Nabídka práce v Německu - Starke JobsDaně v Německu a daňové přiznání za rok 2020 - Starke Jobs

Daně v Německu a daňové přiznání za rok 2020

Ten příspěvek by mohl zajímat i ostatní. Sdílej ho se svými přáteli!
Whatsapp

Daně v Německu za rok 2020 musí podat každý, kdo byl v Kurzarbeitu

Až do 31. července (resp. 2. srpna jako nejbližší následující pracovní den) mají pendleři možnost podat daňové přiznání v Německu. Zaměstnanci v Německu nemají obvykle povinnost podat daňové přiznání v Německu, za rok 2020 je tomu jinak. Daňové přiznání za rok 2020 musí podat každý zaměstnanec, který pobíral Kurzarbeitergeld ve výši 410€ a více. Daně v Německu mají navíc v roce 2020 odlišnosti oproti normálu.

Kurzarbeitergeld se sice nedaní, zvyšuje ale zdanění vašeho příjmu

Kurzarbeitergeld je z pohledu německých zákonů považován za náhradu mzdy podle paragrafu 3 odst. 2 zákona o daních („Einkommensteuergesetzt“). Tato náhrada mzdy je vyplácena německým pracovním úřadem prostřednictvím vašeho zaměstnavatele. Z Kurzerbeitergeldu se neodvádí sociální pojištění ani daň, započítává se ale k vašemu obvyklému příjmu, z čehož se následně vypočítává základ daně. Vzhledem ke Kurzarbeitergeldu se vám ale základ daně zvýší, a protože je daň v Německu progresivní, zaplatíte na daních více. Ačkoli Kurzarbeitergeld zvedne procentuální zdanění vaší mzdy, danit budete pouze tuto mzdu, nikoli Kurzarbeitergeld. Může se tak stát, že daně budete muset ještě doplácet.

Během Kurzarbeitu brigáda na Minijob? Výjimečně se nedaní

Ačkoli za normální situace musíte do daňového přiznání uvádět i Minijob, který vykonáváte, protože takový vedlejší přivýdělek snižuje výši Kurzarbeitu, na který máte jinak nárok, v době pandemie koronaviru platí pro Minijob výjimka. Během Kurzarbeitergeldu jste si tak mohli Minijobem přivydělat až 450 € měsíčně a na Kurzarbeitergeld to nemělo žádný vliv. Tato výjimka navíc platí až do konce roku 2021. Minijob tedy nemusíte do daňového přiznání vůbec uvádět.

Kdo musí zdanit Kinderbonus?

Kinderbonus ve výši 300 € na dítě obdržel na podzim roku 2020 každý, kdo měl nárok na Kindergeld alespoň v jednom měsíci loňského roku. Vyplácení Kinderbonusu se, stejně jako Kindergeldu, neodvíjí od výše příjmu. Stejně tak se u nízkopříjmových osob Kinderbonus nedaní, a to až do hranice příjmu 68.000 € ročně – u manželů se tato hranice sčítá na hranici 136.000 €. Pokud ale vyděláte více než 85.900 € za rok (v případě zdanění manželů více než 171.800 €), vracíte na daních celých 300 €. Kinderbonus byl schválen i pro rok 2021, jeho výplata proběhla v květnu a stejně jako v případě loňského Kinderbonusu platí, že jej obdrží i ti, jimž nárok na Kindergeld ještě nevznikl (například proto, že dítě se narodí až na podzim). Je proto třeba očekávat, že stejnými pravidly se bude řídit zdanění Kinderbonusu i za rok 2021.

daně v německu

Pracovali jste během pandemie na homeoffice? I tím si můžete snížit daně v Německu. Překážkou není ani to, pokud se vám domů nevejde vlastní kancelář, ale pracujete třeba od kuchyňského stolu.

Corona-Bonus v Německu – benefit, který se nedaní

Kdo v loňském obdržel Corona-Bonus, danit ho nemusí. Je to jeden z mála bonusů, které daním nepodléhají vůbec. Corona-Bonus je benefitem, který mohl vyplatit každý zaměstnavatel svým zaměstnancům jako poděkování za loajalitu a pracovní nasazení v době, která nebyla jednoduchá. Aby Corona-Bonus tedy měl ten správný efekt, nepodléhal nejen povinnosti zdanění, ale ani odvodům sociálního pojištění. Corona-Bonus vypláceli zaměstnavatelé ve výši až 1.500. Tento bonus není nijak nárokovatelný a závisí zcela na dobrovolnosti zaměstnavatelů. Výjimkou byly pouze v některých spolkových zemích některé profese, které měly na Corona-Bonus zákonný nárok. Patří sem například zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a podobně. I povinné bonusy zůstávají bez zdanění.

Daně v Německu lze snížit uznatelnými náklady – co všechno lze z daní odečíst?

Daně v Německu si můžete snížit prostřednictvím uznatelných nákladů, které zdanitelnou výši mzdy sníží. Patří sem třeba náklady za cesty do zaměstnání nebo homeoffice. S homeofficem to ale není tak jednoduché, abyste si jej mohli v rámci daňového přiznání uplatnit, musíte splnit dvě podmínky:

  1. potvrzení zaměstnavatele o nařízeném homeofficu, ze kterého musí být patrné, že jste práci na homeoffice nevykonávali dobrovolně, ale že nebylo možné pracovat osobně ve firmě a zaměstnavatel vám proto homeoffice nařídil,
  2. pro homeoffice máte vyčleněnou místnost, kterou využíváte pro pracovní účely – náklady na homeoffice tedy nelze uplatnit v případě, že jste si počítač rozkládali na jídelním stole nebo jste pracovali v ložnici – tyto místnosti totiž po většinu dne slouží k jiným účelům.

Pozor! Na dny, po které jste pracovali z domova, zároveň není možné uplatnit příspěvek na dojíždění. Pokud ale splňujete výše uvedené podmínky, máte možnost odepsat si z daní některé uznatelné náklady, jako je pořízení počítače, zařízení kanceláře, náklady na pořízení a provoz tiskárny, nákup kancelářských potřeb a také poměrnou část nájmu a elektřiny. Všechny náklady, které hodláte uplatnit, musíte mít podloženy fakturou či jiným dokladem o koupi. V takovém případě můžete náklady na homeoffice uplatnit až do výše 1.250 € jako „Werbungskosten“.

Nesplňujete podmínky na uznání homeofficu? Uplatněte si výdaje paušálem

Pracovali jste na homeoffice, ale nesplňujete výše uvedené podmínky, například proto, že jste z domova pracovali dobrovolně nebo zkrátka nemáte místo na vlastní kancelář? Za každý den takového homeofficu je možné uplatit si paušál ve výši 5 € za den v celkové maximální výši 600 € (120 dní na homeoffice).

Náklady na internet i telefon

Daňově uznatelné jsou také náklady na telefon nebo internet, ovšem pouze v poměrné výši, neboť je zřejmé, že internet i telefon využíváte po většinu času k soukromým účelům. Náklady na internet nebo telefon můžete uplatnit dvěma způsoby:

  1. paušálně ve výší 20 % v maximální výši 20 € měsíčně, paušál ale mohou uplatnit jen některé profese, jako jsou např. obchodní zástupci,
  2. vedením evidence pracovních hovorů, jejich délky, data a času – za tímto účelem musíte mít schované vyúčtování s vyznačením pracovních hovorů, výše uznatelných nákladů zde není oproti první možnosti nijak zastropována.

Zůstali jste po zavření hranic v Německu? Náklady na bydlení si můžete odečíst

Jako pendleři můžete v daňovém přiznání uplatnit také náklady na bydlení v Německu v dobách, kdy jste se nemohli dostávat každý den přes hranice. Do nákladů si můžete uplatnit nejen náklady na samotné ubytování (nájem, vyúčtování pobytu z penzionu či ubytovně apod.), ale také náklady na elektřinu, vytápění a další související služby. Abyste si tyto náklady mohli uplatnit, musíte je prokázat doklady o zaplacení, nájemní smlouvou, fakturami či výpisem z účtu, že platby skutečně odešly. Nezapomeňte, že i v případě, že jste nějakou dobu bydleli, můžete uplatnit příspěvek na dopravu.

Prodražilo se vám cestování? I kilometry navíc vyčíslete v daňovém přiznání

V době omezení cestování do Německa a kontrolám na hraničních přechodech docházelo k úplnému uzavření některých hraničních přechodů. Pokud byl uzavřen hraniční přechod, který pro cestování za zaměstnáním běžně využíváte a museli jste kvůli tomuto omezení najezdit více kilometrů, i takové kilometry navíc si můžete v daňovém přiznání uplatnit jako náklady. Doporučujeme napsat do průvodního dopisu určeného příslušnému daňovému úřadu poznámku, že v dané době byl váš nejbližší hraniční přechod uzavřen. Daňový úřad totiž údaje, které do vyčíslení nákladů na cestování uvádíte, ověřuje přes mapové aplikace.

Testy na Covid 19, očkování, zdravotní prohlídky hrazené z vlastní kapsy snižují daně v Německu

Kromě nákladů na ubytování nebo dojíždění si můžete uplatnit také výdaje za testy na Covid 19, které jste platili z vlastní kapsy. Kromě testů sem patří také veškeré vámi vydané náklady na zdravotní prohlídky, léky, operace, očkování a další. Samozřejmě i k těmto nákladům potřebujete faktury nebo doklad o platbě. Zdravotní náklady lze v daňovém přiznání uplatnit v kolonce „Aussergewöhnliche Belastung“, tedy „mimořádná zátěž“. A pozor, v této mimořádné zátěži můžete uplatnit také tyto náklady za vašeho manžela, manželku či děti, a to i v případě, že všichni žijí a pracují v Česku

Náš blog

Příprava na pohovor – Tipy a triky, jak uspět u pohovoru

Kariéra

Příprava na pohovor - Tipy a triky, jak uspět u pohovoru Zareagovala firma na váš životopis a pozvala vás na...

Čtěte dále >

Minimální mzda v Německu od ledna 2024 znovu poroste

Finance, Informace

Minimální mzda v Německu znovu stoupne Rok 2024 ještě zdaleka nezačal a už přichází poslové prvních dobrých zpráv. Hned od...

Čtěte dále >

Kündigung v Německu: Sperrzeit se může týkat i pendlerů

Finance, Informace

Kündigung: Výpověď v Německu s sebou nese Sperrzeit. Co to znamená a jak se mu vyhnout? Němci si na zaměstnanost...

Čtěte dále >

Příspěvek na péči od července vzroste

Informace, Zdraví

Příspěvek na péči se od července mění, na změně můžete vydělat 16. června schválila Spolková rada zákon o podpoře a...

Čtěte dále >

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí?

Informace, Kariéra, Zdraví

Těhotenství a zkušební doba: Platí ochrana před výpovědí? Pracujete v Německu a chystáte se založit rodinu? Takové situace se v...

Čtěte dále >

Celozávodní dovolená – otázky a odpovědi

Informace

Celozávodní dovolená: Kdy může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na dovolenou na zotavenou. Mysleli jste...

Čtěte dále >

Zásada rovnosti Equal Pay a platy v Německu

Finance, Informace

Equal Pay - Stejné platy v Německu v agentuře jako ve firmě Zásada Equal Pay je v oblasti Zeitarbeit velmi...

Čtěte dále >

Formulář A1 – Souběh zaměstnání ve dvou státech

Finance, Informace, Kariéra

K práci v Německu ještě jednu v Česku? Ano, ale potřebujete formulář A1 Pracujete v Německu a máte možnost zajímavého...

Čtěte dále >

Minimální mzda by měla stoupnout na 14 €

Finance, Informace

Komise v létě projedná návrh na zvýšení minimální mzdy na 14 € Není to ani rok, co Německo zvýšilo minimální...

Čtěte dále >

Příspěvky na dítě v Německu – Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag a další

Finance, Rodina

Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bürgergeld - znáte příspěvky na dítě v Německu? Když Němci řeknou, že jsou pro ně děti na prvním...

Čtěte dále >

Částečné úvazky a brigády v Německu: Minijob, Midijob, Teilzeit

Informace, Kariéra

Možnost brigády v Německu jako Minijob, Midijob nebo Teilzeit - na co si dát pozor? Práce v Německu na tři...

Čtěte dále >

Kindergrundsicherung – skončí Kindergeld v roce 2025?

Finance, Informace, Rodina

Kindergeld bude reformován, od roku 2025 jej nahradí Kindergrundsicherung Kindergeld představuje jeden z důvodů, proč za prací do Německa odcházejí...

Čtěte dále >

Mezinárodní den žen 2023

Mezilidské vztahy

Mezinárodní den žen připomíná nedostatky v postavení žen ve společnosti Víte, co spojuje významné osobnosti, jako jsou spisovatelé Felix Háj...

Čtěte dále >

Equal Pay – mzdy v Německu podle zásady rovnosti

Finance, Informace

Equal Pay = zásada rovné mzdy Personální agentury působící na trhu práce podléhají zákonu o dočasném zaměstnání, v němčině Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,...

Čtěte dále >

Daně v Německu: Jaké daňové třídy mohou volit pendleři

Finance

Pendleři a jejich daně v Německu - Jak na nich vydělat a nedoplácet? Rozdělení do daňových tříd v Německu usnadňuje...

Čtěte dále >

Daňové třídy v Německu v roce 2023

Finance, Informace

Daňové třídy v Německu v roce 2023: Jak na to, aby daně v Německu nebyly noční můrou Čistou mzdu v...

Čtěte dále >

2023: Co přinese nový rok pracujícím v Německu

Informace

Rok 2023 přináší vyšší příspěvek na dítě, ale i odvody na zdravotním pojištění Rok 2022 je už minulostí, pracujícím v...

Čtěte dále >

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Kariéra

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené nemusí být těžký Vrátit se po mateřské zpět do práce bývá jedním...

Čtěte dále >

Státní svátky v Německu 2023 – vítané dny volna!

Informace, Volný čas

Státní svátky v Německu v roce 2023? To je plno dní volna! Už jen dva státní svátky a letošní rok...

Čtěte dále >

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze

Finance, Zdraví

Zdravotní pojišťovna DAK Gesundheit vrací peníze Zdravotní pojišťovny pro své pojištěnce připravují celou řadu bonusových programů. Jenže pendleři obvykle utřou...

Čtěte dále >

Nevhodné otázky při pohovoru nejsou vždycky nevhodné

Kariéra

Nevhodné otázky při pohovoru a jak na ně reagovat? O tom, že jsou některé otázky na pohovorech zapovězené, jste určitě...

Čtěte dále >

Diety nebo Pendlerpauschale?

Finance, Informace

Vše na téma cestovní náhrady, diety a Pendlerpauschale Dojíždíte za prací? A víte, za jakých podmínek máte nárok na cestovní...

Čtěte dále >

Kindergeld 250 € už od ledna 2023, sociální systém čekají velké změny

Finance, Rodina

Schváleno! Od ledna se Kindergeld zvýší na částku 250 €! Nejvýraznější zvýšení přídavků na děti v Německu Kindergeld právě schválila...

Čtěte dále >

Operátor výroby v Sasku jako nejžádanější práce v Německu

Kariéra

Proč je operátor výroby v Sasku tak žádané zaměstnání? Zajímá vás práce v Německu, proklikáváte se inzeráty a všude je...

Čtěte dále >

Přechod z agentury pod firmu

Informace

Řešíte přechod z agentury přímo pod firmu? Na tohle se připravte! Pracujete přes agenturu ve firmě už déle než rok...

Čtěte dále >

Prémie od zaměstnavatele „Einmalzahlungen“

Finance

Prémie od zaměstnavatele "Einmalzahlungen" - musím z nich platit odvody? Jakékoli přilepšení nad rámec platu bezpochyby potěší, tím spíše, pokud...

Čtěte dále >

Kinderzuschlag a vyšší Kindergeld

Finance

Kinderzuschlag až 229 € měsíčně, Kindergeld 237 €. Německo finančně podpoří rodiny Zájmové kroužky, pomůcky do školy, letní prázdniny, ale...

Čtěte dále >

Minimální mzda zvedne platy v Německu o čtvrtinu

Finance

Minimální mzda 12 € mění platové tabulky. Platy v Německu vzrostou téměř o čtvrtinu Příjmy lidí pracujících v Německu vzrostou...

Čtěte dále >

Kindergeld 2023 – Přídavky na dítě z Německa vzrostou

Finance

Kindergeld 2023: Výše příspěvku vzroste na 227 € Inflace, prudké zdražování energií nebo následky covidových opatření, to vše se podepisuje...

Čtěte dále >

Horko na pracovišti a práva zaměstnanců

Informace, Zdraví

V práci jako v sauně aneb co můžeme dělat, když je na pracovišti horko Úmorná vedra mají trvat ještě několik...

Čtěte dále >

Ostatní uživatelé také hledali:

Zanechat komentář