Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020 - Starke Jobs

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Publikováno: 10. června 2021 – Až do 31. července (resp. 2. srpna jako nejbližší následující pracovní den) mají pendleři možnost podat daňové přiznání v Německu. Zaměstnanci v Německu nemají obvykle povinnost podat daňové přiznání v Německu, za rok 2020 je tomu jinak, pokud se jich týkal Kurzarbeit. Daňové přiznání za rok 2020 musí podat každý zaměstnanec, který pobíral Kurzarbeitergeld ve výši 410€ a více. Daně v Německu mají navíc v roce 2020 odlišnosti oproti normálu.

Kurzarbeitergeld se sice nedaní, zvyšuje ale zdanění vašeho příjmu

Kurzarbeitergeld je z pohledu německých zákonů náhradou mzdy podle paragrafu 3 odst. 2 zákona o daních („Einkommensteuergesetzt“). Tuto náhradu mzdy vyplácí německý pracovní úřad prostřednictvím vašeho zaměstnavatele. Z Kurzerbeitergeldu se neodvádí sociální pojištění ani daň, započítává se ale k vašemu obvyklému příjmu, z čehož se následně vypočítává základ daně. Vzhledem ke Kurzarbeitergeldu se vám ale základ daně zvýší, a protože je daň v Německu progresivní, zaplatíte na daních více. Ačkoli Kurzarbeit zvedne procentuální zdanění vaší mzdy, danit budete pouze tuto mzdu, nikoli Kurzarbeitergeld. Může se tak stát, že daně budete muset ještě doplácet.

Kurzarbeit a brigáda na Minijob? Výjimečně neplatíte daně v Německu

Ačkoli za normální situace musíte do daňového přiznání uvádět i Minijob, který vykonáváte, protože takový vedlejší přivýdělek snižuje výši Kurzarbeitu, na který máte jinak nárok, v době pandemie koronaviru platí pro Minijob výjimka. Během Kurzarbeitergeldu jste si tak mohli Minijobem přivydělat až 450 € měsíčně a na Kurzarbeitergeld to nemělo žádný vliv. Tato výjimka navíc platí až do konce roku 2021. Minijob tedy nemusíte do daňového přiznání vůbec uvádět.

Kdo musí zdanit Kinderbonus?

Kinderbonus ve výši 300 € na dítě obdržel na podzim roku 2020 každý, kdo měl nárok na Kindergeld alespoň v jednom měsíci loňského roku. Vyplácení Kinderbonusu se, stejně jako Kindergeldu, neodvíjí od výše příjmu. Stejně tak se u nízkopříjmových osob Kinderbonus nedaní, a to až do hranice příjmu 68.000 € ročně – u manželů se tato hranice sčítá na hranici 136.000 €. Pokud ale vyděláte více než 85.900 € za rok (v případě zdanění manželů více než 171.800 €), vracíte na daních celých 300 €. Kinderbonus byl schválen i pro rok 2021, jeho výplata proběhla v květnu a stejně jako v případě loňského Kinderbonusu platí, že jej obdrží i ti, jimž nárok na Kindergeld ještě nevznikl (například proto, že dítě se narodí až na podzim). Je proto třeba očekávat, že stejnými pravidly se bude řídit zdanění Kinderbonusu i za rok 2021.

daně v německu

Pracovali jste během pandemie na homeoffice? I tím si můžete snížit daně v Německu. Překážkou není ani to, pokud se vám domů nevejde vlastní kancelář, ale pracujete třeba od kuchyňského stolu.

Corona-Bonus v Německu – benefit, který se nedaní

Kdo v loňském obdržel Corona-Bonus, danit ho nemusí. Je to jeden z mála bonusů, které daním nepodléhají vůbec. Corona-Bonus je benefitem, který mohl vyplatit každý zaměstnavatel svým zaměstnancům jako poděkování za loajalitu a pracovní nasazení v době, která nebyla jednoduchá. Aby Corona-Bonus tedy měl ten správný efekt, nepodléhal nejen povinnosti zdanění, ale ani odvodům sociálního pojištění. Corona-Bonus vypláceli zaměstnavatelé ve výši až 1.500. Tento bonus není nijak nárokovatelný a závisí zcela na dobrovolnosti zaměstnavatelů. Výjimkou byly pouze v některých spolkových zemích některé profese, které měly na Corona-Bonus zákonný nárok. Patří sem například zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a podobně. I povinné bonusy zůstávají bez zdanění.

Daně v Německu lze snížit uznatelnými náklady – co všechno lze z daní odečíst?

Daně v Německu si můžete snížit prostřednictvím uznatelných nákladů, které zdanitelnou výši mzdy sníží. Patří sem třeba náklady za cesty do zaměstnání nebo homeoffice. S homeofficem to ale není tak jednoduché, abyste si jej mohli v rámci daňového přiznání uplatnit, musíte splnit dvě podmínky:

  1. potvrzení zaměstnavatele o nařízeném homeofficu, ze kterého musí být patrné, že jste práci na homeoffice nevykonávali dobrovolně, ale že nebylo možné pracovat osobně ve firmě a zaměstnavatel vám proto homeoffice nařídil,
  2. pro homeoffice máte vyčleněnou místnost, kterou využíváte pro pracovní účely – náklady na homeoffice tedy nelze uplatnit v případě, že jste si počítač rozkládali na jídelním stole nebo jste pracovali v ložnici – tyto místnosti totiž po většinu dne slouží k jiným účelům.

Pozor! Na dny, po které jste pracovali z domova, zároveň není možné uplatnit příspěvek na dojíždění. Pokud ale splňujete výše uvedené podmínky, máte možnost odepsat si z daní některé uznatelné náklady, jako je pořízení počítače, zařízení kanceláře, náklady na pořízení a provoz tiskárny, nákup kancelářských potřeb a také poměrnou část nájmu a elektřiny. Všechny náklady, které hodláte uplatnit, musíte mít podloženy fakturou či jiným dokladem o koupi. V takovém případě můžete náklady na homeoffice uplatnit až do výše 1.250 € jako „Werbungskosten“.

Nesplňujete podmínky na uznání homeofficu? Uplatněte si výdaje paušálem

Pracovali jste na homeoffice, ale nesplňujete výše uvedené podmínky, například proto, že jste z domova pracovali dobrovolně nebo zkrátka nemáte místo na vlastní kancelář? Za každý den takového homeofficu je možné uplatit si paušál ve výši 5 € za den v celkové maximální výši 600 € (120 dní na homeoffice).

Daně v Německu snižují i náklady na internet i telefon

Daňově uznatelné jsou také náklady na telefon nebo internet, ovšem pouze v poměrné výši, neboť je zřejmé, že internet i telefon využíváte po většinu času k soukromým účelům. Náklady na internet nebo telefon můžete uplatnit dvěma způsoby:

  1. paušálně ve výší 20 % v maximální výši 20 € měsíčně, paušál ale mohou uplatnit jen některé profese, jako jsou např. obchodní zástupci,
  2. vedením evidence pracovních hovorů, jejich délky, data a času – za tímto účelem musíte mít schované vyúčtování s vyznačením pracovních hovorů, výše uznatelných nákladů zde není oproti první možnosti nijak zastropována.

Zůstali jste po zavření hranic v Německu? Náklady na bydlení vám daně v Německu sníží

Jako pendleři můžete snížit daně v Německu také o náklady na bydlení v Německu v dobách, kdy jste se nemohli dostávat každý den přes hranice. Do nákladů si můžete uplatnit nejen náklady na samotné ubytování (nájem, vyúčtování pobytu z penzionu či ubytovně apod.), ale také náklady na elektřinu, vytápění a další související služby. Abyste si tyto náklady mohli uplatnit, musíte je prokázat doklady o zaplacení, nájemní smlouvou, fakturami či výpisem z účtu, že platby skutečně odešly. Nezapomeňte, že i v případě, že jste nějakou dobu bydleli, můžete uplatnit příspěvek na dopravu.

Prodražilo se vám cestování? I kilometry navíc sníží daně v Německu

V době omezení cestování do Německa a kontrolám na hraničních přechodech docházelo k úplnému uzavření některých hraničních přechodů. Pokud byl uzavřen hraniční přechod, který pro cestování za zaměstnáním běžně využíváte a museli jste kvůli tomuto omezení najezdit více kilometrů, i takové kilometry navíc si můžete v daňovém přiznání uplatnit jako náklady pro snížení daně v Německu. Doporučujeme napsat do průvodního dopisu určeného příslušnému daňovému úřadu poznámku, že v dané době byl váš nejbližší hraniční přechod uzavřen. Daňový úřad totiž údaje, které do vyčíslení nákladů na cestování uvádíte, ověřuje přes mapové aplikace.

Testy na Covid 19, očkování, zdravotní prohlídky hrazené z vlastní kapsy snižují daně v Německu

Kromě nákladů na ubytování nebo dojíždění si můžete uplatnit také výdaje za testy na Covid 19, které jste platili z vlastní kapsy. Kromě testů sem patří také veškeré vámi vydané náklady na zdravotní prohlídky, léky, operace, očkování a další. Samozřejmě i k těmto nákladům potřebujete faktury nebo doklad o platbě. Zdravotní náklady lze v daňovém přiznání uplatnit v kolonce „Aussergewöhnliche Belastung“, tedy „mimořádná zátěž“. A pozor, v této mimořádné zátěži můžete uplatnit také tyto náklady za vašeho manžela, manželku či děti, a to i v případě, že všichni žijí a pracují v Česku.

Náš blog

Pracovní úraz v Německu

Finance, Zdraví

Německo patří mezi nejbezpečnější země co se pracovních úrazů týče. Přesto zde v roce 2021 došlo k více než 74.000...

Čtěte dále >

Češi v Německu – kdo může pracovat za hranicemi?

Informace, Kariéra

Publikováno: 18. května 2024 - Od 1. května roku 2011 mohou Češi v Německu pracovat bez jakýchkoli omezení. V ten...

Čtěte dále >

Pendleři a daňové přiznání v Německu: Co se kde daní?

Finance

Publikováno: 14. května 2024 - V Německu pracujeme, v Česku žijeme. Dokud máme příjmy jen z Německa, nemusíme si s...

Čtěte dále >

Freistellung neboli uvolnění ze zaměstnání

Kariéra

Publikováno: 7. května 2024 - S pojmem Freistellung se během práce v Německu setká nejspíš každý z nás. Výklad tohoto...

Čtěte dále >

Jak se platí ošetřovné na dítě v Německu?

Finance, Zdraví

Publikováno: 4. května 2024 - Dětské nemoci jsou noční můrou každého pracujícího rodiče. Zvlášť v povoláních, kde své povinnosti těžko...

Čtěte dále >

Za jakých podmínek získáte průkaz na vysokozdvih v Německu

Kariéra

Publikováno: 3. května 2024 - Aby práce na výrobních linkách plynula bez zádrhelů a šlapala jako po drátkách, je zapotřebí,...

Čtěte dále >

Kolik stojí průkaz na vysokozdvižný vozík v Německu?

Finance, Informace, Kariéra

Publikováno: 26. dubna 2024 - Získat průkaz na vysokozdvižný vozík otevírá mnoho zaměstnancům ve výrobních firmách cesty za lepší prací...

Čtěte dále >

Průkaz VZV v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 22. dubna 2024 -  Mnoho povolání nemůžete vykonávat bez specifického vzdělání. Jedním z nich je i řidič vysokozdvihu, který...

Čtěte dále >

Hledání práce ve fabrice v Německu

Informace, Kariéra, O Starke Jobs

Publikováno: 10. dubna 2024 - Hlavně mezi absolventy středních a vysokých škol je častým jevem hledání práce kdekoli v zahraničí....

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu: Konec kombinace 3 a 5?

Finance

Publikováno: 3. dubna 2024 - Oproti českým daním mají německé daně jednu zvláštnost. Pokud žijete v manželském páru nebo v...

Čtěte dále >

Práce v Německu pro ženy bez vzdělání

Kariéra

Publikováno: 19. března 2024 - Přestože už nejsou výjimkou ženy ve vedoucích funkcích ani v politice, pořád je z používání...

Čtěte dále >

Kindergeld: Přídavky na dítě v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 14. března 2024 - Kindergeld neboli přídavky na děti v Německu jsou jednou z nejdůležitějších finančních podpor pro rodiny...

Čtěte dále >

Rodičovská dovolená po mateřské dovolené v Německu

Finance, Rodina

Publikováno: 6. března 2024 - Dvě čárky na těhotenském testu jsou pro mnoho párů vysněným okamžikem. Než si poprvé pochováte...

Čtěte dále >

Práce pro páry v Německu

Kariéra, Mezilidské vztahy

Publikováno: 4. března 2024 - Není výjimkou, že páry, které spolu žijí, spolu dobře fungují i v práci. Přestože se...

Čtěte dále >

Test Leben in Deutschland na cestě za německým občanstvím

Informace

Publikováno: 29. února 2024 - Každý, kdo žádá o německé občanství, musí prokázat znalosti o historii, právu, společnosti a životě...

Čtěte dále >

Nejčastější důvody pro Abmahnung v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 23. února 2024 - Abmahnung neboli písemná výtka zaměstnavatele v Německu na pracovišti je zvláště nepříjemná věc. Přestože jde...

Čtěte dále >

Kdy je Abmahnung v Německu neplatné?

Informace, Kariéra

Publikováno: 15. února 2024 - Vytýkací dopis zaměstnavatele adresovaným zaměstnanci v pracovním poměru představuje důležitý nástroj k upozornění na nesprávné...

Čtěte dále >

Nezdanitelná část základu daně v Německu

Finance

Publikováno: 15. února 2024 - Platit daně musíme všichni. I na téhle nepopulární činnosti se ale dá najít něco hezkého,...

Čtěte dále >

IAP v Německu

Finance, Informace

Publikováno: 8. února 2024 - Inflationsausgleichsprämie (IAP) v Německu představuje významné opatření německé vlády, které má podpořit zaměstnance během ekonomicky...

Čtěte dále >

Mateřská dovolená v Německu

Finance, Informace, Rodina, Zdraví

Publikováno: 8. února 2024 - Ve vyspělých zemích patří ochrana těhotných žen a novopečených matek k nedílné součásti právního základu...

Čtěte dále >

Proces vrácení daní z Německa

Finance

Publikováno: 3. února 2024 - Podat daňové přiznání nemá v Německu každý. Pokud ale máte pocit, že jste na daních...

Čtěte dále >

Návrat do práce v Německu po pracovní neschopnosti

Kariéra, Nezařazeno, Zdraví

Publikováno: 1. února 2024 - Dlouhodobá pracovní neschopnost je zásahem do života každého pracujícího. Zatímco si okolí může myslet, že...

Čtěte dále >

Práce v Německu – Jde to i bez uznání vzdělání?

Kariéra

Publikováno: 29. ledna 2024 - Školské systémy se v různých zemích světa liší. Kdo vyjede za studiem do světa někdy...

Čtěte dále >

Přestávky v práci v Německu

Informace, Kariéra, Zdraví

Publikováno: 17. ledna 2024 - Našli jste si v práci v Německu, ale máte pocit, že si celý den nesednete...

Čtěte dále >

Nemoc a nachlazení: S virózou do práce?

Informace, Zdraví

Publikováno: 10. ledna 2024 - Snad každému z nás se to někdy stalo: Člověk se ráno probudí, z nosu mu...

Čtěte dále >

Únava z práce jako zabiják radosti ze života

Volný čas, Zdraví

Publikováno: 8. ledna 2024 - Odvěké souboje manuálně pracujících s lidmi v kanceláři o tom, kdo má větší nárok na...

Čtěte dále >

Abmahnung a Aufhebungsvertrag v Německu

Informace, Kariéra

Publikováno: 2. ledna 2024, aktualizováno: 31. ledna 2024 - Předložil vám zaměstnavatel v Německu Abmahnung nebo Aufhebungsvertrag, ale vy vůbec...

Čtěte dále >

Oborová minimální mzda v Německu v roce 2024

Finance

Publikováno: 21. prosince 2023 - Minimální mzda v Německu je pro rok 2024 zákonem stanova na 12,41 €, pro zaměstnance...

Čtěte dále >

Buß- und Bettag a státní svátky v Německu 2024

Informace, Volný čas

Publikováno: 10. prosince 2023 - Ani v roce 2024 nepřijdeme o státní svátky v Německu, které v drtivé většině vycházejí...

Čtěte dále >

Formulář A1, S1 a další pro pendlery – Práce v Německu

Informace

Publikováno: 1. prosince 2023 - S nástupem do první práce v Německu vás čeká spousta vyřizování. Protože jde přeci jenom...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář