Nabídka práce v Německu - Starke JobsMDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc - Starke Jobs

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa

Význam žen ve společnosti si každoročně 8. března připomínáme oslavou Mezinárodního dne žen. V některých zemích je dokonce MDŽ uznán státním svátkem. S podivem je, že to ale není v západní Evropě, jak by se mohlo vzhledem k postavení žen zdát. Až na výjimky se MDŽ jako státní svátek slaví na východě, v Asii a v Africe, zkrátka tam, kde bychom to vzhledem k postavení žen ve společnosti nečekali. V Evropě se s Mezinárodním dnem žen jako státním svátkem setkáme v Rusku, na Ukrajině či v Srbsku, na západě pak ve spolkové zemi Berlín a od příštího roku snad i v Meklenbursku – Předním Pomořansku.

Motto MDŽ pro rok 2022 vyzdvihuje přínos žen v boji proti změnám klimatu

Mezinárodní den žen má každoročně připomínat rovnoprávnost a spravedlnost mezi muži a ženami. Každoročně se k MDŽ váže jiné motto, v roce 2022 jím je „Genderová rovnost dnes pro udržitelný zítřek.“ Toto motto má vyjadřovat uznání přínosu žen a dívek celého světa, které usilují o přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů na biosféru. K dosažení skutečné rovnosti a spravedlnosti mezi pohlavími ale stále zbývá ještě dlouhá cesta.

České a německé ženy stále žijí ve společnosti plné předsudků

I v roce 2022 existuje v západních civilizacích genderová nerovnost mezi muži a ženami. Podle studie OSN chová i po několika desetiletích genderové politiky předsudky vůči ženám naprostá většina lidí. 28 procent dotazovaných respondentů z celkem 75 zemí světa si dokonce myslí, že je v pořádku, aby muž bil svou ženu. Naopak mezi země s nejnižším počtem lidí s předsudky jsou Andorra, Švédsko, Nizozemsko, Norsko a Nový Zéland. Česko a Německo si ve statistice předsudků vede pouze průměrně, to znamená, že ženy v našich zeměpisných šířkách stále nejsou společensky vnímány se stejnou důležitostí, jako muži. Snahy o genderovou vyváženost však naštěstí nepolevují.

Česká republika je v rovnosti žen na trhu práce na posledních místech v celé Unii

Česká republika ve srovnání s ostatními členskými státy EU s rovností žen zaostává. V roce 2021 obsadila Česká republika 22. místo z celkem 27 zemí Evropské unie. Nejhoršího výsledku dosahuje ČR v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích funkcích, to znamená, že ve vedení firem a státních organizací máme stále příliš málo zástupkyň ženského pohlaví. Do budoucna se ale počítá se zlepšením postavení žen ve vedení firem, jak je uvedeno v aktuální vládní Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, ačkoli současná vláda ve svém programovém prohlášení se zlepšením postavení žen v české společnosti nijak nepočítala.

mdž mezinárodní den žen

Od plození dětí a plotny na vrchol politické scény: To je cesta, kterou ušly ženy v posledních 120 letech. Ne všude je to ale samozřejmost, a když už ženy mají práva, často se setkávají s předsudky. 

České ženy si stěžují na absenci částečných úvazků nebo kratší pracovní doby

Ženy v Česku jsou často nuceny volit mezi péčí o rodinu a kariérou. V praxi to znamená, že ženy nezřídka odmítají zajímavé pracovní příležitosti proto, že pracovní doba je příliš dlouhá a zaměstnavatel ženám neumožní vykonávat práci ve zkráceném úvazku nebo na částečný home office. Pokud nemají podporu rodiny, třeba proto, že partner i rodiče pracují, uchylují se ženy spíše k jiným formám úvazků, typicky dohod o pracovní činnosti nebo brigády, které jsou časově výhodnější, ale méně výhodné z hlediska příjmů, a tedy i zajištění v důchodu nebo při nemoci. České ženy proto požadují více zkrácených úvazků, sdílených míst nebo možnost home office. A pokud je nenajdou v Česku, jsou ochotné kvůli nim dojíždět do Německa nebo Rakouska, kde si kromě zajímavé mzdy přijdou i na další výhody práce v zahraničí.

Němky mají výrazně lepší pracovní podmínky než Češky

Oproti tomu v Německu zaznamenáváme třetí nejvyšší míru zaměstnanosti žen v Evropské unii. Práci v Německu našly 3 ze 4 žen. Míra zaměstnanosti žen v Německu v posledních letech výrazně vzrostla, zatímco v roce 2008 bylo zaměstnáno 68 procent žen, v roce 2018 už to bylo 74 procent. Téměř polovina zaměstnaných žen ale pracovala na částečný úvazek. Co nám tento údaj říká? Rozhodně za tím nehledejme informaci, že by ženy nemohly najít práci nebo dokonce vůbec nechtěly pracovat. Z uvedených čísel vyplývá, že ženy stále musí hledat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Jsou to právě ženy, na kterých leží péče o domácnost a rodinu. Práce v Německu na zkrácený úvazek kompenzuje příliš krátkou otvírací dobu školek a škol, německé matky mají nárok na zkrácenou pracovní dobu za stejných podmínek, jako jejich kolegové bez závazků.

Ženy mnoha kultur ve světě stále čekají na skutečnou rovnost

Zatímco Česko a Německo řeší způsob, jak umožnit ženám pečovat o rodinu i kariérně se rozvíjet, jinde ve světě ženy stále ještě bojují za to, aby byly vůbec uznány jako platné členky společnosti. Příležitost oslav Mezinárodního den žen využívají ženy především jako možnost připomenout světu ovládanému mužskou optikou, že i ženy mají svá práva. V mnoha kulturách je postavení žen ve srovnání se západním světem tristní. To, co Evropanky nebo Američanky považují za samozřejmost, je na mnoha místech světa stále nemyslitelnou fantazií.

Argentinské ženy se zhlédly v Evitě, zlepšení se ale dostavuje po malých krůčcích

Argentina je jednou ze zemí, kde se MDŽ slaví od samotného počátku. Zatímco v minulosti argentinské ženy dostávaly k MDŽ květiny nebo drobné dárky, v posledních letech využívají tohoto dne k bojům za rovnoprávnost, za sociální změnu i spravedlivou mzdu. V posledních letech intenzivně požadovaly novelu zákona, který by umožnil legální potrat. A dočkaly se. Od března roku 2020 tak argentinské ženy smějí svobodně rozhodovat o svém těle a budoucnosti při nechtěném otěhotnění. Změny v postavení žen v Argentině jsou ale nadále nesystematické a nedostačující: na jednu stranu stoupá počet politicky aktivních žen, na druhou ale až dvě třetiny obyvatelek trápí bezpráví, diskriminace i násilí.

Čína zrušila politiku jednoho dítěte

Čína je zemí, kterou máme zafixovanou jako zemi s politikou jednoho dítěte. A to ještě ideálně mužského pohlaví. Limitování rodin jedním dítětem bylo v Číně uplatňováno v letech 1975 až 2015, v posledních letech se od tohoto modelu (naštěstí) upustilo. Na jednu stranu Čína upírala ženám právo na více dětí, na druhou už od roku 1949 slaví MDŽ jako státní svátek, darem k němu ženy dostávají půldenní volno. O den dříve, 7. března, pak v Číně oslavují mladá děvčata. Oficiálně se tomuto dni říká Den dívek a jeho hlavním posláním je poukázat na skvělé výsledky čínských studentek a žákyň. Pravdou ale je, že čínské ženy si na politiku jednoho dítěte zvykly natolik, že po velkých rodinách už netouží, a půldenní volno k oslavě MDŽ také nevyužívají.

mdž mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen je vnímán jako příležitost k diskuzím o rovnosti mužů a žen. Té se ve společnosti stále nedostává. V řadě kultur mohou ženy řídit auto nebo svobodně volit, nemohou už ale rozhodovat o vlastním těle v případě nechtěného těhotenství.

Ženy ze Saudské Arábie konečně smějí od roku 2019 cestovat bez souhlasu mužů

Zajímavý vývoj má podstata ženského bytí v Saudské Arábii. Zde se MDŽ slaví již mezi 1. a 3. únorem, a to poměrně velkolepě: v tyto dny se totiž konají diskuze zaměřené na ženská práva. Ptáte se, co je na tom tak velkolepého? I v 21. století je totiž Saudská Arábie zemí, kde se se ženami ve veřejném životě příliš nepočítá. Nesmí třeba vlastnit bankovní účet, podnikat, ba dokonce ani podstoupit plánovaný chirurgický zákrok. Naopak se v posledních čtyřech letech podařilo prosadit, aby ženy směly řídit auto, cestovat do zahraničí a dokonce jim mohou být svěřeny děti do péče, a to včetně dokladů. Záležitosti, které jsou pro západní svět naprosto samozřejmé, jsou v Saudské Arábii stále velmi kontroverzní.

Italky dostávají darem k MDŽ od státu třeba vstupy zdarma, raději by ale lepší zákony na ochranu obětí domácího násilí

Italové slaví Mezinárodní den žen skutečně ve velkém. Dárek dostávají všechny Italky přímo od italské vlády. Jeden rok tak mají třeba vstup do muzeí a kulturních památek zcela zdarma. I když mohou cizinky takové gesto poněkud závidět, Italky ho považují za prázdné. Daleko raději by totiž vyřešily bezmoc, s jakou se Italky obrací na policejní orgány v případě domácího násilí. Počet italských žen zavražděných vlastním partnerem totiž neklesá. Naopak.

Afghánistán má MDŽ jako státní svátek, afghánské ženy přitom nemají téměř žádná práva

Kontroverzním tématem je oslava Mezinárodního dne žen jako státního svátku v Afghánistánu. O rovnosti žen se totiž nedokážou shodnout ani jednotlivé skupiny obyvatel země, a když už Talibán vydá vyhlášku o tom, že ženy nejsou majetek, sebere jim alespoň právo na vzdělání. Afghánistán ve vztahu k ženám představuje čiré bezpráví, ženy například ještě na počátku 21. století nesměly vycházet ven bez burky a mužského doprovodu. I v posledních letech se veřejné mínění ovlivňuje a především ženy jsou drženy dále od západního světa: například plošným zákazem vysílání filmů, ve kterých hrají ženy. Do práce ale třeba ženy smí, ovšem pouze jen ty, které nemohou muži nahradit. A i to bylo před ženami dlouho drženo v tajnosti.

Podle Talibánu se ale práva žen vyvíjí v posledních letech k lepšímu, například je ženám znovu umožněno studovat. Problém ale je v tom, že v Afghánistánu si nikdo příliš neláme hlavu s dodržováním zákonů. Tedy pokud takovým hříšníkem není žena. Jí totiž stále hrozí veřejné bičování i poprava.

Náš blog

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Energetický bonus 300 € pro všechny kromě pendlerů?

Finance, Informace

Mimořádných 300 € pendleři zřejmě nedostanou, bonusový Kindergeld už je vyplácen na účty Vyplacení mimořádných 300 € jako energetického bonusu...

Čtěte dále >

Minimální mzda 2022: Agenturní zaměstnanci budou vydělávat výrazně víc

Finance

Minimální mzda agenturních zaměstnanců v Německu stoupne na 12,43 € Zavedení 12eurové minimální mzdy v Německu zvedne minimální mzdu agenturních...

Čtěte dále >

Klimageld: Podpora rodin s nízkými příjmy i v roce 2023

Finance

Klimageld: Německo plánuje rozdávat peníze i v roce 2023 Německá vláda schválila již dva kompenzační balíčky, které přinesly více peněz...

Čtěte dále >

Nemocenská a náhrada mzdy v Německu

Finance, Zdraví

Nemocenská v Německu: Kdy mou nemoc platí zaměstnavatel a kdy pojišťovna? Pokud pracujete u jednoho zaměstnavatele déle než jeden měsíc...

Čtěte dále >

Kompenzační balíček v Německu: za nárůst cen více peněz do domácností

Finance

300 euro k výplatě a jednorázový Kindergeld bonus: Německo reaguje na stoupající ceny energií Stoupající ceny energií a pohonných hmot...

Čtěte dále >

Příspěvek na dopravu: 2022 přináší změny v nákladech na dojíždění

Finance, Informace

Příspěvky na dopravu od ledna 2022 vyšší jako kompenzace za rostoucí ceny ropy Nezávisle na dění na východě Evropy navrhla...

Čtěte dále >

MDŽ 2022: Karafiátům už odzvonilo, ženám jde o víc

Volný čas

MDŽ: Mezinárodní den žen v roce 2022 vyzdvihuje ochránkyně klimatu a volá po rovnosti žen celého světa Význam žen ve...

Čtěte dále >

Minimální mzda: Německo zvyšuje na 12 eur

Finance

Minimální mzda: Německo bude dávat 12 euro už v říjnu 2022! Pravděpodobně už od 1. října 2022 bude německým zaměstnancům...

Čtěte dále >

Daně, minimální mzda a další změny v roce 2022

Finance, Kariéra

Novinky roku 2022: vyšší nezdanitelný základ daně, vyšší minimální mzda v Německu Příchod roku 2022 znamenal také příchod mnoha novinek...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu v roce 2022

Volný čas

Na které dny připadnou svátky v Německu v roce 2022? Jako každý rok přinášíme s koncem roku přehled, na která...

Čtěte dále >

Aktuální opatření 3G v Sasku: Testy, nemoc, očkování na pracovišti

Informace, Kariéra

Bez prokázání 3G se do práce v Sasku nedostanete: Nová opatření na pracovišti od 24. listopadu Od dnešního dne platí...

Čtěte dále >

Nová pravidla pro vstup do Německa

Informace

Nová pravidla pro vstup do Německa od 14. listopadu V pátek 12. listopadu zařadilo Německo Českou republiku opět na seznam...

Čtěte dále >

O zvýšení minimální mzdy na 12 eur bude jednat vláda

Finance, Kariéra

Zvýšení minimální mzdy v Německu na 12 eur je na spadnutí Vítězství koaličních stran v zářijových volbách do německého parlamentu...

Čtěte dále >

Elektronická neschopenka v Německu

Finance, Zdraví

Elektronická neschopenka dorazila do Německa, ty české ale doručit nepůjde Do Německa dorazila elektronická neschopenka. Pilotní proces začne už během...

Čtěte dále >

Novinky v zákonech v Německu: Týkají se i pendlerů!

Informace, Volný čas

V říjnu vstoupí v Německu v platnost řada nových zákonů. Týkají se i vás? Německé zákony se mění, některé se...

Čtěte dále >

Karanténa pro neočkované nebude v Německu placená

Finance, Informace

Německo ruší placenou karanténu neočkovaných: Karanténa jen pro očkované, shodují se ministři Nejkontroverznější změnou v Německu za letošní rok je...

Čtěte dále >

Minimální mzda 12 € za hodinu? Uvidíme po volbách

Finance, Informace

Německé odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 12 euro Minimální mzda v Německu stoupla v červenci letošního roku na 9,60 €. Na...

Čtěte dále >

Tisíce aut čeká na čipy, automobilky přesto generují zisky

Informace

Krize na trhu s čipy: Nedostatek čipů zastavil výrobu nových aut, firmy se ale o práci nebojí Přestože německá ekonomika...

Čtěte dále >

Práce v Německu: Hledám práci, ale nedaří se mi. Proč?

Kariéra

Hledám práci v Německu! Ale nějak to nejde... Konečně jste narazili na nabídku práce v Německu, o které tušíte, že by mohla...

Čtěte dále >

Cestování do Německa: Výjimka pro pendlery má výjimku

Informace, Zdraví

Pravidla pro cestování do Německa opět zpřísňují, pendleři mají výjimku Od 1. srpna musí všechny osoby starší 12 let předložit...

Čtěte dále >

Koronavirus: bude mít pozitivní dopad na trh práce v Německu?

Kariéra

Koronavirus ovlivnil trh práce v Německu, firmy se ale stabilizovaly a další krize se nebojí I když koronavirus způsobil krizi...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář