Nabídka práce v Německu - Starke JobsMDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc - Starke Jobs

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022

Význam žen ve společnosti si každoročně 8. března připomínáme oslavou Mezinárodního dne žen. V některých zemích je dokonce MDŽ uznán státním svátkem. S podivem je, že to ale není v západní Evropě, jak by se mohlo vzhledem k postavení žen zdát. Až na výjimky se MDŽ jako státní svátek slaví na východě, v Asii a v Africe, zkrátka tam, kde bychom to vzhledem k postavení žen ve společnosti nečekali. V Evropě se s Mezinárodním dnem žen jako státním svátkem setkáme v Rusku, na Ukrajině či v Srbsku, na západě pak ve spolkové zemi Berlín a od příštího roku snad i v Meklenbursku – Předním Pomořansku.

Motto MDŽ pro rok 2022 vyzdvihuje přínos žen v boji proti změnám klimatu

Mezinárodní den žen má každoročně připomínat rovnoprávnost a spravedlnost mezi muži a ženami. Každoročně se k MDŽ váže jiné motto, v roce 2022 jím je „Genderová rovnost dnes pro udržitelný zítřek.“ Toto motto má vyjadřovat uznání přínosu žen a dívek celého světa, které usilují o přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů na biosféru. K dosažení skutečné rovnosti a spravedlnosti mezi pohlavími ale stále zbývá ještě dlouhá cesta.

České a německé ženy stále žijí ve společnosti plné předsudků

I v roce 2022 existuje v západních civilizacích genderová nerovnost mezi muži a ženami. Podle studie OSN chová i po několika desetiletích genderové politiky předsudky vůči ženám naprostá většina lidí. 28 procent dotazovaných respondentů z celkem 75 zemí světa si dokonce myslí, že je v pořádku, aby muž bil svou ženu. Naopak mezi země s nejnižším počtem lidí s předsudky jsou Andorra, Švédsko, Nizozemsko, Norsko a Nový Zéland. Česko a Německo si ve statistice předsudků vede pouze průměrně, to znamená, že ženy v našich zeměpisných šířkách stále nejsou společensky vnímány se stejnou důležitostí, jako muži. Snahy o genderovou vyváženost však naštěstí nepolevují.

Česká republika je v rovnosti žen na trhu práce na posledních místech v celé Unii

Česká republika ve srovnání s ostatními členskými státy EU s rovností žen zaostává. V roce 2021 obsadila Česká republika 22. místo z celkem 27 zemí Evropské unie. Nejhoršího výsledku dosahuje ČR v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích funkcích, to znamená, že ve vedení firem a státních organizací máme stále příliš málo zástupkyň ženského pohlaví. Do budoucna se ale počítá se zlepšením postavení žen ve vedení firem, jak je uvedeno v aktuální vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ačkoli současná vláda ve svém programovém prohlášení se zlepšením postavení žen v české společnosti nijak nepočítala.

mdž mezinárodní den žen

Od plození dětí a plotny na vrchol politické scény: To je cesta, kterou ušly ženy v posledních 120 letech. Ne všude je to ale samozřejmost, a když už ženy mají práva, často se setkávají s předsudky. 

České ženy si stěžují na absenci částečných úvazků nebo kratší pracovní doby

Ženy v Česku jsou často nuceny volit mezi péčí o rodinu a kariérou. V praxi to znamená, že ženy nezřídka odmítají zajímavé pracovní příležitosti proto, že pracovní doba je příliš dlouhá a zaměstnavatel ženám neumožní vykonávat práci ve zkráceném úvazku nebo na částečný home office. Pokud nemají podporu rodiny, třeba proto, že partner i rodiče pracují, uchylují se ženy spíše k jiným formám úvazků, typicky dohod o pracovní činnosti nebo brigády, které jsou časově výhodnější, ale méně výhodné z hlediska příjmů, a tedy i zajištění v důchodu nebo při nemoci. České ženy proto požadují více zkrácených úvazků, sdílených míst nebo možnost home office. A pokud je nenajdou v Česku, jsou ochotné kvůli nim dojíždět do Německa nebo Rakouska, kde si kromě zajímavé mzdy přijdou i na další výhody práce v zahraničí.

Němky mají výrazně lepší pracovní podmínky než Češky

Oproti tomu v Německu zaznamenáváme třetí nejvyšší míru zaměstnanosti žen v Evropské unii. Práci v Německu našly 3 ze 4 žen. Míra zaměstnanosti žen v Německu v posledních letech výrazně vzrostla, zatímco v roce 2008 bylo zaměstnáno 68 procent žen, v roce 2018 už to bylo 74 procent. Téměř polovina zaměstnaných žen ale pracovala na částečný úvazek. Co nám tento údaj říká? Rozhodně za tím nehledejme informaci, že by ženy nemohly najít práci nebo dokonce vůbec nechtěly pracovat. Z uvedených čísel vyplývá, že ženy stále musí hledat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Jsou to právě ženy, na kterých leží péče o domácnost a rodinu. Práce v Německu na zkrácený úvazek kompenzuje příliš krátkou otvírací dobu školek a škol, německé matky mají nárok na zkrácenou pracovní dobu za stejných podmínek, jako jejich kolegové bez závazků.

Ženy mnoha kultur ve světě stále čekají na skutečnou rovnost

Zatímco Česko a Německo řeší způsob, jak umožnit ženám pečovat o rodinu i kariérně se rozvíjet, jinde ve světě ženy stále ještě bojují za to, aby byly vůbec uznány jako platné členky společnosti. Příležitost oslav Mezinárodního den žen využívají ženy především jako možnost připomenout světu ovládanému mužskou optikou, že i ženy mají svá práva. V mnoha kulturách je postavení žen ve srovnání se západním světem tristní. To, co Evropanky nebo Američanky považují za samozřejmost, je na mnoha místech světa stále nemyslitelnou fantazií.

Argentinské ženy se zhlédly v Evitě, zlepšení se ale dostavuje po malých krůčcích

Argentina je jednou ze zemí, kde se MDŽ slaví od samotného počátku. Zatímco v minulosti argentinské ženy dostávaly k MDŽ květiny nebo drobné dárky, v posledních letech využívají tohoto dne k bojům za rovnoprávnost, za sociální změnu i spravedlivou mzdu. V posledních letech intenzivně požadovaly novelu zákona, který by umožnil legální potrat. A dočkaly se. Od března roku 2020 tak argentinské ženy smějí svobodně rozhodovat o svém těle a budoucnosti při nechtěném otěhotnění. Změny v postavení žen v Argentině jsou ale nadále nesystematické a nedostačující: na jednu stranu stoupá počet politicky aktivních žen, na druhou ale až dvě třetiny obyvatelek trápí bezpráví, diskriminace i násilí.

Čína zrušila politiku jednoho dítěte

Čína je zemí, kterou máme zafixovanou jako zemi s politikou jednoho dítěte. A to ještě ideálně mužského pohlaví. Limitování rodin jedním dítětem bylo v Číně uplatňováno v letech 1975 až 2015, v posledních letech se od tohoto modelu (naštěstí) upustilo. Na jednu stranu Čína upírala ženám právo na více dětí, na druhou už od roku 1949 slaví MDŽ jako státní svátek, darem k němu ženy dostávají půldenní volno. O den dříve, 7. března, pak v Číně oslavují mladá děvčata. Oficiálně se tomuto dni říká Den dívek a jeho hlavním posláním je poukázat na skvělé výsledky čínských studentek a žákyň. Pravdou ale je, že čínské ženy si na politiku jednoho dítěte zvykly natolik, že po velkých rodinách už netouží a půldenní volno k oslavě MDŽ také nevyužívají.

mdž mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen je vnímán jako příležitost k diskuzím o rovnosti mužů a žen. Té se ve společnosti stále nedostává. V řadě kultur mohou ženy řídit auto nebo svobodně volit, nemohou už ale rozhodovat o vlastním těle v případě nechtěného těhotenství.

Ženy ze Saudské Arábie konečně smějí od roku 2019 cestovat bez souhlasu mužů

Zajímavý vývoj má podstata ženského bytí v Saudské Arábii. Zde se MDŽ slaví již mezi 1. a 3. únorem, a to poměrně velkolepě: v tyto dny se totiž konají diskuze zaměřené na ženská práva. Ptáte se, co je na tom tak velkolepého? I v 21. století je totiž Saudská Arábie zemí, kde se se ženami ve veřejném životě příliš nepočítá. Nesmí třeba vlastnit bankovní účet, podnikat, ba dokonce ani podstoupit plánovaný chirurgický zákrok. Naopak se v posledních čtyřech letech podařilo prosadit, aby ženy směly řídit auto, cestovat do zahraničí a dokonce jim mohou být svěřeny děti do péče, a to včetně dokladů. Záležitosti, které jsou pro západní svět naprosto samozřejmé, jsou v Saudské Arábii stále velmi kontroverzní, stejně jako oslavy MDŽ.

Italky dostávají darem k MDŽ od státu třeba vstupy zdarma, raději by ale lepší zákony na ochranu obětí domácího násilí

Italové slaví Mezinárodní den žen skutečně ve velkém. Dárek dostávají všechny Italky přímo od italské vlády. Jeden rok tak mají třeba vstup do muzeí a kulturních památek zcela zdarma. I když mohou cizinky takové gesto poněkud závidět, Italky ho považují za prázdné. Daleko raději by totiž vyřešily bezmoc, s jakou se Italky obrací na policejní orgány v případě domácího násilí. Počet italských žen zavražděných vlastním partnerem totiž neklesá. Naopak.

Afghánistán má MDŽ jako státní svátek, afghánské ženy přitom nemají téměř žádná práva

Kontroverzním tématem je oslava Mezinárodního dne žen jako státního svátku v Afghánistánu. O rovnosti žen se totiž nedokážou shodnout ani jednotlivé skupiny obyvatel země, a když už Talibán vydá vyhlášku o tom, že ženy nejsou majetek, sebere jim alespoň právo na vzdělání. Afghánistán ve vztahu k ženám představuje čiré bezpráví, ženy například ještě na počátku 21. století nesměly vycházet ven bez burky a mužského doprovodu. I v posledních letech se veřejné mínění ovlivňuje a především ženy jsou drženy dále od západního světa: například plošným zákazem vysílání filmů, ve kterých hrají ženy. Do práce ale třeba ženy smí, ovšem pouze jen ty, které nemohou muži nahradit. A i to bylo před ženami dlouho drženo v tajnosti.

Podle Talibánu se ale práva žen vyvíjí v posledních letech k lepšímu, například je ženám znovu umožněno studovat. Problém ale je v tom, že v Afghánistánu si nikdo příliš neláme hlavu s dodržováním zákonů. Tedy pokud takovým hříšníkem není žena. Jí totiž stále hrozí veřejné bičování i poprava.

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na pohovor? V době, kdy...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit Němci si na zaměstnanost svých občanů skutečně zakládají. Mít aspoň nějaký příjem...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

MDŽ – Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář