...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Datum poslední aktualizace: 4. října 2023 - Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem je...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář